PIH. Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt. HABU, Sørlandets sykehus HF,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PIH. Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt. HABU, Sørlandets sykehus HF, 2002-2006"

Transkript

1 PIH Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt HABU, Sørlandets sykehus HF, Disposisjon: Oppdrag, faglig utgangspunkt, PIH-modeller, resultat og erfaringer fra prosjektperioden. _ Innlegg ved Ida E.Vestrheim, PIH- leder utformet i samarbeid med Bjørn Lerdal, HABU- leder

2 Oppdraget Utvikle en modell for et nytt norsk program for intensiv habilitering av førskolebarn med hjerneskade. Vi følte at vi måtte gjøre ett eller annet. Vi kunne ikke bare sitte hjemme. Vi måtte få litt inspirasjon. Vi hadde jo nesten meldt oss på Doman, på forkurset. Det var veldig godt at PIH kom akkurat da. I grevens tid. (Far)

3 Utgangspunkt: En Familiesentrert tilnærming Barn oppnår best funksjon og livskvalitet innen en støttende, lite stresset og godt mestrende familie. (Can Child) Foreldre ønsker å bli inkludert, vite mer og å kunne gjøre mer for sine barn. (Skjeldal et al 2004) Det har betydning for omfang av trening hjemme og effekten av tiltak dersom foreldre er aktive og deltakende i valg av innhold og evaluering av mål. Deltakelse bidrar til at foreldre opplever seg mer kompetente. (Flere studier)

4 Utgangspunkt: To Cerebral Parese Cerebral Palsy (CP) describes a group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitation, that are attributed to non-progressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, cognition, communication, perception, and/or behaviour and/ or by seizure disorder. (Bax et al, 2005)

5 Utgangspunkt: Tre Habilitering - konvergens Habiliteringstiltak bør bygge på følgende sentrale prinsipp: 1. Barnet skal være i sentrum for all intervensjon og være en sentral deltaker i utvikling av tiltakene. 2. Samarbeid mellom barn, foreldre og fagpersoner er nøkkelen til langtidssuksess. 3. Barnets motoriske funksjoner (aktivitet), kognisjon og kommunikasjon er uatskillelige og intervensjon må utformes på en måte som integrerer disse områder. 4. Å utvikle positiv selvfølelse og selvtillit er helt sentralt og grunnleggende dersom en skal lykkes med intervensjonstrategier. (Feeney, EACD, 2007)

6 PIH ET FAMILIESENTRERT HABILITERINGPROGRAM FOR FØRSKOLEBARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Optimisme Kommunikasjon Egenledelse BARNET BARNET Motorikk Motorikk Fokusering Fokusering Egenledelse Kommunikasjon Kompetanse Kompetanse FORELDRE FORELDRE FAGPERSONER FAGPERSONER Mål, tiltak og evaluering Kunnskap Trening og stimulering Familiesentrert samarbeid Mestring i familien

7 Trening og stimulering Trening og stimulering Inneholder: Kommuni- Egenledelse Motorikk kasjon Hensikt: Intensiv trening, stimulering og samhandling med barnet mot avtalt mål Lekpregete aktiviteter gjennomført i gruppe Variasjon av virkemidler og tilrettelegging Veiledning De var flinke til å vise oss. Vi trente på ungene og så på hva som var feil. Da så jeg mine egne feil lettere. (Far) Vi har fått et helt annet syn på det. Han klarer mer enn vi trodde han kunne. Da må en legge lista høyere. Det er blitt mer realistisk. (Mor) Og så det at egenledelsen er innvevd. Og at prosjektet fremhever egenledelse som et av problemene for barn med CP. Det er veldig viktig. (Far)

8 PIH et supplement Program Intensivert Habilitering (PIH) organisatorisk modell Kompetanse 2. Gr. samling HABU 2 uker Individuelle tiltak lokalt ca 4 måneder 3.Gr.s HABU 1 uke Individuelle tiltak lokalt ca 4 måneder 4.Gr.s. HABU 1 uke Avsl. møte Info & Rekr. Intro/ presentasjon 1.Gr. samling, HABU 2 uker Individuelle tiltak lokalt ca 3 måneder 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase Ca 12 måneder Det lokale tilbudet er en viktig del av prosjektet. Det er en stor bit av helheten, samarbeidsnettverket (Mor)

9 Forskning og evaluering Design : Prospektiv klinisk intervensjonsstudie med kontrollgruppe, supplert med løpende evalueringer Systematisk evaluert effekt hos deltakerne i 3 av gruppene (13 barn med foreldre og fagfolk ) og kontrollgruppe (6 barn med foreldre) Barna: Foreldre: Fagfolk: GMFM PEDI intervju foreldre Systematiske videoobservasjon - ikke analysert Parenting stress index (PSI) Life orientation test (LOT) Egenutviklete spørreskjema Dybdeintervju Evalueringssamtaler Egenutviklete spørreskjema Evalueringssamtaler

10 Resultat - Barna Differences between posttest and pretest 15,00 10,00 Endring i GMFM -66 totalskåre 5,00 0,00 Difference in post- and pretest GMFM-66 results in cases and controls based on GMFCS level cases controls Intervensjonsgruppebarna med GMFCS nivå IV (3) viser større fremgang i løpet av prosjektperioden enn barna i kontrollgruppa med samme GMFCS nivå. Signifikant bedring i GMFM-66 og GMFM-88 skårer (bortsett fra ligge) hos barna i intervensjonsgruppen. Barn i GMFCS nivå I og IV i intervensjons-gruppa viste fremgang på alle PEDI delområdene. -5,00 Level I Level III Level IV Level V Gross Motor Function Classification Scale Fagfolk og foreldre anga at deltakelse hadde hatt positiv virkning på barnas utvikling. Blå intervensjonsgruppe (tot 12) Grønn kontrollgruppe (tot 6)

11 Resultat mødre Endring i PSI skåre fra pre- til posttest Differences in PSI mother's report scores between pretest and posttest in cases and controls Difference CDT score between pretest and posttest Difference PDT score between pretest and posttest Difference TSI between pretest and posttest Mødrene i intervensjonsgruppen har en signifikant reduksjon på alle hovedområder, men med en spesielt synlig endring i totalbelastning (brun boks) Tidligere hadde jeg skyldfølelse når jeg ikke gjorde noe (Mor) -75 cases controls Rapporter om forskningsresultater foreligger :

12 Resultater kvalitativ evaluering Jeg var imponert over hvor mye det omfattet, det PIH-prosjektet. (Mor) TS team arbeid er gull verdt (Mor) Målsettingsarbeid - en annen ting var hvordan PIH fikk nærmiljøet til -- til å jobbe systematisk. (Far) Økt egenkompetanse - Formidles i evaluering både fra foreldre og fagfolk Foreldre foreldre kontakten Dette å møte andre foreldre i den settingen, det var egentlig veldig sterkt. Fordi er jo sånn at en behøver ikke si alle ordene, men en forstår at det er mye mellom linjene. (Mor) Gruppe - Tilnærmingen har noen unike dimensjoner en ikke finner ved poliklinikk og dagbehandling Familesentrert tenkning - Dialogbasert samarbeid Vi føler ikke de har overkjørt oss. Vi fikk gehør for mye av det vi spurte om. Ja du følte at du var medspiller hele veien. (Mor)

13 Hva nå? PIH - et regionalt henvisningskompetansesenter i Helse Sør-(øst) Gir tilbud 2 nye grupper av førskolebarn årlig. Fortsetter kvalitetsutvikling og forskning. Kan bistå med implementering, undervisning og formidling.

14 Hvordan få vite mer? Ta kontakt:

15 Takk til alle som bidro i prosjektet og takk for oppmerksomheten!

16 Vedlegg 1 Egenledelse Egenledelse er et paraplybegrep og beskriver de mentale aktivitetene som skaper orden og struktur på våre handlinger. Det er ferdigheter knyttet til planlegging, igangsetting, styring, overvåking og regulering av de tankemessige, følelsesmessige og atferdsmessige aktivitetene våre, spesielt under aktiv ny problemløsning. Egenledelsesfunksjonene er lokalisert i de frontale pannelappene, men har forbindelse til alle deler av hjernen. De er sammensatte funksjoner som har sammenheng med kognitive, -motoriske, - sansemessige og språklige forhold (Fra Prosjekt egenledelse, 2007)

17 Vedlegg 2 Feeney s abstract EACD 2007: Developing Self-Regulation: Intergrating Cognition, Communication, and Behavior This presentation is designed to provide a framework for those supporting individuals with disabilities to develop socially and culturally meaningful behaviors in the contexts on which they will need them. The development of such supports rests on the following core principles: (1) The individual is at the center of all intervention attempts therefore a critical participant in the development of interventions; (2) collaboration among staff, family, and the person with disability is key to any long term success; (3) behavior, cognition, and communication are inseparable, so interventions must be designed in a manner that integrates all of these domains; and, (4)the development of a positive selfidentity for the individual with disability is a critical foundation for the development of any successful intervention strategies Feeney, 2007

18 Vedlegg 3 Den greske bokstaven står for det harmoniske forholdet mellom ulike dimensjoner- det gylne snitt (Dagens Næringsliv 2007)

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Medisinsk klinikk Barne- og ungdomsavdelingen, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Program intensivert habilitering (PIH), Kristiansand PIH Program intensivert habilitering Et familiesentrert

Detaljer

Habilitering bistand til egen mestring. Innlegg BNS 04.11.06 v/seksjonsleder Bjørn Lerdal HABU, Sørlandet sykehus

Habilitering bistand til egen mestring. Innlegg BNS 04.11.06 v/seksjonsleder Bjørn Lerdal HABU, Sørlandet sykehus Habilitering bistand til egen mestring Innlegg BNS 04.11.06 v/seksjonsleder Bjørn Lerdal HABU, Sørlandet sykehus Mestring og omstilling gjelder alle Et menneske kommer til verden, det vandrer rundt i en

Detaljer

Pårørendes roller i rehabilitering

Pårørendes roller i rehabilitering 1 Eileen Langedal Pårørendes roller i rehabilitering - en kvalitativ studie Masteroppgave i rehabilitering fordypning eldre Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag Vår 2012 2 Pårørendes roller

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin Masteroppgave 2014 «Hvordan grovmotorisk funksjon, leddbevegelighet og spastisitet i underekstremitetene til barn med cerebral parese påvirkes ved hjelp av et motorisert trenings- og stimuleringshjelpemiddel»

Detaljer

Å møte en helt ny verden

Å møte en helt ny verden Aud Eva Tjønneland Å møte en helt ny verden Minoritetsforeldres opplevelser av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne - En kvalitativ studie Masteroppgave i rehabilitering fordypning barn Høgskolen i Oslo

Detaljer

Traumatisk hodeskade Psykiske og sosiale aspekter

Traumatisk hodeskade Psykiske og sosiale aspekter AV ANNE SOFIE BØRRESEN Traumatisk hodeskade Psykiske og sosiale aspekter Det finnes i Norge i dag knapt nok noen institusjoner som har tilbud om kognitiv rehabilitering i senskadeforløpet etter hodeskade.

Detaljer

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave EKSAMENSINNLEVERING Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave Emnekode: SYKSB3001 Eksamensform: Prosjektoppgave Leveringsfrist: 21.02.2014 Kandidatnummer: 64 Antall ord: 8710 Overvekt

Detaljer

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Rapport 2014-04 Proba-rapport nr. 2014-04, Prosjekt nr. 12015 ISSN: 1891-8093 TT,HB,PDS/SK, 18.02.14 -- Offentlig -- Evaluering

Detaljer

FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA. Kl: 22.00

FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA. Kl: 22.00 FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA Fylles ut av kandidaten: Del 1 Videreutdanningens navn: Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Detaljer

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Siv Svendsen UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning Haustsemesteret 2014 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE/UNIVERSITETET I BERGEN Forord Helt fra jeg startet

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Guro L. Andersen 1,2 and Sandra Julsen Hollung 1 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.siv.no/cprn

Detaljer

...Jeg er ganske sterk hvis det gjelder sjukdommen min, men jeg er ikke noe sterk fysisk!

...Jeg er ganske sterk hvis det gjelder sjukdommen min, men jeg er ikke noe sterk fysisk! AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG MASTEROPPGAVE I HELSE- OG SOSIALFAGLIG ARBEID MED BARN OG UNGE...Jeg er ganske sterk hvis det gjelder sjukdommen min, men jeg er ikke noe sterk fysisk! PERSPEKTIVER PÅ

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese i livsløpspespektiv Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese (CP) blir definert som:

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 Hvilke miljøfaktorer i hjemmet påvirker barnehagebarns grønnsaksinntak, og hvordan kan disse miljøfaktorene endres? En studie basert på utvikling og pre-test av

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Men jeg kan jo støvsuge

Men jeg kan jo støvsuge Men jeg kan jo støvsuge En kvalitativ studie om endring av arbeidsvaner og bevisstgjøring av energibesparende arbeidsmetoder for personer med KOLS. Ingrid Elise Sundfør Masteroppgave, master i rehabilitering,

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro, Turid Midjo, Veronika Paulsen og Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte

Detaljer

Kristine Wiger. Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonale utdanning

Kristine Wiger. Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonale utdanning Kristine Wiger Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonale utdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Detaljer

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild Elever og læreboken - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever Gunhild Skåsheim Veileder Simon Goodchild Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Sørlandet sykehus Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Innhold 1. Avdelingens virksomhet i 2012... 4 2. Resultater aktivitet og økonomi... 5 2.1 Aktivitet...

Detaljer