Habilitering bistand til egen mestring. Innlegg BNS v/seksjonsleder Bjørn Lerdal HABU, Sørlandet sykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Habilitering bistand til egen mestring. Innlegg BNS 04.11.06 v/seksjonsleder Bjørn Lerdal HABU, Sørlandet sykehus"

Transkript

1 Habilitering bistand til egen mestring Innlegg BNS v/seksjonsleder Bjørn Lerdal HABU, Sørlandet sykehus

2 Mestring og omstilling gjelder alle Et menneske kommer til verden, det vandrer rundt i en ham av støv, det lever og spreller og strir en tid, det trekkes med sykdom og urett og savn. Så dør det og går i glemme og blander sitt støv stille med jordens. Fra Kilden av Gabriel Scott (1946)

3 Bekymringsnivået hos gravide Lite/svært liten grad Middel lite/stor grad Stor eller svært stor grad 0 At det skal være noe galt med barnet I hvilken grad vil du si at du tenkte på eller var bekymret for følgende under svangerskapet?

4 ET OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FOKUSERT TRENING OG STIMULERING AV FØRSKOLEBARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Fokusering BARNET Kompetanse Egenledelse Motorikk Optimisme Kommunikasjon Mestring FORELDRE FAGPERSONER Mål og tiltakskompetanse Trening og stimuleringstiltak Dialogbasert samarbeid Mestringstiltak for familien Undervisning og veiledning

5 Program Intensiv Habilitering (PIH) - modell TS samarbeid lokalt (2) < 6 måneder Gruppesamling (3) 1 uke TS samarbeid lokalt (3) < 6 måneder Gruppesamling (4) 1 uke TS samarbeid lokalt (1) 3 måneder Gruppesamling (2) 2 uker Info & rektruttering 2 dg Gruppesamling (1) Ca 2 uker fase I fase II fase III Tidsakse ca. 12 måneder Kompetanseutvikling Nettkontakt 1. foreldresamling 2. parsamtale Foreldresamling Parsamtale

6 Samspillskvalitet - foreldrebelastning Utgangspunkt: Kvaliteten på samspillet mellom barn og foreldrene, er den mest sentrale enkeltfaktoren med betydning for barns utvikling. Og for barn med funksjonsnedsettelser har foreldrene en entirely different significance. M. White-Koning, C Arnaud, A Colver. Child/parent agreement in reports of the quality of life of children with cerebral phalsy: a European study.2006 Dev Med & Ch Neu, Supp no 107 Oct 2006 Vol 48

7 Positiv psykologi Suksessformelen: 5:1 En av hemmelighetene er å sette forstørrelsesglasset på positive egenskaper. På det som familien mestrer og har som ressursområder, konsentrere seg om disse og om å dyrke dem ytterligere frem som grunnpilarer i fungeringen.

8 Noen områder for mestringsgrep Parents journey of adjustment Ivaretakelse av egne behov sette sine egne grenser Ivaretakelse av parforholdet Forstå, mestre og informere barnet Følelsesmessig bearbeidelse Organisering av hverdagen Perspektivskifte optimismen & pos.tenkning Vedlikehold og utv. av sosiale kontakter/ nettverk Lære seg å ta i mot hjelp.

9 Modell som illustrerer sentrale mestringsfaktorer Faktorer relatert til barnet Foreldrerelaterte faktorer Tilpasning og mestring Omgivelsesfaktorer støtte/stressorer Fase i familiens livssyklus

10 De fleste foreldre mestrer omstillingen Dansk longitudinelt studie foreldre til barn m/cp: De fleste foreldrene har arbeid ok økonomi for de som er i jobb Lever sammen ikke høyere skilsmisseandel Har flere barn Utfordringen er å identifisere spesielle grupper og familier som trenger spesielle tiltak: Enslige forsørgere Familier hvor foreldrene lever med spesiell høy belastning SI Michelsen et al. A cohort study of parents social situation after the birt of a child with cerebral palsy. Dev Med & Ch Neu, Supp no 107 Oct 2006 Vol 48

11 Mean profile for parents of children with cerebral palsy M58% M 42% K64% K36% M8% M92% K45% K54% K36% M33% K64% M67% K=11 M=12

12 Prediktorer for foreldrenes psykisk og somatisk helse Psykisk helse: 1. Barnets atferd (problemer) 2. Selvoppfatning 3. Familiefungering 4. Grad av omsorgsbehov 5. Stressmestring Somatisk helse: 1. Barnets atferd (problemer) 2. Grad av omsorgsbehov 3. Familiefungering Raina, P et al. The Health and Well-Being of Caregivers of Children With Cerebral Palsy, Pediatrics 2005;115;

13 Mental helse hos barn m/cp Fire variabler predikerer økt forekomst av psykiatriske vansker: 1. Bedre motorisk funksjon (GMFCS-nivå) 2. Intellektuelle vansker 3. Smertetilstander 4. Enebarn eller søsken m/kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse Hovedkonklusjon: Children with better motor function are at increased risk of mental health problem. I Parks et al. Mental health is related to functional abilities in cerebral palsy. Dev Med & Ch Neu, Supp no 107 Oct 2006 Vol 48

14 Hjelpeapparatet som +/-omgivelsesfaktor Faktorer relatert til barnet Foreldrerelaterte faktorer Det er ikke det at vi er i konflikt med dere i hjelpeapparatet, men vi bruker så mye tid og krefter på samhandlingen med dere. Foreldre til pike 3 år. Omgivelsesfaktorer støtte/stressore r Tilpasning og mestring Fase i familiens livssyklus Det var så godt å bli tatt i mot som en hel familie og få høre at dette takler vi sammen. Mor til to gutter på 6 og 9 år.

15 Likefamiliearbeid +/-omgivelsesfaktor Faktorer relatert til barnet Foreldrerelaterte faktorer Det er veldig nyttig og godt å møte andre foreldre i samme situasjon positivt å dele erfaringer. Mor til pike på 1,5 år (5). Omgivelsesfaktorer støtte/stressore r Tilpasning og mestring Fase i familiens livssyklus De er min andre familie mor til gutt 15 år.

16 Overbeskyttelsesklemma Curlingforeldre feier rent foran barna slik at de raskt, lett og smertefritt kan gli fram i livet. Servicebarn betjenes av sine foreldre. Resultat: Atferdsproblemer hos barna og utslitte foreldre Overbeskyttelse Ikke Delvis Helt

17 Fremtidens barnehabiliteringsmodell Morgendagens hjelpere må kombinere en bred biopsyko-sosial forståelse av barnet, med en grunnleggende familiesentrert tenkning. Thus, rather than target the child exclusively, interventions and preventive strategies should also target caregivers, who will in turn be able to respond to the unique characteristics of their child,.., in ways that should decrease the impact of their child s disability on them.

18 Takk for oppmerksomheten og lykke til med gode mestringsgrep i et familieperspektiv

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Medisinsk klinikk Barne- og ungdomsavdelingen, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Program intensivert habilitering (PIH), Kristiansand PIH Program intensivert habilitering Et familiesentrert

Detaljer

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner 1 Psykologiske forhold Sist oppdatert 29.08.13 Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad ved arthrogryposis multiplex congenita. Noen har en funksjonshemning som er lite synlig og som gir få begrensninger,

Detaljer

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014 Økonomi når mor e Hvilke materielle og sosiale konsekvenser får det for barna når en av foreldrene får kreft? Denne studien viser at det går bra for de fleste, men barn i familier som allerede er i en

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

«Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA»

«Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA» Finn Berg «Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA» En undersøkelse av foreldre i intensiv familieterapi, med fokus på om relasjonene i familien endres Masteroppgave i familiebehandling Høgskolen i Oslo

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov. Magne Raundalen. Senter for Krisepsykologi, Bergen.

Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov. Magne Raundalen. Senter for Krisepsykologi, Bergen. Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi, Bergen Postadresse: Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Fabrikkgaten 5 5037

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

Barn med koordinasjonsvansker

Barn med koordinasjonsvansker Barn med koordinasjonsvansker Artikkelen er skrevet etter et prosjekt som er gjort som en del av et masterstudium i Developmental Coordination Disorder (DCD), ved Universitetet i Wales, våren 2007. I Norge

Detaljer

Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker

Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker TEMA: atferd Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker av may britt drugli Samarbeid med foreldre når barnet eller ungdommen viser mye negativ atferd kan være en stor utfordring for lærere. Årsaker

Detaljer

Avdelningen för omvårdnad ! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1

Avdelningen för omvårdnad ! !# $ % & $ ' (!# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1 Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Avdelningen för omvårdnad! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * &,+ %-. /0.,123 1 1 "/2 4 567%-..8! 4 2%9:! 2 4, 3 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Barn med to hjem Greta Sviggum

Barn med to hjem Greta Sviggum Barn nr. 3 2001:9-27, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barn med to hjem Hvordan opplever og takler barna at mor og far flytter fra hverandre? Blir det stående som en traumatisk hendelse

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Rapport 3 / 2014 Marianne Buen Sommerfeldt, Mona-Iren Hauge og Carolina Øverlien Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Utsatthet og sosialfaglig arbeid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Fagartikkel Vitenskap og psykologi Terje Ogden Atferdssenteret Unirand E-post terje.ogden@atferdssenteret.no Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Sosial ferdighetstrening er en tiltalende og etterspurt

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger

Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger Thomas Owren er vernepleier, faglig veileder, høgskolelærer i vernepleie og masterstudent i samfunnsarbeid. Han er ansatt ved Høgskolen i Bergen. Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer