BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune."

Transkript

1 Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper for pårørende November 2013 BÆRUM KOMMUNE

2 Normale reaksjoner hos pårørende Innholdsfortegnelse. s. 1 Demens s. 2 Hvor får du råd og hjelp.. s. 3 Søknad sendes til. s. 3 Nasjonale kontakter. s. 3 Tilbud om samtalegrupper.. s. 4 Avlastning for pårørende s. 5 Hvem kan få tilbudet? s. 5 Hvordan skjer tildeling?.. s. 5 Hvor mye hjelp kan du få?. s. 5 Avlastningen foregår?. s. 6 Hvor henvender du deg? s. 6 Pårørendeskolen. s. 7 Hvem kan melde seg på? s. 7 De ulike temaene.. s. 7 Hvor og når?.. s. 7 Hva koster det?. s. 8 Hvor henvender du deg? s. 8 Nærmeste pårørende.. s. 9 Normale reaksjoner hos pårørende.. s. 10 Enkle råd til pårørende.. s. 10 bekymring, hjelpeløshet, forlegenhet, motløshet, skyldfølelse, isolasjon, ensomhetsfølelse, sinne, sorg, tap, tretthet, depresjon, gråt, men også kjærlighet, latter og glede Alle disse reaksjonene er normale og kan bli forsterket i omgang med den syke. Dette kan skape konflikter og problemer i hverdagen Enkle råd til pårørende De fleste venter for lenge med å søke hjelp slik at situasjonen for pårørende og den syke blir uholdbar - søk hjelp før du utslitt - rutiner, gode vaner, kjente omgivelser og trygghet gjør ting enklere både for den syke og pårørende - snakk om gode minner og gamledager, det gir gode opplevelser 1 10

3 Nærmeste pårørende Alle mottakere av helse og omsorgstjenester skal ha registrert en nærmeste pårørende Nærmeste pårørende oppnevnes normalt av pasienten selv, dersom pasienten ikke kan dette av ulike grunner, tas det utgangspunkt i rekkefølge beskrevet i Pasientrettighetsloven 1 3 Ved helsehjelp av inngripende karakter skal pårørende vurdere om hun/han skal samtykke på vegne av pasienten der pasienten selv er vurdert til ikke å inneha tilstrekkelig samtykkekompetanse For å ha samtykkekompetanse må pasienten forstå informasjon, kunne nyttiggjøre seg den og kunne gjøre bevisste valg med bakgrunn i informasjonen som har blitt gitt Demens - er en samlebetegnelse for en gruppe sykdommer i hjernen - kan ha flere årsaker som gjør at utredning hos lege er viktig - noen symptomer/plager kan behandles - opptrer oftest i høy alder - medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende språkfunksjon og forandringer i personligheten - fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv - kan skape store vansker med å mestre hverdagen både for den som rammes og for pårørende Taushetsbelagt informasjon skal formidles til den nærmeste pårørende der pasienten er vurdert til ikke selv å inneha tilstrekkelig samtykkekompetanse 9 2

4 Hvor får du råd og hjelp? - demenstelefon i Bærum kommune: åpen fra kl hverdager - internettside: - e-post adresse: Tildelingskontoret i Bærum kommune orienterer nærmere om de ulike tilbudene og hvordan du kan få dem. Tlf.nr hverdager Søknad (eget skjema) om de ulike tjenestene sendes til: Bærum kommune, Tildelingskontoret, 1304 Sandvika Sykehuset Asker og Bærum Helseforetak Geriatrisk seksjon og hukommelsesklinikk tlf Nasjonale kontakter: Nasjonalforeningen for folkehelse Demenslinjen Mandag fredag kl. 9 15, tlf Internettadresse: Hva koster det? - kr. 500 per deltager - økonomi skal ikke være hinder for å delta, ta kontakt dersom det er tilfelle for deg Hvor henvender du deg for å få mer informasjon, eller melde deg på? Spesialkonsulent i Seniorsentrene Torhild Bjørge tlf eller mob e-postadr: Påmelding til fagkonsulent: Liv Folkestad Tlf eller mobil e-postadr.: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Tlf e-postadr. Internettadresse: 3 8

5 Pårørendeskolen - kurs for pårørende til personer med demens Hvem kan melde seg på? - den/de som er pårørende til en person med demens - den/de som er interessert - Bærum kommunes innbyggere De ulike temaene: - aldersdemens; årsak, symptomer og utvikling - kommunikasjon med personer med demens - atferdsforstyrrelser - rettssikkerhet for personer med demens - arv, testamente og vergeordninger - tap og sorgreaksjoner - erindringsarbeid - pårørendearbeid, informasjon om kommunens tilbud, hjelpemidler og søknadsrutiner Hvor og når foregår undervisningen? - kurset holdes i Atriumgården i Sandvika, nærmere informasjon om kurslokaler ved kursstart - 1 dagkurs og 1 kveldskurs vår og høst. - Dagkurset er på 5 ganger med 4 t. pr. dag fra kl. 10 kl. 14 over ca. 10 uker. - Kveldskurset er på 6 ganger med 3 timer pr. kveld fra Kl over ca. 12 uker 7 Tilbud om samtalegrupper for pårørende til personer med demens - de som deltar er ektefelle, voksne barn eller andre nære omsorgspersoner til personer med demens - du møter andre som er i samme livssituasjon - gruppen består av faste medlemmer - temaene bestemmes av gruppen den enkelte gang - alle skal ha mulighet for å komme til orde hver gang - arrangeres av Seniorsentra i kommunen - møtes jevnlig (hver 14 dag eller 1 gang per måned ut i fra deltakernes ønsker) - det serveres kaffe + litt kjeks For mer informasjon, eller for å melde deg på, kan du kontakte Forebyggende team ved: Bekkestua seniorsenter tlf NB! Det vil bli nytt telefonnummer fra februar 2014! eller Østerås seniorsenter tlf eller Rykkinn seniorsenter tlf

6 Avlastning for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Hvem kan få tilbudet? - tilbudet gis til ektefelle/registrert partner, barn eller andre nære omsorgspersoner - den omsorgstrengende må være hjemmeboende og bosatt i Bærum kommune Hvordan skjer tildeling? - skriftlig søknad på eget skjema sendes Tildelingskontoret (søknadsskjema fås ved henvendelse til Tildelingskontoret) - Tildelingskontoret kommer på besøk etter avtale med deg for å vurdere ditt behov Hvor mye hjelp kan du få? - tildelingen skjer på individuelt grunnlag - vanligvis tildeles det mellom 15 og 40 timer per måned til hver familie - timene er ment som støtte og hjelp for den pårørende - timene kan brukes til noe nødvendig og / eller noe hyggelig - tidspunktet for når timene skal benyttes blir en avtale mellom pårørende og avlaster - det anbefales at timene samles, slik at det benyttes 3 6 timer per gang - tjenesten er gratis 5 Avlastningen foregår? - avlastningen planlegges i nært samarbeid med pårørende - på pårørendes premisser - ut i fra pårørendes behov - avlaster ansatt av Bærum kommune kommer hjem til deg - avlaster er din stedfortreder slik at du som pårørende kan få fri Hvor henvender du deg for å få mer informasjon? - Tildelingskontoret i kommunen tlf direkte til tjenesten på tlf eller mobiltlf eller

Demens i familien. Råd og tips til pårørende

Demens i familien. Råd og tips til pårørende Demens i familien Råd og tips til pårørende Hensikten med denne brosjyren er å gi deg som pårørende praktiske råd om hvordan løse problemer som kan oppstå når et nært familiemedlem rammes av demens. Brosjyren

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 MESTRINGSENHETEN Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 Grupper Bowlinggruppe Sosialtreningsgruppe Bassenggruppe Gruppe for barn Mestringskurs o Mestre - Kurs i kommunikasjon og kroppsbeherskelse

Detaljer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake Hva er demens? Alois Alzheimer 2005 Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Hukommelsesklinikken Ullevål universitetssykehus Hva er demens?

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapport IS-1349 Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapportens tittel Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser 2006-2008 Utgitt 02/2006 Bestillingsnummer

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

DEMENS. Sykdom og symptomer. Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune.

DEMENS. Sykdom og symptomer. Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune. DEMENS Sykdom og symptomer Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune. DEMENS Pr år 2000 var det 18 millioner mennesker i verden med en demensdiagnose. I dag regner

Detaljer

Informasjonshefte. for. uføre og eldre

Informasjonshefte. for. uføre og eldre Informasjonshefte for uføre og eldre Dette heftet er laget av en arbeidsgruppe bestående av alle bidragsyterne. Heftets innhold håper vi kan være nyttig informasjon for dem som har behov for våre tjenester.

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

-Til foreldre- Når barn er pårørende

-Til foreldre- Når barn er pårørende -Til foreldre- Når barn er pårørende St. Olavs Hospital HF Avdeling for ervervet hjerneskade Vådanvegen 39 7042 Trondheim Forord En hjerneskade vil som oftest innebære endringer i livssituasjonen for den

Detaljer

Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal.

Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal. ÅFJORD KOMMUNE Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal. Veiledere fra Senter for Omsorgsforskning Karin Torvik og Kirsti Torjuul.

Detaljer

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE Hva er en støttekontakt Støttekontakt er en person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskets

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sissel Korshavn, prosjektleder Vedtatt av ledergruppen ved akuttpsykiatrisk avdeling

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013?

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. TV-aksjonen skal gi mennesker med demens og deres pårørende en lettere hverdag og et bedre

Detaljer

Velkommen som ny bruker

Velkommen som ny bruker Velkommen som ny bruker Hvordan kan jeg bruke Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Velkommen til senteret s. 3 Hva er senter mot incest og seksuelle overgrep s. 4 Selvhjelp s. 5 Seksuelle

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Velkommen til Feviktun

Velkommen til Feviktun FEVIKTUN BO-OG OMSORGSSENTER Velkommen til Feviktun Informasjon til nye beboere Innhold Kontakt informasjon... 3 Hjertelig velkommen til Feviktun bo- og omsorgssenter... 4 Livsgledesykehjem... 5 Lokaler...

Detaljer