Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge 2014"

Transkript

1 Klinikk for barn og unge Seksjon for habilitering av barn og unge (HABU) Kristiansund sykehus og Ålesund sjukehus Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge 2014 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner «Illustrasjon

2 Velkommen til Avdeling for habilitering av barn og unge Avdeling for habilitering av barn og unge har ansvar for å gi støtte og hjelp til barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familier. Vi skal bidra til at barnet eller ungdommen kan utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger. Vårt mål er å øke den enkeltes muligheter til å bli selvstendig og å delta i aktiviteter hjemme, i barnehage/skole og i samfunnet for øvrig. Habilitering er et samarbeid mellom flere instanser. Seksjon for habilitering av barn og unge skal være et supplement til de kommunale tjenestene og kan bidra med diagnostikk, utredning, veiledning og opplæring/læring og Mestrings tiltak. Vår holdning legger til grunn at barn og unge utvikler seg best når de lever i en familie og i et lokalsamfunn som er støttende. Derfor ser vi det som en del av vårt ansvar å arrangere kurs og gruppesamlinger. Kurs- og gruppetilbud bidrar også til at flere får mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer. I katalogen presenterer vi årets kurs og gruppetilbud. Det er ikke sikkert vi tilbyr akkurat det du er ute etter. Vi er takknemlig om du melder fra om dine behov for opplæring. Eva Løkvik Seksjonsleder/ Avdelingssjef Kristiansund Anne Helene Marøy Ulvestad Seksjonsleder Ålesund 2

3 Påmelding til kurs Meld deg på kurs på en av følgende måter: Mail: Kristiansund: Telefon: Seksjon for habilitering av barn og unge (HABU) Kristiansund tlf Ålesund tlf , NB! Kurspåmeldinger er bindende. Vennligst oppgi følgende opplysninger ved påmelding: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse til respektive deltakere Fakturaadresse (hvis kursavgiften skal faktureres for fagpersoner) Henvisning: Foresatte til barn/unge som ikke følges opp av Seksjon for habilitering av barn og unge, kontakter fastlege for henvisning. Henvisning sendes til: Seksjon for habilitering av barn og unge Kristiansund sykehus Herman Døhlens vei Kristiansund Seksjon for habilitering av barn og unge Ålesund sjukehus Åsebøen Ålesund 3

4 Foreldre med barn henvist til, og som deltar på kurs ved Avdeling for habilitering av barn og unge, kan søke om: Opplæringspenger 9-13 I Lov om folketrygd Opplæringspenger gjelder yrkesaktive foreldre. Til et medlem som har omsorg for barn med funksjonshemning eller langvarig sykdom, ytes det opplæringspenger dersom medlemmet (pårørende) gjennomgår opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter. Det er et vilkår at opplæringen er nødvendig for at medlemmet (pårørende) skal kunne ta seg av og behandle barnet. Opplæringspenger kan ytes til begge foreldre samtidig, men også til utvidet personkrets, for eksempel samboer, besteforeldre og andre som tar aktivt del i omsorgen for barnet, og som har behov for opplæring for å kunne gjøre dette og er yrkesaktive. Opplæringspenger kan også, i spesielle tilfeller, gis etter at barnet er fylt 18 år. Opplæringspenger dekkes i sin helhet av trygden, ikke av arbeidsgiver. Ytelsene samsvarer for øvrig med reglene for sykepenger. Det kan også ytes opplæringspenger for selvstendig næringsdrivende. Opplæringspenger er aktuelt ved kurs i regi av Seksjon for habilitering for barn og unge. Det er lege eller psykolog som dokumenterer behov for opplæringspenger på eget skjema. NAV er saksbehandler. Transportutgifter Helseforetakenes senter for Pasientreiser dekker utgiftene til transport ved polikliniske kontroller m.m. på sykehus, inkludert Seksjon for habilitering av barn og unge, når reisen hit er over 3 km. Du skal ha med deg dokumentasjon og konvolutt fra Seksjon for habilitering av barn og unge, som du sender til Pasientreiser. Ta vare på kvitteringer fra buss eller lignende. Transportutgiftene søkes dekket på eget skjema. Gjelder også ved foreldrekurs. Ved enkelte kurs kan det tilkomme en egenandel på kr 315,- for ungdom over 16 år. Dette blir det gitt nærmere informasjon om for hvert kurs. 4

5 Kurs/opplæringstilbud Side Starthjelp, Ålesund 6 Prosjekt bleiefri, Kristiansund 7 Kurs i norsk med tegnstøtte (Tegn til tale), Ålesund 8 Hverdagen med autisme i familien, Ålesund 9 Barn og unge med epilepsi, Kristiansund 10 Starthjelp, Kristiansund 11 Nettverkssamling for ansatte i avlastning/barnebolig, Kristiansund 12 Ung på vei mot voksenlivet, Ålesund 13 Veien til voksenlivet, Ungdomsgruppe, Kristiansund 14 Veien til voksenlivet, Foreldregruppe, Kristiansund 15 Nettverkssamling for ergo- og fysioterapeuter som jobber med barn, Ålesund 16 Intensiv trening, Ålesund 17 Søskensamling, Ålesund 18 AKKtiv Foreldrekurs, Kristiansund 19 Intensiv habilitering, Ålesund 20 Gruppetilbud for foreldre med små barn med Downs syndrom, Ålesund 21 Foreldrearena, Kristiansund 22 Seksualitet og utviklingshemming, Kristiansund 23 5

6 Starthjelp Kursrekke med 4 samlinger: 7. februar, 28. februar, 14.mars, 26.mars Alle dager fra kl Sted: Åsebøen 11, Ålesund (ved Ålesund Sykehus) Innhold: Familie og nettverk Systemene rundt oss Håp og mestring Utfordringer i foreldrerollen Målgruppe: Foreldre til barn med sammensatte vansker i alderen 0-6 år, der barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover. Barnet har nylig fått diagnose, eller er under utredning. Mål: På dette kurset ønsker vi: Å være en veiviser i en ny hverdag Å legge til rette for erfaringsutveksling mellom foreldre i lignende situasjon Foreleser: Kurset arrangeres i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, NFU, Ålesund kommune og Hareid kommune. Kontaktpersoner: Pris: 200,- pr person pr kursrekke Frist for påmelding: 21.januar 2014 Foresatte som ønsker å delta kan kontakte fastlege for henvisning Ved behov vil det også bli arrangert Starthjelpskurs høsten

7 Prosjekt bleiefri Sted: Knausen, Molde Dato: 26. februar 2014, kl Innhold: Normalutvikling Kartlegging Planlegging Gjennomføring Noe for oss? Målgruppe: Foreldre til barn og ungdommer som ikke har blærekontroll, og ansatte i avlastnings/barneboliger, PPT, skoler, barnehager og helsetjenester som samarbeider med dem. Mål: At kursdeltakere har oversikt over: Aktuell kartlegging Hvem det passer for Hvordan gjennomføre intensiv trening Forelesere: Marit Bjerkan og Marit Lie Ansvarlig: Marit Bjerkan og Marit Lie Frist for påmelding: 19. februar

8 «Illustrasjon Kurs i norsk med tegnstøtte (Tegn til tale) Tid: 4. mars 2014 fra Sted: Ålesund Tema: Vi tar for oss og lærer tegn til dagligdagse tema Informasjon om materiell Råd og tips Erfaringsutveksling Målgruppe: Både foreldre og fagpersoner Forelesere: Randi Bakken og Anne Karin Jakobsen, seniorrådgivere ved Stat.ped midt i Trondheim Arrangør: Avdeling for habilitering av barn og unge, Ålesund sykehus. Kontaktpersoner: / eller / Påmeldingsfrist: Påmelding: Påmelding skjer via internett. Gå inn på Under fliken Kurstilbud vil dere finne link til den aktuelle invitasjonen, samt ytterligere påmeldingsinformasjon. Påmeldingen blir automatisk registrert ved betaling av egenandel på kr 400,- Denne inkluderer lunsj, frukt, kaffe / te 8

9 «Illustrasjon Hverdagen med autisme i familien Et gruppetilbud til foreldre med barn som nylig har fått en autisme diagnose Tilbudet går over fire samlinger. Våren 2014 blir dette følgende datoer: 13. mars, 24. april og 22.mai. Dato for den siste samlingen i høst kommer senere. Alle dager fra kl Sted: Ålesund sykehus Mål: Gjennom kompetanseheving og samarbeid med andre i en tilsvarende situasjon, ønsker vi å gi foreldre støtte i hverdagen til å møte utfordringer knyttet til diagnosen autisme Ansvarlige: Psykolog Psykolog Tilbudet er gratis. Deltagelse gir rett til opplæringspenger etter lov om Folketrygd

10 Barn og unge med epilepsi Når: 19. mars 2014 Innhold/Tema: - Generelt om epilepsi, beskrivelse av ulike anfall - Betydning for barnet i hverdagen - Førstehjelp ved anfall - Brukerhistorie - Rettigheter Mål/målgruppe: Øke kunnskapen og tryggheten hos foreldre, ansatte i skole, barnehage og fritid der et barn har epilepsi Foreleser: Kurset er et samarbeid mellom Barne- og ungdomsavdelingen, Kristiansund, Seksjon for habilitering av barn og unge, Kristiansund og LMS Ansvarlig: Marit Romundstad, Siv Kristoffersen og Bente Bae Olsen 10

11 Starthjelp Oppstart: 27. mars Sted: Kristiansund sykehus, Audiotoriet Innhold: Familie og nettverk Systemene rundt oss Håp og mestring Utfordringer i foreldrerollen Målgruppe: Foreldre til barn med sammensatte vansker som er i alderen 0-6 år, der barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover. Barnet har nylig fått diagnose, eller er under utredning. Mål: På dette kurset ønsker vi: Å være en veiviser i en ny hverdag Å legge til rette for erfaringsutveksling mellom foreldre i lignende situasjon Foreleser: Kurset arrangeres i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret (LMS), Familievernkontoret, Kristiansund kommune og NK LMS. Ansvarlig: Marit Romundstad og Kari Anne Nerland Pris: Kr 200,- (for lunsj og kaffe/te) 11

12 Nettverksamling for ansatte i avlastning / barnebolig Vår: 7. april 2014 Høst: Uke 43 (ReHabuka) Målgruppe: Ansatte i avlastning / barneboliger Mål: Bygge nettverk mellom ansatte i avlastning/barneboliger, og øke fagkompetansen. Foreleser: Foreleser blir valgt ut fra tema. Ansvarlig: Fagkonsulent Marit Romundstad og ergoterapeut Else Brevik. Nettverkssamlingen arrangeres i samarbeid med representanter fra fire kommuner og består i år av Bente Farstad, Jane Oterhals, Arnhild Fiske og Bente Sjøli. Frist for påmelding annonseres 12

13 Ung på vei mot voksenlivet Nettverkssamling for fagpersoner / kommunalt ansatte som jobber med ungdommer / unge voksne med utviklingshemming Tid: Vår 2014 Sted: Ålesund Kontaktperson: Påmelding: ytterligere informasjon vil bli gjort tilgjengelig på våre internettsider, under fanen kurstilbud. Se 13

14 Veien til voksenlivet Samtalegruppe for ungdommer Kursrekke, oppstart: 25. april 2014 Sted: Kristiansund Kurset skal handle om : Hva det innebærer å være ungdom / ung voksen Rettigheter og plikter Forandring i kropp og tanker Nye interesser Venner, kjærester og samliv Drømmer og planer for fremtiden Målgruppe: Kurset er for ungdom mellom 16 og 19 år som har en funksjonsnedsettelse og vil ha behov for oppfølging på veien inn i voksenlivet. Mål: Møte og bli kjent med andre ungdommer og finne ut mer om det å bli voksen. Vi skal snakke sammen, ha aktiviteter og en liten spisepause. Foreleser: Tre kursledere, der en er ungdom med kurserfaring Ansvarlig: Bente Strømsvåg / Vernepleier/spes ped Hilde Husby / Fagkonsulent Oscar Fure / Brukerrepresentant Pris: Kr. 200,- (for kursmateriell og mat/drikke) 14

15 Veien til voksenlivet Samtalegruppe for foreldre Kursrekke, oppstart: 25. april 2014 Sted: Kristiansund Temaer som tas opp: Å være foreldre til ungdom med utviklingshemming Livet i familien hverdagslivet (søsken, venner og nettverk) Hvordan forberede seg selv som forelder og den unge på voksenlivet Samarbeid med hjelpeapparatet Rettigheter, lover og regler Tanker om fremtiden Målgruppe: Samtalegruppa er for foreldre som har ungdommer mellom 16 og 19 år med en utviklingshemming, og som vil ha behov for oppfølging fra familie og hjelpeapparatet på veien inn i voksenlivet. Ansvarlig: Marit Romundstad, fagkonsulent Solrun Stedje Gurigard, familieterapeut Pris: Kr. 200,- (for kursmateriell og mat/drikke) 15

16 «Illustrasjon Nettverkssamling for ergoterapeuter og fysioterapeuter som jobber med barn Tid: Vår og høst 2014 Sted: Åsebøen 11, v/ Ålesund Sykehus Program: Aktuelle tema. Kollegaer oppfordres til å melde inn forslag til avdelingen! Ansvarlige for innkalling: Ergo- og fysioterapeutene ved HABU i Ålesund Påmelding til kontaktperson: For mer informasjon se våre internettsider under fanen kurstilbud 16

17 «Illustrasjon Intensiv Trening Tidspunkt: Vår og høst 2014 Sted: Barnehabiliteringens lokaler i Ålesund Målgruppe: Gruppetrening til barn og unge med Cerebral Parese Mål: Målrettet motorisk trening i fht barnets og foreldrenes målsettinger. Fokus på grov- og finmotoriske ferdigheter Varighet: 3 uker (3 timer pr dag, 4 dager pr uke) Ansvarlige: Fysio- og ergoterapeutene ved HABU-Ålesund. Kontaktperson: Tilbudet er gratis 17

18 Søskensamling For deg mellom 10 og 15 år som har en bror eller søster med funksjonshemming. Sted: På Brusdalsheimen (ved Ålesund) august 2014 Program: Fellesaktiviteter både ute og inne Arrangør: Avdeling for habilitering av barn og unge, Ålesund sykehus. Fagpersoner fra habiliteringen er ledere på leiren. Kontaktperson: / Påmeldingsfrist: Påmelding: Påmelding skjer via internett. Gå inn på Under fliken Kurstilbud vil dere finne link til den aktuelle invitasjonen, samt ytterligere påmeldingsinformasjon. Påmeldingen blir automatisk registrert ved betaling av egenandel på 300,- (inkl. overnatting og alle måltider). 18

19 AKKtiv Foreldrekurs Tidspunkt: 24/9, 1/10, 15/10, 22/10, 29/10 og 5/11 Alle datoer: Kl Sted: Kristiansund sykehus, Peisestua Innhold: Menneskelig kommunikasjon Kommunikasjonsutvikling Å være kommunikasjonspartner til ditt barn Lekens betydning for barnets kommunikasjonsutvikling Ulike ASK kommunikasjonsløsninger Å lage, tilpasse og prøve kommunikasjonsmateriell Målgruppe: Foreldre til barn i førskolealder (0-6 år) som har kommunikasjonsvansker. Mål: At du med hjelp av økt kunnskap, hjemmeoppgaver og diskusjoner med andre foreldre skal: kjenne deg tryggere i din situasjon som forelder vite mer om hvordan du kan samspille med ditt barn for å støtte hans/hennes kommunikasjonsutvikling Ansvarlig: Marit Lie og Marit Bjerkan Pris: Kr. 200,- for kursmateriell Frist for påmelding: 10. september

20 «Illustrasjon Intensiv habilitering Tidspunkt: Høst 2014 Sted: Barnehabiliteringens lokaler i Ålesund Målgruppe: Gruppeopphold for 3-4 førskolebarn som har store sammensatte vansker. Mål: Gi veiledning i arbeidet med det enkelte barnet, sammen med foreldre og personale. Varighet: 2 uker, 4 t/dag, 4 dager i uken. Foreldre deltar 4 av dagene og personalet deltar 4 dager. Kontaktperson: Tilbudet er gratis 20

21 "Illustrasjon Gruppetilbud for foreldre med små barn med Downs syndrom Oppstart: Vi tar kontakt med de aktuelle foreldre, når det er grunnlag for å starte nytt gruppetilbud Formål: Pårørendeopplæring Knytte nettverk Gjennomføring: 4 samlinger Sted: Ålesund Sykehus Ansvarlige for samlingene: Spesialpedagog / Vernepleier / Fagkonsulent / /13 Tilbudet er gratis. Deltagelse gir rett til opplæringspenger etter lov om Folketrygd

22 Foreldrearena Oppstart: Høst 2014 Innhold/tema som tas opp - Livet i familien - Dagene skal henge sammen - Kunsten å ta vare på seg selv - Om tradisjoner og verdier i familien - Søsken - Sorg, tap og nyorientering - Alt vi makter og er stolte over Målgruppe Foreldrearena er et gruppebasert tilbud for deg som har et barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Vi ønsker å skape en arena hvor foreldre deler sine erfaringer med hverandre i lignende situasjoner. Både foreldrepar og enkeltstående foreldre kan delta. Mål Gruppen tar utgangspunkt i tema som opptar alle familier men som kan by på litt andre utfordringer for foreldre til barn ned en eller annen for funksjonsnedsettelse eller sykdom. Målet er å styrke deg og din families opplevelse av mestring i hverdagslivet. Ansvarlig: Kurset arrangeres i samarbeid med ADHD Norge/Vårres regionalt brukerstyrt senter. Foreldretreffene tilrettelegges og ledes av to gruppeledere: Fagkonsulent Marit Romundstad og brukerrepresentant Turid Oldervik Kurset er gratis! 22

23 SEKSUALITET OG UTVIKLINGSHEMMING Når: Kan etterspørres Innhold: - Hva er seksualitet - Barns seksualitet; normalutvikling / skjevutvikling - Rettighet Plikt - Kartlegging - Hvordan best tilrettelegge opplæring - Hvem gjør hva og når? - Overgrep forebygging - Opplæringsmateriell Mål: Øke kompetansen hos ansatte som jobber med barn/unge med utviklingshemming slik at flere får bedre og mer tilpasset opplæring om kropp og seksualitet. Målgruppe: Foreldre og ansatte i barnehage, skole og avlastning. Andre ansatte med interesse for tema. Ansvarlig: Sykepleier Marit Romundstad og Vernepleier/spes.ped Bente Strømsvåg 23

24 Avdeling for habilitering av barn og unge 24

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge

Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge Klinikk for barn og unge Seksjon for habilitering av barn og unge (HABU) Kristiansund sykehus og Ålesund sjukehus Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge Tilbud om kurs/gruppesamlinger

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge 2016

Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge 2016 Klinikk for barn og unge Seksjon for habilitering av barn og unge (HABU) Kristiansund sykehus og Ålesund sjukehus Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge 2016 Tilbud om kurs/gruppesamlinger

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

Kurs i ASK for PPT i Akershus Aktuelle tjenester fra habiliteringstjenesten

Kurs i ASK for PPT i Akershus Aktuelle tjenester fra habiliteringstjenesten Kurs i ASK for PPT i Akershus 06.09.2017 Aktuelle tjenester fra habiliteringstjenesten Barnehabiliteringen, Ahus Opptaksområdet er bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo, Rømskog og kommuner i Akershus

Detaljer

HABU SSK PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2016

HABU SSK PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2016 Medisinsk klinikk Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) Kristiansand PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2016 _ INNHOLD Postadresse Sørlandet sykehus SSK Barne- og Ungdomsavdelingen, Habiliteringsseksjonen

Detaljer

HABU KURS HØSTEN 2009

HABU KURS HØSTEN 2009 Sørlandet sykehus HF HABU KURS HØSTEN 2009 Se også www.habu.no for egne kursbrosjyrer for enkeltkurs Oppdatert 14.09.09 Postadresse Sørlandet sykehus HF HABU Serviceboks 426 4604 Kristiansand Telefon:

Detaljer

Habiliteringssenterets årshjul for kurs, våren 2016

Habiliteringssenterets årshjul for kurs, våren 2016 Habiliteringssenterets årshjul for kurs, våren 2016 Dette er en oversikt over Habiliteringssenterets planlagte kurs våren 2016. Invitasjoner legges ut på våre nettsider i god tid før aktuelle kursdato.

Detaljer

Kurskatalog høst 2014 Barnehabiliteringen

Kurskatalog høst 2014 Barnehabiliteringen Kurskatalog høst 2014 Barnehabiliteringen Velkommen til kurs ved Barnehabiliteringen Tromsø! Barnehabiliteringen har ansvar for å gi støtte og hjelp til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres

Detaljer

Oppfølging av barn og unge med ryggmargsbrokk Østfold. Oppfølging

Oppfølging av barn og unge med ryggmargsbrokk Østfold. Oppfølging Oppfølging av barn og unge med ryggmargsbrokk Østfold Pr i dag, 15 personer under 18 år Den yngste er 4 år Østfold er et lite flatt fylke og Oslo-nært Påvirker nok hvordan tilbudet legges opp Spes.sykepleierne

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger

Fagkurs på Frambu. Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger Fagkurs på Frambu 29.april 2014 Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 29.april 2014 Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger

Detaljer

Habiliteringssenterets kursoversikt, våren 2016

Habiliteringssenterets kursoversikt, våren 2016 Habiliteringssenterets kursoversikt, våren 2016 Dette er en oversikt over Habiliteringssenterets planlagte kurs våren 2016. Invitasjoner legges ut på våre nettsider i god tid før aktuelle kursdato. Oversikten

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp Barn og unge med funksjonshemming og deres familie Inspirasjons- og erfaringskonferanse Molde 6. og 7. desember 2012 Starthjelp Enhet for barnehabilitering - Oddny Elshaug, Vernepleier/Familieterapeut

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

HABU SSHF PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2017

HABU SSHF PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2017 Medisinsk klinikk Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) Kristiansand HABU SSHF PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2017 _ INNHOLD Postadresse Sørlandet sykehus HF Barne- og ungdomsavdelingen

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

INFORMASJON OM STØTTEORDNINGER, RETTIGHETER OG MULIGHETER

INFORMASJON OM STØTTEORDNINGER, RETTIGHETER OG MULIGHETER St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Psykisk Helsevern 0Barne-og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling Lærings- og mestringssenteret INFORMASJON OM STØTTEORDNINGER, RETTIGHETER

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2014 Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig god påske

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

Program Intensiv habilitering Nord

Program Intensiv habilitering Nord Program Intensiv habilitering Nord Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Informasjonsbrosjyre Barnehabiliteringen, Barne- og ungdomsklinikken, UNN Tromsø 1

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

SKOLEN ER I EN OMBYGNINGSFASE OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT.

SKOLEN ER I EN OMBYGNINGSFASE OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. NORDVOLLKURSENE Våren 2015 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 www.nordvoll.gs.oslo.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter Nordvoll

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

Kurskatalog høst 2015 Barnehabiliteringen Barne- og ungdomsklinikken

Kurskatalog høst 2015 Barnehabiliteringen Barne- og ungdomsklinikken Kurskatalog høst 2015 Barnehabiliteringen Barne- og ungdomsklinikken Velkommen til kurs ved Barnehabiliteringen Tromsø! Barnehabiliteringen har ansvar for å gi støtte og hjelp til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for spesialpedagoger, lærere og førskolelærere, helsesøstre, vernepleiere,

Detaljer

Barn og unge med funksjonshemming og deres familier - Inspirasjons- og erfaringskonferanse ; Molde 6.- 7.12.12

Barn og unge med funksjonshemming og deres familier - Inspirasjons- og erfaringskonferanse ; Molde 6.- 7.12.12 Barn og unge med funksjonshemming og deres familier - Inspirasjons- og erfaringskonferanse ; Molde 6.- 7.12.12 Hva kan spesialisthelsetjenesten tilby? v/enhetsleder Eva Løkvik, Enhet for Barnehabilitering

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

HABU SSHF PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2015

HABU SSHF PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2015 Medisinsk klinikk Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Arendal / Kristiansand HABU SSHF PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2015 _ INNHOLD Postadresse Sørlandet sykehus HF Besøksadresse

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING OG DERES FORESATTE

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Læringskurven høsten 2013 Habiliteringstilbud, kurs og grupper for barn, ungdom, familie og fagpersoner.

Læringskurven høsten 2013 Habiliteringstilbud, kurs og grupper for barn, ungdom, familie og fagpersoner. Læringskurven høsten 2013 Habiliteringstilbud, kurs og grupper for barn, ungdom, familie og fagpersoner. UNDERVISNING KURS RÅDGIVNING VEILEDNING ERFARINGSUTVEKSLING NYHETER SØ-9066 Seksjon barnehabilitering

Detaljer

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen - Kapellveien habiliteringssenter juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter Hvem er vi? Stiftelsen Nordre Aasen Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål,

Detaljer

Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. «Hele barnet i fragmenterte systemer» Kirkenes

Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. «Hele barnet i fragmenterte systemer» Kirkenes Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene «Hele barnet i fragmenterte systemer» Kirkenes 15.11.16 Barnehabiliteringen Finnmarkssykehuset Spesialisthelsetjeneste Organisert som egen enhet i

Detaljer

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/ Nordvollkursene Våren 2016 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 https://nordvoll.osloskolen.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter

Detaljer

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K NORDVOLLKURSENE Høsten 2015 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 www.nordvoll.gs.oslo.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter Nordvoll

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Kursene holdes på Nordvoll skole & autismesenter, Dr. Dedichensvei 18, Trosterud

Kursene holdes på Nordvoll skole & autismesenter, Dr. Dedichensvei 18, Trosterud Nordvollkursene Våren 2017 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 https://nordvoll.osloskolen.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter

Detaljer

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp «Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp Hva er Starthjelp? et lærings- og mestringstilbud - Et forebyggende og helsefremmende opplæringstilbud for foreldre til barn

Detaljer

Læringskurven våren 2012 Habiliteringstilbud, kurs og grupper for barn, ungdom, familie og fagpersoner.

Læringskurven våren 2012 Habiliteringstilbud, kurs og grupper for barn, ungdom, familie og fagpersoner. Læringskurven våren 2012 Habiliteringstilbud, kurs og grupper for barn, ungdom, familie og fagpersoner. UNDERVISNING KURS RÅDGIVNING VEILEDNING ERFARINGSUTVEKSLING NYHETER SØ-9066 Seksjon barnehabilitering

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Oppfølging av barn og ungdom med nevromuskulære sykdommer, i Troms og

Detaljer

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Å bli presset litt ut av sporet

Å bli presset litt ut av sporet Å bli presset litt ut av sporet Psykoedukative grupper for ungdommer med sosiale og organisatoriske vansker Periode: februar 2007 juni 2009 Initiativtaker Enhet for voksenhabilitering i Telemark Midt-Telemark

Detaljer

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse?

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Velkommen til fagkurs og erfaringsutveksling på Frambu Tirsdag 26. august 2014 Program 08.30-09.00 Registrering/kaffe/te Oppkobling av studioer 09.00-09.15

Detaljer

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet For Tjenestekontoret for barn og unge: Søknad om støttetjenester fra Virksomhet Oppvekst Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Aldersgruppe 0-23 år) Unntatt offentlighet Gjelder støttetjeneste(r)

Detaljer

hva du kan forvente av oss...

hva du kan forvente av oss... serviceerklæring hva du kan forvente av oss... Gartnerveien barnehage og habilitering eies og drives av Østre Bærum Sanitetsforening, ØBS, på Bekkestua i Bærum. Gartnerveien barnehage og habiltering består

Detaljer

Ung, sårbar og i systemet. Beate Molander Handikappede barns foreldreforening Bente Hatlelid Ergoterapeut barn/unge Fredrikstad kommune

Ung, sårbar og i systemet. Beate Molander Handikappede barns foreldreforening Bente Hatlelid Ergoterapeut barn/unge Fredrikstad kommune Ung, sårbar og i systemet Beate Molander Handikappede barns foreldreforening Bente Hatlelid Ergoterapeut barn/unge Fredrikstad kommune Hva er HBF? Interesseforening for foreldre med barn med en diagnose

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Bjørgan Skisenter, Grong 26.-28. februar 2010

Bjørgan Skisenter, Grong 26.-28. februar 2010 Nord-Trøndelag Skikrets i samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter INVITERER TIL I for syns- og bevegelseshemmede med tilpassing og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler/utstyr. Bjørgan Skisenter,

Detaljer

Kursene holdes på Nordvoll skole & autismesenter, Dr. Dedichensvei 18, Trosterud

Kursene holdes på Nordvoll skole & autismesenter, Dr. Dedichensvei 18, Trosterud Nordvollkursene Våren 2018 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 https://nordvoll.osloskolen.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter

Detaljer

Oppstartsmøter gruppe S

Oppstartsmøter gruppe S Oppstartsmøter gruppe S 1. Velkommen og presentasjon Om PIH Innhold og oppbygging Praktisk gjennomføring 2. Hjernen, læring og utvikling Intensivitetsbegrepet CP - motorikk, kommunikasjon og egenledelse

Detaljer

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Medisinsk klinikk Barne- og ungdomsavdelingen, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Program intensivert habilitering (PIH), Kristiansand PIH Program intensivert habilitering Et familiesentrert

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2016

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2016 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2016 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene Samhandling på lang sikt - Tilbake til kommunene De to som snakker Leder for barneverntjenesten i Bamble kommune: Dag Bratberg Seksjonsleder ved BUP Vestmar: Petter Langlo Dette er ikke beskrivelse av

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 og 2 2015 God vår Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Samarbeidsområder i Vestre Viken helseområde: Side 1 av 8 1. Bakgrunn og

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

Rapport barnehage: Nebbestølen barnehage

Rapport barnehage: Nebbestølen barnehage Rapport barnehage: Temaområde: Trivsel 78 21 5.1 1453 81 18 5.1 1373 80 17 5.1 193 81 18 5.1 208 81 17 5.2 27 87 13 5.2 30 TNS-Gallup Rapport barnehage: Spørsmål: Ditt barns mulighet for lek og aktiviteter

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV

OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV HVORDAN ARBEIDE FOR INKLUDERENDE SKOLE? OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV Erfaringer fra Lindesnes ungdomsskole Paula O. Pedersen, rektor 27.08.2014

Detaljer

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMA : BARN OG UNGE Hvordan kan gården være en ressurs for barn og unge som har behov for et tilrettelagt tilbud, i skoletida og på fritida? Gården som ressurs for

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Vi ser frem til en innholdsrik og spennende sommerleir med både nye og tidligere deltakere.

Vi ser frem til en innholdsrik og spennende sommerleir med både nye og tidligere deltakere. Til alle barneverntjenester i Norge Oslo, 26.04.13 INVITASJON TIL LFB MUSIKKCAMP, 23.06.13-29.06.13 Vedlagt finner dere invitasjon til vår populære sommerleir. Landsforeningen for barnevernsbarn skal for

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde 18. og 19. oktober 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Detaljer

Til Norges Svømmeskoleklubber som ikke deltok på Svømmeaksjonen 2015

Til Norges Svømmeskoleklubber som ikke deltok på Svømmeaksjonen 2015 Til Norges Svømmeskoleklubber som ikke deltok på Svømmeaksjonen 2015 Informasjon om å være arrangør på Svømmeaksjonen 2016 Oslo, 14. desember 2015 Som Norges Svømmeskoleklubb har dere den unike muligheten

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2015

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2015 Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2015 Program 8. april 08.30-09.00 Registrering / oppkobling av videostudioer

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 06/22-033 C83 DRAMMEN 10.10.2006 KOMMUNENS ARBEID I FORHOLD TIL BARN OG UNGE MED SYNSHEMMING

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 06/22-033 C83 DRAMMEN 10.10.2006 KOMMUNENS ARBEID I FORHOLD TIL BARN OG UNGE MED SYNSHEMMING Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst, utdanning og sosial Fra : Rådmannen Saksnr./Arkivkode Sted Dato 06/22-033 C83 DRAMMEN 10.10.2006 KOMMUNENS ARBEID I FORHOLD TIL BARN OG UNGE MED SYNSHEMMING Bakgrunn:

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE AKTIVITETSPLAN HØST 2010 Det vesentlige ved lykken Er ikke rikdom og nytelse, Men aktivitet Den frie utfoldelsen av evner, Samt vennskap med gode mennesker Aristoteles

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter 8.-9. mars 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN:

Detaljer