BEREDSKAPSPLANER SOLSIKKEN BARNEHAGE SA Til alle vikarer & ansatte!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLANER SOLSIKKEN BARNEHAGE SA - 2012 - Til alle vikarer & ansatte!"

Transkript

1 Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året! Kvitteringsliste finnes bakerst i heftet! TAKK! NB! Permen skal være lett tilgjengelig på avdelingen!

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innholdsfortegnelse Nødnummer Branninstruks BSP Barn ikke hentet BSP Når et barn blir hentet av foreldre som er rusa BSP Strømbrudd BSP Vannavstengning/frosset vann BSP Innbrudd BSP Stenge- og åpne rutine i barnehagen BSP Media BSP Sikkerhet i og ved vann BSP Sikkerhet på utelekeplassen BSP Når et barn blir borte i barnehagen BSP når et barn blir borte på tur BSP Uforutsette situasjoner foreldre bør vite om BSP Når et barn blir skadet i barnehagen BSP Forgiftning BSP Når et barn blir alvorlig syk BSP Når et barn dør BSP Når mor, far eller søsken dør BSP Når en i personalgruppen blir alvorlig syk BSP Når det er alvorlig sykdom i nærmeste familie til en av personalet BSP Når en i personalgruppen mister en av sine nærmeste BSP Litteraturliste ved dødsfall BSP Overgrep BSP Overgangssituasjoner Kvitteringsliste på kontoret til daglig leder s. 2 s. 3 s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 s. 20 s. 21 s. 22 s. 24 s. 25 s. 26 s. 27 s. 28 s. 29 s. 30 2

3 NØDNUMMER BRANN: 110 POLITI: 112 AMBULANSE: 113 GIFTINFORMASJON: Styrer mobil: Lise Rødby Eier mobil: Svein Lillevik

4 BRANNINSTRUKS: VARSLE - REDDE - LUKKE - SLUKKE Tlf: 110 Ring også: TITTEL: NAVN: TELEFON: Daglig leder: Styreleder: Lise Rødby Svein Lillevik RING: 110 RING: 110 RING: 110 RING: 110 4

5 BRANNINSTRUKS FOR PERSONALET I SOLSIKKEN BARNEHAGE Styrer/daglig leders ansvar: Møte ved brannalarmsentralen for å lokalisere hvor brannen er detektert og evt slukke. Ringe brannvesen Sørge for evakuering av personalavdeling, personalgarderobe, møterom, kontor Innhente opplysninger fra ped.ledere om at alle barn og personale er ute av bygningen og selv være den siste som forlater huset. Gi beskjed til Lille Løkka, Store Løkka og Plassen dersom de må evakueres fra møtestedet ved porten Møte brannvesenet og gi nødvendig informasjon Informere styreleder Orientere foreldre/evt. andre som måtte være i fare Stedfortreder: Tar styrers ansvarsoppgaver når styrer ikke er tilstede Verneombud: Ved øvelser: sørge for dokumentasjon av gjennomført brannøvelse Pedagogisk leder: Er den siste som forlater avdelingen Informerer styrer om situasjon på sin avd. Dersom barn savnes blir ped.leder igjen, forsøker å finne det. Følger barn og personalet til ungdomskolens gymsal Assistent/Førskolelærer: Har ped.leders ansvar når han/hun ikke er tilstede Hjelper til med evakuering. Tar med navnelista for sin avdeling. Har ansvar for å holde barna samlet på samlingsstedet Foretar opptelling / barna skal ikke forlates Gir ped.leder melding om antall barn, barn som evt. savnes Følger barn og personalet til møtestedet Samlingssteder: Løkka: porten på østsiden Plassen: porten på østsiden Lia: Nord-østenden av parkeringsplassen Fjæra: Nord-vestenden av parkeringsplass 5

6 BARN IKKE HENTET 1) Kontakt foreldrene/foresatte 2) Kontakt noen på barnets nødkontaktliste 3) Ring daglig leder (evt. stedfortreder). Vurder situasjonen i samråd med henne. Dersom det er grunn å gå videre; 4) Daglig leder kontakter politiet 5) Politiet fatter nødvendig hastevedtak om midlertidig omplassering av barnet NB! Ikke ta barnet med deg fra barnehagen! August

7 NÅR BARN BLIR HENTET AV FORELDRE SOM ER RUSA Dette er et grunnlag for å handle fullgodt. Det betyr at man må vurdere om andre handlemåter i tillegg til det som står under kan være hensiktsmessige. Ta hele tiden hensyn til at barnet kan oppleve en stor lojalitetskonflikt i en slik situasjon. 1. Kjører foreldrene bil, skal vi forsøke innstendig å få foreldrene til å la være ved å samtale rolig med dem. Går ikke det, skal politiet varsles (112) 2. Er vi redde for barnets sikkerhet selv om foreldrene ikke kjører bil, varsler vi Barnevernsvakten (Tlf: ) 3. Pedagogisk leder skal ha beskjed om hendelsen, og varsler videre også styrer. (Selve hendelsen må dokumenteres av den som har oppdaget det) August

8 STRØMBRUDD 1) Kontakt Fjordkraft for å sjekke ut eventuelle feil på bygget. Tlf: Målepunkt ID: ) Kontakt Tønsberg kommune for å kartlegge bruddets varighet. Tlf: ) Dersom innetemperaturen går under + 15 C, og det er forventet at strømbruddet blir langvarig, kan stenging av barnehagen foretas. Før stenging foretas må daglig leder og styreleder kontaktes. 4) Det må tas hensyn til forhold som årstid, værforhold og tidspunkt på dagen. 5) Dersom stenging foretas kontaktes foreldre/foresatte på vanlig måte. August

9 VANNAVSTENGING/FROSSET VANN: 6) Kontakt rørlegger for å sjekke ut eventuelle feil på bygget 7) Kontakt Tønsberg kommune for å kartlegge bruddets varighet. Tlf: ) Dersom vannet blir borte over tid, kan stenging av barnehagen foretas. Før stenging foretas må daglig leder og styreleder kontaktes. 9) Det må tas hensyn til forhold som årstid, værforhold og tidspunkt på dagen. 10) Dersom stenging foretas, kontaktes foreldre/foresatte på vanlig måte. August

10 VED INNBRUDD Dersom det har vært innbrudd, vil følgende praksis anvendes i Solsikken barnehage: 1) Varsle daglig leder (evt. stedfortreder) og styreleder. 2) Daglig leder (evt. stedfortreder) eller styreleder ringer politiet og melder fra om innbruddet. 3) Daglig leder (evt. stedfortreder) tar imot politiet når de ankommer barnehagen, og fyller ut anmeldelsesskjemaet på politistasjonen. 4) Noen av personalet går sammen med daglig leder gjennom eventuelle gjenstander som har blitt stjålet. August

11 STENGERUTINE Ingen går før alle senvakter har kommunisert sammen. Du skal selv vite at barnehagen er forsvarlig stengt når du som SSV (sen senvakt) går hjem. «Forsvarlig stengt» vil si at jeg vet at dette er gjort: SV (Tidlig senvakt) Begynner å rydde kl Rydder egen avdeling Slå av pc Lukker og låser alle verandadører Lukker alle vinduer Skru av vann ved kjøkken kran Ta ut kontakter på kaffetrakter og vannkoker Påse at ovner er slått av Slå av tørkeskap Slå av benkelys på kjøkken Tømme oppvaskmaskin Ta med matsøppel (store avdelinger) Ta med bleiesøppel (små avdelinger) SSV (sen senvakt) Alle lys er slukket (egen bryter på Løkka og på verktøyrommet/lillegarderobe) Låse alle ytterdører, dodøra og skur Januar

12 RUTINE FOR Å ÅPNE BARNEHAGEN Sett på lys i hele barnehagen (egen bryter på Løkka) Klargjør avdelingene, også der det ikke har kommet personalet ennå Skru på vannet ved vasken på kjøkkenet Ta med telefonene inn på kjøkkenet, pass på at de er ladet Klargjør til frokost (sette frem skjeer, kopper, melk, vann, sette på kaffe og varmt vann) Tømme oppvaskmaskinen Avisa inn på pauserommet (skal ikke leses på kjøkkenet) Hente inn brød på mandager og onsdager Ta ut melkebrett på mandager Sette ut 2 vogner på mandager til melk fra Tine og mat fra meny Januar

13 MEDIA Ved situasjoner der media kommer inn i bildet; 1) Daglig leder skal i første rekke være den som har kontakt med media 2) Ikke utgi informasjon, men si du kan komme tilbake til eventuelle kommentarer på et senere tidspunkt. 3) Kontakt daglig leder for vurdering av situasjonen og videre fremdrift. Husk taushetsplikten og tillatelse for fotografering av barna! August

14 SIKKERHET I OG VED VANN Ansatte kan ta med barn til bading i basseng eller vann, og på tur til vann, forutsatt: 1. at minst en av de voksne har gjennomgått godkjent livrednings- og førstehjelpskurs 2. at tillatelse er gitt av foreldre (skjema ved oppstart) 3. ta aldri med deg barn alene til vann 4. det skal alltid være voksne i vannet når barna er i vannet 5. Barna skal ha på badebukse/badedrakt/truse når de bader Pr voksen som har godkjent livrednings- og førstehjelpskurs er det max 15 barn. Det skal fylles opp med forsvarlig bemanning i forhold til antall barn. (barn over 3 år max 6 barn pr voksen, barn under 3 år max 3,5 barn pr voksen) August

15 SIKKERHET PÅ UTELEKEPLASSEN 1. IK runde ute hver morgen (eget skjema og egne rutiner). På runden strøs det også dersom det er behov for det. Risiko vurder, fyll ut skjema ved behov. 2. Portene skal sjekkes og sikres før barna kommer ut. Første avdeling ut har ansvar for å kontrollere dette. 3. Det skal alltid være en voksen ute når en begynner å sende ut barna. Barn skal aldri være alene ute på lekeplassen. (De eldste barna har tillatelse fra foreldre til å være kort tid alene ute, men de voksne skal vite hvor de er) 4. Nok voksne ute. De voksne må spre seg slik at en har oversikt over alle barna. De ansatte må være fokuserte. Alle barn skal alltid ha tilsyn. Vi må hjelpe hverandre. 5. Ingen barn skal klatre på gjerdet. Utenfor gjerdet er de kun i følge med voksne. Ingen barn skal oppholde seg utenfor sikkerhetsgjerdet. 6. Vår, sommer høst: Barna skal sykle med sko på, og ikke forbi sperringen. Sykler taes ikke ut når det er snø og is. 7. Vinter: kun ski og rompeakebrett i barnehagen (alt annet akeutstyr taes med til akebakken utenfor barnehagens område). Staver brukes kun når ikke det er barn under 3 år ute i barnehagen. Ski i bakken inne i barnehagen kan kun benyttes når ikke det er barn under 3 år ute i barnehagen. Ikke ake under treet. Voksne tilstede oppe og nede i bakken. 8. Ved bruk av verktøy må det alltid være en voksen tilstede. Barna må lære å bruke verktøyet riktig. ALLE BARN ER ALLES ANSVAR! Februar

16 NÅR ET BARN BLIR BORTE I BARNEHAGEN 1. Pedagogisk leder på aktuell avdeling (eventuelt nærmeste medarbeider) samler alle barna på ett sted og tar en opptelling 2. En voksen leter inne i barnehagen og en leter ute. De andre voksne tar seg av de andre barna. Husk å spørre andre barn og voksne om de har sett barnet. 3. Meld fra til daglig leder. 4. Dersom barnet bor i nærheten av barnehagen, ringer/reiser daglig leder eller avdelingsleder dit for å sjekke om barnet er der. 5. Minst to av personalet sjekker i området rundt barnehagen. Pass på at det er nok voksne til å ta seg av de andre barna også. 6. Kontakt foreldrene (innen max 15 min) 7. Om alt er resultatløst, ring politi: tlf 112 (innen max 15 min) 8. Daglig leder evt stedfortreder varsler etter varslingsplanen 9. Kun daglig leder evt styreleder kan uttale seg til pressen. Februar

17 NÅR ET BARN BLIR BORTE PÅ TUR 1. Pedagogisk leder på aktuell avdeling (eventuelt nærmeste medarbeider) samler alle barna på ett sted og tar en opptelling 2. Pedagogisk leder på aktuell avdeling (eventuelt nærmeste medarbeider) organiserer leting etter barnet. 3. Husk å spørre andre barn og voksne om de har sett barnet. 4. En fra personalet blir igjen på plassen mens resten av barnegruppa, med voksne går tilbake til barnehagen. 5. Daglig leder kontaktes umiddelbart, og hun/han skal bistå i leteaksjonen. Hun/han organiserer voksne som går avdelingen i møte. Disse tar over barnegruppa. De andre voksne går tilbake til plassen der barnet forsvant og fortsetter å lete. 6. Dersom barnet bor i nærheten av barnehagen, ringer/reiser daglig leder eller avdelingsleder dit for å sjekke om barnet er der. 7. Foreldrene må kontaktes innen max 15 min 8. Om barnet ikke kan finnes innen max 15 minutter, kontakt politiet: Daglig leder evt. stedfortreder varsler etter varslingsplanen 9. Kun daglig leder evt. styreleder kan uttale seg til pressen. Aksjon barn forsvunnet skjema tas i bruk Februar

18 UFORUTSETTE SITUASJONER FORELDRE BØR VITE OM 1) Informere styrer umiddelbart 2) Informere foreldre/foresatte ved henting, eventuelt ringe disse dersom andre henter 3) Konsekvens for handling må skje umiddelbart 4) Samtale med barnet umiddelbart 5) Straff og trusler skal IKKE brukes Mars

19 NÅR ET BARN BLIR SKADET I BARNEHAGEN Den første fasen: Barnet blir tatt vare på av sitt faste personale Undersøk skadens omfang Eventuelt dra til lege med barnet, ta med kartotekkort på barnet (står på kontoret) - kontakt foreldre/foresatte Ved bevisstløshet, - legg barnet i stabilt sideleie (legg pledd på barnet) Er skaden stor eller er du usikker, ring 113 og kontakt deretter foreldre/foresatte Foreldre skal ikke belastes verken drosje eller legehonnorar Få med kvitteringer som daglig leder skal ha. Den andre fasen: Forsikringsselskapet må varsles ved behov og alltid ved mistanke om senskader (bruddskader, tannskader og lignende) Skadeskjema fylles ut umiddelbart etter ulykken Personalet vurderer i etterkant årsaken til skaden. Det må sørges for eventuelle utbedringer av fysisk miljø eller endringer av rutiner blir foretatt Det er viktig å bearbeide hendelsen både for små og store i barnehagen Informasjon som skal offentliggjøres i forhold til ulykker SKAL avklares med foreldre/foresatte først August

20 FORGIFTNING Hvis du frykter at barnet har fått i seg medisiner av farlig type eller mengde, må du ringe 113 med en gang. Forsøk å få rede på hva barnet har fått i seg og eventuelt hvor mye. Følg nøye med på barnets allmenntilstand. Ved alvorlig forgiftning som ikke skyldes syre, lut eller et petroliumsprodukt, må du prøve å få barnet til å kaste opp. La barnet ligge rolig på siden etter brekning slik at oppkast ikke kommer ned i lungene. Hvis forgiftning skyldes syre eller lut (eks vaskemiddel): 1. Stor fare for etsing. Skyll munnen med melk eller vann 2. Barnet må drikke rikelig mengder melk eller vann etter skylling Hvis forgiftning skyldes et petroliumsprodukt (eks bensin eller olje): 1. Unngå at barnet kaster opp 2. Ikke gi barnet noe å drikke, men gjerne 2-3 spiseskjeer matolje, fløte eller iskrem Hvis forgiftning skyldes inntak av fast stoff/pulver: 1. tørk bort mest mulig av stoffet og deretter skyll barnets munn med vann i rikelige mengder, gjentatte ganger. Mer informasjon: Tlf: August

21 NÅR ET BARN BLIR ALVORLIG SYK Den første fasen: Foreldrene/foresatte informerer barnehagen om situasjonen Det avtales med foreldrene hvem i barnehagen som skal formidle informasjonen Informasjonen til andre barn/foreldre gis etter avtale med foreldrene Den andre fasen: Ta kontakt med foreldrene når barnet er borte fra barnehagen over lengre tid Avklar med foreldrene hvilken oppfølging de ønsker, og informer om hva barnehagen kan gjøre Vurder om en av personale skal besøke hjemmet, evt. dra på besøk til sykehuset Send en hilsen til barnet, - for eksempel ved kort, brev, blomster eller tegninger fra de barna Vurder i samråd med styret om plassen kan stå disponibel for familien, når barnet har langt sykefravær og om foreldrebetaling skal refunderes En fast voksen får ansvar for kontakt med barnet og foreldrene Den faste kontaktpersonen bør skrive ned viktige avtaler og informasjon August

22 NÅR ET BARN DØR Når dødsfallet skjer i barnehagen Den første fasen: Personalet yter nødvendig førstehjelp Lege/og eller ambulanse kontaktes umiddelbart En av de faste i personalet blir med til sykehuset Klargjøring av ansvarsforhold i det noen forlater barnehagen Personalet gjør alt for å få tak i barnets foreldre/foresatte. Vet de at døden er inntrådt, kan prest kontaktes. Dødsbudskapet skal formidles ansikt til ansikt Det er fortrinnsvis de ansatte på sykehuset som skal formidle barnets diagnose til foreldrene Det er foreldrene som først skal vite at barnet er død. Det skal ikke gi ut noen opplysninger i saken før foreldrene er informert Hvis ønskelig er daglig leder eller andre fra barnehagen, sammen med foreldrene den første dagen Daglig leder informerer barnehagestyret om hendelsen, og det blir igangsatt nødvendige tiltak sammen med daglig leder I denne første fasen må personalet som har opplevd situasjonen, og er tilbake til barnehagen, prøve å beholde roen. Resten av barna i gruppen vil ha behov for omsorg og støtte Den andre fasen: Personalet i barnehagen får informasjon om situasjonen etter at foreldrene er informert 22

23 Daglig leder og kriseteam legger en plan for hvordan informasjonen skal gis til de ansatte (for eksempel pr. telefon til alle ansatte samme dag/kveld eller i et fellesmøte neste dag, hvor daglig leder, styreleder og prest er tilstede) Foreldrene til det døde barnet informeres om barnehagens håndtering av det som har skjedd. De bør få anledning til å gi uttrykk for sine ønsker. Det er viktig å nå ut med saklig informasjon raskest mulig Daglig leder informerer resten av foreldregruppen på den aktuelle avdelingen om hendelsen Resten av foreldregruppa får skriftlig informasjon om hendelsen Styrere i andre barnehager informeres Forsikringsselskapet informeres Eventuelt henvise foreldre og ansatte videre i hjelpeapparatet Barnehagens styre og personalet tar kontakt med barnets familie, drar på besøk, ringer eller sender blomster Eventuell minnestund arrangeres i nærmeste uke hvor barn, foreldre, personalet og eier er til stede Avklare hvem som skal delta i begravelsen og om barnehagen skal stenges Ingen barn skal delta i begravelsen uten at foreldrene er med Snakk med barna om hva som skjer i en begravelse Den eller de voksne fra barnehagen som er i begravelsen, kan etter avtale med forrettende prest ta med blomsterhilsen fra barna og personalet i barnehagen Det bør være god bemanning i barnehagen for å ha tid til reaksjoner fra både barn, ansatte og foreldre Bilde av barnet, lys, tegninger, dikt m.m. kan settes opp på en samlingsplass i barnehagen Gi tid og rom for samtale i barnegruppa om hva som har skjedd Svar ærlig på spørsmål fra barna Besøk gravstedet og snakk om den døde i tiden etterpå Det er viktig med oppfølging av både barn og ansatte. Sorgarbeidet tar tid, og reaksjoner som bør bearbeides kan komme lenge etterpå. August

24 NÅR MOR, FAR ELLER SØSKEN DØR Den første fasen: Informasjon til barnehagen gis av de etterlatte Den av personalet som står barnet/familien nærmest kontakter barnets hjem Informerer de etterlatte om mulighetene for å få råd/hjelp av aktuelle hjelpeapparater, - evt. få veiledning hos prest Den andre fasen: De andre foreldrene/foresatte informeres muntlig eller skriftlig Avklare med familien hvilke ønsker de har i forhold til barnehagen Hvis det er naturlig ut fra barnets alder, kan man samle avdelinga og prate med barna Hvis barnet ikke er til stede, kan man snakke med de andre barna om hva som kan gjøres for å hjelpe barnet gjennom sorgen Dersom barnet er til stede, kan man snakke med barnet på forhånd slik at barnet er godt forberedt på det som skal skje Vær ekstra oppmerksom på at barn kan bli redde for å miste en av sine nærmeste Avklare om det skal sendes blomster til begravelsen Det bør legges til rette slik at en av avdelingspersonlaet og daglig leder får anledning til å møte opp i begravelsen. Dette oppleves som regel som godt og riktig både for hjemmet, barnet og personalet Barnet som har mistet en av sine nærmeste, må ha ekstra oppfølging fra en av det faste personale Vis omsorg for den øvrige familie. Ta initiativ og snakk åpent Husk at sorg er en langvarig prosess August

25 NÅR EN I PERSONALGRUPPEN BLIR ALVORLIG SYK Den første fasen: Styrer informerer hele personalgruppa om sykdommen etter avtale med den syke eller nærmeste pårørende Foreldre/barn får generell informasjon om situasjonen Den andre fasen: Daglig leder/personalet tar kontakt med den syke/hjemmet, - for eksempel ringer, sender blomster eller går på besøk Daglig leder har i utgangspunktet hovedansvaret for å holde kontakten med den syke framover. Eventuelt avklares det hvem som tar dette ansvaret Ansatte på den berørte avdelingen må være oppmerksom på barnas reaksjoner og spørsmål Angående lagstidssykemeldte utarbeides egen handlingsplan August

26 NÅR DET ER ALVORLIG SYKDOM I NÆRMESTE FAMILIE TIL EN AV PERSONALET Den første fasen: Daglig leder og andre på avdelingen tar kontakt med den ansatte, - for eksempel sende en blomst, et kort, ringe eller sette av tid til samtale Husk på den ansatte ved lengre fravær på grunn av sykdom i familien Den andre fasen: Daglig leder bør legge det slik til rette at den som er rammet av sykdom i familien og ønsker å bearbeide det, får anledning til det Daglig leder bør gi nødvendig informasjon til personalet etter avtale med den berørte. Dette for å unngå spekulasjoner og overdrivelser August

27 NÅR EN I PERSONALGRUPPEN MISTER EN AV SINE NÆRMESTE Den første fasen: Daglig leder eller andre som står den berørte nær, tar kontakt Daglig leder informerer de andre ansatte om dødsfallet Send blomst eller besøk hjemmet Den andre fasen: Hvis det er behov for det, kan personalet snakke med barna om hva som har skjedd, etter avtale med den ansatte. Sette av tid til samtale med den ansatte Den ansatte vil trenge tid til å bearbeide sorgen, eventuelt henvises til aktuelle hjelpeapparater August

28 LITTERATURLISTE VED DØDSFALL: For voksne: Sorg hos barn, Atle Dyregrov (Sigma forlag) Når døden rammer, Anne Kari Glimsdag m.fl (Opplandske Bokforlag) Barn sørger, Arnstein N. Johansen (IKO-forlaget) Mor eller far har kreft, hefte utgitt av Den Norske Kreftforening For barn: Farvel Rune, Marit Kaldhol (Det Norske Samlaget) Slik var det da Olas farfar døde, Monica Gydal (PAX forlag) Brødrene Løvehjerte, Astrid Lindgren Sommerlandet, Eyvind Skeie (Luther, Oslo) Begynnelser og avslutninger med LIVET imellom, Bryan Mellonie og Robert Ingpen (Kolibri Forlag A/S) NB! Bøker for barn må alltid leses nøye gjennom av den voksne før man leser den for barnet. 28

29 OVERGREP Ved situasjoner der akutte overgrep kommer inn i bildet; Forebyggende arbeid: 1) Det skal alltid være to voksne på huset, - både på morgenen og om ettermiddagen 2) Nye vikarer skal aldri være alene i barnehagen med barna Både voksne og barn skal beskyttes mot krenkelser fra andre. De voksne bør alltid tenke kan noen andre voksne senere bekrefte hva som skjer her nå? og tilrettelegge alle situasjoner ut i fra en slik vurdering. Hvis akutte overgrep oppstår: 1) Ikke skift klær på barnet 2) Eventuelt ta med brukt tøy. Pakkes inn i papir, - ikke plast! 3) Ikke bad eller vask barnet NB! På grunn av faren for bevis forspillelse må disse punkter følges! August

30 SOLSIKKEN-BARNEHAGE SA Overgangssituasjoner Morgen Pauser Møter/pass av avd Ettermiddag Vi spiser frokost på to avdelinger, dette for å øke fokus på barna. Er det for få voksne pga sykdom tar tidligvakter en vurdering på morgenen hvor vi spiser frokost. TV: MV: SV: Turdager og andre dager hvor det skjer ting hvor man ikke kan ta pause på faste tider er det viktig å kommunisere sammen om når det passer best å ta pause. Lever lapp på hvem barn som skal passes Snakk sammen og avtal i forkant av møte om det er nok voksne, evt avtal med flere avdelinger ang hjelp (taes opp på morgenmøte) INNE: Samles på 1-2 avdelinger kl (store sammen og små sammen, ser an hvor mange barn det er før man evt er på en avd) Tidlig senvakt informerer ang barna som er igjen og leverer lapp på hvem det er Er vi få voksne er det lov å si til foreldre at vi må se til de andre barna når vi har gitt den beskjeden vi skal. UTE: Navnelister på barna leveres til de som har sen senvakt. Viktig å kommunisere om ting som må informeres om til foreldre. (Er det viktig beskjed, ringer avdelingen hjem til foreldrene og informerer selv før de går hjem) Porten ved småbarnsavdeling er lukket, da er man samlet på en av sidene. Før man går ut med barna skal man vite at sikkerhetsrunden ute er tatt og at portene er lukket. 30

31 KVITTERINGSLISTE FOR Å HA LEST & SATT SEG INN I BEREDSKAPSPLANENE TIL : DAG/DATO: UNDERSKRIFT: 31

32 KVITTERINGSLISTE FOR OPPLÆRING I BRANNRUTINER OG SLUKKEUTSTYR TIL : DAG/DATO: UNDERSKRIFT: 32

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER SOLSIKKEN BARNEHAGE SA Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER SOLSIKKEN BARNEHAGE SA Til alle vikarer & ansatte! - 2014 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID for barnehager og skoler 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER Vårt ansvar som personale er å være lydhør overfor tanker og behov hos de

Detaljer

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage BEREDSKAPSPLAN 2008 Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen 1.1 Om et barn blir skadet i barnehagen....................................................... Side 3 1.2 Om et barn i barnehagen blir alvorlig

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning 04.03.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor tilveningstid s. 3 2. Plan for tilvenning av småbarna (1 3 år) s. 4 3. Plan for tilvenning av storebarna

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE INNHOLD: Del 1 ALARMPLAN VED ULYKKER Del 2 BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL Aug. 2003 **************************************************************** ******************************************************

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I EVENTYRÅSEN BARNEHAGE. MÅLGRUPPE: BARN,FORELDRE OG ANSATTE MÅL: Forebygge trafikkulykker. Barna: Gi barna erfaringer og gode holdninger

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling)

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) Føringer i Rammeplan for barnehagen(2011): Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær

Detaljer

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE -2015/2016 Til alle ansatte & vikarer! Les igjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen. De som er fast ansatte i barnehagen skal

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1Beskrivelse 1.1 Mål 1.2 Ansvar og rutiner 1.3 Opplæring 1.4 Lover og forskrifter 2 Ansvar for sikkerhet

Detaljer

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08 ETISKE PROSESSER: Her er de verdiene foreldrene, barna og personalet har ønsket å legge vekt på og som kom frem under utarbeidelse av verdimålene gjennom den etiske prosessen, våren 2007. Planen inneholder

Detaljer

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien barnehage Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten E-POST: nina.sjuve@horten.kommune.no Styrer: Nina Sjuve Telefon: 33 086041 Froskedammen telefon:

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner.

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 2 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 3 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. AVHENGIG AV ALVORLIGHETSGRAD:

Detaljer

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon 1 Innhold Om planen... 4 Dvergsnes skoles kriseteam... 4 Kriseteamets ansvar i akutt krisesituasjon... 4 Del 1 - Alvorlige hendelser i skoletiden.... 5 Alvorlig ulykke på skolen... 5 Rutine ved pågående

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib. ADRESSE Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.no ALLERGI Gi melding dersom barnet har allergi, (føres på liste i kjøkkendør)

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Informasjon om INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER

Informasjon om INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER Informasjon om INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER barnehageåret 2010/2011 VELKOMMEN TIL INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER -BARNEHAGEÅRET 2010/2011 Vi ønsker velkommen til barnehagen vår! En spesiell velkommen til

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

Velkommen til Heimly barnehage

Velkommen til Heimly barnehage Velkommen til Heimly barnehage Du har sikkert mange spørsmål om hvordan ting fungerer, hvor ting ligger, når du har pause osv. Som nyansatt eller vikar ved Heimly barnehage vil du uavhengig av om du er

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

INFO. HEFTE FOR NESHEIM SKOLE SFO 2008/2009

INFO. HEFTE FOR NESHEIM SKOLE SFO 2008/2009 INFO. HEFTE FOR NESHEIM SKOLE SFO 2008/2009 Skolefritidsordningen drives etter Lov og forskrifter om skolefritidsordningen av 1.januar 1999. I tillegg utarbeider hver kommune vedtekter for SFO. Vedtektene

Detaljer

Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede»

Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede» Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede» VELKOMMEN TIL NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE Vi har med å ha tatt i mot barnet deres tatt på oss en veldig viktig oppgave

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE CECILIENFRYD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE CECILIENFRYD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE CECILIENFRYD BARNEHAGE LITT OM CECILIENFRYD BARNEHAGE: Cecilienfryd barnehage ble åpnet 16. august 1993 i leide lokaler i gamle Kvam skole, nybygget på Cecilienfryd stod ferdig til innflytting

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Informasjon til foreldre Tredal barnehage 2015-2016 TIL BARNETS BESTE INNLEDNING Dette er et informasjonsskriv som er spesielt beregnet for foreldrene til nye barn ved Tredal barnehage, men en del vil

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Hvert barn ser og opplever sin egen storhet. GENERELL INFORMASJON: Fakta om barnehagen: Røyneberg barnehage ligger i naturskjønne omgivelser, der skogen er en del

Detaljer

Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage

Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage 1. Eierforhold lov og regelverk Barnehagen drives av Várdobáiki AS. Barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager og etter forskrifter og retningslinjer

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016. VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn.

INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016. VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn. INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016 VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn.no 1 Velkommen. Vi ønsker både barn og foreldre velkommen

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil være den beste barnehagen for våre barn! LØNN, FERIE, OVERTID OG AVSPASERING LØNN Lønn justeres hvert år etter tariff-forhandlinger i PBL. Lønn beregnes

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

VELKOMMEN TIL BYMARKA NATURBARNEHAGER

VELKOMMEN TIL BYMARKA NATURBARNEHAGER VELKOMMEN TIL BYMARKA NATURBARNEHAGER Informasjon til foreldre ved Kyvatnet og Lian naturbarnehage 01.07.2015 Innhold Velkommen!... 3 Dagsrytmen... 4 Fødselsdagsfeiring... 5 Mat og drikke... 5 Personalet...

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien/ Nordskogen barnehage 2016/17 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN I FLÅKLYPA 2015/2016. Enkle tiltak & grep for å begrense sykdom i barnehagen

RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN I FLÅKLYPA 2015/2016. Enkle tiltak & grep for å begrense sykdom i barnehagen RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN I FLÅKLYPA 2015/2016 Enkle tiltak & grep for å begrense sykdom i barnehagen 48 timers regelen; Barnehagen vil i år innføre «48 timers reglen» for fravær ved sykdom. Andre

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Tromsø kommune Planen er revidert av enhetslederne for sentrumsbarnehagene i 2009 2 Overordnede prinsipper Vårt ansvar som personale er å være

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL 0-3 år Nøtteliten og 3-6 år Klatremus. Grunnbemanningen består av Pedagogisk leder, førskolelærer og barne og ungdomsarbeider og assistenter. Daglig leder/ styrer kommer i tillegg. Vi har

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE 1 ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE Del 1 - Informasjonshefte INFORMASJONSHEFTE ADRESSE: LENSBYGDA, 2850 LENA TLF/FAX : 61 16 66 40 e-post: vilberg.barnehage@ostre-toten.kommune.no Revidert mai 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft)

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Datafest Forretningsplan UB Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Side 4 - Organisering av Datafest UB Side 5 - Styret i Datafest UB Side 6 - Forretningsidé

Detaljer

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Hensikt med rutiner er å sikre styring og kontroll med kritiske punkter som kan true matsikkerheten i barnehagen.

Detaljer

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen.

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen. Halvårsplan for Tyrihans. Vinter-Vår 2013. Evaluering av høst halvåret 2012. Barnegruppen: Vi startet barnehageåret med å bli godt kjent både med hverandre, barnehagen og uteområdet. Vi brukte tid på å

Detaljer

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune 24.01.14 FORORD Høsten 2011 ble Sauherad kommune med i prosjektet Barn i rusfamilier tidlig intervensjon, i regi av Kompetansesenter rus region

Detaljer

Vedtekter for Solstua barnehage

Vedtekter for Solstua barnehage Vedtekter for Solstua barnehage Eierforhold: Solstua barnehage er en privat barnehage, og eies av ITS SOLbarnehager AS. Formål: Barnehagen drives i samsvar med barnehagelovens 1, 2 og 3, og er en pedagogisk

Detaljer

Velkommen til. Barnehage

Velkommen til. Barnehage Velkommen til Rustadporten Barnehage A B D E F Adresse Avdelinger Betaling Bursdagsfeiring Dagsrytme Dugnad Eierstyret E-post Fagområder Foreldremøter Gamle Kroer vei 5, 140 Ås Nasse Nøffs binge, nasse@rustadporten.no

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Høsten 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

Beredskapsplan. Roligheden gård barnehage Alle ansatte skal kjenne til denne

Beredskapsplan. Roligheden gård barnehage Alle ansatte skal kjenne til denne Beredskapsplan Roligheden gård barnehage 2017 Alle ansatte skal kjenne til denne 1 Planens innhold med tiltakskort på Viktige telefonnummer Varslingsplan ved krise Beredskapsgruppe ved krise (internt)

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

Informasjon om. Innset og Vonheim barnehager

Informasjon om. Innset og Vonheim barnehager Informasjon om Innset og Vonheim barnehager barnehageåret 2012/2013 Vi ønsker velkommen til barnehagen vår! En spesiell velkommen til nye barn og foreldre. Vi vil arbeide for at hver og en skal trives

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

GRINDABERGET BARNEHAGE

GRINDABERGET BARNEHAGE KRISE- HÅNDTERING FOR GRINDABERGET BARNEHAGE I LYS AV FLYTHÅNDTERING Innholdsfortegnelse 1. Generelt om krisehåndtering i Grindaberget Barnehage 1.1. Visjon, verdier og væremåte 1.2. Hva gjorde vi forrige

Detaljer

Regelmatrise ved Karasjok skole

Regelmatrise ved Karasjok skole Regelmatrise ved Karasjok skole OAHPIIDOAHPPOPBIRAS/ELEVENES LÆRINGSMILJØ På klasserommet - Rekk opp handa når du vil si noe. - Hør etter og følg beskjeder. - Lytt når andre har ordet.. - Møt opp til rett

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget

INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget ADRESSE Tronstua Barnehage Tylldalsveien 2 2500 Tynset TELEFON Tyrihans 62 48 50 68 Tommeliten 62 48

Detaljer

VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE Telefon 74 16 91 60 Mailadresse; sannan.barnehage@steinkjer.kommune.no 1. Informasjonshefte for nye foreldre ved Sannan barnehage 1 Dette hefte er ment som en informasjon

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer