Smerter og deltakelse hos barn og unge med cerebral parese

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smerter og deltakelse hos barn og unge med cerebral parese"

Transkript

1 Smerter og deltakelse hos barn og unge med cerebral parese Kjersti Ramstad MD PhD Overlege Barneavdeling for nevrofag, OUS CP konferansen 2013

2 Cerebral parese (CP) Sammensatte årsaker Stor variasjon i alvorlighet Tilleggsproblemer er vanlig Normal levealder for de fleste For å forstå hva CP er og hva CP betyr for den enkelte pasienten trenger vi mer enn diagnosen m.a.o. vi trenger en forståelsesramme som er videre enn ICD-10

3 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Bio-psyko-sosial tilnærming Flytter fokus fra årsak til virkning Aktivitetsbegrensninger Deltakelsesrestriksjoner

4 ICF Helsetilstand (sykdom eller skade) Kroppsfunksjoner og -strukturer Aktivitet Deltakelse Miljøfaktorer Personlige faktorer Kontekstuelle faktorer

5 Definisjon - cerebral parese (CP) Samlebetegnelse Ikke-progredierende forstyrrelser i motorisk funksjon og i kroppsholdning som fører til begrensning i aktivitet Rapport 2006 Rosenbaumet al DMCN 2007 Forårsaket av skade i en umoden hjerne* *Vanlig definisjon: Skaden skal ha oppstått før 2 års alder

6 Klassifikasjon av den motoriske forstyrrelsen Topografi Unilateral eller bilateral distribusjon Blandingstyper: Angi den bevegelsesforstyrrelsen som har størst betydning for begrensningene i aktivitet Type Spastisk Dyskinetisk Ataktisk

7 Gjentatte muskel-skjelettsmerter relatert til CP RMP- Recurrent Musculoskeletal Pain

8 Design og deltakere 1 Artikkel I-III Tverrsnittsstudie 1.feb jan.2010 Ungdom med CP født bosatt i ansvarsområdet for helse SørØstHF 128 invitert, 59% deltok Barn og ungdom med CP i alderen 8-18 år som gjennomførte databasert ganganalyse v/ Oslo Universitetssykehus 85 invitert, 89% deltok

9 Overordnet formål Undersøke RMP og hvordan RMP forholder seg til 1. Psykisk helse 2. Helserelatert livskvalitet (HRQL) 3. Deltakelse

10 Metode 1 Intervju Foreldre og barn sammen Klinisk undersøkelse Barnelege og fysioterapeut Spørreskjema Foreldre og barn hver for seg

11 Forkortelse Navn Måler Respondent FPS-R Facies Pain Scale Smerteintensitet Barn CHQ ChildHealth Questionnaire Smerte -frekvens og intensitet Barn og foreldre BPI Brief Pain Inventory (modifisert) Smerte lokalisasjon og betydning Barn og foreldre PedsQL Pediatric Quality of Life Helserelatert livskvalitet Barn og foreldre SDQ Strengthand Difficulties Questionnaire Psykisk helse Barn og foreldre GHQ General Health Questionnaire Helse foreldre Foreldre LIFE-H Assessment of Life Habits Deltakelse Barn eller foreldre PACS Parental Account of Children s Symptoms Sosio-økonomiske faktorer Foreldre

12 Design og deltakere 2 Artikkel IV Longitudinell studie Inklusjon: 16.sept sept.2005 Barn med CP som fikk etablert intratekal baklofenbehandling ved Oslo Universitetssykehus N=38 N=35 Komplikasjoner N=3

13 Metode 2 Klinisk undersøkelse Intervju med foreldre Dagen før implantasjon av pumpe Etter 6 og 18 måneder

14 Forkortelse Navn Måler Respondent GMFM Gross Motor Function Measure Grovmotorisk funksjon Observasjonsskala PEDI Pediatric Evaluation of Disability Inventory Aktivitet og deltakelse Foreldre

15 Artikkel I. Smerte (RMP) N= gutter 72 jenter Median alder 15.6 år Ramstad K, Jahnsen R, Skjeldal OH, Diseth TH: Characteristics of recurrent musculoskeletal pain in children with cerebral palsy 8-18 years old. Developmental Medicine & Child Neurology 2011; 53:

16 Utvalget - forflytning GMFCS utvalget GMFCS Europa (SCPE) 15% 13% 37% 35% I II III IV-V 32% 17% 31% 20% I II III IV-V

17 Resultater RMP Hele utvalget: 62 % (95 barn) hadde RMP Artikkel I n=153 Populasjons basert gruppe: 75 % hadde RMP Alder over 14år var den eneste faktoren som kunne forutsi RMP (OR 2.71, p=0.02) Både foreldre og barn karakteriserte smertene som moderate, men foreldre mente at smertene var noe verre enn barna gjorde (median CHQ transformed pain score 50 vs 55, p=0.02) Både foreldre og barn mente at smertene påvirket generell aktivitet og gange (3/10 for generell aktivitet og 2/10 for gange, p>0.05) Foreldrene, men ikke barna, mente at smertene påvirket søvnen (1/10 vs 0/10 p<0.01) Ramstad K, Jahnsen R, Skjeldal OH, Diseth TH: Characteristics of recurrent musculoskeletal pain in children with cerebral palsy 8-18 years old. Developmental Medicine & Child Neurology 2011; 53:

18

19 Resultater RMP- 95 barn og unge Sterkest smerte: Underekstremiteter 67 Korsryggen 9 Nakke/skuldre/armer 4 Smerter fra flere steder (multiple painsites) var vanlig Forverrende faktorer: Løpe eller gå60 Immobilisering 16 Hva gjorde de for lindring: Hvile 37 Massasje Skifte av posisjon 15 Paracet el.l. siste måned:33 Ingen tiltak: 3

20 Resultater psykisk helse og HRQL Artikkel II n=83 Psykiske helseproblemer (TDS påsdq) RMP (p=0.04) Kjønn jente (p=0.04) * HRQL (PedsQL total sumskåre) RMP (p<0.01) * GMFCS (p<0.01) Barna: RMP har sammenheng med dårligere psykisk helse og med dårligere helserelatert livskvalitet (HRQL) Ramstad K, Jahnsen R, Skjeldal OH, Diseth TH: Mental health, health related quality of life and recurrent musculoskeletal pain in children with cerebral palsy 8-18 years old. Disability & Rehabilitation 2012 ;34 (19):

21 SDQ skårer - Problemer med venner Self-report Maternal proxy-report 3 2,5 2 1,5 1 -RMP +RMP 4 3,5 3 2,5 2 1,5 -RMP +RMP 0,5 0 Boys Girls 1 0,5 0 Boys Girls

22 Artikkel III Deltakelse N= gutter og 51 jenter Median alder 14 år 74% GMFCS I-II 26% GMFCS III-IV RMP 57 % (60 barn) Ramstad K, Jahnsen R, Skjeldal OH, Diseth TH: Participation in children with cerebral palsy 8-18 years old: The contribution of recurrent musculoskeletal painand mental health problems. Developmental Medicine & Child Neurology 2012 Sep; 54(9):

23 Resultater utføring Daglige aktiviteter Skåre RMP (p=0.02) TDS (p=0.02) * Sosiale roller Skåre RMP (p=0.03) TDS (p<0.01) * Barn med RMP eller psykiske problemer skårer lavere pådeltakelse.

24 Resultater -tilfredshet Daglige aktiviteter Skåre GHQ (p<0.01) Kjønn jente (p=0.01) RMP (p=0.03) Sosiale roller Skåre RMP (p<0.01) TDS (p<0.01) * Foreldre med dårlig helse og jenteforeldre er mindre fornøyde med barnas deltakelse i daglige aktiviteter Foreldre til barn med RMP er mindre fornøyd med barnas deltakelse både i daglige aktiviteter og i sosiale roller. Foreldre til barn med psykiske problemer er mindre fornøyd med barnas deltakelse i sosiale roller.

25 Artikkel IV Behandling av RMP N=35 25 gutter og 10 jenter Median alder 8.6 år GMFCS III: 2 barn GMFCS IV-V: 33 barn RMP 33 barn Ramstad K, Jahnsen R, LofterodB, Skjeldal OH: Continuous intrathecal baclofen therapy in children with cerebral palsy; the timing of effects may have implications for therapy. Acta Paediatrica (11):

26 Resultater kroppsfunksjoner, aktivitet og deltakelse T0-T1 T1-T2 T0-T2 Færre oppvåkninger ** ** Sjeldnere vondt ** * ** Lavere smerteintensitet ** * Mindre spastisitet * Bedre motorikk * * ** Bedre sosial funksjon * * **

27 Fortolkning Oppsummering Gjentatte muskel-skjelettsmerter med relasjon til CP (RMP) er det dominerende smerteproblemet hos barn og unge med CP. Selvrapport i tillegg til rapport fra foreldre er viktig fordi barn og foreldre har ulikt syn både påsmerter og psykisk helse Smerter og psykiske problemer reduserer deltakelse Behandling med intratekal baklofen lindrer RMP og fører til endring påflere ICF områder ICF gir en nyttig forståelsesramme for forskning og klinikk DUO Digitale Utgivelser ved UiO. Hjemmesiden, Universitetssbiblioteket i Oslo

28 Takk for oppmerksomheten

Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP

Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP Reidun Jahnsen Fysioterapeut Dr Philos Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Oslo og Akershus Arve Opheim Fagsjef fysioterapi, Sunnaas

Detaljer

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin Masteroppgave 2014 «Hvordan grovmotorisk funksjon, leddbevegelighet og spastisitet i underekstremitetene til barn med cerebral parese påvirkes ved hjelp av et motorisert trenings- og stimuleringshjelpemiddel»

Detaljer

CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) SiV Grafisk AT februar 2011

CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) SiV Grafisk AT februar 2011 SiV Grafisk AT februar 2011 CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) ÅRSRAPPORT 2010 2 IvarHaagaas,seniorkonsulent,overlege SandraJulsenHollung,informasjonsrådgiver/koordinator GuroL.Andersen,leder,overlege

Detaljer

Barn med koordinasjonsvansker

Barn med koordinasjonsvansker Barn med koordinasjonsvansker Artikkelen er skrevet etter et prosjekt som er gjort som en del av et masterstudium i Developmental Coordination Disorder (DCD), ved Universitetet i Wales, våren 2007. I Norge

Detaljer

Rehabilitering i sykehjem

Rehabilitering i sykehjem Rehabilitering i sykehjem Riskatun rehabiliteringssenter Døgnavdeling med 15 korttidsplasser åpnet i mai 2007 Økt til 20 korttidsplasser i juni 2012 Organisert under Resultatenhet Fysio- og ergoterapi

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

GMFCS E & R Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised

GMFCS E & R Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised CanChild Centre for Childhood Disability Research Institute for Applied Health Sciences, McMaster University, 1400 Main Street West, Room 408, Hamilton, ON, Canada L8S 1C7 Tel: 905-525-9140 ext. 27850

Detaljer

5.1. Anbefallning är ok. Det var tråkigt att det inte gick att titta på måluppfyllslse för mer än PEDI och GMFM, som ju är begränsade målområden.

5.1. Anbefallning är ok. Det var tråkigt att det inte gick att titta på måluppfyllslse för mer än PEDI och GMFM, som ju är begränsade målområden. Kristisk granskning av National klinisk retningslinje for Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge med nedsat funktionsevne som följe af cerebral parese Generell är jag mycket imponerad av ert ambitiösa

Detaljer

Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Slagbehandlingskjeden Bergen Ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering pågår et større

Detaljer

Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom

Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom En kartleggingsstudie M. Elizabeth Holtebekk Masteroppgave ved Seksjon for helsefag, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Det medisinske

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden

Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden En kunnskapsoversikt Anne Reneflot og Miriam Evensen NHVs Rapportserie 2011:1 R jenhaa NHV [Välj datum] 1

Detaljer

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge.

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Heidi Johansen Inger-Lise Andresen Innledning Resultater fra kortvokststudien er nå publisert: Tre vitenskaplige artikler, en på engelsk og to

Detaljer

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Kull 2005-10 Ingrid Le Moullec og Nina Seljestad Veileder: Magne Raadal Innholdsfortegnelse

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Af Ratib Lekhal, Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, (SePU) Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Livet to år etter multitraume;

Livet to år etter multitraume; Lene Mosberg-Stangeby Livet to år etter multitraume; erfaringer, utfordringer og anbefalinger Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag Vår 2013

Detaljer

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M.

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M. eldre og Tannhelse Foto: Erik M. Sundt 100 101 Noe for deg? sammendrag Hva tilfører denne artikkelen? Studien viser at de fleste eldre i hjemmesykepleien i Oslo har egne tenner. Dårlig tannhelse kan få

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS INNHOLD FF1 Barn og unge s. 2 FF2 - Lungefysioterapi og eldre s. 11 FF3 Kvinnehelse s. 20 FF4 Fysioterapi i kommunene s. 29 FF5 Rehabilitering s. 38 FF6 Muskel- og skjelettplager

Detaljer

fag Foresattes forventninger til småbarn i Norge og Uganda Motorisk utvikling og kulturelle påvirkninger: VITENSKAPELIG ARTIKKEL

fag Foresattes forventninger til småbarn i Norge og Uganda Motorisk utvikling og kulturelle påvirkninger: VITENSKAPELIG ARTIKKEL fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Motorisk utvikling og kulturelle påvirkninger: Foresattes forventninger til småbarn i Norge og Uganda Nina Skjæret, fysioterapeut, MSc, selvstendig næringsdrivende Ilen Fysioterapi

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Intensivt i Oslo 27.mai 2014 Katrine Rolid MSc, spesialfysioterapeut Kreft-,kirurgi- og transplantasjonsklinikken,ous

Intensivt i Oslo 27.mai 2014 Katrine Rolid MSc, spesialfysioterapeut Kreft-,kirurgi- og transplantasjonsklinikken,ous 1 HELSERELATERT LIVSKVALITET OG SYSTEMATISERT REHABILITERING ETTER HJERTETRANSPLANTASJON Intensivt i Oslo 27.mai 2014 Katrine Rolid MSc, spesialfysioterapeut Kreft-,kirurgi- og transplantasjonsklinikken,ous

Detaljer

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet Av Sveinung Legard Arbeidet er finansiert av NAV

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) MANUAL TIL NORSK PEDI-VERSJON Marie Berg, Anne-Stine Dolva, Jo Kleiven og Lena Krumlinde-Sundholm With Permission of CREcare LLC Copyright: Sunnaas sykehus

Detaljer