Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system."

Transkript

1 Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter skal ha en beredskapsplan for hvordan ansatte skal forholde seg i forbindelse ved eventuell smitte / utbrudd. Hensikt Hensikten med planen er å forebygge og hindre spredning av smitte. Planen skal også beskrive tiltak dersom det blir utbrudd i barnehagen. Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Ansvar Daglig leder er ansvarlig for at personalet er kjent med rutinene Daglig leder er ansvarlig for at barnets hjem er kjent med rutinene Enhver ansatt er ansvarlig for å følge rutinene Revisjon av planen Barnehagen skal fortløpende følge med på oppdaterte opplysninger fra myndighetene for å følge de faglige råd som gis etter hvert som pandemien utvikler seg. Beredskapsplanen vil bli revidert fortløpende etter som det kommer ny informasjon / endrede behov. Ansvarlig for revisjon av planen er daglig leder i Dronningåsen barnehage, i samråd med styreleder i Dronningåsen barnehage BA. Opprettelse av kriseteam Daglig leder og verneombudet utgjør kriseledelsen og har overordnet ansvar for håndtering av pandemi, informasjon internt, informasjon til foresatte/barn og omverden ellers. De er også ansvarlig for at barnehagens handlingsplaner gjennomføres ved behov. Daglig leder i barnehagen er leder i kriseteamet, og øverste ansvarlig for de tiltak og beslutninger som tas. Kontakt med media Daglig leder alene, eller sammen med styreleder/representant for eier, står for all kontakt med media. Ingen ansatte uttaler seg, men henviser alltid videre til daglig leder i barnehagen eller styrets representant. Styreleder informeres i forkant av alle uttalelser, så langt dette er mulig å gjennomføre.

2 Vaksinering Alle ansatte i Dronningåsen barnehage tilbys vaksine mot H1N1 så snart denne vaksinen er tilgjengelig. Daglig leder organiserer vaksinering for den enkelte barnehage. Vaksinen forventes å være klar i sept/ okt 09. Smitte Forebygging Influensa smitter ved kontakt mellom mennesker. Smitteoverføring skjer ved hosting, nysing og nær kontakt med syke mennesker. Influensaviruset finnes i luftveiene. Smittefaren er derfor størst dersom den syke hoster eller nyser rett på en annen person, slik at viruset overføres til den friskes slimhinner. Den syke kan også få viruset på hendene. Viruset kan så overføres fra hendene til gjenstander (dørhåndtak mv) der det kan leve et par timer. Andre kan få viruset på sine hender og føre det inn i nese eller munn. Sjansen for å bli smittet på denne måten er liten. Symptom Smittede personer vil oppleve ting som feber, hoste, vond hals, kroppsverk, hodepine, frysninger og tretthet. Andre symptomer kan være diaré og oppkast, samt symptomer som minner om alvorlig lungebetennelse. I likhet med sesonginfluensa kan svineinfluensa også forverre en underliggende kronisk sykdom. Sykdomstegnene starter gjerne brått, med feber og allmennsymptomer som første tegn. Det anbefales å ta kontakt med fast lege eller legevakt for råd for den enkelte, og for å få vurdert om det er aktuelt med prøvetaking og medikamentell behandling. Risikogrupper Barn, foreldre eller ansatte i risikogrupper for komplikasjoner, må selv ta kontakt med behandlende lege/ fast lege for å avklare nødvendige tiltak. Risikogrupper er definert på Folkehelseinstituttet. Daglig leder i bhg informeres ved behov. Tiltak mot smitte God håndhygiene Gode hygienevaner er det viktigste tiltaket vi har for å beskytte oss mot influensasmitte. Rådet fra Folkehelseinstituttet er at barna først og fremst skal vaske hendene sine med såpe, og ikke med håndsprit. Barna skal bruke vanlig såpe, og lære seg å vaske hendene når det er nødvendig. Hvis en vasker hendende skikkelig i såpe og vann i 30 sekunder, forsvinner opptil 99 % av alle mikroorganismene. Dette gjelder også smitte med ny influensa. Her blir det derfor personalets oppgave å følge dette ekstra opp, som et tiltak til å forhindre smitte. De skal være tilstede før alle måltider å påse at alle barn vasker seg som beskrevet over. Samme rutine følges når barna har vært ute. Dersom det ikke er mulighet til å bruke såpe og vann, brukes håndsprit Personalet bruker også såpe og vann til håndvask, men dette kan erstattes/suppleres av hånddesinfeksjon med sprit, dersom hendene ikke er synlig skitne.

3 Foresatte som kommer til barnehagen får mulighet til å desinfisere hendene før de kommer inn i barnehagen. Det er hånddesinfeksjon til dette formålet hengt opp ved inngangsdørene. Økt fokus på hostehygiene. Barn og voksne skal hoste i armkrok eller i engangslommetørkle som kastes umiddelbart. Hendene skal vaskes etter hoste. Nødvendig utstyr For å forhindre spredning av smitte er det viktig at barnehagene har lager av nødvendig utstyr for å forhindre smittespredning, som f.eks håndsprit, engangsvaskekluter og engangshansker Renhold leker Leker skal vaskes/ eller desinfiseres dersom barna putter de i munnen eller hoster/ nyser på disse. Leker som er vanskelige å holde rene, fjernes i utbruddsperioden. Vanlige renholdsrutiner overholdes. Informasjon til barn Barnehagen ønsker ikke å gjøre sykdom og smittefare til et sentralt tema for barna, men skjerper oppfølgingen av de alminnelige hygienerutinene i barnehagen. Sannsynligvis vil barna være opptatt av temaet, og personalet vil da svare på spørsmål og legge vekt på at situasjonen ikke skal være skremmende for barna. Personalets fokus skal være egenhygiene for å forhindre spredning av smitte. Ved utbrudd av svineinfluensa: Varsling Mistanke om utbrudd skal straks meldes til daglig leder. Daglig leder melder videre til styreleder. Ved påvist utbrudd i barnehagen skal det ikke holdes informasjonsmøter, men gis informasjon ved direktekontakt (mail og oppslag i barnehagen) til alle foresatte/ ansatte. Varslingen gjøres for å hindre videre smitte og for å hindre at risikogrupper blir disponert for mulig smitte. Syke barn og foresatte skal være hjemme Syke skal være hjemme til de er friske, minimum 7 dager. Barn kan ha et lenger sykdomsforløp enn 7 dager. Barnet skal holdes hjemme til det er frisk. Dette innebærer også å ha lav terskel for å være borte fra barnehagen ved symptomer på influensa. Foreldre som er syke bør ikke møte opp i barnehagen. Dersom det likevel er nødvendig, bør det skje slik at de ikke har nær kontakt med andre barn eller ansatte i barnehagen.

4 Syke ansatte Ved smitte bli hjemme og kontakt fast lege. Meld fravær til nærmeste leder eller den som fungerer som leder. Avtal med leder hvilke arbeidsoppgaver som evt kan utføres hjemmefra. Vær nøye med nyse-, hoste- og håndhygiene for å forhindre videre smitte. Følg med på mail og internett for oppdatert informasjon. Matservering Matservering gjennomføres i utgangspunktet som normalt. Dersom det som en del av smittevernet vurderes som hensiktsmessig, kan det vurderes å endre matserveringen i utbruddsperioden. En kan da alternativt gå bort fra ordningen med at barna smører selv dersom dette lar seg gjennomføre eller innføre matpakkeordning. Dette innføres for å forhindre at barn/ ansatte får i seg smitte gjennom mat. En eventuell slik ordning avklares lokalt i den enkelte barnehage ved behov sammen med SU og varsles med mail og oppslag i den aktuelle barnehagen Rengjøring Tekstiler brukt av den syke behøver ikke vaskes separat, men bør være nyvasket før de brukes av andre. Vask eller desinfiser hendene rett etter håndtering av brukte tekstiler. Kopper, glass og bestikk brukt av den syke behøver ikke vaskes separat, men bør ikke brukes av andre før det er vasket opp. Rengjøring av barnehagelokalene gjennomføres som normalt Fellessamlinger Ved utbrudd unngår vi å ha fellessamlinger. Vi organiserer da lek avdelingsvis og legger opp til å være ute mer enn før. Pedagogisk tilbud Det er ikke anbefalt å stenge barnehager eller skoler som et generelt tiltak. Stenging av en barnehage eller skole er heller ikke anbefalt dersom det påvises bekreftede tilfeller der. En vil så langt det lar seg gjøre leie inn vikarer for å opprettholde normal drift. Dette medfører at det under utbrudd gjerne vil være vikarer, også på ytter vakter. Det er allikevel viktig å understreke at bruk av vikarer ikke skal gå på bekostningen av sikkerhet. Dersom det ikke lenger er mulig å opprettholde planlagt pedagogisk tilbud som følge av utbrudd og fravær blant personalet vil barnehagens drift i perioden dette er aktuelt gå over til en tilsynsfunksjon. Med tilsyn menes det at det er tilstrekkelig kjente voksne til stede for at sikkerheten og hensynet til enkeltbarn skal kunne ivaretas. Hva som er tilstrekkelig antall voksne vil bli vurdert fra dag til dag ut fra totalt behov i barnehagen.

5 Stenging Dersom det ikke er tilstrekkelig kjente voksne til å opprettholde nødvendig sikkerhet i barnehagen, eller at det ikke er mulig å opprettholde nødvendig vaskefrekvens, skal det i samråd med styreleder, SU i den enkelte barnehage og evt lokal helsetjeneste vurderes om barnehagen skal stenge. Myndighetene kan pålegge barnehageeier å stenge barnehagen dersom de anser dette for nødvendig for å opprettholde smittevernet. Linker til oppdatert informasjon Det ligger mye informasjon om temaet på Folkehelseinstituttet Det finnes også en egen nettside med mye nyttig informasjon. Folkehelseinstituttet har opprettet en egen publikumstelefon som kan ringes til ved spørsmål. Telefonnummeret er Åpen mellom klokken

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa)

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) Her er en del informasjon i forbindelse med influensa A (H1N1) svineinfluensa og om pandemi. Informasjonen baserer seg på informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

Informasjon om Svineinfluensa

Informasjon om Svineinfluensa Informasjon om Svineinfluensa Juli 2009 Råd hvis du har vært i områder berørt av svineinfluensa Hvis du kommer hjem til Norge etter opphold i et område berørt med svineinfluensa og er frisk, er det ikke

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Barn og sykdommer. Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet

Barn og sykdommer. Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet Barn og sykdommer Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet Denne versjonen er i følge retningslinjer fra Folkehelseinstituttet 21.januar 2009. Barnehager og smittevern nye faglige råd.

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig 1. Vask hendene grundig og ofte BEREDSKAPS PLAN FOR 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig PANDEMI I LOPPA KOMMUNE 3. Bruk engangslommetørkle 4. Host eller nys i albuekroken Utarbeidet juni

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

barnehager og smittevern

barnehager og smittevern Informasjonsbrosjyre til alle foreldre/foresatte og ansatte i barnehagene i Hamar kommune. barnehager og smittevern morguefile 1 Innhold Shutterstock 1. Innledning 3 2. Allmenntilstand 4 3. Hygiene og

Detaljer

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi Leirfjord kommune 7. september 2009 Innledning Pandemier er smittsomme sykdommer som rammer mennesker eller dyr over store geografiske

Detaljer

Smittevernplan Reipå skole

Smittevernplan Reipå skole Smittevernplan Reipå skole Gjelder fra og med oktober 2013 Innhold: 1. Innledning s. 3 2. Lovverk og veiledere s. 3 3. Smittevernlegens rolle s. 3 4. Generell hygiene s. 3 5. Rutiner for oppsamling av

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad Friske barnehager Illustrasjon Ella: Okstad Barn blir syke. Ingen rutiner vil kunne forhindre at aktive, nysgjerrige barn med ujevne mellomrom blir forkjølte, får virussykdommer, oppkast, diaré og alt

Detaljer

Birkenesbarnehagene. Informasjon

Birkenesbarnehagene. Informasjon Birkenesbarnehagene Informasjon Birrkenesparken barnehage Natveitåsen barnehage Engesland barnehage Herefoss barnehage Birkeland barnehage Hampehaugen barnehage Kulturbarnehaven Grasham Kvennehaugen familiebarnehage

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 PANDEMIPLAN FOR Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 2. INFORMASJON OM PANDEMI... 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode... 2 2.2 Mulig scenario...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE I ASKER. FRA SMITTEVERNLEGEN/ KOMMUNEOVERLEGEN INNLEDNING... 3 HYGIENEREGLER...

Detaljer

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997 Kvalitetssystemet NIVÅ: KAP. PROSEDYRE.1. SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå : Utarbeidet dato: 1.Oktober 1997 Antall sider: 69 Sist revidert dato: 7. oktober 014 Sist Oppdatert: 7. oktober 014 Utarbeidet

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober I alt 16 sider + vedlegg Bokn kommune PANDEMIPLAN Filnavn: Skrevet av kommuneoverlege Dag-Helge Rønnevik Kontrollert av helsesjef Tore Bøe Olsen Godkjent av

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer

Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer 1 Smittevern og Hygiene Generelle og spesielle råd. Trygve B. Torjusen Helsestasjonslege Spes. Allmennmedisin Kilde: Smittevernboka 4. utg, 2009, Kap 11: Barnehager

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. 1 INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

PANDEMIPLAN. Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009. 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2

PANDEMIPLAN. Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009. 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2 PANDEMIPLAN Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode 2 2.2 Mulig scenario 3 2.3 Ansvar og ledelsesforankring 3 2.4 Pandemigruppe/kriseberedskapsgruppe

Detaljer