Hurtigveiledning. Polar FT80

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigveiledning. Polar FT80"

Transkript

1 Hurtigveiledning Polar FT80

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer... 3 Knapper og menystruktur... 4 Start med grunnleggende innstillinger FØR TRENINGEN... 6 Aktiver Polar Star-treningsprogram... 6 Utfør Polar Fitness Test ETTER TRENINGEN Gjennomgå treningsdata Overføre data VIKTIG INFORMASJON Ta vare på produktet Forholdsregler Tekniske spesifikasjoner Begrenset internasjonal Polar-garanti TRENING... 8 Start treningen... 9 Stopp treningen... 9 Optimaliser styrketreningen med hjertefrekvensveiledning... 10

3 NORSK 1. KOM I GANG Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer Polar FT80 treningscomputer registrerer og viser hjertefrekvens og andre data under trening. Polar H1 pulssensor overfører hjertefrekvenssignalet til treningscomputeren. Pulssensoren består av en kontakt og en stropp. Du kan enkelt overføre data mellom FT80 og nettjenesten polarpersonaltrainer.com ved hjelp av Polar FlowLink TM - og WebSync programvare. De nyeste versjonene av denne veiledningen og den fullstendige brukerhåndboken kan lastes ned fra Kom i gang 3

4 Knapper og menystruktur OPP: Gå til menyen, bla gjennom valglistene og juster verdiene. OK: Bekreft valgene, og velg treningstype eller treningsinnstillinger. NED: Gå til menyen, bla gjennom valglistene og juster verdiene. TILBAKE: Gå ut av menyen. Gå tilbake til forrige nivå. Avbryt valget. La innstillingene være uendrede. Gå tilbake til tidsvisning med et langt trykk. LYS: Lys opp displayet. Gå til hurtigmenyen med et langt trykk i tidsvisning (for å låse taster, stille inn en alarm eller velge tidssone) eller under trening (for å justere treningslyder eller låse taster). 4 Kom i gang

5 NORSK Start med grunnleggende innstillinger Aktiver FT80 ved å trykke på og holde nede en av knappene i ett sekund. Når FT80 er aktivert, kan den ikke slås av. 1. Language: (Språk) Velg Deutsch (Tysk), English (Engelsk), Español (Spansk), Français (Fransk), Italiano (Italiensk), Português (Portugisisk) eller Suomi (Finsk) med OPP/NED. Trykk på OK. 2. Please enter basic settings (Angi grunnleggende innstillinger) vises. Trykk på OK. 3. Velg Time format (Tidsformat). 4. Angi Time (Tid). 5. Angi Date (Dato). 6. Velg Units (Enheter). Velg metriske (kilo, centimeter, KCAL) eller britiske enheter (pund, fot, CAL). 7. Angi Weight (Vekt). 8. Angi Height (Høyde). 9. Angi Date of birth (Fødselsdato). 10. Velg Sex (Kjønn). 11. Settings OK? (Er innstillingene OK?) vises. Velg Yes (Ja) for å godta og lagre innstillingene. Basic settings complete (Grunnleggende innstillinger er angitt) vises, og FT80 går til tidsmodus. Velg No (Nei) hvis du vil endre innstillingene. Please enter basic settings (Angi grunnleggende innstillinger) vises. Angi de grunnleggende innstillingene på nytt. Kom i gang 5

6 2. FØR TRENINGEN Aktiver Polar Star-treningsprogram Det adaptive, personlig tilpassede og innebygde Polar Star-treningsprogrammet gir deg optimale intensitets- og tidsmål for treningen. Treningscomputeren gir deg tilbakemelding om prestasjonene dine etter hver treningsøkt og én gang i uken. FT80 oppretter et treningsprogram basert på din brukerinformasjon (vekt, høyde, alder og kjønn) samt kondisjonsnivå, aktivitetsnivå og treningsmål. Ved å analysere dine ukentlige treningsresultater og kondisjonsnivåer gir treningscomputeren deg treningsveiledning for påfølgende uke. Treningsprogrammet tilpasser seg treningsvanene dine og endringene i kondisjonsnivået ditt. 1. Velg Menu > Applications > Training program > Create new program (Meny > Applikasjoner > Treningsprogram > Opprett nytt program) og Yes (Ja) i tidsmodus. 2. Utfør Polar Fitness Test. Du finner mer informasjon om dette på neste side. 3. Velg treningsmål: Improve fitness (Forbedre kondisjonen) Maximize fitness (Maksimere kondisjonen) 4. Training program created! (Treningsprogram opprettet!) vises. 6 Før treningen

7 NORSK 5. Deretter vises View week targets? (Vil du vise ukentlige mål?). Velg YES (Ja) for å vise tids- og kalorimål for den første treningsuken. Hvis du velger No (Nei), vises Training program active! (Treningsprogram aktivt!), og FT80 går tilbake til tidsvisning. 6. Trykk på NED og OK for å vise tidsmål for treningen i tre ulike hjertefrekvenssoner (intensitetsmål). Trykk på NED for å bytte display. 7. Du har nå aktivert treningsprogrammet. Trykk på og hold nede TILBAKE for å gå tilbake til tidsvisning. Hvis du vil vise ukentlige mål på et senere tidspunkt, velger du Menu > Applications > Training Program > View week targets (Meny > Applikasjoner > Treningsprogram > Vis ukentlige mål). Utfør Polar Fitness Test 1. Ha på deg pulssensoren, legg deg ned og slapp av i 1 3 minutter. 2. Velg Menu > Applications > Fitness test > Start test (Meny > Applikasjoner > Kondisjonstest > Start test) i tidsmodus. Kondisjonstesten begynner så snart FT80 har funnet hjertefrekvensen. 3. Etter ca. 5 minutter hører du et pipesignal som indikerer at testen er ferdig, og testresultatet vises på displayet. 4. Trykk på OK. UPDATE VO 2max? (Vil du oppdatere VO2max?) vises. 5. Velg Yes (Ja) for å lagre testresultatet i User information (Brukerinformasjon) og OwnIndex results (OwnIndex-resultater). Hvis du kjenner til din laboratoriemålte VO2max-verdi og har angitt den i User information (Brukerinformasjon), velger du No (Nei) for å lagre testresultatet bare i OwnIndex results (OwnIndex-resultater). Før treningen 7

8 3. TRENING Ta på deg pulssensoren for å måle hjertefrekvensen. 1. Fukt elektrodeområdet på stroppen. 2. Fest kontakten til stroppen. 3. Fest stroppen rundt brystet, rett nedenfor brystmusklene, og fest hekten til den andre enden av stroppen. 4. Juster lengden på stroppen slik at den sitter godt og er komfortabel. Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger godt mot huden og at Polar-logoen på kontakten står riktig vei, midt på brystet. Koble kontakten fra stroppen og skyll stroppen under rennende vann etter hver gangs bruk. Svette og fukt kan holde elektrodene våte og pulssensoren aktivert. Dette vil redusere levetiden på batteriet i pulssensoren. Du finner mer detaljerte vaskeanvisninger under Viktig informasjon. 8 Trening

9 NORSK Start treningen 1. Ha på deg treningscomputeren og pulssensoren. 2. Trykk på OK og velg Start (Start) eller trykk lenge på OK når du er klar til å starte registreringen av treningsøkten. Hvis du vil endre lyder, hjertefrekvensvisning eller andre treningsinnstillinger før du begynner treningsøkten, velger du Training Settings (Treningsinnstillinger). Se delen om innstillinger hvis du vil ha mer informasjon. Treningsøkten lagres bare når registreringen har vært på i mer enn ett minutt. Stopp treningen Hvis du vil legge inn en pause i treningsøkten, trykker du på TILBAKE. Når du vil fortsette treningsregistreringen, trykker du én gang på OK. Når du vil stoppe treningsøkten, trykker du to ganger på TILBAKE, og Stopped (Stoppet) vises. Gå til den fullstendige brukerhåndboken på hvis du vil ha mer informasjon om umiddelbar tilbakemelding på treningsøkten. Det vises et treningssammendrag bare hvis treningsøkten har vart i mer enn ett minutt. Trening 9

10 Optimaliser styrketreningen med hjertefrekvensveiledning Når du trener styrke, kan Polar FT80 hjelpe deg med å finne riktig hviletid mellom treningssettene, slik at du effektivt kan øke muskelstyrken. 1. Opprett inntil tre styrketreningsøkter i polarpersonaltrainer.com, og last ned treningsøkten(e) til FT80. Se Overføre data for mer informasjon. 2. Når du har lastet ned styrketreningsøktene til FT80, trykker du på OK og trykker på NED for å velge Start strength training (Start styrketrening). Trykk to ganger på OK, og Start workout? (Starte treningsøkt?) vises. Velg Yes (Ja) og trykk på OK. Velg treningsøkten og trykk på OK. Velg øvelsen du vil utføre fra listen. Trykk på OK og start treningsøkten med første sett. 3. Når du har fullført et sett, viser FT80 deg den optimale hviletiden. Sett deg ned for å vente. Du vil se at hjertefrekvensgrafen når den stiplede linjen på displayet, hvorpå du hører et pipesignal. Du har nå hvilt nok. Start next set! (Start neste sett!) vises. 4. Når du har fullført alle settene i en øvelse, trykker du OK, og Exercise completed? (Øvelse fullført?) vises. Velg Yes (Ja) for å lagre dataene for øvelsen. Øvelsessettet fjernes nå fra øvelseslisten i denne økten. 5. Velg den neste øvelsen du vil utføre, og fullfør treningsøkten. 6. Etter treningsøkten kan du overføre dataene til polarpersonaltrainer.com, slik at du enkelt kan følge med på utviklingen av kondisjonsnivået ditt. Se Overføre data for mer informasjon. 10 Trening

11 NORSK Hvis du ikke har lastet ned treningsøkter fra polarpersonaltrainer.com ennå, kan FT80 likevel hjelpe deg med styrketreningen ved å vise deg hvor lenge du bør hvile mellom hvert sett. Hvis du har aktivert STAR-treningsprogrammet, akkumuleres de utførte styrketreningsøktene automatisk til de ukentlige treningsresultatene. 1. Trykk på OK og velg Start strength training (Start styrketrening). 2. Når du har fullført et sett, viser FT80 deg den optimale hviletiden. Sett deg ned for å vente. Du vil se at hjertefrekvensgrafen når den stiplede linjen på displayet, hvorpå du hører et pipesignal. Du har nå hvilt nok. Start next set! (Start neste sett!) vises. Utfør øvelsene og fullfør treningsøkten. 3. Etter treningsøkten kan du overføre dataene til polarpersonaltrainer.com, slik at du enkelt kan følge med på utviklingen din. Se Overføre data for mer informasjon. Trening 11

12 4. ETTER TRENINGEN Gjennomgå treningsdata Gjennomgå treningsdataene i Training files (Treningsfiler), Week summaries (Ukesammendrag) og Totals (Totaler). Treningsfiler Velg Data > Training files (Data > Treningsfiler) for å vise detaljert treningsinformasjon om de siste 100 treningsøktene. Når Training files (Treningsfiler) blir full, byttes den eldste treningsfilen ut med den nyeste. Hvis du vil lagre filen i en lengre periode, kan du overføre den til Hvis du vil slette en treningsfil, velger du Data > Delete files > Training files (Data > Slett filer > Treningsfiler) og filen du vil slette. Delete file? (Slette filen?) vises. Velg Yes (Ja). Remove from total? (Fjerne fra totaler?) vises. Hvis du også vil fjerne filen fra totalene, velger du Yes (Ja). Ukesammendrag Velg Data > Week summaries (Data > Ukesammendrag) for å vise treningsdataene og resultatene for de siste 16 ukene. Hvis du vil tilbakestille ukesammendragene, velger du Data > Reset weekly summaries > Reset weeks? (Data > Tilbakestill ukesammendrag > Tilbakestille uker?). Velg Yes (Ja) for å tilbakestille ukesammendragene. 12 Etter treningen

13 NORSK Totaler Velg Data > Totals since xx.xx.xxxx (Data > Totaler siden xx.xx.xxxx) for å vise total kumulativ varighet, antall treningsøkter og kalorier siden siste tilbakestilling. Hvis du vil tilbakestille totalene, velger du Data > Reset totals (Data > Tilbakestill totaler) og Yes (Ja). Overføre data Bruk ferdige styrketreningsøvelser eller legg til dine egne øvelser i polarpersonaltrainer.com, og overfør disse til FT80 for å få veiledning under styrketreningsøkten. Etter treningsøkten(e) kan du enkelt følge med på utviklingen din ved å overføre treningsdata fra FT80 til polarpersonaltrainer.com. Den første gangen bør du følge instruksjonene nøye: Etter treningen 13

14 1. Overfør styrketreningsøkter til FT80: 1. Registrer deg på polarpersonaltrainer.com. 2. Følg instruksjonene på datamaskinskjermen for å laste ned og installere WebSync-programvaren for dataoverføring, på datamaskinen. Hvis du allerede har registrert deg, men ikke lastet ned WebSync, kan du laste ned programmet fra polarpersonaltrainer.com -> Nedlastinger og følge installasjonsveiviseren. 3. Koble FlowLink-kabelen til USB-porten på datamaskinen. 4. Plasser FT80 på FlowLink-enheten med forsiden ned. 5. Følg dataoverføringsprosessen fra WebSync-programvaren på datamaskinskjermen. Se "Hjelp" på polarpersonaltrainer.com for mer informasjon om dataoverføring. 2. Overfør treningsdata fra FT80 til dagboken på polarpersonaltrainer.com 1. Åpne WebSync-programvaren for dataoverføring, på datamaskinen. 2. Koble FlowLink-kabelen til USB-porten på datamaskinen. 3. Plasser FT80 på FlowLink-enheten med forsiden ned. 4. Følg dataoverføringen fra FT80 til polarpersonaltrainer.com på datamaskinskjermen. Se delen om hjelp på polarpersonaltrainer.com for nærmere instruksjoner. 14 Etter treningen

15 NORSK 5. VIKTIG INFORMASJON Ta vare på produktet Treningscomputer: Hold treningscomputeren ren. Rengjør den med mildt såpevann, og skyll med rent vann. Ikke senk treningscomputeren ned i vann. Tørk den forsiktig med et mykt håndkle. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser, for eksempel stålull eller rengjøringskjemikalier. Kontakt: Løsne kontakten fra stroppen etter hver gangs bruk, og tørk kontakten med et mykt håndkle. Rengjør kontakten med mildt såpevann ved behov. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser (f.eks. stålull eller rengjøringskjemikalier). Stropp: Skyll stroppen under rennende vann etter hver gangs bruk, og la den tørke hengende. Rengjør stroppen forsiktig med mildt såpevann ved behov. Bruk ikke fuktgivende såpe, da slik såpe kan legge igjen rester på stroppen. Stroppen må ikke bløtlegges, strykes, renses eller blekes. Ikke strekk stroppen eller bøy elektrodeområdene hardt. Kontroller etiketten på stroppen for å se om den kan vaskes i maskin. Legg aldri stroppen eller kontakten i tørketrommel! Tørk og oppbevar stroppen og kontakten hver for seg for å maksimere levetiden på batteriet i pulssensoren. Oppbevar treningscomputeren og pulssensoren på et tørt og kjølig sted. Ikke oppbevar dem i fuktige omgivelser, i materialer som ikke puster (plastpose eller treningsbag) eller sammen med ledende materialer (våte håndklær). Enhetene må ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid, for eksempel ved å ha dem liggende i bilen eller montert på sykkelfestet. Service I løpet av garantiperioden på to (2) år anbefaler vi at service på utstyret, bortsett fra utskiftning av batteri, kun utføres av et godkjent Polar-servicesenter. Garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av service som ikke er godkjent av Polar Electro. Viktig informasjon 15

16 Hvis du vil ha kontaktinformasjon og adresser til alle Polar-servicesentre, kan du gå til og landsspesifikke nettsteder. Registrer Polar-produktet ditt på for å hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester, slik at de i større grad kan oppfylle dine behov. Brukernavnet for Polarkontoen din er alltid din e-postadresse. Samme brukernavn og passord er gyldig for Polar-produktregistrering, polarpersonaltrainer.com, Polar-diskusjonsforum og påmelding til nyhetsbrev. Skifte batterier Både FT80 treningscomputer og Polar H1 pulssensor har et batteri som brukeren selv kan skifte. Instruksjonene i kapittelet Slik skifter du batterier på egen hånd må følges nøye når du skal skifte et batteri selv. Vær oppmerksom på følgende før utskiftning av batterier: Indikatoren for lavt batterinivå vises når bare % av batterikapasiteten gjenstår. Hyppig bruk av bakgrunnsbelysningen tapper batteriet fortere. Bakgrunnsbelysningen og lyden slås automatisk av når indikatoren for lavt batterinivå vises. Eventuelle alarmer som er innstilt forut for visningen av indikatoren for lavt batterinivå, vil fortsatt være aktive. Når det er kaldt, kan indikatoren for lavt batterinivå vises, men den forsvinner igjen så snart temperaturen stiger. 16 Viktig informasjon

17 NORSK Slik skifter du batterier på egen hånd Ved utskiftning av batteriet må du kontrollere at tetningsringen ikke er skadet. I så fall må den skiftes ut med en ny. Sett med tetningsringer og batterier er tilgjengelige hos velutstyrte Polar-forhandlere og godkjente Polar-servicesentre. I USA og Canada er ekstra tetningsringer tilgjengelige hos godkjente Polar-servicesentre. I USA kan sett med tetningsringer og batterier også kjøpes fra Eksplosjonsfare kan oppstå hvis batteriet skiftes ut med feil type. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis de svelges. Batterier skal avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter. Unngå klemmekontakt (dvs. kontakt fra begge sider) med metallverktøy eller elektrisk ledende verktøy, f.eks. pinsett, ved håndtering av et nytt, fullt oppladet batteri. Dette kan kortslutte batteriet, slik at det lades ut raskere. Kortslutning vil vanligvis ikke skade batteriet, men det vil redusere batteriets kapasitet og levetid. Viktig informasjon 17

18 Skifte batteriet i treningscomputeren 1. Åpne batteridekselet ved å vri det fra CLOSE (Lukk) til OPEN (Åpne) (A1) med en mynt. 2. Fjern batteridekselet og løft batteriet forsiktig ut ved hjelp av en liten stikke eller pinne av passende størrelse, for eksempel en tannstikker. Vi anbefaler bruk av et verktøy som ikke er av metall. Vær forsiktig slik at du ikke skader metallelementet (*) eller sporene. (A2) Sett inn et nytt batteri slik at (+)-siden vender utover. 3. Skift ut den gamle tetningsringen med en ny (ved tilgjengelighet), og pass på at den er godt plassert i sporet slik at den er vanntett. 4. Sett dekselet på igjen, og vri det med klokken til CLOSE (Lukk). Skifte batteri i pulssensoren 1. Jekk opp batteridekselet ved hjelp av klemmen på stroppen. (B1) 2. Fjern det gamle batteriet fra batteridekselet med en spiss, lang gjenstand i passende størrelse, for eksempel en tannpirker. Vi anbefaler bruk av et verktøy som ikke er av metall. Vær forsiktig slik at du ikke skader batteridekselet. 3. Sett batteriet inn i dekselet slik at den negative (-) siden vender utover. Pass på at tetningsringen sitter på plass i sporet for å sikre vanntetthet. 4. Juster tappen på batteridekselet etter sporet på kontakten, og trykk batteridekselet tilbake på plass. Du skal da høre en klikkelyd. 18 Viktig informasjon

19 NORSK Forholdsregler Treningscomputeren fra Polar viser prestasjonsindikatorer. Den viser nivået av fysiologisk belastning og intensitet under treningsøkten. Den er ikke beregnet til annen bruk. Slik reduserer du risiko under trening Trening kan medføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, bør du svare på følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på noen av disse spørsmålene, bør du kontakte lege før du påbegynner et treningsprogram. Har du vært fysisk inaktiv de siste fem årene? Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet? Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner? Har du tidligere hatt pusteproblemer? Har du symptomer på noen sykdom? Er du i en rekonvalesensperiode etter alvorlig sykdom eller medisinsk behandling? Bruker du pacemaker eller en annen implantert elektronisk innretning? Røyker du? Er du gravid? I tillegg til treningsintensitet må du være klar over at medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma, pustebesvær med mer, samt noen energidrikker, alkohol og nikotin, også kan påvirke hjerterytmen. Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte, eller du føler deg svært sliten under trening, anbefales det at du avslutter treningen eller fortsetter med lettere intensitet. Obs! Hvis du bruker pacemaker, kan du bruke Polar treningscomputere. I teorien skal ikke Polar-produkter kunne forårsake forstyrrelser på pacemakere. I praksis finnes det ingen dokumentasjon som kan tyde på at noen noensinne har opplevd forstyrrelser. På grunn av det store mangfoldet av utstyr som er tilgjengelig, kan vi imidlertid ikke utstede en offisiell garanti om at våre produkter er egnet til bruk med alle pacemakere eller annet implantert utstyr. Hvis du er i tvil, eller du opplever uvanlige symptomer mens du bruker Polar-produktene, råder vi deg til å konsultere lege eller kontakte produsenten av det implanterte utstyret for å verifisere sikkerheten i ditt tilfelle. Viktig informasjon 19

20 Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om en allergisk reaksjon på grunn av produktet, bør du sjekke de oppførte materialene i kapittelet Tekniske spesifikasjoner. For å unngå at huden skal reagere på pulssensoren, kan du bære den over en skjorte, men fukt skjorten godt under elektrodene for å sikre at sensoren fungerer uten feil. Den kombinerte virkningen av fukt og intens slitasjekontakt kan føre til at noe av den svarte fargen smitter av fra overflaten på pulssensoren og setter flekker på lyse klær. Hvis du bruker parfyme eller insektmiddel på huden, må du passe på at det ikke kommer i kontakt med treningscomputeren eller pulssensoren. Treningsutstyr med elektroniske eller elektriske komponenter kan forårsake forstyrrelser. Prøv følgende for å løse disse problemene: 2. Flytt på treningscomputeren til du finner et område der den ikke viser forstyrrelser eller blinker med hjertesymbolet. Forstyrrelsene er ofte verst rett foran displaypanelet på utstyret, mens venstre eller høyre side av displayet kan være relativt fritt for forstyrrelser. 3. Ta på deg pulssensoren igjen og hold klokken i dette forstyrrelsesfrie området så langt det lar seg gjøre. Hvis FT80 fortsatt ikke fungerer, kan utstyret avgi for mye elektromagnetisk støy til at trådløs hjertefrekvensmåling er mulig. FT80 kan brukes mens du svømmer. For at den skal holde seg vanntett må du ikke trykke på knapper under vann. Gå til hvis du vil ha mer informasjon. 1. Ta av pulssensoren fra brystet, og bruk treningsutstyret på vanlig måte. 20 Viktig informasjon

21 NORSK Tekniske spesifikasjoner Treningscomputer Batteritype CR 2025 Batteriets levetid Gjennomsnittlig 8 måneder (ved trening 1 t/dag, 7 ganger i uken) Tetningsring for O-ring 23,0 x 0,6, EPDM-materiale batterilokk Driftstemperatur -10 C til 50 C Materiale i stroppen Polyuretan Bakdeksel og spenne Rustfritt stål i overensstemmelse med EU-direktivet 94/27/EU og tillegget 1999/C 205/05 om utskillelse av nikkel fra produkter som er utviklet for å komme i direkte kontakt med huden over lengre tid. Klokkens nøyaktighet Bedre enn ± 0,5 sekunder/dag ved temperatur på 25 C. Nøyaktighet for måling ± 1% eller ± 1 bpm, avhengig av av hjertefrekvens hvilken verdi som er størst. Definisjonen gjelder ved stabile tilstander. Vanntetthet 50 m (egnet for bading og svømming) Pulssensor Batteritype CR 2025 Batteriets levetid Gjennomsnittlig 1500 timers bruk Tetningsring for O-ring 20,0 x 0,90, silikonmateriale batteri Driftstemperatur -10 C til 50 C Kontaktmateriale ABS Materiale i stroppen 38 % polyamid, 29 % polyuretan, 20 % elastan, 13 % polyester Vanntetthet 30 m (egnet for bading og svømming) Grenseverdier Kronometer 23 t 59 min 59 s Hjertefrekvens bpm Total tid t 59 min 59 s Totalt antall kalorier kcal/cal Totalt antall treninger Fødselsår Maksimal hastighet 199,9 km/t med GPS-sensor Maksimal hastighet 29,5 km/t med fotsensor Viktig informasjon 21

22 Polar FlowLink og Polar WebSync 2.1 (eller nyere) Systemkrav: PC MS Windows (7/XP/Vista), 32 biters, Microsoft.NET Framework Version 2.0 Intel Mac OS X 10.5 eller nyere Polar FT80-treningscomputeren innbefatter bruk av blant annet følgende patenterte teknologier: OwnZone -vurdering for å fastsette personlige målgrenser for hjertefrekvens for den aktuelle dagen. OwnCode -kodet overføring. OwnIndex -teknologi for kondisjonstest. OwnCal personlig kaloriberegning. WearLink -teknologi for måling av hjertefrekvens. FlowLink -dataoverføring. Begrenset internasjonal Polar-garanti Garantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende nasjonale eller statlige bestemmelser og heller ikke forbrukerens rettigheter i forhold til forhandleren basert på salgs-/kjøpskontrakt. Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt av Polar Electro Inc. til forbrukere som har kjøpt dette produktet i USA eller Canada. Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt av Polar Electro Oy til forbrukere som har kjøpt dette produktet i andre land. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. gir den opprinnelige forbruker/kjøper av dette utstyret to (2) års garanti fra kjøpsdatoen. Garantien dekker material- og produksjonsfeil på produktet. Kvitteringen fra det opprinnelige kjøpet anses som ditt kjøpsbevis! Garantien dekker ikke batteriet, vanlig slitasje, skader forårsaket av feil bruk av produktet, ulykker, mislighold i henhold til produsentens anvisninger, mangelfullt vedlikehold, kommersiell bruk, ødelagt emballasje og heller ikke armbindet, den elastiske stroppen eller sportstøy fra Polar. 22 Viktig informasjon

23 NORSK Garantien dekker ingen feil, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i produktet eller som kan knyttes til det. Varer som er kjøpt brukt, dekkes ikke av garantien på to (2) år, med mindre dette på annen måte fremgår av det lokale lovverket. I løpet av garantiperioden repareres et defekt produkt eller produktet byttes ut mot et nytt hos et godkjent Polar-servicesenter, uansett hvilket land det ble kjøpt i. Garantien for et hvilket som helst produkt er begrenset til land der produktet opprinnelig ble markedsført. Copyright 2013 Polar Electro Oy, FIN KEMPELE, Finland. Med enerett. Ingen deler av denne brukerhåndboken kan brukes eller reproduseres i noen form eller på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Polar Electro Oy. Navnene og logoene i denne brukerhåndboken eller på pakningen til produktet er varemerker tilhørende Polar Electro Oy. Navnene og logoene som er merket med -symbol i denne brukerhåndboken eller på pakningen til produktet, er registrerte varemerker tilhørende Polar Electro Oy. Windows er et registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation, og Mac OS er et registrert varemerke tilhørende Apple Inc. Polar Electro Oy er et ISO 9001:2008-sertifisert selskap. Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet 93/42/EEC, 1999/5/EC og 2011/65/EU. Den relevante samsvarserklæringen finner du på Informasjon om regelverk er tilgjengelig på Viktig informasjon 23

24 Denne overkryssede avfallsbeholderen viser at Polar-produkter er elektronisk utstyr, som er omfattet av direktivet 2012/19/EU fra EU-parlamentet og av direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), og at batterier og akkumulatorer som brukes i produktene, omfattes av direktivet 2006/66/EC fra EU-parlamentet og av direktivet fra 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og denne typen avfallsprodukter. Disse produktene, samt batterier/akkumulatorer i Polar-produktene, skal derfor avhendes separat i EU-land. Denne merkingen viser at produktet er beskyttet mot elektrisk støt. Ansvarsfraskrivelse Innholdet i denne brukerhåndboken er kun til informasjon. Produktene som beskrives i brukerhåndboken, kan endres uten forvarsel med bakgrunn i fabrikantens kontinuerlige utviklingsprogram. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. påstår ikke og gir ingen garantier for at innholdet i denne brukerhåndboken og de produkter som er beskrevet i den, er riktige. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. står ikke ansvarlige for skader, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i denne brukerhåndboken eller som er knyttet til bruken av dette materialet eller til produktene som er beskrevet i brukerhåndboken. Produsert av Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN KEMPELE. Tlf: , Faks: , 24 Viktig informasjon

25 Download full user manual Strength Training Guidance STAR Training Program Compatible with: GymLink Fitness Test Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FI KEMPELE Tel Fax Training Load.01

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Polar RS300X. Brukerveiledning

Polar RS300X. Brukerveiledning Polar RS300X Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOMME I GANG... 4 Bli kjent med Polar RS300X... 4 Knapper på klokken og menystruktur... 5 Start med grunninnstillingene... 6 Symboler på displayet...

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

Polar RS400. Hurtigveiledning

Polar RS400. Hurtigveiledning Polar RS400 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 4 2. SLIK KOMMER DU I GANG... 5 Grunninnstillinger... 5 Menystruktur... 7 3. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 8 Slik bærer

Detaljer

Polar F11. Brukerveiledning

Polar F11. Brukerveiledning Polar F11 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F11... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 Oppfølging... 22 Filer... 23 Dataoverføring... 27 2. FØR

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 Innholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 2. KOMME I GANG... Måle hjulstørrelse... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6. KUNDESERVICEINFORMASJON... 15 Stell

Detaljer

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor.

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Detaljer

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南 POLAR H6 User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning POLAR G5 GPS-SENSOR Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G5 GPS-sensor. G5 gir deg data om hastighet, distanse og geografisk plassering samt ruteinformasjon under alle

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 8 M400 8 H7 pulssensor 9 USB-kabel 9 Polar Flow-appen 9 Polar FlowSync-programvare 9 Polar Flow-nettjenesten 9 Kom i gang 10 Lad batteriet 10 Batteriets

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programvare 11 Polar Flow-nettjenesten 11 Kom i gang 12 Lad batteriet 12

Detaljer

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTDELER... 3 2. INNLEDNING... 4 3. INSTALLER POWER OUTPUTSENSOR... 6 Installer kadenssmagneten... 7 4. INSTALLER BATTERIHOLDER...

Detaljer

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM Du kan overføre data mellom treningscomputeren og nettjenesten polarpersonaltrainer.com med Polar WebSync 2.x-programvare og en Polar DataLink-dataoverføringsenhet,

Detaljer

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok SUUNTO QUEST Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsregler:................................................ 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 11 V800 11 H7 pulssensor* 12 USB-kabel 12 Polar Flow-appen 12 Polar FlowSync-programvare 12 Polar Flow-nettjenesten 12 Kom i gang

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

SUUNTO M4 Brukerhåndbok

SUUNTO M4 Brukerhåndbok SUUNTO M4 Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsforholdsregler:...................................... 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

Innledning 8. Polar Pro Team-dokkingstasjon 8. Polar Pro-sensoren 8. Polar Team Pro-appen 9. Polar Team Pro-nettjenesten 9. ipad (selges separat) 9

Innledning 8. Polar Pro Team-dokkingstasjon 8. Polar Pro-sensoren 8. Polar Team Pro-appen 9. Polar Team Pro-nettjenesten 9. ipad (selges separat) 9 INNHOLD Innledning 8 Polar Pro Team-dokkingstasjon 8 Polar Pro-sensoren 8 Polar Team Pro-appen 9 Polar Team Pro-nettjenesten 9 ipad (selges separat) 9 Fakta og funksjoner 10 Polar Pro-sensoren 10 Polar

Detaljer

Polar CS600 Brukerhåndbok

Polar CS600 Brukerhåndbok Polar CS600 Brukerhåndbok Innhold 1. INNLEDNING... 5 2. DELER AV SYKKELCOMPUTEREN... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... 6 Slik måler du hjulstørrelsen... 6 Grunninnstillinger... 7 Menystruktur... 8 4. FORBEREDE

Detaljer

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken...

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... 3 3 3 4 2. KOM I GANG... Koble til Polar Loop... Last ned og installer Polar FlowSync... Bli med

Detaljer

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Detaljer

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S520 S510 NOR A.fh8 30.1.2002 15:54 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Display symbols Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Tlf.nr. +358-8-520 2100 Faks +358-8-520 2300 www.polar.fi Indikerer en pågående pulsmåling, og blinker i takt med

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u k e r v e i l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer