HABU KURS HØSTEN 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HABU KURS HØSTEN 2009"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF HABU KURS HØSTEN 2009 Se også for egne kursbrosjyrer for enkeltkurs Oppdatert Postadresse Sørlandet sykehus HF HABU Serviceboks Kristiansand Telefon: (Kr.sand) Besøksadresse Hjemmeside Kr.sand: Eg Bygg 41 Arendal: Sykehusv. 1 Telefax: (Arendal) 1

2 Habiliteringseksjonen for barn og unge (HABU) på Agder har ansvar for spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med ulike medfødte og/eller ervervede funksjonsnedsettelser.habu gir årlig tjenester til langt over 1000 barn og unge med funksjonsnedsettelser på Sørlandet. HABU skal, i tillegg til å yte kliniske tjenester, være en ressursbase for ansatte i kommunene, og bidra til å øke kunnskapen om og verdsettingen av barn og unge med funksjonsnedsettelse. GENERELT OM KURS: Orientering om enkeltkurs ligger på vår hjemmeside Der finner du også en kursoversikt for hvert semester denne oppdateres etter hvert som kursene blir klare. Enkelte kurs annonseres også i dagspressen, men vår nettside vil være der du til enhver tid vil finne et oppdatert kurstilbud. KURSSTED: Kursene er vanligvis lagt til Sørlandet sykehus HF, Kristiansand eller Arendal se nærmere for hvert enkelt kurs. Parkering på merkede plasser/avgiftsparkering se skilting. KURSUTGIFTER: HABU øsnker at kurstilbudet skal være tilgjengelig for flest mulig og vi prøver derfor å holde en så lav kursavgift som mulig. Eventuelle kursutgirfter går til dekning av reelle kostnader til forelesere, lokaler, kursmateriell og eventuell servering. PÅMELDING: Påmelding skjer via nettsiden Dersom du ikke har anledgning til å melde deg på via hjemmesiden, kan du kontakte vår resepsjon se enkeltbrosjyre for hvert kurs. Kursene kan ha begrenset antall plasser. Påmelding innen frist anses som bindende, kurs kan evnt. bli avlyst dersom det ikke er tilstrekkelig antall deltakere ved påmeldingsfristens utløp. Påmelding til kurs som er merket med følgende tekst i kursiv er ikke klar for påmelding. Brosjyre til kurs er under utarbeidelse/ avventer ferdigstilling av kursprogram NÆRMERE INFORMASJON: Har du spørsmål/innspill kan du kontakte: Undervisningskonsulent Randi Damgård, HABU Kristiansand, tlf / eller mail HABUs ekspedisjon Arendal tlf HABUs ekspedisjon Kristiansand Mail: 2

3 KURS 1: CEREBRAL PARESE - BASISKURS MÅLSETTING: Målsettingen med kurset er å gi oppdatert kunnskap om Cerebral Parese samt aktuelle tema for oppfølgingstiltak, herunder hvilke tilbud som finnes for barn/unge og familier. TEMA: Basiskurs i CP er inndelt i tre temaer. Første del omhandler diagnostikk/funksjonsutredning. Andre del er en presentasjon av ulike tilbud til brukergruppen. I siste del gis en innføring i tilrettelegging og stimuleringstiltak for barnets videre utvikling. FOREDRAGSHOLDER: CP-foreningen og fagfolk fra Sørlandet Sykehus Helseforetak MÅLGRUPPE: Fagfolk, foresatte og ungdom med CP over 16 år. TID: STED: Undervisningsenteret, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand KURSAVGIFT: Kurset er gratis. PÅMELDING og FRIST: evnt. HABUs ekspedisjon tlf Innen KURSANSVARLIG: Randi Damgård (undervisningskonsulent) HABU 3

4 KURS 2: FORELDRESAMLING TIL DERE SOM HAR ET BARN/UNGDOM MED CEREBRAL PARESE SOM ER INNTATT I HABU. HABU mottar en rekke henvendelser med ønske om oppfølgende tilbud til søsken og foreldre til barn som er inntatt i HABU. Vi arrangerer nå en samling for foreldre som har et barn eller ungdom med CP, og også en samling for søsken (se kurs nr. 3) Målsetting med foreldresamlingen er at foreldre skal møtes for å utveksle erfaringer og øke egen kunnskap for bedre å håndtere en krevende hverdag. HABUs psykolog Kristian Sørensen vil innlede til aktuelle tema for drøfting og det vil også være rom for å fremme andre aktuelle tema. Tidspunkt: kl Sted: HABU-Kristiansand Servering: kaffe/the Samlingen er gratis. Påmelding evnt. HABUs ekspedisjon tlf innen Kontaktpersoner: Kristian Sørensen (psykolog) HABU-Kristiansand Randi Damgård (undervisningskonsulent) HABU 4

5 KURS 3: SØSKENSAMLING TIL DEG SOM ER MELLOM 6-12 ÅR OG HAR EN SØSTER ELLER BROR MED CP SOM ER INNTATT I HABU HABU mottar en rekke henvendelser fra foreldre og hjelpeinstanser med ønske om et forum for søsken til barn/unge som er inntatt i HABU. Vi inviterer nå søsken i alderen 6-12 år, som har en bror eller søster med Cerebral Parese og som er inntatt i HABU, til ettermiddagssamling på HABU. Hensikten med samlingen er å legge til rette for å møte andre søsken, samt dele erfaringer og opplevelser fra hverdagen. Samlingen ledes av sosionom Ann Svendsen og Anita Amundsen Tidspunkt: kl Sted: HABU-Kristiansand Servering : enkel servering Samlingen er gratis. Påmelding evnt. HABUs ekspedisjon tlf innen Kontaktpersoner: Anita Amundsen (sosionom) HABU-Kristiansand Ann Karin Svendsen (sosionom) HABU- Kristiansand Randi Damgård (undervisningskonsulent) HABU 5

6 KURS 4: HVA MED OSS? HELGESAMLING FOR FORELDRE TEMA: HABU har samarbeidet med Samlivssenteret ved Modum Bad og Familiekontoret i Kristiansand om kursopplegg for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Vi er opptatt av å bistå foreldre i å styrke det positive i parforholdet til familier som har særlig krevende omsorgsoppgaver. HABU inviterer til en helgesamling for foreldre med barn som er inntatt HABU. Tema vil være kommunikasjon, de sammensatte følelsene og betydningen av glede. Samlingen vil gi rom for å dele erfaringer, gi muligheter for påfyll og være dager der parforholdet gis anledning til å være i fokus. MÅLGRUPPE: Foreldrepar med barn som er inntatt ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Arendal og Kristiansand. TID: oktober -09 STED: HABU Kristiansand KURSAVGIFT: Kurs/servering og evnt. overnatting i Familiehuset er gratis PÅMELDING og FRIST: evnt. HABUs ekspedisjon tlf innen KURSLEDERE: Sosionom Ann Karin Svendsen, HABU Kristiansand Sosionom Anita Amundsen, HABU Kristiansand Undervisningskonsulent Randi Damgård, HABU (kursansvarlig) 6

7 KURS 5: RETTIGHETER TEMA: Barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier er sikret hjelp og støtte med forankring i en rekke lover og forskrifter. Mange foreldre opplever at det er vanskelig å orientere seg i, og ha oversikt over gjeldende regeler. Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familie gis av ulike instanser og etater. MÅLSETTING Målsetting med kurset er å gi økt kunnskap om aktuelle rettigheter ift. barn/unge med nedsatt funksjonsevne. Det vil bli spesielt lagt vekt på overgangen fra barn til voksen og hvilken betydning dette har for ungdommen og foreldre. FOREDRAGSHOLDERE: Representanter fra Fylkesmannen, kommunen, NAV Trygd, NAV Ung-etat og NAV hjelpemidler. MÅLGRUPPE: Foreldre/pårørende til barn/unge med funksjonsnedsettelser samt ungdom over 15 år. TID: kl STED: HABU Kristiansand, Sørlandet sykehus HF KURSAVGIFT: Kurset er gratis, servering av kaffe/the og enkel lunsj. PÅMELDING og FRIST: evnt. HABUs ekspedisjon tlf Innen , begrenset antall. KURSANSVARLIG: Sosionom Ann Karin Svendsen, HABU Kristiansand Sosionom, Anita Amundsen, HABU Kristiansand Undervisningskonsulent Randi Damgård HABU 7

8 KURS 6: FORELDRESAMLING TIL DERE SOM HAR ET BARN MED SPESIFIKK SPRÅKVANSKE Brosjyre til kurs er under utarbeidelse/ avventer ferdigstilling av kursprogram KURSANSVARLIG: Logoped Arne Greibesland HABU-Kristiansand Sosionom AnitaAmundsen HABU-Kristiansand Undervisningskonsulent Randi Damgård HABU PÅMELDING: avventer ferdigstilling av kursprogram 8

9 KURS 7 : NÅR BARNET IKKE SNAKKER HVA GJØR VI? Hjelpemiddelsentralen Vest - Agder PPtjenesten Sørlandet sykehus HF HABU Kristiansand INVITASJON TIL NYTT TVERRFAGLIG KURS i serien som tidligere har vært holdt på Hjelpemiddelsentralen NÅR BARNET IKKE SNAKKER HVA GJØR VI? Veien fram til en Alternativ og Supplerende kommunikasjonsløsning (ASK), ideer og praktiske løsninger Forelesere: Vernepleierkonsulent Annikken Rød, Spesialpedagogisk konsulent Karin Bakke Thorsen Sykehuset i Vestfold, Habiliteringssenteret Nytt sted: Universitetet i Agder, Kristiansand Påmeldingsfrist: 14. oktober Påmelding fra uke 39: (begrenset antall plasser) , kl Ingen kursavgift, lunsj kan kjøpes Målgruppe: pedagoger, fysio- og ergoterapeuter, foreldre/foresatte, veiledere og andre som jobber i dette fagfeltet Forelesningen vil belyse følgende områder: Identifisering av ASK behov Litt om kartlegging og vurdering Tidlig ASK intervensjon Valg av ASK løsninger Hvordan komme i gang? Tilrettelegging av språkmiljø Hvordan være gode språkmodeller og samtalepartnere - Det vil bli god anledning til spørsmål samt å se på en liten ASK utstilling Vi vil denne gangen ha fokus på de barn som har gode muligheter til å lære å forstå tale, men ikke selv kan snakke (uttrykksmiddelgruppen) og de som trenger opplæring i en alternativ kommunikasjonsform som en støtte på veien til en utviklet tale (støttespråkgruppen). Foredragsholderne Rød og Bakke Thorsen veileder personalgrupper og pårørende i kommunene i Vestfold, i forhold til barn som tilhører både uttrykksmiddel, støttespråk og språkalternativgruppen. I tillegg er de aktivt med i ASK teamet på Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold. ASK-gruppe Vest- Agder Kursarrangør er ASK-gruppe Vest-Agder, som består av representanter fra NAV Hjelpemiddelsentralen, PPT Kristiansand, Sørlandet Kompetansesenter og Sørlandet Sykehus Kristiansand HABU. Vi jobber sammen for å øke vår kompetanse på dette feltet og ønsker også å bidra til at flest mulige som er interessert i fagfeltet får påfyll både mht. teori og metodikk. 9

10 KURS 8 : AUTISME Tema: Tidlig tegn på autisme. Læring i naturlige situasjoner. Læring med fokus på etablering av felles oppmerksomhet. Autisme og lek. Målsettingen Øke kompetansen i utfordringen med å avdekke autisme tidlig. Øke kompetansen på organisering og gjennomføring av opplæring innenfor språklige ferdigheter og sosiale ferdigheter for barn med autismespekterforstyrrelse. Foredragsholdere Kenneth Larsen; teamleder v.glenne Regionale Senter for Autisme Gro Baasland; fagkonsulent v.glenne Regionale Senter for Autisme Edel Lauritsen; spesialkonsulent v. Habiliteringsseksjonen Sørlandet sykehus Målgruppe Foreldre til barn med en autisme spekter forstyrrelse, Kommunalt ansatte som har ansvar og oppgaver for barn med autisme spekter forstyrrelse. Tidspunkt Tirsdag 1. desember Klokka Sted Universitetet i Agder Kristiansand. Auditoriet: B Kursavgift: Ingen kursavgift Lunsj: Kaffe, the og lunsj kjøpes i kantina. Påmelding Eventuelt HABUs ekspedisjon Innen 15. november Begrenset antall. Bindende påmelding. Kursledere/-ansvarlige: Vernepleier Edel Lauritsen ) Undervisningskonsulent Randi Damgård ) Informasjon: Ønsker du mer informasjon om seksjonen kan du gå inn på vår hjemmeside eller ta direkte kontakt på telefon KURSPROGRAM: : Tidlig tegn på autisme : Motivasjon - kartlegging : Læring i naturlige situasjoner : Lunch : Felles oppmerksomhet : Autisme og lek : Oppsummering/spørsmål 10

11 11

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Sørlandet sykehus Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Innhold 1. Avdelingens virksomhet i 2012... 4 2. Resultater aktivitet og økonomi... 5 2.1 Aktivitet...

Detaljer

Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse!

Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse! SPISS KURSKATALOG Høsten 2014 Besøksadresse: Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 2 Velkommen til kurs og workshops hos SPISS! Alle kursene og workshoppene våre er åpne for og beregnet

Detaljer

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post.

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post. SPISS KURSKATALOG Høsten 2015 SPISS Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 (daglig leder) 2 Velkommen til kurs hos SPISS! Målgruppe: Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både

Detaljer

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 HF Vådanveien 39, 7024 Trondheim TILBUD OG KURS TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 i samarbeid med Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Avdeling for Ervervet hjerneskade tilbyr opplæring til

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

HUSK Å MELDE DEG PÅ INNEN FRISTEN FOR HVERT ENKELT KURS!!! (Fristen er satt pga. bestilling av mat).

HUSK Å MELDE DEG PÅ INNEN FRISTEN FOR HVERT ENKELT KURS!!! (Fristen er satt pga. bestilling av mat). SPISS KURSKATALOG Våren 2014 Besøksadresse: Mosseveien 144 1172 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 2 Velkommen til kurs hos SPISS! Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både pårørende og fagfolk

Detaljer

Slik brukerne ser det

Slik brukerne ser det Sørlandet sykehus HF Medisinsk klinikk, Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) - rapportserie Slik brukerne ser det Brukerundersøkelse

Detaljer

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post.

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post. SPISS KURSKATALOG Våren 2015 SPISS Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 (daglig leder) 2 Velkommen til kurs hos SPISS! Målgruppe: Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både

Detaljer

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Medisinsk klinikk Barne- og ungdomsavdelingen, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Program intensivert habilitering (PIH), Kristiansand PIH Program intensivert habilitering Et familiesentrert

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse

4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse 4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse 10 Formidling av kunnskap om alternativ og supplerende kommunikasjon

Detaljer

Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet.

Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet. Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet. Hensikten med idéheftet er at det skal være et arbeidsverktøy for deg som planlegger å starte opp grupper for søsken til

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret 2014-15 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage

Detaljer

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Kurskatalog 2015 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Brukerkurs 7 I grupper eller

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Disse fagtjenestene har vært aktivt involvert i tilstandsrapporteringen: Helsesøstre, skoler, barnehager,

Detaljer

Forord. Oslo, den 11. mars 2011

Forord. Oslo, den 11. mars 2011 Forord CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen. Programmet danner overordnede føringer for foreningens arbeid i perioden. Oslo, den 11. mars 2011 INNHOLD 1 2 3 Innledning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Kompetanseplan for 2015

Kompetanseplan for 2015 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan for 2015 Kompetanseheving for ansatte i barnehagene i Bærum Innhold INNHOLD 2 STYRERMØTER 5 INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE 5 VEILEDNING 6 Veiledning med nyutdannete

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer