Kap. 1 Innledning... 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. 1 Innledning... 19"

Transkript

1 Innhold Kap. 1 Innledning Hva handler boken om? Nære etterlatte Sosiale nettverk Sosial nettverksstøtte Traumatiske dødsfall Psykososiale vansker Bokens grunnlag og perspektiv Hvem kan ha nytte av boken? Kapitlene i boken Hvordan lese boken? Bokens karakteristika Kap. 2 Hvordan påvirker brå død de nærmeste etterlatte? Myter om sorg Vanlige reaksjoner Umiddelbare reaksjoner Etterreaksjoner Savn, lengsel og smerte Selvbebreidelse og skyldfølelse Gjenopplevelse av det som skjedde Søvnforstyrrelser Angst og sårbarhet Konsentrasjons- og hukommelsesvansker Irritasjon og sinne Kroppslige plager Kompliserte sorgreaksjoner Sosial Nettverksstøtte Ved Brå D :57:21

2 Utfordringer i familien Parforholdet Svekket kommunikasjonsklima Nærhet og seksualitet Høye skilsmissetall en myte? Redusert omsorgskapasitet Eksistensielle utfordringer Meningsskaping, endring og personlig vekst Utfordringer i forhold til sosiale nettverk Endringer i sosialt nettverk Sosial isolasjon Etterlatte opplever nettverket som usikkert og hjelpeløst Lys i tunnelen Hovedbudskap Kap. 3 Hvilken støtte møter etterlatte, og hva ønsker de? Støtte fra sosiale nettverk Den gode støtten Nettverkets hjelpeløshet Ubetenksomhet fra nettverket Etterlatte unnskylder nettverket Ulik støtte fra indre og ytre sirkler av nettverk Ønsker for nettverksstøtte Støtte fra andre etterlatte Likemannsstøtte en helt spesiell støtte Sorggrupper Utfordringer ved likemannsstøtte Hjelp fra profesjonelle Hvilken profesjonell hjelp får etterlatte? Hvilken profesjonell hjelp ønsker etterlatte? Hvorfor får ikke alle psykososial krisehjelp? Hovedbudskap Kap. 4 Barn og unges situasjon og behov for hjelp Barn og unges situasjon Reaksjoner og relasjonelle vansker Skolevansker Sosial nettverksstøtte ved brå død Sosial Nettverksstøtte Ved Brå D :57:21

3 Familien er rammet Den vanskelige familiekommunikasjonen Forholdet til venner På siden av vennefellesskapet Modning og vekst Hvilken støtte og hjelp ønsker de unge? Støtte fra voksennettverk Støtte fra venner Støtte fra andre unge i samme situasjon Hjelp fra profesjonelle Push oss litt mer finn slurepunktet! Støtte fra skolen Manglende tidsperspektiv hos fagfolk og nettverk Hovedbudskap Kap. 5 Hvordan påvirker brå død sosiale nettverk? Vondt, vanskelig, men utrolig givende! Støttens kvantitative sider Støttens kvalitative sider Læring gjennom usikkerhet Belastninger i den innerste sirkelen og fare for utbrenthet Vekst, utvikling og lærdom for livet Ulik støtte fra indre og ytre nettverk Når støttenettverk også er etterlatte Betydningen av å invitere nettverket inn Hvordan kan nettverksstøtten bli bedre? «Tydelige etterlatte gir gode støttenettverk» Hovedbudskap Kap. 6 Sosial nettverksstøtte utfordringer og løsninger Betydningen av sosial nettverksstøtte Etterlattes erfaringer Teoretiske forklaringer Utfordringer ved sosial støtte Etterlatte og nettverkets usikkerhet en analyse Hvilken rolle spiller egentlig jeg? Bebreidelse og kritikk Innhold 13 Sosial Nettverksstøtte Ved Brå D :57:21

4 Hvorfor trekker noen venner seg unna? Hvordan forsøker partene å løse utfordringene? «Åpenhet er beste mestringsstrategi» Nettverket ønsker flere signaler Finnes det en nøkkel? Sosial nettverksstøtte er kommunikasjon «Det går ikke an å ikke kommunisere» Sosiale praksiser og sosiale prosesser En kommunikasjonsmodell for å forstå sosial nettverksstøtte Uvanlig type samhandling Ulike mål for samhandlingen Uklare sosiale roller Varierende trygghet i sosiale situasjoner Vanskelig å tilpasse budskapets form Vanskelig å finne passende formidlingskanal og kode Språklig budskap og metakommunikasjon en utfordring Hovedbudskap Kap. 7 Hovedprinsipper bak god nettverksstøtte Forutsetninger for god nettverksstøtte Kommunikativ kompetanse og samstemthet Hovedkriterier for god nettverksstøtte Å sikre en god relasjon ved nettverksstøtte Støtte som rokker «maktbalansen» Å velge en støtteform som hjelper Emosjonell støtte Oppmuntring Støttesamtaler Råd Informasjon Sosiale aktiviteter Praktisk hjelp Rutiner Ritualer Å formidle støtte slik at den oppleves som hjelp Direkte kommunikasjonsform Skal vi være helt ærlige? Solidarisk kommunikasjonsform Sosial nettverksstøtte ved brå død Sosial Nettverksstøtte Ved Brå D :57:21

5 Respektfull kommunikasjonsform Indirekte kommunikasjonsform Kombinasjon av kommunikasjons- og støtteformer Hovedbudskap Kap. 8 Hvilken støtte kan familie og venner gi? Generelle råd til familie og venner Den første kontakten Nettverk kan organisere seg hvem gjør hva? Om å støtte på de etterlattes premisser Støtte over tid Råd i forhold til relasjonen rundt støtten Råd i forhold til type støtte Råd i forhold til form på støtte Støtte fra familien Familiemedlemmer kan hjelpe barn og unge Besteforeldre som nettverk Skal vi spørre hvordan det går? Støtte fra venner Etterlattes egenmestringsråd Støtte fra andre etterlatte Betydning av likemannsstøtte Et særskilt fokus på støtte til barn og unge Unge etterlattes råd til venner Foreldre og familiens støtte til unge etterlatte Hva skal du ikke gjøre eller si? Når man blir avvist Hovedbudskap Kap. 9 Hvilken støtte kan skole og arbeidsplass gi? Skolen Tiltak Informasjon Praktisk tilrettelegging av skolehverdagen Den viktige empatien Trenger lavterskeltilbud Innhold 15 Sosial Nettverksstøtte Ved Brå D :57:21

6 Arbeidsplassen Betydning av støtte og omsorg på arbeidsplassen Hvilken støtte kan ledelse og kolleger gi? Informasjon til og fra arbeidsplassen Forståelse og omsorg over tid Åpenhet og samtalestøtte Arbeid eller sykemelding? Arbeidsfravær og retur til arbeidsplassen Retningslinjer og planer for psykososial oppfølging Hovedbudskap Kap. 10 Når bør faglig hjelp kobles inn? Sorg viktige påvirkningsfaktorer Risiko og beskyttende forhold Kompliserte sorgreaksjoner Hvor mange opplever komplisert sorg? Komplisert sorg: med en kjerne av separasjonsubehag Posttraumatisk stresslidelse Komplisert sorg: den avkortede eller utsatte varianten Komplisert sorg: familieproblemer Normal versus komplisert sorg Noen enkle budskap om når faglig hjelp skal kobles inn Hvilken hjelp kan en få fra fagfolk? Hjelp i akuttfasen Profesjonell hjelp til voksne Hjelp for komplisert sorg ved separasjonsubehag Hjelp ved posttraumatisk stresslidelse Hjelp for komplisert sorg ved avkortet eller utsatt variant Hjelp for komplisert sorg ved familieproblemer Balanse mellom nettverksstøtte og profesjonell hjelp Hovedbudskap Kap. 11 Støtte til sosiale nettverk Behov for støtte til støttenettverk Omsorgstretthet og utbrenning aktuelle problemstillinger Påkjenning for profesjonelle hjelpere Belastende å støtte ved brå død Sosial nettverksstøtte ved brå død Sosial Nettverksstøtte Ved Brå D :57:22

7 Hva kjennetegner utbrenthet? Når øker risiko for omsorgstretthet og utbrenning? Det er lett å bli overinvolvert Hvordan kan sosiale nettverk støttes? Nettverk som støtte for hverandre Kommunen som ressurs for støttenettverk Etterlatte som ressurs for støttenettverk Hva kan nettverket gjøre selv? Stol på egne krefter! Hovedbudskap Appendiks: Ulike prosjekter i boken Omsorgsprosjektet (Etterlattestudien) Hovedproblemstillinger/hensikt Rekruttering og utvalg Datakilder og datainnsamling Godkjenninger og finansiering Publikasjoner Nettverksprosjektet Hovedproblemstillinger/hensikt Rekruttering og utvalg Datakilder og datainnsamling Godkjenninger og finansiering Publikasjoner UngeLEVE-prosjektet Hovedproblemstillinger/hensikt Rekruttering og utvalg Datakilder og datainnsamling Godkjenninger og finansiering Publikasjoner Montebelloprosjektet Hovedproblemstilling/hensikt Rekruttering og utvalg Datakilder og datainnsamling Godkjenninger og finansiering Publikasjoner Nærhet og seksualitet etter et barns dødsfall Hovedproblemstillinger/hensikt Rekruttering og utvalg Innhold 17 Sosial Nettverksstøtte Ved Brå D :57:22

8 Datakilder og datainnsamling Godkjenninger og finansiering Publikasjoner Referanser Sosial nettverksstøtte ved brå død Sosial Nettverksstøtte Ved Brå D :57:22

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL MED SPESIELL VEKT PÅ SELVMORD OG UVENTET BARNEDØD Utviklet til bruk av psykososiale kriseteam i kommunene i samarbeide med spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7. Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7. Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7 Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Mange av dere som har vært engasjert som innsats- og hjelpemannskaper ved

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Ny tilknytning ny start

Ny tilknytning ny start fagartikkel Ingelin Nauff Pettersen er barnevernpedagog med mastergrad i spesialpedagogikk og psykososiale vansker. Hun er kurator i barneverntjenesten i Sandefjord. ingelin.pettersen@sandefjord.kommune.no

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20.

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20. Nr. 3/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Krisehåndtering Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov. Magne Raundalen. Senter for Krisepsykologi, Bergen.

Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov. Magne Raundalen. Senter for Krisepsykologi, Bergen. Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi, Bergen Postadresse: Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Fabrikkgaten 5 5037

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Innhold Introduksjon... 3 Reaksjoner etter selvmord... 4 Sørgende med ulike reaksjoner og behov.... 8 Hvordan kan venner, kollegaer

Detaljer

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv?

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Barn og unge som pårørende ved kreft Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, Montebellosenteret og

Detaljer

Mer meg. - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft. Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3

Mer meg. - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft. Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3 Mer meg - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3 Renate Buhaug Sjaastad Masteroppgave 26. april 2013 Antall ord:

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner 1 Psykologiske forhold Sist oppdatert 29.08.13 Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad ved arthrogryposis multiplex congenita. Noen har en funksjonshemning som er lite synlig og som gir få begrensninger,

Detaljer