BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)"

Transkript

1 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012)

2 VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for egen klasse) Sendes ut til klassekontaktene ved skolestart! Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) Ringerunde - inspektør ringer klassekontaktene - klassekontaktene ringer foresatte etter avtalt plan Transport avgjøres av lege Ved sterke sinnspåkjenninger bør ingen elever sendes hjem til tomt hus. VARSLINGSPROSEDYRE I FORBINDELSE MED PERSONULYKKER Oversikt sendt ut fra administrasjonssjefen: Ulykker på dagtid: Legevakt/øyeblikkelig hjelp / 113 Pårørende (sjekk beredskapslister) Administrasjonssjef eller etatssjef Lensmannskontoret Arbeidstilsynet Hovedvernombudet Ulykker på kveldstid: Legevakt/øyeblikkelig hjelp / 113 Pårørende (sjekk beredskapslister) Sjur Mykletun eller Kari Hølmo Holen SKADER - SYKDOM

3 3 Når en elev trenger hjelp/tilsyn, skal en voksen være hos eleven og gi trøst og trygghet. Vær rolig! Elever henter voksenhjelp: Prøv naboklasserom, kontoret, personalrom, vaktmester. Den voksne skal: overta klassen sørge for at de foresatte får beskjed. Følg varslingsprosedyren ved uhell/ulykker. Læreren tar hånd om eleven til de foresatte kommer, evt. følger eleven til lege. Kommunelegen i Sel tlf Drosje « Tannklinikken « En skadet/syk elev skal ha følge heim/evt. til lege. Skriv rapport/ gi melding til kontoret for utfylling av skademelding. Alle elever som må til tannlege/lege etter uhell/ulykker i skoletiden, må vi skrive skademelding på.

4 STØRRE ULYKKER M/ALVORLIGE SKADER 4 Følg vanlig skadeprosedyre LEGE / 113 POLITI / 112 Gi melding til foresatte. Se egen oversikt. - Bør kontaktes av administrasjonen. VIKTIG: Elevene samles i klassene m/klasselærer. Gi informasjon om hva som er skjedd, så konkret og riktig som mulig. La flest mulig av elevene fortelle hva de har sett/opplevd/hørt. Utenforstående hjelp tilkalles av rektor. Elevene sendes heim når alle foresatte er kontaktet og elevene har fått nok tid til samtaler. Klassekontaktene kontaktes av undervisningsinspektør. Media: Rektor har kontakt med media De voksne samles etterpå: Samtale om det som har skjedd. Hvis mulig: Utenforstående hjelp til stede.

5 DØDSFALL 5 ELEV MISTER EN AV SINE NÆRMESTE Avtal med hjemmet om det er ønskelig at emnet skal taes opp i felles klasse. Snakk åpent i klassen mens eleven er borte. Fortell, hvis mulig, hva som er skjedd. Forbered medelevene på at eleven kan være mer sårbar. De bør vise ekstra omtanke og respekt. Sorgarbeid. Varsling til foresatte i gruppa/i klassa/på trinnet når elevene har blitt informert. Bruk Beredskapslista med telefonvarsling eller skriftlig varsel hjem samme dag. Ansvar: Kontaktlærer Orientering i personalgruppa/til personalet rundt eleven. ELEV / EN AV PERSONALET VED SKOLEN DØR. Aktuelt ved plutselige dødsfall: Vanlig varslingsprosedyre Åpen skole/ samling for elever, foreldre og ansatte. Dødsfall i skoletiden: Rektor/prest underretter pårørende. Undervisningsinspektør kontakter klassekontakter (Vanlig varslingsprosedyre). Informasjon: I store/små grupper Rektor / kontaktlærer / fagpersoner Snakk om det i klassen. Vær så åpen og konkret som mulig. La elevene snakke om det de tenker/føler. Utenforstående hjelp vurderes tilkalt. Sorgarbeid. Flagging på halv stang når elever/pårørende er orientert. Skoledagen avsluttes. Elevene sendes heim. Rektor ordner transport. Personalet samles etterpå.

6 6 BEGRAVELSE BEGRAVELSE AV ELEV Klasselærer kontakter pårørende om de ønsker at klassekameratene skal være med i begravelsen. Hvis mulig: La elevene bli med i begravelsen. - Viktig for bearbeiding av sorg. NB. Frivillig - ikke press. La de som ønsker det ha med en voksen. Snakk skikkelig i klassen om alt som skal skje i begravelsen. Klassen/skolen får «fri» begravelsesdagen. Aktuelt: Minnestund i klassen/ved skolen. Pynte pult/arbeidsplass med duk, bilde, lys og blomster. Stille rom. Rolig musikk, bilde, blomster, bok/minneprotokoll. BEGRAVELSE NÅR EN AV PERSONALET DØR. FLAGGING Undervisning til begravelsen starter (avsluttes i god tid). Beskjed sendes de foresatte på forhånd. Ansvarlig: Rektor Kolleger bør være med i høytiden. Aktuelt: Minnestund ved skolen. Ved dødsfall heises flagget på halv stang når elevene er blitt orientert. Ved begravelse følges vanlige flaggrutiner.

7 7 BRANN Branninstruksen følges BRANN 110 POLITI 112 / LEGE 113 / LITEN BRANN : Elever og lærere venter på skoleplassen. De lærerne som kan frigjøres, hjelper til med slokking. Rektor avgjør om elevene skal samles på Frivilligsentralen/Kulturhuset mens slokking pågår. STØRRE BRANN: Rektor avgjør når elevene skal gå tilbake til klasseromma. Elever/klasselærer går klassevis til Frivilligsentralen/Kulturhuset. Elevene sendes heim når alle foresatte er kontaktet. Bruk den oppsatte varslingsrutinen. Undervisningsinspektør kontakter klassekontaktene. Klassekontaktene bruker beredskapslistene til videre varsling. Rektor ordner transport. Drosje / buss / evt. følge hjem. Viktig: Rektor har kontakt med media.

8 8 BOMBETRUSSEL Rektor/inspektør gir beskjed til alle klasselærere. Varsle: Politi (lensmannskontoret) 112 Administrasjonssjef/etatssjef Klassene samles på Frivilligsentralen/Kulturhuset. Alternativ samlingsplass: Elevene fra Olav Bismosgate samles på Nyhusom, og elevene på Nyhusom kan samles i Olav Bismosgate. Hvis elevene ikke kan gå tilbake til skolen, følges de samme rutinene som ved større brann. Viktig: Rektor har kontakt med media. ANDRE TRUSSELSITUASJONER Ulike trusler mot elever og personalet. Rektor vurderer trusselbildet, evt. sammen med andre fagpersoner, og avgjør hvilke tiltak som må settes inn. Rektor har ansvar for nødvendig informasjon. Det er viktig med gjensidig støtte og muligheter for samtaler i personalgruppa/elevgruppa.

9 9 GISSELSITUASJON Skolen har som hovedregel at elever ikke skal hentes eller sendes med personer som er ukjente eller som foresatte ikke har varslet oss om på forhånd! Hurtig varsling til politi og evakuering av alle personer fra bygningene/området. Varsling, skolen: Alternativ 1) Varsling som brann (med ringesignal) Alternativ 2) Stille varsling ved direkte kontakt med personalet / klassene / gruppene Varsling, Politi: (lensmannskontoret) 112 Evakuering til sikkert område: o Frivilligsentralen/Eben Ezer (Vanligvis åpent på dagtid; Nøkkel i postkasse.) o Kulturhuset (Nøkkel, Otta u-skole) o Ottahallen (Vanligvis åpent på dagtid) o Nyhusom < -- > Olav Bismosgate (evakuering fra farlig til sikkert område) Vurdér evakueringsvei utfra sikre/usikrede utganger. Bruk alternative utganger; vinduer, bakdører m.v dersom sikkerheten ved den vanlige utgangen er uavklart. Varsling, foresatte / foreldre: Undervisninginspektør kontakter klassekontaktene. Klassekontaktene bruker beredskapslistene til videre varsling. Kopi av beredskapslister fra skolen ligger også nedlåst i arkivskapet på Frivilligsentralen. Viktig: Rektor har kontakt med media. Rektor har kontakt med politi, kommunal beredskapsgruppe m.v

10 1 0 TERRORSITUASJON Ved en terrorsituasjon kan prosedyrene for brann, ulykker, bombetrussel eller gisselsituasjon, benyttes. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, vil det kommunale beredskapsrådet, politi / lensmann bli involvert og rådspurt. Kommunale og sentrale beredskapprosedyrer vil bli fulgt. Lensmannskontoret Politi 112 Sel kommune Lege Ambulanse 113 Brann 110

11 bud for omsorg i en sorgsituasjon etter den internasjonale krybbedødforeningen Du skal vite at sorgarbeid er en normal og nødvendig prosess. Du skal være sammen med den sørgende, ikke løse problemene deres. Du skal anerkjenne andres smerte, lære deg å gå inn i den, og ikke forsøke å fjerne den. Du skal høre, - og fremfor alt lytte, til hva den sørgende har å fortelle deg. Du skal la dem få lov til å gjenta seg selv, igjen og igjen. Du skal snakke minst mulig, - og unngå ethvert forsøk på trøst som innebærer underkjennelse av tapet. Du skal akseptere at alle sørger på forskjellige måter, og at ingen sorg er riktig eller gal. Du skal vite at ingen er nødt til å rettferdiggjøre sine følelser. Du skal oppmuntre de som er sammen om sorgen til å dele den med hverandre, hvis de klarer. Du skal erkjenne at de sørgende har lidt et tap. Du skal ikke hindre noen å uttrykke skyldfølelser eller tap, hvis de har behov for det. Du skal hjelpe de sørgende til å innse at den døde aldri kommer tilbake. Du skal gi de etterlatte tid til å sørge. Du skal tillate de sørgende å ha virkelige minner fra et virkelig forhold til den avdøde. Du skal anerkjenne de sørgendes behov for å snakke om den de har mistet. Du skal oppmuntre de sørgende til å bearbeide smerten og vise alle sine følelser. Du skal gi barn anledning til å delta i sorgarbeidet sammen med de voksne. Du skal huske at mange som yter umiddelbar støtte, ofte blir borte etter en stund. Du skal ikke la avvisning hindre deg i å komme tilbake med nye tilbud om støtte og hjelp. Du skal oppmuntre de sørgende til å leve og elske igjen, men først når de er rede!

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER RYGGE KOMMUNE Ansvarlig: Helseopplysningskommiteèn Sist endret: 16. mars 2012 Gjelder til: 16. mars 2014 Forord Er du forbredt? Ulykker

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET HANDLINGSPLAN Når det utenkelige skjer. Versjn 1 Mars 2010 Alvrlige ulykker, sykdm, dødsfall i sklemiljøet I N N H O L D Viktige telefnnumre s 3 Rektrs

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Til deg som har mistet en av dine

Til deg som har mistet en av dine Til deg som har mistet en av dine 1 SØ-9065 Ei kort stund var jeg hos deg, ei kort stund hvilte jeg Og nå min venn kjære fugl, nå er det tid å dra. Alltid slik til slutt Nils-Aslak Valkeapää Til deg som

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere Norskopplæringen for innvandrere og ID UTS.VLV.OPUS.4.3.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 14.04.2014 Forfatter RD/Team Gnisten Verifisert AMJ Godkjent Søren Fredrik Voie Innhold VEDLEGG TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo Side 0 Kriseplan for Kunsthøgskolen i Oslo Kriseplanen er godkjent av arbeidsmiljøutvalget 30. mars 2006 ajourført januar 2008 og mars 2009 Ta vare på dette heftet - og husk at det alltid skal være med

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen. } Til deg som har mistet en av dine nærmeste

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen. } Til deg som har mistet en av dine nærmeste I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen } Til deg som har mistet en av dine nærmeste Per desember 2012 Til etterlatte Denne brosjyren inneholder noen opplysninger

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD Vår visjon er: Ebbestad skole og barnehage er en god arena for mestring og utvikling Ved Ebbestad skole legger vi vekt

Detaljer