Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole"

Transkript

1 Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: Lensmannen i Nome: Ulefoss legesenter: Lunde legesenter: Helsesøster: Psykiatrisk kriseteam: / Nome kommune, rådhuset: Skole- og barnehagesjefen: Midt-Telemark PPT: Midt-Telemark barnevern: Hvem Rektor Rolf Pettersen Inspektør Bente Thomassen Rådgiver: Mari Anne Sannes Sekretær Aud Hovind Verneombud:Bjørn Thore Andreassen Tlf: Psykiatrisk kriseteam: Anne Marie Nes Tufte Tlf: Vaktmester:Svein Karlsen Tlf: BEREDSKAPSGRUPPA Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1, ivaretakelse av personalet og elever Varsler politiet om nødvendig Tar alltid med seg beredskapsplanen Ivaretakelse av elevene, råd til lærerne Rektors stedfortreder 2. Tilgang til WIS, busslister m.m. Telefoner. Verneombud, ivaretakelse av personalet Rektors stedfortreder 3. Ivareta den psykiske helsen for barna, pårørende og ansatte. Teknisk/ praktiske oppgaver 1

2 VIKTIG! Send ikke elevene hjem rett etter en ulykke/krise/dødsfall. Eleven skal ha et sted å være, der voksne kan være tilgjengelig for det de har av behov. Er arbeidsdagen din over, må du bli på skolen til du får beskjed om noe annet fra rektor. ELEVLISTER REVIDERES I BEREDSKAPSPERMEN PÅ SKOLEKONTORET OG SKOLEN VED OPPSTART HØSTSEMESTER OG VÅRSEMESTER. WIS GJØRES TILGJENGELIG FOR SERVICEKONTORET. DET AVGJØRES FRA SAK TIL SAK I HVILKET OMFANG BEREDSKAPSPLANEN SETTES I VERK. 2

3 INNHOLD: Beredskapsgruppa... 1 Innhold:... 3 Trafikkulykker på skoleveien:... 4 Risiko- og sårbarhetsvurdering:... 4 Forebyggende arbeid:... 4 Trafikkulykker på skoleveien:... 5 Brann... 6 Risiko- og sårbarhetsvurdering:... 6 Forebyggende arbeid:... 6 Brann i skoletid og SFO-tid... 7 Brann på ettermiddags- eller kveldstid med aktiviteter i skolen... 8 Ulykker... 9 Risiko- og sårbarhetsvurdering:... 9 Forebyggende arbeid:... 9 Ulykker på skolen og på tur Elev blir borte Risiko- og sårbarhetsvurdering: Forebyggende arbeid: Feil! Bokmerke er ikke definert.... Feil! Bokmerke er ikke definert. Elev blir borte på skolen eller skolevei Elev blir borte på tur Plan for håndtering av vold Risiko- og sårbarhetsvurdering: Forebyggende arbeid: Elev er voldelig mot medelev Voksne eller ungdom utenfra er voldelig mot elev Elev er voldelig mot ansatte 17 3

4 TRAFIKKULYKKER PÅ SKOLEVEIEN: RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig Materiell A. Ulykke skjer på vei til skolen Liten/middels Meget stor Store - Skoleskyss - Går/sykler - Privatbil B. Ulykke skjer på vei fra skolen Liten/middels Meget stor Store - Skoleskyss - Går/sykler - Privatbil. FOREBYGGENDE ARBEID: - Trygg påstigningsplass ved hjemmet - Trygg av/påstigningsplass ved skolen - Trygge skyssmidler (egne seter med belter) - Trygg gang- og sykkelvei - Ordna trafikkforhold ved skolen med egne områder for busser, privatbiler og gående syklende - Trafikkopplæring - Bruk av refleks - Færre privatbiler på skolens område - Holdningsarbeid (foreldrene) for bruk av belter og lignende 4

5 Tiltak ved TRAFIKKULYKKER PÅ SKOLEVEIEN: 1. Strakstiltak på ulykkesstedet Sikre eventuelt skadested Iverksette førstehjelp / ring legevakt: tlf 113 Ring politiet: tlf 112 Tilkalle andre voksne Holde andre elever unna ulykkesstedet. Informere rektor Rektor gir lærer(e) ansvar for å registrere og ta seg spesielt av de som har vært vitne til ulykken. - Kontaktlærer, andre lærere og helsesøster trekkes inn ved behov. - Vurderer behov for skriftlig orientering til berørte elevers foresatte og øvrige foresatte ved skolen. - Det sørges for voksenkontakt hjemme for elever som ikke bør være hjemme alene etter skoletid. Rektor fører loggbok 2. Varsling Hvis ikke politiet overtar ansvaret, varsler rektor hjemmet/ hjemmene om ulykken, men ikke om utfallet. Rektor varsler personalet. Ved behov varsler rektor PPT for bistand og faglig vurdering av oppfølgingsbehovet. Rektor varsler skole- og barnehagesjefen. Kontaktlærerne orienterer sin klasse. - Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. - La elevene snakke om det de tenker/ føler. - Kontaktlærer organiserer det slik at ingen elever er alene når de kommer hjem. 3. Etterarbeid Følge opp kontakt med foresatte til berørte elever. Vurdere informasjonsbehovet overfor øvrige foresatte. Når elevene møter på skolen igjen etter en ulykke, er det viktig å følge nøye med og registrere fraværet. Oppdater oversikt over vitner til ulykken Elevene må få ærlige opplysninger om hendelsen. Innhent om nødvendig ekstern kompetanse for vurdering om enkelte elever har behov for spesiell oppfølging. (PPT, BUP, helsesøster, skolelege) Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre etter en ulykke vil kunne variere fra elev til elev. Kontakt nødvendige hjelpeinstanser. Dersom eleven(e) kommer tilbake med varige skader etter ulykken, følges dette spesielt opp av kontaktlærer når det gjelder gjenforening med de andre elevene. Rådgiver kan om ønskelig bistå. 5

6 BRANN RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig Materiell Brann i skoletida Liten Stor Middels/stor Brann når en del av elevene er i Liten Stor Middels/stor SFO Brann på ettermiddags- eller Liten Stor Middels/stor kveldstid med aktiviteter i skolen, også ved overnatting Brann når bygningen er avstengt Liten/middels Liten Stor FOREBYGGENDE ARBEID: Gode rutiner for valg av materialer i bygninger og inventar Gode rutiner for avfallshåndtering Gode rutiner for vedlikehold av varslings- og slukningsutstyr Gode rutiner for opplæring og øvelser Informere leietakere om brannrutiner Liste over leietakere Gode rutiner med brannverntilsyn Søke brannsjefen ved overnatting Rutiner for fravær 6

7 Tiltak ved BRANN I SKOLETID (SE OGSÅ EGEN BRANNINSTRUKS FOR SKOLEN) 1. Strakstiltak på stedet - Førstemann som oppdager brann prøver å slukke brannen og aktiverer brannalarm - Ved brann må kontoret informeres med en gang 2. Varsling - Kontoret varsler brannvesenet (tlf. 110) - Brann varsles ved støtvis ringing 3. Evakuering - Ved melding om brann sørger lærerne for at elevene går rolig ut, raskest mulig. Vinduer og dører lukkes - Elevene skal stå gruppevis på angitt sted på fotballbanen. Læreren kontrollere at alle elevene er kommet ut - Det er timelæreren som har ansvar for å telle opp elevene i sin gruppe og gi beskjed til brannleder om antallet. - Andre ansatte og besøkende samles også i skolegården - Dersom behov samles elevene i gymsalen. 4. Kontroll og oppfølging - Rektor ser til at alle rom og ganger sjekkes. - Rektor og vaktmester viser brannvesenet letteste adkomst til brannstedet - Lærerne har ansvar for at elevene holdes på god avstand fra brannstedet, og at de ikke hindrer slukningsarbeidet - Ingen går inn i bygningen igjen før rektor, inspektøren eller deres stedfortreder har gitt tillatelse Brannvarsling i friminuttet 1. Strakstiltak/evakuering - Ved brannvarsling i friminutt tar inspiserende lærere straks tilsyn med elevene og veileder elever til oppstillingsplassen på fotballbanen. - Elevene stiller opp gruppevis etter klasse. - Kontakt/lærer som nettopp har hatt gruppen (klassen), teller opp elevene i skolegården. Antallet rapporteres til brannleder. - Andre ansatte og besøkende samles også på oppsamlingsplassen. 2. Kontroll og oppfølging - Rektor ser til at alle rom og ganger sjekkes. Foregår trinnvis. - Rektor og vaktmester viser brannvesenet letteste adkomst til brannstedet - Lærerne har ansvar for at elevene holdes på god avstand fra brannstedet, og at de ikke hindrer slukningsarbeidet - Ingen går inn i bygningen igjen før rektor, inspektøren eller deres stedfortreder har gitt tillatelse 7

8 Tiltak ved BRANN PÅ ETTERMIDDAGS- ELLER KVELDSTID MED AKTIVITETER I SKOLEN 1. Strakstiltak på stedet - Førstemann som oppdager brann prøver å slukke brannen og aktiverer brannalarm - Ved brann må kontoret informeres med en gang. 2. Varsling - Kontoret varsler brannvesenet (tlf. 110) Hvis kontoret er ubemannet, varsler ansvarlig for aktiviteten brannvesenet. -Brann varsles ved støtvis ringing - Leietaker varsler rektor 3. Evakuering - Ved melding om brann sørger aktivitetsansvarlig for at deltakerne går rolig ut, raskest mulig. Vinduer og dører lukkes. - Deltakerne skal stå gruppevis på angitt sted i skolegården. Aktivitetsansvarlig kontrollerer at alle deltakerne er kommet ut. - Det er den aktivitetsansvarlige som har ansvar for å telle opp deltakerne i sin gruppe og holde den samlet til brannvesenet ankommer - Andre ansatte og besøkende samles også på oppsamlingsplassen. 8

9 ULYKKER RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig A. Ulykke i undervisningen f. Liten Stor eks. ved bruk av farlig utstyr B. Ulykke på tur Liten Stor C. Ulykke under lek Liten/middels Stor Materiell FOREBYGGENDE ARBEID: Gode rutiner i undervisningen (naturfag, heimkunnskap, kroppsøving osv) Gode rutiner ved ekskursjoner Tilsyn med og vedlikehold av lekeplassenes utstyr og utforming Tilsyn med barnas lek 9

10 Tiltak ved ULYKKER PÅ SKOLEN OG PÅ TUR 1. Strakstiltak på ulykkesstedet Sikre eventuelt skadested Iverksette førstehjelp / ring legevakt: tlf 113 /eventuelt politiet 112 Tilkalle andre voksne Holde andre elever unna ulykkesstedet. Informere rektor Rektor gir lærer(e) ansvar for å registrere og ta seg spesielt av de som har vært vitne til ulykken. - Kontaktlærer, andre lærere og helsesøster trekkes inn ved behov. - Vurderer behov for skriftlig orientering til berørte elevers foresatte og øvrige foresatte ved skolen. - Det sørges for voksenkontakt hjemme for elever som ikke bør være hjemme alene etter skoletid. Rektor fører loggbok 2. Varsling Rektor varsler hjemmet/ hjemmene om ulykken, men ikke om utfallet. Dersom ulykken har dødelig utgang, følges rutiner som vist under. Rektor varsler personalet. Ved behov varsler rektor PPT for bistand og faglig vurdering av oppfølgingsbehovet. Rektor varsler skole- og barnehagesjefen. Kontaktlærerne orienterer sin klassen. - Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. - La elevene snakke om det de tenker/ føler. - Kontaktlærer organiserer det slik at ingen elever er alene når de kommer hjem. 3. Etterarbeid Følge opp kontakt med foresatte til berørte elever. Vurdere informasjonsbehovet overfor øvrige foresatte. Når elevene møter på skolen igjen etter en ulykke, er det viktig å følge nøye med og registrere fraværet. Oppdater oversikt over vitner til ulykken Elevene må få ærlige opplysninger om hendelsen. Innhent om nødvendig ekstern kompetanse for vurdering om enkelte elever har behov for spesiell oppfølging. (PPT, BUP, helsesøster, skolelege) Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre etter en ulykke vil kunne variere fra elev til elev. Kontakt nødvendige hjelpeinstanser. Dersom eleven(e) kommer tilbake med varige skader etter ulykken, følges dette spesielt opp av kontaktlærer når det gjelder til gjenforening med de andre elevene. Sosiallærer kan om ønskelig bistå. 10

11 ELEV BLIR BORTE RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig A. Barn blir borte på vei til Liten Stor skolen B. Barn blir borte i skoletida Liten Stor - Fra skolens område - I nærmiljøet - På ekskursjon C. Barn blir borte på vei fra Liten Stor skolen Materiell FOREBYGGENDE ARBEID: Gode rutiner for å melde fravær (foreldrenes ansvar) Gode rutiner for å registrere barn når de kommer til skolen (skolens ansvar) Gode rutiner for å registrere at elevene er til stede i undervisningen Barn går sammen til/fra skolen (foreldrenes ansvar) Godt markerte grenser for skolens område (Kommunens ansvar, skoleeier) Gode rutiner for bruk av nærmiljøet (Gamme, idrettshall og lignende) (Skolens ansvar) Gode rutiner for ekskursjoner (Skolens ansvar) 11

12 ELEV BLIR BORTE PÅ SKOLEN ELLER SKOLEVEI. Dersom elev, som etter avtale med foresatte, PPT eller barnevern, har spesielle behov for tilsyn blir bort fra skolen eller skolevei iverksettes følgende tiltak: Ansvarlig lærer som oppdager dette melder i fra til kontaktlære som tar kontakt med rektor Kontaktlærer eller administrasjonen kontakter foresatte. Kontaktlærer eller administrasjon undersøker blant elever og lærere når og hvor eleven sist var observert. Kontaktlærer eller administrasjon undersøker om elevens skolesaker er på plass. Ansatte leter etter eleven i nærområdet rundt skolen. Rektor tar kontakt med politiet i samråd med de foresatte. Rektor skriver loggbok. Rektor samler beredskapsgruppa og informerer skolesjefen. 2. Etter at politi er koblet inn Rektor samler beredskapsgruppa. Gruppa utfører de arbeidsoppgavene som er skissert i beredskapsplanen. Rektor tar kontakt med skole- og barnehageetaten og PPT for veiledning. Rektor tar kontakt med politiet for veiledning. Rektor er medieansvarlig. Elevene får snakke ut om hendelsen med voksne på skolen før de går hjem. (kontaktlærer) Rektor koordinerer all leting fra sitt kontor. - Alle ansatte ved skolen og SFO blir involvert i letingen. - Elevgrupper ved skolen får et forsvarlig men minimum tilsyn. Alle voksne som er disponible tar kontakt med rektor for oppgaver tilknyttet letingen. 3. Et døgn etter Rektor informerer alle elevgrupper på skolen om hendelsen. Rektor informerer på skolens hjemmeside om hendelsen, ekstern hjelp og hvilke informasjonskanaler skolen disponerer. Rektor skriver et brev til elever og foresatte, som de får med ranselpost. Elever og foresatte som ønsker å ha kontakt med skolen oppfordres til å ta kontakt. Skoledagen går som vanlig.. Beredskapsgruppa er aktiv til saken er oppklart. 12

13 Tiltak når ELEV BLIR BORTE PÅ TUR 1. Umiddelbart. Ansvarlig lærer samler alle elevene for å få full oversikt. Ansvarlig lærer spør medelever om de har sett barnet. Ansvarlig lærer får oversikt over når eleven sist var observert. Ansvarlig lærer skriver loggbok. Dersom det er flere voksne sammen med elevgruppen, leter en etter den savnede, og en tar resten av gruppen. Dersom ansvarlig lærer er alene med gruppen, er hele gruppen samlet hele tiden. Dersom gruppen er på offentlig sted (museer, svømmehall eller lignende): Ansvarlig lærer tar kontakt med dets ansatte og ber om hjelp til å søke etter eleven med hjelp fra deres ansatte. Etter minutter tar ansvarlig lærer kontakt med rektor. Rektor/ledelsen tar over ansvaret og veileder ansvarlig lærer i den videre letingen. - Rektor beordrer andre voksne fra skolen til å hjelpe ansvarlig lærer. Rektor tar kontakt med foresatte. - Rektor tilbyr foresatte om å komme til skolen. Rektor tar kontakt med politiet i samråd med foresatte. Rektor skriver loggbok. 2. Etter at foresatte og politi er koblet inn Rektor samler beredskapsgruppa. Gruppa utfører de arbeidsoppgavene som er skissert i Beredskapsplanen. Rektor tar kontakt med etaten og PPT for veiledning. Rektor tar kontakt med politiet for veiledning. Rektor er medieansvarlig. Elevgruppen som har opplevd hendelsen får snakke ut om hendelsen med voksne på skolen før de går hjem. (Sosiallærer, kontaktlærer, teamlærere, PPT) Alle foresatte i gruppen blir oppfordret om å hente sitt barn. Rektor koordinerer all leting fra sitt kontor i samarbeid med politiet. - Alle ansatte ved skolen blir involvert i letingen. - Elevgrupper ved skolen får et forsvarlig men minimum tilsyn. Alle voksne som er disponible tar kontakt med rektor for oppgaver tilknyttet letingen. 3. Et døgn etter Rektor informerer alle elevgrupper på skolen om hendelsen. Rektor informerer på skolens hjemmeside om hendelsen, ekstern hjelp og hvilke informasjonskanaler skolen disponerer. Rektor skriver et brev til elever og foresatte, som de får med ranselpost. Elever og foresatte som ønsker å ha kontakt med skolen oppfordres til å ta kontakt. Skoledagen går som vanlig. Beredskapsgruppen er aktiv til saken er oppklart. 13

14 PLAN FOR HÅNDTERING AV VOLD RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig A. Elev(er) er voldelig mot Middels Meget stor medelev B. Ungdom utenfra er voldelig Liten/middels Meget stor mot elev C. Voksne er voldelig mot elev Liten Meget stor Materiell FOREBYGGENDE ARBEID: - Gode rutiner for å håndheve alminnelige adferdsregler - Gode rutiner for konfliktdemping og aggresjonshåndtering - Gode rutiner for voksenkontroll - God markering av skolens grenser (gjerder, port osv.) - Gode rutiner for å registrere og henvende seg til fremmede på skolens område 14

15 Tiltak når ELEV ER VOLDELIG MOT MEDELEV 1. Offeret. Offeret tas hånd om. Rektor avgjør om bredskapsgruppa / eventuelt hvilke deler av den som trer sammen og bestemmer hva som skal gjøres. Voldsofferet sendes til lege (fastlege eller legevakten). En voksen skal alltid være med. Legen bes om å skrive en kort rapport. Foresatte kontaktes. Kontaktlærer har ansvaret. Rektor er ansvarlig for oppfølging av voldsoffer. Dette innebærer også vurdering av behov for beskyttelse. Skademelding til Rikstrygdeverket skal fylles ut på skolens kontor. Beredskapsgruppen avgjør om tilfellet skal meldes til politiet. Hvis saken skal anmeldes, må de foresatte til skadede gjøre dette. 2. Voldsutøveren: 3. De ansatte: Rektor er ansvarlig for oppfølging av voldsutøver og informasjon til hjemmet. Følgende reaksjoner være aktuelle: a) Bortvisning fra undervisningen for å skjerme offeret. Foresatte informeres. b) Melding om brudd på skolens reglement som sendes foresatte. c) Utvisning etter gjeldende regler, 1 3 dager. I voldssaker kan det være nødvendig å gripe inn for å hindre en elev i å skade andre. Det er da viktig at flere voksne er til stede. Hvis skolens personale må bruke fysisk makt mot en elev, må det skrives rapport om bruk av tvang, som skal sendes til skole- og barnehagesjefen. Videre oppfølging: Skolen tar initiativ til samarbeid mellom de involverte elever og deres forsatte. Den som ser en voldsepisode skal skrive voldsrapport så raskt som mulig. Leveres til rektor snarest. Forskjellige samarbeidspartnere orienteres etter behov (politi, PPT, helsetjeneste, barnevern). Rektor innkaller beredskapsgruppa for å evaluere tilfellet i ettertid og om nødvendig gjennomgå rutinene på nytt. 15

16 Tiltak når VOKSNE ELLER UNGDOM UTENFRA ER VOLDELIG MOT ELEV 1. Offeret. 2. De ansatte: Offeret tas hånd om.. Beredskapsgruppa trer raskt sammen og bestemmer hva som skal gjøres. Voldsofferet sendes til lege (fastlege eller legevakten). En voksen skal alltid være med. Legen bes om å skrive en kort rapport. Foresatte kontaktes. Kontaktlærer har ansvaret. Kontaktlærer er ansvarlig for oppfølging av voldsoffer. Dette innebærer også vurdering av behov for beskyttelse. Skademelding til Rikstrygdeverket skal fylles ut på skolens kontor. Beredskapsgruppen avgjør om tilfellet skal meldes til politiet. Hvis saken skal anmeldes, må de foresatte til skadede gjøre dette. I voldssaker kan det være nødvendig å gripe inn for å hindre at en elev blir skadet eller forulempet. Den fremmede forsøkes umiddelbart bortvist fra skolens område. Det er da viktig at flere voksne er til stede. Politiet kontaktes ved vold eller trusler om vold. Videre oppfølging: Skolen tar initiativ til samarbeid mellom de involverte elever og deres forsatte. Den som ser en voldsepisode skal skrive voldsrapport så raskt som mulig. Leveres til rektor snarest. Forskjellige samarbeidspartnere orienteres etter behov (politi, PPT, helsetjeneste, barnevern). Rektor innkaller beredskapsgruppa for å evaluere tilfellet i ettertid og om nødvendig gjennomgå rutinene på nytt. Kontaktlærer og/ eller rådgiver følger opp eleven som har blitt utsatt for hendelsen. Eleven skal tilbys hjelp fra PPT, hvis behov. Sosiallærer følger opp og formidler evt. behov. ELEV ER VOLDELIG MOT ANSATTE. Dersom elev er voldelig mot ansatte, meldes dette umiddelbart til rektor som tar de nødvendige avgjørelser: Kontakte politiet Kontakte foresatte Utvise eleven Jmf. Tiltaksplan når det utøves vold mot ansatte 16

17 17

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av 1 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 Telemark politidistrikt 02800 Lensmannen i Nome 35 90 64 00 Ulefoss legesenter 35 00 86 00 Lunde legesenter 35 00 86 50 Ledende helsesøster - Janne Ljosåk 95 76 79

Detaljer

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage Beredskapsplan for Skoemyra barnehage POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Hvem Styrer: Cecilie Eide Tlf: 92651658 35946141 (Sluseparken) 35946151 (Skoemyra) Styrerassistent: Heidi Tinnesand Tlf: 47885935

Detaljer

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE -2015/2016 Til alle ansatte & vikarer! Les igjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen. De som er fast ansatte i barnehagen skal

Detaljer

Beredskapsplaner for Helgen barnehage SKIENSVEGEN 385, 3830 ULEFOSS

Beredskapsplaner for Helgen barnehage SKIENSVEGEN 385, 3830 ULEFOSS Beredskapsplaner for Helgen barnehage SKIENSVEGEN 385, 3830 ULEFOSS POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE -2016/2017 Til alle ansatte & vikarer! Les igjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen. De som er fast ansatte i barnehagen skal

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 En trygg skole for alle Beredskapsplan for Linderud skole Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Vedtatt i driftsstyret 7. mai 2002 Revidert 24. august 2010 Revidert 19. oktober 2011 Revidert 3. september

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Planen tar generelt utgangspunkt i studier omkring temaet mobbing av blant annet Erling Roland og Dan Olweus, og tilpasset dette til det spesifikt metodiske i

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I EVENTYRÅSEN BARNEHAGE. MÅLGRUPPE: BARN,FORELDRE OG ANSATTE MÅL: Forebygge trafikkulykker. Barna: Gi barna erfaringer og gode holdninger

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Handlingsplan mot vold utøvd mot elever eller ansatte ved Stenbråten skole

Handlingsplan mot vold utøvd mot elever eller ansatte ved Stenbråten skole Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE Handlingsplan mot vold utøvd mot elever eller ansatte ved Stenbråten skole BEREDSKAPSGRUPPE fra 01.09.08: Beredskapsgruppen er den samme i voldstilfeller

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Godkjent Siste revideringsdato:

Godkjent Siste revideringsdato: Nordre Land kommune Utarbeidet av: Sos.fag.veileder prosjektgruppe Godkjent 20.04.2010 Siste revideringsdato: 13.11.2013 Rutine ved mobbing Versjon: 1 Revidering: Årlig Ansvar: Skoleleder 1. KVALITETSMÅL/

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Alt om skoleskyss i Rogaland

Alt om skoleskyss i Rogaland Alt om skoleskyss i Rogaland Hvem har rett på skoleskyss? Elever som er varig funksjonshemmet eller midlertidig skadet. Elever i barne- og ungdomsskolen som oppfyller følgende krav: Du har mer enn 4 km

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Hadsel videregående skole

Hadsel videregående skole ved Hadsel videregående skole Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3) Ver.1.02

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Granmoen oppvekstsenter Vefsn kommune Sist revidert skolestart 2017 Granmoen oppvekstsenter «Nysgjerrig og sprek i læring og lek!» Rutiner for arbeid med

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE Eidsvåg skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING September 2014 Steinerskolen i Haugesund Revidert 03.09.2014 Handlingsplan mot mobbing Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Avdekking av mobbing.. 4 1.1 Ved mistanke om mobbing. 4 1.2

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a)

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Ved Gressvik ungdomsskole er det satt sterkt fokus på at elevene skal føle seg trygge på skolen. Dette betyr at det

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon 1 Innhold Om planen... 4 Dvergsnes skoles kriseteam... 4 Kriseteamets ansvar i akutt krisesituasjon... 4 Del 1 - Alvorlige hendelser i skoletiden.... 5 Alvorlig ulykke på skolen... 5 Rutine ved pågående

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING RØMSKOG BARNEHAGE NOVEMBER 2012 Definisjon: Mobbing er bevisst krenkende handlinger som rettes mot samme person eller personer gjentatte ganger. Det forutsetter et ujevnt styrkeforhold

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Plan for arbeidet med Forebygging av mobbing Tiltaksplan

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole 1 Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Nytt kapittel 9 A. Fra 1. august 2017

Nytt kapittel 9 A. Fra 1. august 2017 Nytt kapittel 9 A Fra 1. august 2017 9 A-1 Virkeområdet for kapittel 9 A Gjelder for alle elever i grunnskolen og VGS Gjelder også i SFO og leksehjelp Gjelder også ved aktiviteter utenfor skolens område

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 STOPP MOBBINGEN Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. En del av Vikhammer skole sin sosiale læreplan. Sist revidert høsten 2009. TEORIDEL Hva er mobbing

Detaljer

Regelmatrise ved Karasjok skole

Regelmatrise ved Karasjok skole Regelmatrise ved Karasjok skole OAHPIIDOAHPPOPBIRAS/ELEVENES LÆRINGSMILJØ På klasserommet - Rekk opp handa når du vil si noe. - Hør etter og følg beskjeder. - Lytt når andre har ordet.. - Møt opp til rett

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Godkjent AMU 19/1-2015

BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Godkjent AMU 19/1-2015 BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Godkjent AMU 19/1-2015 Skoleledelsen ved skolen har ansvar for tilsatte og elever som tilhører skolen. Dette ansvaret innebærer at skolen skal ta best mulig

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Singsaker Skole. Plan mot mobbing

Singsaker Skole. Plan mot mobbing Singsaker Skole Plan mot mobbing 1 Fakta om mobbing... 3 1.1 Hva er mobbing?... 3 1.2 Tilskuerne... 3 2 Forebyggende arbeid... 4 2.1 På skolenivå... 4 2.2 På klassenivå... 4 2.3 På individnivå... 4 2.4

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer