BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage Til alle vikarer & ansatte!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!"

Transkript

1 Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året! Kvitteringsliste finnes bakerst i heftet!

2 TAKK! NB! Heftet skal være lett tilgjengelig på avdelinga! INNHOLDSFORTEGNELSE: Innholdsfortegnelse Nødnummer Branninstruks BSP Barn ikke hentet BSP Strømbrudd BSP Vannavstegning/frosset vann BSP Innbrudd BSP Media BSP Når et barn blir skadet i barnehagen BSP Når et barn blir alvorlig syk BSP Når et barn dør BSP Når mor, far eller søsken dør BSP Når en i personalgruppen blir alvorlig syk BSP Når det er alvorlig sykdom i nærmeste familie til en av personalet BSP Når en i personalgruppen mister en av sine nærmeste BSP Overgrep Kvitteringsliste s. 2 s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 2

3 NØDNUMMER BRANN: 110 POLITI: 112 AMBULANSE: 113 (meløy kommune) : (servicetorget) : 9 på interntelefon (Barnehageleder): Elfrid mobil Styrer mobil : Vaktmester Helge : Servicetorget er behjelpelig med å kontakte nødvendige hjelpeinstanser. 3

4 BRANNINSTRUKS: BRANNTAVLE I VINDFANGET AVD HESTEHOVEN- BRUK RESETKNAPPEN VED BRANNØVELSER FOR Å STOPPE ALARMEN Følgende praksis anvendes i : 1) Brannvernleder ( styrer- eller stedfortreder tar ledelsen ) VARSLE - REDDE - LUKKE - SLUKKE 2) Styrer (stedfortreder) varsler brannvesenet: Tlf: ) Start evakuering umiddelbart : Få alle ut av huset. Gjennomgå rommene. Du skal alltid vite hvor mange barn du har på din avdeling! Ta med dagsobservasjonsboka for oversikt over barna! Møteplass: Videre evakueringssted: Ved lekehytta Neverdal skole 4) Lukk dører og vinduer. 5) Forsøk å slukke. Brannslage på grønntua, hestehoven og kjeller 6) Den som har kontaktet brannvesenet informerer dem nå de ankommer barnehagen. 7) Ring også: TITTEL: NAVN: TELEFON: Meløy kommune Sevicetorget Meld til eiendom/ rådmann /bhg leder INTERNTELEEFON 9 Vaktmester Helge Karlsen

5 BARN IKKE HENTET Følgende praksis anvendes i : 1) Kontakt foreldrene/foresatte 2) Kontakt noen på barnets nødkontaktliste 3) Ring styrer (evt. stedfortreder). Vurder situasjonen i samråd med henne. Dersom det er grunn å gå videre; 4) Styrer kontakter politiet 5) Politiet fatter nødvendig hastevedtak om midlertidig omplassering av barnet NB! Ikke ta barnet med deg fra barnehagen! Reidun Whittall styrer tlf

6 STRØMBRUDD NØDTELEFON PÅ STYRERS KONTOR- eller mobiltelefon på avdelingene Følgende praksis anvendes i : Sikringsskap i kjelleren vaktmesterrommet. Sjekk om nødbryter er slått av. Hvis så, følg instruks som er nedskrevet ved bryteren. 1) Meld fra om strømbruddet til servicetorget ) Kontakt vaktmester for å sjekke ut eventuelle feil på bygget: ) Kontakt Servicetorget for å kartlegge bruddets varighet. Tlf: evt be om å få snakke med teknisk ansvarlig. 4) Dersom innetemperaturen går under + 15 C, og det er forventet at strømbruddet blir langvarig, kan stenging av barnehagen foretas. Dette i samråd med barnehageleder evt rådmann 5) Det må tas hensyn til forhold som årstid, værforhold og tidspunkt på dagen. 6) Dersom stenging foretas kontaktes foreldre/foresatte på vanlig måte. 6

7 VANNAVSTENGING / FROSSET VANN: Følgende praksis anvendes i : 1) Kontakt vaktmester/rørlegger for å sjekke ut eventuelle feil på bygget 2) Kontakt Meløy kommune for å kartlegge bruddets varighet. Tlf: interntelefon 9 3) Dersom vannet blir borte over tid, kan stenging av barnehagen foretas Dette i samråd med barnehageleder / rådmannen 4) Det må tas hensyn til forhold som årstid, værforhold og tidspunkt på dagen. 5 ) Dersom stenging foretas kontaktes foreldre/foresatte på vanlig måte. HUSKEREGEL: på frostdager skal krana på badet avd blåklokka alltid være åpnet med et lite vannsik, 7

8 VED INNBRUDD Barnehagen har ikke alarm som er tilknyttet Securitas om overvåking. Dersom det har vært innbrudd vil følgende praksis anvendes i Neverdal barnehage: 1) Den som først oppdager innbrudd varsler styrer (evt. stedfortreder). 2) Styrer (evt. stedfortreder) ringer Meløy kommune og politiet og melder fra om innbruddet. 3) Styrer (evt. stedfortreder) tar imot politiet når de ankommer barnehagen, og fyller ut anmeldelsesskjemaet på politistasjonen. 4) Noen av personalet går sammen med styrer (evt stedfortreder) gjennom eventuelle gjenstander som har blitt stjålet. POLITI : Meløy kommune: ( interntelefon 9) 8

9 MEDIA Følgende praksis anvendes i : Ved situasjoner der media kommer inn i bildet; 1) Styrer (evt. stedfortreder) er kun den som skal ha ha kontakt med media. Alle andre i barnehagen henviser pressen til styrer. 2) Ikke utgi informasjon, men si du kan komme tilbake til eventuelle kommentarer på et senere tidspunkt. 3) Kontakt barnehageleder / rådmannen for vurdering av situasjonen og videre fremdrift. Husk taushetsplikten og tillatelse for fotografering av barna! 9

10 NÅR ET BARN BLIR SKADET I BARNEHAGEN Følgende praksis anvendes i : Den første fasen: Barnet blir tatt vare på av sitt faste personale Undersøk skadens omfang Ved bevisstløshet, - legg barnet i stabilt sideleie (legg pledd på barnet) Er skaden stor eller er du usikker, ring og kontakt deretter foreldre/foresatte Eventuelt dra til lege med barnet, - kontakt foreldre/foresatte Foreldre skal ikke belastes verken drosje eller legehonnorar Få med kvitteringer som styrer skal ha. Den andre fasen: Forsikringsselskapet må varsles ved behov og alltid ved mistanke om senskader (bruddskader, tannskader og lignende) Skadeskjema fylles ut umiddelbart etter ulykken Personalet vurderer i etterkant årsaken til skaden. Det må sørges for eventuelle utbedringer av fysisk miljø eller endringer av rutiner blir foretatt Det er viktig å bearbeide hendelsen både for små og store i barnehagen Informasjon som skal offentliggjøres i forhold til ulykker SKAL avklares med foreldre/foresatte først 10

11 NÅR ET BARN BLIR ALVORLIG SYK Følgende praksis anvendes i : Den første fasen: Foreldrene/foresatte informerer barnehagen om situasjonen Det avtales med foreldrene hvem i barnehagen som skal formidle informasjonen Informasjonen til andre barn/foreldre gis etter avtale med foreldrene Den andre fasen: Ta kontakt med foreldrene når barnet er borte fra barnehagen over lengre tid Avklar med foreldrene hvilken oppfølging de ønsker, og informer om hva barnehagen kan gjøre Vurder om en av personale skal besøke hjemmet, evt. dra på besøk til sykehuset Send en hilsen til barnet, - for eksempel ved kort, brev, blomster eller tegninger fra de barna Vurder i samråd med barnehageleder om plassen kan stå disponibel for familien, når barnet har langt sykefravær og om foreldrebetaling skal refunderes En fast voksen (primærkontakten) får ansvar for kontakt med barnet og foreldrene Den faste kontaktpersonen (primærkontakten)bør skrive ned viktige avtaler og informasjon 11

12 NÅR ET BARN DØR Når dødsfallet skjer i barnehagen Følgende praksis anvendes i : Den første fasen: Personalet yter nødvendig førstehjelp Lege/og eller ambulanse kontaktes umiddelbart En av de faste personalet blir med til sykehuset Klargjøring av ansvarsforhold i det noen forlater barnehagen Personalet gjør alt for å få tak i barnets foreldre/foresatte. Vet de at døden er inntrådt, kan prest kontaktes. Dødsbudskapet skal formidles ansikt til ansikt Det er fortrinnsvis de ansatte på sykehuset som skal formidle barnets diagnose til foreldrene Det er foreldrene som først skal vite at barnet er død. Det skal ikke gi ut noen opplysninger i saken før foreldrene er informert Hvis ønskelig er styrer eller andre fra barnehagen, sammen med foreldrene den første dagen Styrer informerer barnehageleder / rådmannen om hendelsen, og det blir igangsatt nødvendige tiltak sammen med styrer I denne første fasen må personalet som har opplevd situasjonen, og er tilbake til barnehagen, prøve å beholde roen. Resten av barna i gruppen vil ha behov for omsorg og støtte 12

13 Den andre fasen: Personalet i barnehagen får informasjon om situasjonen etter at foreldrene er informert Styrer og kriseteam legger en plan for hvordan informasjonen skal gis til de ansatte (for eksempel pr. telefon til alle ansatte samme dag/kveld eller i et fellesmøte neste dag, hvor styrer, barnehageleder og prest er tilstede) Foreldrene til det døde barnet informeres om barnehagens håndtering av det som har skjedd. De bør får anledning til å gi uttrykk for sine ønsker. Det er viktig å nå ut med saklig informasjon raskest mulig Styrer informerer resten av foreldregruppen om hendelsen Foreldregruppa får skriftlig informasjon om hendelsen Styrere i andre barnehager informeres Forsikringsselskapet informeres Eventuelt henvise forelde og ansatte videre i hjelpeapparatet Barnehagens styrer og personalet tar kontakt med barnets familie, drar på besøk, ringer eller sender blomster Eventuell minnestund arrangeres i nærmeste uke hvor barn, foreldre, personalet og eier er til stede Avklare hvem som skal delta i begravelsen og om barnehagen skal stenges Ingen barn skal delta i begravelsen uten at foreldrene er med Snakk med barna om hva som skjer i en begravelse Den eller de voksne fra barnehagen som er i begravelsen, kan etter avtale med forrettende prest ta med blomsterhilsen fra barna og personalet i barnehagen Det bør være god bemanning i barnehagen for å ha tid til reaksjoner fra både barn, ansatte og foreldre Bilde av barnet, lys, tegninger, dikt m.m. kan settes opp på en samlingsplass i barnehagen Gi tid og rom for samtale i barnegruppa om hva som har skjedd Svar ærlig på spørsmål fra barna Besøk gravstedet og snakk om den døde i tiden etterpå Det er viktig med oppfølging av både barn og ansatte. Sorgarbeidet tar tid, og reaksjoner som bør bearbeides kan komme lenge etterpå. Barnehagen har minneeske i skapet ved personalrommet. Den inneholder - lys- duk og bilderamme. 13

14 NÅR MOR, FAR ELLER SØSKEN DØR Følgende praksis anvendes i : Den første fasen: Informasjon til barnehagen gis av de etterlatte Den av personalet som står barnet/familien nærmest kontakter barnets hjem Informerer de etterlatte om mulighetene for å få råd/hjelp av aktuelle hjelpeapparater, - evt. få veiledning hos prest Den andre fasen: De andre foreldrene/foresatte informeres muntlig eller skriftlig Avklare med familien hvilke ønsker de har i forhold til barnehagen Hvis det er naturlig ut fra barnets alder, kan man samle avdelinga og prate med barna Hvis barnet ikke er til stede, kan man snakke med de andre barna om hva som kan gjøres for å hjelpe barnet gjennom sorgen Dersom barnet er til stede, kan man snakke med barnet på forhånd slik at barnet er godt forberedt på det som skal skje Vær ekstra oppmerksom på at barn kan bli redde for å miste en av sine nærmeste Avklare om det skal sendes blomster til begravelsen Det bør legges til rette slik at en av avdelingspersonalet og styrer får anledning til å møte opp i begravelsen. Dette oppleves som regel som godt og riktig både for hjemmet, barnet og personalet Barnet som har mistet en av sine nærmeste, må ha ekstra oppfølging fra en av det faste personalet Vis omsorg for den øvrige familie. Ta initiativ og snakk åpent Husk at sorg er en langvarig prosess 14

15 NÅR EN I PERSONALGRUPPEN BLIR ALVORLIG SYK Følgende praksis anvendes i : Den første fasen: Styrer informerer hele personalgruppa om sykdommen etter avtale med den syke eller nærmeste pårørende Foreldre/barn får generell informasjon om situasjonen Den andre fasen: Styrer / personalet tar kontakt med den syke/hjemmet, - for eksempel ringer, sender blomster eller går på besøk Styrer (stedfortreder ) har i utgangspunktet hovedansvaret for å holde kontakten med den syke framover. Eventuelt avklares det hvem som tar dette ansvaret Ansatte på den berørte avdelingen må være oppmerksom på barnas reaksjoner og spørsmål Angående lagstidssykemeldte utarbeides egen handlingsplan 15

16 NÅR DET ER ALVORLIG SYKDOM I NÆRMESTE FAMILIE TIL EN AV PERSONALET Følgende praksis anvendes i : Den første fasen: Styrer og andre på avdelingen tar kontakt med den ansatte, - for eksempel sende en blomst, et kort, ringe eller sette av tid til samtale Husk på den ansatte ved lengre fravær på grunn av sykdom i familien Den andre fasen: Styrer bør legge det slik til rette at den som er rammet av sykdom i familien og ønsker å bearbeide det, får anledning til det Styreren bør gi nødvendig informasjon til personalet etter avtale med den berørte. Dette for å unngå spekulasjoner og overdrivelser 16

17 NÅR EN I PERSONALGRUPPEN MISTER EN AV SINE NÆRMESTE Følgende praksis anvendes i : Den første fasen: Styrer ( stedfortreder) eller andre som står den berørte nær, tar kontakt Styrer (stedfortreder) informerer de andre ansatte om dødsfallet Send blomst eller besøk hjemmet Den andre fasen: Hvis det er behov for det kan personalet snakke med barna om hva som har skjedd, etter avtale med den ansatte Sette av tid til samtale med den ansatte Den ansatte vil trenge tid til å bearbeide sorgen, eventuelt henvises til aktuelle hjelpeapparater 17

18 OVERGREP Følgende praksis anvendes i : Ved situasjoner der akutte overgrep kommer inn i bildet; Forebyggende arbeid: 1) Det skal alltid være to voksne på huset, - både på morgenen og om ettermiddagen 2) Nye vikarer skal aldri være alene i barnehagen med barna Hvis akutte overgrep oppstår: 1) Ikke skift klær på barnet 2) Eventuelt ta med brukt tøy. Pakkes inn i papir, - ikke plast! 3) Ikke bad eller vask barnet NB! På grunn av bevis forspillelse må disse punkter følges! 18

19 KVITTERINGSLISTE FOR Å HA LEST & SATT SEG INN I BEREDSKAPSPLANENE TIL NEVERDAL BARNEHAGE DAG/DATO: UNDERSKRIFT: 19

20 KVITTERINGSLISTE FOR Å HA LEST & SATT SEG INN I BEREDSKAPSPLANENE TIL NEVERDAL BARNEHAGE DAG/DATO: UNDERSKRIFT: 20

21 KVITTERINGSLISTE FOR Å HA LEST & SATT SEG INN I BEREDSKAPSPLANENE TIL NEVERDAL BARNEHAGE: DAG/DATO: UNDERSKRIFT: 21

22 KVITTERINGSLISTE FOR Å HA LEST & SATT SEG INN I BEREDSKAPSPLANENE TIL NEVERDAL BARNEHAGE DAG/DATO: UNDERSKRIFT: 22

23 KVITTERINGSLISTE FOR Å HA LEST & SATT SEG INN I BEREDSKAPSPLANENE TIL NEVERDAL BARNEHAGE DAG/DATO: UNDERSKRIFT: 23

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ Innhold GENERELT... 3 SAMARBEID MED HJEMMET... 3 ENDRING I SØKNAD, OPPSIGELSE, OVERFLYTTING MM.... 4 FERIEAVVIKLING... 4 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig 2015 Solid - Raus - Spenstig KRISE Krise- og OG beredskapsplan BEREDSKAPSPLAN STAVNE Stavne ARBEID Arbeid OG og KOMPETANSE Kompetanse KF KF Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Definisjon av krise... 3 1.2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

Valdres folkehøgskoles sikkerhetspolicy

Valdres folkehøgskoles sikkerhetspolicy Valdres folkehøgskoles sikkerhetspolicy FORBEREDELSER TIL UTENLANDSTURER 1. Formål Å sikre at elever og personalet ikke kommer til skade på turer. 2. Omfang 3. Ansvar og myndighet Skolen har ansvar for

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Til deg som har mistet en av dine

Til deg som har mistet en av dine Til deg som har mistet en av dine 1 SØ-9065 Ei kort stund var jeg hos deg, ei kort stund hvilte jeg Og nå min venn kjære fugl, nå er det tid å dra. Alltid slik til slutt Nils-Aslak Valkeapää Til deg som

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra 01.08.13 Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert 12.02.14

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer