Øvingshefte. Ligninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øvingshefte. Ligninger"

Transkript

1 Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Ligninger Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

2 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 1 Ligninger Seksjon 1 Oppgave 1.1 Skriv tallet som passer i det åpne rommet slik at du får riktige regnestykker. a) 6 + = 9 b) 4 + = 8 c) 10 + = 14 d) 6 + = 12 e) 3 + = 10 f) 9 + = 20 g) 15 + = 25 h) 21 + = 28 i) 32 + = 40 Oppgave 1.2 Skriv tallet som passer i det åpne rommet slik at du får riktige regnestykker. a) 9 - = 4 b) 10 - = 8 c) 7 + = 10 d) 15 - = 10 e) 13 - = 7 f) 20 - = 10 g) 24 - = 19 h) 19 - = 18 i) 32 - = 22 Oppgave 1.3 Fyll ut med riktige tall slik at du får sanne utsagn: a) 10 : = 5 b) 6 = 18 c) 5 = 20 d) 24 + = 44 e) 3 10 = f) - 40 = 60 g) 65 - = 10 h) 8 = 24 i) 45 : = 9 Oppgave 1.4 Fyll ut med riktige tall slik at du får sanne utsagn: a) (5 ) + 2 = 27 b) (100 : ) - 10 = 40 c) (21 + ) 2 = 50 d) (8 : ) + 6 = 10 e) ( - 200) + 10 = 210 f) (6 ) - 6 = 30 g) (62 - ) - 10 = 50 h) ( : 5) + 4 = 8

3 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 2 Ligninger Seksjon 1 Oppgave 1.5 Hvilket tall må stå i stedet for x dersom uttrykket skal være riktig? Regn i hodet! a) x + 5 = 7 b) x 4 = 6 c) x + 25 = 45 d) 100 x = 90 e) x 12 = 8 f) 34 x = 26 g) x 18 = 10 h) = x Oppgave 1.6 Finn x i regnestykkene! Regn i hodet! a) 6 x = 24 b) x 8 = 48 c) 45 : x = 9 d) 81 : x = 9 e) x : 4 = 9 f) 49 : x = 7

4 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 3 Ligninger Seksjon 1 Oppgave 1.7 Finn det ukjente tallet! a) Jeg tenker på et tall. Så legger jeg til 10 til tallet jeg tenkte på. Da blir svaret 18. Skriv opp regnestykket og finn tallet x. b) Jeg tenker på et tall. Fra dette tallet trekker jeg 60. Da blir svaret 40. Skriv opp regnestykket og finn tallet x. c) Denne gangen har jeg tallet 24. Til dette tallet adderer jeg et tall (x). Da får jeg 35. Skriv opp regnestykket og finn tallet x. d) Når jeg ganger et tall (x) med 7, får jeg 42. Skriv opp regnestykket og finn tallet x. e) Jeg tenker på et tall. Fra dette tallet subtraherer jeg 15. Differansen mellom tallet jeg tenkte på og 15 er 6. Skriv opp regnestykket og finn tallet x. f) Summen av to tall er 450. Det ene tallet er 150. Kall det andre tallet x og sett opp regnestykket. Finn x. g) Jeg multipliserer et tall med seg selv. Da får jeg svaret 64. Sett opp regnestykket og finn tallet (x) jeg ganget med seg selv.

5 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 4 Ligninger Seksjon 2 Oppgave 2.1 Løs ligningene ved å bruke reglene for løsning av ligninger. Dvs. samle x-ene på den ene siden og tallene på den andre siden. a) x + 4 = 10 b) 14 + x = 25 c) x 12 = 5 d) x 240 = 10 e) x = 442 f) x 4540 = 40 Oppgave 2.2 a) 4x = 20 b) 10x = 90 c) 7x = 56 d) 12x = 36 e) 8x = 48 e) 50x = 250 Oppgave 2.3 a) x b) x = 5 = c) x d) x = 8 =

6 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 5 Ligninger Seksjon 2 Oppgave 2.4 Finn det ukjente tallet! a) Jeg tenker på et tall. Dette tallet multipliserer jeg med 6. Da får jeg 30. Lag ligning og finn tallet x b) Et tall blir dividert med 10. Svaret i divisjonen blir 65. Lag ligning og finn tallet x. c) Når du multipliserer 25 med et tall, får du 125. Lag ligning og finn tallet x. d) Jeg tenker på et tall. Så multipliserer jeg tallet med 6 og legger deretter til 2. Da får jeg svaret 20. Lag ligning og finn tallet x. e) Svaret i et regnestykke er 6. Da har jeg dividert et tall på 10 og deretter trukket ifra 4. Sett opp regnestykket som en ligning og finn tallet x. f) Når jeg tar det dobbelte av et tall og legger sammen med tallet (x), får jeg som svar 15. Sett opp en ligning og finn tallet x.

7 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 6 Ligninger Seksjon 2 Oppgave 2.5 Løs ligningene: a) 5x - 6 = 4x + 2 b) x = x +13 c) 8x 10 = 3x + 5 d) x + x -3 = x +6 e) 3x f) = 9 4 9x 10 - = -5 3 f) 4x 5 = 2x +9 g) 9x - 6 = 6 3 Oppgave 2.6 Løs oppgavene ved å sette opp en ligning og løse denne: a) På en skole er det i alt 436 elever det er 14 flere jenter enn gutter på skolen. Finn ut hvor mange gutter og jenter det er på skolen. b) Ole Andre har 4 ganger så mye penger som lillebroren sin i banken. Til sammen har de kr i banken. Bruk ligning og finn ut hvor mye hver av dem har i banken.

8 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 7 Ligninger Seksjon 3 Oppgave 3.1 Løs ligningene og sett prøve på svaret: a) 2x + 9 = 29 b) 17 x = 12-2 c) 4,5x = 36 d) 5x 4 = 2x + 5 e) 6x 4 = 4x f) 6x 8 + 2x + 4= x +10 f) x g) + 12 = x + 9 = 15 4 Bruk ligning og løs oppgavene her Oppgave 3.2 Knut Erling og søsteren Ine fikk til jul 24 presanger til sammen. Lille Ine fikk 2 presanger mer enn broren. Hvor mange presanger fikk hver av dem? Oppgave 3.3 Bestefar til Endre er akkurat 6 ganger så gammel som Endre. Til sammen er de to 63 år. Finn ut hvor gammel Endre er.

9 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 8 Ligninger Seksjon 3 Løs oppgavene med ligning! Oppgave 3.4 Tre barn, Alf, Line og Kari var på tyttebærtur i skogen. De hadde med hvert sitt spann til å plukke bærene i. I løpet av 6 timer plukket de i alt 17 liter tyttebær. Alf plukket halvparten av det Line plukket. Kari plukket 2 liter mer enn det Line gjorde. Sett opp regnestykket som en ligning, og finn ut hvor mye hver av dem plukket. Oppgave 3.5 Du skal dele en tippepremie med to andre (B og C) som du har tippet sammen med. Dere skal dele premien i forholdt til innsatsen dere har betalt. Du (A) skal ha halvparten av det B skal ha. C skal ha 300 kr mer enn det B skal ha. Premien dere vant var på kr. Sett opp ligning og regn ut hvor mye hver skal ha av premien. Oppgave russ kjøpte russebil sammen. B betalte en femdel av kjøpesummen, A betalte en fjerdedel og C betalte kr. Sette opp en ligning og finn ut hvor mye A og B betalte og hva bilen kostet.

10 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 9 Ligninger Seksjon 3 Oppgave 3.7 Løs ligningene og sett prøve på svaret a) x + 2(1 x) = 1 b) 2(x+3) = 5 (x 4) c) 4x = 3(2x-3) 1 d) 4x 3(x + 6) = 2x +25 e) 5(x-1) = 3 (3x+7) + (4 2x) f) 5x + 3(x + 4) = 28 f) -(5 + 2x) + 3(x 3) = 4(x 5) g) 3x +2 = 5x (7x 7)8 Oppgave 3.8 Løs ulikhetene: a) x + 6 < 14 b) 3x 7 > 45 c) 4 + 5x < 2x 1 d) 4x + 3 < 2x 5 e) 24 > 3x -12 f) 5(2x-3) > 30 g) 2(3x+6) < 5x - 10 h) x > i) 5x 3 > 2x +12

11 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 10 Ligninger Seksjon 4 Oppgave 4.1 Løs ligningene: 3x 4x a) + 6 = b) x = 2x c) x x = 4 x d) 3x 7x x 2x - = x e) 3x + = x 15 f) 3(1 2x) = - (5x - ) Oppgave 4.2 Løs ligningssettene under ved å bruke addisjons- og subtraksjonsmetoden: a) x + y = 7 b) 4x 3y = 2 x y = 3 x + y = 11 x =, y = x =, y = c) 2x + y = 13 d) 8x 2y = 34 x + y = 8 2x + 2y = 16 x =, y = x =, y = Oppgave 4.3 Bruk innsettingsmetoden og finn x og y i disse ligningssettene: a) x + y = 5 b) x + 4y = 0 x y = 1 2x 4y = 9 x =, y = x =, y =

12 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 11 Ligninger Seksjon 4 Oppgave 4.4 Løs disse ligningssettene grafisk a) y = 7 2x b) y = 3x - 4 y = 2x + 3 y = x + 6 x =, y = x =, y = c) 2x y = 3 d) x y = 4 x + y = 0 -x + 2y = -1 x =, y = x =, y = Oppgave 4.4 Du har startet jobb som selger av Dagbladet om søndager. Avisbunken din henter du ved kiosken ved Mega. Du får lønn, kr 3, for hver avis du selger. a) Lag en ligning som viser forholdet mellom lønn (y kr) og antall (x) aviser du selger y = Kameraten din, Petter, selger en annen avis. Hans arbeidsgiver gir han lønn på en annen måte: han får 50 kr fast hver søndag. I tillegg får han 1,25 kr for hver avis han selger. b) Lag en ligning som viser forholdet mellom lønn (y kr) og antall (x) aviser Petter får. y = c) Regn ut hvor mange aviser dere må selge for at din lønn og Petter sin lønn skal være like stor. d) Lag verditabell og løs de to ligningene grafisk. e) Hvor mange aviser må du minst selge for at du skal få mer lønn enn Petter?

13 Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 12 Ligninger Seksjon 4 Oppgave 4.5 Alf Håland leier polske ungdommer til å plukke jordbær i åkeren sin om sommeren. I alt har han 8,5 mål jordbær som skal plukkes. Ungdommene som kommer kan velge å få utbetalt lønn på 2 alternative måter: Enten 4,50 kr per korg de plukker eller 2,00 kr per korg kr fast hver dag. a) Sett opp 2 ligninger som viser lønna (y kr) når de plukker x korger for hvert lønnstilbud. y = y = b) Tegn koordinatsystem og framstill de to funksjonene grafisk i samme aksesystemet. c) Hvilket lønnssystem ville du velge hvis du antar at du klarer å plukke 100 korger per dag i gjennomsnitt hele sommeren? Les av på grafene! Oppgave 4.6 På en fotballkamp på Stadion var det tilskuere Billettinntektene var i alt på kr. En barnebillett kostet halvparten det en voksenbillett gjorde. Barnebilletten kostet 100 kr. Kall antall barn for x og antall voksne for y. Hvor mange barn og hvor mange voksne var det på kampen?

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave

Detaljer

Øvingshefte. Statistikk

Øvingshefte. Statistikk Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Statistikk Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U/VGS Statistikk 1 Statistikk Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn Jensen selger

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Multiplikasjon og divisjon Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U/VGS Multiplikasjon og divisjon 1 Multiplikasjon

Detaljer

Brann i matteboken. Elevhefte Tall og regning

Brann i matteboken. Elevhefte Tall og regning Elevhefte Til eleven. Du skal i en periode arbeide med fotball og matematikk. Først skal dere besøke VilVite, hvor dere får flere praktiske oppgaver som dere skal gjøre. Dere skal for eksempel: måle hastigheten

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Hvor mye koster 10 kurver plommer? Hvor mye koster 10 kurver plommer? 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

6.2 Eksponentiell modell

6.2 Eksponentiell modell Oppgave 6.14 Du arbeider i 7. 8. klasse og du vil bruke oppgave 6.13 til å arbeide med formalisering. Lag en oppgavetekst der du først lar eleven regne ut lønn etterhvert som du varierer antall brosjyrer.

Detaljer

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time.

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. 1) Hvor mange prosent steg lønnen? Konsumprisindeksen (KPI) var 100 det året Grete tjente 160 kroner per time. 2)

Detaljer

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer.

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer. Eksamen 02.12.2008 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på del 1: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Framgangsmåte og forklaring: 5

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

6 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsregning 6 Sannsynlighetsregning Det anbefales å lese orienteringsstoffet om kombinatorikk som følger etter oppgave 34. 1 a) Sett opp alle mulige kombinasjoner for et kast med to terninger. b) Regn ut sannsynlighetene

Detaljer

Øvingshefte. Geometri

Øvingshefte. Geometri Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Geometri 1 Geometri Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn omkrets (O)

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk P-Y Høsten 014 Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,00,0 10,0 4 8 3,0 10 5,0 10 3,0 5,0 4 8 ( 3) 7 3 10 7,5 10 Oppgave (1 poeng) Prisen

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

+ = Legge sammen. Hverdagsmatte Del 1 side 14

+ = Legge sammen. Hverdagsmatte Del 1 side 14 Hverdagsmatte Del 1 side 14 Legge sammen Når vi skal legge sammen tall, bruker vi pluss mellom tallene. Pluss skriver vi +. Pluss viser at noe blir større. Vi leser fra venstre mot høyre. + = 3 epler pluss

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Prosent- og renteregning

Prosent- og renteregning FORKURSSTART Prosent- og renteregning p prosent av K beregnes som p K 100 Eksempel 1: 5 prosent av 64000 blir 5 64000 =5 640=3200 100 p 64000 Eksempel 2: Hvor mange prosent er 9600 av 64000? Løs p fra

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Kartleggingsverktøy for regning grunnleggende ferdigheter

Kartleggingsverktøy for regning grunnleggende ferdigheter Kartleggingsverktøy for regning grunnleggende ferdigheter Kartleggingsverktøy for regning grunnleggende ferdigheter Forfattere: Våril Bendiksen, Christina Berg, Svein Kvalø I samarbeid med: Olav Lunde,

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer

( ) = ( ) = ( ) = + = ( ) = + =

( ) = ( ) = ( ) = + = ( ) = + = 6. Lineær modell I modell A (foregående side) la vi til grunn en tanke om like stor tilvekst pr. tidsenhet. Vi kan lage tabell: År 989 990 99 992 993 994 År etter 989 0 2 3 4 5 Antall elever 00 5 30 År

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,00 Oppgave (1 poeng) Prisen for en vare er satt opp med 5 %. Nå koster varen 50 kroner. Hva kostet

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål DEL 1 Oppgave 1 63023 a) Gjør overslag: 101 699 b) Tallet 11011 er skrevet i totallssystemet. Gjør det om til

Detaljer