Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper"

Transkript

1 Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon

2 Situasjon og utfordring Resultatet: Netto driftsresultat (etter kom regnskapsregler) 1,1 % Netto drift res. kor. for premieavvik og MVA inv. 4.0 % Akkumulert resultat 2,7 % Bedriftsøkonomisk eks moms og premieavvik 2,0 % Behov for overskudd m vekst og inv. 2 3 % Manglende margin ca. 3 6 % (etter forsiktighet og hvordan man regner) Ønskelig bedring av utgiftsbalansen: 40 til 80 millioner kroner 2

3 Sammenligningskommunene PLO favoritter, Askøy og gr. 13 Kommune Befolkning 1.1 Vekst Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Fjell ,1 % 164, Stjørdal ,7 % 24, Alstahaug ,1 % 39, Askøy ,0 % 285, Enebakk ,7 % 54, Nannestad ,3 % 35, Vestby ,1 % 116, Gruppe ,2 % 80, Gruppe 13 er alle kommuner > utenom Oslo, Bergen Trondheim og Stavanger. 3

4 Drift i pluss og akkumulert overskudd Minus etter pensjonsavvik og MVA refusjon investeringer Svake resultater uansett tellemåte i

5 Arbeidskapital etter KOSTRA og NKRF sin modell Arbeidskapital Reell arbe Brutto driftsinntekter i kroner per inn Fjell 19,0 % 13,7 % Stjørdal 10,8 % 2,7 % Alstahaug 17,9 % 6,4 % Askøy 21,9 % 2,0 % Enebakk 38,2 % 17,3 % Nannestad 28,3 % 23,8 % Vestby 45,1 % 26,1 % Arbeidskapitalen må oppfattes litt begrenset 5

6 Konklusjon vedrørende kommuneøkonomien Kommunen går i minus etter reglene. MVA komp. Investeringer er driftsfremmed inntekt Kommunen skyver en del utgifter foran seg (Premieavvik) Kommunen har underskudd og tåler ikke fortsatt vekst og store investeringer Kommunen har noe arbeidskapital Forbedring av driftsresultatet med ca. 60 mill. kr anbefales. Økte inntekter er like bra som mindre utgifter 6

7 Små inntekter (skatteinntektene øker) Kommunen har små rammeoverføringer, ingen eiendomsskatt, og små salgsinntekter. Andre driftsinntekter er også moderate 7

8 Skatt aug pr innb. og % av landet er lovende ved utg. av august Kvam ,2 % Fusa ,0 % Samnanger ,5 % Os ,8 % Austevoll ,8 % Sund ,5 % Fjell ,7 % Askøy ,3 % Vaksdal ,5 % Modalen ,2 % Osterøy ,2 % Meland ,0 % Øygarden ,5 % 8

9 Utgiftsbehovet Utgiftsbehovet er 103,1 % av landet. Barnetallet driver behovet opp. Behov for sosial hjelp og PLO demper det 9

10 Betydelig potensial for innsparing Størst innsparingspotensial, men ikke innen PLO 10

11 Teoretisk mulig innsparing; ca. 210 millioner ved kopiering av billigste løsning i valgte kommuner. Innsparingspotensial beregnet ut fra dem som bruker minst Hovedformål Delformål Netto kost pr just. innb. (1000 kr) Fjell Bruker minst Kommune, bruker minst 25 % er erfaringsmessig mulig å spare om KST vil Fjell Antall akt innb. 2) Behov per innbygger Pr. akt innb (1000 kr) Innsparing, bruker minst Delformål Totalt (mill kr) Hovedformål Barnehage sektoren Barnehageformål 119,30 105,58 Enebakk ,72 23,5 Undervisning 87,50 65,99 Nannestad ,51 76,2 Undervisningsf ormål Kirke og kultur Pleie og omsorg Samhandling Helse Sosial inkl intro. Barnevern Administrasjon og styring Tekniske formål Totalt Skoleskyss 2,13 0,94 Alstahaug ,20 Gr skole for voksne 0,14-0,06 Enebakk ,20 4,6 101,7 SFO 5,65 2,91 Askøy ,74 4,1 Lokaler 17,11 12,37 Askøy ,73 16,8 Kultur 1,31 1,04 Askøy ,27 6,3 Kirke 0,58 0,45 Vestby ,13 3,0 9,3 11,46 10,29 Alstahaug % 0,83 19,3 0,97 0,82 Vestby % 0,13 3,0 1,77 1,44 Vestby % 0,34 8,0 2,16 1,74 Nannestad % 0,31 7,3 1,09 1,01 Vestby % 0,10 2,2 3,44 2,83 Vestby % 0,58 13,4 Vann, avløp og renovasjo 0,00-0,75 Alstahaug ,75 Brann- og ulykkesvern 0,54 0,38 Askøy ,15 3,6 Fysisk planlegging med m 0,28 0,19 Alstahaug ,09 2,0 Samferdsel 0,57 0,42 Askøy ,15 3,5 21,0 Bolig -0,01-0,41 Alstahaug ,39 9,1 Tilrettelegging/bistand, næ 0,16 0,04 Vestby ,12 2,8 208,7 11

12 Behov for helsetjenester 12

13 Helseutgifter 13

14 Ressursbruk etter oppgave Middels stor utgifter til diagnose og behandling og moderate utgifter til forebygging helse og sosial. Lite til helse og sosial 14

15 Netto utgift til skole og helsestasjon 15

16 Oppsummering helse Middels utgifter til helse Innsparingspotensial i forhold til Vestby på ca. 7 mill. kr Innsparingspotensial i forhold til samhandling på ca. 4 mil. kr 16

17 Behov for medfinansiering 17

18 Samhandlingsutgiftene er som for gruppe 13 18

19 Behovet for PLO Ung befolkning med lite omsorgsbehov, få PU >16 år; 74 % av landet. Dødelighet større enn Askøy lavere enn Vestby 19

20 Utgifter til PLO pr innbygger (ikke korrigert) over tid Kan se ut til at Fjell har økt kapasiteten fra 2011 til 2012 mer enn behovet skulle tilsi, men veksten 2009 til 2011 er under middels 20

21 Utgifter PLO med og uten kor. 21

22 Strukturen i tjenesten m/lite inst.kap. Fjell bruker mye både til institusjon og hjemmetjeneste 22

23 Hjemmetjeneste med store utgifter. Egenfinansiering tunge brukere ikke stor. Godt tilbud til eldre? 23

24 Moderat kapasitet i omsorg med døgnbemanning i forhold til

25 Brutto utgifter pr bruker er ikke store Utgiftene pr bruker kunne kansje vært mindre med få PU brukere? 25

26 Ikke mange timer tildelt pr bruker i hjemmetjenesten, men sykepleie 26

27 Bruttokostnad pr plass Kostnadene pr plass er noe store. 27

28 Mange med fagutdanelse 28

29 Ikke lønn som fortjent? 29

30 Høyeste andel med høgskole el 30

31 Bruk av korttidsopphold sykehjem 31

32 Dekningsgrad pr innb. 80+ er stor. Andel med institusjon og døgnbemanning samlet har middels dekning. Er den litt dyr når 50 % k tid 32

33 Dekning er middels stor med rimelig løsning? 33

34 Dekning < 67 år svært god ref. PU andel, med dyre løsninger 34

35 Fjell får dekket en liten andel av kostnadene i institusjon fra brukerbetaling. Lav andel korttidsplasser kan forklare stor egenandel inst. Jf. Os 35

36 Moderat betaling 36

37 Moderat betaling pr time 37

38 Mange brukere med lite bistandsbehov 38

39 Brukere med omfattende behov i hj. tjenesten 39

40 Ikke nødvendig åbo alene for å få hjelp i Fjell 40

41 Kjøp fra andre/private praktiseres i stor grad 41

42 Oppsummering PLO Netto utgiftene er små for hele tjenesten. Bare tre kommuner har lavere korrigerte kostnader. Små kostnader til tunge brukere/(funksjons hemmede) virker logisk Dekningsgradene er faktisk litt høye, spesielt for brukere over 80 år Mange brukere med lite omfattende behov Løsningene er kanskje litt dyre pga. mange korttidsplasser Mange ansatte med fagutdanning fra videregående, og svært mange med høyskole/universitet. Middels gjennomsnittlig lønnskostnad (usikre tall)? Moderat sykefravær 42

43 Behovsutvikling HHMH 43

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT Frogn Kommune Frogn kommune Kostnadsgjennomgang Rådmannen RAPPORT 28. oktober 212 Kostnadsgjennomgang KOSTRA tall for 2 Dataleverandør Agenda Kaupang Rapportens tittel Ansvarlig Kvalitetssikret av Kostnadsgjennomgang

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 Side 1 av 17 Innhold INNLEDNING... 3 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 2 RESSURSBRUK... 7 2.1 Alle tjenester... 7 2.2 Grunnskole... 8 2.3 Pleie

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

ASSS - RAPPORTER - SAMMENLIGNING AV RESSURSBRUK OG KVALITET I DE 10 STØRSTE KOMMUNENE

ASSS - RAPPORTER - SAMMENLIGNING AV RESSURSBRUK OG KVALITET I DE 10 STØRSTE KOMMUNENE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806597 : E: 145 &14 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 106/08 Bystyret 11.11.2008 ASSS

Detaljer

Gjennomgang helse og omsorg

Gjennomgang helse og omsorg Krødsherad kommune Gjennomgang helse og omsorg RAPPORT 21. mars 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Krødsherad kommune R8399 Ressursgjennomgang av

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Under dette punktet presenteres en del nøkkelinformasjon om de største tjenesteområdene i kommunen. Kostradata fra Statistisk sentralbyrå benyttes for

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 ÅRSBUDSJETT 2012 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 01.12.2011 Kommunestyre 15.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

1. Innledning I programkomiteen møter:

1. Innledning I programkomiteen møter: Tromsø Kommune 2009 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 2.1. HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI 2008-2010... 5 2.2. SAMMENLIKNING AV HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI OG DE

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Økonomistyring i barnehagesektoren

Økonomistyring i barnehagesektoren Grimstad kommune Økonomistyring i barnehagesektoren RAPPORT 18. juni 2009 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agenda.no firmapost@agenda.no Tel 67 57 57 00 Organisasjonsnr NO

Detaljer

NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015 -

NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015 - NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015-1. Demografisk utvikling 2. KOSTRA 20 analyse 3. Tall for utvalgte tema - Folkehelse - Klima og miljø 4. Undersøkelser

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Bergen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Evaluering av organisasjonen

Evaluering av organisasjonen Grimstad kommune Evaluering av organisasjonen RAPPORT 11.1.2009 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N 1363 Høvik www.agenda.no firmapost@agenda.no Tel 67 57 57 00 Organisasjonsnr NO 968 938 525

Detaljer