NORSK. Polar RS400 brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK. Polar RS400 brukerhåndbok"

Transkript

1 Polar RS400 brukerhåndbok

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER SLIK KOMMER DU I GANG... 6 Grunninnstillinger... 6 Menystruktur FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 8 Slik bærer du senderen... 8 Plasser Polar S1 fotsensor... 8 Slik installerer du batteriet i fotsensoren... 8 Fest fotsensroen til skoen Kalibrer fotsensoreren... 9 Kalibrer fotsensoreren ved å løpe en distanse (underveis kalibrering) Still inn kalibreringsfaktoren manuelt Planlegg treningen din Øvelsestyper Opprett nye øvelser TRENING Start treningen Informasjon på Displayet Symboler på displayet Knappefunksjoner under trening Ta en etappe Lås en sone Zoom inn Displayet Lys på displayet (Nattmodus på) Se Innstillingsmenyen Treningspause Fastsett OwnZone ETTER TRENING Stopp registreringen Slik analyserer du treningsresultatene Treningslogg Ukentlig sammendrag Totaler Slett filer INNSTILLINGER Innstilling av egenskaper Fotsensor* Registreringsfrekvens Sko Visning av hastighet* Automatisk etapperegistrering* Slik bruker du HeartTouch Funksjonen Visning av hjertefrekvens Sportssoner Brukerinnstillinger Generelle innstillinger Lyd Tastelås Enheter (Units):... 28

3 Språk Dvale Klokkeinnstillinger Påminnelse Løp Alarm Tid Dato Personaliggjør displayet på løpecomputeren under trening Snarveiknapp (Hurtigmeny) TRENINGSPROGRAM Se programmet Utfør programmert trening Start treningen Trening med faser Visninger under treningen Funksjoner under trening Etappemeny TESTER Polar Fitness TestTM Før testen Slik utfører du testen Etter testen Polar OwnOptimizerTM Generelt Før testen Slik utfører du testen Etter testen BAKGRUNNSINFORMASJON Polar sportssoner Trening med OwnZone Maksimal hjertefrekvens: Din hjertefrekvensverdi i sittende stilling Polar løpsindeks Polar artikkel bibliotek KUNDESERVICEINFORMASJON Stell og vedlikehold Ta vare på produktet Service Slik skifter du batterier Forholdsregler Forstyrrelser under trening Slik reduserer du risikoen under trening Tekniske spesifikasjoner Vanlige spørsmål Begrenset Internasjonal Polar garanti Polar ansvarsfraskrivelse INDEKS... 53

4 1. INNLEDNING Gratulerer! Du har kjøp et komplett treningssystem for å skreddersy treningbehovene dine. Brukerhåndboken inneholder kompette instruksjoner om hvordan du skal få mest mulig ut av løpecomputeren. Den siste versjonen av denne brukerhåndboken kan lastes ned fra For videoveiledninger kan du gå til 4 Innledning

5 2. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER Polar RS400/RS800 løpecomputer: Løpecomputeren viser og registrerer hjertefrekvensen din og andre treningsdata under trening. Polar WearLink 31 pulsbelte (Polar RS400) eller Polar WearLink W.I.N.D. Pulsbelte (Polar RS800): Pulsbelte sender et signal med hjerterytmen til løpecomputeren. Senderen består av en sender og en stropp. Polar S1 fotsensortm (Polar RS400): Sensoren sender løpehastigheten/frekvensen og distansemålinger til løpecomputeren din. Polar s3 løpesennsortm W.I.N.D. (Polar RS800): Sensoren sender løpehastigheten/frekvensen og distansemålinger til løpecomputeren din. Sensoren måler også løpsfrekvensen og løpesensoren. CD-ROM: CD-en inneholder Polar ProTrainer 5 TM og en komplett brukerhåndbok slik at du skal få mest mulig ut av løpecomputeren. Løpecomputerens ulike deler 5

6 3. SLIK KOMMER DU I GANG Grunninnstillinger Før du begynner treningen med løpecomputeren må du tilpasse grunninnstillingene. Legg inn så nøyaktige data som mulig for å sikre korrekt funksjonsfeedback på grunnlag av din personlige informasjon. For å justere dataene bruker du OPP, NED og aksepterer med OK. Verdiene ruller fortere hvis du trykker og holder nede OPP eller NED For å aktivere løpemonitoren trykker du to ganger på OK. Velkommer til Polar Running World! vises. Trykk på OK. Language: Velg Engelsk, Tysk, Spansk ellerr Fransk. Start with basic settings vises. Trykk på OK. Time: Velg enten 12h eller 24h. Med 12h velger du AM eller PM. Still inn lokal tid. Date: Still inn dagens dato, dd=dag, mm=måned, yy=år. Units: Velg metriske (kg/cm/km) eller britiske (lb/ft/mi) enheter. Weight: Legg inn vekten din. For å endre enheter trykker og holder du på LYS. Height: Legg inn høyden din. Hvis du bruker britiske enheter legger du først inn for (ft) og så tommer (in). Birthday: Legg inn fødselsedagen din, dd=dag, mm=måned, yy=år. Sex: Velg: Male eller Female. Er innstillingene OK? vises. Velg Yes: Innstillingene aksepteres og lagres. Løpecomputeren viser tiden. Velg No hvis innstillingene er feil og må endres. Trykk på STOPP for å gå tilbake til de dataene du vil endre. 6 Slik kommer du i gang

7 Menystruktur Slik kommer du i gang 7

8 4. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN Slik bærer du senderen Bruk senderen for å måle hjertefrekvensen Elektrodedelen på stroppen fuktes godt i rennende vann. Fest kontakten til stroppen. Fest bokstav L på kontakten til der det står LEFT på stroppen og fest låsen. Reguler lengden på stroppen slik at den sitter godt uten å stramme. Fest stroppen rundt brystkassen, like nedenfor brystmusklene og fest den andre låsen. Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger mot huden, og at Polar-logoen står riktig vei, midt på brystet. Løsne beltet etter treningen ved å presse med tommelen og pekefingeren, og vri slik bildet viser. Polar WearLink senderen kan brukes med spesielle sportklær som har innebygde myke tekstilelektroder. Fukt elektrodeområde på sportsklærne. Klips kontakten til senderen rett på sportsklærne uten stroppen slik at kontaktens Polar logo står rett opp. Plasser Polar S1 fotsensor Slik installerer du batteriet i fotsensoren 8 Forberedelse før treningen

9 Før du bruker fotsensoren* for første gang må du sette inn batteriet (ligger ved i pakken) Ta opp klaffen og ta av fotsensoren fra gaffelen. Ta av det svarte toppdekselet ved å løfte det med den fremre kanten av gaffelen (se bilde 1). Åpne batteridekselet forsiktig. Trekk ut batteriholderen (se bilde 2). Sett inn batteriet (AAA) i batteriholderen. Sett batteriholderen inn i dekselet igjen. Pass på at holderen glir korrekt på plass i sensorsporene. Vær forsiktig slik at du ikke skrur på fotsensorenen* mens du skyver inn batteriholderen. Pass på at pakningsringen ligger i sporet for å sikre at den er vanntett.. Lukk batteridekselet og plasser det svarte toppdekselet på fotsensoren. Pass på at den er sikret. Det grønne lyste skal begynne å blinke etter at du har trykket og holdt inne den rød knappen på fotsensoren Trykk og hold den røde knappen igjen for å skru av fotsensoren. Kast brukte batterier i henhold til gjeldende forskrifter på stedet. Fest fotsensroen til skoen. For å måle hastigheten/frekvensen og distansen nøyaktig må du passe på at fotsensoren er plassert korrekt Ta opp klaffen og ta av fotsensroen fra gaffelen. Løsne skolissen og plasser gaffelen under dem oppå tungen på skoen. Knytt skolissen. Monter den fremre delen av fotsensoren (nærmest den røde knappen) til gaffelen og skyv fra den bakre enden. Fest klaffen. Pass på at fotsensoren ikke beveger seg og er innstilt på linje med foten. Jo sikrere sensoren sitter jo mer nøyaktig vil den kunne måle hastighet og distanse. Skru på fotsensoren før du begynner å trene. Trykk og hold ned røde knappen nede til det grønne lyset begynner å blinke. Etter treningen skrur du av fotsensroen ved å trykke og holde den røde knappen inne til det grønne lyset slukker. Ytterligere kalibrering av fotsensoren kan forbedre nøyaktigheten av målingene av hastighet, frekvens og distanse. For mer informasjon, se Slik kalibrerer du fotsensoren. *Ekstra S1 fotsensor er nødvendig. Kalibrer fotsensoreren Ekstra kalibrering av fotsensoren forbedrer nøyaktigheten på hastigheten, frekvensen og distanse* målingene. Det anbefales at du kalibrerer fotsensoren før du bruker den første gang, hvis det er betydelige endringer i løpestilen, eller hvis plasseringen av fotsensoren endres dramatisk (det vil si hvis du har nye Forberedelse før treningen 9

10 løpesko). Du kan kalibrere fotsensoren ved å løpe en kjent distanse eller ved å stille inn kalibreringsfaktoren manuelt. Kalibrer fotsensoreren ved å løpe en distanse (underveis kalibrering) Du kan kalibrerer fotsensoren i alle faser i treningen med etappedistansekorreksjon forutsatt at du ikke trener med distansebaserte mål. Bare løp en kjent distanse, fortinnsvis lenger enn 1000 meter. Pass på at fotsensorfunksjonen i løpecomputeren er på: Velg Settings > Features > Footpod I klokkemodus trykker du på OK to ganger og så begynne å løpe. Løp en kjent etappedistanse. Du kan kalibrere fotsensoren i alle etapper av løpet. Når du du har løpt hele distansen kalibrerer du ved å velge et av alternativene: 1. Stopp løpingen og trykk på og hold LYS for å gå til Settings. Eller, 2. Stopp løpingen, stå stille og trykk på STOPP en gang. Velg Settings. Velg Calibrate > Correct lap > Set true lap distance. Still inn etappedistansen du har løpt og trykk på OK. Calibration complete og faktoren kommer opp. Fotsensoren er nå kalibrert og klar til bruk. Still inn kalibreringsfaktoren manuelt Kalibreringsfaktoren beregnes som forholdet mellom den faktiske distansen og den ukalibrerte distansen. Eksempel: Du har løpt 1200m, løpecomputer viser en distanse på 1180m, kalibreringsfaktoren er 1,000. For å beregne den nye kalibreringsfaktoren gjør du som følger: 1,000*1200/1180 = 1,017. Måleområdet for faktoren er 0,500-1,500. Det er fire muligheter for å stille inn kalibreringsfaktoren: 1. Før treningen. Velg Settings > Features > Footpod > Calibrate Legg inn Calibration factor og trykk på OK. Fotsensoren er nå kalibrert. 2. Etter å ha startet målingen av hjertefrekvensen og før du har begynt å registrere treningen. I klokkemodus velger du OK > Settings > Footpod > Calibrate. Legg inn Calibration factor og trykk på OK. Fotsensoren er nå kalibrert og du kan starte å registrere treningen ved å trykke på OK. 3. Under treningen ved å legge inn en pause i registreringen. Start treningen ved å trykke OK to ganger i tidsdisplayet. Trykk på STOPP en gang og det legges inn en pause i registreringen av treningen. Velg Settings > Calibrate > Set factor. Legg inn Calibration factor og trykk på OK. Fotsensoren er nå kalibrert. Fortsett treningsregistreringen ved å trykke på OK. 4. Under treningen uten å legge inn en pause i registreringen. Start treningen ved å trykke OK to ganger i tidsdisplayet. Trykk og hold LYS for å komme inn i Settings. Velg Calibrate > Set factor. Legg inn Calibration factor og trykk på OK. Fotsensoren er nå kalibrert. Fortsett å løpe. 10 Forberedelse før treningen

11 Hvis meldingen Footpod calibration failed kommer opp er ikke fotsensoren kalibrert og du må prøve på nytt. *Ekstra S1 fotsensor er nødvendig. Planlegg treningen din Øvelsestyper Du kan bruke de ferdig lagde øvelsene eller opprette ny på løpecomputeren din. Du kan også lage med allsidige øvelser og overføre dem til løpecomputeren ved hjelp av Polar ProTrainer 5. Velg Settings > Exercise Øvelsesmenyen viser en liste over øvelser. Naviger gjennom valgmulighetene med OPP eller NED og se på øvelsene ved å trykke på OK. Free: Fri øvelse uten forhåndsdefinerte innstillinger. Basic: Basistrening med moderat intensitet. Varighet på om lag 45 min. Interval : Basis intervalltrening. Øvelsen starter med 15 minutters oppvarming etterfulgt av en 1 km intervall og en 3 minutters restitusjonsperiode som gjentas 5 ganger. Økten slutter med en 15 minutter nedkjøling. OwnZone: Grunnleggende OwnZone-basert øvelse med moderat intensitet. Foreslått varighet 45 minutter. Løpecomputeren kan beregne din aerobiske (kardiovaskulære) hjertefrekvenssone automatisk. Dette kalles OwnZone. For mer informasjon se Fastsett OwnZone (side 18). Ytterligere bakgrunnsinformasjon finner du i Trening med OwnZone (side 42). Add new: Opprett og lagre dine egne grunntreningsøvelser. Du kan lagre opp til 10 øvelser + 1 Fri øvelse i løpecomputeren. Etter å ha valgt øvelse vises følgende valgmuligheter. Velg ønsket øvelse og trykk på OK. Velg øvelsen som standardøvelse. Nest gang du trener vil løpecomputeren tilby denne øvelsen som standard. View øvelsesinnstillingene. Rull OPP eller NED for å vise: 1. Basisøvelser med 1-3 øvelsessoner: målhjertefrevens eller hastighet/frekvens* grenser for hver sone, titaker/distanse* for sonen eller 2. Øvelse som er opprettet med programvaren: navn, beskrivelse, utmålt tid for øvelsen. (Trykk og hold LYS for å se øvelsesfasene og den valgte sportsprofilen.) Edit Basic eller OwnZone øvelsene slik at de passer dine behov. Du kan også redigere øvelsene som er laget på løpecomputeren. For mer informasjon se Opprett nye øvelser. Hvis du har opprettet en øvelse med programvaren som omfatter faser kan du ikke redigere dem med løpecomputeren. Rename Basic, Interval eller andre øvelser som er opprettet med løpecomputeren. Default - Retur til standardinnstillingen i Basic, Interval eller OwnZone øvelser. Delete øvelser du har opprettet ved hjelp av løpecomputeren eller programvaren. Opprett nye øvelser Opprett nye øvelser med soner Opprett din egen øvelse med løpecomputeren. Du kan opprette mer allsidige øvelser ved hjep av Polar ProTrainer 5. For ytterligere informasjon se hjelp i programmet. Forberedelse før treningen 11

12 Velg Settings > Exercises > Add new Still inn Number of zones for øvelsen (0-3) og trykk på OK. For 0 soner går du til avsnittet Opprett en ny øvelse uten soner. Velg Zone type: A. hjertefrekvenssoner B. hastighets/frekvens* soner Trykk på OK. Fortsett etter eget ønske. A. For hjertefrekvenssoner velger du Polar sportssoner eller manuelle hjertefrekvenssoner. Trykk på OK. Sport zones: Velg en av sportssonene (det vil si. Z1: 50-59%) for øvelsen din. Trykk på OK. Sportssonenen er hjertefrekvensintensitetsområdene uttrykt som prosentandeler av maks. hjertefrekvens. Det er stilt inn fem ulike sportssoner i løpecomputeren som standard: svært lett (50-59% HRmax), lett (60-69% HRmax), moderat (70-79% HRmax), hard (80-89% HRmax), og maksimum (90-99% HRmax). Standard HRmax verdien er vanligvis aldersbasert, men hvis du kjenner aerobic og anaerobic tersklene dine og har fått din forhånddefinerte maksimale hjertefrekvens (HRmax-p) målt i en Polar Fitness Test TM, testet din maksimale hjertefrekvens i et laboratorium, så kan du definere sportssonene slik at de passer treningsbehovene dine bedre. Manual: Legg inn de høye og lave pulssonene som bpm eller HR% / HRR% og trykk på OK. Fortsett til trinn 3. B. Hvis du har valgt hastighet/frekvens* soner legger du inn de høye og lave pulssonene. Trykk på OK. Fortsett til trinn Still inn Zone guide til å skifte sone etter en bestemt tid eller distanse*. Under treningsøkten vil løpecomputeren varsle deg når du skal skifte sone. Zone Timer : Still inn tidtakeren for sonen (minutter og sekunder) og trykk på OK. Eller Zone Distance*: Still inn distansen for sonen og trykk på OK. Eller Off: Still inn tidtakerne og distansene* til av og trykk på OK. Når du har definert den første sonen kommer meldingen Zone 1 OK opp. For mer enn 1 øvelsessone gjentar du trinnene 2 og 3 til alle sonene er definert. Når øvelsen er klar kommer meldingen New exercise added opp. Den nye øvelsen (NewExe) lagres i Exercises menyen der du kan velge den under neste treningsøkt. Bytt navn på øvelsen ved å velge Rename fra listen. Opprett nye øvelser uten soner Hvis du oppretter en ny øvelse uten soner kan du bruke tidtakerne eller distanser* for å styre treningen. Velg Settings > Exercises > Add new Number of zones : Still nn antall soner til 0. Guide type: Velg å bruke lydsignal for tidtakeren under treningsøkten (påminning om å drikke for eksempel), eller still inn en distanse* (for etterfølgende etappetider uten å registrere dem). Tidtakere Number of timers : Velg antall tidtakere (1-3) for treningsøkten. Trykk på OK. Timer 1 : Definer minutter og sekunder for tidtakeren og trykk på OK. Eller Distanser* Number of distances : Velg antall distanser (1-3) for treningsøkten. Trykk på OK. Distance 1: Legg inn distansen(e) og trykk på OK. 12 Forberedelse før treningen

13 Gjenta trinn 2 til du har definert tidtakere eller distanser*. Når treningsøkten er klar kommer meldingen New exercise added opp. Den nye treningsøkten (NewExe) lagres i Exercises menyen der du kan velge den under neste treningsøkt. Bytt navn på treningsøkten ved å velge Rename fra listen. *Ekstra S1 fotsenor er nødvendig. Forberedelse før treningen 13

14 5. TRENING Start treningen Bær senderen og fotsensoren* slik som anvist. Pass på at fotsensoren er på og at du har aktivert fotsensoren i løpecomputeren (Settings > Features > Footpod ) Start hjertefrekvensmålingen ved å trykke på OK. Vent i 15 sekunder så kommer hjertefrekvensen din opp på displayet. Stå stille og vent til at løpecomputeren finner signalet fra fotsensoren (løpersymbolet slutter å blinke). For å endre treningstype hurtig trykker og holder du på OPP. For å endre skotype hurtig trykker og holder du på NED. Start treningen ved å trykke på OK. Alternativt velger du Settings for å endre eller se på ulike innstillinger før treningen. For mer informasjon om alle tilgjengelige innstillinger kan du se på???. Settings menyen lister opp følgende valgmuligheter: Exercise : Velg en treningstype eller se på treningsinnstillingene.. Exercise : Velg Free, Basic, Interval, eller OwnZone. (hvis du har opprettet nye øvelser vil disse også bli listet opp.) Select : Bestem en standard øvelse som skal gjøres med en gang eller View: Se på øvelsesinnstillingene. Rec.rate : Still inn registreringsfrekvensen. TZ Alarm: Skru lyden til pulssonealarmen på eller av. HR view: Velg å se hjertefrekvensen i slag per minutt (bpm) eller som en prosent av maks. hjertefrekvens (HR%). HeartTouch : Definer HeartTouch TM funksjonen. Shoes: Velg sko for å holde orden på bruken. Speed view: Velg å se hastigheten* i kilometer eller miles per time (km/t eller mph), eller i minutter per kilometer eller mile (min/km eller min/mi). Footpod: Skru fotsensor* funksjonen på eller av. A.Lap: Skru automatiske rundetide av eller på Display: Modifiser displayet (for mer informasjon se Personaliggjør displayet på løpecomputeren under trening (side 30)). Hvis følgende melding kommer opp: (Treningsnavn) requires footpod. Turn footpod on?, øvelsen krever at du bruker en fotsensor for å vise hastighet/frekvens og distanse* data (det vil si at du har definert hastighet/frekvens* soner for øvelsen). Velg Yes for å skru på fotsensorfunksjonen og pass på at du har på deg fotsensoren slik som anvist. Hvis Exercise displays updated kommer opp vil dataene for hastighet/frekvens og distanse* bli vist under treningen. *Ekstra S1 fotsensor er nødvendig. Informasjon på Displayet Når du trener avhenger informasjonen på displayet av innstillingene du har gjort. Rull displayene OPP eller NED. Navnet på displayet som indikerer den informasjonen som vises på den nederste raden kommer opp i noen få sekunder. 14 Trening

15 Standard display under trening: Puls visning Fart*/Hastighet*/kalorier Stoppeklokke Hjertefrekvens Stoppeklokke visning Kalorier Fart/hastighet/tid Stoppeklokke Rundetid visning Sonepeker Hjertefrekvens Rundetid Fart/hastighet visning Pulssone Distanse* Fart/hastighet Distanse visning Nedtellingstidtaker eller distanse / Opptellingstidtaker Sonepeker Distanse Øvelse opprettet med Polar ProTrainer 5 Hvis du har lastet ned et program fra programvaren kan du se detaljene for treningsøkten på et separat display. For ytterligere informasjon kan du se Utfør programmert trening (side 33). Du kan ikke modifisere displayet ved hjelp av løpecomputeren. For mer informasjon om å personliggjøre visningene kan du se Personaliggjør displayet på løpecomputeren under trening (side 30). *Ekstra S1 fotsensor er nødvendig. Symboler på displayet Tekst på displayet Klokkeslett Nedt. tid eller Nedt. distanse Symbol Forklaring Klokkeslett Nedtellingstidtaker eller distanse Etappetid/rundetid Etappenummer og etappetid Etappedistanse* Etappenummer og etappetid Stoppeklokke Total varighet for øvelsen så langt Trening 15

16 Tekst på displayet Symbol Forklaring Gjeldende hjertefrekvens Hjertefrekvens Brukte kalorier Kalorier Distansen som er løpt så langt Distance* Hastighet/frekvens* Aktuell hastighet/frekvens Zone pointer (hjertefrekvens) Pulssoneindikator med et hjertesymbol som beveger seg til venstre og til høyre innenfor sonegrensene. Hvis hjertesymbolet ikke vises og/eller en alarm utløses er hjertefrekvensen din utenfor pulssonen. Zone pointer (hastighet/frekvens) Pulssoneindikator med et symbol som beveger seg til venstre eller til høyre i henhold til hastigheten/frekvensen din. Hvis hjertesymbolet ikke vises og/eller en alarm utløses er hastigheten/frekvensen din utenfor pulssonen. Zone pointer (Polar sportssoner) Sportssoneinikator med et hjertesymbol som beveger seg til venstre eller til høyre i sportsoneskalaen i samsvar med hjertefrekvensen din. For mer informasjon om innstilling av en sportssone kan du se Knappefunksjoner under trening. Pulssone Det kommer opp en graf som viser din faktiske hjertefrekvens sammenlignet med de innstilte hjertefrekvenssonene. *Ekstra S1 fotsensor er nødvendig. Knappefunksjoner under trening Ta en etappe Trykk på OK for å registrere en etappe. Displayet viser: Etappenummer Gjennomsnittelig hjertefrekvens for etappen Etappetid Hvis fotsensoren* er aktivert vil følgende også komme opp: Etappenummer Etappens distanse Gjennomsnittelig hastighet/frekvens for etappen Lås en sone Når du trener uten forhåndsinnstilte pulssoner kan du låse hjertefrekvensen til den gjeldende sportsonen. På denne måten kan du, hvis du ikke har hatt tid til å definere sonene på forhånd, stille inn en pulssonen underveis under en trening. 16 Trening

17 For å låse/låse opp en sone trykker og holder du OK. Under programmerte treninger: Trykk på og hold OK og velg Lock zone/unlock zone fra Lap menu. Hvis du løper med en hjertefrekvens på 130 som er 75 % av maksimal hjertefrekvens og matcher dette med sportsone 3 kan du trykke på og holde OK for å låse hjertefrekvensen i denne sonen. Sports zone3 Locked 70%-79% vises. Det lyder en alarm hvis du er under eller over sportssonen (hvis pulssonealarm er på). Lås opp sportssonen ved å trykke på og holde OK igjen: Sports zone3 Unlocked vises. Når du bruker programvaren kan du også legge inn Sonelås på hastighet/frekvens*. For ytterligere informasjon se hjelp i programmet. Zoom inn Displayet Trykk på og hold OPP for å zoome inn i øverste rad og NED for å zoome inn i den midterste raden. Gå tilbake til normal visning ved å trykke på og holde ned knappene igjen. Lys på displayet (Nattmodus på) For å lyse opp displayet trykker du på LYS der treningen. Nattmodus aktiveres og displayet lyser automatisk opp når en knapp blir aktivert eller i forbindelse med en endring av treningsfase. Se Innstillingsmenyen Trykk og hold nede LYS > Settings Settings menyen vises når du trykker ned og holder LYS. I innstillingsmenyen kan du endre noen innstillinger uten å legge inn en pause i registreringen av treningen. Innholdet i denne menyen varierer i henhold til treningstype. For mer informasjon kan du se???. Prev. phase : Se sammendragsinformasjonen for forrige fase eller repetisjon (vises når du oppretter en øvelse med faser i programmet). Keylock: Lås/lås opp tastene for å unngå at de blir aktivert tilfeldig. TZ Alarm: Aktiver lyden for pulssonealarmen på/av. Change zone: Endre pulssoner (vises når du har definert flere pulssoner, bortsett fra når en øvelse med faser er opprettet i programmet). HR view: Velg hvordan du vil vise hjertefrekvensen. HeartTouch : Velg HeartTouch funksjonen for å se på data under treningen uten å trykke på noen knapper ved å føre løpecomputeren nær Polar-logoen på senderen. Calibrate : kalibraer fotsensoren* (vises ikke hvis fotsensoren* er av). A.Lap*: Aktiver/deaktiver automatisk rundetid/etappetid. Når du har endret disse innstillingene vil løpecomputeren gå tilbake til treningsmodus. Treningspause Legg inn pause i treningsregistreringen ved å trykke på STOPP. I pausemodus kan du: Continue: Fortsette å registrere treningen. Exit: Stoppe registreringen av treningen (eller trykke på STOPP). Summary: Se en oppsummering av treningen så langt. Følgende sammendragsinformasjon vises: kalorier, distanse*, treningstid, maksimal hjertefrekvens, gjennomsnittelig hjertefrekvens, maksimal fart/hastighet* og gjennomsnittelig fart/hastighet*. Settings: Du kan endre de samme innstillingene i pausemodus som under trening bortsett fra å gjøre visningen personlig som bare kan foretas i pausemodus med løpecomputeren. Reset: Slett registrert treningsinformasjon. Bekreft med OK og trykk på OK igjen for å starte opp Trening 17

18 registreringen. Free mode: Endre treningsprofilen din til fri treningstype. Dette sletter ikke treningen du har gjort, men vil fortsette treningen uten innstillingene. Hvis du bytter til Free mode kan du restarte den opprinnelige treningen ved å legge inn en pause i treningen igjen og velge Restart P1. *Ekstra S1 fotsensor er nødvendig. Fastsett OwnZone For bakgrunnsinformasjon om Polar OwnZone, se Trening med OwnZone (side 42). Finn dine egne OwnZone-grenser på 1 til 5 minutter under oppvarming ved å gå eller jogge. Du bør starte treningen forsiktig med lett intensitet og gradvis øke intensiteten for å øke hjertefrekvensen. Redefiner din OwnZone: Når du skifter treningsmiljø eller treningsmetode. Når du skal trene etter mer enn en ukes opphold. Hvis du ikke er 100 % sikker på din fysiske eller mentale tilstand - for eksempel hvis du ikke er restituert etter tidligere trening, ikke føler deg vel eller er stresset. Etter å ha endret brukerinnstillingene dine. Før du begynner å definere din egen OwnZone, må du være sikker på at: Brukerinnstillingene dine er korrekte. Du har valgt OwnZone trening. Hver gang du starter OwnZone treningen vil løpecomputeren automatisk definere din OwnZone Bær senderen og fotsensoren* slik som anvist. Start målingene ved å trykke OK to ganger. Når du starter treningen vises OZ i i displayet og defineringen av OwnZone begynner. OwnZone defineres i fem trinn. Etter hvert trinn vil du høre et pip (hvis lydinnstillingene er på) som angir avslutningen av trinnet. OZ > Gå i langsomt tempo i 1 min. Hold hjertefrekvensen under 100 bpm / 50% HRmax i dette første trinnet. OZ > Gå i normalt tempo i 1 min. Øk hjertefrekvensen langsomt med bpm / 5% HRmax. OZ > Gå i høyt tempo i 1 min. Øk hjertefrekvensen med bpm / 5% HRmax. OZ > Jogg i langsomt tempo i 1 min. Øk hjertefrekvensen med bpm / 5% HRmax. OZ >>>>> Jogg i høyt tempo i eller løp i 1 min. Øk hjertefrekvensen med rundt 10 bpm / 5% av HR.max På et eller annet tidspunkt under denne prosessen vil du høre to etterfølgende pipetoner. Da er OwnZone fastsatt. Hvis fastsettelsen har skjedd uten problemer kommer OwnZone Updated og sonen opp. Sonene vises i slag per minutt (bpm) eller som prosent av maks. hjertefrekvens (%HRmax), avhengig av hva du har valgt. Hvis fastsettelsen av OwnZone ikke var vellykket vil den OwnZone du har brukt tidligere bli brukt OwnZone Limits vises. Hvis OwnZone ikke er registrert tidligere, blir aldersbaserte grenser brukt. Nå kan du fortsette med treningen. Prøv å holde deg innenfor gitt pulssone for å få størst mulig utbytte av treningen. Alternativt kan du hoppe over fastsettelse av OwnZone og bruke en tidligere fastsatt OwnZone og trykk på OK når som helst i prosessen. Den tiden som brukes til fastsettelse av OwnZone legges inn i den registrerte treningstiden. *Ekstra S1 fotsensoren er nødvendig. 18 Trening

19 6. ETTER TRENING Stopp registreringen Legg inn pause i treningsregistreringen ved å trykke på STOPP. For å stoppe registreringen fullstendig trykker du på STOPP igjen. Ta vare på senderen etter treningen. Koble kontakten fra stroppen etter bruk. Hold senderdelen tørr og ren. For fullstendige instruksjoner om stell og vedlikehold kan du se Stell og vedlikehold (side 46). Slik analyserer du treningsresultatene For å se de grunnleggende dataene for treningen gå på File på løpecomputeren. For dypere analyse overfører du dataene til Polar ProTrainer 5. Programvaren gir deg ulike valgmuligheter til å analysere data med. Løpecomputeren og programvaren kobles sammen med IrDA. Først må du åpne programmet. Så velger du Connect (Koble) til fra løpecomputeren og plasserer klokken foran den infrarøde porten på datamaskinen. For fullstendige instruksjoner vedrørende overføring av data kan du se i Hjelp delen av programvaren. Velg File for følgende valgmuligheter: Exercise log lister opp et maksimum av 99 treningsfiler. Weekly omfatter sammendrag for de siste 16 ukene. Totals viser akkumulert treningsinformasjon. I Delete menyen kan du slette treningsfiler. Treningslogg Velg File > Exercise log Du kan se detaljert informasjon om treningsøktene i Exercise log. Følgende informasjon kommer opp: Navn på øvelsen. En grafisk linjal viser treningsøkten. Høyden på linjalen antyder varigheten på treningen. Dette viser variasjonen på økten i et grafisk format. Datoen for når treningen ble utført. Informasjonen som kan ses (a-d under) avhenger av treningstypen og innstillingene (d.v.s. hvis treningen ikke omfatter faser vil det ikke bli vist informasjon om slik trening). Rull treningslinjalene med OPP eller NED og trykk på OK for å se: a. Basic (Grunnleggende) Velg File > Exercise log > Basic Etter trening 19

20 b. Sportssoner Velg File > Exercise log > Sports zones c. Faser Velg File > Exercise log > Phases d. Etapper Velg File > Exercise log > Laps a. Basic (Grunnleggende) Velg File > Exercise log > Basic Navnet på øvelsen Starttid Distance* Varighet Trykk på OK og rulle med OPP eller NED for å se: Heart rate i slag per minutt (bpm), som alternerer med en prosentandel av din maksimale hjertefrekvens (%). Maksimal hjertefrekvens: Minimum hjertefrekvens Gjennomsnittelig hjertefrekvens Target zones (HR / speed/pace), alternerer mellom sone 1, sone 2 og sone 3. Øvre grense Nedre grense Time in, above and below zone 1/2/3 (fasenavnet vises i den programmerte øvelsen). Tid over sonen Tid under sonen Tid i sonen (Time in Zone) Hastighet/frekvens Maksimal hastighet / frekvens Gjennomsnittelig hastighet/frekvens Distance* Trykk og holde ned LYS for å skifte hastighet/frekvens. 20 Etter trening

21 Calories som er brukt under treningen. Energiforbruket indikerer den generelle anstrengelsen under treningen. Løpsindeks For å få en Løpsindeksverdi er det visse krav som treningen må oppfylle. For ytterligere informasjon, se avsnittet Polar løpsindeks (side 43). Trykk på STOPP for å gå tilbake til visning av basisinformasjon. Ytterligere Basisinformasjon Velg File > Exercise log > Basic For å legge til din egen treningsinformasjon eller for å slette en trening fra File, trykker og holder du LYS i basisinformasjonvisningen. Rank: Gi en karakter for treningen. Feeling : Evaluer din subjektive følelse under treningen. Temperat. : Still inn temperaturen med OPP eller NED. Distance: Hvis du ved et uhell skulle stille inn for feil sko for treningen og distansedataene er angitt for feil sko kan du legge inn de korrekte skoene og den registrerte distansen her. Velg skoene du brukte under treningen og legg så inn distansen. Distansen oppdateres for de valgte skoene og i totale og ukentlige distanselogger. Du kan også legge inn distansen her hvis du har trent uten fotsensoren*. Velg Other for å registere distanse som du ikke vil angi for sko 1 eller 2. b. Sportssoner Velg File > Exercise log > Sports zones I basisinformasjonsvisninghen trykker du på NED for å se Sport zone informasjonen. Trykk på OK og rulll OPP eller NED for å se den tiden som er brukt i hver sportssone. Her presenteres variasjonen i øktene dine i grafisk format. Trykk på STOPP for å gå tilbake til visning av Sports zones informasjon. c. Faser Velg File > Exercise log > Phases Etter trening 21

22 Phases menyen vises bare hvis treningen er opprettet med programvaren og omfatter faser. I Sports zones informasjonsvisningen trykker du på NED for å se Phases informasjonen. Du kan se hver fase separat. Rull dataene for en enkelt fase ved å trykke på OK. Sammenlign fasene ved å trykke OPP eller NED. Tid Navn på fasen Mellomtid Varigheten av den aktuelle fasen Heart rate i slag per minutt (bpm), som alternerer med en prosentandel av din maksimale hjertefrekvens (%). Maksimal hjertefrekvens: Gjennomsnittelig hjertefrekvens Increased HR / Recovery HR / HR differ. Forskjellen mellom hjertefrekvensen i begynnelsen og slutten av fasen. Hjertefrekvens i slag per minutt (bpm), som alternerer med en prosentandel av din maksimale hjertefrekvens (%). Increased HR: Hvis hjertefrekvensen var lavere i begynnelsen av fasen enn den var i slutten vil løpecomputeren vise forskjellen i hjertefrekvens (hjertefrekvens ved slutten minus hjertefrekvensen i begynnelsen). I arbeidsfasen vil løpecomputeren vise den økte hjertefrekvensverdien. Recovery HR: Hvis hjertefrekvensen var høyere i begynnelsen av fasen enn den var i slutten vil løpecomputeren vise forskjellen i hjertefrekvens (hjertefrekvens ved begynnelsen minus hjertefrekvensen ved slutten). I restitusjonsfasen vil løpecomputeren vise verdien av restitusjonshjertefrekvensen. HR differ: Hvis verdien for hjertefrekvensen var den samme ved begynnelsen som ved slutten av fasen vil løpecomputeren vise en HR differanseverdi på 0. Hastighet/frekvens* Maksimal hastighet / frekvens Gjennomsnittelig hastighet/frekvens Distance* Delt distanse Distanse for gjeldende fase Trykk på STOPP for å gå tilbake til visning av Phases. d. Etapper Velg File > Exercise log > Laps I Phases informasjonvisningen kan du se på informasjon om Laps ved å trykk på NED. Etappeinformasjon vises bare hvis det er mer enn en etappe i minnet. 22 Etter trening

23 Antall registrerte etapper Gjennomsnittelig etappetid Beste (hurtigste) etappenummmer som alternerer med tiden Den siste etappen vises aldri som den beste selv om den er den hurtigste. Hvis du løper et løp og vil legge inn den siste etappen trykker du på OK på den siste linjen i stedet for STOPP. På denne måten vil den siste aktuelle etappen bli lagt inn i beregningen av den beste etappen. Så kan du stoppe registreringen etter den siste linjen. Rull gjennom informasjonen for de enkelte etappene ved å trykke på OK. Sammenlign informasjonen i forskjellige etapper ved å trykke på OPP eller NED. For å se informasjonen om etappene på en enkel måte overfører du filene til programvaren. Tid Mellomtid Etappetid Heart rate i slag per minutt (bpm), som alternerer med en prosentandel av din maksimale hjertefrekvens (%). Maksimal hjertefrekvens: Gjennomsnittelig hjertefrekvens Hjertefrekvensen ved slutten av etappen Speed/Pace * Gjennomsnittelig hastighet/frekvens Slutthastighet /frekvens ved slutten av etappen Trykk og holde ned LYS for å skifte hastighet/frekvens. Distance* Delt distanse Etappens distanse Trykk på STOPP for å gå tilbake til visning av Laps. Ukentlig sammendrag Velg File > Weekly I det Weekly sammendraget kan du se de sammenlagte dataene for 16 ukers trening. Linjalen helt til høyre som heter This week viser treningssammendraget for den aktuelle uken. De foregående linjalene dateres på søndag for den aktuelle uken. Rull over de viste ukene med OPP eller NED, og se det totale antallet treninger i den nederste raden. Etter trening 23

24 Velg uke med OK for å se ukens totale kalorier, distanse,* og treningstid. Trykk på NED for å se uken sportssoner. For å se den tiden som er brukt i hver sportsone trykker du på OK og ruller sportssonene OPP eller NED. Totaler Velg File > Totals Totals omfatter akkumulert informasjon som er registrert under treningsøktene siden forrige tilbakestilling. Bruk Totalverdiene som en sesongmessig eller månedlig teller for treningsdata. Verdiene oppdateres automatisk når treningsregistreringen stopper. Bruk OPP eller NED for å rulle gjennom følgende informasjon: Sko 1 distanse* Sko 2 distanse* Total distanse* Total varighet: Totalt antall kalorier: Totalt antall treninger: Tilbakestill totaler Slik tilbakestiller du totalverdiene Velg File > Totals > Reset totals Velg den verdien du vil tilbakestille fra menyen og bekreft med OK. For å bekrefte tilbakestillingen velger du Yes. Slettet informasjon kan ikke gjenopprettes. Velg No for å gå tilbake til Reset menyen. Slett filer Velg File > Delete > Totals I Deletele kan du slette de foregående treningsøktene en for en, eller treningene på samme tid eller de totale verdiene. Rull gjennom følgende informasjon med OPP eller NED: Exercise : Velg en enkelt trening for sletting. All exerc. : Slett all treningene fra minnet med et tastetrykk. Totals: Slett totalverdiene en for en eller alle totalene samtidig. Bekreft ve å velge Yes. *Ekstra S1 fotsensor er nødvendig. 24 Etter trening

25 7. INNSTILLINGER Innstilling av egenskaper Fotsensor* Løpecomputeren gir deg muligheten til å måle hastighet/frekvens og distansedata med en løpecomputer*. Endre innstillingene for fotsensoren* i Footpod menyen. Skru hastighets- og distansefunksjonen på eller av Velg Settings > Features > Footpod > On/Off Kalibrer fotsensoren Velg Settings > Features > Footpod > Calibrate For mer informasjon, se Kalibrer fotsensoreren (side 9). Registreringsfrekvens Velg Settings > Features > Rec.rate > 1 / 5 / 15 / 60 sec Løpecomputeren kan lagre hjertefrekvense, hastighet/frekvens,* og høyde over havet med 1, 5, 15 eller 60 sekunders intervaller. Et lengre intervall gir deh mer registreringstid, mens et kortere intervall gir deg mulighet til å registrere mer hjerte- og andre data. Dette gjør det mulig å foreta nøyaktig analyse av dataene ved hjelp av programvaren. Et kortere registreringsintervall bruker opp minnet i løpecomputeren hurtigere. Den gjenværende registreringstiden vises på den nederste raden når du stiller inn frekvensen. Standard registreringsfrekvens er 5 sekunder. Når det gjenstår mindre enn 30 minutter av maks. registreringstid endres registreringsfrekvensen automatisk til lengre registreringstid (1s > 5s > 15s > 60s). Dette vil maksimalisere tiden for å registrere treningsdata. Når økten avsluttes vil den aktuelle registreringsfrekvensen være standard. Følgende tabell viser maks. registreringstid for hver registreringsfrekvens. Merk deg at registreringsfrekvensen kan endre seg når det er mindre enn 30 minutter registreringstid igjen. Hastighet/Frekvens Registreringsfrekvens 1 s Registreringsfrekvens 5s Registreringsfrekvens Registreringsfrekvens 15s 60s Off 158h** 474h** On 31h 30min 7h 50min 39h 30min 94h 50min 1899 h** 379h** * Dette er summen av 2 eller flere øvelser; maks. varighet av en enkelt øvelse er 99 t 59 min 59 s. Maks. registreringstid kan være kortere hvis du har registrert et stort antall korte øvelser. Varigheten i tabellene er estimater. For RR data avhenger maks. registreringstid av hjertefrekvensen og variasjonen i hjertefrekvensen. Hvis du registrere etapper i treningen og/eller du har opprettet en trening som omfatter faser i programvaren, vil maks. registreringstid reduseres. Registreringen stopper ikke automatisk opp når minnet blir fullt. Derfor kan treningstiden være lengre enn registreringstiden. Innstillinger 25

26 Sko Velg sko for treningen din Velg Settings > Features > Shoes 1 / Shoes 2 For å følge og sammenligne bruk av forskjellige sko kan løpemonitoren lagre løpedistanser* for forskjellige par. Gi nye navn til skoene dine Velg Settings > Features > Shoes 1 / Shoes 2 > Rename Skriv navnet med OPP, NED og OK. Når du bruker andre sko Velg Settings > Features > Shoes > Other Løpedistansene akkumuleres bare i Total og Weekly distansefilene og tilordnes ikke en spesifikk sko. Når du starter er treningsøkt kan du enkelt endre skovalget. I klokkemodus trykker du på OK og trykker og holder inne NED. Tallet nederst i høyre hjørnet i displayet angir valg av sko. Visning av hastighet* Velg Settings > Features > Speed view > km/h (mph) or min/km (min/mi) Automatisk etapperegistrering* Still inn automatic lap recording Velg Settings > Features > Autolap > On > set the lap distance Løpecomputeren vil automatisk registrere etapper. Velg Off for å deaktivere. Slik bruker du HeartTouch Funksjonen Slik stiller du inn HeartTouch Funksjonen Velg Settings > Features > HeartTouch HeartTouch setter deg i stand til å se informasjonen under treningen uten å trykke på noen knapper. Ved å føre løpecomputeren nær senderen vil pulssonen komme opp i displayet. Valgmulighetene for HeartTouch funksjonen omfatter: Vis grenser Take lap Change view Light Off Med HeartTouch kan du enkelt se treningsdetaljene som normalt vil kreve knappetrykking som vil ta oppmerksomheten bort fra treningen. Visning av hjertefrekvens Definer måten du viser hjertefrekvensen på Velg Settings > Features > HR view > HR / HR% Sportssoner Definer sportssonene i løpecomputeren Velg Settings > Features > Sport zones > Sport zone low limit 26 Innstillinger

27 Still inn den nedre grensen for sportssone 1 ved å trykke på OPP eller NED. Så trykker du OK. Still inn den nedre grensen for hver sportssone på samme måte. Når du stiller inn den nedre grensen vil den øvre grensen for den forrige sonen bli stilt inn automatisk. Trykk og hold LYS for å bytte mellom visning av sportssonene: HR% (prosentandel av maks. hjertefrekvens) eller BPM (beats per minute (slag per minutt)). Du kan endre innstillingene enkelt ved hjelp av programvaren. For ytterligere informasjon se hjelp i programmet. *Ekstra S1 fotsensor er nødvendig. Brukerinnstillinger Legg inn nøyaktig brukerinformasjon i løpecomputeren slik at den kan ta imot korrekt tilbakemelding om prestasjonene dine. Slik legger du inn informasjon i løpecomputeren Velg Settings > User Weight:For å endre enheter trykker og holder du på LYS. Height:For å endre enheter trykker og holder du på LYS. Birthday: dd=dag, mm=måned, yy=år Sex: Mann/Kvinne Activity: Top/High/Moderate/Low Heart Rate : HRmax, HRsit VO2max: Maksimalt oksigeninntak Aktivitetsnivå Aktivitetsnivået er en vurdering av nivået ditt med hensyn til langsiktig fysisk aktivitet. Velg det alternativet som best beskriver den totale mengden og intensiteten i din fysiske aktivitet de siste tre månedene. Top: Du deltar regelmessig i hard fysisk trening minst 5 ganger i uken, eller du trener for å oppnå bedre yteevne i konkurranseøyemed. High: Du deltar minst 3 ganger i uken i hard fysisk trening, det vil si at du løper km per uke eller bruker 2-4 timer per uke med sammenlignbar fysisk aktivitet. Moderate: Du deltar vanligvis i fritidssportslige aktiviteter, det vil si du løper 5-10 km per uke eller bruker 1/2-2 timer per uke med sammenlignbar fysisk aktivitet eller at arbeidet ditt krever litt fysisk aktivitet. Low: Du deltar ikke i programmerte fritidssportslige aktiviteter eller hard fysisk aktivitet, det vil si at du går bare for gleden ved å gå eller trener hardt nok til at du puster tungt eller svetter bare av og til. I løpecomputeren brukes disse verdiene til å beregne energiforbruket ditt. Hjertefrekvens: HRmax, HRsit HRmax (Maks. hjertefrekvens): Din alderdefinerte HRmax value (220 - alder) brukes som standard. Still inn din HRmax manuelt hvis den maksimale hjertefrekvensen din er fastsatt i et laboratorium eller hvis du har testet din maksimale hjertefrekvens i felten på egen hånd. HRsit (Hjertefrekvensaverdien i sittende stilling): Din aldersdefinerte HRsit verdi brukes som standard. Still inn HRsit verdien hvis du har fastsatt den i samsvar med instruksjonene. For instruksjoner se???. Maksimalt oksigeninntak: VO2max VO2max er kroppens maksimale kapasitet for oksygenopptak ved maksimal anstrengelse. Den mest Innstillinger 27

28 nøyaktige måten å bestemme VO2max er å utføre en maksimal stresstest i et laboratorium. Hvis du kjenner din nøyaktige klinisk testede VO2max, legger du inn verdien i løpecomputeren. Ellers måler du en sammenlignbar verdi, OwnIndex, ved å ta Polar Fitness Test. For mer informasjon kan du se Polar Fitness Test. Hvis du foretar endringer av brukerinnstillingene vises User settings updated. Du kan endre innstillingene enkelt ved hjelp av programvaren. For ytterligere informasjon se avsnittet hjelp i programmet. Generelle innstillinger Lyd Slik stiller du inn lydnivået Velg Settings > General > Sound > Volume > On / Off Voluminnstillingene kontrollerer knappelydene og aktiviteteslydene under treningen. Dette påvirker ikke klokken eller pulssonealarmen (TZ Alarm). Slik skrur du på/av pulssonealarmen Velg Settings > General > Sound > TZAlarm > On / Off Pulssonealarmen blir aktivert og grensene vil blinke når du er utenfor målsonen. Hvis volumet er skrudd av, men TZ Alarm ennå er på vil TZ Alarm likevel fungere. Tastelås Definer tastelåsinnstillingene Velg Settings > General > Keylock > Manual / Automatic Tastelåsen forhindrer at knappen blir aktivert tilfeldig. Manuell : Aktiver den manuelle tastelåsen. For å skru på/av tastelåsen trykker og holder du LYS i minst ett sekund. Automatisk: Tastelåsen aktiveres i klokkemodus når det er gått ett minutt siden knappene er blitt aktivert. Enheter (Units): Still inn foretrukne enheter på løpecomputeren Velg Settings > General > Units > kg/cm/km or lb/ft/mi Språk Velg språk Velg Settings > General > Language > English / Deutsch / Español / Français Dvale Aktiver dvalefunksjonen Velg Settings > General > Sleep > Activate sleep mode? > Yes Når du aktiverer dvalefunksjonen bidrar du til å spare batteriet når løpecomputeren ikke brukes på en stund. Klokkealarmen vil likevel fungere i dvalemodus. 28 Innstillinger

29 Slik vekker du løpecomputeren Trykk på en hvilken som helst knapp > Turn display on? > Yes / No Yes: løpecomputeren blir aktivert. No: løpecomputeren går tilbake til dvalemodus. Du kan endre innstillingene enkelt ved hjelp av programvaren. For ytterligere informasjon se hjelp i programmet. Klokkeinnstillinger Påminnelse Still inn en påminner for å minne deg på ulike oppgaver eller øvelser Velg Settings > Watch > Reminders > Add new Date: Legg inn dato for oppgaven, dd=dag, mm=måned, yy=år. Reminder time : Legg inn tiden for oppgaven. Alarm: Still inn alarmen til å gi lyd på tidspunktet eller 10 min / 30 min / 1 time før oppgaven. Sound: Velg alarmlyd Stille / Pipesignal / Normal. Repeat : Velg å repetere påminnelsen En gang / Hver time / Daglig / Ukentlig / Hver måned / Hvert år. Exercise : Velg en øvelse du vil knytte påminnelsen til. Når påminnelsen aktiveres vil løpecomputeren presentere denne øvelsen som standard. Velg INGEN/NONE hvis du ikke vil knyttet påminnelsen til en treningsøkt. Rename: For å gi nytt navn til påminnelsen velger du bokstavene med OPP eller NED, og aksepterer med OK. Du kan programmere inn sju påminnelser i løpecomputeren. Se aktive påminnelser og modifiser dem Velg Settings > Watch > Reminders Velg en påminnelse du vil se på, redigere, gi nytt navn eller slette. Løp Velg en nedtelling til løpet på løpecomputeren Velg Settings > Watch > Event Event day: dd=dag, mm=måned. Rename: For å gi nytt navn til løpet velger du bokstavene med OPP eller NED, og aksepterer med OK. Modifiser nedtellingen til løpet Velg Settings > Watch > Event Du kan se nedtellingen til løpet, sette inn en ny dato, gi nytt navn eller slette det. Innstillinger 29

30 I klokkemodus kan du skjule eller se på nedtellingen til løpet igjen ved å trykke på OPP. Alarm Slik stille du inn en alarm på løpecomputeren Velg Settings > Watch > Alarm > Off / Once / Mon-Fri / Daily Du kan stille inn alarmen til aktivering en gang hver dag mellom mandag og fredag eller daglig. Alarmen fungerer i alle modus bortsett fra i treningsmodus og vil lyde i et minutt hvis du ikke trykker på STOPP. Klokkealarmen fungerer også i dvalemodus. Alarmen vil lyde selv om du har slått av lyden under General settings (Generelle innstillinger). For at alarmen skal sove videre i ytterligere 10 minutter trykker du på OPP eller NED knappene eller OK: Snooze kommer opp på displayet og ekstrablundtiden starter nedtellingen. For å avbryte ekstra slumretid og alarmmodus trykker du på STOPP. Hvis symbolet for lavt batteri vises i displayet, kan ikke alarmen aktiveres. Tid Still inn tid 1 i løpecomputeren Velg Settings > Watch > Time 1 > 24h / 12h Still inn tid 2 i løpecomputeren Velg Settings > Watch > Time 2 Still inn tidsdifferansen mellom tid 1 og tid 2 i timer. Skift mellom tidssonene Velg Settings > Watch > Time zone > Time 1 / Time 2 Velg en tidssone I klokkemodus endrer du tidssone ved å trykk og hold inne NED. Tallet 2 nederst i det høyre hjørnet indikerer at Tid 2 er i bruk. Dato Legg inn datoen i løpecomputeren Velg Settings > Watch > Date dd=dag, mm=måned, yy=år Du kan endre innstillingene enkelt ved hjelp av programvaren. For ytterligere informasjon se hjelp i programmet. Personaliggjør displayet på løpecomputeren under trening I klokkemodus velger du OK > Settings > Display > Edit Personliggjør løpecomputer displayet slik at det viser den informasjonen du vil se, enten ved å bruke løpecomputeren eller programvaren. En programmert trening som er lastet ned fra programvaren har sitt eget display som ikke kan modifiseres. For mer informasjon om displaysymbolene kan du se Informasjon på Displayet (side 14). Velg det displayet du vil endre ved å trykke på OPP eller NED, og trykk på OK. Still inn informasjonen for den blinkende øvre raden med OPP eller NED, og trykk på OK. Informasjonen på displayet avhenger av hvilke funksjoner som er aktivert. For mer informasjon kan du se avsnittet Innstilling av egenskaper (side 25). 30 Innstillinger

Polar CS600 Brukerhåndbok

Polar CS600 Brukerhåndbok Polar CS600 Brukerhåndbok Innhold 1. INNLEDNING... 5 2. DELER AV SYKKELCOMPUTEREN... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... 6 Slik måler du hjulstørrelsen... 6 Grunninnstillinger... 7 Menystruktur... 8 4. FORBEREDE

Detaljer

Polar RS300X. Brukerveiledning

Polar RS300X. Brukerveiledning Polar RS300X Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOMME I GANG... 4 Bli kjent med Polar RS300X... 4 Knapper på klokken og menystruktur... 5 Start med grunninnstillingene... 6 Symboler på displayet...

Detaljer

Polar F11. Brukerveiledning

Polar F11. Brukerveiledning Polar F11 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F11... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 Oppfølging... 22 Filer... 23 Dataoverføring... 27 2. FØR

Detaljer

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Display symbols Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Tlf.nr. +358-8-520 2100 Faks +358-8-520 2300 www.polar.fi Indikerer en pågående pulsmåling, og blinker i takt med

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer

NORSK. Polar FT60 Brukerhåndbok

NORSK. Polar FT60 Brukerhåndbok Polar FT60 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT60... 3 Start med grunninnstillingene... 3 Knapper og menystruktur... 4 Symboler på Displayet... 4 2. FØR TRENINGEN...

Detaljer

Polar RS400. Hurtigveiledning

Polar RS400. Hurtigveiledning Polar RS400 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 4 2. SLIK KOMMER DU I GANG... 5 Grunninnstillinger... 5 Menystruktur... 7 3. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 8 Slik bærer

Detaljer

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S520 S510 NOR A.fh8 30.1.2002 15:54 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 8 M400 8 H7 pulssensor 9 USB-kabel 9 Polar Flow-appen 9 Polar FlowSync-programvare 9 Polar Flow-nettjenesten 9 Kom i gang 10 Lad batteriet 10 Batteriets

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programvare 11 Polar Flow-nettjenesten 11 Kom i gang 12 Lad batteriet 12

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 Innholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 2. KOMME I GANG... Måle hjulstørrelse... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6. KUNDESERVICEINFORMASJON... 15 Stell

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 11 V800 11 H7 pulssensor* 12 USB-kabel 12 Polar Flow-appen 12 Polar FlowSync-programvare 12 Polar Flow-nettjenesten 12 Kom i gang

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Hurtigveiledning. Polar FT80

Hurtigveiledning. Polar FT80 Hurtigveiledning Polar FT80 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer... 3 Knapper og menystruktur... 4 Start med grunnleggende innstillinger... 5 2. FØR TRENINGEN...

Detaljer

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok SUUNTO QUEST Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsregler:................................................ 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brukerveiledning Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene kan ikke denne brukerveiledningen kopieres,

Detaljer

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Ikoner og segmenter... 8 3 Slik bruker du tastene... 9 3.1 Bruke bakgrunnsbelysning og tastelås... 11 4 Komme i gang... 12 5 Egendefinering av Suunto

Detaljer

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning Polar RC3 GPS Hurtigveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. FORBEREDELSER... 8 3. TRENING... 11 4. ANALYSER... 17 5. VIKTIG INFORMASJON... 19 Ta vare på produktet... 19 Batteriinformasjon...

Detaljer

SUUNTO M4 Brukerhåndbok

SUUNTO M4 Brukerhåndbok SUUNTO M4 Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsforholdsregler:...................................... 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Forerunner 205/305. Personlig GPS trener Brukermanual

Forerunner 205/305. Personlig GPS trener Brukermanual Forerunner 205/305 Personlig GPS trener Brukermanual 2006 Garmin eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A. Tel. 913/397.8200 eller 800/800.1020

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u k e r v e i l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

brukerveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

brukerveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT brukerveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT 2009 2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler

Detaljer

Innledning 8. Polar Pro Team-dokkingstasjon 8. Polar Pro-sensoren 8. Polar Team Pro-appen 9. Polar Team Pro-nettjenesten 9. ipad (selges separat) 9

Innledning 8. Polar Pro Team-dokkingstasjon 8. Polar Pro-sensoren 8. Polar Team Pro-appen 9. Polar Team Pro-nettjenesten 9. ipad (selges separat) 9 INNHOLD Innledning 8 Polar Pro Team-dokkingstasjon 8 Polar Pro-sensoren 8 Polar Team Pro-appen 9 Polar Team Pro-nettjenesten 9 ipad (selges separat) 9 Fakta og funksjoner 10 Polar Pro-sensoren 10 Polar

Detaljer