Polar F11. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Polar F11. Brukerveiledning"

Transkript

1 Polar F11 Brukerveiledning

2 Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F Angi grunnleggende innstillinger... 4 Oppfølging Filer Dataoverføring FØR TRENING... 5 Slik bærer du senderen... 5 Test formnivået ditt... 6 Lag et treningsprogram INNSTILLINGER Treningsinnstillinger OwnZone Andre innstillinger UNDER TRENING Registrer treningen Knapper under treningen Visninger under treningen Stopp registreringen og vis et sammendrag ETTER TRENING Diary (Dagbok) KUNDESERVICEINFORMASJON Vedlikehold av pulsklokken Forholdsregler Feilsøking Tekniske spesifikasjoner Garanti og ansvarsfraskrivelse... 44

3 1. SLIK KOMMER DU I GANG Bli kjent med Polar F11 Klokken viser og registrerer hjertefrekvens og andre treningsdata under trening. Knapper: UP/DOWN: Bla gjennom menyen og valglistene og juster verdiene. OK: Gå til menyen og bekreft valgene. LIGHT: Lys opp displayet. BACK: Gå ut av menyen og tilbake til forrige nivå. Avbryt valget og la innstillingen være uendret. Sender: sender hjertefrekvenssignaler til klokken. Senderen består av en sender og en stropp. Slik kommer du i gang 3

4 Angi grunnleggende innstillinger 1. Trykk to ganger på OK for å aktivere Polar F11. Når den er aktivert, kan den ikke slås av! 2. WELCOME TO POLAR FITNESS WORLD (Velkommen til Polars treningsverden) vises på displayet. Trykk på OK. 3. Language (Språk): Velg ENGLISH, DEUTSCH, ESPAÑOL, FRANÇAIS (Engelsk, Tysk, Spansk, Fransk) eller ITALIANO (Italiensk) med UP/DOWN. Trykk på OK. 4. START WITH BASIC SETTINGS (Start med grunnleggende innstillinger) vises. Trykk på OK. 5. Time (Tid): Velg enten 12 H (12 timer) eller 24 H (24 timer). 6. Date (Dato): Angi dato; dd = dag, mm = måned, yy = år. 7. Units (Enheter): metriske (KG/CM) eller britiske (LB/FT). Hvis du velger LB/FT, vises kalorier som Cal. Ellers vises de som kcal. 8. Weight (Vekt): Legg inn vekten din. Hvis du vil endre enheter, trykker du på og holder inne LIGHT. 9. Height (Høyde): Legg inn høyden din. I LB/FT-format oppgir du først i fot og deretter i tommer. 10. Birthday (Fødselsdato): Legg inn fødselsdatoen din; dd = dag, mm = måned, yy = år. 11. Sex (Kjønn): Velg MALE (Mann) eller FEMALE (Kvinne). 12. SETTINGS OK? (Er innstillingene OK?) vises. YES (Ja): Innstillingene godtas og lagres. Displayet går tilbake til tidsmodus. NO (Nei): Grunnleggende innstillinger kan fortsatt endres. Trykk på BACK for å gå tilbake til dataene du vil endre. Når du har lagret de grunnleggende innstillingene, går F11 til tidsmodus. 4 Slik kommer du i gang

5 2. FØR TRENING Slik bærer du senderen Bruk senderen for å måle pulsen. 1. Fukt elektrodedelene på stroppen godt i rennende vann. 2. Fest kontakten til stroppen. Juster lengden på stroppen slik at den sitter godt og er komfortabel. 3. Fest stroppen godt rundt brystet, rett nedenfor brystmusklene, og fest knappen til den andre enden av stroppen. 4. Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger mot huden, og at Polar-logoen på kontakten står riktig vei, midt på brystet. Løsne kontakten fra stroppen når den ikke er i bruk. Før trening 5

6 Test formnivået ditt Polar Fitness Test TM er en enkel, sikker og hurtig måte å måle din aerobe (kardiovaskulære) kondisjon på i hviletilstand. Polar Fitness Test er utarbeidet for voksne med god helse. Polar OwnIndex er et resultat av denne testen. Den kan sammenlignes med maksimalt oksygenopptak (VO 2max ), som er mye brukt til å evaluere aerob kondisjon. Din OwnIndex-avlesning gir mest mening når du sammenligner dine enkelte verdier over tid. For at testresultatene skal være pålitelige, gjelder følgende generelle forutsetninger: Jo mer avslappet du er og jo roligere testomgivelsene er, desto mer nøyaktig blir testresultatet. (Uten TV, telefon eller andre som snakker til deg.) Gjenta alltid testen under lignende forhold og til samme tid på dagen. Unngå harde fysiske anstrengelser, alkohol og stimulerende legemidler som du ikke har fått resept på, på testdagen og dagen før. Unngå å spise et tungt måltid eller røyke de siste 2 til 3 timene før testen. Du kan stoppe testen når som helst ved å trykke på BACK. Les mer om kondisjon i Polars artikkelbibliotek på 6 Før trening

7 Slik utfører du Polar Fitness Test Kontroller at brukerinnstillingene er korrekte før du starter! 1. Ha på deg senderen, legg deg ned og slapp av i 1-3 minutter. 2. Velg Test > TEST. Kondisjonstesten starter umiddelbart. 3. Et pip indikerer at testen er avsluttet etter ca. 5 minutter. OwnIndex vises med en numerisk verdi og en skriftlig beskrivelse av formnivået. 4. Trykk på OK. Da vises UPDATE USER SET? vises. Velg Yes (Ja) for å lagre OwnIndex-verdien i brukerinnstillingene og i Fitness Test Trend-menyen. Velg No (Nei) kun hvis du vet hva din VO 2max -verdi er, og hvis den avviker mer enn én formnivåklasse fra OwnIndex-resultatet. OwnIndex-verdien lagres kun i Fitness Test Trend-menyen. Feilsøking: Activity (Aktivitet) > Du har ikke lagt inn aktivitetsnivået ditt i brukerinnstillingene. Du finner mer informasjon på side 29. USER SETTINGS MISSING (Brukerinnstillinger mangler) > Trykk på OK for å angi alle innstillingene dine. Fitness Test Failed (Kondisjonstesten mislyktes) > Den siste OwnIndex-verdien ble ikke erstattet. Ingen hjertefrekvens vises > Testen mislykkes. Kontroller at elektrodene på senderen er fuktige nok og at stroppen sitter stramt nok rundt brystkassen. Før trening 7

8 Kondisjonstestresultater Din OwnIndex gir mest mening når du sammenligner dine enkelte verdier og endringer i disse over tid. OwnIndex kan også tolkes på grunnlag av kjønn og alder. Finn din OwnIndex i tabellen, og finn ut hvordan din aerobe kondisjon er sammenlignet med andre av samme kjønn og alder. Denne klassifiseringen er basert på en gjennomgang av 62 studier hvor VO2max ble målt direkte hos friske, voksne personer i USA, Canada og sju europeiske land. Kilde: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, Før trening

9 Kondisjonstesttrend Velg Test > TREND I Trendmenyen ser du hvordan OwnIndex-verdien din har utviklet seg. Opptil 47 OwnIndex-verdier med tilhørende datoer kan vises i displayet. Hvis du vil slette en OwnIndex-verdi, trykker du på og holder inne LIGHT. DELETE VALUE? (Slette verdi?) vises. Velg YES (Ja). Generelt sett tar det gjennomsnittlig seks uker med regelmessig trening for å oppnå merkbare forbedringer i aerob kondisjon. Hvis du vil forbedre din aerobe kondisjon, er det mest effektivt å trene store muskelgrupper. Før trening 9

10 Lag et treningsprogram Ditt personlige treningsprogram - Polar Keeps U Fit - hjelper deg med å oppnå treningsmålene dine. 1. Velg Program > CREATE (Program > Lag). 2. Din siste OwnIndex-verdi vises. Juster om nødvendig verdien. 3. Velg Target (Mål) for treningen: MAXIMIZE (Maksimere) formnivået: Du har trent regelmessig i minst uker og er i stand til å trene nesten hver dag. Programmet anbefaler ca. 5 t/uke fordelt på 4-6 økter. IMPROVE (Forbedre) formnivået: Du er i stand til å trene regelmessig. Programmet anbefaler ca. 3 t/uke fordelt på 3-5 økter. MAINTAIN (Opprettholde) formnivået: Hvis du ikke har trent i det siste, er dette en god måte å starte på. Programmet anbefaler ca. 1½ t/uke fordelt på 2-3 økter. 4. Velg hvor mange ganger du vil trene per uke (Exe.Count) (Antall treninger). 5. YOUR PERSONAL PROGRAM (Ditt personlige program) og ukentlige treningsmål vises i displayet i et par sekunder. Bla UP og DOWN for å gjennomgå programmet i ulike visninger. Feilsøking: OWNINDEX MISSING. DEFAULT USED (OwnIndex mangler. Standard brukes) > Utfør Polar Fitness Test. START WITH BASIC SETTINGS (Start med grunnleggende innstillinger) > Trykk på OK og legg inn dine personlige innstillinger. OVERWRITE CURRENT? (Overskrive nåværende?) > Velg YES (Ja) for å lage et nytt program og erstatte det som allerede finnes. 10 Før trening

11 Vis treningsprogrammet ditt Velg Program > EDIT (Program > Rediger) Weekly Targets (Ukentlige mål) Antall treningsøkter per uke Total treningstid per uke Totalt antall kalorier som skal forbrennes per uke Weekly HR Zones (Ukentlige hjertefrekvenssoner) viser intensitetssonen for hjertefrekvens, Light / Moderate / Hard (Lett/Moderat/Hard), for din ukentlige trening. Høyden på stolpen indikerer tiden som skal brukes per uke i hver pulssone. Hvis du vil vise hvor mye tid som skal brukes i hver pulssone, trykker du på OK. Hvis du vil gå tilbake til visning av ukentlige pulssoner, trykker du på BACK. Før trening 11

12 Weekly Exercises (Ukentlige øvelser) Et sammendrag av dine ukentlige treningsøkter. Hvis du vil se målene for hver øvelse, trykker du på OK og velger øvelsen du vil gjennomgå. Targets (Mål) Trykk på UP/DOWN for å vise ønsket tid, kalorier og pulssoner for hver øvelse. Trykk på BACK for å gå tilbake til visningen av ukentlige øvelser. 12 Før trening

13 Rediger treningsprogrammet ditt Hvis du vil legge til en treningsøkt, velger du Program > EDIT > Weekly Exercises > ADD (Program > Rediger > Ukentlige øvelser > Legg til). Angi Duration (Varighet). Trykk på DOWN for å vise pulssonene for treningsøkten du la til. Hvis du vil redigere varigheten av en treningsøkt i programmet, velger du Program > EDIT > Weekly Exercises (Program > Rediger > Ukentlige øvelser) > Øvelsen du vil redigere. Velg YES (Ja) for å komme til EDIT DURATION? (Redigere varighet?). Juster varigheten og trykk på OK. Når du redigerer programmerte øvelser, vil de resterende dataene for den aktuelle treningsøkten og ukentlige treningsmål, automatisk oppdateres. ARE YOU SURE? (Er du sikker?). Når du har slettet en treningsøkt, kan den ikke gjenopprettes! Hvis du vil slå treningsprogrammet av/på, velger du Program > SETTINGS > ON/OFF (Program > Innstillinger > Av/På). Når programmet er slått av, blir det liggende i minnet, men treningsmålene vises ikke i Diary-visningen (Dagbok) og du kan ikke velge programtreningsøkter i Exercise-menyen (Trening). Feilsøking Empty (Tom) > Lag et program. Hvis du vil slette en treningsøkt, velger du Program > EDIT > Weekly Exercises (Program > Rediger > Ukentlige øvelser) > Øvelsen du vil slette. Trykk på og hold inne LIGHT. Velg YES (Ja) for å komme til DELETE EXERCISE? (Slette øvelse?) og Før trening 13

14 Programinnstillinger Velg Program > SETTINGS (Program > Innstillinger). OWNZONE: Hvis du slår OwnZone på, betyr det at pulssmåleren automatisk fastsetter pulssonen din i starten på hver treningsøkt. OwnZone-funksjonen anbefaler optimal treningsintensitet basert på din nåværende kondisjon. Vær oppmerksom på at alle programøvelser påvirkes når du slår OwnZone av/på. Du finner mer informasjon om Polar OwnZone på side 30. RENAME (Gi nytt navn): Du kan gi nytt navn til hver treningsøkt innenfor en tegngrense på åtte bokstaver. 14 Før trening

15 3. UNDER TRENING Registrer treningen 1. Ha på pulsbelte og klokken. Start hjertefrekvensmålingen ved å trykke på OK. Det bør helst ikke være andre pulsklokker i nærheten (innenfor en radius på 1 meter) for å unngå forstyrrelser. 2. I løpet av 15 sekunder vises pulsen i displayet. 3. Trykk på OK. Exercise and navnet på den neste treningsøkt vil veksler i øverste rad. Registrer treningsøkten ved å velge START, og trykk på OK. Du kan forandre treningsøkten og justere Exercise innstillingene ved å velge: SETTINGS. Se side 28 for mer informasjon. Feilsøking: Treningsinformasjonen blir bare lagret hvis stoppeklokken har vært på i mer enn ett minutt. OwnZone > Pulssmåleren har satt i gang automatisk fastsetting av treningssonen. Hopp over denne prosessen ved å trykke på OK. Hvis du ikke har fastsatt din OwnZone tidligere, vil i så fall dine aldersbaserte hjertefrekvensgrenser brukes. Se side 30 hvis du vil ha mer informasjon om fastsetting av OwnZone. START WITH BASIC SETTINGS ( Start med grunnleggende innstillinger) > Trykk på OK for å fullføre dine grunnleggende innstillinger. 4. Trykk på BACK for å stoppe registreringen. Velg EXIT (Avslutt) for å vise et treningssammendrag. Under trening 15

16 Knapper under treningen LIGHT Ved å trykke én gang på denne knappen, lyser displayet hver gang du trykker på en knapp. Trykk og hold inne for å låse eller låse opp knappene. BACK Legg inn en pause i eller avslutt registreringen av treningen. UP / DOWN Endre treningsvisningen. Trykk og hold inne UP for å tilpasse visningen av Exercise (Øvelse) og Calories (Kalorier). Velg informasjonen som skal vises på øverste rad blant Time of day (Klokkeslett), Calories/Stopwatch (Kalorier/Stoppeklokke) og Fitness bullets (Fitness prikker). En fitness prikk vises for hvert tiende minutt i pulssonen, noe som tilsvarer én time totalt hvis alle punktene vises. Før klokken opp mot senderen hvis du vil se klokkeslettet i treningsmodus. OK Trykk og hold inne for å endre øvelsesinnstillinger uten å legge inn pause i registreringen av treningen. 16 Under trening

17 Visninger under treningen Vis kombinasjoner av treningsdata. Bytt visning med UP/DOWN. Exercise (Øvelse) Stoppeklokke Hjertefrekvens Calories (Kalorier) Kaloriforbruk Hjertefrekvens InZone-visningen vises bare når du har aktivert hjertefrekvensgrenser. InZone-symbol og hvor mye tid som er brukt i sonen* Nedre og øvre grenseverdier og sonepeker Hjertefrekvens *Smileansikt betyr at OwnZone-fastsetting var vellykket. Under trening 17

18 HR zones (Hjertefrekvenssoner) vises bare når du har valgt en programøkt. Hvor mye tid som er brukt i nåværende pulssone Intensitetssonesymbolet viser hvilken pulssone du er i for øyeblikket Stolpen for pulsssone utheves hvis du er innenfor pulsonen Hjertefrekvens Treningsmålene vises bare når du har valgt en programøkt. Navn på økten Måldefinert varighet Måldefinerte kalorier Hjertefrekvens 18 Under trening

19 Stopp registreringen og vis et sammendrag Trykk på BACK for å legge inn en pause i registreringen av treningen. Velg EXIT (Avslutt) for å stoppe registreringen og vise Summary (Sammendrag) av treningsøkten: NORSK Summary (Sammendrag) Treningsøktens varighet (tt.mm.ss) Kalorier som er forbrent under treningen (Cal/kcal) Maksimal (max) og gjennomsnittlig (avg) hjertefrekvens under treningsøkten (bpm/%hr max ) vises vekselvis Åpne kontakten fra stroppen og skyll stroppen under rennende vann etter hver bruk. Vask stroppen regelmessig i vaskemaskin, minst etter hver femte gang. Dette vil sikre nøyaktig pulsmåling og øke levetiden på pulsbelte. For mer informasjon se Vedlikeholdsavsnittet. Under trening 19

20 4. ETTER TRENING Diary (Dagbok) I dagboken kan du sammenligne oppnådd treningsvarighet, mengde og kalorier i ulike pulssonene mot målverdiene dine. Dagboken inneholder kun data for inneværende kalenderuke og registrerer kun data hvis økten varer i minst ti minutter. Hvis du vil gå til dagboken fra klokkeslettvisning, trykker du på UP. Diary (Dagbok) De tre stolpene står for antall treningsøkter (#), treningstid (Ø) og kaloriforbruk (c). Trykk på OK og UP/DOWN for å gjennomgå flere detaljer. Exe.Count / Exe.Time / Calories (Antall treningsøkter / Treningstid / Kalorier) Ukentlige målverdier for antall treningsøkter / varighet / kalorier (den relevante stolpen er uthevet) Totalverdier for oppnådde treningsøkter / varighet / kaloriforbruk Trykk på BACK for å gå tilbake til dagbokvisningen. Trykk på DOWN for å gå til visning av pulssoner. 20 Etter trening

21 HR zones (Hjertefrekvenssoner) De tre stolpene står for pulsssonene Lett, Moderat og Hard. Trykk på OK og UP/DOWN for å gjennomgå flere detaljer. Light / Moderate / Hard (Lett / Moderat / Hard) Måldefinert treningsvarighet i den aktuelle sonen Den relevante stolpen er uthevet Treningsvarighet i sonen Merk: Når du trykker på BACK for å gå tilbake til visningen av dagbok eller visningen av hjertefrekvenssoner, vil verdien du sist viste bli angitt som standardverdi på den nederste raden i disse visningene. Etter trening 21

22 Oppfølging Hver søndag ved midnatt vurderer Polar F11 automatisk fremgangen din, tilbakestiller visningen av dagbok og visningen av pulssoner, lagrer dagbokdata i ukesfilen og minner deg på å sjekke dagboken med et konvoluttsymbol. Hvis du i begynnelsen av en ny måned ikke har utført kondisjonstesten på 30 dager, minner Polar F11 deg automatisk på å gjøre det ved å vise meldingen TEST YOUR OWNINDEX (Test OwnIndex). Hvis du vil åpne påminnelsen, trykker du på UP og OK. Result (Resultat) Totalt antall treningsøkter sist uke Total treningsvarighet Totalt antall kalorier som ble forbrent under treningen (Cal/kcal) Oppnådd prosentandel av det ukentlige målet (hvis programmet er på) Et trofésymbol vises påfølgende uke hvis du har oppnådd minst 75 % av det ukentlige målet. Godt jobbet! 22 Etter trening

23 Filer Daglig fil Velg File > DAILY (Fil > Daglig). I den daglige filen kan du se detaljert treningsinformasjon fra de 12 siste treningsøktene. Når filen blir full, erstattes den eldste informasjonen av den nyeste. Hvis du vil lagre treningsdataene i en lengre periode, kan du overføre filen til webtjenesten polarpersonaltrainer.com. Se side 27 for mer informasjon. Exercise name (Trenings navn) vises hvis en programøvelse er valgt, ellers vises Exercise (Øvelse). Hver stolpe representerer en økt. Jo høyere stolpen er, jo lenger varer økten. Datoen for treningen Etter trening 23

24 Velg en økt du vil vise med UP/DOWN og OK. Duration (Varighet) Navnet på økten Tidspunktet økten startet Treningsøktens varighet (tt.mm.ss) Calories (Kalorier) Kalorier som ble forbrent under treningen (Cal/kcal) Fettprosenten av forbrente kalorier Heart Rate (Hjertefrekvens) Maksimal (Max) og gjennomsnittlig (Avg) puls i slag per minutt vises vekselvis med en prosentandel av din maksimale puls 24 Etter trening

25 HR zones (Pulssoner) vises kun når du har valgt en øvelse fra treningsprogrammet. Trykk på OK hvis du vil vise informasjon for pulsssonene Light, Moderate (Lett, Moderat) og Hard (Hard). Light / Moderate / Hard (Lett / Moderat / Hard) Stolpen for pulsssonen utheves når den gjennomgås Treningsøktens varighet i sonen Trykk på BACK for å gå tilbake til visningen av HR zones (Pulssoner). Time in Zone-visningen (Tid i sone) vises kun hvis en manuell øvelse ble utført og pulssonene ble aktivert. Pulssoner Treningsvarighet mellom pulssoner Hvis du vil slette en daglig fil, trykker du på og holder inne LIGHT i Duration-visningen (Varighet) inntil DELETE FILE? (Slette fil?) vises. Velg YES (Ja). ARE YOU SURE? (Er du sikker?) vises. Bekreft slettingen med YES (Ja). Etter trening 25

26 Ukentlig fil og fil med summer Velg File > WEEKLY (Fil > Ukentlig) eller TOTALS (Summer). I den ukentlige filen og filen med summer kan du se antall treningsøkter, varighet og kaloriforbruk fra de siste 12 ukene eller fra forrige tilbakestilling. Ukentlig fil EXE.COUNT / EXE.TIME / CALOREIS / HR ZONES (Antall treningsøkter / Treningstid / Kalorier / Hjertefrekvenssoner) Den siste søndagen i den valgte uken Høyden på en stolpe indikerer ukens totale antall treningsøkter / treningstid / kaloriforbruk / tid pulssonen Akkumulert verdi for ukens totale antall treningsøkter / treningstid / kaloriforbruk / tid i pulssonen* * Trykk på OK for å vise treningens varighet i ulike pulssoner. Fil med summer Total Exe.Count / Duration / Calories (Totalt antall treningsøkter / Varighet / Kalorier) Datoen for forrige tilbakestilling Total akkumulert verdi for treningsøkter / varighet / kaloriforbruk fra forrige tilbakestilling Hvis du vil tømme filen med totalene, trykker du på DOWN inntil Reset Total Counters? (Tilbakestille tellerne?) vises. Trykk på OK og velg informasjonen du vil slette. ARE YOU SURE? (Er du sikker?) vises. Bekreft slettingen med YES (Ja). 26 Etter trening

27 Dataoverføring Polar F11 kan kommunisere med en PC på to måter: Send data med Polar WebLink : Overfør data til webtjenesten polarpersonaltrainer.com ved hjelp av Polar WebLink-programvaren. For å kunne gjøre dette må du registrere deg for webtjenesten polarpersonaltrainer.com. I hjelpefilen for Polar WebLink finner du detaljerte instruksjoner om hvordan du sender data. Motta data med Polar UpLink Tool: Rediger innstillinger og last opp logoer fra en PC til klokken ved hjelp av Polar UpLink Tool-programvaren. Se side 43 hvis du vil ha mer informasjon om systemkrav. Besøk for å laste ned Polar WebLink og Polar UpLink Tool kostnadsfritt. Etter trening 27

28 5. INNSTILLINGER Treningsinnstillinger Velg Exercise > SETTINGS (Øvelse > Innstillinger). EXERCISE (Øvelse): Du kan kun velge en økt hvis treningsprogrammet er aktivert. Velg en treningsøkt ved å trykke på OK. SELECT (Velg) økten eller VIEW (Vis) målene for økten. I en MANUAL (Manuell) økt er det ingen forhåndsinnstilte mål. HR ALARM (Pulssonealarm): Juster lydvolumet for pulssonealarmen. HR LIMITS (Pulssoner): I en programøkt defineres pulssonene for hjertefrekvensen automatisk. Hvis du har valgt en MANUAL (Manuell) treningsøkt eller har slått av programmet, kan du velge å trene med fire ulike pulssoner: 1. OWNZONE: Klokken bestemmer automatisk din individuelle pulssone i starten på hver økt. Velg HARD, MODERATE, LIGHT (Hard, Moderat, Lett) eller BASIC (Grunnleggende) intensitet som OwnZone. 2. AUTOMATIC (Automatisk): Grenser fastsettes ved hjelp av en aldersbasert formel (220 minus alder). Velg HARD, MODERATE, LIGHT (Hard, Moderat, Lett) eller BASIC (Grunnleggende). Pass på at du har lagt inn riktig fødselsdato i brukerinnstillingene! 3. MANUAL (Manuell): Still inn pulssonene for hjertefrekvens manuelt. 4. Hvis du vil trene uten gitte grenser, velger du OFF (Av). HR VIEW (Hjertefrekvensvisning): Velg HR (Hjertefrekvens) hvis du vil vise hjertefrekvensen i slag per minutt (bpm), eller HR% hvis du vil vise en prosentandel av maksimal hjertefrekvens. 28 Innstillinger

29 Velg OwnZone eller automatiske hjertefrekvensgrenser fra fire treningsintensiteter: HARD (80-90 % av HR max ) er for en relativt kort treningsøkt med høy intensitet. MODERAT (70-80 % av HR max ) er spesielt effektiv for å forbedre den aerobe kondisjonen. Anbefales for dem som trener regelmessig. LETT (60-70 % av HR max ) er bra for å forbedre helsen og kondisjonen. Denne intensiteten forbedrer også den grunnleggende utholdenheten og bidrar til at du restituerer deg fra hardere trening. GRUNNLEGGENDE (65-85 % av HR max ) passer for trening med aerob intensitet. Innstillinger 29

30 OwnZone Polar F11 fastsetter automatisk en individuell og sikker treningsintensitetssone: din OwnZone. Denne funksjonen veileder deg gjennom oppvarming. OwnZone-grensene kan variere fra dag til dag, avhengig av din fysiske og mentale tilstand. OwnZone er utviklet for friske mennesker. Enkelte helsetilstander kan føre til at fastsetting av OwnZone på grunnlag av hjertefrekvensvariabilitet, ikke fungerer, f.eks. høyt blodtrykk, enkelte former for hjertearytmi og noen typer medikamenter. I slike tilfeller blir dine aldersbestemte grenser brukt til fastsetting av OwnZone. Du kan velge treningsintensitet fra fire ulike hjertefrekvenssoner: Lett, Moderat, Hard og Grunnleggende. Se side 29 hvis du vil ha mer informasjon om treningsintensiteter. Det anbefales at du bruker OwnZone hver gang du trener, eller i det minste: Når du skifter treningsmiljø eller treningsmetode. Når du skal trene etter mer enn en ukes opphold. Hvis du føler deg litt ute av form. For eksempel hvis du ikke er fullstendig restituert etter en tidligere trening, ikke føler deg bra eller er stresset. Etter å ha endret brukerinnstillingene. 30 Innstillinger

31 Fastsetting av OwnZone Finn dine egne OwnZone-grenser på 1-5 minutter under oppvarming ved å gå, jogge eller utføre en annen form for sport. Før du starter, må du sørge for at brukerinnstillingene er korrekte og at OwnZone-funksjonen er aktivert. 1. Start registreringen av treningen. OwnZone-symbolet vises i displayet og beregningen starter. Prosessen utføres i fem trinn. Etter hvert trinn hører du et pip. Unngå å stoppe mens OwnZone fastsettes. OZ> Gå i langsomt tempo i 1 min. Hold hjertefrekvensen under 100 bpm / 50 % HR max i løpet av dette første trinnet. OZ>> Gå i normalt tempo i 1 min. Øk hjertefrekvensen langsomt med ca. 10 bpm / 5 % HR max. OZ>>> Gå i høyt tempo i 1 min. Øk hjertefrekvensen langsomt med ca. 10 bpm / 5 % HR max. OZ>>>> Jogg i langsomt tempo i 1 min. Øk hjertefrekvensen langsomt med ca. 10 bpm / 5 % HR max. OZ>>>>> Jogg raskt eller løp i 1 min. 2. Når du hører to pip etter hverandre, er din OwnZone fastsatt. OwnZone Updated (OwnZone oppdatert) vises vekselvis sammen med pulsgrensene i displayet etter vellykket beregning. Hvis fastsettingen av OwnZone mislykkes, vises OwnZone Limits (OwnZone-grenser) og dine tidligere OwnZone-grenser i displayet. Hvis OwnZone tidligere ikke er blitt registrert, blir aldersbaserte grenser brukt. 3. Fortsett med treningen. Prøv å holde deg innenfor angitt pulsssone for å få størst utbytte av treningen. Innstillinger 31

32 Andre innstillinger WATCH-innstillinger (Klokke) Velg Settings > WATCH (Innstillinger > Klokke). TIMER (Tidtaker): Sett nedtellingsfunksjonen til å lyde én gang. Start tidtakeren på nytt ved å trykke på og holde inne OK mens den er i gang, eller stopp tidtakeren ved å trykke på BACK. Hvis du vil skjule tidtakeren mens den er i gang, trykker du på og holder inne UP. REMIND (Påminnelse): Du kan aktivere sju ulike påminnelser i Polar F11. Velg ADD (Legg til) hvis du vil lage en ny påminnelse. Legg inn Date (Dato) og Time (Klokkeslett). Velg når påminnelsesalarmen skal aktiveres: 1 DAY, 1 HOUR, 30 MIN (1 dag, 1 time, 30 minutter) eller 10 MIN (10 minutter) før eller på tidspunktet for påminnelsen (ON TIME (På tidspunktet)). Bestem om påminnelsen skal lyde på samme tidspunkt YEARLY, MONTHLY, WEEKLY, DAILY, HOURLY (Årlig, Månedlig, Ukentlig, Daglig, Hver time) eller ONCE (Én gang), eller slå påminnelsen OFF (Av). Velg en øvelse du vil knytte påminnelsen til, eller velg NONE (Ingen) hvis dette ikke er aktuelt. Rename (Gi nytt navn) til påminnelsen, hvis du vil. Velg en eksisterende påminnelse for å endre dens attributter eller for å DELETE (Slette) den. Stopp alarmen ved å trykke på LIGHT. Trykk OK for å slumre i 10 minutter og BACK for å gå ut av påminner bildet. ALARM: Still inn alarmen til å ringe DAILY (Daglig), fra mandag til fredag (MON-FRI) eller slå den OFF (Av). Alarmen fungerer i alle modus bortsett fra i Exercise-modus (Trening). Trykk BACK for å stoppe alarmen eller OK for å slumre i 10 minutter. TIME / TIME2 (Klokkeslett / Klokkeslett 2): Legg inn to forskjellige innstillinger for klokkeslett. I tidsmodus kan du raskt bytte mellom klokkeslett 1 og klokkeslett 2 ved å trykke på og holde inne DOWN. DATE (Dato): Legg inn datoen. 32 Innstillinger

33 HR SET (Hjertefrekvensinnstilling) Velg Settings > HR SET (Innstillinger > Hjertefrekvensinnstilling). HR ALARM (Hjertefrekvensalarm): Velg VOL 2 (kraftig), VOL 1 (rolig) eller alarm OFF (Av). HR VIEW (Hjertefrekvensvisning): Velg HR (slag per minutt), eller HR% (en prosentandel av maksimal hjertefrekvens). USER-innstillinger (Bruker) Velg Settings > USER (Innstillinger > Bruker). Weight (Vekt): Hvis du vil endre enheter, trykker du på og holder inne LIGHT. Height (Høyde): Hvis du vil endre enheter, trykker du på og holder inne LIGHT. Birthday (Fødselsdato): Legg inn fødselsdatoen din. Activity (Aktivitet): Velg det alternativet som best beskriver den totale mengden og intensiteten i din fysiske aktivitet de siste tre månedene. 1. TOP (Topp): Du deltar regelmessig i hard fysisk trening minst 5 ganger i uken, eller du trener for å oppnå bedre yteevne i konkurranseøyemed. 2. HIGH (Høy): Du deltar regelmessig (minst 3 ganger i uken) i hard fysisk trening, f.eks. ved å løpe 10 til 40 km per uke eller bruke 2 til 4 timer i uken på tilsvarende fysisk aktivitet. 3. MODERATE (Moderat): Du deltar regelmessig i mosjonsaktiviteter, dvs. du løper 5-10 km per uke eller bruker 1/2-2 timer per uke på tilsvarende fysisk aktivitet, eller du har et arbeid som krever moderat fysisk aktivitet. 4. LOW (Lav): Du deltar ikke regelmessig i mosjonsaktiviteter eller krevende fysiske aktiviteter, dvs. at du går turer bare for hyggens skyld eller kun trener hardt nok til at du får opp pulsen og blir varm av og til. Sex (Kjønn): Velg MALE (Mann) eller FEMALE (Kvinne). Innstillinger 33

34 HR max (høyeste antall hjerteslag per minutt (bpm) ved maksimal fysisk anstrengelse): Standardverdien må kun endres hvis du vet hva din laboratoriemålte verdi er. Du finner mer informasjon om dette på V02 max (kroppens maksimale kapasitet for oksygenopptak ved maksimal anstrengelse): Standardverdien må kun endres hvis du vet hva din laboratoriemålte verdi er. Du finner mer informasjon om dette på HR sit: Din typiske hjertefrekvens når du ikke er fysisk aktiv (når du sitter). Når du skal fastsette HR sit, bærer du senderen, setter deg og utfører ingen fysisk aktivitet. Etter to eller tre minutter trykker du på OK i klokkemodus for å vise hjertefrekvensen din. Dette er din HR sit. For å få en mer nøyaktig måling gjentar du prosedyren flere ganger og beregner gjennomsnittet. GENERAL-innstillinger (Generelle) Select Settings > GENERAL SOUND (Lyd): Juster knappe- og aktivitetslydene; VOL 2 (kraftig), VOL 1 (stille) eller OFF (Av). KEYLOCK (Tastelås): Hvis du vil låse eller låse opp knapper ved hjelp av MANUAL (Manuelt), trykker du på og holder inne LIGHT. AUTOMATIC (Automatisk) tastelås aktiveres når du ikke har trykket på noen knapp i løpet av ett minutt. UNITS (Enheter): Velg metriske (KG/CM) eller britiske (LB/FT) enheter. LANGUAGE (Språk): Velg ENGLISH, DEUTSCH, ESPAÑOL, FRANÇAIS (Engelsk, Tysk, Spansk, Fransk) eller ITALIANO (Italiensk). 34 Innstillinger

35 6. KUNDESERVICEINFORMASJON Vedlikehold av pulsklokken Klokken: Rengjør med mildt såpevann og tørk med håndkle. Bruk aldri sprit eller materialer med slipeeffekt (stålull eller kjemikalier for rengjøring). Oppbevares i et tørt og kjølig miljø. Ikke oppbevar utstyret i fuktige omgivelser, i materialer som ikke puster (plastpose eller treningsbag) eller sammen med ledende materialer (våte håndklær). Må ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid. som inneholder blekemiddel eller tøymykner. Putt aldri kontakten i vaskemaskinen eller tørketrommelen! Oppbevar og tørk stroppen og kontaken separat. Vask stroppen i vaskemaskin før den skal lagres over lengre tid, og alltid etter bruk i svømmebasseng med klorvann. Sender: Åpne kontakten fra stroppen og skyll stroppen under rennende vann etter hver bruk.tørk kontakten med et mykt håndkle. Bruk aldri sprit ellermaterialer med slipeeffekt (stålull eller kjemikalier for rengjøring). Vask stoppen regelmessig i vaskemaskin på 40C/104F, minst etter hver femte gang den brukes. Dette vil sikre nøyaktig pulsmåling og øke levetiden for pulsbelte. Bruk en vaskepose. Ikke bløtlegg, sentrifuger, stryk, bleke eller putt stroppen i tørketrommel. Ikke bruk vaskelmiddel Kundeserviceinformasjon 35

Polar F7. Brukerveiledning

Polar F7. Brukerveiledning Polar F7 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F6... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENINGEN... 5 Slik bærer du senderen... 5 Dataoverføring...

Detaljer

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C NORSK Denne brukermanualen inneholder instruksjoner for Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D.

Detaljer

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D.- og

Detaljer

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning Polar WearLink -sender Nike+ NORSK Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink-senderen Nike+. Pulssensoren er kompatibel med Nike

Detaljer

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. NORSK Gratulerer! Polar s3+ løpesensor TM W.I.N.D. er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Benytter følsomme inertiale

Detaljer

Polar F4. Brukerveiledning

Polar F4. Brukerveiledning Polar F4 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F4... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENING... 5 Slik bærer du senderen... 5 3. UNDER TRENING...

Detaljer

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning Polar H7 Heart Rate Sensor Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Polar H7 Pulssensor Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. NORSK Den siste versjonen av denne brukerhåndboken

Detaljer

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brukerveiledning

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brukerveiledning POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Brukerveiledning NORSK Polar WearLink hjertefrekvenssensor med Bluetooth Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink hjertefrekvenssensor

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

G3 GPS Sensor Brukerveiledning

G3 GPS Sensor Brukerveiledning G3 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G3 GPS-sensor. Polar G3 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. er laget for å måle tråkkfrekvensen, dvs. pedalomdreininger per minutt, når du sykler. Den er ikke beregnet

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925807.00 DNK/NOR B NOR BRUKSANVISNING Polar F11 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

G1 GPS Sensor Brukerveiledning

G1 GPS Sensor Brukerveiledning G1 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G1 GPS-sensor. Polar G1 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925815.00 DNK/NOR A NOR BRUKSANVISNING Polar F6 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

KNAPPER. Polar F11. Brukerveiledning

KNAPPER. Polar F11. Brukerveiledning KNAPPER 17928178.00 DNK/NOR A NOR Brukerveiledning Polar F11 Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen (Tilbake)

Detaljer

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南 POLAR H6 User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書

Detaljer

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor.

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Detaljer

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Polar Løpesensor Bluetooth Smart er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Ved hjelp av sensitive bevegelighetssensorer

Detaljer

NORSK. Polar FT4 Brukerveiledning

NORSK. Polar FT4 Brukerveiledning Polar FT4 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT4 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT4 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT4... 4 Start med grunnleggende

Detaljer

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok POLAR FT1 POLAR FT2 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT1 / POLAR FT2 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Bli kjent med FT1/FT2 treningscomputer... 5 Menystruktur... 5 Symboler

Detaljer

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS fartsmåler W.I.N.D. er konstruert for å måle fart og distanse når du sykler. Den er ikke beregnet til noe annet bruk. Den siste versjonen

Detaljer

Polar FA20. Brukerveiledning

Polar FA20. Brukerveiledning Polar FA20 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. FORDELER MED POLAR FA20... 3 2. KOM I GANG... 4 Knapper på FA20... 4 Grunnleggende innstillinger... 5 Menystruktur... 6 3. DIN DAGLIGE AKTIVITET... 7

Detaljer

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 FITNESS Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17927467.00 ENG/SWE/DNK/FIN/NOR B User Manual Bruksanvisning Brugerhåndbog

Detaljer

Polar CS500. Hurtigveiledning

Polar CS500. Hurtigveiledning Polar CS500 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. BLI KJENT MED CS500-SYKKELCOMPUTEREN... 3 Knappfunksjoner og menystruktur... 6 2. KONFIGURER SYKKELCOMPUTEREN... 9 Angi grunnleggende innstillinger...

Detaljer

Polar RS400. Hurtigveiledning

Polar RS400. Hurtigveiledning Polar RS400 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 4 2. SLIK KOMMER DU I GANG... 5 Grunninnstillinger... 5 Menystruktur... 7 3. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 8 Slik bærer

Detaljer

Polar FT40. Brukerveiledning 17934440.00 ENG

Polar FT40. Brukerveiledning 17934440.00 ENG Polar FT40 Brukerveiledning 17934440.00 ENG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT40 TRENINGSCOMPUTER... 4 2. KOM I GANG... 5 Bli kjent med Polar FT40 treningscomputer... 5 Start med grunnleggende

Detaljer

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17926243.00 ENG/FIN/SWE/DNK/NOR

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 Innholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 2. KOMME I GANG... Måle hjulstørrelse... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6. KUNDESERVICEINFORMASJON... 15 Stell

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

Hurtigveiledning. Polar FT80

Hurtigveiledning. Polar FT80 Hurtigveiledning Polar FT80 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer... 3 Knapper og menystruktur... 4 Start med grunnleggende innstillinger... 5 2. FØR TRENINGEN...

Detaljer

NORSK. Polar FT7 Brukerveiledning

NORSK. Polar FT7 Brukerveiledning Polar FT7 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med grunnleggende

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLASJON AV DRIVER... 4 3. MASKINVAREINSTALLASJON... 7 4. DETEKSJON... 9 5. ETABLERING AV IRDA FORBINDELSE

Detaljer

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM SLIK KOMMER DU I FORM 19627429.00 DNK/NOR A NOR INNHOLD 1. Bruk hjertefrekvensen... 3 2. En verden av muligheter... 4 3. Treningssoner... 6 4. Den perfekte treningsøkt... 8 1. BRUK HJERTEFREKVENSEN I denne

Detaljer

Polar RS800CX. Hurtigveiledning 17934440.00 ENG

Polar RS800CX. Hurtigveiledning 17934440.00 ENG Polar RS800CX Hurtigveiledning 17934440.00 ENG Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR RS800CX TRENINGSCOMPUTER... 3 Valgfritt tilbehør... 5 2. KOMME I GANG... 6 Menystruktur... 8 3. FORBEREDELSE FØR TRENING...

Detaljer

Polar RS300X. Brukerveiledning

Polar RS300X. Brukerveiledning Polar RS300X Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOMME I GANG... 4 Bli kjent med Polar RS300X... 4 Knapper på klokken og menystruktur... 5 Start med grunninnstillingene... 6 Symboler på displayet...

Detaljer

Polar CS300. Brukerveiledning

Polar CS300. Brukerveiledning Polar CS300 Brukerveiledning POLAR CS300 SYKKELMONITORS DELER Monitor Monitoren viser og registrerer sykkel- og treningsdata under trening. Polar Speed Sensor Trådløs hastighetssensor som måler hastighet

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning POLAR G5 GPS-SENSOR Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G5 GPS-sensor. G5 gir deg data om hastighet, distanse og geografisk plassering samt ruteinformasjon under alle

Detaljer

Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3. Innledning 3. Polar Balance-vekten 3. Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3

Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3. Innledning 3. Polar Balance-vekten 3. Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3 INNHOLD Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3 Innledning 3 Polar Balance-vekten 3 Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3 Polar Balance-tjenesten for vekthåndtering 4 Polar FlowSync-programvare

Detaljer

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Velkommen til håndboken for din nye Pulse Sonic-pulsklokke! Denne klokken er utviklet for å dekke mange forskjellige treningsbehov. Du trenger denne håndboken for å tilpasse klokken til nettopp dine behov.

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

NORSK. Polar FT60 Brukerhåndbok

NORSK. Polar FT60 Brukerhåndbok Polar FT60 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT60... 3 Start med grunninnstillingene... 3 Knapper og menystruktur... 4 Symboler på Displayet... 4 2. FØR TRENINGEN...

Detaljer

Polar RS200. Brukerveiledning

Polar RS200. Brukerveiledning Polar RS200 Brukerveiledning KNAPPER PÅ MONITOREN Merk: Et kort trykk på en knapp har en annen virkning enn hvis knappen trykkes inn og holdes nede i lengre tid. Et vanlig trykk: Trykk på og slipp knappen.

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

/S210. Hurtigreferanse S410 /S210 S410

/S210. Hurtigreferanse S410 /S210 S410 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen uttrykt i slag pr. minutt, prosent av HR max, eller gjennomsnittspuls, samt treningsøktens varighet. Hurtigreferanse Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler. Klokken

Detaljer

Polar FT80. Brukerveiledning

Polar FT80. Brukerveiledning Polar FT80 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer... 4 Knappene og menystrukturen på klokken... 5 Symboler i displayet... 6 Start med grunninnstillingene...

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Polar CS200. Brukerveiledning

Polar CS200. Brukerveiledning Polar CS200 Brukerveiledning INNHOLD Informasjon som er relevant i forhold til bruk av produktet sammen med kadensmåleren, er i blå tekst. 1. INTRODUKSJON TIL POLAR SYKKELMONITOR...7 1.1 PRODUKTETS DELER...7

Detaljer

Polar CS100. Brukerveiledning

Polar CS100. Brukerveiledning Polar CS100 Brukerveiledning INNHOLD Informasjon som er relevant i forhold til bruk av produktet sammen med senderen, er i blå tekst. 1. INTRODUKSJON TIL POLAR SYKKELMONITOR...7 1.1 PRODUKTETS DELER...7

Detaljer

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning Polar RC3 GPS Hurtigveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. FORBEREDELSER... 8 3. TRENING... 11 4. ANALYSER... 17 5. VIKTIG INFORMASJON... 19 Ta vare på produktet... 19 Batteriinformasjon...

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

POLAR RCX3. Brukerhåndbok

POLAR RCX3. Brukerhåndbok POLAR RCX3 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. ET FULLSTENDIG TRENINGSSYSTEM... Treningscomputerens ulike deler... Treningsprogramvare... Tilgjengelig tilleggsutstyr... 5 5 5 6 3. KOMME

Detaljer

S610i. Hurtigreferanse

S610i. Hurtigreferanse Covers S610i NOR A.fh8 12/4/02 11:28 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan FR70 hurtigstartveiledning Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Detaljer

NORSK. Polar RS400 brukerhåndbok

NORSK. Polar RS400 brukerhåndbok Polar RS400 brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... 6 Grunninnstillinger... 6 Menystruktur... 7 4. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN...

Detaljer

NORSK. Brukerhåndbok Polar CS400

NORSK. Brukerhåndbok Polar CS400 Brukerhåndbok Polar CS400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. DELER PÅ SYKKELCOMPUTEREN... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... Slik måler du hjulstørrelsen... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6 6

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTDELER... 3 2. INNLEDNING... 4 3. INSTALLER POWER OUTPUTSENSOR... 6 Installer kadenssmagneten... 7 4. INSTALLER BATTERIHOLDER...

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

S150 S120 NOR BRUKSANVISNING HJERTEFREKVENSMÅLER HEART RATE MONITOR. S120/150 NOR kansi2002 5/2/02 8:51 Page 1

S150 S120 NOR BRUKSANVISNING HJERTEFREKVENSMÅLER HEART RATE MONITOR. S120/150 NOR kansi2002 5/2/02 8:51 Page 1 S120/150 NOR kansi2002 5/2/02 8:51 Page 1 Tryckt i Finland. Graphic Design CIS. NOR Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 www.polar.fi

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. POLAR AW200 ACTIVITY WATCH FORDELER... 4 2. SLIK KOMMER DU I GANG... Knapper på klokken... Klokkemodus og menystruktur... Hva som først må gjøres... 5 5 6 7 3. FØR AKTIVITET... 8

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

SUUNTO M1/M2 Brukerhåndbok

SUUNTO M1/M2 Brukerhåndbok SUUNTO M1/M2 Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 4 Typer sikkerhetsforholdsregler:...................................... 4 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man HEART RATE MONITOR NO Zone Indicator KCAL PC 22.13 Woman / Man NORSK Innhold 1 Tasteprogrammering 3 2 Aktivering av PC 22.13 3 3 Oversikt display 4 4 Grunninnstillinger av PC 22.13 4 5 Trene med PC 22.13

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM Med Polar WebSync 2.2-programvare (eller nyere) og Polar FlowLink-dataoverføringsenhet kan du overføre data mellom Polar Active-aktivitetsmåler og nettjenesten

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig

Detaljer

NORSK. Polar CS500 Brukerhåndbok

NORSK. Polar CS500 Brukerhåndbok Polar CS500 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BLI KJENT MED POLAR CS500... 4 2. KOMME I GANG... 6 Knappfunksjoner og menystruktur... 6 Grunnleggende innstillinger... 7 Mål hjulstørrelsen... 7 Monter

Detaljer

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

Polar RS800 Brukerhåndbok

Polar RS800 Brukerhåndbok Polar RS800 Brukerhåndbok Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 4 3. SLIK KOMMER DU I GANG... 4 Grunninnstillinger... 5 Menystruktur... 6 4. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 6 Slik

Detaljer

NORSK. RS800CX Brukerveiledning

NORSK. RS800CX Brukerveiledning RS800CX Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 5 2. TRENINGSCOMPUTERENS ULIKE DELER... 6 Valgfritt tilbehør... 6 3. KOMME I GANG... 7 Grunninnstillinger... 7 Menystruktur... 8 4. FORBEREDELSE

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

FORENKLET BRUKERVEILEDNING

FORENKLET BRUKERVEILEDNING Pro Form 400 C FORENKLET BRUKERVEILEDNING 1 HVORDAN SETTE INN STRØMLEDNINGEN Dette produktet må bli koblet til en stikk kontakt som er jordet. Hvis tredemøllen ikke fungerer riktig eller gå i stykker,

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM Du kan overføre data mellom treningscomputeren og nettjenesten polarpersonaltrainer.com med Polar WebSync 2.x-programvare og en Polar DataLink-dataoverføringsenhet,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Banesykling i Stangehallen. Styrketrening - Karma kl:20:00. Spinning - FSC / Terningen Arena

Banesykling i Stangehallen. Styrketrening - Karma kl:20:00. Spinning - FSC / Terningen Arena Banesykling i Stangehallen Styrketrening - Karma kl:20:00 Styrketrening i sal for alle medlemmer av CK Elverum. Spinning - FSC / Terningen Arena Spinning i sal for alle medlemmer i CK Elverum. Varierende

Detaljer

POLAR RC3 GPS. Brukerhåndbok

POLAR RC3 GPS. Brukerhåndbok POLAR RC3 GPS Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. ET KOMPLETT TRENINGSSYSTEM... Treningscomputerens ulike deler... Treningsprogramvare... Tilgjengelig tilleggsutstyr... Knappefunksjoner...

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer