Polar FT80. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Polar FT80. Brukerveiledning"

Transkript

1 Polar FT80 Brukerveiledning

2 Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer... 4 Knappene og menystrukturen på klokken... 5 Symboler i displayet... 6 Start med grunninnstillingene FØR TRENING... 8 Aktiver ditt Polar STAR treningsprogram... 8 Endre/avslutte treningsprogrammet Test kondisjonsnivået ditt TRENING Slik bærer du senderen Start treningen Optimaliser styrketreningen med råd om hjertefrekvens Start trening med OwnZone Mens du trener Avslutte treningen Bruke stoppeklokken ETTER TRENING Tilbakemelding fra treningen Ukentlig oppfølging Slik ser du gjennom treningsdataene Følge med på kondisjonstestresultater Husk å slappe av Følge med på OwnRelax-resultater Overføring av data INNSTILLINGER... 33

3 Klokkeinnstillinger Treningsinnstillinger Brukerinformasjon Generelle innstillinger Tilbehørsinnstilling Kalibrering av fotsensor* VIKTIG INFORMASJON Ta vare på produktet Service Slik skifter du batterier Forholdsregler Feilsøking Tekniske spesifikasjoner Garanti og ansvarsfraskrivelse... 46

4 1. KOM I GANG Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer Polar FT80 treningscomputer registrerer og viser hjertefrekvens og andre data under trening. WearLink + senderen overfører hjertefrekvenssignalet til treningscomputeren. Senderen består av en kontakt og en stropp. Du kan enkelt overføre data mellom FT80 og nettjenesten polarpersonaltrainer.com ved hjelp av Polar FlowLink TM - og WebSync-programvaren. Den siste versjonen av denne brukerhåndboken kan lastes ned fra 4 Kom i gang

5 Knappene og menystrukturen på klokken OPP Juster verdier Bla gjennom menyen Bla gjennom valglister Endre klokkens utseende med et langt trykk i Tidsvisningen OK Velg treningstype og treningsinnstillinger Bekreft valg NED Juster verdier Bla gjennom menyen Bla gjennom valglister TILBAKE Gå ut av menyen Gå tilbake til forrige nivå Avbryt valg La innstillingene være uendret Med et langt trykk går du tilbake til Tidsvisningen LYS Lys i displayet Med et langt trykk går du til hurtigmenyen i Tidsvisning (for å låse knappene, stille inn alarmen eller velge tidssone) eller under trening (for å justere treningslyder eller låse knappene) Kom i gang 5

6 Symboler i displayet Symbol Beskrivelse Lavt batterinivå i klokken. Alarmen er aktiv. Lydene er av. Tid 2 er i bruk. Du har en eller flere nye meldinger. Tastelåsen er aktiv. Polar S1 fotsensor er i bruk. Hvis symbolet blinker, prøver FT80 å opprette en tilkobling til fotsensoren. Polar G1 GPS sensor er i bruk. Hvis symbolet blinker, prøver FT80 å opprette en tilkobling til GPS sensor, eller GPS sensor prøver å etablere en forbindelse med satellittene. Hjertefrekvensen registreres. 6 Kom i gang

7 Start med grunninnstillingene Trykk på og hold nede en hvilken som helst knapp i ett sekund for å aktivere FT80. Når den først er aktivert, kan den ikke slås av. 1. Velg Language (Språk) med knappen OPP, og bekreft med OK. 2. Please enter basic settings (Legg inn grunninnstillingene) kommer opp. Trykk på OK. 3. Velg Time format (Tidsformat). 4. Legg inn Time (Tid). 5. Legg inn Date (Dato) 6. Velg Units (Enheter). Velg metriske (kilo, centimeter, KCAL) eller britiske (pund, fot, CAL). 9. Legg inn Date of birth (Fødeselsdato). 10. Legg inn Sex (Kjønn). 11. Settings OK? (Er innstillingene OK?) kommer opp. Velg Yes (Ja) for å godta og lagre innstillingene. Basic settings complete (Grunnleggende innstillinger fullført) vises, og FT80 går til tidsmodus. Velg No (Nei) for å endre innstillinger. Please enter basic settings (Legg inn grunninnstillingene) kommer opp. Legg inn grunninnstillingene på nytt. For å endre de personlige innstillingene senere kan du se på Innstillinger. 7. Legg inn Weight (Vekt). 8. Legg inn Height (Høyde). Kom i gang 7

8 2. FØR TRENING Aktiver ditt Polar STAR treningsprogram Det innstillbare, personlig tilpassede og innebygde Polar STAR treningsprogrammet gir deg optimale intensitets- og tidsmål. FT80 gir deg tilbakemelding på resultatene dine etter hver treningsøkt og en gang i uken. FT80 oppretter et treningsprogram basert på personlig informasjon (vekt, høyde, alder og kjønn), kondisjonsnivå, aktivitetsnivå og treningsmål. Ved å analysere de ukentlige treningsresultatene og kondisjonsnivået gir FT80 deg treningsråd for påfølgende uke. Treningsprogrammet tilpasses til treningsvanene dine og til ditt endrede kondisjonsnivå. 1. I tidsvisningen velger du Menu > Applications > Training program > Create new program (Meny > Applikasjoner > Treningsprogram > Opprett nytt program) og Yes (Ja). 2. Hvis du ikke har utført Polar Fitness Test eller det kreves et nytt testresultat, ber FT80 deg om å utføre testen. For mer informasjon, se Test kondisjonsnivået ditt. 3. Velg treningsmål: Improve fitness (Forbedre kondisjonen) for å forbedre ditt nåværende kardiovaskulære kondisjonsnivå (som omfatter hjerte og blodkar),hvis du er i stand til å trene regelmessig. Maximize fitness (Maksimere kondisjonen) for å maksimere ditt nåværende kardiovaskulære kondisjonsnivå, og hvis du har trent regelmessig i minst uker og trening nesten hver dag ikke er et problem for deg. 4. Training program created! (Treningsprogrammet er opprettet!) kommer opp. 8 Før trening

9 5. Neste, View week targets? (Se på ukesmål?) kommer opp. Velg Yes (Ja) for å se tids- og kalorimålene for den første treningsuken. Hvis du velger No (Nei). Training program active! (Treningsprogram aktivt!) vises og FT80 går tilbake til Tidsvisning. Time target (Tidsmål) Treningstidmål for uken Calorie target (Kalorimål) Kaloriforbrukmål for uken 6. Trykk på NED og OK for å vise treningstidmål for tre ulike intensitetssonemål. Trykk på NED for å endre visning. Se følgende side for mer informasjon om sonene. Time target for zone 1 (Tidsmål for sone 1) Stolpene indikerer tidsmålene for ulik intensitet. Stolpene fylles opp etter hvert som du trener. Tidsmålet for intensitetssone 1 for uken vises i den nederste raden. 7. Du har nå aktivert treningsprogrammet ditt. Trykk på og hold nede tilbake knappen for å gå tilbake til Tidsvisning. Før trening 9

10 For å se på de ukentlige målene senere velger du Menu > Applications > Training Program > View week targets (Meny > Applikasjoner > Treningsprogram > Se på ukesmål). Sone % av maxpuls Treningsfordeler Sone % Fordeler: øker den maksimale ytelseskapasiteten Oppleves som: tretthet i musklene og tung pusting Anbefales for: brukere i god form for korte treningsøkter Sone % Fordeler: bedrer den aerobe kondisjonen Oppleves som: god, lett pusting, moderat svetting Anbefales for: alle for typiske treningsøkter med moderat lengde Sone % Fordeler: forbedrer den grunnleggende utholdenheten og bidrar til restituering Oppleves som: komfortabel, lett pusting, lav belastning for musklene, lett svetting Anbefales for: alle Feilsøking User information missing (Brukerinformasjon mangler) kommer opp > Legg inn den manglende brukerinformasjonen. Fitness test result required (Resultat fra Kondisjonstest må oppgis) kommer opp > Du må gjennomføre kondisjonstesten. Les mer om trening i Treningsartikler på 10 Før trening

11 Endre/avslutte treningsprogrammet Slik endrer du treningsmål (fra Improve Fitness (Forbedre kondisjonen) til Maximize Fitness (Maksimere kondisjonen)): Velg Menu > Applications > Training program > Change program (Meny > Applikasjoner > Treningsprogram > Endre program) for å opprette et nytt program. Slik avslutter du det aktive treningsprogrammet: Velg Menu > Applications > Training program > End program > End Program? (Meny > Applikasjoner > Treningsprogram > Avslutte program > Avslutte program?) og Yes (Ja). Resultatene for programmet vises: Before/After (Før/Etter): Resultatene fra kondisjonstesten (OwnIndex) før og etter programmet. Hvis du vil vise resultatene fra det forrige programmet på en senere dato, velger du Menu > Applications > Training program > Results of past prog. (Meny > Applikasjoner > Treningsprogram > Resultater fra tidligere program). Start date/duration (Startdato/Varighet): Startdatoen og varigheten for treningsprogrammet. Excel. weeks/calories (Gode uker/kalorier): Antallet gode treningsuker kontra det totale antall treningsuker og kalorier som er forbrukt i løpet av programmet. Før trening 11

12 Test kondisjonsnivået ditt For å trene riktig og overvåke fremgangen er det viktig å kjenne ditt nåværende kondisjonsnivå. Polar Fitness Test TM er en enkel og hurtig måte å måle din kardiovaskulære kondisjon og aerobe kapasitet på. Testen utføres i hviletilstand. Testresultatet er en verdi som kalles OwnIndex. OwnIndex kan sammenlignes med maksimalt oksygenopptak (VO 2max ), som er et vanlig mål på aerob kapasitet. For mer informasjon, se Slik tolker du resultatene fra kondisjonstesten. OwnIndex-verdien påvirker nøyaktigheten av treningsprogrammet og kaloriberegningen under trening. Testen er utarbeidet for voksne med god helse. For å sikre pålitelige testresultater må du sørge for følgende: Unngå forstyrrelser. Jo mer avslappet du er og jo roligere testmiljøet er, desto mer nøyaktig blir testresultatet (for eksempel, ikke TV, telefon eller prating). Unngå harde fysiske anstrengelser, alkohol og stimulerende legemidler som du ikke har fått resept på, på testdagen og dagen før. Unngå å spise et tungt måltid eller røyke de siste 2 til 3 timene før testen. Alltid gjennomføre testen under like forhold og til samme tidspunkt på dagen. Angi nøyaktig brukerinformasjon. 12 Før trening

13 Slik utfører du Polar Fitness Test 1. Ha på deg senderen, legg deg ned og slapp av i 1-3 minutter. 2. I Tidsvisning velger du Menu > Applications > Fitness test > Start test (Meny > Applikasjoner > Kondisjonstest > Start test). Kondisjonstesten starter når FT80 har funnet hjertefrekvensen din. 3. Cirka 5 minutter senere vil en pipelyd indikere at testen er avsluttet, og testresultatet vises. 4. Trykk på OK. UPDATE VO 2max? (Oppdatere VO2max?) kommer opp. Feilsøking Set activity level of past three months (Still inn aktivitetsnivået for de tre siste månedene) vises > Still inn aktivitetsnivået (se Innstilinger for mer informasjon). Activity level set (Aktivitetsnivå innstilt) vises, og testen starter. Fitness Test Failed (Kondisjonstesten mislyktes) vises, eller det vises ingen hjertefrekvens > Testen mislyktes. Kontroller at elektrodene på senderen er fuktige nok og at den elastiske stroppen sitter stramt nok rundt brystkassen. Hvis kondisjonstesten mislykkes, erstattes ikke den forrige OwnIndex-verdien. 5. Velg Yes (Ja) for å lagre testresultatet i brukerinnstillingene og i OwnIndex-resultatene. Velg No (Nei) bare hvis du kjenner til din egen VO 2max -verdi, og hvis den avviker mer enn ett kondisjonsnivå (se tabellen på neste side) fra OwnIndex-resultatet. OwnIndex-verdien lagres bare i OwnIndex-resultatene. Før trening 13

14 Slik tolker du resultatene fra kondisjonstesten Tolk OwnIndex-verdiene ved å sammenligne de individuelle verdiene og endringer i disse over tid. OwnIndex kan også tolkes på grunnlag av kjønn og alder. Finn din OwnIndex i tabellen til høyre, og se hvordan den kan sammenlignes mot andre av samme kjønn og alder. Denne klassifiseringen er basert på en gjennomgang av 62 studier hvor VO 2max ble målt direkte hos friske, voksne personer i USA, Canada og sju europeiske land. Kilde: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, Før trening

15 3. TRENING Slik bærer du senderen Ha på deg senderen for å måle hjertefrekvensen. 1. Fukt elektrodeområdene på stroppen under rennende vann. 2. Fest kontakten til stroppen. Juster lengden på stroppen slik at den sitter godt og er komfortabel. 3. Fest stroppen rundt brystet, rett nedenfor brystmusklene, og fest hekten til den andre enden av stroppen. 4. Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger godt mot huden og at Polar-logoen på kontakten står riktig vei, midt på brystet. Løsne kontakten fra stroppen etter hver gangs bruk for å maksimere levetiden til batteriet i senderen. Svette og fuktighet kan holde elektrodene våte slik at senderen konstant er aktivert. Dette vil forkorte levetiden til batteriet i senderen. Du finner detaljerte vaskeanvisninger i kapittelet Viktig informasjon. For videoveiledninger kan du gå til Trening 15

16 Start treningen 1. Ha på deg senderen og klokken. 2. Trykk på OK og velg Start training (Start trening), eller trykk lenge på OK når du vil starte registreringen av treningsøkten. Hvis du vil endre lyder, visning av hjertefrekvens eller andre treningsinnstillinger før du starter treningsøkten, velger du Training Settings (Treningsinnstillinger). Se delen Innstillinger for mer informasjon. Feilsøking Treningsøkten lagres bare hvis registreringen har pågått i mer enn ett minutt. Optimaliser styrketreningen med råd om hjertefrekvens Styrketrening med Polar FT80 hjelper deg til å effektivt forbedre muskelstyrken og -kraften ved å styre hjertefrekvensen for restitusjon mellom treningssett i en økt. 1. Opprett opptil tre treningsøkter i polarpersonaltrainer.com, og last ned øktene til FT80. Se Overføring av data for mer informasjon. 2. Når du har lastet ned treningsøkter til FT80, trykker du på OK og trykker på nytt for å velge Start strength training (Start styrketrening). Trykk på OK for å starte oppvarmingsøkten, og trykk på OK igjen etter oppvarming. Da vil Start workout? (Starte treningen?) komme opp. Velg Yes (Ja), og trykk på OK. Velg treningsøkt og trykk OK. Velg treningen du vil utføre fra treningslisten. Trykk på OK for å starte treningen med det første settet. 16 Trening

17 Hjertefrekvensgraf Navn på treningen Hjertefrekvens som tall og graf Antall sett, repetisjoner og vekt 3. Når du har fullført et sett, gir FT80 deg beskjed om optimal restitusjonstid. Sett deg og vent til hjertefrekvensgrafen når den stiplede linjen på displayet og du hører en pipelyd. Da er du tilstrekkelig restituert. Start next set! (Start neste sett!) kommer opp. 4. Når du har fullført alle settene i en treningsøkt, trykker du på OK. Exercise completed? (Trening fullført?) kommer opp. Velg Yes (Ja) for å lagre treningsdataene. Treningssettet er nå fjernet fra treningslisten i økten. 5. Velg treningstypen du nå vil utføre, og fullfør treningsøkten. 6. Etter trening bør du gjennomføre en passende nedkjølingsøkt. Trykk to ganger på TILBAKE for å stoppe nedkjølingsøkten. Overfør data til polarpersonaltrainer.com for enkel oppfølging av hvordan kondisjonsnivået utvikler seg. Se Overføring av data for mer informasjon. Trening 17

18 Hvis du ennå ikke har lastet ned treningsøkter fra polarpersonaltrainer.com, vil FT80 likevel veilede deg gjennom styrketrening ved å varsle deg om hvor lenge du bør hvile mellom hvert sett. 1. Trykk på OK, og velg Start strength training (Start styrketrening). Hjertefrekvensgraf Hjertefrekvens som tall og graf 2. Når du har fullført et sett, gir FT80 deg beskjed om optimal restitusjonstid. Sett deg og vent til hjertefrekvensgrafen når den stiplede linjen på displayet og du hører en pipelyd. Da er du tilstrekkelig restituert. Start next set! (Start neste sett!) kommer opp. Utfør treningen og fullfør treningsøkten. 3. Etter treningsøkten overfører du data til polarpersonaltrainer.com for enkel oppfølging av kondisjonsnivåutviklingen. Se Overføring av data for mer informasjon. Hvis du har aktivert STAR-treningsprogrammet, legges styrketreningsøktene du har utført automatisk til i ukentlige treningsresultater. 18 Trening

19 Start trening med OwnZone Start av hver økt med OwnZone-fastsettelse garanterer sikre, effektive og individuelle hjertefrekvenssoner. Du bør minst kontrollere OwnZone: når du endrer treningsmiljø eller sport når du trener etter mer enn én ukes pause hvis du ikke har restituert deg fra forrige økt / ikke føler deg bra / er stresset etter at du har endret brukerinformasjon OwnZone-fastsettelse tar bare fem minutter og kan utføres som oppvarming til en hvilken som helst sport. Hvis et treningsprogram er aktivert og du aktivt bruker denne fastsettelsen, innlemmer FT80 dine langsiktige resultater når programmål oppdateres. 1. Ha på deg senderen og klokken. 2. Trykk på OK og velg Start with OwnZone (Start med OwnZone). Følg instruksjonene på displayet. Start langsomt og hold hjertefrekvensen til under 100 spm/ 50 % HRmax. Etter hvert minutt øker du hastigheten gradvis med om lag 10 spm/ 5 % HR max. Walk slowly (Gå langsomt) i 1 min. Walk (Gå) i normalt tempo i 1 min. Walk fast (Gå raskt) i 1 min. Jog (Jogg) i 1 min. Run (Løp) i 1 min. Speed up (Øk hastigheten). 3. Når de individuelle OwnZone-grensene fastsettes under prosessen, vises New limits in use (Nye grenser i bruk). Fortsett med treningen som normalt. Feilsøking Hvis fastsettlesen av OwnZone mislykkes og du har bestemt OwnZone-grensene dine tidligere, kommer meldingen Previous limits in use (Tidligere grenser i bruk) opp. Hvis du ikke har bestemt OwnZone-grensene dine ennå, kommer meldingen Age-based limits in use (Aldersbaserte grenser i bruk) opp. OwnZone-fastsettelsen mislykkes hvis hjertefrekvensen stiger for raskt under fastsettelsen av OwnZone, eller hvis hjertefrekvensen er for høy ved starten av testen. Trening 19

20 Mens du trener Følgende informasjon vises under en treningsøkt. Trykk på OPP/NED for å endre visning. Varigheten på treningen vises i hver visning. I sone 1, 2 eller 3 (vises under kardiovaskulær trening) Treningstid i indikert sone Hjertefrekvens Hjertesymbolet indikerer sonen du befinner deg i Hjertefrekvens Hjertefrekvensen under trening Klokkeslett Kalorier Kaloriforbruk under trening 20 Trening

21 Distanse Treningsdistanse (GPS-sensor eller fotsensor kreves som tilbehør for å vise distansedata) Hastighet Treningshastighet (GPS-sensor eller fotsensor kreves som tilbehør for å vise hastighetsdata) Ukesmål (vises under kardiovaskulær trening hvis treningsprogrammet er aktivt) Ukentlige intensitetssonemål og reell treningstid i hver sone Hvis du vil åpne hurtigmenyen under trening, trykker du på og holder nede LYS. Hurtigmenyen er en snarvei til låsing av knapper, justering av treningslyder og kalibrering av fotsensoren, hvis den brukes. Låse en sone: Når du er i en ønsket sone under en treningsøkt, kan du låse den ved å trykke på OK i ett sekund. Når du for eksempel har oppnådd ukesmålet for sone 1 og 3, kan du låse sone 2. Sonealarmen hjelper deg med å holde deg innenfor den låste sonen. HeartTouch: Kontroller tiden under treningsregistreringen ved å føre klokken opp mot senderen. Sett HeartTouch-funksjonen til On/Off (Av/På) i Menu > Settings > Training Settings > HeartTouch (Meny > Innstillinger > Treningsinnstillinger > HeartTouch). Trening 21

22 Avslutte treningen 1. Trykk på tilbake knappen for å avslutte treningsregistreringen midlertidig. 2. Trykk en gang til på TILBAKE for å avslutte registreringen helt. 3. Du mottar umiddelbar tilbakemelding på treningsøkten. Se Etter trening for mer informasjon. Løsne kontakten fra stroppen på begge sider og skyll delene under rennende vann etter bruk. Vask stroppen regelmessig i vaskemaskin på 40ºC etter hver femte gang den brukes. Bruke stoppeklokken Bruk stoppeklokken til å ta tiden (for eksempel når du skal registrere etappetider). 1. Velg Menu > Applications > Stopwatch (Meny > Applikasjoner > Stoppeklokke). 2. Start tidtakingen ved å trykke på OK. 3. Under tidtaking kan du trykke på OK for å starte registreringen av en ny etappe. 4. Trykk på TILBAKE for å stanse stoppeklokken. Resultatet for tidtakingen oppbevares i minnet på FT80 inntil du tilbakestiller stoppeklokken. Bla gjennom tidtakingsresultatene med OPP/NED, og tilbakestill stoppeklokken ved å trykke på og holde nede LYS KNAPPEN. 22 Trening

23 4. ETTER TRENING Tilbakemelding fra treningen Følgende treningstilbakemelding vises når du avslutter registreringen av en treningsøkt. Effect (Effekt) Intensity (Intensitet) Zone limits (Sonegrenser) Calories/Calories fat (Kalorier/Fettkalorier) Average/Maximum (Gjennomsnitt/Maksimum) Duration (Varighet) Average/Maximum (Gjennomsnitt/Maksimum) Distance/Duration (Distanse/Varighet) This week (Denne uken) Treningseffekt tilbakemelding Se neste side for mer informasjon. Tid som er brukt i sone 1, 2 og 3. OwnZone-grenser (vises hvis OwnZone var i bruk). Forbrukte kalorier under treningsøkten samt fettprosent. Gjennomsnittlig og maksimal hjertefrekvens under treningsøkten. Varighet av treningsøkten. Gjennomsnittlig og maksimal hastighet under økten (vises bare hvis GPS-sensor/fotsensor var i bruk som tilleggsutstyr). Distanse og varighet for økten (vises bare hvis GPS-sensor/fotsensor var i bruk som tilleggsutstyr). Dine mål for denne treningsuken og resultatene du har oppnådd så langt (vises hvis treningsprogrammet er aktivt). Etter trening 23

24 Én av følgende tilbakemeldinger på treningseffekten vises: Fat burn improving (Forbedring i forbrenning av fett) Fitness improving (Kondisjonsforbedring) Maximal perform. improving (Forbedring av din maksimale kondisjon) Strength training (Styrketrening) Trening med lav intensitet forbedrer kroppens evne til å forbrenne fett. Trening med moderat intensitet forbedrer den kardiovaskulære kondisjonen. Trening med høy intensitet forbedrer din maksimale ytelse. Styrketrening forbedrer kroppens styrkenivå og spenst, og bedrer helsen. Hvis du trener tilstrekkelig på mer enn ett intensitetsnivå, vil dessuten økten gi flere effekter. Fat burn and fitness improving (Fettforbrenningen og kondisjonen blir bedre) Treningen forbedrer i første rekke kroppens evne til å forbrenne fett, men også den kardiovaskulære kondisjonen. Fitness and fat burn Treningen forbedrer i første rekke din kardiovaskulære kondisjon, men også kroppens evne til å improving (Forbedring av kondisjon og forbrenne fett. fettforbrenning) Max. perf. and fitness improving (Maks. ytelse og kondisjonsforbedring) Treningen forbedrer i første rekke din maksimale ytelse, men også kondisjonen. 24 Etter trening

25 Ukentlig oppfølging NORSK FT80 vurderer automatisk fremgangen. En konvolutt minner deg på å sjekke treningsresultatene for forrige uke. Trykk på OPP for å åpne konvolutten og vise et sammendrag av treningsuken. Week targets achieved (Ukesmål oppnådd) Results (Resultater) Du har oppnådd dine ukentlige mål. Perfekt! / Godt gjort! / Bra! / Kondisjonen er opprettholdt / God treningsuke / Ikke komplett treningsuke / God restitusjonsuke / Perfekt restitusjonsuke Hvis resultatet er perfekt, belønner FT80 deg med et trofé, som vises i Tidsvisning. Achieved/Week target (Oppnådd/Ukentlig mål) Achieved/Week target (Oppnådd/Ukentlig mål) Sessions (Økter) Achieved time per zone (Oppnådd tid per sone) This week (Denne uken) Oppnådd treningsvarighet kontra varigheten i det ukentlige målet. Forbrente kalorier kontra det ukentlige målet. Antall treningsøkter denne uken (vises også når treningsprogrammet ikke er aktivt). Tid som er brukt i sone 3, 2 og 1. Treningstips vises kun ved tilgang fra konvolutten. Se neste side for mer informasjon. Etter trening 25

26 Train a lot more (Tren mye mer) Du må trene mye mer for å få noen virkning. Train more (Tren mer) Train more in zone x (Tren mer i sone x) Train like last week (Tren som du gjorde sist uke) Train less in zone x (Tren mindre i sone x) Train a lot less in zone 3 (Tren mye mindre i sone 3) Take recovery week (Ta en restitusjonsuke) Du trener ikke nok for å få noen forbedring. Du må trene mer med høy/moderat/lav intensitet denne uken. Du gjorde en god jobb siste uke. Fortsett slik! Du bør trene mindre med høy/moderat/lav intensitet denne uken. Du bør trene mindre med høy intensitet denne uken. Du har ikke restituert deg fra forrige uke, som var for hard. Recovery week still needed Du har ikke restituert deg ennå; den siste uken var for hard. (Du trenger ennå en restitusjonsuke) Hvis du har aktivert treningsprogrammet mellom onsdag til søndag, vil den første fullstendige tilbakemeldingen bare gis etter at du har fullført den første fullstendige treningsuken. 26 Etter trening

27 Kondisjonstest FT80 minner deg på å gjennomføre kondisjonstesten ved å legge inn en konvolutt. Resultatet blir innlemmet i neste programoppdatering. 1. En konvolutt vises. Trykk på OPP for å åpne konvolutten. Time to test fitness (Tid for å teste kondisjonen) kommer opp. 2. Test fitness? (Teste kondisjonen?) Velg Yes (Ja) eller No (Nei). 3. Hvis du velger Yes (Ja) på å utføre en ny kondisjonstest, kan du gå til Test kondisjonsnivået ditt. Oppdatering av Polar STAR treningsprogrammet FT80 analyserer kontinuerlig fremgangen din og foretar justeringer ved å øke eller redusere de ukentlige treningsmålene. En konvolutt vises på displayet for å varsle deg når programmet er oppdatert. Trykk på OPP for å åpne konvolutten. Program has been updated (Programmet er oppdatert) vises. FT80 har analysert fremgangen din og tilpasset programtreningsmålene i henhold til dette. Time for a recovery week (Tid for restitusjonsuke) vises. For å optimalisere treningen trenger du en ideell balanse mellom trening og restitusjon. En restitusjonsuke gjør at kroppen kan restituere seg og venne seg til stimulansen som treningen har gitt. Etter at programmet er oppdatert: View week targets? (Se på ukesmål?) kommer opp. Velg Yes (Ja) for å vise de oppdaterte treningsmålene. Etter trening 27

28 Slik ser du gjennom treningsdataene Velg Menu > Data > Training files (Meny > Data > Treningsfiler) for å se informasjon om de siste 100 treningsøktene. Velg treningen du vil vise med OPP/NED. Hvis du vil slette en treningsfil, velger du Menu > Data > Delete files > Training file (Meny > Data > Slett filer > Treningsfil). Velg treningsfilen du vil slette. Delete file? (Slett fil?) vises. Velg Yes (Ja). Remove from totals? (Fjern fra totaler?) kommer opp. Hvis du vil fjerne filen fra totalene, velger du Yes (Ja). Hvis du vil slette alle treningsfiler, velger du Menu > Data > Delete files > All files (Meny > Data > Slett filer > Alle filer). Delete all files? (Slett alle filer?) kommer opp. Velg Yes (Ja). Velg Menu > Data > Week summaries (Meny > Data > Ukessammendrag) for å vise informasjon om de siste 16 treningsukene. Velg uken du vil vise med OPP/NED. Hvis du vil tilbakestille ukessammendragene, velger du Menu > Data > Reset week summaries (Meny > Data > Tilbakestille ukessammendrag). Vis totalt antall treningsøkter sammenlagt, varighet, forbrente kalorier, og ved bruk av GPS-sensor/fotsensor, distanse for ulike treningsøkter, fra og med forrige tilbakestilling i Menu > Data > Totals since xx.xx.xxxx (Meny > Data > Totaler siden xx.xx.xxxx). Hvis du vil tilbakestille totalene, velger du Menu > Data > Reset totals (Meny > Data > Tilbakestille totaler). 28 Etter trening

29 Følge med på kondisjonstestresultater Følg med på dine langsiktige testresultater i OwnIndex-resultater, som inneholder 47 av de siste OwnIndex-verdiene og datoene for testene. I gjennomsnitt tar det seks uker med regelmessig trening å forbedre din aerobe kondisjon merkbart. For å forbedre den aerobe kondisjonen din så effektivt som mulig må du trene store muskelgrupper. 1. Velg Menu > Applications > Fitness test > OwnIndex results (Meny > Applikasjoner > Kondisjonstest > OwnIndex-resultater). 2. OwnIndex-resultatgraf, resultat og dato for den siste testen vises. Trykk på OPP/NED for å vise tidligere OwnIndex-resultater. OwnIndex-graf Dato for testen Resultat for testen (OwnIndex) OwnIndex-resultatgraf NORSK For å slette en verdi velger du den verdien du vil slette med OPP/NED. Når verdien vises, trykker du på og holder nede LYS knappen inntil Delete this value? (Slett denne verdien?) kommer opp. Velg Yes (Ja). Etter trening 29

30 Husk å slappe av Polar OwnRelax -testen måler hjertefrekvensen og hjertefrekvensvariabiliteten under en hvileperiode på fem minutter. Resultatet er hjertefrekvens under hvile (spm) og OwnRelax-verdi (i millisekunder), i henhold til kroppens hviletilstand. Du kan ta testen hvor som helst, så lenge testmiljøet er rolig. Forstyrrende støy må unngås. Du bør ikke lese eller snakke. Velg en liggestilling, og vær avslappet og rolig. Testen skal alltid gjentas under lignende forhold. Gjennomfør en avslapningsøkt: om morgenen for en generell kontroll av kroppens hviletilstand før du trener for å sjekke om kroppen er klar for en planlagt treningsøkt etter trening for å avdekke behov for restitusjon når som helst du skulle ønske å sjekke kroppens hviletilstand 1. Ha på deg senderen. 2. Velg Menu > Applications > Relaxation test (Meny > Applikasjoner > Avslapningstest). 3. Velg Start test. Klokken starter økten ved å søke etter hjertefrekvensen. 4. Når hjertefrekvensen blir funnet, vises Testing... Lie down and relax (Testing... Ligg ned og slapp av). 5. Når testen er ferdig, hører du en pipelyd og Test completed (Test fullført) vises. 6. Tilbakemelding om avslapningsgraden, hjertefrekvensen under hvile (spm) og OwnRelax-verdi (millisekunder) vises. 30 Etter trening

31 Følge med på OwnRelax-resultater Tolk OwnRelax-verdiene ved å sammenligne dem over tid eller mot gjennomsnittlige verdier for din kjønnsog aldersgruppe. 1. Finn ditt hjertefrekvensnivå under hvile på øverste linje i tabellen, og velg tilsvarende kolonne. 2. Gå til din kjønns- og aldersgruppe i venstre kolonne. 3. Sammenlign mot gjennomsnittlige verdier for din kjønns- og aldersgruppe. Hvis du vil følge med på dine langsiktige OwnRelax-resultater, velger du Menu > Applications > Relaxation test > OwnRelax results (Meny > Applikasjoner > Avslapningstest > OwnRelax-resultater). OwnRelax-resultatgrafen, resultatet, datoen for siste test og tilbakemelding vises. Trykk på OPP/NED for å vise de forrige resultatene. Hvis du vil slette en OwnRelax-verdi, velger du verdien med OPP/NED. Trykk på og hold nede LYS inntil Delete this value? (Slett denne verdien?) kommer opp. Velg Yes (Ja). Etter trening 31

32 Overføring av data Bruk ferdiglagde styrketreningsøvelser, eller legg til egne styrketreningsøvelser i polarpersonaltrainer.com og overfør disse til FT80 for å veilede deg gjennom styrketreningsøkter. Etter treningsøkter kan du enkelt følge opp kondisjonsnivåutviklingen ved å overføre treningsdata fra FT80 til polarpersonaltrainer.com. Følg instruksjonene nøye når du gjør dette for første gang: 1. Overføre styrketreningsøvelser til FT80: 1. Registrer deg på polarpersonaltrainer.com. 2. Følg instruksjonene på dataskjermen for å laste ned og installere dataoverføringsprogrammet WebSync på datamaskinen. Hvis du allerede har registrert deg, men ikke har lastet ned WebSync, laster du ned programmet på polarpersonaltrainer.com -> nedlastinger og følger installasjonsveiviseren. 3. Koble FlowLink-kabelen til USB-porten på datamaskinen. 4. Plasser FT80 på FlowLink med displayet ned. 5. Følg dataoverføringsprosessen fra WebSync-programvaren på dataskjermen. Se polarpersonaltrainer.com "Hjelp" for å få ytterligere instruksjoner om dataoverføring. 2. Overføre treningsdata fra FT80 til dagboken på polarpersonaltrainer.com: 1. Åpne dataoverføringsprogrammet WebSync på datamaskinen. 2. Koble FlowLink-kabelen til USB-porten på datamaskinen. 3. Plasser FT80 på FlowLink med displayet ned. 4. Følg dataoverføringen fra FT80 til polarpersonaltrainer.com på dataskjermen. Se polarpersonaltrainer.com "Hjelp" for ytterligere instruksjoner. 32 Etter trening

33 5. INNSTILLINGER Klokkeinnstillinger Velg Menu > Settings > Watch, time and date (Meny > Innstillinger > Klokke, tid og dato). Alarm: Still inn alarmen slik at den aktiveres Once (En gang), fra Monday to Friday (Mandag til fredag), Every day (Hver dag), eller sett den til Off (Av). Trykk på TILBAKE for å slå av alarmen eller OK for å slumre i 10 minutter. Alarmen kan ikke brukes mens du trener. Time (Tid): Angi to ulike innstillinger for klokkeslett: det lokale klokkeslettet og tidsforskjellen til det. Du kan også justere hvilket klokkeslett som indikerer tidssone 1 og 2. I Tidsvisning kan du raskt endre fra Time1 til Time2 ved å trykke på og holde nede NED. Date (Dato): Legg inn datoen. Watch face (Display på klokken): Velg at Time only (Bare klokkeslett) eller Time and logo (Klokkeslett og logo) skal vises i Tidsvisning. Treningsinnstillinger Velg Menu > Settings > Training settings (Meny > Innstillinger > Treningsinnstillinger). Training sounds (Treningslyder): Velg Soft (Dempet), Loud (Kraftig), Very loud (Svært kraftig) eller Off (Av). Speed sensor (Hastighetssensor): Hvis du bruker en GPS-sensor/fotsensor, kan du aktivere/deaktivere den ved å velge GPS sensor, footpod (GPS-sensor/fotsensor) eller Off (Av). Heart rate view (Visning av hjertefrekvens): Velg Beats per minute (Slag per minutt) eller Percent of maximum (Prosentandel av maksimal). Speed view (Hastighetsvisning): Hvis du bruker metriske enheter, velger du Minutes per kilometer (min/km) (Minutter per kilometer (min/km)) eller Kilometers per hour (km/h) (Kilometer i timen (km/t)). Hvis du bruker britiske enheter, velger du Miles per hour (mph) (Miles per time (mph)) eller Minutes per mile (min/mi) (Minutter per mile (min/mi)). Innstillinger 33

34 HeartTouch: Velg On (På) eller Off (Av). Når HeartTouch-funksjonen er på, kan du sjekke tiden under trening ved å føre klokken opp mot senderen. Zone lock (Sonelås): Velg Zone 1 / 2 / 3 (Sone 1 / 2 / 3) for å trene i en bestemt hjertefrekvenssone, eller sett sonelåsen til Off (Av). Du kan også låse en sone under trening. Zone 1 limits (Sone 1 Grenser): Juster grensene for sone 1 manuelt. Når du stiller inn den øvre grensen stilles den nedre grensen for sone 2 inn automatisk. Zone 2 Limits (Sone 2 Grenser): Juster grensene for sone 2 manuelt. Når du stiller inn den nedre grensen stilles den øvre grensen for sone 1 inn automatisk. Når du stiller inn den øvre grensen stilles den nedre grensen for sone 3 inn automatisk. Zone 3 Limits (Sone 3 Grenser): Juster grensene for sone 3 manuelt. Når du stiller inn den nedre grensen stilles den øvre grensen for sone 2 inn automatisk. Hvis du vil ha tilgang til treningsinnstillinger før trening, trykker du på OK i Tidsvisning og velger Training settings (Treningsinnstillinger). Brukerinformasjon Velg Menu > Settings > User information (Meny > Innstillinger > Brukerinformasjon). Weight (Vekt): Legg inn vekten din. Height (Høyde): Legg inn høyden din. Date of birth (Fødselsdato): Legg inn fødselsdatoen din. Sex (Kjønn): Velg Male (Mann) eller Female (Kvinne). Maximum heart rate (Maksimal hjertefrekvens): Juster standardverdien bare hvis du vet hva din laboratoriemålte verdi er. Activity (Aktivitet): Velg det alternativet som best beskriver det generelle antallet og intensiteten av din fysiske aktivitet i løpet av de tre siste månedene. 1. Low (0-1 hours per week) (Lav 0-1 time per uke): Du deltar ikke regelmessig i mosjonsaktiviteter eller krevende fysiske aktiviteter. For eksempel går du bare turer for hyggens skyld, og du trener bare hardt nok til at du får opp pulsen og blir varm av og til. 2. Moderate (1-3 hours per week) (Moderat 1-3 timer per uke): Du deltar regelmessig i 34 Innstillinger

35 mosjonsaktiviteter. For eksempel løper du 5-10 km per uke eller bruker 1-3 timer per uke på tilsvarende fysisk aktivitet, eller du har et arbeid som krever moderat fysisk aktivitet. 3. High (3-5 hours per week) (Høy 3-5 timer per uke): Du deltar minst 3 ganger i uken i tung fysisk trening. For eksempel løper du km per uke eller bruker 3-5 timer per uke på tilsvarende fysisk aktivitet. 4. Top (5+ hours a week) (Topp 5+ timer per uke): Du deltar regelmessig i hard fysisk trening minst 5 ganger i uken, eller du trener for å oppnå bedre yteevne i konkurranseøyemed. OwnIndex (VO 2max ): Den aldersbaserte verdien din vises som standard. Hvis du utfører Polar Fitness Test TM, vil din OwnIndex-verdi erstatte denne verdien. Hvis du vet hva din laboratoriemålte VO 2max -verdi er, kan du erstatte OwnIndex-verdien med denne. Generelle innstillinger Velg Menu > Settings > General settings (Meny > Innstillinger > Generelle innstillinger). Button sounds (Knappelyder): Velg Off (Av), Loud (Kraftig), Very loud (Svært kraftig) eller Soft (Dempet). Button Lock (Tastelås): Velg Manual lock (Manuell lås) eller Automatic lock (Automatisk lås). Automatic lock (Automatisk lås): Klokken låser alle knappene bortsett fra LYS mens du trener. Du kan slå av tastelåsen ved å trykke på og holde nede lys knappen inntil Buttons unlocked (Knapper låst opp) vises. Manual lock (Manuell lås): Trykk på og hold nede lys knappen, og bekreft med OK. Hvis du vil låse opp, trykker du på LYS inntil Buttons unlocked (Knapper låst opp) vises. Units (Enheter): Velg Metric units (kilograms, centimeters) (Metriske enheter (kilo, centimeter)) eller Imperial units (pounds, feet) (Britiske enheter (pund, fot)). Week's starting day (Ukens startdag): Velg Monday, Saturday (Mandag, Lørdag) eller Sunday (Søndag). Language (Språk): Velg Deutch (Tysk), English (Engelsk), Español (Spansk), Français (Fransk), Italiano (Italiensk), Portuguës (Portugisisk) eller Suomi (Finsk). Innstillinger 35

36 Tilbehørsinnstilling Kalibrering av fotsensor* Kalibrer fotsensoren under treningen (kalibrering underveis) 1. Hvis du vil forsikre deg om at fotsensorfunksjonen er aktivert, velger du Menu > Settings > Training settings > Speed sensor > Footpod (Meny > Innstillinger > Treningsinnstillinger > Fotssensor) og trykker på OK. 2. Du har to alternativer for å kalibrere fotsensoren: Stopp å løpe. stå stille og trykk og hold LYS knappen for å gå tilbake til Quick menu (Hurtigmeny). ELLER Stopp å løpe, stå stille og trykk på TILBAKE en gang. 3. Velg Calibrate Footpod (Kalibrer fotsensor). Still inn den viste distansen som den faktiske distansen du nettopp har løpt og trykk på OK. Calibration factor set! (Kalibreringsfaktoren er stilt inn!) kommer opp. Fotsensoren er nå kalibrert og klar til bruk. Stille inn kalibreringsfaktoren manuelt Velg ett av følgende: Før trening: Velg Menu > Settings > Training settings > Footpod calib. factor (Meny > Innstillinger > Treningsinnstillinger > Kalibreringsfaktor for fotsensor). Still inn kalibreringsfaktoren og trykk OK. Fotsensoren er nå kalibrert. ELLER Etter start av hjertefrekvensmåling, men før treningsregistrering: I tidsmodus trykker du på NED og velger Training settings > Footpod calib. factor (Treningsinnstillinger > Kalibreringsfaktor for fotsensor). Still inn kalibreringsfaktoren og trykk OK. Fotsensoren er nå kalibrert. Når du vil starte treningsregistreringen trykker du en gang på TILBAKE, blar med OPP for å velge Start og trykker på OK. *S1-fotsensor kreves som tilbehør. 36 Innstillinger

37 6. VIKTIG INFORMASJON Registrer Polar-produktet ditt på for å hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester slik at de i større grad kan oppfylle dine behov. Brukernavnet for Polar-kontoen din er alltid din e-postadresse. Samme brukernavn og passord er gyldig for Polar-produktregistrering, polarpersonaltrainer.com, Polar-diskusjonsforum og påmelding til nyhetsbrev. Ta vare på produktet Som alt annet elektronisk utstyr må treningscomputeren fra Polar behandles med forsiktighet. Anbefalingene nedenfor vil hjelpe deg med å oppfylle garantikravene slik at du kan ha glede av produktet i mange år fremover. Løsne kontakten fra stroppen og skyll stroppen under rennende vann etter hver gangs bruk. Tørk kontakten med et mykt håndkle. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser (f.eks. stålull eller rengjøringskjemikalier). Vask stroppen regelmessig i vaskemaskin på 40ºC, eller minst etter hver femte gang den brukes. Dette sikrer pålitelige målinger og maksimerer levetiden til senderen. Bruk en vaskepose. Stroppen må ikke bløtlegges, sentrifugeres, strykes, renses eller blekes. Ikke bruk vaskemiddel med blekemidler eller tøymykner. Legg aldri kontakten i vaskemaskin eller tørketrommel! Tørk og oppbevar stroppen og kontakten hver for seg for å maksimere levetiden til batteriet i senderen. Vask stroppen i vaskemaskin før den skal legges bort for lengre tid, og alltid etter bruk i svømmebasseng med høyt klorinnhold. Oppbevar treningscomputeren og senderen på et tørt og kjølig sted. Ikke oppbevar dem i fuktige omgivelser, i materialer som ikke puster (plastpose eller treningsbag) eller sammen med ledende materialer (våte håndklær). Treningscomputeren og senderen er vanntette, og du kan derfor bruke dem til vannaktiviteter. Andre kompatible sensorer er vanntette og kan brukes i regnvær. Treningscomputeren må ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid, for eksempel ved å ha den liggende i bilen eller montert på sykkelfestet. Hold treningscomputeren ren. For å opprettholde vanntettheten er det viktig at du ikke vasker treningscomputeren med vann under høyt trykk eller trykker på knapper under vann. Rengjør treningscomputeren med mildt såpevann, og skyll med Viktig informasjon 37

38 rent vann. Ikke senk den ned i vann. Tørk den forsiktig med et mykt håndkle. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser, som stålull eller rengjøringskjemikalier. Beskytt treningscomputeren mot harde støt som kan skade sensorenheten. Service I løpet av garantiperioden på to år anbefaler vi at du utfører service på utstyret kun hos et godkjent Polar-servicesenter. Garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av service som ikke er godkjent av Polar Electro. For kontaktinformasjon og adresse til Polar-servicesenter kan du gå til og landspesifikke nettsteder. Slik skifter du batterier Både FT80 treningscomputer og WearLink + sender har et batteri som brukeren selv kan skifte. Instruksjonene i kapittelet Slik skifter du batterier på egen hånd må følges nøye når du skal skifte et batteri på egen hånd. Vær oppmerksom på følgende før utskiftning av batterier: Indikatoren for lavt batterinivå vises når bare % av batterikapasiteten gjenstår. Hyppig bruk av bakgrunnsbelysningen tapper batteriet fortere. Bakgrunnsbelysningen og lyden slås automatisk av når indikatoren for lavt batterinivå vises. Eventuelle alarmer som er innstilt forut for visningen av indikatoren for lavt batterinivå, vil fortsatt være aktive. Når det er kaldt, kan indikatoren for lavt batterinivå vises, men den forsvinner igjen så snart temperaturen stiger. Slik skifter du batterier på egen hånd Ved utskiftning av batteriet må du kontrollere at tetningsringen ikke er skadet. I så fall må den skiftes ut med en ny. Sett med tetningsringer og batterier er tilgjengelige hos velutstyrte Polar-forhandlere og godkjente Polar-servicesentre. I USA og Canada er ekstra tetningsringer tilgjengelige hos godkjente Polar-servicesentre. I USA kan sett med tetningsringer og batterier også kjøpes fra Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis de svelges. Batterier skal avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter. Unngå klemmekontakt (dvs. kontakt fra begge sider) med metallverktøy eller elektrisk ledende verktøy, f.eks. pinsett, ved håndtering av et nytt, fullt oppladet batteri. Dette kan kortslutte batteriet, slik at det lades ut raskere. Kortslutning vil vanligvis ikke skade batteriet, men det vil redusere batteriets kapasitet og levetid. 38 Viktig informasjon

39 1. Åpne batteridekselet ved å vri det fra CLOSE til OPEN med en mynt. 2. Skift ut batteriet i klokken (2a) ved å fjerne batteridekselet og løfte batteriet forsiktig ut ved hjelp av en liten stikke eller pinne av passende størrelse, for eksempel en tannstikker. Vi anbefaler bruk av et verktøy som ikke er av metall. Vær forsiktig slik at du ikke skader metallelementet (*) eller sporene. Sett inn et nytt batteri slik at (+)-siden vender utover. Skift ut batteriet i senderen (2b) ved å sette batteriet inn i dekselet slik at (+)-siden vender mot dekselet. 3. Skift ut den gamle tetningsringen med en ny (ved tilgjengelighet), og pass på at den er godt plassert i sporet slik at den er vanntett. 4. Sett dekselet på igjen, og vri det med klokken til CLOSE. 5. Please enter basic settings (Angi grunnleggende innstillinger) vises. Trykk på og hold nede TILBAKE-knappen for å hoppe over grunnleggende innstillinger. Hvis du angir grunnleggende innstillinger på nytt, vil treningscomputeren tro at den har en ny bruker, og STAR-programmet vil slås av. 6. Gå til modus for innstillinger og juster klokkeslett og dato. 7. Trykk på og hold nede TILBAKE-knappen for å gå tilbake til tidsmodus. FT80 kan nå brukes på vanlig måte. Eksplosjonsfare kan oppstå hvis batteriet skiftes ut med feil type. Viktig informasjon 39

40 Forholdsregler Treningscomputeren fra Polar viser prestasjonsindikatorer. Den viser nivået av fysiologisk belastning og intensitet under treningsøkten. Den er ikke beregnet til annen bruk. Slik reduserer du risiko under trening Trening kan medføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, bør du svare på følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på noen av disse spørsmålene, bør du kontakte lege før du påbegynner et treningsprogram. Har du vært fysisk inaktiv de siste fem årene? Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet? Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner? Har du tidligere hatt pusteproblemer? Har du symptomer på noen sykdom? Er du i en rekonvalesensperiode etter alvorlig sykdom eller medisinsk behandling? Bruker du pacemaker eller en annen implantert elektronisk innretning? Røyker du? Er du gravid? I tillegg til treningsintensitet må du være klar over at medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma, pustebesvær med mer, samt noen energidrikker, alkohol og nikotin, også kan påvirke hjerterytmen. Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte, eller du føler deg svært sliten under trening, anbefales det at du avslutter treningen eller fortsetter med lettere intensitet. Obs! Hvis du bruker pacemaker, kan du bruke Polar treningscomputere. I teorien skal ikke Polar-produkter kunne forårsake forstyrrelser på pacemakere. I praksis finnes det ingen dokumentasjon som kan tyde på at noen noensinne har opplevd forstyrrelser. På grunn av det store mangfoldet av utstyr som er tilgjengelig, kan vi imidlertid ikke utstede en offisiell garanti om at våre produkter er egnet til bruk med alle pacemakere eller annet implantert utstyr. Hvis du er i tvil, eller du opplever uvanlige symptomer mens du bruker Polar-produktene, råder vi deg til å konsultere lege eller kontakte produsenten av det implanterte utstyret for å verifisere sikkerheten i ditt tilfelle. 40 Viktig informasjon

41 Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om en allergisk reaksjon på grunn av produktet, bør du sjekke de oppførte materialene i kapittelet Tekniske spesifikasjoner. For å unngå at huden reagerer på senderen, kan du bære den over en t-skjorte, men fukt t-skjorten godt under elektrodene for å sikre at den fungerer uten feil. Den kombinerte virkningen av fukt og intens slitasjekontakt kan medføre at noe av den svarte fargen smitter av fra overflaten på senderen og setter flekker på lyse klær. Hvis du bruker parfyme eller insektmiddel på huden, må du passe på at det ikke kommer i kontakt med treningscomputeren eller senderen. Treningsutstyr med elektroniske eller elektriske komponenter kan forårsake forstyrrelser. Prøv følgende for å løse disse problemene: 1. Ta av senderen fra brystet, og bruk treningsutstyret på vanlig måte. 2. Flytt på treningscomputeren til du finner et område der den ikke viser forstyrrelser eller blinker med hjertesymbolet. Forstyrrelsene er ofte verst rett foran displaypanelet på utstyret, mens venstre eller høyre side av displayet kan være relativt fritt for forstyrrelser. 3. Ta på deg senderen igjen og hold klokken i dette forstyrrelsesfrie området så langt det lar seg gjøre. Hvis FT80 fortsatt ikke fungerer, kan utstyret avgi for mye elektromagnetisk støy til at trådløs hjertefrekvensmåling er mulig. Viktig informasjon 41

42 FT80 kan brukes mens du svømmer. For å opprettholde vanntettheten bør du ikke trykke på noen av knappene under vann. Du finner mer informasjon om dette på Vanntettheten til Polar-produktene testes i henhold til den internasjonale standarden ISO Produktene deles inn i tre kategorier med hensyn til vanntetthet. Se baksiden av ditt Polar-produkt for å finne vanntetthetskategorien, og sammenligne den med diagrammet nedenfor. Vær oppmerksom på at disse definisjonene ikke nødvendigvis gjelder for produkter fra andre produsenter. Merking på baksiden av klokken Water resistant (Vanntetthet) Water resistant 30 m/50 m (Vanntett 30 m/50 m) Water resistant 100 m (Vanntett til 100 m) Vanntetthetskarakteristikker Beskyttet mot vannsprut, svette, regndråper etc. Ikke egnet for svømming. Egnet for bading og svømming. Egnet for svømming og snorkling (uten surstofftanker). 42 Viktig informasjon

43 Feilsøking Hvis du ikke vet hvor du er i menyen, trykker du på og holder nede TILBAKE knappen inntil klokkeslettet vises. Hvis det ikke skjer noe når du trykker på knappene eller hvis klokken viser uvanlige data, tilbakestiller du klokken ved å trykke på de fire knappene (OPP, NED, TILBAKE, NED) samtidig i fire sekunder. Alle andre innstillinger enn klokkeslett og dato lagres. Hvis hjertefrekvensavlesningen blir ujevn, ekstremt høy eller viser null (00), må du kontrollere at det ikke finnes andre hjertefrekvenssendere nærmere enn 1 meter og at senderstroppen/tekstilelektrodene sitter godt og er fuktede, rene og uskadde. Hvis målingen av hjertefrekvens ikke fungerer med sportstøy, kan du prøve å bruke stroppen. Hvis dette fungerer, ligger problemet trolig i sportstøyet. Ta kontakt med produsenten av trøyen. mobiltelefoner eller ved elektriske sikkerhetsporter. Beveg deg bort fra mulige støykilder for å unngå ustadige målinger. Hvis de unormale målingene vedvarer til tross for at du beveger deg bort fra kildene for forstyrrelsene bør du stoppe og kontrollere pulsen manuelt. Hvis du føler at pulsen stemmer overens med den høye målingen på displayet, kan det være at du har hjertearytmi. Hjertearytmi er vanligvis ikke alvorlig, men rådfør deg med lege uansett. EKG-bølgeformen kan ha blitt endret av en hjertehendelse. I slike tilfeller bør du kontakte lege. Hvis hjertefrekvensmålingen ikke fungerer til tross for de tidligere nevnte tiltakene, kan batteriet i senderen være tomt. Sterke elektromagnetiske signaler kan også forårsake ujevne målinger. Elektromagnetiske forstyrrelser kan forekomme i nærheten av høyspentlinjer, trafikklys, luftledninger for elektrisk drevet jernbane, elektriske busslinjer eller trikker, TV-apparater, bilmotorer, sykkeldatamaskiner, noe motordrevet treningsutstyr, Viktig informasjon 43

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

Hurtigveiledning. Polar FT80

Hurtigveiledning. Polar FT80 Hurtigveiledning Polar FT80 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer... 3 Knapper og menystruktur... 4 Start med grunnleggende innstillinger... 5 2. FØR TRENINGEN...

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer

NORSK. Polar FT60 Brukerhåndbok

NORSK. Polar FT60 Brukerhåndbok Polar FT60 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT60... 3 Start med grunninnstillingene... 3 Knapper og menystruktur... 4 Symboler på Displayet... 4 2. FØR TRENINGEN...

Detaljer

Polar FT40. Brukerveiledning 17934440.00 ENG

Polar FT40. Brukerveiledning 17934440.00 ENG Polar FT40 Brukerveiledning 17934440.00 ENG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT40 TRENINGSCOMPUTER... 4 2. KOM I GANG... 5 Bli kjent med Polar FT40 treningscomputer... 5 Start med grunnleggende

Detaljer

NORSK. Polar FT4 Brukerveiledning

NORSK. Polar FT4 Brukerveiledning Polar FT4 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT4 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT4 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT4... 4 Start med grunnleggende

Detaljer

POLAR RCX3. Brukerhåndbok

POLAR RCX3. Brukerhåndbok POLAR RCX3 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. ET FULLSTENDIG TRENINGSSYSTEM... Treningscomputerens ulike deler... Treningsprogramvare... Tilgjengelig tilleggsutstyr... 5 5 5 6 3. KOMME

Detaljer

Polar FA20. Brukerveiledning

Polar FA20. Brukerveiledning Polar FA20 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. FORDELER MED POLAR FA20... 3 2. KOM I GANG... 4 Knapper på FA20... 4 Grunnleggende innstillinger... 5 Menystruktur... 6 3. DIN DAGLIGE AKTIVITET... 7

Detaljer

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok POLAR FT1 POLAR FT2 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT1 / POLAR FT2 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Bli kjent med FT1/FT2 treningscomputer... 5 Menystruktur... 5 Symboler

Detaljer

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D.- og

Detaljer

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning Polar H7 Heart Rate Sensor Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Polar H7 Pulssensor Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. NORSK Den siste versjonen av denne brukerhåndboken

Detaljer

KNAPPER. Polar F11. Brukerveiledning

KNAPPER. Polar F11. Brukerveiledning KNAPPER 17928178.00 DNK/NOR A NOR Brukerveiledning Polar F11 Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen (Tilbake)

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925815.00 DNK/NOR A NOR BRUKSANVISNING Polar F6 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

NORSK. Polar FT7 Brukerveiledning

NORSK. Polar FT7 Brukerveiledning Polar FT7 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med grunnleggende

Detaljer

Polar RS300X. Brukerveiledning

Polar RS300X. Brukerveiledning Polar RS300X Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOMME I GANG... 4 Bli kjent med Polar RS300X... 4 Knapper på klokken og menystruktur... 5 Start med grunninnstillingene... 6 Symboler på displayet...

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925807.00 DNK/NOR B NOR BRUKSANVISNING Polar F11 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

POLAR RCX5. Brukerhåndbok

POLAR RCX5. Brukerhåndbok POLAR RCX5 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 5 2. TRENINGSCOMPUTERENS ULIKE DELER... 6 Polar RCX5-treningscomputerens ulike deler... 6 Valgfritt tilbehør... 7 3. KOMME I GANG... Grunnleggende

Detaljer

Polar F4. Brukerveiledning

Polar F4. Brukerveiledning Polar F4 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F4... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENING... 5 Slik bærer du senderen... 5 3. UNDER TRENING...

Detaljer

G1 GPS Sensor Brukerveiledning

G1 GPS Sensor Brukerveiledning G1 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G1 GPS-sensor. Polar G1 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. NORSK Gratulerer! Polar s3+ løpesensor TM W.I.N.D. er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Benytter følsomme inertiale

Detaljer

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南 POLAR H6 User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書

Detaljer

Polar F7. Brukerveiledning

Polar F7. Brukerveiledning Polar F7 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F6... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENINGEN... 5 Slik bærer du senderen... 5 Dataoverføring...

Detaljer

Polar F11. Brukerveiledning

Polar F11. Brukerveiledning Polar F11 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F11... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 Oppfølging... 22 Filer... 23 Dataoverføring... 27 2. FØR

Detaljer

POLAR RC3 GPS. Brukerhåndbok

POLAR RC3 GPS. Brukerhåndbok POLAR RC3 GPS Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. ET KOMPLETT TRENINGSSYSTEM... Treningscomputerens ulike deler... Treningsprogramvare... Tilgjengelig tilleggsutstyr... Knappefunksjoner...

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM Du kan overføre data mellom treningscomputeren og nettjenesten polarpersonaltrainer.com med Polar WebSync 2.x-programvare og en Polar DataLink-dataoverføringsenhet,

Detaljer

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor.

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Detaljer

Polar CS500. Hurtigveiledning

Polar CS500. Hurtigveiledning Polar CS500 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. BLI KJENT MED CS500-SYKKELCOMPUTEREN... 3 Knappfunksjoner og menystruktur... 6 2. KONFIGURER SYKKELCOMPUTEREN... 9 Angi grunnleggende innstillinger...

Detaljer

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning Polar RC3 GPS Hurtigveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. FORBEREDELSER... 8 3. TRENING... 11 4. ANALYSER... 17 5. VIKTIG INFORMASJON... 19 Ta vare på produktet... 19 Batteriinformasjon...

Detaljer

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brukerveiledning

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brukerveiledning POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Brukerveiledning NORSK Polar WearLink hjertefrekvenssensor med Bluetooth Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink hjertefrekvenssensor

Detaljer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Velkommen til håndboken for din nye Pulse Sonic-pulsklokke! Denne klokken er utviklet for å dekke mange forskjellige treningsbehov. Du trenger denne håndboken for å tilpasse klokken til nettopp dine behov.

Detaljer

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C NORSK Denne brukermanualen inneholder instruksjoner for Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D.

Detaljer

G3 GPS Sensor Brukerveiledning

G3 GPS Sensor Brukerveiledning G3 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G3 GPS-sensor. Polar G3 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning Polar WearLink -sender Nike+ NORSK Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink-senderen Nike+. Pulssensoren er kompatibel med Nike

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Innhold 2. Innledning 8. Kom i gang 10. Konfigurer A300 10. Hurtigoppsett 10. Grunnleggende innstillinger 11. Armbånd 11

Innhold 2. Innledning 8. Kom i gang 10. Konfigurer A300 10. Hurtigoppsett 10. Grunnleggende innstillinger 11. Armbånd 11 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 8 Kom i gang 10 Konfigurer A300 10 Hurtigoppsett 10 Grunnleggende innstillinger 11 Armbånd 11 Knappefunksjoner og menystruktur 12 Knappefunksjoner 12 Menystruktur

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Polar Løpesensor Bluetooth Smart er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Ved hjelp av sensitive bevegelighetssensorer

Detaljer

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM SLIK KOMMER DU I FORM 19627429.00 DNK/NOR A NOR INNHOLD 1. Bruk hjertefrekvensen... 3 2. En verden av muligheter... 4 3. Treningssoner... 6 4. Den perfekte treningsøkt... 8 1. BRUK HJERTEFREKVENSEN I denne

Detaljer

Polar RS800CX. Hurtigveiledning 17934440.00 ENG

Polar RS800CX. Hurtigveiledning 17934440.00 ENG Polar RS800CX Hurtigveiledning 17934440.00 ENG Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR RS800CX TRENINGSCOMPUTER... 3 Valgfritt tilbehør... 5 2. KOMME I GANG... 6 Menystruktur... 8 3. FORBEREDELSE FØR TRENING...

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

NORSK. Polar RS400 brukerhåndbok

NORSK. Polar RS400 brukerhåndbok Polar RS400 brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... 6 Grunninnstillinger... 6 Menystruktur... 7 4. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN...

Detaljer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. er laget for å måle tråkkfrekvensen, dvs. pedalomdreininger per minutt, når du sykler. Den er ikke beregnet

Detaljer

NORSK. RS800CX Brukerveiledning

NORSK. RS800CX Brukerveiledning RS800CX Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 5 2. TRENINGSCOMPUTERENS ULIKE DELER... 6 Valgfritt tilbehør... 6 3. KOMME I GANG... 7 Grunninnstillinger... 7 Menystruktur... 8 4. FORBEREDELSE

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

Polar RS400. Hurtigveiledning

Polar RS400. Hurtigveiledning Polar RS400 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 4 2. SLIK KOMMER DU I GANG... 5 Grunninnstillinger... 5 Menystruktur... 7 3. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 8 Slik bærer

Detaljer

NORSK. Polar CS500 Brukerhåndbok

NORSK. Polar CS500 Brukerhåndbok Polar CS500 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BLI KJENT MED POLAR CS500... 4 2. KOMME I GANG... 6 Knappfunksjoner og menystruktur... 6 Grunnleggende innstillinger... 7 Mål hjulstørrelsen... 7 Monter

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programvare 11 Polar Flow-nettjenesten 11 Kom i gang 12 Konfigurer M400 12

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

FORENKLET BRUKERVEILEDNING

FORENKLET BRUKERVEILEDNING Pro Form 400 C FORENKLET BRUKERVEILEDNING 1 HVORDAN SETTE INN STRØMLEDNINGEN Dette produktet må bli koblet til en stikk kontakt som er jordet. Hvis tredemøllen ikke fungerer riktig eller gå i stykker,

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 8 M400 8 H7 pulssensor 9 USB-kabel 9 Polar Flow-appen 9 Polar FlowSync-programvare 9 Polar Flow-nettjenesten 9 Kom i gang 10 Lad batteriet 10 Batteriets

Detaljer

/S210. Hurtigreferanse S410 /S210 S410

/S210. Hurtigreferanse S410 /S210 S410 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen uttrykt i slag pr. minutt, prosent av HR max, eller gjennomsnittspuls, samt treningsøktens varighet. Hurtigreferanse Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler. Klokken

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brukerveiledning

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brukerveiledning POLAR CADENCE SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: A 2 A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler. Sensoren er kompatibel

Detaljer

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17926243.00 ENG/FIN/SWE/DNK/NOR

Detaljer

Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3. Innledning 3. Polar Balance-vekten 3. Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3

Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3. Innledning 3. Polar Balance-vekten 3. Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3 INNHOLD Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3 Innledning 3 Polar Balance-vekten 3 Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3 Polar Balance-tjenesten for vekthåndtering 4 Polar FlowSync-programvare

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

S610i. Hurtigreferanse

S610i. Hurtigreferanse Covers S610i NOR A.fh8 12/4/02 11:28 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 Innholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 2. KOMME I GANG... Måle hjulstørrelse... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6. KUNDESERVICEINFORMASJON... 15 Stell

Detaljer

Polar RS200. Brukerveiledning

Polar RS200. Brukerveiledning Polar RS200 Brukerveiledning KNAPPER PÅ MONITOREN Merk: Et kort trykk på en knapp har en annen virkning enn hvis knappen trykkes inn og holdes nede i lengre tid. Et vanlig trykk: Trykk på og slipp knappen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man HEART RATE MONITOR NO Zone Indicator KCAL PC 22.13 Woman / Man NORSK Innhold 1 Tasteprogrammering 3 2 Aktivering av PC 22.13 3 3 Oversikt display 4 4 Grunninnstillinger av PC 22.13 4 5 Trene med PC 22.13

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Takk for at du valgte Polar!

Takk for at du valgte Polar! Polar M91 ti fastsetter OwnZone, som er din individuelle treningssone. OwnZone gir deg mulighet for å tilpasse dine treningsøkter til ditt personlige nivå. Med kaloriforbrenningsfunksjonen OwnCal, kan

Detaljer

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start UKE 1 Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start bør du være på rundt 85-95% av makspuls mot slutten av 4-minutters perioden. Her kan du lese om hvordan du finner makspuls. 3. 5 minutter nedtrapping

Detaljer

NORSK. Brukerhåndbok Polar CS400

NORSK. Brukerhåndbok Polar CS400 Brukerhåndbok Polar CS400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. DELER PÅ SYKKELCOMPUTEREN... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... Slik måler du hjulstørrelsen... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6 6

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 11 V800 11 H7 pulssensor* 12 USB-kabel 12 Polar Flow-appen 12 Polar FlowSync-programvare 12 Polar Flow-nettjenesten 12 Kom i gang

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programvare 11 Polar Flow-nettjenesten 11 Kom i gang 12 Lad batteriet 12

Detaljer

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 FITNESS Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17927467.00 ENG/SWE/DNK/FIN/NOR B User Manual Bruksanvisning Brugerhåndbog

Detaljer

Polar RS800 Brukerhåndbok

Polar RS800 Brukerhåndbok Polar RS800 Brukerhåndbok Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 4 3. SLIK KOMMER DU I GANG... 4 Grunninnstillinger... 5 Menystruktur... 6 4. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 6 Slik

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Cardio 35. User s Guide 1 AV/PÅ TILBAKE BAKGRUNNSLYS PÅ 3 START/PAUSE/ STOPP/OPP LAP/MODUS/NED OK/INNSTILLING/ SIDE. bb.brytonsport.

Cardio 35. User s Guide 1 AV/PÅ TILBAKE BAKGRUNNSLYS PÅ 3 START/PAUSE/ STOPP/OPP LAP/MODUS/NED OK/INNSTILLING/ SIDE. bb.brytonsport. EN Cardio 5 User s Guide 1 AV/PÅ TILBAKE BAKGRUNNSLYS PÅ OK/INNSTILLING/ SIDE START/PAUSE/ STOPP/OPP 4 LAP/MODUS/NED bb.brytonsport.com NO Innhold Introduksjon... Kom igang... 4 Knapper... 6 Klokkevisning...7

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

Polar CS300. Brukerveiledning

Polar CS300. Brukerveiledning Polar CS300 Brukerveiledning POLAR CS300 SYKKELMONITORS DELER Monitor Monitoren viser og registrerer sykkel- og treningsdata under trening. Polar Speed Sensor Trådløs hastighetssensor som måler hastighet

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17923225.00 SWE/DNK/FIN/NOR

Detaljer