Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN ETTER TRENING... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN ETTER TRENING KOMME I GANG... Måle hjulstørrelse... Grunninnstillinger... Menystruktur KUNDESERVICEINFORMASJON Stell og vedlikehold Ta vare på produktet...15 Service...17 Slik skifter du batterier...17 Forholdsregler Forstyrrelser under trening...20 Slik reduserer du risikoen under trening...21 Tekniske spesifikasjoner Begrenset Internasjonal Polar-garanti Polar ansvarsfraskrivelse FORBEREDELSE FØR TRENING... 9 Sykkelinnstillinger... 9 Montering Bruke ekstrautstyr sammen med CS600 sykkelcomputer Slik bærer du senderen REGISTRER TRENINGEN Start treningen... 12

3 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN Gratulerer! Du har kjøpt et komplett treningssystem for å skreddersy treningsbehovene dine. For fullstendige instruksjoner om sykkelcomputeren din, kan du se i brukerhåndboken. distanse når du sykler. 5. Tilleggsutstyr Polar Cadence Sensor (CS400) / Cadence Sensor W.I.N.D. (CS600): En trådløs kadensmåler registrerer hvor raskt du tråkker på pedalene, vist i omdreininger per minutt (o/min). 1. Polar CS400 / CS600 Sykkelcomputer: Data om sykling og trening registreres og vises under trening Polar WearLink 31 (Polar CS400) / WearLink W.I.N.D. (Polar CS600) kodet sender: Senderen sender hjertefrekvenssignalet til sykkelcomputeren. Senderen består av en sender og en stropp. Tilleggsutstyr Power Output Sensor W.I.N.D. (CS600): En måler som måler gjennomsnittsog maksimumskadens, kraftuttak og tråkkindeks, i tillegg til venstre/høyre tråkkbalanse Polar Bike Mount : Fest sykkelholderen på sykkelen, og fest sykkelcomputeren på sykkelholderen. CD-ROM: Inkludert Polar ProTrainer 5 programvare og en komplett brukerhåndbok slik at du skal få mest mulig ut av sykkelcomputeren. 4. Polar Speed Sensor (CS400) / Speed Sensor W.I.N.D. (Polar CS600): Trådløs hastighetsmåler som måler hastighet og Komponenter til sykkelcomputeren 3

4 2. KOMME I GANG Måle hjulstørrelse Før du aktiverer sykkelcomputeren, må du måle hjulstørrelsen på sykkelen. Hjulstørrelsen er nødvendig for dataene for syklingen. Det er to måter å finne ut hjulstørrelsen på: Metode 1 Se etter om diameteren er skrevet i tommer eller ETRTO på hjulet. Finn korresponderende hjulstørrelse i millimeter i høyre kolonne i ERTRO-tabellen på neste side. Hjulstørrelsen i tabellen er veiledende, ettersom hjulstørrelsen avhenger av hjultypen og lufttrykket. 4 Komme i gang Metode 2 Mål hjulet manuelt for å få det mest nøyaktige resultatet. Bruk ventilen til å merke av punktet hvor hjulet er i kontakt med bakken. Trekk en strekk langs bakken for å markere dette punktet. Trill sykkelen framover på flat grunn til hjulet har gjort nøyaktig en runde. Dekket skal være loddrett i forhold til bakken. Trekk en ny strek på bakken der hvor ventilen står for å merke av en full runde. Mål avstanden mellom de to linjene. For å få helt riktig hjuldiameter, kan du trekke fra 4 mm for å ta høyde for din vekt på sykkelen. Legg inn denne verdien i sykkelcomputeren.

5 ETRTO Hjuldiameter (tommer) Hjulstørrelse (mm) x x 23C x x 35C x x 20C x x 23C x 25C x x 32C x 40C x 47C 2220 Komme i gang 5

6 Grunninnstillinger Før du bruker sykkelcomputeren for første gang, må du tilpasse hovedinnstillingene. Legg inn så nøyaktige data som mulig for å sikre korrekt funksjonsfeedback på grunnlag av din personlige informasjon. Hvis du vil justere dataene, bruker du UP (OPP), DOWN (NED) og godta med OK. Verdiene ruller fortere hvis du trykker og holder UP (OPP) Eller DOWN (NED). 1. Hvis du vil aktivere sykkelcomputeren, trykker du OK to ganger. Når den er aktivert, kan den ikke slås av! 2. Welcome to Polar Cycling World! (Velkommen til Polar Sykkelverden)) vises. Trykk på OK. Language (Språk): Velg English (Engelsk), Deutsch (Tysk), Español (Spansk), Français (Fransk) eller Italiano (Italiensk). Trykk OK 3. 6 Komme i gang

7 4. Start with bike settings (Start med sykkelinnstillinger) vises. Trykk på OK. 5. Number of bikes (Antall sykler): Velg 1, 2 eller 3 (CS600), avhengig av hvor mange sykler du kommer til å bruke. Hvis du bare bruker én sykkel, kan innstillingene for sykkel 2 eller 3 (CS600) legges inn senere. 6. Wheel (Hjul): Legg inn hjulstørrelse (mm) for hver av syklene. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se avsnittet Måle hjulstørrelsen. 7. Basic settings (Hovedinnstillinger) vises på skjermen. Trykk på OK og juster følgende data: 8. Time (Tid): Velg 12h eller 24 h. Med 12h velger du AM eller PM og angir lokal tid. 9. Date (Dato): Angi dato; dd = dag, mm = måned, yy = år. Hvis du bruker britiske enheter, angir du datoen som; mm = måned, dd = dag, yy = år. 10. Units (Enheter): Velg metriske (kg/cm/km) eller britiske (lb/ft/mi) enheter. 11. Weight (Vekt): Legg inn vekten din. Hvis du vil endre enheter, trykker og holder du på LIGHT (LYS). 12. Height (Høyde): Legg inn høyden din. I LB/FT-format oppgir du først i fot og deretter tommer. 13. Birthday (Fødselsdag): Legg inn fødselsdagen din; dd=dag, mm=måned, yy=år 14. Sex (Kjønn): Velg Male (Mann) eller Female (Kvinne). 15. Settings OK? (Er innstillingene OK?) vises. Velg Yes (Ja) eller No (Nei). Velg Yes (Ja) hvis du vil godta og lagre innstillingene. Sykkelcomputeren viser klokkeslettet. Velg No (Nei) hvis innstillingene er feil og må endres. Trykk på STOP (STOPP) for å gå tilbake til de dataene du vil endre. Bruk Polar ProTrainer 5-programvaren for å angi alle hovedinnstillinger. Komme i gang 7

8 Menystruktur 8 Komme i gang

9 3. FORBEREDELSE FØR TRENING Sykkelinnstillinger Du kan angi to/tre (CS600) sykkelpreferanser for sykkelcomputeren. Klargjør innstillingene for syklene, og når du starter treningsøkten, velger du sykkel 1, 2 eller 3 (CS600). Sykkel 1 er angitt som standard. Select Settings (Velg innstillinger) > Bike (Sykkel) > Bike 1 (Sykkel 1), Bike 2 (Sykkel 2), Bike 3 (CS600) (Sykkel 3) eller Other (Annet). Sykkel 2 og Sykkel 3 (CS600) kan slås av eller på. Velg Other (Annet) for å deaktivere målerne for hastighet, kadens og kraftuttak og for kun å måle data om hjertefrekvens, høyde og temperatur. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om sykkelinnstillingene, kan du se i brukerhåndboken. Forberedelse før trening 9

10 Montering Montere Polar sykkelholder og hastighetsmåler For å finne ut hvordan du skal montere Polar sykkelholder og hastighetsmåler, kan du se i brukerhåndboken for hastighetsmåler. Tilleggsutstyr kadens- og Power Outputsensor For instruksjoner om hvordan du monterer Polar kadensmåler og Polar Power Outputsensor kan du se i brukerhåndboken for kadensmåler og brukerhåndboken for Power Outputsensor. Bruke ekstrautstyr sammen med CS600 sykkelcomputer Sykkelcomputeren din er blitt "lært" å arbeide sammen med Polar WearLink W.I.N.D. -senderen og hastighetsmåler W.I.N.D. for å måle hjertefrekvens, hastighet og distanse. Sykkelcomputeren din mottar med andre ord signaler kun fra senderen og hastighetsmåleren din, hvilket gjør det mulig å trene uten forstyrrelser i en gruppe. Se Brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om innlæring av en ny sender eller måler. Før du blir med på en sykkeltrening eller lignende, må du passe på å utføre innlæringsprosessen hjemme. Dette for å hindre forstyrrelser fra andre brukere. 10 Forberedelse før trening

11 Slik bærer du senderen Bruk senderen for å måle hjertefrekvensen Elektrodedelen på stroppen fuktes godt i rennende vann. Fest kontakten til stroppen. Fest kontaktens bokstav L på ordet LEFT (VENSTRE) på stroppen og fest låsen. Juster lengden på stroppen slik at den sitter godt og er komfortabel. Fest stroppen rundt brystkassen, like nedenfor brystmusklene og fest den andre låsen. Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger mot huden, og at Polar-logoen står riktig vei, midt på brystet. Løsne kontakten fra stroppen ved å presse med tommelen og pekefingeren og vri hånden slik bildet viser. Forberedelse før trening 11

12 4. REGISTRER TRENINGEN Start treningen Ha på senderen og fest sykkelcomputeren på sykkelholderen Start hjertefrekvensmålingen ved å trykke på OK. Sykkelcomputeren går inn i pausemodus. Velg den sykkelen du skal trene med. Sykkel 1 er angitt som standard. Velg Settings (Innstillinger) > Bike (Sykkel) > Bike1 (Sykkel 1) > OK. Velg Other (Annet) hvis du bare vil registrere hjertefrekvensen. I løpet av 15 sekunder (CS400)/ 4 sekunder (CS600) vises hjertefrekvensen og på displayet. Rammen rundt hjertesymbolet angir at overføringen er kodet. I CS400 viser syklistsymbolet i det nedre venstre hjørnet at sykkel 1 eller 2 er i bruk. I CS600 slutter syklistsymbolet å blinke når alle målerne er blitt funnet. 12 Registrer treningen

13 4. 5. Start treningen ved å trykke på OK. Treningstypen vises i det øvre venstre hjørnet. Legg inn pause i treningen ved å trykke på STOP (STOPP). For å stoppe registreringen fullstendig, velger du EXIT (AVSLUTT). Velg menyen Innstillinger hvis du vil se og/eller endre de forskjellige innstillingene. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om innstillinger, kan du se i brukerhåndboken. Registrer treningen 13

14 5. ETTER TRENING Koble kontakten fra stroppen etter bruk. Hold senderdelen tørr og ren. For mer informasjon, se Stell og vedlikehold. Se gjennom treningsdataene under File (Fil). Exercise log (Treningslogg) lister opp et maksimum av 99 treningsfiler. Den ukentlige- Weekly -oppsummeringen viser sammendragene for de siste 16 ukene. Totals (Totaler) omfatter de sammenlagte verdiene som er registrert under treningsøktene. Delete (Slett) filer. For å se på treningsdataene trykker du på OK og ruller OPP eller NED. For en fullstendig analyse overfører du dataene til Polar ProTrainer 5. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du skal se på treningsinformasjon, kan du se i brukerhåndboken. 14 Etter Trening

15 6. KUNDESERVICEINFORMASJON Stell og vedlikehold Ta vare på produktet Som alle elektroniske enheter, bør Polar sykkelcomputer bli behandlet med forsiktighet. Forslagene under vil hjelpe deg med å oppfylle garantikravene og å ha glede av produktet i mange år framover. Koble kontakten fra stroppen etter bruk. Rengjør kontakten med mildt såpevann. Tørk den med et håndkle. Bruk aldri sprit eller materialer med slipeeffekt (stålull eller kjemikalier for rengjøring). Skyll senderstroppen med vann etter hver gang den brukes. Hvis du bruker stroppen mer enn 3 ganger i uken bør du vaske den minst en gang hver tredje uke i vaskemaskinen ved 40 C. Bruk en vaskepose. Må ikke bløtlegges og bruk ikke vaskemiddel med blekemidler eller tøymykner. Ikke rens eller blek stroppen. Vask stroppen før den skal legges bort for lengre tid og alltid etter bruk i basseng med høyt klorinnhold. Ikke sentrifuger eller stryk stroppen. Legg aldri stroppen eller kontakten i vaskemaskinen eller tørketrommelen! Tørk og oppbevar stroppen og kontakten hver for seg. Oppbevar sykkelcomputeren og senderen tørt og kjølig. Ikke oppbevar utstyret i fuktige omgivelser, i stoffer som ikke puster (plastpose eller treningsbag), eller sammen med ledende materialer som f.eks. våte håndklær. Svette og fuktighet kan gjøre senderelektrodene våte slik at senderen aktiveres og batteriet får forkortet driftstid. Sykkelcomputeren og målerne er vanntett, og du kan derfor bruke dem også når det regner. For at de skal fortsette å være vanntett, er det viktig at du ikke vasker sykkelcomputeren eller målerne med vann under trykk eller senker dem ned i vann. Kundeserviceinformasjon 15

16 Hold sykkelcomputeren og målerne rene. Rengjør dem med mildt såpevann, og skyll med rent vann til slutt. Ikke senk dem ned i vann. Tørk dem forsiktig med et håndkle. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser, som stålull eller rengjøringskjemikalier. Beskytt sykkelcomputeren og målerne mot harde slag, ettersom dette kan skade dem. Ikke utsett sykkelcomputeren for direkte sollys i lange perioder av gangen, f.eks. ved å la den ligge i bilen eller sitte på festet på sykkelholderen. Driftstemperatur: -10 C to +50 C. 16 Kundeserviceinformasjon

17 Service Hvis sykkelcomputeren trenger reparasjon i løpet av den første, toårige, garantiperioden, anbefaler vi at dette bare gjøres hos et godkjent Polar Servicesenter. Garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av service som ikke er godkjent av Polar Electro. Se kapittelet Begrenset internasjonal Polar-garanti for nærmere opplysninger. For mer informasjon om lokalt servicekontor, se Polar Customer Service Card. Registrer Polar-produktet hos og hjelp oss med å forbedre vår kundeservice og produkter, slik at vi lettere kan tilfredsstille dine krav. Slik skifter du batterier Batteriene kan ikke skiftes på hastighet- og kadensmålerne. Ta kontakt med nærmeste godkjente Polar servicesenter for å få tak i ny fartsmåler eller kadensmåler. Output W.I.N.D. -Sensor i brukerhåndboken for Power Output Sensor (kraftuttakmåler). Batteri for sykkelcomputer Vi anbefaler at du får skiftet batteriet hos et godkjent Polar servicesenter. Du bør unngå å åpne det forseglede batteridekselet. Men hvis du velger å skifte batteri på egen hånd, må du følge fremgangsmåten på neste side. Batteridekselet varer lenger hvis du bare åpner det når du trenger å skifte batteri. Indikatoren for lavt batterinivå og Battery low (Lavt batterinivå) vises når sykkelcomputerens batterikapasitet er redusert til %. Bakgrunnsbelysningen og lydene i sykkelcomputeren blir automatisk deaktivert når symbolet vises. Hyppig bruk av bakgrunnsbelysning tapper sykkelcomputerens batteri raskere. Når det er kaldt, kan indikatoren for lavt batterinivå vises, men den forsvinner igjen når du kommer i varmere omgivelser. Du finner instruksjoner for batteribytte i Power Kundeserviceinformasjon 17

18 Når du skal skifte batteriet i sykkelcomputeren, trenger du en mynt og et batteri (CR 2354) Bruk en mynt som passer i sporet på bakdekselet, åpne batteridekselet ved å trykke lett og vri mot urviseren i retning OPEN (ÅPEN) stilling. Fjern batteridekselet. Batteriet er festet til dekselet som må løftes forsiktig ut. Fjern batteriet, og sett inn et nytt. Vær forsiktig slik at trådene på bakdekselet ikke skades. Plasser batteriet slik at (-)-siden på batteriet ligger mot sykkelcomputeren og (+)-siden er mot dekselet. Forseglingsringen på batteridekselet er også festet til dekselet. Før du lukker batteridekselet, kontrollerer du at forseglingsringen er uskadet og at den er korrekt plassert i sporet. Forseglingsringen skal bare byttes hvis den er skadet. Legg batteridekselet på plass, og drei dekselet med sola med en mynt i retning CLOSE (STENGT) stilling. Kontroller at dekselet er ordentlig lukket! 18 Kundeserviceinformasjon

19 Hvis batteriets forseglingsring brukes i henhold til produsentens instrukser, varer den gjennom hele sykkelcomputerens driftstid Men hvis forseglingsringen skades, anbefaler vi at du tar kontakt med et Polar Servicesenter. Ekstra forseglingsringer fås bare gjennom et godkjent Polar servicesenter. Etter batteribytte må tids- og datoinnstillinger legges inn på nytt. Flere opplysninger finner du i avsnittet Hovedinnstillinger. Oppbevar batteriene slik at barn ikke får tak i dem. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis batteriene svelges. Batteriene bør avhendes på forsvarlig måte i henhold til lokale bestemmelser. Hvis du vil skifte batteri i WearLink W.I.N.D. Sender, må du følge instruksjonene for skifte av batteri i sykkelcomputeren. Kundeserviceinformasjon 19

20 Forholdsregler Polar sykkelcomputer viser ytelsesindikatorene dine. Den viser nivået på den fysiologiske belastningen og intensiteten under treningen. Den måler også hastighet og distanse ved sykling med en Polar hastighetsmåler (CS400) / Polar hastighetsmåler W.I.N.D. (CS600). Polar tråkkfrekvensmåler (CS400) / Polar tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. (CS600) er laget for å måle tråkkfrekvens når du sykler. Polar Power måler W.I.N.D. (CS600) er laget for å måle kraftuttaket når du sykler. Den er ikke beregnet til noe annen bruk. trener med CS600. Beveg deg bort fra mulige støykilder for å unngå ustadige målinger. Flere forskjellige typer treningsutstyr inneholder elektronikk eller elektriske komponenter, for eksempel LED-display, motorer og elektriske bremser, som kan forårsake forstyrrelser. Du kan prøve å unngå disse problemene på denne måten: Forstyrrelser under trening Elektromagnetisk støy og treningsutstyr Forstyrrelser kan opptre i nærheten av høyspentledninger, trafikklys, kjøreledninger til elektriske jernbaner, elektriske busser og trikker, TV-apparater, bilmotorer, sykkeldatamaskiner, diverse motordrevet treningsutstyr, mobiltelefoner og når du går gjennom sikkerhetskontroller. Mikrobølgeovner, datamaskiner og WLAN basestasjoner kan også forårsake radiostøy når du 20 Kundeserviceinformasjon 3. Ta av senderen fra brystet, og bruk treningsutstyret på vanlig måte. Flytt på sykkelmonitoren til du finner et område der den ikke viser forstyrrelser eller blinker med hjertesymbolet Forstyrrelsene er ofte verst rett foran displaypanelet til utstyret, mens venstre eller høyre side av displayet kan være relativt fritt for forstyrrelser. Ta på deg senderen igjen og forsøk å holde sykkelcomputeren i dette støyfrie området så langt det lar seg gjøre. Hvis sykkelcomputeren fremdeles ikke fungerer sammen med treningsutstyret, kan dette utstyret avgi for mye elektromagnetisk støy til at trådløs hjertefrekvensmåling er mulig.

21 Slik reduserer du risikoen under trening Trening kan medføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, anbefales det at du svarer på følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene nedenfor, anbefaler vi at du tar kontakt med lege før du begynner på programmet. Har du vært passiv (fysisk inaktiv) de siste 5 årene? Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet? Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner? Har du tidligere hatt pusteproblemer? Har du symptomer på noen sykdommer? Er du i en rekonvalesensperiode etter en alvorlig sykdom eller medisinsk behandling? Bruker du pacemaker eller en annen form for implantert elektronisk innretning? Røyker du? Er du gravid? I tillegg til treningsintensitet kan medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma, pustebesvær med mer, samt noen energidrikker, alkohol og nikotin, påvirke hjerterytmen. Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte, eller du føler deg svært sliten under trening, anbefales det at du avslutter treningen eller fortsetter med lettere intensitet. Merknad til personer med pacemaker, defibrillator eller en annen implantert innretning. Personer som har pacemaker, bruker Polars pulsmåler på egen risiko. Før bruk anbefaler vi alltid en test under maksimal anstrengelse under tilsyn av lege. Testen skal gi en forsikring om at det er trygt og pålitelig å bruke pacemakeren og Polar sykkelcomputer samtidig. Kundeserviceinformasjon 21

22 Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om en allergisk reaksjon på grunn av produktet, sjekker du de oppførte materialene i kapittelet Tekniske spesifikasjoner. For å unngå at huden skal reagere på senderen kan du bære den over en skjorte, men fukt skjorten godt under elektrodene for å sikre at den fungerer uten feil. Den kombinerte virkningen av fukt og intens slitasjekontakt kan forårsake at noe av den svarte fargen faller av overflaten på senderen som også kan sette flekker på lyse klær. 22 Kundeserviceinformasjon

23 Tekniske spesifikasjoner Sykkelcomputer Klasse 1 Laserprodukt Batteriets levetid: Batteritype: Tetningsring for batteri: Driftstemperatur: Materialer: Klokkens nøyaktighet: Nøyaktighet for måling av hjertefrekvens: Måleområde for hjertefrekvens Gjeldende hastighetsvisningsområde: Høydemåleren fungerer mellom: Stigningsoppløsning: Gjennomsnittelig 1 år CR 2354 O-ring 20,0 x 1,0, silikonmateriale -10 C to +50 C Termoplastisk polymer Bedre enn ± 0,5 sekunder / dag ved +25 C. ± 1 % eller 1 bpm, (avhengig av hvilken som er høyest). Definisjonen gjelder under stabile forhold til 127 km/h (km/t) eller 0 til 75 mph -550 m til m / fot til fot 5 meter. Maksimalt antall etapper: Total distanse: Total varighet: Totalt antall kalorier: Totalt antall treningsøkter: Total stigning: km / mi 9999t 59min 59s kcal meter. Sender Batteriets levetid i WearLink 31 senderen: Batteriets levetid i WearLink W.I.N.D. sender: Batteritype: Tetningsring for batteri: Driftstemperatur: Kontaktmateriale: Materialet i stroppen: Gjennomsnittelig 2 år (1t/dag, 7 dager/uke) Gjennomsnittelig 2 år (3t/dag, 7 dager/uke) CR2025 O-ring 20.0 x 1.0, silikon materiale -10 C to +40 C Polyamid Polyuretan / Polyamid / Polyester / Elastan / Nylon Grenseverdier for sykkelcomputer Maksimalt antall filer: 99 Maksimal tid: 99 t 59 min. 59 s Kundeserviceinformasjon 23

24 Polar WebLink som benytter seg av IrDA Kommunikasjon, Polar ProTrainer 5 Systemkrav: PC Windows 2000/XP (32bit) IrDA kompatibel port (eksternt IrDA utstyr eller en intern IR port) I tillegg må PC-en din ha en Pentium II 200 MHz prosessor eller raskere for å kunne håndtere programmet, SVGA eller høyere oppløsning på skjermen, 50 MB hard disk plass og en CD-ROM stasjon. Tekniske spesifikasjoner for hastighets-, kadens- og Power Outputsensor Se brukerhåndboken for det aktuelle ekstrautstyret. 24 Kundeserviceinformasjon

25 Vanntetthet til Polar-produktene testes i henhold til den internasjonale standarden ISO Produktene deles inn i tre forskjellige kategorier med hensyn til vanntetthet. Se baksiden av ditt Polar-produkt for å finne vanntetthetskategorien og sammenlikne den med diagrammet nedenfor. Vær oppmerksom på at disse definisjonene ikke nødvendigvis gjelder for produkter fra andre produsenter. Merking på baksiden av klokken Vanntetthet Vanntett til 50m Vanntett til 100m Sprut fra vask, svette, regndråper, osv. Bading og svømming Fridykking med snorkel (ikke luftflasker) Sportsdykking (med luftflasker) Vanntetthetskarakteristikker x Vannsprut, regndråper o.l. x x - - Minimum for bading og svømming* x x x - For hyppig bruk i vann, men ikke sportsdykking *Disse karakteristikkene gjelder for Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere som er merket Water resistant 30m. Kundeserviceinformasjon 25

26 Begrenset Internasjonal Polar-garanti Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er gitt av Polar Electro Inc. til forbrukere som har kjøpt dette produktet i USA eller Canada. Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er gitt av Polar Electro Oy til forbrukere som har kjøpt dette produktet i andre land. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. gir den opprinnelige forbruker/kjøper av dette produktet to års garanti fra kjøpsdatoen. Garantien dekker material- og produksjonsfeil på produktet. En kvittering på kjøpet eller et stemplet Polar-kundeservicekort må framvises ved service og reparasjoner som dekkes av garantien. Garantien dekker ikke batteriet og heller ikke skader forårsaket av feil bruk av produktet, av ulykker, av mislighold iht produsentens anvisninger, av mangelfullt vedlikehold, av kommersiell bruk eller av ødelagt emballasje og den elastiske stroppen. Garantien dekker ingen feil, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i produktet eller kan knyttes til det. Under garantitiden repareres et defekt produkt eller produktet byttes ut mot et nytt hos et godkjent servicesenter, uten vederlag. 26 Kundeserviceinformasjon Garantien påvirker ikke de rettigheter forbrukeren har i henhold til gjeldende nasjonale lover og heller ikke de rettigheter forbrukeren har i forhold til selgeren basert på salgs-/kjøpskontrakt. Denne CE-merkingen viser at produktet overholder direktiv 93/42/EEC. Du finner mer informasjon om dette på nettsiden Denne overkryssede avfallsbeholderen viser at Polar produkter er elektronisk utstyr som er omfattet av direktivet 2002/96/EF fra EU-parlamentet og av direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEE). Disse produkter skal behandles separat i EU-landene. Polar oppfordrer deg å minimere mulig effekt fra avfall på miljøet og menneskers helse også utenfor EU ved å følge lokale avhendingsregler, og når det er mulig, å avlevere avfallet ved egne avfallsmottak for elektronisk avfall.

27 Polar Electro Oy er et ISO 9001:2000-sertifisert selskap. Copyright 2007 Polar Electro Oy, FIN KEMPELE, Finland. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne brukerhåndboken kan brukes eller reproduseres i noen form eller på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Polar Electro Oy. Navn og logoer som er merket med et symbol i denne brukerhåndboken eller i pakningen for dette produktet er varemerker som tilhører Polar Electro Oy. Navnene og logoene merket med -symbol i denne brukerhåndboken eller i pakningen til dette produktet er Polar Electro Oys registrerte varemerker, med unntak av Windows som er Microsoft Corporations registrerte varemerke. Kundeserviceinformasjon 27

28 Polar ansvarsfraskrivelse Innholdet i denne brukerhåndboken er kun til informasjon. Produktene som beskrives i brukerhåndboken, kan endres uten forvarsel med bakgrunn i fabrikantens kontinuerlige utviklingsprogram. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. påstår ikke og gir ingen garantier om at innholdet i denne brukerhåndboken og de produkter som er beskrevet i den, er riktige. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. står ikke ansvarlig for skader, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i denne brukerhåndboken eller er knyttet til bruken av dette materialet eller til produktene som er beskrevet i brukerhåndboken. Dette produktet er beskyttet av én eller flere av følgende patenter: FI23471, USD49278S, USD492784S, USD492999S, FI68734, US , DE , GB , HK81289, FI88972, US , DE , GB , FR , HK306/1996, FI96380, WO95/05578, EP665947, US , JP , DE , FI110303, WO96/20640, EP , US , FI100924, EP , US , DE , FI112028, EP , US , FI , US , EP , WO , US , 28 Kundeserviceinformasjon US , FI114202, US , FI112844, EP B1, US , DE T2, FI110915, FI Andre patenter er anmeldt.

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D.- og

Detaljer

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C NORSK Denne brukermanualen inneholder instruksjoner for Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D.

Detaljer

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning Polar WearLink -sender Nike+ NORSK Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink-senderen Nike+. Pulssensoren er kompatibel med Nike

Detaljer

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. NORSK Gratulerer! Polar s3+ løpesensor TM W.I.N.D. er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Benytter følsomme inertiale

Detaljer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. er laget for å måle tråkkfrekvensen, dvs. pedalomdreininger per minutt, når du sykler. Den er ikke beregnet

Detaljer

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brukerveiledning

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brukerveiledning POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Brukerveiledning NORSK Polar WearLink hjertefrekvenssensor med Bluetooth Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink hjertefrekvenssensor

Detaljer

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS fartsmåler W.I.N.D. er konstruert for å måle fart og distanse når du sykler. Den er ikke beregnet til noe annet bruk. Den siste versjonen

Detaljer

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning Polar H7 Heart Rate Sensor Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Polar H7 Pulssensor Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. NORSK Den siste versjonen av denne brukerhåndboken

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

G3 GPS Sensor Brukerveiledning

G3 GPS Sensor Brukerveiledning G3 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G3 GPS-sensor. Polar G3 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

G1 GPS Sensor Brukerveiledning

G1 GPS Sensor Brukerveiledning G1 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G1 GPS-sensor. Polar G1 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

Polar CS500. Hurtigveiledning

Polar CS500. Hurtigveiledning Polar CS500 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. BLI KJENT MED CS500-SYKKELCOMPUTEREN... 3 Knappfunksjoner og menystruktur... 6 2. KONFIGURER SYKKELCOMPUTEREN... 9 Angi grunnleggende innstillinger...

Detaljer

Polar RS400. Hurtigveiledning

Polar RS400. Hurtigveiledning Polar RS400 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 4 2. SLIK KOMMER DU I GANG... 5 Grunninnstillinger... 5 Menystruktur... 7 3. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 8 Slik bærer

Detaljer

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南 POLAR H6 User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書

Detaljer

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor.

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Detaljer

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Polar Løpesensor Bluetooth Smart er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Ved hjelp av sensitive bevegelighetssensorer

Detaljer

Polar RS800CX. Hurtigveiledning 17934440.00 ENG

Polar RS800CX. Hurtigveiledning 17934440.00 ENG Polar RS800CX Hurtigveiledning 17934440.00 ENG Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR RS800CX TRENINGSCOMPUTER... 3 Valgfritt tilbehør... 5 2. KOMME I GANG... 6 Menystruktur... 8 3. FORBEREDELSE FØR TRENING...

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Detaljer

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok POLAR FT1 POLAR FT2 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT1 / POLAR FT2 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Bli kjent med FT1/FT2 treningscomputer... 5 Menystruktur... 5 Symboler

Detaljer

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLASJON AV DRIVER... 4 3. MASKINVAREINSTALLASJON... 7 4. DETEKSJON... 9 5. ETABLERING AV IRDA FORBINDELSE

Detaljer

Polar F4. Brukerveiledning

Polar F4. Brukerveiledning Polar F4 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F4... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENING... 5 Slik bærer du senderen... 5 3. UNDER TRENING...

Detaljer

NORSK. Polar FT4 Brukerveiledning

NORSK. Polar FT4 Brukerveiledning Polar FT4 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT4 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT4 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT4... 4 Start med grunnleggende

Detaljer

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning POLAR G5 GPS-SENSOR Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G5 GPS-sensor. G5 gir deg data om hastighet, distanse og geografisk plassering samt ruteinformasjon under alle

Detaljer

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 FITNESS Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17927467.00 ENG/SWE/DNK/FIN/NOR B User Manual Bruksanvisning Brugerhåndbog

Detaljer

Polar F7. Brukerveiledning

Polar F7. Brukerveiledning Polar F7 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F6... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENINGEN... 5 Slik bærer du senderen... 5 Dataoverføring...

Detaljer

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17926243.00 ENG/FIN/SWE/DNK/NOR

Detaljer

Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3. Innledning 3. Polar Balance-vekten 3. Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3

Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3. Innledning 3. Polar Balance-vekten 3. Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3 INNHOLD Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3 Innledning 3 Polar Balance-vekten 3 Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3 Polar Balance-tjenesten for vekthåndtering 4 Polar FlowSync-programvare

Detaljer

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTDELER... 3 2. INNLEDNING... 4 3. INSTALLER POWER OUTPUTSENSOR... 6 Installer kadenssmagneten... 7 4. INSTALLER BATTERIHOLDER...

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Hurtigveiledning. Polar FT80

Hurtigveiledning. Polar FT80 Hurtigveiledning Polar FT80 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer... 3 Knapper og menystruktur... 4 Start med grunnleggende innstillinger... 5 2. FØR TRENINGEN...

Detaljer

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning Polar RC3 GPS Hurtigveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. FORBEREDELSER... 8 3. TRENING... 11 4. ANALYSER... 17 5. VIKTIG INFORMASJON... 19 Ta vare på produktet... 19 Batteriinformasjon...

Detaljer

Polar FA20. Brukerveiledning

Polar FA20. Brukerveiledning Polar FA20 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. FORDELER MED POLAR FA20... 3 2. KOM I GANG... 4 Knapper på FA20... 4 Grunnleggende innstillinger... 5 Menystruktur... 6 3. DIN DAGLIGE AKTIVITET... 7

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM Med Polar WebSync 2.2-programvare (eller nyere) og Polar FlowLink-dataoverføringsenhet kan du overføre data mellom Polar Active-aktivitetsmåler og nettjenesten

Detaljer

Polar F11. Brukerveiledning

Polar F11. Brukerveiledning Polar F11 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F11... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 Oppfølging... 22 Filer... 23 Dataoverføring... 27 2. FØR

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

POLAR CS600X. Brukerhåndbok

POLAR CS600X. Brukerhåndbok POLAR CS600X Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 5 2. DELER PÅ SYKKELCOMPUTEREN... 6 Valgfritt tilbehør... 6 3. KOMME I GANG... 8 Måle hjulstørrelse... 8 Grunninnstillinger... 9 Menystruktur...

Detaljer

NORSK. Brukerhåndbok Polar CS400

NORSK. Brukerhåndbok Polar CS400 Brukerhåndbok Polar CS400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. DELER PÅ SYKKELCOMPUTEREN... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... Slik måler du hjulstørrelsen... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6 6

Detaljer

NORSK. Polar CS500 Brukerhåndbok

NORSK. Polar CS500 Brukerhåndbok Polar CS500 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BLI KJENT MED POLAR CS500... 4 2. KOMME I GANG... 6 Knappfunksjoner og menystruktur... 6 Grunnleggende innstillinger... 7 Mål hjulstørrelsen... 7 Monter

Detaljer

Polar FT40. Brukerveiledning 17934440.00 ENG

Polar FT40. Brukerveiledning 17934440.00 ENG Polar FT40 Brukerveiledning 17934440.00 ENG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT40 TRENINGSCOMPUTER... 4 2. KOM I GANG... 5 Bli kjent med Polar FT40 treningscomputer... 5 Start med grunnleggende

Detaljer

Polar CS600 Brukerhåndbok

Polar CS600 Brukerhåndbok Polar CS600 Brukerhåndbok Innhold 1. INNLEDNING... 5 2. DELER AV SYKKELCOMPUTEREN... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... 6 Slik måler du hjulstørrelsen... 6 Grunninnstillinger... 7 Menystruktur... 8 4. FORBEREDE

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

POLAR RCX3. Brukerhåndbok

POLAR RCX3. Brukerhåndbok POLAR RCX3 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. ET FULLSTENDIG TRENINGSSYSTEM... Treningscomputerens ulike deler... Treningsprogramvare... Tilgjengelig tilleggsutstyr... 5 5 5 6 3. KOMME

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

NORSK. Polar FT7 Brukerveiledning

NORSK. Polar FT7 Brukerveiledning Polar FT7 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med grunnleggende

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM SLIK KOMMER DU I FORM 19627429.00 DNK/NOR A NOR INNHOLD 1. Bruk hjertefrekvensen... 3 2. En verden av muligheter... 4 3. Treningssoner... 6 4. Den perfekte treningsøkt... 8 1. BRUK HJERTEFREKVENSEN I denne

Detaljer

Polar CS100. Brukerveiledning

Polar CS100. Brukerveiledning Polar CS100 Brukerveiledning INNHOLD Informasjon som er relevant i forhold til bruk av produktet sammen med senderen, er i blå tekst. 1. INTRODUKSJON TIL POLAR SYKKELMONITOR...7 1.1 PRODUKTETS DELER...7

Detaljer

Polar CS200. Brukerveiledning

Polar CS200. Brukerveiledning Polar CS200 Brukerveiledning INNHOLD Informasjon som er relevant i forhold til bruk av produktet sammen med kadensmåleren, er i blå tekst. 1. INTRODUKSJON TIL POLAR SYKKELMONITOR...7 1.1 PRODUKTETS DELER...7

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Polar RS300X. Brukerveiledning

Polar RS300X. Brukerveiledning Polar RS300X Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOMME I GANG... 4 Bli kjent med Polar RS300X... 4 Knapper på klokken og menystruktur... 5 Start med grunninnstillingene... 6 Symboler på displayet...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Polar CS300. Brukerveiledning

Polar CS300. Brukerveiledning Polar CS300 Brukerveiledning POLAR CS300 SYKKELMONITORS DELER Monitor Monitoren viser og registrerer sykkel- og treningsdata under trening. Polar Speed Sensor Trådløs hastighetssensor som måler hastighet

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 B D C 1 E A 3.0. utgave A C D 2 F G B E 3 4 5 6 7 10 9 8 11 2009-2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Polar LOOK Kéo Power. Brukerveiledning

Polar LOOK Kéo Power. Brukerveiledning Polar LOOK Kéo Power Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTELEMENTER... 3 2. INNLEDNING... 4 3. SETT INN BATTERIER... 7 4. STILL INN KRANKLENGDE... 9 5. MONTERING AV PEDALER... 10 9. VIKTIG INFORMASJON...

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

NORSK. RS800CX Brukerveiledning

NORSK. RS800CX Brukerveiledning RS800CX Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 5 2. TRENINGSCOMPUTERENS ULIKE DELER... 6 Valgfritt tilbehør... 6 3. KOMME I GANG... 7 Grunninnstillinger... 7 Menystruktur... 8 4. FORBEREDELSE

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer