VI VIL, VI KAN, VI GJØR DET. Momarka barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI VIL, VI KAN, VI GJØR DET. Momarka barnehage"

Transkript

1 VI VIL, VI KAN, VI GJØR DET Momarka

2 Halsan/Momarka oppvekstsenter, (fra 2000) - Åpnet i 1990 som en to avd - Senere base for familiene og en avd i grendahuset. Kommunen som eier og arbeidsgiver Ligger sentralt i landlige og naturskjønne omgivelser 5 avdelinger, 74 barn, 22 ansatte (8 fagarbeidere, 5 ped.ledere, 1 lærling, 1 styrer, 5 assistenter, 1 spes ped, 1 øremrk, 1 musikkpedagog, vaktmester, renholder Student og lærlingebedrift Momarka

3 MULIGHETSORIENTERT Momarka VI VIL BIDRA TIL Å UTVIKLE ET TRYGT OG GODT SAMFUNN, GJENNOM Å STYRKE BARN OG VOKSNES EVNE TIL Å TA VARE PÅ SEG SELV OG ANDRE LØSNINGSFOKUSERT STØTTENDE

4

5 Verdivalg, et eksempel: Momarka Enten vi vil det eller ikke formidler vi voksne verdier og holdninger til barna i løpet av en hverdag, og derfor må vi ha et reflektert forhold til denne formidlingen. En verdinøytral er både umulig eller ønskelig. Derfor er det nødvendig at vi voksne har en bevisst holdning til verdivalgene vi foretar oss som oppdragere! EKS: TRAFIKKOPPDRAGELSE=VERDIVALG SATT I SYSTEM(bevisste valg) (verdivalg handler også om lojalitet til bestemmelser og vedtak).

6 Hvordan planlegger vi, -arbeidsredskap, utviklingsarbeid: Momarka Kommunaldelplan oppvekst Virksomhetsplan som gjelder for fire år.( ) - Satsningsområder som bygger på Årsplan for avdelingene Periodeplaner.. Pedagogisk Utviklingsarbeid,prosjektarbeid, noen eksempler av verdivalg: - trafikkoppdragelse - ns identitesprosess, voksenrollen-kvalitet - vennligst forstyrr (redd barna), utarbeidet beredskapsplan for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn i læringsstrategier som metode, samarbeid /skole - Webster Stratton - MIB - Voksenrollen - Samarbeid for et bedre arbeidsmiljø - Nettverksarbeid trafikkoppdragelse

7 UTVIKLINGSARBEID, PROSJEKTARBEID, NOEN EKSEMPLER: Samarbeid for et bedre arbeidsmiljø Bakgrunn og mål Momarka 1.Bakgrunn Et samarbeidsprosjekt mellom Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og KS Nord Trøndelag. Disse har invitert bl a Levanger kommune til å delta i prosjektet: Samarbeid for et godt arbeidsmiljø i Nord-Trøndelag. Momarka ble invitert til å delta i prosjektet.

8 1.2 Mål / mandat for prosjektet Mål: Mandat:Samarbeid for et godt arbeidsmiljø og oppfølging av IA- avtalen. Gjennom samarbeid og praktisk arbeidmiljøarbeid skal personalet i Momarka forsøke å finne svar på hvordan vi kan: forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Momarka

9 Satsningsområder personalet ble enige om å arbeide med på egen arbeidsplass for å kunne nå målet er: samarbeid for bedre arbeidsmiljø, med fokus som beskrevet nedenfor: VI SKAL HVER ENKELT OG I SAMARBEID MED HVERANDRE ARBEIDE MED: Holdninger hver enkelt ansatt har: 1. - Til hverandre og arbeidsplassen Individ:Kartlegge psykososialt miljø v spørreskjema og medarbeidersamtaler (Løft metoden). Felles: Lage felles kjøreregler for hvordan vi skal opptre mot hverandre Felles: ns identitetsprosess Lojalitet til bestemmelser og vedtak Momarka Oppstart okt Helhetlig tenkning (ikke vi men oss) Vi skal alle inkludere hverandre som et lag i samspill og dialog. Vi er ikke VI på de forskjellige avdelingene, men Oss som en helhetlig personalgruppe på tvers av alle fem avdelingene. Rullering av ansatte har vært forsøkt med god tilbakemelding og vi vil fortsette med denne rulleringen. Det er ikke gitt at ansatte tilhører en spesiell avdeling for evig tid. Barnehagen og barnegruppens behov til ulike tider vil være avgjørende for hvor personalet skal jobbe til enhver tid. Samarbeidet på tvers av avdelingene skal utvikles og bli bedre. 3. Arbeidsglede (engasjement) Hva betyr Arbeidsglede for hver enkelt av oss? Alle sier noe om dette. Hva er viktig for oss i jobbsammenheng for å kjenne på følelsen arbeidsglede?(bruke utsagn fra personalmøtet, punkter som ble nedskrevet) 4. - samhandling og kommunikasjon. Vi skal se på regler for god kommunikasjon(også plan for arbeidsmiljøutvikling). Hvorfor trenger vi kommunikasjonsregler og hvilke konsekvenser får disse for arbeidsmiljøet og min egen rolle i forhold til de andre? (plan for arbeidsmiljøutvikling og HMS ) De andre i forhold til meg og meg i forhold til de andre Voksenrollen blir et vesentlig perspektiv i dette arbeidet. Prosesser som går på hver enkelt ansatt og gruppeprosesser blir gjennomført i samarbeid med arbeidslivsenteret, Nav

10 Tilknytning Momarka Ei lita hånd søker ei stor. Kan du se at jeg er her? Ut- i verden for å møte meg selv og andre. Hvis jeg vet at handa di er der når jeg trenger den tør jeg gå. Jeg beveger meg bort fra deg i stadig større sirkler. Bare slipp meg.

11 Tilstedeværelse Emosjonelt til stede Hvem er vi her for Veiledning Foreldresamarbeid Prosjekt

12 Barnehage og skoleprogram Bygge gode relasjoner Hvordan vi jobber med dette i Momarka

13 Lærepyramiden Konsekvenser - grensesetting Momarka Struktur, regler og klare rammer Relasjoner

14 Språklig bevissthet BEGREPSLÆRING

15 Begrep som barna trenger å kunne i hverdagen. Vi forsterker barnas kunnskaper rundt begrepene med å jobbe spesifikt i en periode med noen bestemte begreper. Disse tar vi opp igjen med jevne mellomrom. Begrep som de møter i skolen. Vi bruker f.eks kvadrat og sirkel i stedet for firkant og runding, men snakker om at de har fire kanter og har rundt form. Vi er bevisste voksne som ser etter anledninger til å nevne begrepene både i ulike rutinesituasjoner, i planlagte aktiviteter og i barnas lek. Mer trening på begrepene i samlingsstundene. Gjør det til noe som føles lystbetont for barna. Individuell tilpasning ut i fra barnas forutsetninger for læring og forståelse.

16 Foreldrene fikk tilsendt begrepsplanen i starten av året. De fikk oppfordring om å snakke om de samme begrepene hjemme samtidig som vi har de i n. Innsikt i at begrepene kan flettes inn naturlig i hverdagen, både i n og hjemme. Informasjon om månedens nye begrep i månedsplan. Påminnelse om nytt begrep på ukeplan.

17 UKE BEGREP INNHOLD HVA KAN VI GJØRE? Eksempler 35, 36, 37 Farger. Primærfargene. De andre fargene. Fargenyanser. - Hva kan vi finne i dette rommet som er rødt? Gå på fargejakt. - Maling. Se hvordan fargene forandrer seg. - Sortere etter farger. - Være bevisst fargebenevning f.eks under påkledning og måltid. - Ulike spill, også via internett. - Sang, rim og regler om fargene. 38, 39, 40 Geometriske former. Sirkel, trekant, kvadrat, rektangel, kule, terning, oval, rettlinja, bue. - Se på trafikkskilt. - Gå på jakt etter former, inne og ute. - Synge sanger med former f.eks min hatt den har tre kanter. - Fest former på gulv og vegger. Spill musikk stopp musikken og be barna gå til en bestemt form - Fryse ned vann i ulike former, snø, is, leire, modelleire. - Baking og snekkering.

18

19

20

21

22 BOKSTAVER Momarka

23

24

25

26 Skogstua åpnet januar 2009 Har fokus på bl.a. friluftsliv, kulturformidling, folkeskikk og overgangen -skole Momarka I Skogstua ønsker vi at de voksne skal være gode rollemodeller for barna. Vi skal være aktive i samspill med barna. Det skal legges vekt på humor, glede og nysgjerrighet. De voksne sin måte å være på i forhold til barna, skal gjelde for alle barn, uansett avdeling og tilknytning.

27 Vi ønsker at barna skal bli god i å være ute, og bli god i å bruke kroppen sin. Vi vil at barn skal få bruke naturen som en arena for fysisk og psykisk utvikling. Hovedmålet er å være mye ute og få en god holdning til friluftsliv. Piratburger, fiskepudding og hamburgerbrød Blomsterbarna Utfordringen, de voksne tar initiativ og gir barna mye glede

28 Ved å henge opp ei hagle kan vi ha et prosjekt der vi kan formidle jaktkultur, lære barna om våpen og bruken av de, skape gode holdninger til utøvelse av friluftsliv og lære de hvordan kniven er et nytteverktøy Momarka Lanber compact, cal: Gutter og jenter lager sitt eget jaktgevær Jaktgeværer og vikingsverd Gutta boys like før en skjærer seg i fingeren og den andre på nesa

29 Vi ønsker at barna skal få kjennskap til gamle gjenstander, bruksting, kulturminner og verktøy, lære om hvordan ting var før i tida, og se sammenhengen mellom fortid og nåtid. Gammel utgave av dagens buesag, gave fra en bestefar Vedsjau

30 Ta utgangspunkt i egen barndom og formidle dine opplevelser. Det er ekte kulturformidling. Momarka Besteforeldre sitter på kunnskap som kan gå tapt Hespetre, lånt av en ansatt Det interessante er at mange av de nære omsorgspersonene til barna er opptatt av sin egen kultur, men i dagens samfunn blir slike ting ikke formidlet for den oppvoksende generasjon. Vi på Momarka syns at dagens barn bør ha kjennskap til hvordan tidligere generasjoner hadde det.

31 Krumkakejern, gave fra en mor i n Saueklippersaks, kjøpt på antikkbutikk Kvern, antikvitet

32 OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE Barnehagen og skolen har et årshjul som vi følger. Det er satt opp jevnlige møter, turer, og andre samarbeidsmåter. Barna i Momarka blir godt kjent med de voksne på skolen gjennom dette opplegget. Momarka Skolemelk Skolens uteområde utforskes Spennende innemiljø

33 Gjennom hele siste året legger vi vekt på å bruke de samme arbeidsmetodene som skolen, det være seg Lese for å lære, læringsstrategier og Webster Stratton. Dette er med på å lage en myk overgang for barna, og skaper trygge og klare rammer som de kan forholde seg til på skolen. Momarka Prosjekt; Navnet mitt Ikke alle barna kunne skrive navnet sitt, men alle kjente igjen bokstavene sine. Derfor så klippet og limte vi navnet, slik at alle fikk en mestringsfølelse. Her er det en kar som lagde navnet sitt både forlengs og baklengs. Navn på garderobeplassen

34 Her har vi besøk av 1. klassen Med hjelp av årshjulet, fagområdene i Rammeplanen, trafikk, friluftsliv og folkeskikk, så skaper vi en god overgang fra livet som barn til livet som skoleelev Freeride, med vest og hjelm

35 Vi ønsker at våre barn skal være barn som andre ønsker å være i samspill med. Vi vil styrke barnas evne til å vise hensyn i all slags situasjoner i hverdagen. Vi vil i samarbeid med foreldre møte barnets kognitive, sosiale og emosjonelle behov. Momarka Den gode samtalen er vårt hovedverktøy, der den voksne med utgangspunkt i seg selv legger til rette for at barna lærer av sine handlinger Barna øves i å stå frem ved hjelp av dramatisering og miming, her Bukkene Bruse. Levanger kommune vil slutte seg til nasjonalt manifest mot mobbing. Dette er noe vi vil jobbe videre med i årene fremover Sosial kompetanse:empati og rolletaking, prososial adferd, selvkontroll, selvhevdelse, Lek, glede og humor

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE Fotograf Nicole Joel Planen er gjeldende fra 01.08.15 31.07 2016. INNHOLDSFORTEGNELSE: Barnehagens egenart 3 Fokusområde i 2015/16 3 Kosthold og ernæring 4

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer