-Til foreldre- Når barn er pårørende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-Til foreldre- Når barn er pårørende"

Transkript

1 -Til foreldre- Når barn er pårørende St. Olavs Hospital HF Avdeling for ervervet hjerneskade Vådanvegen Trondheim

2 Forord En hjerneskade vil som oftest innebære endringer i livssituasjonen for den som er rammet, og livssituasjonen for familien vil også i stor grad bli berørt, deriblant barna. For et barn kan en slik endring virke forvirrende, og hverdagen deres kan derfor bli preget av engstelse og bekymring. Det er av denne grunn viktig at vi som voksne husker på barna, og er barnas veiledere i en vanskelig situasjon. Det kan være vanskelig som voksen i en krisesituasjon å vite hvordan man skal hjelpe et barn gjennom en slik situasjon, og denne brosjyren har til hensikt å veilede de som er omsorgspersoner for barn som er pårørende. Omsorgspersoner sier vi fordi det ikke alltid vil være kun foreldre som går inn i denne rollen, men også besteforeldre, onkler, tanter, barnehagepersonell, lærere og andre som på en eller annen måte er nært knyttet til barnet. Brosjyren er utarbeidet av barneansvarlig ved Avdeling for ryggmargsskader ved St. Olavs Hospital, og tilpasset for avdeling for ervervet hjerneskade. Brosjyren tar utgangspunkt i Har du barn som pårørende? som er utarbeidet av ressursgruppen for Barn som pårørende i samarbeid med kreftforeningen ved Nordlandssykehuset i Bodø. Alle bildene er tatt med samtykke fra de involverte partene. Bildene er tatt av Terje Roel, Geir Arne Skogstad, Frode Nikolaisen eller hentet fra Microsoft Clip Organizer. Forsiden er laget av Mads 11 år(2010).

3 Barn i sorg Barn har ikke alltid tilegnet seg ord, erfaringer eller verktøy for å kunne takle krisesituasjoner som dødsfall, skilsmisser, alvorlig sykdom eller alvorlig skade hos pårørende. De er av denne grunn avhengig av voksenhjelp til å kunne sette ord på følelser, få forklaringer og hjelp til sorgarbeidet. Foreldre og andre voksne omsorgspersoner kan forståelig nok være i tvil omkring hvor mye et barn bør involveres, og hvor mye informasjon barnet bør få om situasjonen. Man har gode intensjoner om å verne barnet mot sorgen. Et godt råd er at barn tåler smertefulle beskjeder om dødsfall, sykdom og skade og de har et sterkt ønske om heller å involveres enn å holdes utenfor situasjonen. Å få vite vil skape trygghet og forutsigbarhet for barnet. Barn er veldig følsomme for stemning, og finner fort ut av hva foreldrene/de voksne tåler av spørsmål, og kan holde tilbake egne reaksjoner og spørsmål for å forhindre at det skal bli vanskeligere for foreldrene. Det kan av denne grunn være hensiktsmessig å spørre barna direkte om de har spørsmål, og legge til rette for at de kan ta opp spørsmål som kan virke farlige og vanskelige.

4 Ofte forekommende reaksjoner hos barn når det er sykdom i familien Sinne og oppmerksomhetskrevende oppførsel Frykt og redsel, redsel for å bli atskilt fra dem de er glad i (separasjonsangst) Søvnforstyrrelser/mareritt Tilbaketrukkethet og isolasjon, f.eks. trekker seg unna den som er syk Tristhet, lengsel eller savn Skyldfølelser og bebreidelse Lek knyttet til det inntrufne Mer barnslig atferd Vondt i magen/sykdom Plagsomme gjenopplevelser eller fantasier Opplevelse av urettferdighet Mindre energi Går inn i hjelperollen i familien Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer Alle disse reaksjonene er normale, men det kan være nødvendig å kontakte fagpersonell dersom barnet skulle ha vedvarende reaksjoner på situasjonen, slik at det kan få hjelp til å bearbeide opplevelser og følelser. Fagpersonell kan være til hjelp ved å veilede og støtte, slik at du som forelder selv kan formidle nødvendig informasjon til dine barn.

5 En hjerneskade vil arte seg svært forskjellig fra person til person og man må derfor tilpasse innholdet i informasjonen til den situasjonen som den skadde og pårørende befinner seg i. Det er også viktig å huske at hvert barn er forskjellig i reaksjonsmønster, og at man tilpasser seg i forhold til hvordan man kjenner barnet som person fra tidligere og alder på barnet. Som tidligere nevnt har ikke alltid barn fått utviklet verktøy eller fått erfaringer for å takle en sorgprosess. Det er derfor viktig at de voksne omsorgspersonene rundt barnet kan hjelpe barna til å forstå at sorg består av mange forskjellige følelser og uttrykk, sette ord på dem og gi forståelse av at alle følelser er normale og ufarlige. Det kan også være til hjelp å forklare at også de voksne pårørende vil kunne gå gjennom mange av de samme følelsene.

6 Hverdagen Ved situasjoner hvor nære pårørende av barna har fått en hjerneskade, kan hverdagen til barna plutselig bli endret ved at andre enn mamma og pappa i perioder må utføre de hverdagslige gjøremålene i familien. Dette kan skape forvirring hos barna. Det kan av denne grunn være lurt å legge til rette for at hverdagen til barna er mest mulig stabil, forutsigbar og så lik normalen som mulig. At det vil være avvik fra en normal hverdag i en slik situasjon er forståelig, men ved å informere barna så tidlig som mulig om hvordan dag for dag vil bli bidrar man til å skape forutsigbarhet i en ellers forvirrende situasjon. Barn har en utrolig evne til å tilpasse seg nye situasjoner og vil med informasjon være godt rustet til å tilpasse seg situasjonen. Det kan i en slik fase være viktig med: informasjon til barna om hvordan neste dag/uke vil bli (hvem skal hente/kjøre til/fra skole/sfo/barnehage/fritidsaktiviteter o.l.) sykdomsfrie rom humor/latter omgang med venner opprettholdelse av skole- og fritidsaktiviteter voksne å snakke med/hjelp til å sette ord på følelser

7 Oppsummering av råd til foreldre/omsorgspersoner Tidlig informasjon - Informer barnet, og la det ta del i det som har skjedd på et tidlig stadium Vær åpen og ærlig - Barn tåler å få høre sannheten, og ønsker å bli involvert Bruk ord og uttrykk tilpasset barnets alder Det vil være forskjell på hvilke erfaringer, ord og forståelse de har tilegnet seg både med bakgrunn i alder og personlighet Gi barna lov til å reagere - Det er sunt for barna å vise følelser og reaksjoner Følge opp med samtaler underveis - Det kan dukke opp spørsmål underveis og ved å følge opp kan man vise at det er ufarlig å stille spørsmål Gi trøst - Barna kan oppleve situasjonen som skremmende, forvirrende og trist og vil ha behov for å få trøst og støtte fra de rundt dem Gi rom for glede i hverdagen - Barn tåler å få høre sannheten og ta del i det som er trist, men har også behov for pusterom i hverdagen hvor glede og lek er tillatt for bedre å stå rustet til å takle det som er trist Samarbeid med barnehage/skole/sfo og andre relevante parter - Ved at disse er informert om situasjonen kan de gi barna det rommet de trenger i hverdagen sin og forståelse for endringer i atferd Trekk inn faglig hjelp ved behov - Det kan i enkelte tilfeller være at barna trenger faglig hjelp til å bearbeide sorgprosessen Gi rom for barna til å uttrykke seg gjennom lek og tegning - Lek og tegning kan være terapeutisk for barna Stol på deg selv! - Ikke vær redd for å gjøre noe galt, så lenge du kommuniserer med barna i denne fasen så gjør du ikke noe galt.

8 Tilbudet ved avdelingen Vi oppfordrer barna til å komme på besøk på avdelingen. Barns fantasi er ofte svært levende, og dersom det er noe de ikke fullt ut forstår, men forstår er dramatisk, kan de forestille seg at det er verre enn det i virkeligheten er. Å besøke avdelingen, og selv se hvordan det er, vil kunne være betryggende. Dersom det er ønskelig, kan ansatte ved avdelingen ha samtale(r) med barna med informasjon om hjerneskaden og svare på spørsmål. Samtalen(e) kan foregå sammen med eller uten foreldre, dette er det opp til foreldrene å avgjøre. Avdelingen har en lekekrok til barna i samtalerommet i 1. etg. i vestfløyen. Vi har også et tilbud om informasjonskvelder og samtalegrupper for barn og ungdom, se eget hefte Opplæringstilbud til pasienter og pårørende som står i hylla ved trappa i 1. etg.

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Utgiver: Voksne for Barn, www.vfb.no, 2008 Forfatter: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Antonia Ringbom Layout: Grafisk Form as Grafisk produksjon: Grafisk Form as Trykk:

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052 program for foreldreveiledning BUF00052 Syke barn i familien Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Elin Hordvik og Marianne Straume program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Spesielle dødsfall Foreldres død

Spesielle dødsfall Foreldres død Spesielle dødsfall Noen dødsfall kan ramme barn hardere enn andre, vi skal se på hvilke reaksjoner som er vanlig for barn i disse situasjonene og hvilke konsekvenser ulike dødsfall kan få for barnet ut

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

De skjulte straffede Konsekvenser og helseplager hos fangers pårørende

De skjulte straffede Konsekvenser og helseplager hos fangers pårørende De skjulte straffede Konsekvenser og helseplager hos fangers pårørende Av Hanne L. Hamsund, daglig leder i Foreningen for Fangers Pårørende Når en person begår et lovbrudd og skal sone en fengselsstraff,

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Innledning Hensikten med permen 2

Innledning Hensikten med permen 2 Innholdsfortegnelse Informasjon til pasienter og pårørende som har barn og ungdommer. Denne permen er utviklet av fagpersoner på Rikshospitalet ved Lærings- og mestringssenteret og er en del av en kompetansepakke

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Mor eller far er alvorlig syk. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

Mor eller far er alvorlig syk. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Mor eller far er alvorlig syk Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Innhold 3 Innledning 4 Når skal man fortelle barnet? 6 Barns reaksjon på sykdom 10 Å være sammen under sykdommen

Detaljer

Å DELE EN SORG Når pårørende med utviklingshemming møter alvorlig sykdom og død

Å DELE EN SORG Når pårørende med utviklingshemming møter alvorlig sykdom og død Å DELE EN SORG Når pårørende med utviklingshemming møter alvorlig sykdom og død Å DELE EN SORG Når pårørende med utviklingshemming møter alvorlig sykdom og død Denne brosjyren handler om når mennesker

Detaljer

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Når et lite barn dør i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Å miste et barn er kanskje den største katastrofen som kan ramme et menneske. At et barn dør er meningsløst, det gjør forferdelig

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer