Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene"

Transkript

1 Årsplan

2 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for å få en god profil og profesjonell formgivning. Dette utviklingsarbeidet vil ha hovedfokus i første kvartal, men vil også være gjenstand for vurderinger etter at samlingene er gjennomført. Målet er å innarbeide løpende opplæring for nye tillitsvalgte. Det gjennomføres tre tillitsmannssamlinger i første halvår Dette er en stor og ressurskrevende arbeidsoppgave. Målgruppen er alle tillitsvalgte i styrene, inkludert vararepresentanter og valgkomiteene. Det ble i 2012 etablert arbeidsgruppe som gir innspill til administrasjonen i planleggingsfasen. Arbeidsgruppen vil følge prosessen, og det vurderes også om de kan bidra i selve gjennomføringen. Den april 2013 Den mai 2013 Den juni 2013 Dersom det viser seg nødvendig, gjennomføres i tillegg en samling høsten Dette vurderes når en har oversikt over deltakelsen etter gjennomført samling i juni. Medlemskampanje Det har i 2012 vært gjennomført en medlemskampanje i to pilotfylker. Basert på disse erfaringene igangsettes medlemskampanje i alle fylker. Det utarbeides rapport som gjør erfaringene tilgjengelig for alle fylkesavdelingene. Planen baseres på erfaringer som er gjort, med noen nye elementer: Løpende medlemsverving med premier Systematisk oppfølging av medlemmer som melder seg inn, for å få et inntrykk av hva medlemmene synes om medlemskapet sitt Spørreskjema til alle som melder seg ut for å få bedre oversikt over hvorfor utmelding skjer Spørreundersøkelse via nettsiden og Facebook for å undersøke hva som skal til for at flere melder seg inn i CP-foreningen Vurdering av hvordan det er mulig å videreutvikle tilbud lokalt Utvikling av profilmateriell Vurdering av tilgang til nettbasert informasjon og oppfølging kun for medlemmer Det gjenstår å gjennomføre likemannssamlinger for nye foreldre i de to pilotfylkene. Det vil skje i løpet av første halvår Følge opp og styrke fylkesavdelingene Utarbeide oversikt over innsendt beretning og regnskap fra året før 2

3 Utarbeide oversikt over økonomien i fylkesavdelingene basert på forrige års regnskap Sørge for representasjon fra sentralstyret og administrasjonen i fylkesavdelingenes årsmøter 2013, samt oppsummerende rapport i etterkant. Saker som vil bli tatt opp i innledninger er: valgaksjon, medlemskampanje. Det utvikles presentasjon som representantene kan benytte. Bistå med opplæring og motivasjonsarbeid i forhold til gjennomføring av studietiltak, prosjekter og lokale likemannstiltak. Det settes av prosjektmidler for gjennomføring av lokale tiltak. Utvikle informasjonsmateriell om tilskuddsordninger og søknadsprosess Undergruppene i CP-foreningen Gjennomføre møter med representanter for undergruppene i foreningen for å få innspill og oversikt over hvordan undergruppene arbeider. Utvikle kursmateriell for likemannskurs Det er høsten 2012 utviklet en omfattende kurskatalog for likemannsbaserte kurs som kan gjennomføres i Storsamlingen. Dette er materiell som kan videreutvikles i forbindelse med Storsamling Dette er også materiell som fylkesavdelingene kan gjøre bruk av. Faglige konferanser CP-konferanse 2013 har tema: deltakelse. CP-konferansen 2013 gjennomføres i Oslo 25. januar og Tromsø 5. juni. Planlegging av CP-konferanse 2014 Tilbud til minoritetsspråklige Videreutvikle informasjonsmateriell, og samarbeide med habiliteringsavdelingene om bruken av dette Arrangere et informasjonsmøte årlig i samarbeid med en fylkesavdeling Sommerleire Sommerleir for barn med store hjelpebehov på Risøya folkehøgskole Sommerleir for ungdom med store hjelpebehov på Eidene senter, Tjøme Sommerleir for voksne med store hjelpebehov på Eidene senter, Tjøme Videreutvikle rutiner i administrasjonen og ved å oppdatere leirpermen 3

4 Likemannsarbeid Storsamling 2013 Gjennomføre ny Storsamling 2013 med et bredt spekter av tema, med plenumsforedrag og delkurs den september. Målet er å fremme læring om å leve med cerebral parese eller lignende nevrologiske tilstander, utveksle erfaringer og legge til rette for likemannsbasert samtale. Målgruppe er personer som selv har cerebral parese eller lignende nevrologiske tilstander, samt deres foreldre, søsken, ektefelle, samboer og andre nærstående. Interessepolitisk arbeid Situasjonen for familier som har barn med store hjelpebehov Overgang til voksenhabilitering ungdomsteam ved barnehabiliteringen i fylkene Behandlingsreiser Oppfølging av barn som trenger ortopedisk kirurgi Rehabilitering og habilitering for voksne med CP Alternativ og supplerende kommunikasjon kompetansesentrenes arbeid Regjeringens jobbstrategi for unge med funksjonsnedsettelser i jobb gode eksempler Stortingsmelding om bolig Iverksetting av ny helse- og omsorgslov i kommunene, herunder individuell plan og koordinator Følge opp hvordan samhandlingsreformen virker Arbeide med å foreslå endringer som følge av utfasing av særfradraget Fritidshjelpemidler arbeid for å fjerne aldersgrensen på 26 år for å få innvilget fritidshjelpemidler via Nav Ungdomsnettverket Støtte arbeidsgruppen som er utpekt av Ungdomsnettverket på Storsamling 2012 Delta i 4 årlige arbeidsmøter i arbeidsgruppen Vurdere tiltak rettet mot unge, eks likemannsbaserte tilbud Forsknings- og utviklingsarbeid Holde kontakt med forskningsmiljøer som er interessert i å utvikle prosjekter 4

5 Følge opp og holde kontakten med Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Nordisk samarbeid Delta i arbeidsgruppen i CP Norden, og være vertskap for møte i arbeidsgruppen som er planlagt avholdt i Oslo september Delta på nordisk møte i april 2013 i København, og delta i arbeidet med å utrede tema kognisjon og hjelpemidler. Internasjonalt solidaritetsarbeid Undersøke mulige andre samarbeidspartnere for engasjement internasjonalt Økonomi og inntektsbringende aktiviteter Søke om offentlig støtte til følgende tiltak, og rapportere for bruken: Sommerleir for barn med store hjelpebehov Sommerleir for ungdom (de av deltakerne som er mellom år) Sommerleir for voksne Søke om likemannsmidler og driftstilskudd, samt evt andre tilskuddsordninger, og rapportere for bruken Søke om voksenopplæringsmidler og rapportere for bruken Søke om støtte til arbeidet i CP-foreningen fra fond og legater Sikre god forvaltning av CP-foreningens kapital Vurdere andre inntektsbringende tiltak Brukermedvirkning i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Bidra med å finne fram til egnede brukerrepresentanter Delta i høringer og bidra med innspill til høringssvar innen FFO Representere FFO og CP-foreningen i brukerutvalg, prosjekter og arbeidsgrupper Informasjonsarbeid Videreutvikle som informasjons- og kommunikasjonskanal Bistå fylkesavdelingene i forhold til deres lokale nettsider og tilby kurs for nettansvarlige i fylkesavdelingene Gi ut CP-bladet med 4 nummer 5

6 Videreutvikle profil og informasjonsmateriell, og lage plan for distribusjon Distribuere ny brosjyre til småbarnsfamiliene via habiliteringstjenestene Lage film i forbindelse med tillitsmannssamlingene 2013 Administrative og løpende oppgaver Ajourhold av medlemsregister Regnskap og økonomirapportering Innarbeide gode arkiv og postrutiner Videreutvikle arbeidet med å iverksette hensiktsmessige retningslinjer og rutiner Videreutvikle profilmateriell Besvare henvendelser fra tillitsvalgte, medlemmer og andre Videreutvikle hjemmesiden med nøkkelinformasjon som er lett tilgjengelig Bistå fylkesavdelingene med utsending av invitasjoner og annet materiell til medlemmene 6

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring Prosjektrapport NK LMS 2/2012 Starthjelp Om familie og mestring Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Mars 2012 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og formål

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektet Medfødt feil, like heil ble avsluttet med en samling for GUCH-ere

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Disse fagtjenestene har vært aktivt involvert i tilstandsrapporteringen: Helsesøstre, skoler, barnehager,

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer