Beredskapsplan for Strømme skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for Strømme skole"

Transkript

1 Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk hendelse at skolen ikke lenger kan utøve sin virksomhet. Det kan være brann, naturkatastrofe eller liknende. Krisesituasjoner En krisesituasjon for en skole betyr at det har inntruffet en plutselig og alvorlig hendelse som gjør at skolens normale virksomhet og ressurser ikke strekker til for å møte og mestre situasjonen. Det kan være alvorlige ulykker eller dødsfall. Ved ulykke/krise i skoletid eller SFO-tid Hvem gjør hva? Den voksne som kommer først, tar ledelsen og sørger for at: førstehjelp blir gitt ambulanse tilkalles rektor blir varslet *) *) Stedfortrederansvar: 1) inspektør 2) sosiallærer 3) spes.ped.leder 4) SFO-leder Rektor (SFO-leder i SFO-tid) sørger for at: politiet blir tilkalt elever som står sammenstimlet rundt, blir ledet bort og samlet på et felles sted minst en ansatt blir hos den forulykkede til ambulansen kommer andre ansatt tar seg av elevene Hvem varsles? Rektor (SFO-leder i SFO-tid) sørger for at: Politiet varsler foreldrene ved personlig fremmøte Alle ansatte får beskjed, også de som ikke er på skolen Skoledirektøren varsles fortest mulig PPT kontaktes Skolelege/helsesøster kontaktes Skole hvor ev. søsken er elev kontaktes Aktuelle fritidsledere kontaktes 1

2 Hva gjør vi med elevene? Samle de elevene som har vært vitne til ulykken Sosiallærer og andre aktuelle ansatte tar seg av umiddelbare reaksjoner: snakke gråte trøste Samling av alle elevene Konkret informasjon v/rektor (SFO-leder i SFO-tid). Viktig å forhindre rykter, antakelser og fantasier. Samling på trinnene Fortsette samtale bearbeiding Søsken til den forulykkede må tas spesielt hånd om (sosiallærer). Elever i sjokktilstand må få særbehandling. Ved krise/ulykke utenfor skoletid Melding og innkalling Den som først mottar meldingen ringer rektor *) eller stedfortreder som er inspektør. *) Stedfortrederansvar i rekkefølge: 1) inspektør 2) sosiallærer 3) spes.ped.leder 4) SFO-leder Rektor (eller stedfortreder over) ringer foresatte, skoledirektør og ev. andre. De ansatte informeres av rektor pr. telefon og innkalles til planleggingsmøte på personalrommet samme kveld eller neste skoledag kl Rektor organiserer ringerunde. Oppdaterte lister med ansattes navn og telefon oppbevares hjemme hos inspektør, sosiallærer, spes.ped.leder og SFO-leder. Det skal gis melding tilbake til rektor om at alle har fått beskjed. Huskeliste: Melding om ulykken Planleggingsmøte Første skoledag etter krise/ulykke De neste dagene Eventuelt: Minnestund Begravelse 2

3 Skolen i møte med elever som sørger Beskrivelse av framgangsmåte ved dødsfall Melding om dødsfall Se framgangsmåte ved krise/ulykke i skoletid og krise/ulykke utenfor skoletid over. Planleggingsmøte Følgende klargjøres: Hvordan vi legger opp skoledagen Hvordan skolen markerer det som har skjedd Hva vi gjør med de elevene fra andre trinn som kjenner den forulykkede Hva som gjøres i gruppa til den forulykkede Hva vi skal gi elevene av konkret informasjon Hvor vi får tak i nødvendig informasjon Hvordan vi ev. skal forholde oss til pressen Ev. kontakt med ressurspersoner i lokalmiljøet vårt som det kan være godt å knytte til oss Ivaretaking av kontakt med de pårørende Informasjon til hjemmene Første skoledag etter dødsfallet Informasjon i gruppene Kontaktlærer informerer i sin gruppe. Lærer som trenger hjelp, bør få en kollega med seg. I den forulykkedes gruppe blir sosiallærer med. I klasserommet: sitte i ring den tomme pulten blomster, lys Lærer informerer om hva som har skjedd (vær nøktern) Samtale/spørsmål: 1. Hvor var du da du fikk greie på at NN var død? 2. Hva har du hørt? 3. Hvem har du snakket med? 4. Hvordan har du reagert fra du fikk høre det og til nå? 5. Hvordan blir det på skolen nå? Følelsesreaksjoner La elevene få gråte Det er naturlig med tårer også for de voksne. 3

4 Gi rom for naturlige reaksjoner, men sett grenser som forhindrer en smittende følelsesbølge Fellesmarkering ved flaggstang ved dødsfall Etter at vi har vært samlet i gruppene (ca. 1 time), møtes vi trinnvis ved flaggstanga. Program: Hilsen v/rektor To elever heiser flagget på halv stang Gruppene/trinnene går stille tilbake til sine rom Resten av dagen NB! Ingen sendes hjem før tiden. Avdødes gruppe/trinn Kontaktlærer har gruppa. Sorgarbeidet fortsetter: Informasjon v/lærer/psykolog/prest Hva skjer når vi opplever sorg Fysiske, psykiske og mentale reaksjoner Respekt for forskjellige reaksjonsmønstre Viktighet med åpenhet snakke om tankene en bærer på - ikke stenge følelsene inne Vise tillit og omsorg Betydningen av vennskap og samhold Gi rom for spørsmål fra elevene Om skoledagen videre Ev. om begravelsen Gi rom for elevenes initiativ: musikk, dikt, tegne, skrive, gå en tur, sitte ute og prate, gjøre lekse, lese bok Dagen avsluttes med felles samtale i gruppa/trinnet: Hvordan har dere det nå? Hvordan er det å gå hjem? Ingen bør gå hjem til tomt hus. Er foresatte varslet/kjent med situasjonen? Ev. behov for å være sammen på skolen etter skoleslutt ivaretas. De neste dagene Veksle mellom vanlig undervisning og sorgbearbeiding for de grupper det angår: Den tomme pulten blomster, lys Samtale: 1. Sov dere i natt? 2. Hva sa de hjemme? 3. Hvordan føler dere det i dag? 4. Hvordan ønsker dere at dagen i dag skal være? 5. Slik har jeg (lærer) hatt det 4

5 Følelsesbetonte aktiviteter: Musikk, dikt, tegne, skrive, lese, gå tur Tema som ulykken/dødsfallet aktualiserer Forberede deltakelse i minnestund/begravelse ved dødsfall Hvis det er behov for det, bør foreldre trekkes inn i disse dagene Minnestund Forberedelse De elever og lærere det angår planlegger minnestunden. Alle elever inviteres, men det er ikke frammøteplikt. Lærerne gjennomgår med elevene på forhånd hva som skal skje (program), hva som kan skje (noen gråter) og hvordan vi oppfører oss. Understrek at det skal være høytid. De nærmeste til avdøde informeres. De inviteres til å være med, og eventuelt bidra. Minnestund avholdes i tiden før begravelsen. Det er fint om den (de) som leder minnestunden har hatt et personlig forhold til den som er død. En gruppe som har hatt nær kontakt med avdøde får ansvar for å pynte. Elever oppfordres til å henge opp tegninger og dikt som er laget for anledning (ev. opplesing) Sanger som synges bør ha tilknytning til personen som minnes. Minneord fra en lærer som kjente personen. De grupper som ikke hadde noe forhold til avdøde avslutter med dette sin bearbeidelse av det som har skjedd, men vi fortsetter å snakke om det hvis behovet melder seg. Komplett utstyrspakke for minnestund oppbevares på sosiallærers kontor. Skisse for opplegg Bord med blomster og lys i vestibylen Samlingsrommet ferdig smykket Dunkel belysning Flagg på halv stang og tøydekorasjon på ribbevegg Bord med duk, blomster, lys og flagg Diverse elevarbeid på veggene Elevplassering i halvsirkel med front mot ribbevegg Stille inngangsmusikk Sosiallærer tar imot og ordner gruppene Stille innmarsj gruppevis til samlingsrommet Inspektør/utvalgt lærer viser elevene på plass 5

6 Forslag til program: Velkomst v/rektor Elevinnslag: Musikk/sang/dikt/bibellesning Minneord v/kontaktlærer eller rektor Minneord: v/kontaktlærer/rektor Ev. innslag fra pårørende til avdøde. Tale Ev. bønn Stille utmarsj til musikk Begravelsen Elever som føler for det, gis anledning til å gå i begravelsen. Elevene må ha med seg foresatte. Før begravelsen Begravelsen må forberedes sammen med de elevene som skal gå. Send brev med hjem om begravelsen og la foreldrene ta stilling til om de vil gå sammen med elevene. Gjennomgå i detalj med elevene hva som skjer i en begravelse og hvordan vi oppfører oss (respekt, ærbødighet) La elever som har vært i begravelse, få fortelle om det. Snakk om at det kan bli mange følelser og tanker hos dem selv og andre. Hvis elevene ønsker å legge blomster på kisten når begravelsen er over, må dette avtales med de pårørende. Etter begravelsen La elever som har vært i begravelse, få fortelle om det. Det er vondt å gå hver til sitt etter begravelsen uten å få bearbeidet det som har skjedd. Elevene inviteres til å møte på et avtalt sted. De lærerne som er mest involvert, går med elevene. Ta gjerne med noen foreldre. Snakk om det som har skjedd. I de påfølgende dager er det viktig å huske på at sorgprosessen fortsetter for en del elever (og lærere). Etter behov gir en anledning til å snakke om det. I denne fasen er det mest sannsynlig at det er enkeltelever en må ta seg av. 6

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER RYGGE KOMMUNE Ansvarlig: Helseopplysningskommiteèn Sist endret: 16. mars 2012 Gjelder til: 16. mars 2014 Forord Er du forbredt? Ulykker

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen. } Til deg som har mistet en av dine nærmeste

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen. } Til deg som har mistet en av dine nærmeste I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen } Til deg som har mistet en av dine nærmeste Per desember 2012 Til etterlatte Denne brosjyren inneholder noen opplysninger

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole Velkommen til skoleåret 2015-2016! I år har vi valgt å samle alle reglene våre i dette heftet. Reglene vil bli gjennomgått i klassene, men vi ønsker også

Detaljer

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET HANDLINGSPLAN Når det utenkelige skjer. Versjn 1 Mars 2010 Alvrlige ulykker, sykdm, dødsfall i sklemiljøet I N N H O L D Viktige telefnnumre s 3 Rektrs

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

Til deg som har mistet en av dine

Til deg som har mistet en av dine Til deg som har mistet en av dine 1 SØ-9065 Ei kort stund var jeg hos deg, ei kort stund hvilte jeg Og nå min venn kjære fugl, nå er det tid å dra. Alltid slik til slutt Nils-Aslak Valkeapää Til deg som

Detaljer

BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL

BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL En veiledning til foreldre, helsepersonell, lærere og andre voksne. Dr. philos. Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi RITUALENES FUNKSJON Når nyttes ritualer?

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD Vår visjon er: Ebbestad skole og barnehage er en god arena for mestring og utvikling Ved Ebbestad skole legger vi vekt

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer