KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal"

Transkript

1 KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

2 Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important

3 Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå i hop? Vi er alle i samme båt

4 Temaer: Kort om noen sentrale økonomiske begreper Status økonomi pr. aug 2012 Bedre og billigere Litt om Kostra og noen Kostratall

5 Hvor kommer pengene fra? Skatt (inntekt og formue) 140 mill (31 %) Rammetilskudd 143 mill (32 %) Eiendomsskatt 53 mill (12 %) Diverse overføringer stat 57 mill (13 %) Brukerbetalinger, husleie, salg 42 mill (10 %) Konsesjonskraftsalg/avgifter 10 mill (2 %) Sum 445 mill Skatt og rammetilskudd 75 %

6 Kommunaløkonomiske begreper: Skatteutjevning. Skatteinntekt over landssnittet beholder 40% Netto driftsresultat Inntekter utgifter = netto driftsresultat Avskrivninger påvirker ikke NDR, altså kostnaden ved å ha kommunale bygg reflekteres ikke => NDR = 3 % er egentlig et nullresultat. Skjema 1 A og 1 B, 2 A og 2 B

7 Videre begreper: Bunnlinje Tilgjengelige midler til drift kostnader til drift Avvik fra budsjettet merforbruk, mindreforbruk Bruk av fond egentlig bruk av egenkapital Disposisjonsfond frie midler. Buffer. Bør være 3-5% av inntektene ca. 59 mill

8 Grunnleggende bestemmelser budsjett Budsjettet er bindende Budsjettet skal være realistisk Nøkternt (forsiktighetsprinsippet) Budsjettet skal være i balanse Driftsresultatet skal minst dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger Driftsbudsjett og investeringsbudsjett Låneopptak kan IKKE dekke driftsutgifter Regnskapet dokumenterer den faktiske disponering av midlene

9 Budsjettprosessen Rådmannens forslag: Innspill fra enhetene Politiske signaler gjennom året Politisk prosess (delvis i samspill med administrasjonen) Endelig budsjettvedtak i kommunestyret

10 Konsekvensjustert budsjett 2013 Nøkkeltall: Avsetning til disposisjonsfond Egenfinansiering investering Avsetning AE-fond Netto driftsresultat 3,1 3,1 5,3 5,6 Bunnlinje drift (må spares inn) Låneopptak Driftsramme ca. 358 mill

11 Tiltak som er innarbeidet 2013 Bedre og billigere Ny bruker ASVO 350 Lister barnevern 960 Tilskudd badeanlegg (13 og 14) 100 Rene Listerfjorder (13 og 14) 48 Nullvisjon nytt konsept -102 Totalt 366 Sommerjobber for ungdom ikke innarbeidet

12 Annet Drift svømmehall. Anslått helårseffekt 1,4 mill. Lagt inn ½ årseffekt i Investeringer Stort bofellesskap utgår Se skjema 2 B Markedsføring Opofte 4,5 mill næringsfond. 0,5 mill i drift 250 i 14 og 15.

13 Bunnlinje År Innsparingsbehov i drifta Økte inntekter NB Drift videreført på nåværende nivå med til nå kjente tall. Usikkerhet (pensjon, lønnsoppgjør med mer). Evt. nye tiltak må finansieres ved økte inntekter eller reduksjon av eksisterende tiltak. I 2016 har kommunen da klart å fase ut aksjeutbyttet fra Agder Energi fra drifta.

14 Bedre og billigere Sunn økonomi Utvikling og attraktivitet Effektiv tjenesteproduksjon Fremtidsrettet tjeneste

15 Mål bedre og billigere

16 Tiltak gjennomført i 2012 Tiltak bedre og billigere 2012 Redusere driftsrammen med 0,15 % -500 Saksbehandlingsgebyr startlån -15 Etableringsgebyr startlån -35 Redusere brøytebudsjett, samarbeid Risa -40 Skatt renter - ny rutiner forskuddsordning -50 Teknisk drift - redusere 0,4 årsverk renhold -80 Seniortiltak - redusere rammen -150 Fordele lærlinger ut -100 Leirskolen - øke brukerbetaling -20 SUM -990

17 Rådmannens forslag Bedre og billigere Tiltak Driftsrammen lavere vekst 0,15 % i 2012, 0,3 % 2013 og 2014, 0,4 % i Tilskudd: Tilskuddsordning AE Tilskuddsordning miljø Redusere tilskudd kirken Redusere tilskudd ASVO

18 Videre rådmannens forslag Øke inntekter: Innføre saksbehandlingsgebyr på startlån (NAV) Innføre etableringsgebyr på startlån (NAV) Redusere brøytebudsjett, samarbeid Risa Øke brøytegebyr Øke diverse byggesaksgebyrer på PLM Skatt renter - nye rutiner forskuddsfordeling Leirskolen - økt brukerbetaling SFO - øke foreldrebetaling 15 % Frisør/fotpleie omsorgssenteret - betale husleie Trygghetsalarmer - brukerbetaling 150 kr/mnd Delsum inntekter

19 Videre rådmannens forslag Redusere kostnader til drift Boligbaserte - større bofellesskap Boligbaserte - samarbeid på tvers Åpen omsorg - redusere 0,6 årsverk kjøkken Teknisk drift - redusere renhold med 0,4 årsverk Lesebrett - lavere kostnader til papir og frankering -50 Seniortiltak - redusere rammen med kr Teknisk drift - ta ut egen strøsand Fordele lærlinger ut spare Frukt - kutte ikke lovpålagt frukt i skolene Delsum reduserte kostnader drift INNSPART TOTALT

20 Bedre og billigere - tiltak Mer å velge i. Andre tiltak? Jfr. det politiske handlingsrommet

21 Hva er Kostra? KOmmune-STat-RApportering Landsomfattende Målsetting: Systematisering av styringsinformasjon - NØKKELTALL som kan gi grunnlag for sammenligning og oppfølging i kommunene Forenkle rapportering kommune - stat

22 Noen Kostratall økonomi - Gjeld

23 Eiendomsskatt viktig for oss!

24 Informasjonsmodellen i Kostra Ressurser Prioritering Produktivitet Tjenester og brukere Dekningsgrader Bruksrater Målgrupper

25 Prioritering Prioritering tjenesteområder % 8 % 4 % 6 % 3 % 10 % 24 % 10 % 34 % Pleie- og omsorg Barnehage Skole Adm, styring, fellesutg Kommunehelsetjeneste Sosial/barnevern Kultur Kirke Øvrig

26 Produktivitet barnehage

27 Produktivitet skole

28 Kvalitet skole

29 Produktivitet PLO

30 Produktivitet sosialtjenesten

31 Dekningsgrader, sosialhjelp

32 Prioritering barnevern

33 Barnevern, andel barn med tiltak

34 Landbruk

35 Den glade bygda med grønn bro

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 ÅRSBUDSJETT 2012 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 01.12.2011 Kommunestyre 15.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008 Unjarggá gielda/ Nesseby kommune Økonomiplan 2008 2011 Og 2008 1 Vedtatt av kommunestyret den 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens generelle betraktninger for perioden...3 2 Kommunens rammebetingelser...4

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014

Økonomiplan 2011-2014 Formannskapets forslag til Økonomiplan 2011-2014 Lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.05.-24.05.2010 Formannskapets forslag til Økonomiplan 2011-2014 vedtatt F-sak 51/10 04.05.2010 1 ØKONOMISK

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag 2012

Rådmannens budsjettforslag 2012 Rådmannens budsjettforslag 2012 Sperrefrist: 03/11-2011 kl. 17.00 Innledning Etter kommunelovens kapittel 8 45 og 46 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Budsjettet

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT Frogn Kommune Frogn kommune Kostnadsgjennomgang Rådmannen RAPPORT 28. oktober 212 Kostnadsgjennomgang KOSTRA tall for 2 Dataleverandør Agenda Kaupang Rapportens tittel Ansvarlig Kvalitetssikret av Kostnadsgjennomgang

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer