Velkommen til landskonferanse på Sørlandet for sosionomer innen habilitering innspill mht noen faglige utfordringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til landskonferanse på Sørlandet for sosionomer innen habilitering innspill mht noen faglige utfordringer."

Transkript

1 Velkommen til landskonferanse på Sørlandet for sosionomer innen habilitering innspill mht noen faglige utfordringer. Konst. avdelingsleder Bjørn Lerdal, HABU, Barnesenteret

2 Ulike forståelsesmodeller av funksjonsnedsettelse Det eksisterer til dels flere til dels motstridende grunnsyn på hva funksjonshemming er: Den medisinske retningen sette oppmerksomheten på andre forhold og årsaker enn de mer sosiologiske eller samfunnsbaserte retningene. En funksjonshemming en tilstand som flertallet har et sterkt og inderlig ønske om ikke å være i. (REspekt nr.1.05)

3 Sentrale habiliteringsutfordringer Barn viser best utvikling og oppnår optimal funksjon innen en familiekontekst som er støttende og som er preget av mestring, lite stress og et lavt belastningsnivå. (www.canchild.ca) Foreldre har den ledende og styrende funksjonen i familien og det er essensielt å tilby foreldre assistanse og støtte i forhold til å redusere stress og å finne fram til god mestring og tilpasning.

4 Baserer vi praksis på dokumentert kunnskap eller gjetting?

5 Modell som illustrerer sentrale mestringsfaktorer Faktorer relatert til barnet Foreldrerelaterte faktorer Tilpasning og mestring Omgivelsesfaktorer Fase i familiens livssyklus

6 Mean profile for parents of children with cerebral palsy M58% M 42% K64% K36% M8% M92% K45% K54% K36% M33% K64% M67% K=11 M=12

7 Results: PSI mothers report Table 3 PSI Subtest scores - Mean values (SD) for mothers with both pre test and post test scores in cases (n=9) Pre test Post test Mother s report Child Domain Total score 120,3 (23,0) 104,6 (28,1)** Distractibility/hyperactivity 25,8 (3,8) 21,0 (5,1)** Adaptability 29,8 (9,8) 27,2 (9,2) Reinforces parent 9,7 (3,3) 9,1 (2,8) Demandingness 27,0 (4,5) 23,1 (5,8) Mood 11,9 (3,3) 9,1 (3,2)* Acceptability 16,2 (5,5) 15,0 (6,6) Parent Domain Total score 144,2 (20,5) 125,4 (14,7)** Competence 29,6 (4,0) 28,1 (4,0) Isolation 14,0 (3,8) 13,8 (3,5) Attachment 12,4 (3,1) 10,3 (1,5)* Health 15,6 (3,0) 13,8 (3,8) Role restriction 24,4 (6,8) 20,4 (4,7)* Depression 26,9 (5,3) 22,2 (5,5)** Spouse 20,9 (5,9) 18,0 (4,0) Total Stress Index 264,6 (39,2) 230,0 (38,9)** **p.01, *p <.05 (Post test versus pre test score)

8 Den kompliserte sorgprosessen Gammel modell: Sjokk Reaksjonsfase Bearbeidingsfase Nyorienteringsfase Ny modell: Ingen standard sorgfaser, men store individuelle og familiemessige forskjeller utgangspunktet blir de enkeltes ønsker, behov og situasjon.

9 Et tankekors og paradoks For mange foreldre til barn med funksjonsnedsettelser oppgir at den mest belastende enkeltfaktoren, er kontakten med oss i hjelpeapparatet. Dette setter brukermedvirkningen i fokus. Hvilke system har vi for brukermedvirkningen? Foreldre opplever ofte å få en omfattende administratorrolle. Hvorfor?

10 Habiliteringsseksjon for barn og unge (HABU), Kristiansand 10 idéer om hva en kan gjøre for at tilbudet skal bli familiesentrert Disse prinsippene omhandler 10 familiesentrerte idéer som er aktuelle for familier, tjenesteytere og organisasjoner. Oversatt fra CanChild Centre for Childhood Disabilities Research. Hvem kan bidra Idé #1 Idé #2 Idé #3 Idé #4 Idé #5 Idé #6 Idé #7 Idé #8 Idé #9 Idé #10 med hva: Familie Informer tjenesteytere om de tidspunkt og møtesteder som passer best for deg. Fortell tjenesteytere hva ditt barn og dere som familie liker å gjøre og hva dere gjør bra. Fortell tjenesteytere hva du ønsker ditt barn skal gjøre. Oppmuntre barnet ditt til å gjøre dette når hun eller han er i stand til det. Spør tjenesteytere om der finnes alternativer til familiene, før dere tar avgjørelser. Spør etter informasjon og indiker hvilken type informasjon du foretrekker (f. eks. verbal, skriftlig, video eller internett.) Fortell tjenesteytere hva du ønsker hjelp til. Skriv en liste over spørsmål du ønsker å spørre tjenesteytere om. Se over listen ved slutten av besøket for å forsikre deg om at alle spørsmål er blitt besvart. Vær åpen med tjenesteytere. Forsikre deg om at de vet hva som er viktig for deg og din familie. Be om hjelp for å komme i kontakt med andre familier i tilsvarende situasjon, for å kunne dele erfaringer og kunnskap. Involver familien og venner ta med menneskers tilbud om hjelp på alvor og spør om støtte når du trenger det. Tjenesteytere Tilby familier å velge møtested og tidspunkt. Spør hva som passer best for dem. Rett fokus mot barnets og familiens styrker, både når du snakker og skriver. Målsettinger utformes i samarbeid med barnet, familien og andre, herunder førskole, skolepersonell og øvrige tjenesteytere. Sørg for å presentere ulike valgmuligheter for familien slik at de har en reell mulighet til å velge. Sørg for å ha informasjon tilgjengelig i varierte former, som skriftlig, video eller internett. Spør familiene hva de ønsker fra deg og din tjeneste. Ha nok tid til å snakke med familien ved hvert møte. Forsikre deg om at de ikke opplever å måtte skynde seg. Lytt til hva familiene forteller deg, og stol på dem. Spør familiene om de vil ha kontakt med andre familier. Ha kjennskap til hvem du kan formidle kontakt med og hvem som ønsker dette. Få kjennskap til hele familien og hvorledes hvert enkelt familiemedlem bidrar. Spør foreldrene hvem de vil involvere i hjelpetilbudet. Organisasjon Ha fleksible arbeidstider og drift som bidrar til at fagfolk er til stede store deler av dagen. Vær fleksibel med henhold til når fagfolk/personell kan møte familiene. Formidle via brosjyrer, nettsted og/eller oppslagstavle historier som familiene har fortalt om hva de har lykkes med. Utvikle metoder for å sikre at alle er kjent med felles målsettinger. Forsikre dere om at disse retningslinjer er implementert hos arbeidstakerne. Sørg for at fagpersoner er bevisst de ressurser som eksisterer rundt barnet. Bidra med fortløpende opplæring. Utvikle og viderefør arbeidet med å være et resurssenter for foreldre. Inkludert informasjon om organisasjonen og tjenesteyterne. Få tilbakemelding fra familiene, ta dem på alvor og bistå dem med deres bekymringer. Finn ut hvor mye tid tjenesteytere trenger for å arbeide etter en familiesentrert modell, og fordel arbeidsoppgavene i forhold til det. Inkluder brukere i styrer, utvalg, og ved intervju av nyansatte. Gi familiene hjelp til å komme i kontakt med andre familier, foreldreforeninger og brukerorganisasjoner. Gi tjenester til alle familiemedlemmer. Tilby programmer for småsøsken, besteforeldre og andre.

11 Utfordringer Habiliteringsvirksomheten er for viktig og komplisert til å bli overlatt til de rene helseprofesjonene. Sosionomene bør altså en sentral plass i habiliteringstjenestene i årene fremover. Sosionomprofesjonen har imidlertid en stor utfordring i forhold til utvikling av sosialfaglig forskning, en kunnskapsbasert praksis innen habfeltet og spissede intervensjoner mot definerte målgrupper. Lykke til med konferansen.

Slik brukerne ser det

Slik brukerne ser det Sørlandet sykehus HF Medisinsk klinikk, Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) - rapportserie Slik brukerne ser det Brukerundersøkelse

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Ledelse av samhandling

Ledelse av samhandling Ledelse av samhandling Arbeidstakerundersøkelse Bare 37 prosent sier de har en klar forståelse av hva organisasjonen prøver å oppnå og hvorfor. Bare en av fem er entusiastisk for deres organisasjons mål.

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

HVPU-reformen i 1991 innebar et tidsskille. Foreldreinnspill. gir bedre habilitering

HVPU-reformen i 1991 innebar et tidsskille. Foreldreinnspill. gir bedre habilitering fagartikkel Barnehabilitering Øyvind Lied er vernepleier med spesialutdanning ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet Sykehus HF. Han har mange års erfaring med barn og unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Hovedbudskap Mange organisasjoner rekrutterer ansatte eller eksterne organisasjoner til å arbeide med personer med demens. Som

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet?

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet? «Mange bekker små» AV OLAV OSE EVENSEN vernepleier og avdelingssjef ved Avdeling for voksen habilitering, Nordlandssykehuset i Bodø. Jeg ønsker å formidle noen av de erfaringene vi i psykiatrisk innsatsteam,

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 Av: Asle Bentsen, KoRus-Sør, Borgestadklinikken Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale kompetansesentra på rusfeltet,

Detaljer

PIH. Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt. HABU, Sørlandets sykehus HF, 2002-2006

PIH. Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt. HABU, Sørlandets sykehus HF, 2002-2006 PIH Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt HABU, Sørlandets sykehus HF, 2002-2006 Disposisjon: Oppdrag, faglig utgangspunkt, PIH-modeller, resultat og erfaringer fra prosjektperioden.

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT)

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) 1 Januar 2009 1- Innledning KUTT (Kommunalt Utviklingsteam for Tromsø) ble startet som prosjekt august 2006, med varighet

Detaljer

FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system. Sluttrapport. Rapporten er skrevet av:

FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system. Sluttrapport. Rapporten er skrevet av: FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system Sluttrapport Rapporten er skrevet av: Prosjektleder Mette Jørgensen, Avd. for forebyggende helsearbeid Desember 2003 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER FREMGANG OG UTVIKLING 2005 2010 Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Europeisk

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Av: Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse, barnevernspedagoger og ansatt i Ungdomsteamet i Fredrikstad kommune. Hvordan skal vi oppdage og hjelpe

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer