Funn fra en longitudinell studie om atferdsproblemer og sosial kompetanse. Ane Nærde og Harald Janson Psykologikongressen 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funn fra en longitudinell studie om atferdsproblemer og sosial kompetanse. Ane Nærde og Harald Janson Psykologikongressen 2015"

Transkript

1 Funn fra en longitudinell studie om atferdsproblemer og sosial kompetanse Ane Nærde og Harald Janson Psykologikongressen 2015

2 Ane Psykolog fra UiO Utviklingsarbeid innen helsestasjonsvirksomheten Doktorgrad fra FHI om depresjon blant mødre Utviklingspsykologisk forskning

3 Harald Psykolog og doktorgrad fra Stockholm Testing, måling og vurdering Rorschach (R-PAS) Forløpsstudier Klinisk psykologi Privatpraksis ved Apexklinikken, Oslo Symboldrama (Guided Affective Imagery) EMDR

4 Innhold Studien Barns sosiale utvikling Bakgrunn Mål Datainnsamling Forskningsfunn Utvikling av fysisk aggresjon Fedres og mødres samspill med 1-åringer Barnehage og barns utvikling

5 Bakgrunn, mål og datainnsamling

6 Barns sosiale utvikling Longitudinell studie om sosial kompetanse og atferdsproblemer blant 1159 barn (600 gutter, 559 jenter) Drammen, Skien, Porsgrunn, Bamble og Tinn Født Rekruttert via kontroller på helsestasjoner Foreløpig fulgt fra 6 mnd. til 2. klasse Datainnsamling i familier, barnehager og skoler Høy deltakelse, svært lite frafall

7 Kunnskapsmangler Tidlig utvikling Jenter Fedre Barnehage Ill. Esra Røyse

8 Forskningsfokus Individuell utvikling av sosial kompetanse og atferdsproblemer Relatert til utvikling på andre områder (bl.a språk og motorikk) Relatert til samhandling med andre viktige personer (bl.a. foreldre, søsken, venner) Betydningen av sosiale, relasjonelle, temperamentsmessige og biologiske forhold for utviklingen

9 Datainnsamling 6 mnd. 2. klasse Familier Personlig intervju med mor og/eller far Videoopptak av strukturerte samspillsoppgaver Telefonintervju med mor eller far Barnehagestart (eksempelvis) Ekstra telefonintervju p.g.a. barnehagestart Barnehager/skoler Spørreskjema om forhold i barnehagen Spørreskjema til barnehagen om barnet Telefonintervju til barnehagen om skoleforberende aktiviteter Skolestart Spørreskjema til lærer om barnet Testing av språk, motorikk og selvregulering 6 mnd 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 1. klasse 2. klasse?

10 Høy deltakelse

11 Tilbakeføring av kunnskap

12 Temaer Barn Sosial kompetanse Problematferd Temperament Språk og motorikk Selvregulering Somatisk helse Søvn og ernæring Forhold til jevnaldrende Skolefaglig tilpasning Barnehager og skoler Strukturelle og organisatoriske forhold Skoleforberedende aktiviteter Klassemiljø Foreldre Bakgrunn og familie-sammensetting Utdanning og arbeid Barneoppdragelse Aktiviteter med barnet Somatisk og psykiske helse Personlighet Relasjoner i familien Sosial støtte Stress og mestring i foreldrerollen Økonomisk situasjon Barnepass

13 Utvikling av fysisk aggresjon

14 Begrepsavklaring og definisjon Er sped- og småbarn aggressive? Vanskelige, sinte, liten toleranse Lugger, biter, slår, dytter Rettet mot andre mennesker Slå, sparke, dytte, lugge, bite Ikke f.eks ta leker, stjele Ingen eksplisitt enighet om definisjon Her: observerbar atferd som innebærer bruk av fysisk kraft mot andre (sparke, bite, slå)

15 Tidlig utvikling av fysisk aggresjon Hvordan er barns utvikling av fysisk aggresjon fra 8 til 26 mnd? Er det variasjoner i nivå og utviklingsforløp? Kan dette forklares gjennom forhold ved barnet og familien?

16 Fysisk aggresjon Hvor ofte? Ledd i spørreskjema / telefonintervju: 1. Slår deg 2. Slår søsken 3. Slår andre voksne 4. Dytter noen for å få viljen sin 5. Lugger noen 6. Klyper noen 7. Kaster ting på andre 8. Biter noen 9. Sparker noen

17 Physical Aggression Score Fysisk aggresjon - Gjennomsnittsutvikling -1-1,5-2 -2,5-3 Uncondtitional Growth Curve for Physical Aggression -3,5 Mean Physical Aggression Score Child Age in Months

18 Kan nivå eller forløp forklares ved: Forhold ved barnet Kjønn Temperament Forhold ved familien Sivilstatus Foreldres utdanning og alder Foreldres angst og depresjon Søsken

19 Sammenheng med aggresjonsutvikling Betydning for nivå: Barnets aktivitetsnivå (+) og selvregulering (-) Søsken (+) Mors og fars angst og depresjon (+) Trend: Kjønn (gutt+) og foreldres utdannelse (-) Betydning for utvikling: Søsken (+) Barnets aktivitetsnivå (-)

20 Physical Aggression Score Fysisk aggresjon utviklingsveier 0-0,5-1 -1,5 Gutt, høy aktivitet, lav selvregulering, søsken, enslig forelder, foreldre med mindre utdanning og mer angst og dep. -2-2,5 Gjennomsnittstrend -3-3,5-4 -4,5 Average High Risk Low Risk Child Age in Months Jente, lav aktivitet, høy selvregulering, ikke søsken, to foreldre med mer utdanning og mindre angst og dep.

21 Oppsummering: Utvikling av aggresjon Øker opp til mellom 18 og 27 måneder for deretter å minske Har sammenheng med: Barnets kjønn (gutt+) og temperament Søsken Foreldres angst og depresjon og demografi Videre studier: Foreldrestil/oppdragelse Individuelle utviklingsveier Prediktorer og utfall

22 Fedres og mødres samspill med 1-årige gutter og jenter

23 En spesiell takk til Kristin Nordahl

24 Foreldre-barn samspill Samsvar mellom mødres og fedres samspill med barnet, og mellom barnets samspill med mor og far? Forskjeller mellom mødres og fedres samspill med barn, og mellom foreldres samspill med gutter og jenter? Forskjeller mellom barns samspill med foreldre, og mellom barns samspill med mødre og fedre?

25 Metode: Strukturerte samspillsoppgaver 1. Fri lek (4 min.) 2. Opprydding (2 min.) 3. Strukturert lek (3 + 3 min.) 4. Barnet venter i høy stol uten leke (3 min.)

26 Filmeksempel

27 Variabler Atferdsvariabler kodet fra observasjoner Positivt engasjement Negativt engasjement Verbal atferd Nonverbal atferd Fysisk atferd

28 Utvalg 39 familier med mor, far og barn 19 familier med gutter 20 familier med jenter

29 Samsvar innen familier FORELDRENE Liten grad av samsvar i mors og fars atferd sammen med barnet MOR & BARN: stor grad av samsvar i positivt og negativt engasjement BARNA Stor grad av samsvar i negativt engasjement med begge foreldre FAR & BARN: liten grad av samsvar i positivt og negativt engasjement

30 Mødres og fedres atferd Fedre mer positivt engasjerte enn mødre Fedre med gutter mer positivt engasjerte enn fedre med jenter Fedre med gutter mer positivt engasjerte enn mødre med gutter Fedre mer engasjerte i lekeaktiviteter Ingen forskjell i verbal atferd mellom fedre og mødre

31 Positivt engasjement Frekvens Positivt engasjement Mødre Fedre F(1, 74) = 18.55, p<.001 Jenter Gutter

32 Jenters og gutters atferd Jenter mer positivt engasjerte enn gutter Ingen forskjell i Negativt engasjement Verbal, nonverbal eller fysisk atferd

33 Konklusjon There is no longer any excuse to exclude fathers from mainstream research into infant development and psychopathology Solantaus & Salo, The Lancet

34 Barnehage og barns utvikling

35 En spesiell takk til Henrik Daae Zachrisson og Imac Zambrana

36 Barnehage og språk Er tid tilbragt i barnehagen relatert til språkkompetanse (begrepsforståelse) hos 4-åringer? Varierer dette med barnas kjønn?

37 Antall år i barnehage og språk-kompetanse

38 Medieinteresse

39 Oppsummert Dose-respons-sammenheng mellom antall år i barnehage og gutters språkkompetanse ved 4 år Gutter mer sensitive for spesifikke miljøpåvirkninger i denne perioden? Ikke observerte tredjevariabler?

40 Barnehage og aggresjon Har alder ved barnehagestart betydning for fysisk aggresjon ved 2,3 og 4-års alder?

41 Resultater Tidlig barnehagestart (~ 1 år) små og ingen vedvarende effekter på barns aggressive atferd Svak tendens til at tidlig start predikerte aggresjon ved 2 år Nivå av aggresjon ved 4 år identisk for tidlig og sene startere Uavhengig av tid tilbragt i barnehagen (antall timer) Resultatene spesifikke for fysisk aggresjon Kan ikke utelukke effekter etter 4 år

42 Diskusjon Beskytter den norske sosiopolitiske konteksten mot risiko knyttet til tidlig, omfattende og vedvarende omsorg utenfor hjemmet, funnet i andre studier? Lang foreldrepermisjon, sen barnehagestart, universell tilgjengelig og subsidiert barnehage med regulert kvalitet Eventuell risiko knyttet til tidligere pass utenfor hjemmet må studeres i andre kontekster enn den norske

43 Annet pågående arbeid og videre planer. Betydning av tidlig selvregulering for sosial og faglig tilpasning på skolen Betydning av tidlig stimulering for skoletilpasning Utvikling av sosial kompetanse Følge barna videre i skoleløpet..

44 Takk for oppmerksomheten!

Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling

Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling 1 Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling Foreløpige resultater fra Barns sosiale utvikling, Atferdssenteret Rapport til Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Hvordan vet vi at det vi gjør er det som er riktig? om kvalitet Nasjonal barnehagekonferanse Trondheim, 20.5.2015

Hvordan vet vi at det vi gjør er det som er riktig? om kvalitet Nasjonal barnehagekonferanse Trondheim, 20.5.2015 Hvordan vet vi at det vi gjør er det som er riktig? om kvalitet Nasjonal barnehagekonferanse Trondheim, 20.5.2015 Thomas Moser Professor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Detaljer

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid rapport 007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid Kristin S Mathiesen Anne Kjeldsen Anni Skipstein Evalill Karevold Leila Torgersen Helene Helgeland Rapport 007:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtidsperspektiver på utvikling, forebygging og behandling

Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtidsperspektiver på utvikling, forebygging og behandling Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtidsperspektiver på utvikling, forebygging og behandling Den 12. Norske Psykologikongressen Oslo Kongressenter, 3. september 2015 Terje Ogden Atferdssenteret-

Detaljer

Kvalitetsbarnehager og barnehagelærerens rolle i et psykisk folkehelseperspektiv, herunder medvirkning og medbestemmelse.

Kvalitetsbarnehager og barnehagelærerens rolle i et psykisk folkehelseperspektiv, herunder medvirkning og medbestemmelse. Kvalitetsbarnehager og barnehagelærerens rolle i et psykisk folkehelseperspektiv, herunder medvirkning og medbestemmelse. Arne Holte Professor dr. philos. Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Variasjon i barnehagekvalitet

Variasjon i barnehagekvalitet 2013 Den norske mor og barn-undersøkelsen Variasjon i barnehagekvalitet Beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene Ratib Lekhal Marika Vartun Kristin Gustavson Siri Saugestad Helland Mari Vaage

Detaljer

Investering i oppvekstkommunen Hamar hva må til for å lykkes?

Investering i oppvekstkommunen Hamar hva må til for å lykkes? Investering i oppvekstkommunen Hamar hva må til for å lykkes? Arne Holte Professor dr. philos. Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Hamar kommune Hamar kulturhus, 23.03.2015 Hedda-Pernille

Detaljer

Samhandling til barn og unges beste

Samhandling til barn og unges beste Samhandling til barn og unges beste Er mestringsferdigheter og sosial kompetanse viktigere enn prestasjoner og karakterer? Oppvekstkonferanse Fylkesmannen i Troms 27. november 2013 Terje Ogden Atferdssenteret

Detaljer

Barnehagene, barnehagene, barnehagene!

Barnehagene, barnehagene, barnehagene! Barnehagene, barnehagene, barnehagene! Arne Holte Professor dr. philos. Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Åpning av barnehageåret 2013/14 Bodø, 14. august, 2013 1 Barnehagene, barnehagene,

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Psykologiske utfall hos barn med lesbiske foreldre. En litteraturgjennomgang fra år 2000 til 2008. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Kristin Andreassen Vår 2009 Psykologiske

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Samvær i barnelovsaker. Barnevernsdagene 2014 Psykologspesialist Katrin Koch

Samvær i barnelovsaker. Barnevernsdagene 2014 Psykologspesialist Katrin Koch Samvær i barnelovsaker Barnevernsdagene 2014 Psykologspesialist Katrin Koch MEKLING Mekling potensiale og begrensninger Samvær - kunnskapsstatus Familiene i barnelovsaker Ulike former for mekling, potensiale

Detaljer

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Af Ratib Lekhal, Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, (SePU) Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester Kristin Gärtner Jon Erling Heggland rapport 2013:8 Adopterte barn,

Detaljer

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Masteroppgave i spesialpedagogikk Elisabeth Brekke Stangeland Vårsemesteret 2009 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Masteroppgave

Detaljer

Sats på forebygging!

Sats på forebygging! Sats på forebygging! Arne Holte Professor dr. philos. Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Mot til å se evne til å handle Rogaland A-senter Korus Vest Stavanger Fylkesmannen i Rogaland Quality

Detaljer

Frogn kommune. Plan for psykisk helsearbeid barn og unge

Frogn kommune. Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Frogn kommune Plan for psykisk helsearbeid barn og unge 2015-2019 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn for planen... 2 Arbeid med planen... 2 Organisatorisk plassering av tjenester til barn og unge med psykiske

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2.1 Forhold ved familien Det er flere forhold i en familie som kan medføre utfordringer og noen ganger er/blir situasjonen slik at det vekker vår bekymring for den gravide

Detaljer

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Fagartikkel Vitenskap og psykologi Terje Ogden Atferdssenteret Unirand E-post terje.ogden@atferdssenteret.no Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Sosial ferdighetstrening er en tiltalende og etterspurt

Detaljer

Barns risiko for nedsatt velvære etter foreldrenes skilsmisse: Kan den forklares nærmere ut fra andre faktorer enn skilsmissen i seg selv?

Barns risiko for nedsatt velvære etter foreldrenes skilsmisse: Kan den forklares nærmere ut fra andre faktorer enn skilsmissen i seg selv? Barns risiko for nedsatt velvære etter foreldrenes skilsmisse: Kan den forklares nærmere ut fra andre faktorer enn skilsmissen i seg selv? Ψ Sissel Aspenes Hovedoppgave profesjonsstudiet i psykologi Institutt

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Frafall i skolen og bruk av ungdomshelseundersøkelser

Frafall i skolen og bruk av ungdomshelseundersøkelser Frafall i skolen og bruk av ungdomshelseundersøkelser Lars Lien, professor Høgskolen i Hedmark Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Agenda Folkehelsetriumfer hva kan vi

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Svaret er: «Barnehage og skole». Spørsmålet er:" Hvor skal vi sette inn innsatsen hvis vi vil ha et psykisk friskere folk?"

Svaret er: «Barnehage og skole». Spørsmålet er: Hvor skal vi sette inn innsatsen hvis vi vil ha et psykisk friskere folk? Svaret er: «Barnehage og skole». Spørsmålet er:" Hvor skal vi sette inn innsatsen hvis vi vil ha et psykisk friskere folk?" Arne Holte Professor dr. philos. Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid EPDS og utvikling av samtaleferdigheter DAG DEL EN Dag 3 del en side 1 Program for første del av dagen Psykiske reaksjoner i forbindelse med svangerskap og

Detaljer