PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst"

Transkript

1 PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst Kristian Sørensen, Psykologspesialist og Ida E. Vestrheim, Cand. San./ leder Program Intensivert Habilitering

2 Historikk Kombinert fagutviklings- og forskningsprosjekt i HABU, Sørlandet sykehus HF, Organisasjonsoppbygging med flere bidragsytere Oppgave: Utforme et program som kunne tas i bruk flere steder Erfaring fra 6 grupper i prosjektperioden Til nå 29 grupper med i gjennomsnitt 5 barn totalt ca. 150 familier

3 Habiliteringens utgangspunkt Habiliteringstiltak bør bygge på følgende sentrale prinsipp: 1. Barnet skal være i sentrum for all intervensjon og være en sentral deltaker i utvikling av tiltakene. 2. Samarbeid mellom barn, foreldre og fagpersoner er nøkkelen til langtidssuksess. 3. Barnets motoriske funksjoner (aktivitet), kognisjon og kommunikasjon er uatskillelige og intervensjon må utformes på en måte som integrerer disse områder. 4. Å utvikle positiv selvfølelse og selvtillit er helt sentralt og grunnleggende dersom en skal lykkes med intervensjonstrategier. (Feeney, EACD, 2007)

4 Programoppbyggingen i PIH Barn oppnår best funksjon og livskvalitet innen en støttende, lite stresset og godt mestrende familie. (Can Child) Det har betydning for omfang av trening hjemme og effekten av tiltak dersom foreldre er aktive og deltakende i valg av innhold og evaluering av mål. Deltakelse bidrar til at foreldre opplever seg mer kompetente. (Flere studier) Foreldre ønsker å bli inkludert, vite mer og gjøre mer for sine barn (Skjeldal et al 2004). Foreldre ønsker kunnskap om diagnosen (Lied & Lerdal 1999) Intensitet og fokusering øker ved samarbeid Økt kunnskap gjør det lettere å forstå og yte hjelp til den som trenger det. I tillegg gir økt kunnskap større trygghet om egen kompetanse til å hjelpe (Wong, Lai, Martinson, & Wong, 2006) Tett samarbeid med fagfolk der man sammen utarbeider behandling og målsetninger bidrar til økt selvtillit i rollen som foreldre (Lindblad, Rasmussen, & Sandman, 2005)

5 Det at PIH omfatter noe for oss foreldre og ikke bare trening av barna gjør det så spesielt og bra. Dersom det bare var for barna ville det være noe annet og ikke nok. Om jeg så skulle betalt ville jeg deltatt! (Far til Trine 3 år)

6 Program Intensivert Habilitering Et regionalt henvisningskompetansesenter i Helse Sør-øst Målgruppe for PIH : Førskolebarn med Cerebral Parese el. lign hjerneskade, deres foreldre og lokale fagfolk evt andre grupper PIH er et multimodalt program og en kombinasjon av : - Opplæring for å styrke foreldres kompetanse - Trening /stimulering med barn for å fremme deres utvikling, deltakelse og mestring Forutsetning: Foreldrene må ønske å lære mer og ta del i treningen av sitt barn! PIH gir : Tilbud ca 3 nye grupper årlig Det regionale henvisningskompetansesenteret skal også stå for undervising, kvalitetsutvikling og forskning Når vi blir robuste, kan barna bli robuste. (Far)

7 Programmet ET FAMILIESENTRERT HABILITERINGPROGRAM FOR FØRSKOLEBARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Optimisme Kommunikasjon Egenledelse BARNET BARNET Motorikk Motorikk Fokusering Fokusering Egenledelse Kommunikasjon Kompetanse Kompetanse FORELDRE FORELDRE FAGPERSONER FAGPERSONER Mål, tiltak og evaluering Kunnskap Trening og stimulering Familiesentrert samarbeid Mestring i familien

8 Det multimodale regimet i PIH Vi har fått et helt annet syn på det. Han klarer mer enn vi trodde han kunne. Da må en legge lista høyere. Det er blitt mer realistisk. (Mor)

9 Et år i PIH Bli kjent Mål i et kortsiktig Perspektiv Tiltak i et mer langsiktig Perspektiv

10 Samarbeid med lokale instanser Det lokale tilbudet er en viktig del av prosjektet. Det er en stor bit av helheten, samarbeidsnettverket (Mor) En annen ting var hvordan PIH fikk nærmiljøet til å jobbe systematisk. (Far)

11 Samarbeid med barnets fagpersoner Hjemmebesøk / barnehagebesøk og oppstartsmøte i barnets nærmiljø Deltagelse i programukene på HABU Trenings- og Stimuleringsteam (TS-team) Undervisning i løpet av perioden Drøfting telefon / videokonf.

12 Evidensbasert praksis Virker PIH? Og hvordan? Faglig utvikling, utprøving og deltagelse i fagfeltet på nasjonalt nivå vil til enhver tid være et tydelig mål for oss i PIH (Vestrheim, 2014)

13 Evidensbasert praksis Faglig oppdatering og utprøving / evaluering Forskningsprosjekter Presentasjoner Konferanser, artikler og postere Standardiserte instrumenter til kartlegging / testing Deltagelse i prosjektarbeid i regi av Helsedirektoratet m fl Kontinuerlig internt kvalitetssikringsarbeid

14 Resultater - Fagutvikling Artikler (vitenskapelige) PIH s betydning for foreldres stressnivå og mestringevne (2012, 2013, 2014) PIH s betydning for eksekutive funksjoner hos barn med CP (2014) PIH s betydning for foreldres følelse av optimisme og sammenheng (2014) PIH s betydning for barnets adaptive og sosiale funksjonsnivå (2014) PIH s betydning for barnets motoriske funksjonsnivå (2015?) Bøker: Egenledelse i lek og læring Førskolebarn med funksjonsnedsettelser - en multimodal tilnærming for å fremme læring og mestring (Bokkapittel) Rapporter: 10 rapporter i HABU s rapportserie Årsrapporter fra prosjektperioden Postere (noen vurdert for presentasjon EACD ) Programmet har inngått i Hovedfagsoppgaver Spesialistoppgaver Mastergrader Jeg var imponert over hvor mye det omfattet, det PIH-prosjektet. (Mor)

15 PIHs bidrag i litteraturen

16 Litteratur Lerdal, B., Sørensen, K., Vestrheim, I. E., & Skranes, J. S. (2013) Stress og mestring hos foreldre til barn med cerebral parese. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50.(9) Lerdal, B., Sørensen, K., Vestrheim, I. E., & Skranes, J. S. (2012) Parental effects from participation in an intensified multimodal programme of habilitation for children with cerebral palsy. Scandinavian Journal of Disability Research, 4(1) Vestrheim, I. E., Råheim, M., & Strand, L. I. (2008) Barn med celebral parese intensiv trening og funksjonsutvikling : en forløpsstudie. Fysioterapeuten, 75(8) Sørensen, K., Liverød, J. R., Lerdal, B., Vestrheim, I. E., & Skranes, J. (2014) Executive functions in preschool children with cerebral palsy - Assessment and early intervention a pilot study. Submitted to Neurodevelopmental Rehabilitation Sørensen, K, Vestrheim, I. E., & Lerdal, B. (2011) Førskolebarn med funksjonsnedsettelser - en multimodal tilnærming for å fremme læring og mestring. I: Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning. Oslo, Gyldendal Akademisk Sørensen, K., Godtfredsen, M., Modahl, M., & Lerdal, B. (2011) Egenledelse i lek og læring. Kristiansand, Høyskoleforlaget Vestrheim, I. E, Sørensen, K., Lerdal, B., & Skranes, J. S. (2013) Participating in the Program of Intensified Habilitation (PIH) improves functional skills in preschool children with cerebral palsy, 25th Annual Meeting of EACD. Developmental Medicine & Child Neurology, Issue supplement, Vol 55, 2013 p. 58 (abstract) Lerdal, B. Vestrheim, I. E., & Skranes, J. (2007) Parental effects from participation in an intensified multimodal program of habilitation for children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology (abstract), 49 Skranes, J., Vestrheim, I. E., Modahl, M., Johnsen, S., Pettersen, G., Myklebust, G., Lied, Ø., & Lerdal, B. (2005) Evaluation of a Program for Intensive Habilitation for children with cerebral palsy of different Gross Motor Function Classification system levels.. Developmental Medicine & Child Neurology (abstract), 47 Vestrheim, I. E. (2005) Evaluering av et intensivt habiliteringsprogram for barn med cerebral parese med vekt på endring i grovmotorisk funksjon. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen

17 Postere Sørensen, Kristian; Vestrheim, Ida Eline; Lerdal, Bjørn; Skranes, Jon Sverre. Executive functions in preschool children with cerebral palsy - assessment and early intervention.. 25th Annual Meeting of EACD; NTNU SSHF Vestrheim, Ida Eline; Sørensen, Kristian; Lerdal, Bjørn; Skranes, Jon Sverre. Participating in the Program of Intensified Habilitation (PIH) improves functional skills in preschool children with cerebral palsy. 25th Annual Meeting of EACD; , NTNU SSHF Sørensen, Kristian; Liverød, JR; Lerdal, Bjørn; Vestrheim, Ida Eline; Skranes, Jon. Program Intensified Habilitation - Strengthening executive functions in preschool children with cerebral palsy.. The INS 2012 Mid-Year/11th Nordic Meeting in Neuropsychology; , NTNU SSHF Vestrheim, Ida Eline; Sørensen, Kristian; Lerdal, Bjørn; Skranes, Jon. Program Intensivert Habilitering (PIH) Klinisk arbeid og forskning hånd i hånd. Forskning innenfor barnehabilitering - 2. nasjonale konferanse; , NTNU SSHF Skranes, Jon; Vestrheim, Ida; Modahl, Mette; Johnsen, Siri; Pettersen, Grete; Myklebust, Gerd; Lied, Øyvind; Lerdal, Bjørn. Evaluation of a Norwegian Program of Intensified Habilitation (PIH) for CP children.. EACD conference; , NTNU OUS SSHF STO Vestrheim, Ida; Skranes, Jon; Modahl, Mette; Johnsen, Siri; Lerdal, Bjørn. The development of a Norwegian Program of Intensified Habilitation (PIH).. EACD conference; , NTNU SSHF Skranes, Jon; Vestrheim, Ida; Modahl, Mette; Johnsen, Siri; Pettersen, Grete; Myklebust, Gerd; Lied, Øyvind; Lerdal, Bjørn. Evaluation of a Program for Intensive Habilitation for children with cerebral palsy of different Gross Motor Function Classification System levels.. EACD conference; , NTNU OUS SSHF

18 Hvordan få nytte av våre erfaringer? Vi bidrar gjerne: Deler alt av dokumentasjon Gir praktisk hjelp / bidrag til gjennomføring PIHs ulike elementer er et utgangspunkt Det multimodale regimet kan deles opp Vi tilbyr: Undervisning Veiledning Tar imot hospitanter Gjennomfører årlige nettverkssamlinger Vi er tilgjengelige

19 Kontaktinformasjon Ta kontakt: Les på: Foto: Anette Strømsbo Gjørv

PIH. Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt. HABU, Sørlandets sykehus HF, 2002-2006

PIH. Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt. HABU, Sørlandets sykehus HF, 2002-2006 PIH Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt HABU, Sørlandets sykehus HF, 2002-2006 Disposisjon: Oppdrag, faglig utgangspunkt, PIH-modeller, resultat og erfaringer fra prosjektperioden.

Detaljer

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Medisinsk klinikk Barne- og ungdomsavdelingen, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Program intensivert habilitering (PIH), Kristiansand PIH Program intensivert habilitering Et familiesentrert

Detaljer

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Sørlandet sykehus Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Innhold 1. Avdelingens virksomhet i 2012... 4 2. Resultater aktivitet og økonomi... 5 2.1 Aktivitet...

Detaljer

Habilitering bistand til egen mestring. Innlegg BNS 04.11.06 v/seksjonsleder Bjørn Lerdal HABU, Sørlandet sykehus

Habilitering bistand til egen mestring. Innlegg BNS 04.11.06 v/seksjonsleder Bjørn Lerdal HABU, Sørlandet sykehus Habilitering bistand til egen mestring Innlegg BNS 04.11.06 v/seksjonsleder Bjørn Lerdal HABU, Sørlandet sykehus Mestring og omstilling gjelder alle Et menneske kommer til verden, det vandrer rundt i en

Detaljer

Slik brukerne ser det

Slik brukerne ser det Sørlandet sykehus HF Medisinsk klinikk, Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) - rapportserie Slik brukerne ser det Brukerundersøkelse

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Barn med koordinasjonsvansker

Barn med koordinasjonsvansker Barn med koordinasjonsvansker Artikkelen er skrevet etter et prosjekt som er gjort som en del av et masterstudium i Developmental Coordination Disorder (DCD), ved Universitetet i Wales, våren 2007. I Norge

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Statped. JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16

Statped. JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16 Statped ÅRSRAPPORT 2014 JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16 DELTIDSOPPLÆRINGEN FOR HØRSELSHEMMEDE: Skoleuke og sosial møteplass Side 5 SEVU PPT: Et løft

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Guro L. Andersen 1, Sandra Julsen Hollung 1 og Torstein Vik 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.sykehuset-vestfold.no/cprn

Detaljer

Årsrapporter 2011. Cerebral pareseregisteret i Norge. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

Årsrapporter 2011. Cerebral pareseregisteret i Norge. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Årsrapporter 2011 Cerebral pareseregisteret i Norge Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Nasjonalt register for prostatakreft (Prostatcancerregisteret) Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft

Detaljer

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS ÅRSRAPPORT 2014 Oppgaver for Atferdssenteret i tida framover Å nå ut til flere praksismiljøer og til barn og familier som trenger hjelp. Ny studie knyttet til utprøving av MATCH, som kombinerer komponenter

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese i livsløpspespektiv Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese (CP) blir definert som:

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006. Spiseutvikling. hos barn med spisevegring

Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006. Spiseutvikling. hos barn med spisevegring Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006 Spiseutvikling hos barn med spisevegring Helse Stavanger Stavanger Universitetssjukehus Kvinne-Barneklinikken Barnehabilitering Østerlide Torunn Sundgot Sissel

Detaljer

Videokonferanse 08.03.12

Videokonferanse 08.03.12 Videokonferanse 08.03.12 12.00 Undervisning om egenledelse 13.30 Arbeid i teamene. PIH s fagfolk er tilgjengelig på tlf. Mette: 38073838 Siri: 38074393 Torbjørg: 38074321 Kristian: 38073978 15.00 Slutt

Detaljer

Forord. Oslo, den 11. mars 2011

Forord. Oslo, den 11. mars 2011 Forord CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen. Programmet danner overordnede føringer for foreningens arbeid i perioden. Oslo, den 11. mars 2011 INNHOLD 1 2 3 Innledning...

Detaljer

Handlingsplan for habilitering av barn og unge

Handlingsplan for habilitering av barn og unge IS-1692 Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsutkast 23.4.09 1 Heftets tittel: Handlingsplan for habilitering av barn og unge/høringsutkast 23.4.09 Utgitt: Bestillingsnummer: IS-1692 Utgitt

Detaljer

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung Sosial og helsedirektoratet 5. juni 2007 Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung 1.0 BAKGRUNN 1.1. Innledning Sosial- og helsedirektoratet ønsker et kompetansehevingsprogram

Detaljer

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 LIKEVERDIGE TILTAK FOR FORELDREKOMPETANSE Tilpasning og tilrettelegging av veiledningstiltak for økt mestring hos foreldre med minoritetsbakgrunn som har

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer