Hurtigveiledning. Polar FT80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigveiledning. Polar FT80"

Transkript

1 Hurtigveiledning Polar FT80

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer... 3 Knapper og menystruktur... 4 Start med grunnleggende innstillinger FØR TRENINGEN... 6 Aktiver Polar Star-treningsprogram... 6 Utfør Polar Fitness Test ETTER TRENINGEN Gjennomgå treningsdata Overføre data VIKTIG INFORMASJON Ta vare på produktet Forholdsregler Tekniske spesifikasjoner Begrenset internasjonal Polar-garanti TRENING... 8 Start treningen... 9 Stopp treningen... 9 Optimaliser styrketreningen med hjertefrekvensveiledning... 10

3 NORSK 1. KOM I GANG Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer Polar FT80 treningscomputer registrerer og viser hjertefrekvens og andre data under trening. Polar H1 pulssensor overfører hjertefrekvenssignalet til treningscomputeren. Pulssensoren består av en kontakt og en stropp. Du kan enkelt overføre data mellom FT80 og nettjenesten polarpersonaltrainer.com ved hjelp av Polar FlowLink TM - og WebSync programvare. De nyeste versjonene av denne veiledningen og den fullstendige brukerhåndboken kan lastes ned fra Kom i gang 3

4 Knapper og menystruktur OPP: Gå til menyen, bla gjennom valglistene og juster verdiene. OK: Bekreft valgene, og velg treningstype eller treningsinnstillinger. NED: Gå til menyen, bla gjennom valglistene og juster verdiene. TILBAKE: Gå ut av menyen. Gå tilbake til forrige nivå. Avbryt valget. La innstillingene være uendrede. Gå tilbake til tidsvisning med et langt trykk. LYS: Lys opp displayet. Gå til hurtigmenyen med et langt trykk i tidsvisning (for å låse taster, stille inn en alarm eller velge tidssone) eller under trening (for å justere treningslyder eller låse taster). 4 Kom i gang

5 NORSK Start med grunnleggende innstillinger Aktiver FT80 ved å trykke på og holde nede en av knappene i ett sekund. Når FT80 er aktivert, kan den ikke slås av. 1. Language: (Språk) Velg Deutsch (Tysk), English (Engelsk), Español (Spansk), Français (Fransk), Italiano (Italiensk), Português (Portugisisk) eller Suomi (Finsk) med OPP/NED. Trykk på OK. 2. Please enter basic settings (Angi grunnleggende innstillinger) vises. Trykk på OK. 3. Velg Time format (Tidsformat). 4. Angi Time (Tid). 5. Angi Date (Dato). 6. Velg Units (Enheter). Velg metriske (kilo, centimeter, KCAL) eller britiske enheter (pund, fot, CAL). 7. Angi Weight (Vekt). 8. Angi Height (Høyde). 9. Angi Date of birth (Fødselsdato). 10. Velg Sex (Kjønn). 11. Settings OK? (Er innstillingene OK?) vises. Velg Yes (Ja) for å godta og lagre innstillingene. Basic settings complete (Grunnleggende innstillinger er angitt) vises, og FT80 går til tidsmodus. Velg No (Nei) hvis du vil endre innstillingene. Please enter basic settings (Angi grunnleggende innstillinger) vises. Angi de grunnleggende innstillingene på nytt. Kom i gang 5

6 2. FØR TRENINGEN Aktiver Polar Star-treningsprogram Det adaptive, personlig tilpassede og innebygde Polar Star-treningsprogrammet gir deg optimale intensitets- og tidsmål for treningen. Treningscomputeren gir deg tilbakemelding om prestasjonene dine etter hver treningsøkt og én gang i uken. FT80 oppretter et treningsprogram basert på din brukerinformasjon (vekt, høyde, alder og kjønn) samt kondisjonsnivå, aktivitetsnivå og treningsmål. Ved å analysere dine ukentlige treningsresultater og kondisjonsnivåer gir treningscomputeren deg treningsveiledning for påfølgende uke. Treningsprogrammet tilpasser seg treningsvanene dine og endringene i kondisjonsnivået ditt. 1. Velg Menu > Applications > Training program > Create new program (Meny > Applikasjoner > Treningsprogram > Opprett nytt program) og Yes (Ja) i tidsmodus. 2. Utfør Polar Fitness Test. Du finner mer informasjon om dette på neste side. 3. Velg treningsmål: Improve fitness (Forbedre kondisjonen) Maximize fitness (Maksimere kondisjonen) 4. Training program created! (Treningsprogram opprettet!) vises. 6 Før treningen

7 NORSK 5. Deretter vises View week targets? (Vil du vise ukentlige mål?). Velg YES (Ja) for å vise tids- og kalorimål for den første treningsuken. Hvis du velger No (Nei), vises Training program active! (Treningsprogram aktivt!), og FT80 går tilbake til tidsvisning. 6. Trykk på NED og OK for å vise tidsmål for treningen i tre ulike hjertefrekvenssoner (intensitetsmål). Trykk på NED for å bytte display. 7. Du har nå aktivert treningsprogrammet. Trykk på og hold nede TILBAKE for å gå tilbake til tidsvisning. Hvis du vil vise ukentlige mål på et senere tidspunkt, velger du Menu > Applications > Training Program > View week targets (Meny > Applikasjoner > Treningsprogram > Vis ukentlige mål). Utfør Polar Fitness Test 1. Ha på deg pulssensoren, legg deg ned og slapp av i 1 3 minutter. 2. Velg Menu > Applications > Fitness test > Start test (Meny > Applikasjoner > Kondisjonstest > Start test) i tidsmodus. Kondisjonstesten begynner så snart FT80 har funnet hjertefrekvensen. 3. Etter ca. 5 minutter hører du et pipesignal som indikerer at testen er ferdig, og testresultatet vises på displayet. 4. Trykk på OK. UPDATE VO 2max? (Vil du oppdatere VO2max?) vises. 5. Velg Yes (Ja) for å lagre testresultatet i User information (Brukerinformasjon) og OwnIndex results (OwnIndex-resultater). Hvis du kjenner til din laboratoriemålte VO2max-verdi og har angitt den i User information (Brukerinformasjon), velger du No (Nei) for å lagre testresultatet bare i OwnIndex results (OwnIndex-resultater). Før treningen 7

8 3. TRENING Ta på deg pulssensoren for å måle hjertefrekvensen. 1. Fukt elektrodeområdet på stroppen. 2. Fest kontakten til stroppen. 3. Fest stroppen rundt brystet, rett nedenfor brystmusklene, og fest hekten til den andre enden av stroppen. 4. Juster lengden på stroppen slik at den sitter godt og er komfortabel. Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger godt mot huden og at Polar-logoen på kontakten står riktig vei, midt på brystet. Koble kontakten fra stroppen og skyll stroppen under rennende vann etter hver gangs bruk. Svette og fukt kan holde elektrodene våte og pulssensoren aktivert. Dette vil redusere levetiden på batteriet i pulssensoren. Du finner mer detaljerte vaskeanvisninger under Viktig informasjon. 8 Trening

9 NORSK Start treningen 1. Ha på deg treningscomputeren og pulssensoren. 2. Trykk på OK og velg Start (Start) eller trykk lenge på OK når du er klar til å starte registreringen av treningsøkten. Hvis du vil endre lyder, hjertefrekvensvisning eller andre treningsinnstillinger før du begynner treningsøkten, velger du Training Settings (Treningsinnstillinger). Se delen om innstillinger hvis du vil ha mer informasjon. Treningsøkten lagres bare når registreringen har vært på i mer enn ett minutt. Stopp treningen Hvis du vil legge inn en pause i treningsøkten, trykker du på TILBAKE. Når du vil fortsette treningsregistreringen, trykker du én gang på OK. Når du vil stoppe treningsøkten, trykker du to ganger på TILBAKE, og Stopped (Stoppet) vises. Gå til den fullstendige brukerhåndboken på hvis du vil ha mer informasjon om umiddelbar tilbakemelding på treningsøkten. Det vises et treningssammendrag bare hvis treningsøkten har vart i mer enn ett minutt. Trening 9

10 Optimaliser styrketreningen med hjertefrekvensveiledning Når du trener styrke, kan Polar FT80 hjelpe deg med å finne riktig hviletid mellom treningssettene, slik at du effektivt kan øke muskelstyrken. 1. Opprett inntil tre styrketreningsøkter i polarpersonaltrainer.com, og last ned treningsøkten(e) til FT80. Se Overføre data for mer informasjon. 2. Når du har lastet ned styrketreningsøktene til FT80, trykker du på OK og trykker på NED for å velge Start strength training (Start styrketrening). Trykk to ganger på OK, og Start workout? (Starte treningsøkt?) vises. Velg Yes (Ja) og trykk på OK. Velg treningsøkten og trykk på OK. Velg øvelsen du vil utføre fra listen. Trykk på OK og start treningsøkten med første sett. 3. Når du har fullført et sett, viser FT80 deg den optimale hviletiden. Sett deg ned for å vente. Du vil se at hjertefrekvensgrafen når den stiplede linjen på displayet, hvorpå du hører et pipesignal. Du har nå hvilt nok. Start next set! (Start neste sett!) vises. 4. Når du har fullført alle settene i en øvelse, trykker du OK, og Exercise completed? (Øvelse fullført?) vises. Velg Yes (Ja) for å lagre dataene for øvelsen. Øvelsessettet fjernes nå fra øvelseslisten i denne økten. 5. Velg den neste øvelsen du vil utføre, og fullfør treningsøkten. 6. Etter treningsøkten kan du overføre dataene til polarpersonaltrainer.com, slik at du enkelt kan følge med på utviklingen av kondisjonsnivået ditt. Se Overføre data for mer informasjon. 10 Trening

11 NORSK Hvis du ikke har lastet ned treningsøkter fra polarpersonaltrainer.com ennå, kan FT80 likevel hjelpe deg med styrketreningen ved å vise deg hvor lenge du bør hvile mellom hvert sett. Hvis du har aktivert STAR-treningsprogrammet, akkumuleres de utførte styrketreningsøktene automatisk til de ukentlige treningsresultatene. 1. Trykk på OK og velg Start strength training (Start styrketrening). 2. Når du har fullført et sett, viser FT80 deg den optimale hviletiden. Sett deg ned for å vente. Du vil se at hjertefrekvensgrafen når den stiplede linjen på displayet, hvorpå du hører et pipesignal. Du har nå hvilt nok. Start next set! (Start neste sett!) vises. Utfør øvelsene og fullfør treningsøkten. 3. Etter treningsøkten kan du overføre dataene til polarpersonaltrainer.com, slik at du enkelt kan følge med på utviklingen din. Se Overføre data for mer informasjon. Trening 11

12 4. ETTER TRENINGEN Gjennomgå treningsdata Gjennomgå treningsdataene i Training files (Treningsfiler), Week summaries (Ukesammendrag) og Totals (Totaler). Treningsfiler Velg Data > Training files (Data > Treningsfiler) for å vise detaljert treningsinformasjon om de siste 100 treningsøktene. Når Training files (Treningsfiler) blir full, byttes den eldste treningsfilen ut med den nyeste. Hvis du vil lagre filen i en lengre periode, kan du overføre den til Hvis du vil slette en treningsfil, velger du Data > Delete files > Training files (Data > Slett filer > Treningsfiler) og filen du vil slette. Delete file? (Slette filen?) vises. Velg Yes (Ja). Remove from total? (Fjerne fra totaler?) vises. Hvis du også vil fjerne filen fra totalene, velger du Yes (Ja). Ukesammendrag Velg Data > Week summaries (Data > Ukesammendrag) for å vise treningsdataene og resultatene for de siste 16 ukene. Hvis du vil tilbakestille ukesammendragene, velger du Data > Reset weekly summaries > Reset weeks? (Data > Tilbakestill ukesammendrag > Tilbakestille uker?). Velg Yes (Ja) for å tilbakestille ukesammendragene. 12 Etter treningen

13 NORSK Totaler Velg Data > Totals since xx.xx.xxxx (Data > Totaler siden xx.xx.xxxx) for å vise total kumulativ varighet, antall treningsøkter og kalorier siden siste tilbakestilling. Hvis du vil tilbakestille totalene, velger du Data > Reset totals (Data > Tilbakestill totaler) og Yes (Ja). Overføre data Bruk ferdige styrketreningsøvelser eller legg til dine egne øvelser i polarpersonaltrainer.com, og overfør disse til FT80 for å få veiledning under styrketreningsøkten. Etter treningsøkten(e) kan du enkelt følge med på utviklingen din ved å overføre treningsdata fra FT80 til polarpersonaltrainer.com. Den første gangen bør du følge instruksjonene nøye: Etter treningen 13

14 1. Overfør styrketreningsøkter til FT80: 1. Registrer deg på polarpersonaltrainer.com. 2. Følg instruksjonene på datamaskinskjermen for å laste ned og installere WebSync-programvaren for dataoverføring, på datamaskinen. Hvis du allerede har registrert deg, men ikke lastet ned WebSync, kan du laste ned programmet fra polarpersonaltrainer.com -> Nedlastinger og følge installasjonsveiviseren. 3. Koble FlowLink-kabelen til USB-porten på datamaskinen. 4. Plasser FT80 på FlowLink-enheten med forsiden ned. 5. Følg dataoverføringsprosessen fra WebSync-programvaren på datamaskinskjermen. Se "Hjelp" på polarpersonaltrainer.com for mer informasjon om dataoverføring. 2. Overfør treningsdata fra FT80 til dagboken på polarpersonaltrainer.com 1. Åpne WebSync-programvaren for dataoverføring, på datamaskinen. 2. Koble FlowLink-kabelen til USB-porten på datamaskinen. 3. Plasser FT80 på FlowLink-enheten med forsiden ned. 4. Følg dataoverføringen fra FT80 til polarpersonaltrainer.com på datamaskinskjermen. Se delen om hjelp på polarpersonaltrainer.com for nærmere instruksjoner. 14 Etter treningen

15 NORSK 5. VIKTIG INFORMASJON Ta vare på produktet Treningscomputer: Hold treningscomputeren ren. Rengjør den med mildt såpevann, og skyll med rent vann. Ikke senk treningscomputeren ned i vann. Tørk den forsiktig med et mykt håndkle. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser, for eksempel stålull eller rengjøringskjemikalier. Kontakt: Løsne kontakten fra stroppen etter hver gangs bruk, og tørk kontakten med et mykt håndkle. Rengjør kontakten med mildt såpevann ved behov. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser (f.eks. stålull eller rengjøringskjemikalier). Stropp: Skyll stroppen under rennende vann etter hver gangs bruk, og la den tørke hengende. Rengjør stroppen forsiktig med mildt såpevann ved behov. Bruk ikke fuktgivende såpe, da slik såpe kan legge igjen rester på stroppen. Stroppen må ikke bløtlegges, strykes, renses eller blekes. Ikke strekk stroppen eller bøy elektrodeområdene hardt. Kontroller etiketten på stroppen for å se om den kan vaskes i maskin. Legg aldri stroppen eller kontakten i tørketrommel! Tørk og oppbevar stroppen og kontakten hver for seg for å maksimere levetiden på batteriet i pulssensoren. Oppbevar treningscomputeren og pulssensoren på et tørt og kjølig sted. Ikke oppbevar dem i fuktige omgivelser, i materialer som ikke puster (plastpose eller treningsbag) eller sammen med ledende materialer (våte håndklær). Enhetene må ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid, for eksempel ved å ha dem liggende i bilen eller montert på sykkelfestet. Service I løpet av garantiperioden på to (2) år anbefaler vi at service på utstyret, bortsett fra utskiftning av batteri, kun utføres av et godkjent Polar-servicesenter. Garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av service som ikke er godkjent av Polar Electro. Viktig informasjon 15

16 Hvis du vil ha kontaktinformasjon og adresser til alle Polar-servicesentre, kan du gå til og landsspesifikke nettsteder. Registrer Polar-produktet ditt på for å hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester, slik at de i større grad kan oppfylle dine behov. Brukernavnet for Polarkontoen din er alltid din e-postadresse. Samme brukernavn og passord er gyldig for Polar-produktregistrering, polarpersonaltrainer.com, Polar-diskusjonsforum og påmelding til nyhetsbrev. Skifte batterier Både FT80 treningscomputer og Polar H1 pulssensor har et batteri som brukeren selv kan skifte. Instruksjonene i kapittelet Slik skifter du batterier på egen hånd må følges nøye når du skal skifte et batteri selv. Vær oppmerksom på følgende før utskiftning av batterier: Indikatoren for lavt batterinivå vises når bare % av batterikapasiteten gjenstår. Hyppig bruk av bakgrunnsbelysningen tapper batteriet fortere. Bakgrunnsbelysningen og lyden slås automatisk av når indikatoren for lavt batterinivå vises. Eventuelle alarmer som er innstilt forut for visningen av indikatoren for lavt batterinivå, vil fortsatt være aktive. Når det er kaldt, kan indikatoren for lavt batterinivå vises, men den forsvinner igjen så snart temperaturen stiger. 16 Viktig informasjon

17 NORSK Slik skifter du batterier på egen hånd Ved utskiftning av batteriet må du kontrollere at tetningsringen ikke er skadet. I så fall må den skiftes ut med en ny. Sett med tetningsringer og batterier er tilgjengelige hos velutstyrte Polar-forhandlere og godkjente Polar-servicesentre. I USA og Canada er ekstra tetningsringer tilgjengelige hos godkjente Polar-servicesentre. I USA kan sett med tetningsringer og batterier også kjøpes fra Eksplosjonsfare kan oppstå hvis batteriet skiftes ut med feil type. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis de svelges. Batterier skal avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter. Unngå klemmekontakt (dvs. kontakt fra begge sider) med metallverktøy eller elektrisk ledende verktøy, f.eks. pinsett, ved håndtering av et nytt, fullt oppladet batteri. Dette kan kortslutte batteriet, slik at det lades ut raskere. Kortslutning vil vanligvis ikke skade batteriet, men det vil redusere batteriets kapasitet og levetid. Viktig informasjon 17

18 Skifte batteriet i treningscomputeren 1. Åpne batteridekselet ved å vri det fra CLOSE (Lukk) til OPEN (Åpne) (A1) med en mynt. 2. Fjern batteridekselet og løft batteriet forsiktig ut ved hjelp av en liten stikke eller pinne av passende størrelse, for eksempel en tannstikker. Vi anbefaler bruk av et verktøy som ikke er av metall. Vær forsiktig slik at du ikke skader metallelementet (*) eller sporene. (A2) Sett inn et nytt batteri slik at (+)-siden vender utover. 3. Skift ut den gamle tetningsringen med en ny (ved tilgjengelighet), og pass på at den er godt plassert i sporet slik at den er vanntett. 4. Sett dekselet på igjen, og vri det med klokken til CLOSE (Lukk). Skifte batteri i pulssensoren 1. Jekk opp batteridekselet ved hjelp av klemmen på stroppen. (B1) 2. Fjern det gamle batteriet fra batteridekselet med en spiss, lang gjenstand i passende størrelse, for eksempel en tannpirker. Vi anbefaler bruk av et verktøy som ikke er av metall. Vær forsiktig slik at du ikke skader batteridekselet. 3. Sett batteriet inn i dekselet slik at den negative (-) siden vender utover. Pass på at tetningsringen sitter på plass i sporet for å sikre vanntetthet. 4. Juster tappen på batteridekselet etter sporet på kontakten, og trykk batteridekselet tilbake på plass. Du skal da høre en klikkelyd. 18 Viktig informasjon

19 NORSK Forholdsregler Treningscomputeren fra Polar viser prestasjonsindikatorer. Den viser nivået av fysiologisk belastning og intensitet under treningsøkten. Den er ikke beregnet til annen bruk. Slik reduserer du risiko under trening Trening kan medføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, bør du svare på følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på noen av disse spørsmålene, bør du kontakte lege før du påbegynner et treningsprogram. Har du vært fysisk inaktiv de siste fem årene? Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet? Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner? Har du tidligere hatt pusteproblemer? Har du symptomer på noen sykdom? Er du i en rekonvalesensperiode etter alvorlig sykdom eller medisinsk behandling? Bruker du pacemaker eller en annen implantert elektronisk innretning? Røyker du? Er du gravid? I tillegg til treningsintensitet må du være klar over at medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma, pustebesvær med mer, samt noen energidrikker, alkohol og nikotin, også kan påvirke hjerterytmen. Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte, eller du føler deg svært sliten under trening, anbefales det at du avslutter treningen eller fortsetter med lettere intensitet. Obs! Hvis du bruker pacemaker, kan du bruke Polar treningscomputere. I teorien skal ikke Polar-produkter kunne forårsake forstyrrelser på pacemakere. I praksis finnes det ingen dokumentasjon som kan tyde på at noen noensinne har opplevd forstyrrelser. På grunn av det store mangfoldet av utstyr som er tilgjengelig, kan vi imidlertid ikke utstede en offisiell garanti om at våre produkter er egnet til bruk med alle pacemakere eller annet implantert utstyr. Hvis du er i tvil, eller du opplever uvanlige symptomer mens du bruker Polar-produktene, råder vi deg til å konsultere lege eller kontakte produsenten av det implanterte utstyret for å verifisere sikkerheten i ditt tilfelle. Viktig informasjon 19

20 Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om en allergisk reaksjon på grunn av produktet, bør du sjekke de oppførte materialene i kapittelet Tekniske spesifikasjoner. For å unngå at huden skal reagere på pulssensoren, kan du bære den over en skjorte, men fukt skjorten godt under elektrodene for å sikre at sensoren fungerer uten feil. Den kombinerte virkningen av fukt og intens slitasjekontakt kan føre til at noe av den svarte fargen smitter av fra overflaten på pulssensoren og setter flekker på lyse klær. Hvis du bruker parfyme eller insektmiddel på huden, må du passe på at det ikke kommer i kontakt med treningscomputeren eller pulssensoren. Treningsutstyr med elektroniske eller elektriske komponenter kan forårsake forstyrrelser. Prøv følgende for å løse disse problemene: 2. Flytt på treningscomputeren til du finner et område der den ikke viser forstyrrelser eller blinker med hjertesymbolet. Forstyrrelsene er ofte verst rett foran displaypanelet på utstyret, mens venstre eller høyre side av displayet kan være relativt fritt for forstyrrelser. 3. Ta på deg pulssensoren igjen og hold klokken i dette forstyrrelsesfrie området så langt det lar seg gjøre. Hvis FT80 fortsatt ikke fungerer, kan utstyret avgi for mye elektromagnetisk støy til at trådløs hjertefrekvensmåling er mulig. FT80 kan brukes mens du svømmer. For at den skal holde seg vanntett må du ikke trykke på knapper under vann. Gå til hvis du vil ha mer informasjon. 1. Ta av pulssensoren fra brystet, og bruk treningsutstyret på vanlig måte. 20 Viktig informasjon

21 NORSK Tekniske spesifikasjoner Treningscomputer Batteritype CR 2025 Batteriets levetid Gjennomsnittlig 8 måneder (ved trening 1 t/dag, 7 ganger i uken) Tetningsring for O-ring 23,0 x 0,6, EPDM-materiale batterilokk Driftstemperatur -10 C til 50 C Materiale i stroppen Polyuretan Bakdeksel og spenne Rustfritt stål i overensstemmelse med EU-direktivet 94/27/EU og tillegget 1999/C 205/05 om utskillelse av nikkel fra produkter som er utviklet for å komme i direkte kontakt med huden over lengre tid. Klokkens nøyaktighet Bedre enn ± 0,5 sekunder/dag ved temperatur på 25 C. Nøyaktighet for måling ± 1% eller ± 1 bpm, avhengig av av hjertefrekvens hvilken verdi som er størst. Definisjonen gjelder ved stabile tilstander. Vanntetthet 50 m (egnet for bading og svømming) Pulssensor Batteritype CR 2025 Batteriets levetid Gjennomsnittlig 1500 timers bruk Tetningsring for O-ring 20,0 x 0,90, silikonmateriale batteri Driftstemperatur -10 C til 50 C Kontaktmateriale ABS Materiale i stroppen 38 % polyamid, 29 % polyuretan, 20 % elastan, 13 % polyester Vanntetthet 30 m (egnet for bading og svømming) Grenseverdier Kronometer 23 t 59 min 59 s Hjertefrekvens bpm Total tid t 59 min 59 s Totalt antall kalorier kcal/cal Totalt antall treninger Fødselsår Maksimal hastighet 199,9 km/t med GPS-sensor Maksimal hastighet 29,5 km/t med fotsensor Viktig informasjon 21

22 Polar FlowLink og Polar WebSync 2.1 (eller nyere) Systemkrav: PC MS Windows (7/XP/Vista), 32 biters, Microsoft.NET Framework Version 2.0 Intel Mac OS X 10.5 eller nyere Polar FT80-treningscomputeren innbefatter bruk av blant annet følgende patenterte teknologier: OwnZone -vurdering for å fastsette personlige målgrenser for hjertefrekvens for den aktuelle dagen. OwnCode -kodet overføring. OwnIndex -teknologi for kondisjonstest. OwnCal personlig kaloriberegning. WearLink -teknologi for måling av hjertefrekvens. FlowLink -dataoverføring. Begrenset internasjonal Polar-garanti Garantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende nasjonale eller statlige bestemmelser og heller ikke forbrukerens rettigheter i forhold til forhandleren basert på salgs-/kjøpskontrakt. Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt av Polar Electro Inc. til forbrukere som har kjøpt dette produktet i USA eller Canada. Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt av Polar Electro Oy til forbrukere som har kjøpt dette produktet i andre land. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. gir den opprinnelige forbruker/kjøper av dette utstyret to (2) års garanti fra kjøpsdatoen. Garantien dekker material- og produksjonsfeil på produktet. Kvitteringen fra det opprinnelige kjøpet anses som ditt kjøpsbevis! Garantien dekker ikke batteriet, vanlig slitasje, skader forårsaket av feil bruk av produktet, ulykker, mislighold i henhold til produsentens anvisninger, mangelfullt vedlikehold, kommersiell bruk, ødelagt emballasje og heller ikke armbindet, den elastiske stroppen eller sportstøy fra Polar. 22 Viktig informasjon

23 NORSK Garantien dekker ingen feil, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i produktet eller som kan knyttes til det. Varer som er kjøpt brukt, dekkes ikke av garantien på to (2) år, med mindre dette på annen måte fremgår av det lokale lovverket. I løpet av garantiperioden repareres et defekt produkt eller produktet byttes ut mot et nytt hos et godkjent Polar-servicesenter, uansett hvilket land det ble kjøpt i. Garantien for et hvilket som helst produkt er begrenset til land der produktet opprinnelig ble markedsført. Copyright 2013 Polar Electro Oy, FIN KEMPELE, Finland. Med enerett. Ingen deler av denne brukerhåndboken kan brukes eller reproduseres i noen form eller på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Polar Electro Oy. Navnene og logoene i denne brukerhåndboken eller på pakningen til produktet er varemerker tilhørende Polar Electro Oy. Navnene og logoene som er merket med -symbol i denne brukerhåndboken eller på pakningen til produktet, er registrerte varemerker tilhørende Polar Electro Oy. Windows er et registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation, og Mac OS er et registrert varemerke tilhørende Apple Inc. Polar Electro Oy er et ISO 9001:2008-sertifisert selskap. Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet 93/42/EEC, 1999/5/EC og 2011/65/EU. Den relevante samsvarserklæringen finner du på Informasjon om regelverk er tilgjengelig på Viktig informasjon 23

24 Denne overkryssede avfallsbeholderen viser at Polar-produkter er elektronisk utstyr, som er omfattet av direktivet 2012/19/EU fra EU-parlamentet og av direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), og at batterier og akkumulatorer som brukes i produktene, omfattes av direktivet 2006/66/EC fra EU-parlamentet og av direktivet fra 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og denne typen avfallsprodukter. Disse produktene, samt batterier/akkumulatorer i Polar-produktene, skal derfor avhendes separat i EU-land. Denne merkingen viser at produktet er beskyttet mot elektrisk støt. Ansvarsfraskrivelse Innholdet i denne brukerhåndboken er kun til informasjon. Produktene som beskrives i brukerhåndboken, kan endres uten forvarsel med bakgrunn i fabrikantens kontinuerlige utviklingsprogram. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. påstår ikke og gir ingen garantier for at innholdet i denne brukerhåndboken og de produkter som er beskrevet i den, er riktige. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. står ikke ansvarlige for skader, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i denne brukerhåndboken eller som er knyttet til bruken av dette materialet eller til produktene som er beskrevet i brukerhåndboken. Produsert av Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN KEMPELE. Tlf: , Faks: , 24 Viktig informasjon

25 Download full user manual Strength Training Guidance STAR Training Program Compatible with: GymLink Fitness Test Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FI KEMPELE Tel Fax Training Load.01

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D.- og

Detaljer

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning Polar H7 Heart Rate Sensor Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Polar H7 Pulssensor Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. NORSK Den siste versjonen av denne brukerhåndboken

Detaljer

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. NORSK Gratulerer! Polar s3+ løpesensor TM W.I.N.D. er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Benytter følsomme inertiale

Detaljer

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brukerveiledning

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brukerveiledning POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Brukerveiledning NORSK Polar WearLink hjertefrekvenssensor med Bluetooth Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink hjertefrekvenssensor

Detaljer

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南 POLAR H6 User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書

Detaljer

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning Polar WearLink -sender Nike+ NORSK Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink-senderen Nike+. Pulssensoren er kompatibel med Nike

Detaljer

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor.

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. er laget for å måle tråkkfrekvensen, dvs. pedalomdreininger per minutt, når du sykler. Den er ikke beregnet

Detaljer

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C NORSK Denne brukermanualen inneholder instruksjoner for Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D.

Detaljer

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Polar Løpesensor Bluetooth Smart er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Ved hjelp av sensitive bevegelighetssensorer

Detaljer

G3 GPS Sensor Brukerveiledning

G3 GPS Sensor Brukerveiledning G3 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G3 GPS-sensor. Polar G3 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

G1 GPS Sensor Brukerveiledning

G1 GPS Sensor Brukerveiledning G1 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G1 GPS-sensor. Polar G1 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS fartsmåler W.I.N.D. er konstruert for å måle fart og distanse når du sykler. Den er ikke beregnet til noe annet bruk. Den siste versjonen

Detaljer

Polar RS800CX. Hurtigveiledning 17934440.00 ENG

Polar RS800CX. Hurtigveiledning 17934440.00 ENG Polar RS800CX Hurtigveiledning 17934440.00 ENG Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR RS800CX TRENINGSCOMPUTER... 3 Valgfritt tilbehør... 5 2. KOMME I GANG... 6 Menystruktur... 8 3. FORBEREDELSE FØR TRENING...

Detaljer

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning Polar RC3 GPS Hurtigveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. FORBEREDELSER... 8 3. TRENING... 11 4. ANALYSER... 17 5. VIKTIG INFORMASJON... 19 Ta vare på produktet... 19 Batteriinformasjon...

Detaljer

Polar FT40. Brukerveiledning 17934440.00 ENG

Polar FT40. Brukerveiledning 17934440.00 ENG Polar FT40 Brukerveiledning 17934440.00 ENG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT40 TRENINGSCOMPUTER... 4 2. KOM I GANG... 5 Bli kjent med Polar FT40 treningscomputer... 5 Start med grunnleggende

Detaljer

Polar CS500. Hurtigveiledning

Polar CS500. Hurtigveiledning Polar CS500 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. BLI KJENT MED CS500-SYKKELCOMPUTEREN... 3 Knappfunksjoner og menystruktur... 6 2. KONFIGURER SYKKELCOMPUTEREN... 9 Angi grunnleggende innstillinger...

Detaljer

NORSK. Polar FT4 Brukerveiledning

NORSK. Polar FT4 Brukerveiledning Polar FT4 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT4 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT4 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT4... 4 Start med grunnleggende

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok POLAR FT1 POLAR FT2 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT1 / POLAR FT2 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Bli kjent med FT1/FT2 treningscomputer... 5 Menystruktur... 5 Symboler

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM Med Polar WebSync 2.2-programvare (eller nyere) og Polar FlowLink-dataoverføringsenhet kan du overføre data mellom Polar Active-aktivitetsmåler og nettjenesten

Detaljer

Polar FA20. Brukerveiledning

Polar FA20. Brukerveiledning Polar FA20 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. FORDELER MED POLAR FA20... 3 2. KOM I GANG... 4 Knapper på FA20... 4 Grunnleggende innstillinger... 5 Menystruktur... 6 3. DIN DAGLIGE AKTIVITET... 7

Detaljer

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning POLAR G5 GPS-SENSOR Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G5 GPS-sensor. G5 gir deg data om hastighet, distanse og geografisk plassering samt ruteinformasjon under alle

Detaljer

NORSK. Polar FT7 Brukerveiledning

NORSK. Polar FT7 Brukerveiledning Polar FT7 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med grunnleggende

Detaljer

NORSK. Polar FT60 Brukerhåndbok

NORSK. Polar FT60 Brukerhåndbok Polar FT60 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT60... 3 Start med grunninnstillingene... 3 Knapper og menystruktur... 4 Symboler på Displayet... 4 2. FØR TRENINGEN...

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3. Innledning 3. Polar Balance-vekten 3. Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3

Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3. Innledning 3. Polar Balance-vekten 3. Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3 INNHOLD Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3 Innledning 3 Polar Balance-vekten 3 Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3 Polar Balance-tjenesten for vekthåndtering 4 Polar FlowSync-programvare

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer

Polar FT80. Brukerveiledning

Polar FT80. Brukerveiledning Polar FT80 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer... 4 Knappene og menystrukturen på klokken... 5 Symboler i displayet... 6 Start med grunninnstillingene...

Detaljer

Polar RS300X. Brukerveiledning

Polar RS300X. Brukerveiledning Polar RS300X Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOMME I GANG... 4 Bli kjent med Polar RS300X... 4 Knapper på klokken og menystruktur... 5 Start med grunninnstillingene... 6 Symboler på displayet...

Detaljer

Polar RS400. Hurtigveiledning

Polar RS400. Hurtigveiledning Polar RS400 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 4 2. SLIK KOMMER DU I GANG... 5 Grunninnstillinger... 5 Menystruktur... 7 3. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 8 Slik bærer

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brukerveiledning

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brukerveiledning POLAR CADENCE SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: A 2 A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler. Sensoren er kompatibel

Detaljer

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLASJON AV DRIVER... 4 3. MASKINVAREINSTALLASJON... 7 4. DETEKSJON... 9 5. ETABLERING AV IRDA FORBINDELSE

Detaljer

POLAR RCX3. Brukerhåndbok

POLAR RCX3. Brukerhåndbok POLAR RCX3 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. ET FULLSTENDIG TRENINGSSYSTEM... Treningscomputerens ulike deler... Treningsprogramvare... Tilgjengelig tilleggsutstyr... 5 5 5 6 3. KOMME

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 Innholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 2. KOMME I GANG... Måle hjulstørrelse... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6. KUNDESERVICEINFORMASJON... 15 Stell

Detaljer

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM Du kan overføre data mellom treningscomputeren og nettjenesten polarpersonaltrainer.com med Polar WebSync 2.x-programvare og en Polar DataLink-dataoverføringsenhet,

Detaljer

Polar F4. Brukerveiledning

Polar F4. Brukerveiledning Polar F4 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F4... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENING... 5 Slik bærer du senderen... 5 3. UNDER TRENING...

Detaljer

Polar F7. Brukerveiledning

Polar F7. Brukerveiledning Polar F7 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F6... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENINGEN... 5 Slik bærer du senderen... 5 Dataoverføring...

Detaljer

Polar F11. Brukerveiledning

Polar F11. Brukerveiledning Polar F11 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F11... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 Oppfølging... 22 Filer... 23 Dataoverføring... 27 2. FØR

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTDELER... 3 2. INNLEDNING... 4 3. INSTALLER POWER OUTPUTSENSOR... 6 Installer kadenssmagneten... 7 4. INSTALLER BATTERIHOLDER...

Detaljer

POLAR RC3 GPS. Brukerhåndbok

POLAR RC3 GPS. Brukerhåndbok POLAR RC3 GPS Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. ET KOMPLETT TRENINGSSYSTEM... Treningscomputerens ulike deler... Treningsprogramvare... Tilgjengelig tilleggsutstyr... Knappefunksjoner...

Detaljer

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17926243.00 ENG/FIN/SWE/DNK/NOR

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925807.00 DNK/NOR B NOR BRUKSANVISNING Polar F11 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 FITNESS Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17927467.00 ENG/SWE/DNK/FIN/NOR B User Manual Bruksanvisning Brugerhåndbog

Detaljer

KNAPPER. Polar F11. Brukerveiledning

KNAPPER. Polar F11. Brukerveiledning KNAPPER 17928178.00 DNK/NOR A NOR Brukerveiledning Polar F11 Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen (Tilbake)

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925815.00 DNK/NOR A NOR BRUKSANVISNING Polar F6 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

POLAR RCX5. Brukerhåndbok

POLAR RCX5. Brukerhåndbok POLAR RCX5 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 5 2. TRENINGSCOMPUTERENS ULIKE DELER... 6 Polar RCX5-treningscomputerens ulike deler... 6 Valgfritt tilbehør... 7 3. KOMME I GANG... Grunnleggende

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM SLIK KOMMER DU I FORM 19627429.00 DNK/NOR A NOR INNHOLD 1. Bruk hjertefrekvensen... 3 2. En verden av muligheter... 4 3. Treningssoner... 6 4. Den perfekte treningsøkt... 8 1. BRUK HJERTEFREKVENSEN I denne

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Innhold 2 KOM I GANG 5. Introduksjon til Polar Club 5. Polar Club nettjeneste 5. Navigasjon 6. Polar Club-app 6. Navigasjon 7. Klubbsamfunn i Flow 7

Innhold 2 KOM I GANG 5. Introduksjon til Polar Club 5. Polar Club nettjeneste 5. Navigasjon 6. Polar Club-app 6. Navigasjon 7. Klubbsamfunn i Flow 7 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 KOM I GANG 5 Introduksjon til Polar Club 5 Polar Club nettjeneste 5 Navigasjon 6 Polar Club-app 6 Navigasjon 7 Klubbsamfunn i Flow 7 Polar økosystem 8 Krav og anbefalt oppsett

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi Advarsel: Dette produktet inneholder et utbyttbart knappcellebatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programvare 11 Polar Flow-nettjenesten 11 Kom i gang 12 Konfigurer M400 12

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Velkommen til håndboken for din nye Pulse Sonic-pulsklokke! Denne klokken er utviklet for å dekke mange forskjellige treningsbehov. Du trenger denne håndboken for å tilpasse klokken til nettopp dine behov.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man HEART RATE MONITOR NO Zone Indicator KCAL PC 22.13 Woman / Man NORSK Innhold 1 Tasteprogrammering 3 2 Aktivering av PC 22.13 3 3 Oversikt display 4 4 Grunninnstillinger av PC 22.13 4 5 Trene med PC 22.13

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Nokia stereoheadset WH /2

Nokia stereoheadset WH /2 Nokia stereoheadset WH-800 9211098/2 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning P R O G R A M VA R E F O R A D M I N I S T R A S J O N AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Med enerett. Paradigm, Paradigm Link og CareLink er registrerte varemerker

Detaljer