Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker."

Transkript

1 PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika Sundt og Rune O. Ness Sak 001/14 Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent. Sak 002/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Protokoll fra møte den ble godkjent. Sak 003/14 Orienteringer Styrets leder orienterte om aktuelle saker. Sak 004/14 Årsmøte 2014 Møteinnkalling, saksliste og gjennomføring av årsmøte ble diskutert. Styret sluttet seg enstemmig til styrets innstillinger til vedtak. Møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg sendes styrets medlemmer pr. epost for gjennomsyn fredag Møteinnkallingen til årsmøte sendes den Sak 005/14 Nyttårsmøte 2014 Styrets leder ga en orientering om status. Sak 006/14 Karrieredag ved NTNU Dragvoll 4. februar 2014 Tor Arne Stubbe og Roald Elvegård tar ansvar for å organisere deltakelsen fra MNKRF. Sak 007/14 Ny nettside Det ble gitt en orientering om arbeidet med ny nettside. En tar sikte på at ny nettside er etablert innen neste styremøte i april. Det var ikke saker til eventuelt

2 PROTOKOLL Møtetittel: 02/2014 Tid/sted: Stjørdal, møterom Værnes kl. 10: Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Odd Lutnæs og Monika Sundt Paul Stenstuen Sak 008/14 Sak 009/14 Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: Disse sakene legges til sakslisten - Sak 10 godkjenning av protokoll fra møte Sak 15 bruk av regnskapsfører - Sak 16 karrieredag ved HINT. Konstituering av styret Styret konstituerte seg og gjorde følgende enstemmige valg: - Monika Sundt ble valgt som kasserer - Tor Arne Stubbe ble valgt som sekretær - Paul Stenstuen er styremedlem - Odd Lutnæs er styremedlem - Henning Mikkelsen er styremedlem Kathrine Moen Bratteng ble på årsmøtet valgt som leder for 1 år. Sak 010/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Protokoll fra møte den ble godkjent. Sak 011/14 Evaluering av nyttårsmøtet og årsmøte 2014 Bra møte med bra program. Årsmøtet bra gjennomført. Minuset var ombyggingen på hotellet, dette medførte endel støy. Sak 012/14 Evaluering av karrieredag ved NTNU Dragvoll 4. februar 2014 Bra dag. Skriveblokkene fra Revisjon Midt-Norge var populære! Sak 013/14 Ny nettside/markedsføring Brevet MNKRF sendte NKRF er tatt opp i styret til NKRF. De vil se på det som gjelder nettside og profilering. Vi jobber videre med ny nettside til MNKRF og beholder dialogen med NKRF om nettside og profilering.

3 Sak 014/14 Planlegging av nyttårsmøte 2015 Sted, tid og aktuelle tema ble diskutert. Sak 015/14 Sak 016/14 Bruk av regnskapsfører Styret vurderer å bruke ekstern regnskapsfører. Monika og Kathrine innhenter tilbud fra aktuelle regnskapskontor. Karrieredag på HINT Mulig det er 2. april Odd har sendt mail til dem. Han følger opp dette. Det var ikke saker til eventuelt Neste møte blir mandag 5. mai i Trondheim.

4 PROTOKOLL Møtetittel: 03/2014 Tid/sted: Fylkeshuset STFK, møterom Sandstein kl. 10: Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Odd Lutnæs Paul Stenstuen, Monika Sundt Sak 017/14 Godkjenning av innkalling. Innkalling ble godkjent. Sak 018/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Protokoll fra møte den ble godkjent. Sak 019/14 Inngåelse av avtale med regnskapsfører Fire regnskapsfirma er kontaktet for anbud. MNKRF har fått tilbud fra to av disse. Inn-Trøndelag Regnskap og lønn har kommet med det beste tilbudet og styret aksepterer dette. Sak 020/14 Nyttårsmøtet 2015 Leder gjennomgikk status for arbeid med foredragsholdere. Sak 021/14 Ny nettside Avtale med Sircon er inngått. Kathrine arbeider videre med innhold. Nettsiden publiseres når layout/format er klart. Innholdet på siden får vokse gradvis. Sircon kommer m/nytt forslag til layout basert på styrets innspill. Alt som er lagret hos Aktiv24 lastes ned av Kathrine. Det var ikke saker til eventuelt Neste møte blir mandag 1.september i i Trondheim.

5 Møteprotokoll Møtetittel: 04/2014 Tid/sted: Trondheim kommune, møterom Gråstein (rett ved revisjonen) kl. 10: Deltagere: Kathrine M. Bratteng, Odd Lutnæs, Monika Sundt, Henning Mikkelsen, Roald Elvegård (vara), Tor Arne Stubbe (referent) Paul Stenstuen Saksrekkefølge: 22, 23, 24, 26, 27, 25, Sak 022/14 Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent. Sak 023/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Protokoll fra ble godkjent. Sak 024/14 Orienteringer Ingen orienteringer. Sak 025/14 Nyttårsmøtet 2015 Diskusjon omkring program og innledere/foredragsholdere. Dag 1 er fullstendig mht foredragsholdere. Dag 2 mangler tre foredragsholdere. Kathrine holder tak i dette fram til neste styremøte. Sak 026/14 Sak 27/14 Karrieredag på Handelshøgskolen i Trondheim 9. oktober KomRev stiller med finansiell revisjon, TKR stiller med Roald (FR), RMN stiller med èn finansiell revisor. Ny nettside Kathrine har tatt vare på alle dokumenter fra gammelt domene. Kathrine tar ned den gamle nettsiden og publiserer den nye. Innhold ferdigstilles innen januar Odd får innføring av Kathrine ift publisering på nettsiden. Jubileum 70 årsjubileum - Ifm Nyttårsmøtet 2015 o Hvordan bør jubileet markeres? Og hvem bør inviteres? o Arbeidsgruppe Jubileum, Arvid Hanssen og Terje Wist o Jubileumsberetning - Kathrine gjør henvendelse til enhetsledere og arbeidsgruppe

6 Møteprotokoll Møtetittel: 05/2014 Tid/sted: Trondheim kommune, møterom Anortositt kl. 10: Deltagere: Kathrine M. Bratteng, Odd Lutnæs, Monika Sundt, Henning Mikkelsen, Arve Gausen (vara), Tor Arne Stubbe (referent) Paul Stenstuen Saksrekkefølge: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Sak 028/14 Sak 029/14 Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent. Godkjenning av saksliste Sakslisten ble godkjent. Sak 030/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Protokoll fra ble godkjent. Sak 031/14 Planlegging av Nyttårsmøtet 2015/70-årsjubileet a. Program, status for arbeidet, spissing av foredragene og oppfølging av foredragsholderne. Kathrine og Odd arbeider videre med spissing og ferdigstilling av program. b. Meny Monika bestemmer pausematen ift programmet. Monika i samråd med Kathrine velger middag. c. Underholdning Underholdning er bestilt til middagen, kommer inn etter dessert. d. Informasjon/invitasjon Invitasjon: må få vite allergier hos påmeldte Kathrine sender ut etter at hun og Odd har spikret programmet (tidlig november). Påmeldingsfrist 7.januar. e. Jubileumsberetning Lage jubileumsberetning til 75-årsjubileum. Arvid Hanssen, Terje Wist og Børge Sundli er forespurt til arbeidet. Alle har takket ja. Kathrine forespør arbeidsgruppa om å holde en liten tale/oppsummering under middag på nyttårsmøtet 2015.

7 f. Budsjett og priser for arrangementet Monika og Kathrine utarbeider budsjett med bakgrunn i priser/kostnader. Sendes ut på e-post til styret før utsending med invitasjon. Må være klart til utsending av invitasjon. Sak 032/14 Planlegging av årsmøtet 2015 Kathrine forbereder saker. Påminnelse om innsending av saker til årsmøtet gjøres ifm invitasjon til Nyttårsmøtet. Øvrige detaljer vedr årsmøtet diskuteres i desember. Kathrine utarbeider forslag til beretning og budsjett. Rune Næss og Anna Ølnes må varsles ift valg av nye medlemmer til styret i MNKRF. Kathrine varsler. Innhente forslag til møteleder. Kathrine forespør aktuelle kandidater. Sak 033/14 Sak 034/14 Evaluering av karrieredagen på Handelshøgskolen i Trondheim 9. oktober Styret mener det er viktig å delta på disse karrieredagene. Litt sviktende oppslutning om arrangementet og noe svak plassering av stand i år. Markedsføring/brosjyre/nettside Kathrine sjekker styrevedtak i NKRF vedr brosjyre/bistand. Kathrine og Odd avtaler møte ift nettsiden. Dato for styremøte i desember er bestemt til

8 Møteprotokoll Møtetittel: 06/2014 Tid/sted: Deltagere: Forfall meldes: Saksrekkefølge: Trondheim kommune, møterom Thulitt kl. 13: Kathrine M. Bratteng, Odd Lutnæs Sakshaug, Monika Sundt, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe (referent) Kathrine Moen Bratteng Paul Stenstuen 35, 36, 37, 38, 39, 40, Sak 35 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent. Sak 36 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble godkjent. Sak 37 Godkjenning av protokoll fra møte 13. oktober 2014 Protokollen ble godkjent. Sak 38 Nyttårsmøtet 2015 Alle noterte egne oppgaver ifm avviklingen av Nyttårsmøtet. Vi er i rute med arrangementet. Sak 39 Årsmøte 2015 Gjennomgang av utkast til årsmøtepapirer. Redigering av årsmøtepapirer skjer på styremøte i Trondheim 8. januar 2015 kl Sak 40 Brosjyre om kommunal revisjon og tilsyn Roald Elvegård lager et utkast til brosjyre om kommunal revisjon for MNKRF.

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD.

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. NEGOTIA Et VS 'brim:rid Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 19.8 - lørdag 20.8 2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstedet: Svein I Johansen, Morten Gundersen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) LLP Styremøte i Drammen rådhus, 28. november kl. 10.30 17.00 og fredag 30. november kl. 9.00 13.00 Deltagere: Karin Gjelsten (leder), Tom Oddby (nestleder), Tor

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielags leder, Thorbjørn Koch, åpnet møte med å ønske alle deltagerne fra lokallagene, komiteene og styret

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer