TILTAKSPLAN MOT MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPLAN MOT MOBBING"

Transkript

1 Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens regler for god oppførsel. Vi skal vise respekt for hverandre og for at vi er forskjellige. Vi godtar ikke mobbing på sms eller msn, facebook eller lignende De voksne skal se hva som skjer, gripe inn og sette grenser Alle har ansvar for å si ifra når de oppdager mobbing. Arbeidet med å skape en mobbefri skole er en kontinuerlig prosess. Hva er mobbing? Mobbing er å si eller gjøre ubehagelige ting mot en som ikke så lett kan forsvare seg og at dette gjentar seg. Det kan være å: bruke stygge og sårende kallenavn gjøre narr av overse eller stenge ute fra venneflokken slå, sparke, dytte eller stenge inne fortelle løgner, spre falske rykter sende ubehagelige lapper sende ubehagelige meldinger på sms, msn eller andre nettsteder prøve å få andre med på plagingen Konflikt : Når to omtrent like sterke elever slåss eller krangler. Når noen er uenige om reglene. Konflikthåndtering Når to eller flere lytter til hverandre, snakker sammen og Besøksadresse Postadresse Telefon E-post

2 blir enige om en avtale. FOREBYGGENDE ARBEID ER Å LAGE GODE KLASSELAG Hver klasse skal arbeide aktivt for å skape et godt klasse- og skolemiljø hvor den enkelte er trygg og trives. Det er med på å hindre at mobbing skjer. Vi skaper gode klassemiljø ved: - å ha kjekke aktiviteter som styrker fellesskapet i klassen - at det skal gis rom for glede og humor - å ha faste klassemøter - å lære samspillsmål i sosiale ferdigheter - å ha tydelige klasseregler som alle kjenner og er enige om - å ha konsekvenser når reglene brytes - å ha jevnlige elevsamtaler -2- Vår skoles standard for god oppførsel: Du skal være høflig. Du skal møte presis. Du skal vise en god arbeidsinnsats i timene. Du skal ha med utstyr og skolesaker. Du skal gjøre lekser. Elevstandard: Vis respekt for medelever. Alle er forskjellige. Vær en god lagspiller. Si ifra hvis du ser mobbing. Hjelp den som blir plaget eller hent en voksen Voksenstandard: Se og gripe inn når mobbing skjer Se etter det positive Ta elever og voksne på alvor Viktige regler som skal læres når elevene begynner på Grødem skole Klasseregler: Ja til respekt for hverandre. Ja til arbeidsinnsats. Nei til mobbing. Ja-regelen: Ingen skal behøve å være alene på Grødem skole. Stopp-regelen: Elevene skal lære å sette egne grenser og bli bevisstgjort på at de har lov å si stopp. Elevene har plikt til å respektere stoppregelen

3 -3- Forebyggende tiltak: HVA NÅR ANSVAR Skolenivå: Trivselsundersøkelse 1. 4 trinn Oktober Sosiallærergruppe Elevundersøkelsen trinn Februar Ledelsen/ trinn/sosiallærer Oppfølgingstiltak etter Høst/vår brukerundersøkelser: Gjennomgang i klassene, valg av satsingsområder Kartlegging av elever som trenger Høst /vår Kontaktlærer/faglærer spesiell oppfølging Tilstrekkelig voksentetthet inne og ute Hele året ledelsen Friminutt til ulike tider for barne- og ungdomstrinn Hele året ledelsen Vakter har gule vester med navn Skolens sosial læreplan beskriver ledelsen opplæring i sosial kompetanse Egen skjema for registrering av ledelsen mobbesaker Tiltaksplan mot mobbing tas opp på Ledelse/kontaktlærere foreldremøtene hvert år; Særlig vekt på foresattes ansvar og prosedyrer ved skjult mobbing Det finnes en definert felles norm for god oppførsel, elevstandard /voksenstandard Trinn/ klassenivå: - klassemøter ukentlig kontaktlærer - klasseregler/ trivselsregler - tiltak som styrker fellesskapet - prosedyrer i mobbesaker særlig vekt på elevstandard - informasjon om nettmobbing og hva eleven kan gjøre selv - oppfølging av sosialpedagogiske samspillsmål Sosialpedagogiske samspillsmål årlig Kontaktlærer/trinn/sosiallærer Arbeidsplaner med sosiale mål Elevstandarder Hele året Skoleregler sendes alle foresatte skolestart Fag og utviklingssamtale Vår / høst kontaktlærer Vennegrupper trinn Hele året Foresatte Fadderordning trinn Hele året Plan/Årshjul Lions Quest og Det er du som bestemmer (program) Hele året Foreldremøter : læringsmiljø som tema høst Jenteforeldremøte 4. eller 5. trinn? høst

4 NÅR MOBBING OPPDAGES Hvis situasjonen er akutt, skal det som pågår stoppes med de midler som er nødvendige. -4- Når det oppdages at en elev blir utsatt for mobbing, skjer dette: Kontaktlærer sjekker og kartlegger saken om mulig første dag eller senest innen utgangen av tredje dag. Trinn 1: a) Kontaktlærer snakker med den som blir utsatt for mobbing b) Kontaktlærer snakker med den /de som mistenkes for mobbingen. c) Den som er utsatt for mobbing får vite hva som blir gjort for å hindre at dette skjer igjen. Hvis den som er utsatt for mobbing vil, avtales et fellesmøte med den som har mobbet. Hvis elevene har samme oppfatning av hva som har skjedd, inngås skriftlig avtale med dem. (Eget skjema) Det avtales oppfølgingssamtale. d) Foreldre og rektor får informasjon om saken og hva som er gjort. Ansvar: kontaktlærer Hvis mobbingen ikke stopper, skjer dette: Trinn 2: Det kan innebære disse tiltakene: a) Møter med foreldrene hver for seg b) Fellesmøte med foreldrene til den som er blitt mobbet og den /de som har mobbet. c) Ny samtale etter en uke. Foreldre /foresatte har ansvar for oppfølging av sitt barn. Det inngås skriftlig avtale med underskrift av alle parter. Videre rutine: a) Kontaktlærer følger opp den som er blitt mobbet og foreldrene for å forsikre seg om at mobbingen er stoppet. b) Det avholdes møter som avtalt. c) Avtalen skrives ned og underskrives. Foreldrene får avtalen.

5 - 5- Andre reaksjoner : Trinn 3: Samtale med andre elever Klassemøter om saken. Medelever får nødvendig informasjon. Den som mobber må være inne i friminutt Den som mobber må ha følge på skolevei Pålagt miljøskapende arbeid for skolen Bortvisning fra skolen fra en til tre dager Den som mobber kan bli flyttet til annen skole (opplæringsloven 9a) Hvis en ikke kommer fram til felles forståelse av situasjonen, kan barnevernet eller PPT (Pedagogisk Psykologisk tjeneste) kobles inn for å ha samtale med partene. Samarbeid hjem skole Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen, og skolen har et medansvar i den tiden elevene er på skolen. Skolen og de foresatte må bestrebe seg på et godt samarbeid. Eventuelle uoverensstemmelser mellom voksne drøftes kun av voksne slik at elevene møter en enhetlig holdning fra de voksne. Planen utarbeides i samarbeid mellom skolen, elevrådet og FAU og anses som forpliktende for hjem og skole. Grødem skole, Rektor leder FAU leder elevråd

6 Til elever og foresatte! Dette forventer vi skjer i hjemmet Det er viktig at voksne bryr seg. Forskning viser at positiv omtale av skolen og andre elever/foresatte, bidrar til et positivt læringsmiljø. Foreldresamhold smitter på barna Snakk med barnet ditt og si tydelig ifra hva du mener om mobbing Rettled og korriger barnet dersom dere hører negative bemerkninger om andre barn Forklar at tause støttespillere hjelper mobberen Hjelp barnet til å få gode venner og møt ditt barns venner med tillit Ta kontakt med skolen ved mistanke om at ditt barn blir plaget eller direkte kontakt med foreldrene til den som utøver mobbingen. Gjør deg kjent med msn, facebook og regler for godt nettvett Snakk med barnet ditt om konsekvenser av ikke å følge regler for å bruke msn, facebook med mer. HA DET KJEKT BEHOLD KONTROLLEN Gode råd hvis du opplever mobbing via msn, sms Respekter deg selv og respekter andre! Å være på nettet er veldig offentlig og virkelig selv om det ikke alltid føles sånn. Kjenn dine rettigheter. Ikke svar på meldinger som er ment for å trakassere deg eller gjøre deg opprørt. Det vil sannsynligvis oppmuntre til mer mobbing Fortell det til noen du stoler på. Snakk med foreldrene dine, venner, lærer eller sosiallærer. Det er det første du skal gjøre når du får et problem. Behold meldingen; du trenger ikke lese den, men behold den som bevis på trakasseringen. Det er avgjørende å ha bevis for hendelsen når du søker hjelp eller vil melde det. Rapporter problemet til dem som kan gjøre noe med det. Du kan ta kontrollen ved ikke å finne deg i støtende innhold. Du kan rapportere det til dem som eier nettsiden. Episoder som kan være ulovlige, bør rapporteres til politiet. Blokker avsenderen. Du trenger ikke finne deg i at noen trakasserer deg!

7