Videokonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videokonferanse 08.03.12"

Transkript

1 Videokonferanse Undervisning om egenledelse Arbeid i teamene. PIH s fagfolk er tilgjengelig på tlf. Mette: Siri: Torbjørg: Kristian: Slutt Gr S videokonferanse

2 Egenledelse Undervisning PIH gruppe S Gr S videokonferanse

3 Egenledelse Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Gr S videokonferanse

4 Faglig utgangspunkt Egenledelse bør være sentralt i en helhetsforståelse av alle barn Dersom egenledelsesfunksjonene er de viktigste faktorer for barns generelle utvikling og suksess, bør all annen ferdighetstrening (språklig-, sosial- og motorisk) også omfatte egenledelse Gr S videokonferanse

5 Hjernen Hjernens overflate deles inn i 4 områder Gr S videokonferanse

6 Egenledelse Hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet Planlegging Organisering Arbeidshukommelse Hvordan vi er sammen med andre Igangsetting Fleksibilitet Selvregulering Selvmonitorering Gr S videokonferanse

7 Hvorfor er Egenledelse så viktig? Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i barneårene Nyere forskning tyder på at egenledelsesevne er viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk bakgrunn for mestring av skolen Gode egenledelsesferdigheter sees nå i sammenheng med tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk Gr S videokonferanse

8 Utvikling av egenledelsesfunksjoner Oppmerksomhets-kontroll: spedbarnsalder Målrettet/problemløsende atferd: (Ylvisaker/Zelazo/Anderson) 1-åringer kan løse et problem (planlegging 3 skritt) 2-åringer kan observere og tilpasse sin målrettede atferd og prøve ut alternative strategier 3-åringer kan analysere problemet, men bruker noe vilkårlige strategier 5-åringer benytter mer egnede strategier 7-10 åringer bruker stadig bedret strategisk atferd og tenkning Selvregulerende atferd: (Kopp/Vaughn, Krakow) 9-12 mnd. oppfatter og reagerer på advarende signaler Impulskontroll utvikles gradvis i 2-års alder og videre 3-4 åringer kan regulere egen atferd gjennom ytre språkbruk 6-åringer kan bruke indre språk 9-12 åringer har god impulskontroll Gr S videokonferanse

9 Overbeskyttelse en farlig egenledelsesfiende B. Olsens (2001) cpundersøkelse. 275 foreldre har svart på spørsmålet: Lett å overbeskytte barnet? Svaralt. 1-2 stemmer ikke, 3 stemmer delvis, svaralt. 4-5 stemmer helt. Konklusjon: Ca. 4 av 5 barn med CP opplever en omsorgssituasjon preget av overbeskyttelse, dvs at deres styrke og ressurser ikke blir gitt nødvendige utfordringer Overbeskyttelse Ikke Delvis Helt Gr S videokonferanse

10 Læring, samhandling og egenledelse Hvordan utvikles egenledelsesfunksjonene best? Hvordan må vi som voksne være for at barnet skal utvikle seg? Gr S videokonferanse

11 Stillastenkning oppbygging og nedtrapping Bygg opp rundt barnet mer og mer helt til barnet klarer oppgaven én gang. Deretter tar man vekk hjelpemidler ett etter ett, til man ser hva som virker, og hva barnet trenger for å stå på egne bein D. Leong, 17 jan Handler om å gi akkurat nok hjelp Gr S videokonferanse

12 Det voksne stillaset Gir bevisst tilpasset hjelp Har klare grenser og en fast holdning (med varme ) Sørger for vekselspill i samværet Gir støtte til positiv atferd, ikke negativ Legger til rette for mange gjentakelser av situasjoner barnet mestrer Gr S videokonferanse

13 Hva innebærer EGENLEDELSE for barna i gruppe S? Hvordan utnytte mental kapasitet Kunne konsentrere seg og være oppmerksom Være aktiv, kunne ta initiativ, være medbestemmende Kunne bruke sin kommunikative og motoriske kapasitet Kunne planlegge og løse problemer underveis Kunne tenke og huske samtidig (arbeidshukommelse) Hvordan være sammen med andre Kjenne sosiale regler Være robust: tåle forandringer i hverdagen, osv. Kunne tåle å vente på noe Kunne regulere egen atferd etter situasjonen Være en person som andre mennesker syns det er hyggelig å være sammen med Gr S videokonferanse

14 Egenledelsesfunksjonene beskrivelse og tiltak 1. Planlegging/problemløsning 2. Organisering 3. Arbeidshukommelse 4. Igangsetting 5. Fleksibilitet 6. Selvregulering 7. Selv-monitorering Gr S videokonferanse

15 Planlegging/problemløsing Identifisere mål, utfordringer og tilgjengelige ressurser Analysere og forstå både utfordringer og konteksten Planlegge hvordan løsningen skal gjennomføres Hva skal gjøres? Hvordan skal dette gjøres? Hvilke ressurser har man? Hvor mye tid har man? Gr S videokonferanse

16 Organisering Planlegging: Orden og struktur på indre Identifisere kunnskap og mål, informasjon utfordringer og tilgjengelige ressurser Orden og struktur på det som Analysere foregår i den og ytre forstå både verden utfordring og konteksten Holde overblikk over Planlegge oppgaven hvordan samtidig løsningen med at skal man gjennomføres. holder på med enkelte Hva deler skal av gjøres? oppgaven Hvordan skal dette gjøres? Hvilke ressurser har man? Hvor mye tid har man? Å hjelpe barnet til bedre organisering av eiendeler kan være et nyttig verktøy Gr S videokonferanse

17 Arbeidshukommelse Planlegging: Organisering: Å tenke og huske samtidig Identifisere Orden og struktur mål, utfordringer på indre og kunnskap Arbeidshukommelse tilgjengelige og informasjon ressurser er helt nødvendig for å drive en Analysere Orden arbeidsprosess og struktur og forstå fremover på både det som utfordring foregår i den og ytre konteksten verden. Barn som sliter med dette Planlegge Holde faller overblikk lett hvordan av lasset over løsningen i skal oppgaven aktiviteter gjennomføres. samtidig og har lett med for at å Hva man glemme skal holder gjøres? regler på med enkelte Hvordan deler av skal oppgaven dette gjøres? Hvilke Arbeidshukommelsen ressurser har man? er Hvor mye tid har man? Å limet hjelpe i tilværelsen. barnet bedre Gr S videokonferanse

18 Igangsetting Planlegging: Organisering: Arbeidshukommelse: Å sette i gang en atferd. Identifisere Orden Å tenke og og struktur huske mål, utfordringer samtidig på indre og kunnskap Barn tilgjengelige med og vansker informasjon ressurser her, har Arbeidshukommelse problemer med å komme er helt i Analysere Orden nødvendig gang og og å struktur holde og for forstå å drive aktiviteter på både det en som utfordring foregår arbeidsprosess gående. i den og ytre konteksten fremover verden. Planlegge Holde Barnet som overblikk sliter ikke hvordan nødvendigvis med over løsningen dette skal oppgaven faller uinteressert gjennomføres. lett samtidig av eller lasset umotivert med i at Hva man aktiviteter for å skal holder gjøre gjøres? og aktiviteten, på har med lett enkelte for men å Hvordan deler glemme har et av mer skal oppgaven regler spesifikt dette gjøres? Hvilke startproblem. ressurser har man? Hvor mye tid har man? Å hjelpe barnet til bedre Gr S videokonferanse

19 Fleksibilitet Planlegging: Organisering: Arbeidshukommelse: Igangsetting: Skifte oppmerksomhet, Identifisere Orden Å Den tenkemåte atferdsmessige og og struktur eller huske mål, perspektiv utfordringer samtidig på delen indre av i og kunnskap igangsettingen en tilgjengelige aktivitet og informasjon ressurser Arbeidshukommelse er helt Analysere Orden nødvendig Barn med som og struktur mestrer vansker og for forstå å drive på dette her, både en har finner som utfordring foregår arbeidsprosess problemer nye løsninger i den og med ytre konteksten på fremover å utfordringer komme verden. i gang og løser og å fastlåste holde aktiviteter situasjoner Planlegge Holde Barn gående. på som god overblikk sliter hvordan måte med over løsningen dette skal oppgaven faller gjennomføres. lett samtidig av lasset med i at Hva man aktiviteter Barnet Mange skal holder barn gjøres? ikke og på som har nødvendigvis med lett har enkelte for vansker å Hvordan deler glemme uinteressert her blir av ofte skal oppgaven regler dette sittende eller gjøres? umotivert fast i Hvilke for egne å gjøre rutiner ressurser aktiviteten, og har man? men Hvor mye tid har man? Å Arbeidshukommelsen har handlingsmønstre hjelpe et mer barnet spesifikt til og bedre makter organisering limet startproblem. ikke å i tilværelsen. nye av løsninger eiendeler kan Gr S videokonferanse

20 Selvregulering Planlegging: Organisering: Arbeidshukommelse: Igangsetting: Fleksibilitet: Å kunne motstå og hemme Identifisere Orden Å Den Skifte impulser tenke atferdsmessige oppmerksomhet, og og struktur huske mål, evnen utfordringer samtidig på til delen indre å stoppe av og kunnskap igangsettingen tenkemåte ens tilgjengelige egne handlinger og eller informasjon ressurser perspektiv på det i Arbeidshukommelse en rette aktivitet tidspunkt. er helt Analysere Orden nødvendig Barn med og struktur vansker og for forstå å drive på her, både det en har som utfordring foregår arbeidsprosess problemer Barn Å kunne som i opprettholde den mestrer og med ytre konteksten fremover å komme dette verden. en finner i gang nye handling løsninger og å over holde på tid, aktiviteter utfordringer og å stoppe Planlegge Holde Barn gående. og denne løser som overblikk når fastlåste sliter hvordan situasjonen med over løsningen situasjoner dette krever skal oppgaven faller på det. gjennomføres. god lett samtidig måte av lasset med i at Hva man aktiviteter Barnet skal holder gjøres? ikke og på har nødvendigvis med lett enkelte for å Hvordan deler glemme uinteressert Mange Barn som av barn skal oppgaven regler sliter dette eller som her gjøres? har umotivert vil vansker ofte Hvilke for her være å blir gjøre urolige, ressurser ofte aktiviteten, sittende ha har store man? fast men i Hvor mye tid har man? Å Arbeidshukommelsen har egne følelsesmessige hjelpe et rutiner mer barnet spesifikt og til reaksjoner bedre er og organisering limet startproblem. handlingsmønstre vansker i tilværelsen. med av konsentrasjon eiendeler og makter kan være ikke og oppmerksomhet å et se nyttig nye løsninger verktøy Gr S videokonferanse

21 Selvmonitorering Planlegging: Organisering: Arbeidshukommelse: Igangsetting: Fleksibilitet: Selvregulering: Å følge med på de løpende Identifisere Orden Å Den Skifte Å reaksjonene kunne tenke atferdsmessige oppmerksomhet, og motstå og struktur huske mål, og utfordringer egne samtidig på hemme delen indre av og kunnskap igangsettingen tenkemåte impulser handlinger tilgjengelige og eller og evnen informasjon væremåte ressurser perspektiv til å stoppe i Arbeidshukommelse ens skaper aktivitet egne hos handlinger andre, og på er hvordan helt det Analysere Orden nødvendig Barn rette andres med tidspunkt. og atferd struktur vansker og for forstå påvirker å drive her, både det en har som selv utfordring foregår arbeidsprosess problemer Barn som i den mestrer og med ytre konteksten fremover å komme dette verden. finner i gang nye Å Et kunne fugleperspektiv løsninger og å opprettholde på aktiviteter utfordringer på en selv Planlegge Holde Barn gående. handling og løser egen som overblikk samhandlingen fastlåste sliter hvordan tid, med over og løsningen situasjoner dette å stoppe med skal oppgaven faller på denne andre gjennomføres. god lett når samtidig måte av situasjonen lasset med i krever at Hva man aktiviteter Barnet det. skal holder gjøres? ikke og på har nødvendigvis med lett enkelte for å Hvordan deler glemme uinteressert Mange Barn som av barn skal oppgaven regler klarer dette eller som å gjøres? har umotivert tenke vansker og se Hvilke for her Barn sammenhengen å blir gjøre som ressurser ofte sliter aktiviteten, sittende har her mellom: man? vil fast ofte men i Hvor mye tid har man? Å Arbeidshukommelsen har egne være jeg hjelpe et gjorde rutiner urolige, mer barnet spesifikt og han til store gjorde, bedre er organisering limet startproblem. handlingsmønstre følelsesmessige gjorde i tilværelsen. av jeg eiendeler reaksjoner gjorde og makter kan og være ikke vansker godt å et se på nyttig med nye vei løsninger konsentrasjon verktøy Gr S videokonferanse

22 Fra deler til helhet Det sosiale aspektet er sentralt i egenledelsestenkningen Ved utarbeiding av tiltak bør dette være utgangspunktet For å mestre sosial deltagelse og kommunikasjon med andre må man være i situasjoner der det er motiverende i seg selv å kommunisere og å bruke sosiale ferdigheter Gr S videokonferanse

23 Leken som tiltak i barns verden Gr S videokonferanse

24 LEK Leken er barns viktigste virksomhet Her avspeiles og stimuleres barnets utvikling på ulike områder: sansemotorisk, språklig, intellektuelt og sosialt (Lillemyr,1995 og Olofson, 1993) Det er derfor viktig å følge med på hvordan barnets lek utvikler seg Samtidig er det viktig å ta hensyn til barnets individuelle interesser og forutsetninger, og forhold i miljøet (Tetzchner, 2001) Gr S videokonferanse

25 1 2 år Begynnende turtaking Utforsking av gjenstander og leketøy Bevegelseslek (grovmotorisk lek) 2 3 år Funksjonslek (utprøving av leketøy) Utvidet / varierende lekerepertoar Begynnende late-som-om -lek Gr S videokonferanse

26 3 4 år Begynnende samlek Konsentrasjonslek på eget initiativ. 4 5 år Konstruksjonslek Begynnende rollelek der rollen er enkel men tydelig Deltar i regellek Gr S videokonferanse

27 5 6 år Fantasilek som markeres av språklige virkemidler Avansert konstruksjonslek som krever kunnskaper og minne Selvstendig regellek som krever forståelse for regler Avansert rollelek Gr S videokonferanse

28 Rollelek - gir barn gode muligheter for utvikling av egenledelse Mange muligheter til sosial samhandling Leken er motiverende i seg selv Stimulerer språk og kommunikasjon Fremhever abstrakt tenkning Forenkler atskillelse mellom tanke, handlinger og objekter Gr S videokonferanse

29 Sosiale ferdigheter Turtaking Rolleleken kompetansebygging Å se andres behov og plassering tvinger barnet til å ta andres perspektiv Fleksibilitet Tilpasning Følge og skifte fokus Gr S videokonferanse

30 Rolleleken kompetansebygging Språk Øvelse i å kunne uttrykke egne tanker og forestillinger slik at den andre forstår Tilegne seg og kunne tolke/lese andre barns språkuttrykk Kunne skille mellom virkelighet og fantasi Dele erfaringer Konfliktløsing - gjennom språket Gr S videokonferanse

31 Identifisering Rolleleken kompetansebygging Finne sin egen rolle Gi plass for andres roller og behov Sosiale systemer Mestringsfølelse Gr S videokonferanse

32 Metakommunikasjon Rolleleken kompetansebygging Lese uskrevne regler Vurdere ut fra kontekst Gr S videokonferanse

33 Når lærer barn best? Når aktivitetene: er utviklingsmessig tilpassede er motiverende i seg selv er passe utfordrende fører til en opplevelse av mestring fremmer sosial tilhørighet Når er barn mest motiverte og engasjerte? I rolleleken Gr S videokonferanse

34 Konklusjon Egenledelsesfunksjoner er sentrale for utviklingen av kommunikative, motoriske og sosiale ferdigheter. Egenledelsesfunksjoner er blant de viktigste bakgrunnsfaktorene for barns generelle utvikling og suksess. Egenledelse er sentralt i helhetsforståelsen av barnet. All ferdighetstrening (språklig-, sosial- og motorisk) bør også omfatte egenledelse. Gr S videokonferanse

35 Tiltak i forhold til de ulike egenledelsesområdene Gr S videokonferanse

36 Tiltak oppmerksomhet og konsentrasjon grunnleggende Hjelpe til å holde oppmerksomhet/konsentrasjon over tid Hjelpe til å holde oppmerksomhet/konsentrasjon selv ved forstyrrelser Være bevisst hvilke forstyrrelser som fins kontrollerte omgivelser Lede oppmerksomheten mot voksne/ andre barn/ ting Hjelpe barnet å kunne skifte oppmerksomhet Hjelpe barnet å kunne ha delt oppmerksomhet Ha god tid Bruke grafiske symboler el.l. som hjelp til å holde oppmerksomheten og å huske Gr S videokonferanse

37 Planlegging/problemløsing - tiltak Generell tilrettelegging Legge til rette for at barnet er aktivt selv Støtte opp om barnets målrettede atferd stillasbygging Bevisst nedtrapping av stillaset Gi barnet problemløsende oppgaver Trekke barnet med i planleggingen og gjennomføringen av det som skjer rundt barnet Bruke rollelek Tenke høyt verbalisere det som skjer i leken Spesifikk trening Øve på å planlegge, gjennomføre og evaluere oppgaver og aktiviteter Den voksne sier eller demonstrerer ulike måter å gjennomføre utfordringer på Trene på ulike leker som fremmer problemløsning Gr S videokonferanse

38 Organisering tiltak Generell tilrettelegging Skape struktur og oversikt i hverdagen Bruke dagtavle Symboler/foto som organiseringshjelp Ha klare grenser/fast holdning Gi hjelp til å holde konsentrasjon / oppmerksomhet bl.a. miljøtilrettelegging Spesifikk trening Trene på matching og sortering på ulike måter, bl.a. finne likheter og ulikheter Trene på rekkefølge i handlinger Gr S videokonferanse

39 Arbeidshukommelse tiltak Generell tilrettelegging Bruke tydelig tale/korte beskjeder Ha rutiner og god struktur som holdepunkter Gi hjelp til å holde oppmerksomhet/ konsentrasjon i form av bilder/symboler og tilrettelegging av miljø Spesifikk trening Øve på å huske f.eks. beskjeder ved hyppig repetisjon med korte pauser Trene på kjedede handlinger Trene på ulike leker/spill som fremmer hukommelse Lære å bruke hjelpemidler som sanger/rim/regler, bilder/symboler Lære memorerings-teknikker Gr S videokonferanse

40 Igangsetting tiltak Generell tilrettelegging Støtte opp om barnets initiativ ( drive ) Gi tydelig og ev. gjentatt starthjelp Hermeleker Spesifikk trening Øve på å ta initiativ i lek og oppgaver i små lekegrupper Trene på å bruke igangsettere selv Multifunksjonshemmede: Øke initiativ bl.a. gjennom overfortolkning og å skape forventning (f.eks. ved bruk av musikk og sang) Gr S videokonferanse

41 Fleksibilitet tiltak Generell tilrettelegging Gi barnet oversikt over hverdagen gjennom å ha god struktur, men gjennomføre bevisste endringer av strukturen gradvis Forberede barnet på endringer/overganger Ha en fast holdning og gjennomfør endringer som avtalt Spesifikk trening Øve bruk av avtalte signaler før overganger Benytte dagtavle og gjennomføre bevisste endringer på denne Øve sosiale regler gjennom leker som fremmer sosialt samspill Gr S videokonferanse

42 Selvregulering tiltak Generell tilrettelegging Gi støtte til positiv atferd, ikke negativ Ha klare grenser og en fast holdning Være god modell f.eks. tenke høyt i situasjoner som krever at den voksne skal hemme atferd Legge til rette for mange gjentakelser av situasjoner barnet mestrer Bruke forsterkere (ytre belønning) hvis det er hensiktsmessig fjernes når det er mulig Bruke avtalte påminningssignaler Spesifikk trening Øve sosial samhandling i liten gruppe Trene impulshemming gjennom ulike leker Lære barnet teknikker med stimuluskontroll Gr S videokonferanse

43 Selvmonitorering tiltak Generell tilrettelegging Trekke barnet maksimalt med ift å beskrive, forstå og evaluere egen atferd Lede oppmerksomheten over på andres signaler og effekten egen atferd har på andre Barnehageopplegg som f.eks. Du og jeg og vi to Observasjons- og hermetrening Rollelek Dukketeater/ hånddukker Gr S videokonferanse

Egenledelse Tiltak S2 uke 19 2012 1

Egenledelse Tiltak S2 uke 19 2012 1 Egenledelse Tiltak 1 Bevisstgjøring Nærpersoner: Bevisstgjøring/holdningsendring Miljømessig tilrettelegging Bruke aktiviteter i hverdagen Direkte trening av spesifikke funksjoner Barnet Utvikling av egenledelsesferdigheter

Detaljer

Hjelp til selvhjelp Småbarnspedagogikk i hverdagen

Hjelp til selvhjelp Småbarnspedagogikk i hverdagen Hjelp til selvhjelp Småbarnspedagogikk i hverdagen Kirsten Møller-Pedersen Klinisk psykolog, barn/unge og nevropsykologi, stipendiat Nasjonalt Kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse Småbarns

Detaljer

UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD. ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling

UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD. ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling FAKTA Er det ofte slik at hvis et barn/ungdom har ADHD så har mor og /eller far det også? Hva er

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring.

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Matematikkvansker Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Veiledning til lærere PPT for videregående opplæring i Asker og Bærum, 2009 Innledning Nyere forskning og erfaring viser at

Detaljer

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon.

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. Mål for dagen: - Hva er ASK - Tematavler - Dagtavler 15.08.14 Anne Kristoffersen og Asbjørg Strand Hva er ASK? Ask kan være alt som hjelper mennesker til å

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Vadsø kommune 2010 1 De fleste bildene er fotografert av personalet i barnehagene. Det er gitt tillatelse til bruk av bildene. Layout: Anne Karlsen

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 2013 / 2014 AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 INNHOLD 1. Personalet s.2 2. Barnegruppen s. 3 3. Smågrupper og planer s.4 4. Dagsrytme

Detaljer