Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN ETTER TRENING... 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN ETTER TRENING KOMME I GANG... Måle hjulstørrelse... Grunninnstillinger... Menystruktur KUNDESERVICEINFORMASJON Stell og vedlikehold Ta vare på produktet...15 Service...17 Slik skifter du batterier...17 Forholdsregler Forstyrrelser under trening...20 Slik reduserer du risikoen under trening...21 Tekniske spesifikasjoner Begrenset Internasjonal Polar-garanti Polar ansvarsfraskrivelse FORBEREDELSE FØR TRENING... 9 Sykkelinnstillinger... 9 Montering Bruke ekstrautstyr sammen med CS600 sykkelcomputer Slik bærer du senderen REGISTRER TRENINGEN Start treningen... 12

3 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN Gratulerer! Du har kjøpt et komplett treningssystem for å skreddersy treningsbehovene dine. For fullstendige instruksjoner om sykkelcomputeren din, kan du se i brukerhåndboken. distanse når du sykler. 5. Tilleggsutstyr Polar Cadence Sensor (CS400) / Cadence Sensor W.I.N.D. (CS600): En trådløs kadensmåler registrerer hvor raskt du tråkker på pedalene, vist i omdreininger per minutt (o/min). 1. Polar CS400 / CS600 Sykkelcomputer: Data om sykling og trening registreres og vises under trening Polar WearLink 31 (Polar CS400) / WearLink W.I.N.D. (Polar CS600) kodet sender: Senderen sender hjertefrekvenssignalet til sykkelcomputeren. Senderen består av en sender og en stropp. Tilleggsutstyr Power Output Sensor W.I.N.D. (CS600): En måler som måler gjennomsnittsog maksimumskadens, kraftuttak og tråkkindeks, i tillegg til venstre/høyre tråkkbalanse Polar Bike Mount : Fest sykkelholderen på sykkelen, og fest sykkelcomputeren på sykkelholderen. CD-ROM: Inkludert Polar ProTrainer 5 programvare og en komplett brukerhåndbok slik at du skal få mest mulig ut av sykkelcomputeren. 4. Polar Speed Sensor (CS400) / Speed Sensor W.I.N.D. (Polar CS600): Trådløs hastighetsmåler som måler hastighet og Komponenter til sykkelcomputeren 3

4 2. KOMME I GANG Måle hjulstørrelse Før du aktiverer sykkelcomputeren, må du måle hjulstørrelsen på sykkelen. Hjulstørrelsen er nødvendig for dataene for syklingen. Det er to måter å finne ut hjulstørrelsen på: Metode 1 Se etter om diameteren er skrevet i tommer eller ETRTO på hjulet. Finn korresponderende hjulstørrelse i millimeter i høyre kolonne i ERTRO-tabellen på neste side. Hjulstørrelsen i tabellen er veiledende, ettersom hjulstørrelsen avhenger av hjultypen og lufttrykket. 4 Komme i gang Metode 2 Mål hjulet manuelt for å få det mest nøyaktige resultatet. Bruk ventilen til å merke av punktet hvor hjulet er i kontakt med bakken. Trekk en strekk langs bakken for å markere dette punktet. Trill sykkelen framover på flat grunn til hjulet har gjort nøyaktig en runde. Dekket skal være loddrett i forhold til bakken. Trekk en ny strek på bakken der hvor ventilen står for å merke av en full runde. Mål avstanden mellom de to linjene. For å få helt riktig hjuldiameter, kan du trekke fra 4 mm for å ta høyde for din vekt på sykkelen. Legg inn denne verdien i sykkelcomputeren.

5 ETRTO Hjuldiameter (tommer) Hjulstørrelse (mm) x x 23C x x 35C x x 20C x x 23C x 25C x x 32C x 40C x 47C 2220 Komme i gang 5

6 Grunninnstillinger Før du bruker sykkelcomputeren for første gang, må du tilpasse hovedinnstillingene. Legg inn så nøyaktige data som mulig for å sikre korrekt funksjonsfeedback på grunnlag av din personlige informasjon. Hvis du vil justere dataene, bruker du UP (OPP), DOWN (NED) og godta med OK. Verdiene ruller fortere hvis du trykker og holder UP (OPP) Eller DOWN (NED). 1. Hvis du vil aktivere sykkelcomputeren, trykker du OK to ganger. Når den er aktivert, kan den ikke slås av! 2. Welcome to Polar Cycling World! (Velkommen til Polar Sykkelverden)) vises. Trykk på OK. Language (Språk): Velg English (Engelsk), Deutsch (Tysk), Español (Spansk), Français (Fransk) eller Italiano (Italiensk). Trykk OK 3. 6 Komme i gang

7 4. Start with bike settings (Start med sykkelinnstillinger) vises. Trykk på OK. 5. Number of bikes (Antall sykler): Velg 1, 2 eller 3 (CS600), avhengig av hvor mange sykler du kommer til å bruke. Hvis du bare bruker én sykkel, kan innstillingene for sykkel 2 eller 3 (CS600) legges inn senere. 6. Wheel (Hjul): Legg inn hjulstørrelse (mm) for hver av syklene. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se avsnittet Måle hjulstørrelsen. 7. Basic settings (Hovedinnstillinger) vises på skjermen. Trykk på OK og juster følgende data: 8. Time (Tid): Velg 12h eller 24 h. Med 12h velger du AM eller PM og angir lokal tid. 9. Date (Dato): Angi dato; dd = dag, mm = måned, yy = år. Hvis du bruker britiske enheter, angir du datoen som; mm = måned, dd = dag, yy = år. 10. Units (Enheter): Velg metriske (kg/cm/km) eller britiske (lb/ft/mi) enheter. 11. Weight (Vekt): Legg inn vekten din. Hvis du vil endre enheter, trykker og holder du på LIGHT (LYS). 12. Height (Høyde): Legg inn høyden din. I LB/FT-format oppgir du først i fot og deretter tommer. 13. Birthday (Fødselsdag): Legg inn fødselsdagen din; dd=dag, mm=måned, yy=år 14. Sex (Kjønn): Velg Male (Mann) eller Female (Kvinne). 15. Settings OK? (Er innstillingene OK?) vises. Velg Yes (Ja) eller No (Nei). Velg Yes (Ja) hvis du vil godta og lagre innstillingene. Sykkelcomputeren viser klokkeslettet. Velg No (Nei) hvis innstillingene er feil og må endres. Trykk på STOP (STOPP) for å gå tilbake til de dataene du vil endre. Bruk Polar ProTrainer 5-programvaren for å angi alle hovedinnstillinger. Komme i gang 7

8 Menystruktur 8 Komme i gang

9 3. FORBEREDELSE FØR TRENING Sykkelinnstillinger Du kan angi to/tre (CS600) sykkelpreferanser for sykkelcomputeren. Klargjør innstillingene for syklene, og når du starter treningsøkten, velger du sykkel 1, 2 eller 3 (CS600). Sykkel 1 er angitt som standard. Select Settings (Velg innstillinger) > Bike (Sykkel) > Bike 1 (Sykkel 1), Bike 2 (Sykkel 2), Bike 3 (CS600) (Sykkel 3) eller Other (Annet). Sykkel 2 og Sykkel 3 (CS600) kan slås av eller på. Velg Other (Annet) for å deaktivere målerne for hastighet, kadens og kraftuttak og for kun å måle data om hjertefrekvens, høyde og temperatur. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om sykkelinnstillingene, kan du se i brukerhåndboken. Forberedelse før trening 9

10 Montering Montere Polar sykkelholder og hastighetsmåler For å finne ut hvordan du skal montere Polar sykkelholder og hastighetsmåler, kan du se i brukerhåndboken for hastighetsmåler. Tilleggsutstyr kadens- og Power Outputsensor For instruksjoner om hvordan du monterer Polar kadensmåler og Polar Power Outputsensor kan du se i brukerhåndboken for kadensmåler og brukerhåndboken for Power Outputsensor. Bruke ekstrautstyr sammen med CS600 sykkelcomputer Sykkelcomputeren din er blitt "lært" å arbeide sammen med Polar WearLink W.I.N.D. -senderen og hastighetsmåler W.I.N.D. for å måle hjertefrekvens, hastighet og distanse. Sykkelcomputeren din mottar med andre ord signaler kun fra senderen og hastighetsmåleren din, hvilket gjør det mulig å trene uten forstyrrelser i en gruppe. Se Brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om innlæring av en ny sender eller måler. Før du blir med på en sykkeltrening eller lignende, må du passe på å utføre innlæringsprosessen hjemme. Dette for å hindre forstyrrelser fra andre brukere. 10 Forberedelse før trening

11 Slik bærer du senderen Bruk senderen for å måle hjertefrekvensen Elektrodedelen på stroppen fuktes godt i rennende vann. Fest kontakten til stroppen. Fest kontaktens bokstav L på ordet LEFT (VENSTRE) på stroppen og fest låsen. Juster lengden på stroppen slik at den sitter godt og er komfortabel. Fest stroppen rundt brystkassen, like nedenfor brystmusklene og fest den andre låsen. Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger mot huden, og at Polar-logoen står riktig vei, midt på brystet. Løsne kontakten fra stroppen ved å presse med tommelen og pekefingeren og vri hånden slik bildet viser. Forberedelse før trening 11

12 4. REGISTRER TRENINGEN Start treningen Ha på senderen og fest sykkelcomputeren på sykkelholderen Start hjertefrekvensmålingen ved å trykke på OK. Sykkelcomputeren går inn i pausemodus. Velg den sykkelen du skal trene med. Sykkel 1 er angitt som standard. Velg Settings (Innstillinger) > Bike (Sykkel) > Bike1 (Sykkel 1) > OK. Velg Other (Annet) hvis du bare vil registrere hjertefrekvensen. I løpet av 15 sekunder (CS400)/ 4 sekunder (CS600) vises hjertefrekvensen og på displayet. Rammen rundt hjertesymbolet angir at overføringen er kodet. I CS400 viser syklistsymbolet i det nedre venstre hjørnet at sykkel 1 eller 2 er i bruk. I CS600 slutter syklistsymbolet å blinke når alle målerne er blitt funnet. 12 Registrer treningen

13 4. 5. Start treningen ved å trykke på OK. Treningstypen vises i det øvre venstre hjørnet. Legg inn pause i treningen ved å trykke på STOP (STOPP). For å stoppe registreringen fullstendig, velger du EXIT (AVSLUTT). Velg menyen Innstillinger hvis du vil se og/eller endre de forskjellige innstillingene. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om innstillinger, kan du se i brukerhåndboken. Registrer treningen 13

14 5. ETTER TRENING Koble kontakten fra stroppen etter bruk. Hold senderdelen tørr og ren. For mer informasjon, se Stell og vedlikehold. Se gjennom treningsdataene under File (Fil). Exercise log (Treningslogg) lister opp et maksimum av 99 treningsfiler. Den ukentlige- Weekly -oppsummeringen viser sammendragene for de siste 16 ukene. Totals (Totaler) omfatter de sammenlagte verdiene som er registrert under treningsøktene. Delete (Slett) filer. For å se på treningsdataene trykker du på OK og ruller OPP eller NED. For en fullstendig analyse overfører du dataene til Polar ProTrainer 5. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du skal se på treningsinformasjon, kan du se i brukerhåndboken. 14 Etter Trening

15 6. KUNDESERVICEINFORMASJON Stell og vedlikehold Ta vare på produktet Som alle elektroniske enheter, bør Polar sykkelcomputer bli behandlet med forsiktighet. Forslagene under vil hjelpe deg med å oppfylle garantikravene og å ha glede av produktet i mange år framover. Koble kontakten fra stroppen etter bruk. Rengjør kontakten med mildt såpevann. Tørk den med et håndkle. Bruk aldri sprit eller materialer med slipeeffekt (stålull eller kjemikalier for rengjøring). Skyll senderstroppen med vann etter hver gang den brukes. Hvis du bruker stroppen mer enn 3 ganger i uken bør du vaske den minst en gang hver tredje uke i vaskemaskinen ved 40 C. Bruk en vaskepose. Må ikke bløtlegges og bruk ikke vaskemiddel med blekemidler eller tøymykner. Ikke rens eller blek stroppen. Vask stroppen før den skal legges bort for lengre tid og alltid etter bruk i basseng med høyt klorinnhold. Ikke sentrifuger eller stryk stroppen. Legg aldri stroppen eller kontakten i vaskemaskinen eller tørketrommelen! Tørk og oppbevar stroppen og kontakten hver for seg. Oppbevar sykkelcomputeren og senderen tørt og kjølig. Ikke oppbevar utstyret i fuktige omgivelser, i stoffer som ikke puster (plastpose eller treningsbag), eller sammen med ledende materialer som f.eks. våte håndklær. Svette og fuktighet kan gjøre senderelektrodene våte slik at senderen aktiveres og batteriet får forkortet driftstid. Sykkelcomputeren og målerne er vanntett, og du kan derfor bruke dem også når det regner. For at de skal fortsette å være vanntett, er det viktig at du ikke vasker sykkelcomputeren eller målerne med vann under trykk eller senker dem ned i vann. Kundeserviceinformasjon 15

16 Hold sykkelcomputeren og målerne rene. Rengjør dem med mildt såpevann, og skyll med rent vann til slutt. Ikke senk dem ned i vann. Tørk dem forsiktig med et håndkle. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser, som stålull eller rengjøringskjemikalier. Beskytt sykkelcomputeren og målerne mot harde slag, ettersom dette kan skade dem. Ikke utsett sykkelcomputeren for direkte sollys i lange perioder av gangen, f.eks. ved å la den ligge i bilen eller sitte på festet på sykkelholderen. Driftstemperatur: -10 C to +50 C. 16 Kundeserviceinformasjon

17 Service Hvis sykkelcomputeren trenger reparasjon i løpet av den første, toårige, garantiperioden, anbefaler vi at dette bare gjøres hos et godkjent Polar Servicesenter. Garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av service som ikke er godkjent av Polar Electro. Se kapittelet Begrenset internasjonal Polar-garanti for nærmere opplysninger. For mer informasjon om lokalt servicekontor, se Polar Customer Service Card. Registrer Polar-produktet hos og hjelp oss med å forbedre vår kundeservice og produkter, slik at vi lettere kan tilfredsstille dine krav. Slik skifter du batterier Batteriene kan ikke skiftes på hastighet- og kadensmålerne. Ta kontakt med nærmeste godkjente Polar servicesenter for å få tak i ny fartsmåler eller kadensmåler. Output W.I.N.D. -Sensor i brukerhåndboken for Power Output Sensor (kraftuttakmåler). Batteri for sykkelcomputer Vi anbefaler at du får skiftet batteriet hos et godkjent Polar servicesenter. Du bør unngå å åpne det forseglede batteridekselet. Men hvis du velger å skifte batteri på egen hånd, må du følge fremgangsmåten på neste side. Batteridekselet varer lenger hvis du bare åpner det når du trenger å skifte batteri. Indikatoren for lavt batterinivå og Battery low (Lavt batterinivå) vises når sykkelcomputerens batterikapasitet er redusert til %. Bakgrunnsbelysningen og lydene i sykkelcomputeren blir automatisk deaktivert når symbolet vises. Hyppig bruk av bakgrunnsbelysning tapper sykkelcomputerens batteri raskere. Når det er kaldt, kan indikatoren for lavt batterinivå vises, men den forsvinner igjen når du kommer i varmere omgivelser. Du finner instruksjoner for batteribytte i Power Kundeserviceinformasjon 17

18 Når du skal skifte batteriet i sykkelcomputeren, trenger du en mynt og et batteri (CR 2354) Bruk en mynt som passer i sporet på bakdekselet, åpne batteridekselet ved å trykke lett og vri mot urviseren i retning OPEN (ÅPEN) stilling. Fjern batteridekselet. Batteriet er festet til dekselet som må løftes forsiktig ut. Fjern batteriet, og sett inn et nytt. Vær forsiktig slik at trådene på bakdekselet ikke skades. Plasser batteriet slik at (-)-siden på batteriet ligger mot sykkelcomputeren og (+)-siden er mot dekselet. Forseglingsringen på batteridekselet er også festet til dekselet. Før du lukker batteridekselet, kontrollerer du at forseglingsringen er uskadet og at den er korrekt plassert i sporet. Forseglingsringen skal bare byttes hvis den er skadet. Legg batteridekselet på plass, og drei dekselet med sola med en mynt i retning CLOSE (STENGT) stilling. Kontroller at dekselet er ordentlig lukket! 18 Kundeserviceinformasjon

19 Hvis batteriets forseglingsring brukes i henhold til produsentens instrukser, varer den gjennom hele sykkelcomputerens driftstid Men hvis forseglingsringen skades, anbefaler vi at du tar kontakt med et Polar Servicesenter. Ekstra forseglingsringer fås bare gjennom et godkjent Polar servicesenter. Etter batteribytte må tids- og datoinnstillinger legges inn på nytt. Flere opplysninger finner du i avsnittet Hovedinnstillinger. Oppbevar batteriene slik at barn ikke får tak i dem. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis batteriene svelges. Batteriene bør avhendes på forsvarlig måte i henhold til lokale bestemmelser. Hvis du vil skifte batteri i WearLink W.I.N.D. Sender, må du følge instruksjonene for skifte av batteri i sykkelcomputeren. Kundeserviceinformasjon 19

20 Forholdsregler Polar sykkelcomputer viser ytelsesindikatorene dine. Den viser nivået på den fysiologiske belastningen og intensiteten under treningen. Den måler også hastighet og distanse ved sykling med en Polar hastighetsmåler (CS400) / Polar hastighetsmåler W.I.N.D. (CS600). Polar tråkkfrekvensmåler (CS400) / Polar tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. (CS600) er laget for å måle tråkkfrekvens når du sykler. Polar Power måler W.I.N.D. (CS600) er laget for å måle kraftuttaket når du sykler. Den er ikke beregnet til noe annen bruk. trener med CS600. Beveg deg bort fra mulige støykilder for å unngå ustadige målinger. Flere forskjellige typer treningsutstyr inneholder elektronikk eller elektriske komponenter, for eksempel LED-display, motorer og elektriske bremser, som kan forårsake forstyrrelser. Du kan prøve å unngå disse problemene på denne måten: Forstyrrelser under trening Elektromagnetisk støy og treningsutstyr Forstyrrelser kan opptre i nærheten av høyspentledninger, trafikklys, kjøreledninger til elektriske jernbaner, elektriske busser og trikker, TV-apparater, bilmotorer, sykkeldatamaskiner, diverse motordrevet treningsutstyr, mobiltelefoner og når du går gjennom sikkerhetskontroller. Mikrobølgeovner, datamaskiner og WLAN basestasjoner kan også forårsake radiostøy når du 20 Kundeserviceinformasjon 3. Ta av senderen fra brystet, og bruk treningsutstyret på vanlig måte. Flytt på sykkelmonitoren til du finner et område der den ikke viser forstyrrelser eller blinker med hjertesymbolet Forstyrrelsene er ofte verst rett foran displaypanelet til utstyret, mens venstre eller høyre side av displayet kan være relativt fritt for forstyrrelser. Ta på deg senderen igjen og forsøk å holde sykkelcomputeren i dette støyfrie området så langt det lar seg gjøre. Hvis sykkelcomputeren fremdeles ikke fungerer sammen med treningsutstyret, kan dette utstyret avgi for mye elektromagnetisk støy til at trådløs hjertefrekvensmåling er mulig.

21 Slik reduserer du risikoen under trening Trening kan medføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, anbefales det at du svarer på følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene nedenfor, anbefaler vi at du tar kontakt med lege før du begynner på programmet. Har du vært passiv (fysisk inaktiv) de siste 5 årene? Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet? Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner? Har du tidligere hatt pusteproblemer? Har du symptomer på noen sykdommer? Er du i en rekonvalesensperiode etter en alvorlig sykdom eller medisinsk behandling? Bruker du pacemaker eller en annen form for implantert elektronisk innretning? Røyker du? Er du gravid? I tillegg til treningsintensitet kan medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma, pustebesvær med mer, samt noen energidrikker, alkohol og nikotin, påvirke hjerterytmen. Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte, eller du føler deg svært sliten under trening, anbefales det at du avslutter treningen eller fortsetter med lettere intensitet. Merknad til personer med pacemaker, defibrillator eller en annen implantert innretning. Personer som har pacemaker, bruker Polars pulsmåler på egen risiko. Før bruk anbefaler vi alltid en test under maksimal anstrengelse under tilsyn av lege. Testen skal gi en forsikring om at det er trygt og pålitelig å bruke pacemakeren og Polar sykkelcomputer samtidig. Kundeserviceinformasjon 21

22 Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om en allergisk reaksjon på grunn av produktet, sjekker du de oppførte materialene i kapittelet Tekniske spesifikasjoner. For å unngå at huden skal reagere på senderen kan du bære den over en skjorte, men fukt skjorten godt under elektrodene for å sikre at den fungerer uten feil. Den kombinerte virkningen av fukt og intens slitasjekontakt kan forårsake at noe av den svarte fargen faller av overflaten på senderen som også kan sette flekker på lyse klær. 22 Kundeserviceinformasjon

23 Tekniske spesifikasjoner Sykkelcomputer Klasse 1 Laserprodukt Batteriets levetid: Batteritype: Tetningsring for batteri: Driftstemperatur: Materialer: Klokkens nøyaktighet: Nøyaktighet for måling av hjertefrekvens: Måleområde for hjertefrekvens Gjeldende hastighetsvisningsområde: Høydemåleren fungerer mellom: Stigningsoppløsning: Gjennomsnittelig 1 år CR 2354 O-ring 20,0 x 1,0, silikonmateriale -10 C to +50 C Termoplastisk polymer Bedre enn ± 0,5 sekunder / dag ved +25 C. ± 1 % eller 1 bpm, (avhengig av hvilken som er høyest). Definisjonen gjelder under stabile forhold til 127 km/h (km/t) eller 0 til 75 mph -550 m til m / fot til fot 5 meter. Maksimalt antall etapper: Total distanse: Total varighet: Totalt antall kalorier: Totalt antall treningsøkter: Total stigning: km / mi 9999t 59min 59s kcal meter. Sender Batteriets levetid i WearLink 31 senderen: Batteriets levetid i WearLink W.I.N.D. sender: Batteritype: Tetningsring for batteri: Driftstemperatur: Kontaktmateriale: Materialet i stroppen: Gjennomsnittelig 2 år (1t/dag, 7 dager/uke) Gjennomsnittelig 2 år (3t/dag, 7 dager/uke) CR2025 O-ring 20.0 x 1.0, silikon materiale -10 C to +40 C Polyamid Polyuretan / Polyamid / Polyester / Elastan / Nylon Grenseverdier for sykkelcomputer Maksimalt antall filer: 99 Maksimal tid: 99 t 59 min. 59 s Kundeserviceinformasjon 23

24 Polar WebLink som benytter seg av IrDA Kommunikasjon, Polar ProTrainer 5 Systemkrav: PC Windows 2000/XP (32bit) IrDA kompatibel port (eksternt IrDA utstyr eller en intern IR port) I tillegg må PC-en din ha en Pentium II 200 MHz prosessor eller raskere for å kunne håndtere programmet, SVGA eller høyere oppløsning på skjermen, 50 MB hard disk plass og en CD-ROM stasjon. Tekniske spesifikasjoner for hastighets-, kadens- og Power Outputsensor Se brukerhåndboken for det aktuelle ekstrautstyret. 24 Kundeserviceinformasjon

25 Vanntetthet til Polar-produktene testes i henhold til den internasjonale standarden ISO Produktene deles inn i tre forskjellige kategorier med hensyn til vanntetthet. Se baksiden av ditt Polar-produkt for å finne vanntetthetskategorien og sammenlikne den med diagrammet nedenfor. Vær oppmerksom på at disse definisjonene ikke nødvendigvis gjelder for produkter fra andre produsenter. Merking på baksiden av klokken Vanntetthet Vanntett til 50m Vanntett til 100m Sprut fra vask, svette, regndråper, osv. Bading og svømming Fridykking med snorkel (ikke luftflasker) Sportsdykking (med luftflasker) Vanntetthetskarakteristikker x Vannsprut, regndråper o.l. x x - - Minimum for bading og svømming* x x x - For hyppig bruk i vann, men ikke sportsdykking *Disse karakteristikkene gjelder for Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere som er merket Water resistant 30m. Kundeserviceinformasjon 25

26 Begrenset Internasjonal Polar-garanti Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er gitt av Polar Electro Inc. til forbrukere som har kjøpt dette produktet i USA eller Canada. Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er gitt av Polar Electro Oy til forbrukere som har kjøpt dette produktet i andre land. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. gir den opprinnelige forbruker/kjøper av dette produktet to års garanti fra kjøpsdatoen. Garantien dekker material- og produksjonsfeil på produktet. En kvittering på kjøpet eller et stemplet Polar-kundeservicekort må framvises ved service og reparasjoner som dekkes av garantien. Garantien dekker ikke batteriet og heller ikke skader forårsaket av feil bruk av produktet, av ulykker, av mislighold iht produsentens anvisninger, av mangelfullt vedlikehold, av kommersiell bruk eller av ødelagt emballasje og den elastiske stroppen. Garantien dekker ingen feil, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i produktet eller kan knyttes til det. Under garantitiden repareres et defekt produkt eller produktet byttes ut mot et nytt hos et godkjent servicesenter, uten vederlag. 26 Kundeserviceinformasjon Garantien påvirker ikke de rettigheter forbrukeren har i henhold til gjeldende nasjonale lover og heller ikke de rettigheter forbrukeren har i forhold til selgeren basert på salgs-/kjøpskontrakt. Denne CE-merkingen viser at produktet overholder direktiv 93/42/EEC. Du finner mer informasjon om dette på nettsiden Denne overkryssede avfallsbeholderen viser at Polar produkter er elektronisk utstyr som er omfattet av direktivet 2002/96/EF fra EU-parlamentet og av direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEE). Disse produkter skal behandles separat i EU-landene. Polar oppfordrer deg å minimere mulig effekt fra avfall på miljøet og menneskers helse også utenfor EU ved å følge lokale avhendingsregler, og når det er mulig, å avlevere avfallet ved egne avfallsmottak for elektronisk avfall.

27 Polar Electro Oy er et ISO 9001:2000-sertifisert selskap. Copyright 2007 Polar Electro Oy, FIN KEMPELE, Finland. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne brukerhåndboken kan brukes eller reproduseres i noen form eller på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Polar Electro Oy. Navn og logoer som er merket med et symbol i denne brukerhåndboken eller i pakningen for dette produktet er varemerker som tilhører Polar Electro Oy. Navnene og logoene merket med -symbol i denne brukerhåndboken eller i pakningen til dette produktet er Polar Electro Oys registrerte varemerker, med unntak av Windows som er Microsoft Corporations registrerte varemerke. Kundeserviceinformasjon 27

28 Polar ansvarsfraskrivelse Innholdet i denne brukerhåndboken er kun til informasjon. Produktene som beskrives i brukerhåndboken, kan endres uten forvarsel med bakgrunn i fabrikantens kontinuerlige utviklingsprogram. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. påstår ikke og gir ingen garantier om at innholdet i denne brukerhåndboken og de produkter som er beskrevet i den, er riktige. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. står ikke ansvarlig for skader, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i denne brukerhåndboken eller er knyttet til bruken av dette materialet eller til produktene som er beskrevet i brukerhåndboken. Dette produktet er beskyttet av én eller flere av følgende patenter: FI23471, USD49278S, USD492784S, USD492999S, FI68734, US , DE , GB , HK81289, FI88972, US , DE , GB , FR , HK306/1996, FI96380, WO95/05578, EP665947, US , JP , DE , FI110303, WO96/20640, EP , US , FI100924, EP , US , DE , FI112028, EP , US , FI , US , EP , WO , US , 28 Kundeserviceinformasjon US , FI114202, US , FI112844, EP B1, US , DE T2, FI110915, FI Andre patenter er anmeldt.

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor.

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Detaljer

Polar CS600 Brukerhåndbok

Polar CS600 Brukerhåndbok Polar CS600 Brukerhåndbok Innhold 1. INNLEDNING... 5 2. DELER AV SYKKELCOMPUTEREN... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... 6 Slik måler du hjulstørrelsen... 6 Grunninnstillinger... 7 Menystruktur... 8 4. FORBEREDE

Detaljer

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Detaljer

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning POLAR G5 GPS-SENSOR Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G5 GPS-sensor. G5 gir deg data om hastighet, distanse og geografisk plassering samt ruteinformasjon under alle

Detaljer

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTDELER... 3 2. INNLEDNING... 4 3. INSTALLER POWER OUTPUTSENSOR... 6 Installer kadenssmagneten... 7 4. INSTALLER BATTERIHOLDER...

Detaljer

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S520 S510 NOR A.fh8 30.1.2002 15:54 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok SUUNTO QUEST Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsregler:................................................ 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programvare 11 Polar Flow-nettjenesten 11 Kom i gang 12 Lad batteriet 12

Detaljer

Innledning 8. Polar Pro Team-dokkingstasjon 8. Polar Pro-sensoren 8. Polar Team Pro-appen 9. Polar Team Pro-nettjenesten 9. ipad (selges separat) 9

Innledning 8. Polar Pro Team-dokkingstasjon 8. Polar Pro-sensoren 8. Polar Team Pro-appen 9. Polar Team Pro-nettjenesten 9. ipad (selges separat) 9 INNHOLD Innledning 8 Polar Pro Team-dokkingstasjon 8 Polar Pro-sensoren 8 Polar Team Pro-appen 9 Polar Team Pro-nettjenesten 9 ipad (selges separat) 9 Fakta og funksjoner 10 Polar Pro-sensoren 10 Polar

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 8 M400 8 H7 pulssensor 9 USB-kabel 9 Polar Flow-appen 9 Polar FlowSync-programvare 9 Polar Flow-nettjenesten 9 Kom i gang 10 Lad batteriet 10 Batteriets

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 11 V800 11 H7 pulssensor* 12 USB-kabel 12 Polar Flow-appen 12 Polar FlowSync-programvare 12 Polar Flow-nettjenesten 12 Kom i gang

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u k e r v e i l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken...

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... 3 3 3 4 2. KOM I GANG... Koble til Polar Loop... Last ned og installer Polar FlowSync... Bli med

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brukerveiledning Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene kan ikke denne brukerveiledningen kopieres,

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK no 1 SIKKERHET.................................................................... 4 2 Velkommen................................................................... 6

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer