Protokoll: LANDSMØTET 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll: LANDSMØTET 2013"

Transkript

1 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin Slattum Forslag stemmekorps: Tineke de Jong, sekretariatet, og Richard Sanders, SLF Opprop av delegater Delegater: Jan Henrik Andresen Stig Michaelsen Bård Aase Lars Christensen Knut Selsås Hilde Berntsen Eva Saanum Kari Skjaker Rodney Lobo Trond Solem Erlend Kristensen Stian Ellingsen Lobben Dagfinn Sjaastad Karlsen Nils Andreas Thommesen Morten I. Kerr Richard Sanders Ole Viggo Nerva Karin Slattum I alt 18 stemmeberettigede delegater. Observatører: Morten Ekeland David Sortland Geir Richard Haugen Arild Hermstad Asker og Bærum Asker og Bærum Bergen Bodø Haugalandet Larvik Mandal Sør- Rogaland Sør- Rogaland (repr. sekr.) Mandal Kandidat til ny styreleder

2 Sekretariatet: Emil Egeland Hansen Tineke de Jong Trond Berget Valgkomitéen: Torstein Bremset Valg av to delegater for underskriving av protokollen Eva Saaum, Mandal, og Trond Solem,. Begge enstemmig valgt. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Godkjenning av innkallingen Forslag fra dirigenten: Sak 6 Orientering om status for økonomi og drift behandles før sak 5 Regnskap for 2011 og 2012, slik at disse bytter plass på dagsorden. Med denne endringen ble innkallingen enstemmig godkjent. s beretning for 2011 og 2012 s leder, Morten Kerr, innledet generelt om arbeidet i de to foregående arbeidsår. Gikk så gjennom beretningene kapittel for kapittel. Merknad fra SLF Asker og Bærum til beretningen for 2012: Under pkt. 3.2 Lokalt arbeid er noen lokale lag nevnt, ikke alle. SLF Asker og Bærum mener alle lokale lag bør omtales, alternativt ingen. Merknad fra SLF : Ønsker statistikk for besøk på nettstedet syklistene.no. Vedtak (enstemmig): Landsmøtet mottar hovedstyrets beretning for 2011 og Orientering om status for økonomi og drift Økonomisjef Emil Egeland Hansen redegjorde om foreningens økonomiske situasjon. Forslag fra SLF Mandal: Landsmøtet ber gi en skriftlig orientering av organisasjonens (SLFs) nedbemanningsprosess og kostnader tilknyttet denne prosessen. Den skriftlige orienteringen må også inneholde en evaluering av hovedstyrets og generalsekretærs rolle og myndighet i prosessen. Vedtatt med 16 stemmer for, 2 avholdende. Regnskap for 2011 og 2012 Regnskapet for 2011 viser et underskudd på kr. Regnskapet for 2012 viser et underskudd på kr. Regnskapene er revidert av foreningens revisor, Berge & Lundal Revisjonsselskap AS,. Regnskapene enstemmig vedtatt. Side 2

3 Sak 7. s forslag til mål og strategiske valg for 2014 og 2015 Konst. generalsekretær Trond Berget presenterte hovedstyrets forslag. Forslag om tillegg til veivalg under 3.1 Daglige reiser fra Morten Ekeland og Eva Saanum, Mandal, og Stian E. Lobben og Erlend Kristensen, Sør- Rogaland: Løfte fokuset på elsykkel og viktigheten av elsykkel som et godt alternativ for jobb- og fritidsreisende. Vedtatt mot én stemme. Ha fokus på å øke sykkelandelen om vinteren og i dårlig vær. Enstemmig vedtatt. Forslag om tillegg til veivalg under 4.1 Foreningen fra Nils Andreas Thommesen, : SLF skal fortsette med fokus på kostnadskutt, effektiv drift og økning i medlemsmasse og andre inntekter for å bedre økonomien. Enstemmig vedtatt. SLF skal være åpen i sine disposisjoner og viktige veivalg overfor sine lokallag. Vedtatt, én avholdende. Forslag om tillegg til veivalg under 4.2 Kommunikasjon fra Stian E. Lobben og Erlend Kristensen, Sør- Rogaland: SLF skal kommunisere mer fremme av elsykkel. Vedtatt mot én stemme. Med disse tillegg ble hovedstyrets forslag til mål og strategiske valg for 2014 og 2015 enstemmig vedtatt. Sak 8. s forslag til budsjett for 2014 og 2015, samt fastsettelse av kontingenten, tilskudd til fylkeslagene og hovedstyrets godtgjørelse Budsjettforslaget for 2014 har en brutto ramme på kr, og balanserer med et årsresultat på kr. Budsjettforslaget for 2015 har en brutto ramme på kr, og balanserer med et årsresultat på kr. Fastsettelse av kontingent; forslag fra Richard Sanders, hovedstyret: gis fullmakt til å endre kontingentsatsene samt og endre og/eller innføre nye kontingenttyper. Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag på tilskudd til lokale lag: kr pr. lag pr. år. Forslag på tilskudd til lokale lag enstemmig vedtatt. Forslag til hovedstyrets godtgjørelse: kr pr. år. Forslag til hovedstyrets godtgjørelse enstemmig vedtatt. Forslag fra Stian Ellingsen Lobben, Sør- Rogaland: anmodes om å vurdere utstedelse av frivillig tilleggskontingent som et tiltak for å bedre økonomien på kort sikt. Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag fra Morten Ekeland, Mandal: Lønnskostnader for 2015 videreføres på 2014 nivå. Forslaget falt med 17 stemmer mot, 1 avholdende. Side 3

4 s forslag til budsjett for 2014 og 2015 enstemmig vedtatt med de vedtak som er referert ovenfor. Sak 9. Sak 10. Sak 11. Sak 12. Forslag fra hovedstyret om endring av SLFs vedtekter Tillegg i 1: I dagligtale omtales foreningen som Syklistene. 5.2 om støttemedlemmer; følgende setning strykes: Kontingent for støttemedlemskap fastsettes til 3 ganger kontingenten for hovedmedlemmer. 9 om innkalling til landsmøtet; endret setning 2: Landsmøtet kunngjøres i medlemsbladet innen utgangen av september måned. 11 om landsmøtets saker; kulepunkt 3 endres til: s forslag til mål, strategiske valg og sykkelpolitikk for de to neste arbeidsår. 11 om landsmøtets saker; kulepunkt 5 endres til: gir en orientering om status for økonomi og drift for inneværende arbeidsår. 11 om landsmøtets saker; kulepunkt 6, andre underpunkt endres til: er innsendt av ett eller flere av medlemmene innen utgangen av september måned 11 om landsmøtets saker; kulepunkt 7 om valg: Punktet om valg av revisor strykes. Denne oppgaven tillegges hovedstyret. 17 om hovedstyrets sammensetning; nest siste setning endres til: Minst tre fylker bør være representert i hovedstyret. 18 strykes: Halvparten av hovedstyremedlemmene er på valg av gangen. Tidl. 19 blir ny 18. Ny 19: velger foreningens revisor. 21 endres til: møtes etter behov. Strykes:, dog minst 4 ganger årlig. 23 endres til: tilsetter generalsekretær og fastsetter generalsekretærs lønn. Generalsekretær tilsetter øvrig personale i samråd med hovedstyret. s forslag til endring av SLFs vedtekter enstemmig vedtatt. Valg av hovedstyremedlemmer for to år Forslag fra valgkomitéen presentert av Torstein Bremset. Forslag på hovedstyremedlemmer for to år: Arild Hermstad, (ny) Jan Henrik Lund, Fredrikstad (gjenvalg) Lisbet Rugtvedt, (ny) Morten Kerr, Bærum (gjenvalg) Richard Sanders, (gjenvalg) Alle enstemmig valgt. Valg av varamedlem for to år Eva Saanum, Mandal (ny) Eva Saanum enstemmig valgt. Valg av leder for to år Arild Hermstad, (ny) Arild Hermstad enstemmig valgt. Side 4

5 Sak 13. Sak 14. Sak 15. Sak 16. Sak 17. Valg av nestleder for to år Jan Henrik Lund, Fredrikstad (ny) Jan Henrik Lund enstemmig valgt. Valg av revisor for to år Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS, Tønsberg v/nils Petter Håkedal Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS v/nils Petter Håkedal enstemmig valgt. Valg av valgkomité Torstein Bremset, (gjenvalg) Hilde Berntsen, Larvik (ny) Janne Svegården, (ny) Valgkomitéen enstemmig valgt. s forslag til nasjonal sykkelpolitikk 2014 Vedtak: Sendes ut på høring til lokallagene med tidsfrist. Høringsuttalelsene distribueres til alle lokallag. Behandles av. Forslag fra SLF om krav til SLF til normaler for sykkeltrafikk Vedtak: Oversendes hovedstyret., 17. november 2013 Karin Slattum (s.) referent Eva Saanum (s.) Trond Solem (s.) Side 5

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt.

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt. Y s Men International, Region Norge Protokoll fra Regionskonferansen 2015, Arendal, 25.06.2015 Sak 1: Konstituering A: Det ble foretatt opprop. Det var registrert 93 medlemmer, hvorav 82 delegater med

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015.

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 27-28.5 2015 på Scandic Gardermoen Hotell 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. I sin åpningstale kommenterte

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer