Budsjettet i Randaberg KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015"

Transkript

1 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

2 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier og skole Budsjettet i Randaberg 2014

3 Fremtidsrettet og ansvarlig Randaberg KrF viderefører vårt forslag fra 2014 om å utsette bygging av Sunnhetsgrenden. Summen av investeringer i kommunen er for store til at både Sunnhetsgrenden og nye Harestad skole kan prioriteres samtidig. Skolen bygges som planlagt i dagens økonomiplan. Oppstart Randaberg KrF mener kutt i tjenester til fordel for lavere eiendomsskatt er problematisk og velger her å videreføre eiendomsskatten. Totaliteten i budsjettet gjør at Randaberg KrF reverserer rundt 6 mill pr år i kutt til tjenestene. Det er viktig at det gode tjenestetilbudet opprettholdes! Randaberg KrF ønsker i størst mulig grad å forholde seg til vedtatte måltall i kommunen. Budsjettet i Randaberg 2014

4 Investeringer Sunnhetsgrenden Prosjekt oppstart utsettes til Det er ønskelig fra KrF sin side at prosjektet blir mindre i omfang og at byggetrinn 1 bygges i 2 etasjer og ikke 3 etasjer som prosjektert. Nye Harestad skole Bygges som planlagt i dagens økonomiplan. Randaberg KrF synes det nå er viktig å komme i gang med skoleutbygging og har valgt å prioritere dette i budsjettet. Ny barnehage og barnebolig i Tarzanskogen Utsettes til 2018 for å prioritere skolen. Summen av investeringer for kommunen blir for stor ved å prioritere alle utbyggingsprosjekter samtidig. Fellesrådet Forskjønnelse av Randaberg Kirkegård prioriteres Lydanlegg og akustikk i Grødem Kirke prioriteres

5 Investeringer Lånebelastning Randaberg KrF er bekymret for at man ikke klarer å holde måltall for gjeld pr innbygger. Dette må vurderes opp mot de investeringer som kommunen står ovenfor. KrF har valgt å legge seg på en profil som gjør gjeldsgraden aldri overstiger ,- NOK pr innbygger. Fra og med 2018 vil Randaberg sin gjeld gradvis avta, da opptak av lån vil være mindre enn avdrag. Siste del av byggetrinn 1 i Sunnhetsgrenden vil komme i 2019, men vil være nesten fullfinansiert av tilskudd fra staten. Det vil fortsatt være utfordringer i 2020 og fremover som en følge av flere byggetrinn på både skole og sykehjem. Det betyr at det blir desto viktigere å ikke ha en for stor gjeldsbyrde allerede nå.

6

7 Drift Eiendomsskatt Videreføres og indeksreguleres (prisstigning) Dette er ikke ønskelig for KrF, men vi har gjort en helt klar prioritering som sier at å kutte i tjenestene til fordel for lavere eiendomsskatt ikke er aktuelt. Spesielt ikke når disse kuttene kommer i tillegg til allerede vedtatte reduksjoner innenfor tjenesteområdene. Helse og oppvekst Rådgiverstilling for barnehagesektor prioriteres ikke. Sykehjemsavdeling stenges ikke. Kafeen på Vardheim stenges ikke. Kutt i tolketjenester reverseres. Kommunal kontantstøtte videreføres. Kutt i barnehageplasser gjennomføres ikke.

8 Drift Skole ,- NOK tilbakeføres til Skole i forhold til rådmannens forslag. Kutt i søskenmoderasjon på SFO gjennomføres ikke. Kutt i gratis skoleskyss gjennomføres ikke. Andre prioriteringer ,- NOK til oppfølging av minoritetsspråklige på fritid. Reverserer kutt i tilskudd til kulturtiltak. Utgiftsreduksjon til kirka gjennomføres ikke.

9 Drift Andre forutsetninger drift Randaberg KrF legger til grunn at budsjettforliket mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP i Stortinget medfører at Kommunene vil motta støtte for gradvis økning til reell full barnehagedekning. Det betyr at vi har redusert konsekvensene av å holde 2 barnehageavdelinger åpne utover i perioden. Driftsresultat Randaberg KrF sitt alternative budsjett har en driftsprofil på linje med rådmannen i 2015 og I 2017 så vil driftsresultatet i dette budsjettet være dårligere enn i Rådmannens forslag, mens det i 2018 vil være vesentlig bedre. I sum vil driftsresultatet totalt i 4 års perioden være på linje med Rådmannens forslag.

10

11 Andre tilføyninger (tekstforslag) Kutt i helse og omsorg forutsettes tatt av administrasjon og ikke på tjenesteyting. Bakgrunnen for dette forslaget er at tjenesteområdet tilbakemelder en økning i antall mellomlederstillinger. I og med tjenestetilbudet er noenlunde på samme nivå som tidligere år, så forventes det at kutt tas av administrasjon og ikke utførende drift. Vistnesveien dagsenter - Tilbudet forutsettes videreført i andre lokaler Det er viktig for Randaberg KrF at dette tilbudet opprettholdes. Vi ønsker derfor at Rådmannen må forpliktes på å videreføre tilbudet i andre lokaler når Vistnesveien stenges. Bebyggelsen i Tarzanskogen oppføres med 2 eller 3 etasjer for best mulig utnyttelse av tomtene i sentrum Randaberg KrF synes det er viktig å utnytte tomtene i sentrum maksimalt. Det er unaturlig å begrense høyde på bygg som ligger langt unna kirka i sentrum og det vil være kostbesparende å bygge i høyden.

12 Andre tilføyninger (tekstforslag) Det presenteres en analyse av kostratall innen helse og omsorg hvor faktiske kostnader i institusjon kontra hjemmebaserte tjenester vurderes. Analysen skal også inneholde en vurdering av Randaberg Kommunes kostnadsnivå for tjenesteområdene opp mot Gruppe 8 sine nivå. Bakgrunnen for dette forslaget er at det er store avvik mellom Randaberg sine kostratall og Kommunegruppe 8 sine kostratall når det gjelder kostnader pr innbygger for de forskjellige tjenesteområdene. Randaberg KrF opplever ikke at Rådamannen har tilstrekkelig grunnlag for å forklare disse forskjellene. Som eksempler kan det vises til: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester i Randaberg 2013 er ,- NOK. Gr.8 har et snitt på ,- NOK pr innbygger. Korrig. br. dr.utg pr. mottaker av hjemmetjenester i Randaberg er ,- NOK for Randaberg mot ,- for snittet av Gr.8. Det er viktig for Randaberg KrF å forstå innholdet i disse tallene før man setter kursen videre for fremtidens helse og omsorgstjenester.

13 Oppsummering Et driftsresultat i perioden i sum på linje med Rådmannens forslag. Investeringsbyrde i perioden redusert i og med investeringer utsettes og man da får inntekter før utgifter kommer. En klar prioritering av tiltak som opprettholder den gode standarden vi har på tjenestene i Randaberg, kontra kutt som følge av for rask og lite kontrollerte investeringer. Driftsfond bygges opp til 45 mill NOK i perioden, likt som i Rådmannens forslag.

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Budsjettet i Randaberg 2014 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Fremtidsrettet og ansvarlig Randaberg KrF anerkjenner vår kommunes utfordring rundt store investeringer og velger å ta de

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10224/2012-150 08.10.2012 Saksbehandler: David Eriksen ØKONOMIPLAN 2013-2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Fast utvalg plan 24.10.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Rådmannens forslag 2014-2017

Rådmannens forslag 2014-2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Forord... 4 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Tjenesteområdene... 6 3. Forutsetninger og beregninger... 7 3.1 Befolkningsendringer... 7 3.2 Prisforutsetninger...

Detaljer

Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016

Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016 Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016 Fremlagt av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og uavhengig Bakgrunn Rådmannen beskriver i sitt forslag et underskudd på driften av Mandal

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Forslag fra Ap, Krf og SV Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Melhus kommunes økonomi har forverret seg, men den er fortsatt god nok til å gi gode tjenester til innbyggerne. Gjeldsgraden er forholdsvis

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!»

«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» «Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» Presentasjon av: Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Randaberg kommune 03.11.2014 Per Blikra, økonomisjef Eit godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern

Detaljer

Perspektivanalyse 2016-2025

Perspektivanalyse 2016-2025 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 36582/2015 2015/2979 Økonomiseksjonen Saksnummer Utvalg Møtedato 15/85 Formannskapet 03.06.2015 15/58 Bystyret 18.06.2015 Perspektivanalyse 2016-2025

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan

Budsjett og Økonomiplan Fellesforslag fra Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre Budsjett og Økonomiplan For perioden 2013-2016 til budsjett og økonomiplan 2013-2016 Sande trenger en ny kurs

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 11.11.2008 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 11.11.2008 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak / MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 11.11.2008 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 20.08.2015 Svar på høring - Finansiering

Detaljer