Polar FA20. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Polar FA20. Brukerveiledning"

Transkript

1 Polar FA20 Brukerveiledning

2 Innholdsfortegnelse 1. FORDELER MED POLAR FA KOM I GANG... 4 Knapper på FA Grunnleggende innstillinger... 5 Menystruktur DIN DAGLIGE AKTIVITET... 7 Aktivitet... 7 Aktivitetslogg TRENING Under trening Stoppe trening Etter trening Treningsdata INNSTILLINGER Klokke, tid og dato Treningsinnstillinger Brukerinformasjon Generelle innstillinger KUNDESERVICEINFORMASJON Vedlikehold av Polar FA Forholdsregler Feilsøking Tekniske spesifikasjoner Garanti og ansvarsfraskrivelse... 29

3 1. FORDELER MED POLAR FA20 Fordeler med Polar FA20 3

4 2. KOM I GANG Knapper på FA20 OPP: Bla gjennom menyen og valglistene og juster verdiene. OK: Gå til menyen og bekreft valgene. Start registreringen av en treningsøkt i tidsmodus ved å trykke to ganger på denne knappen, eller bruk ett langt trykk. NED: Bla gjennom menyen og valglistene og juster verdiene. TILBAKE: Gå ut av menyen og tilbake til forrige nivå. Avbryt valget og la innstillingen være uendret. Trykk på og hold nede for å gå tilbake til tidsmodus fra et hvilket som helst modus. BELYSNING: Aktiver bakgrunnsbelysningen. QUICK MENU (Hurtigmeny) i tidsmodus: Trykk på og hold nede BELYSNING for å slå tastelåsen på eller av, eller for å justere alarmen og tidssonen. QUICK MENU (Hurtigmeny) i treningsmodus: Trykk på og hold nede BELYSNING for å slå tastelåsen på eller av, eller for å justere treningslydene. Night Mode (Nattmodus) under trening: Trykk én gang på BELYSNING under registrering. Da aktiveres bakgrunnsbelysningen når du trykker på en hvilken som helst knapp. Nattmodus slås av når FA20 går tilbake til tidsmodus. 4 Kom i gang

5 Grunnleggende innstillinger Før du tar i bruk Polar FA20, må du personalisere den. All brukerinformasjon må være korrekt for at du skal få nøyaktig aktivitetstilbakemelding. 1. Trykk på en hvilken som helst knapp i ett sekund for å aktivere FA20. Når den er aktivert, kan den ikke slås av. 2. Language (Språk): Velg Deutsch (Tysk), English (Engelsk), Español (Spansk), Français (Fransk) eller Italiano (Italiensk) med OPP / NED. Trykk på OK. 3. Please enter basic settings (Angi grunnleggende innstillinger) vises. Trykk på OK. 4. Time form. (Tidsformat): Velg 12 hours (12 timer) eller 24 hours (24 timer) og trykk på OK. Still inn klokkeslettet. Hvis du velger 12 timer, må du først angi AM/PM og deretter klokkeslettet. 5. Date (Dato): Angi Day (Dag), Month (Måned), Year (År). Angi Month (Måned), Day (Dag), Year (År) hvis du velger formatet for 12 timer. 6. Units (Enheter): Angi metriske (KG, CM) eller britiske (LBS, FT). Hvis du velger lbs/ft, vises kalorier som CAL. Ellers vises de som KCAL. Kalorier måles som kilokalorier. 7. Weight (Vekt): Legg inn vekten din. 8. Height (Høyde): Legg inn høyden din. I britisk format oppgir du først i fot og deretter i tommer. 9. Day of birth (Fødselsdato): Angi fødselsdatoen din. 10. Sex (Kjønn): Velg Male (Mann) eller Female (Kvinne). 11. Settings OK? (Er innstillingene OK?) vises. Velg med OPP og NED.YES (Ja): Innstillingene godtas og lagres. Displayet går tilbake til tidsmodus. NO (Nei): Grunnleggende innstillinger kan fortsatt endres. Trykk på TILBAKE for å gå tilbake til dataene du vil endre. Når du har lagret de grunnleggende innstillingene, går FA20 til tidsmodus. Du kan endre brukerinformasjonen i Innstillinger på et senere tidspunkt. Se Innstillinger for mer informasjon. Kom i gang 5

6 Menystruktur Time mode (Tidsmodus): Viser gjeldende dato og klokkeslett. Activity log (Aktivitetslogg): Se daglig aktiv tid og antallet forbrente kalorier, og få tilbakemelding om aktivitetsnivået. Training (Trening): Registrer og få avansert tilbakemelding om treningsøktene. Settings (Innstillinger): Endre innstillinger og ta i bruk klokkefunksjoner, f.eks. still inn alarm, klokkeslett og dato. 6 Kom i gang

7 3. DIN DAGLIGE AKTIVITET Aktivitet Bruk FA20 på håndleddet som en klokke for å måle den fysiske aktiviteten kontinuerlig 24 timer per dag, 7 dager per uke. Alt du trenger å gjøre er å ta den på deg. Det er ikke nødvendig å trykke på noen knapp. FA20 gir deg kontinuerlig tilbakemelding om din daglige aktivitet, og den gjør det lett å overvåke aktivitetsnivået. For å bedre og opprettholde helsen bør regelmessig fysisk aktivitet, for eksempel rask gange, utføres minst 30 minutter hver dag eller de fleste dager i uken. De helsemessige gevinstene er blant annet bedre kardiovaskulær kondisjon og kontroll av blodtrykket, samt forbedret glukosetoleranse og benhelse. Økt fysisk aktivitet bidrar også til å kontrollere vekten og fremme psykisk velvære. Din daglige aktivitet 7

8 Aktivitetslogg I løpet av dagen kan du sjekke loggen for å få umiddelbar tilbakemelding om aktivitetsnivået og forbrente kalorier. Hvis du får meldingen Lazy day (Lat dag), betyr det at du må være mer aktiv for at det skal være fordelaktig for helsen. Du kan sjekke din Activity log (Aktivitetslogg) ved å trykke på OPP i tidsmodus og gå til loggen med OK. Velg datoen du vil se nærmere på. Activity log (Aktivitetslogg) Gjennomgå aktivitetsinformasjonen. Date (Dato) Velg datoen for aktivitetsloggen med OPP/NED, og gå til filen med OK. + -merket over aktivitetssøylen indikerer at det finnes én eller flere treningsøkter for den aktuelle dagen. 8 Din daglige aktivitet

9 Active (Aktiv) Din aktive tid. Calories (Kalorier) Kalorier du har forbrent i dag. De telte kaloriene inkluderer ikke kalorier som kreves for å opprettholde kroppens funksjoner (dvs. basalmetabolisme). FA20 gir deg tilbakemelding: Lazy day (Lat dag) Du har vært aktiv i mindre enn 30 minutter. Du må være mer aktiv for å nå det nødvendige nivået av daglig aktivitetstid som er fordelaktig for helsen. Easy day. (Moderat dag.) Nice! (Bra!) Du har vært aktiv i 30 til 60 minutter. Bare 30 minutter med fysisk aktivitet ved moderat intensitet hver dag eller de fleste dager i uken kan forbedre din generelle helse og velværet. Din daglige aktivitet 9

10 Active day. (Aktiv dag.) Well done! (Bra jobbet!) Du har vært aktiv i 60 til 75 minutter. Dette gir deg flere helsefordeler, og hvis du opprettholder den samme intensiteten, økes kaloriforbrenningen. Intensive day. (Intensiv dag.) Excellent! (Utmerket innsats!) Du har vært aktiv i mer enn 75 minutter. Dette gir deg enda flere helsefordeler, og hvis du opprettholder den samme intensiteten, vil antallet forbrente kalorier øke ytterligere. 10 Din daglige aktivitet

11 4. TRENING Maksimer bruken av FA20 ved å registrere treningsøktene for å få bedre innsikt i hvordan kroppen din responderer og for å holde motivasjonen oppe. Start treningen Når du vil starte registreringen av treningsøkten, trykker du to ganger på OK i tidsmodus, eller trykk den inn med ett langt trykk. Angi treningsmål Trykk på OK i tidsmodus. Trykk på NED og deretter OK. Velg Off (Av) ved å trykke på OK. Target off! (Mål av!) vises. Trykk på OPP for å starte treningsøkten. Start vises. Trykk på OK for å starte treningsøkten. Hvis du velger å aktivere målet, trykker du på OK i tidsmodus, deretter på NED og bekrefter med OK. Trykk på NED for å angi verdien i DISTANCE (Avstand) (km/mile) eller i CALORIES (Kalorier) (kcal/cal). Bekreft med OK. Target set (Mål angitt) vises. Start training? (Vil du starte treningen?) vises. Velg YES (Ja) eller NO (Nei) ved å trykke på OPP eller NED, og bekreft med OK. Start treningsøkten. Juster treningslydene Treningslydene kan settes til Off (Av), Soft (Dempet), Loud (Kraftig) eller Very loud (Svært kraftig). Trykk på OK i tidsmodus, og trykk deretter to ganger på NED. Juster lydene og bekreft med OK. Trykk på OPP. Da vises Start. Trykk på OK for å starte registreringen av treningsøkten. Trening 11

12 Under trening Vis følgende informasjon under trening: TO TARGET (Til mål) (Vises bare hvis du har angitt et mål) Kalorier som fortsatt må forbrennes eller antall kilometer/ engelske mil som mangler før du når målet. EFFECT (EFFEKT) Trening ved lave intensiteter gir deg helsefordeler, som angis med Health (Helse). Trening ved høyere intensitet gir deg kondisjonsfordeler, som angis med Fitness (Kondisjon). CALORIES (KALORIER) Antallet kalorier som er forbrent under trening. 12 Trening

13 DISTANCE (DISTANSE) Distanse som er tilbakelagt til fots. Målingen er mest nøyaktig for aktiviteter av typen gange. ACT. STEPS (AKTIVE STEG) I stedet for å telle enkeltsteg, teller Polar FA20 steg basert på den kontinuerlige bevegelsen av hele kroppen. Aktive steg forbedrer kondisjonen mer effektivt enn steg med lav intensitet. ACTIVE (AKTIV) Den totale varigheten av reell, aktiv kroppsbevegelse på inneværende dag. Dette består av all aktiv tid som gir helsefordeler i løpet av dagen, og tidsperioder hvor det tas pauser eller aktiviteten stanses, ekskluderes automatisk. I løpet av registreringen kan du se hvor lenge treningsøkten har vart totalt nederst på displayet. Trening 13

14 TIME (TID) Klokkeslett. Treningstid. Under trening gir FA20 deg tilbakemelding om aktiviteten. Denne informasjonen inkluderer all aktiv tid i løpet av dagen: 30 minutes active time. (30 minutters aktiv tid.) Nice! (Bra!) Du har vært aktiv i 30 minutter. 60 minutes active time. (60 minutters aktiv tid.) Well done! (Bra jobbet!) Du har vært aktiv i 60 minutter. 14 Trening

15 75 minutes active time. (75 minutters aktiv tid.) Excellent! (Utmerket innsats!) Du har vært aktiv i 75 minutter. Hvis du aktiverer treningsmålet, vil du få relevant tilbakemelding under treningsøktene: Half-way point! (Halvveis!) Du har nådd halvveis for det angitte målet (distanse/kalorier). Target reached! (Målet er nådd!) Du har nådd målet (km/mi eller kcal/cal). Stopp økten, eller fortsett med treningen. Trening 15

16 Stoppe trening Hvis du vil stanse treningsøkten midlertidig, trykker du på TILBAKE. Hvis du vil fortsette registreringen, trykker du på OK. Hvis du vil stanse registreringen, trykker du på NED og OK. Hvis du vil justere treningslydene, trykker du to ganger på NED og deretter på OK. Sett lyden til Off (Av), Soft (Dempet), Loud (Kraftig) eller Very loud (Svært kraftig), og bekreft med OK. Hvis du vil stoppe treningsøkten raskt, trykker du to ganger på TILBAKE. Da vises Stopped (Stoppet). FA20 viser automatisk treningsdataene når du har stoppet økten, hvis økten har vart i mer enn ett minutt. Bla med NED for å se dataene, eller trykk på og hold nede TILBAKE for å gå tilbake til tidsmodus. 16 Trening

17 Etter trening Sjekk treningsresultatene i aktivitetsloggen. 1. Trykk én gang på OPP i tidsmodus. Da vises Activity log (Aktivitetslogg). 2. Gå til loggen ved å trykke på OK. Aktivitetsdatoene vises som søyler. Bla gjennom datoene med OPP og NED og velg datoen du vil se nærmere på. Gå til filen med OK. 3. Trykk på NED inntil TRAIN. FILE (Treningsfil) vises, og gå til filen med OK. Bla gjennom informasjonen med OPP og NED: TRAIN. FILE (TRENINGSFIL) Startklokkeslettet for treningsøkten. Trening 17

18 CALORIES (KALORIER) Antallet kalorier (kcal/cal) som er forbrent. DISTANCE (DISTANSE) Tilbakelagt distanse (km/mi). HEALTH/FITNESS (HELSE/KONDISJON) Treningstiden som er brukt på et intensitetsnivå som er fordelaktig for helsen. Treningstiden som er brukt på et intensitetsnivå som er fordelaktig for kondisjonen. ACT. STEPS (AKTIVE STEG) Antallet aktive steg som er akkumulert under treningsøkten. I stedet for å telle enkeltsteg, teller Polar FA20 bare stegene som er basert på kontinuerlig bevegelse av hele kroppen. Aktive steg forbedrer kondisjonen mer effektivt enn steg med lav intensitet. 18 Trening

19 Treningsdata Slik overfører du data fra FA20 til polarpersonaltrainer.com: For oppfølging på lang sikt kan du enkelt overføre treningsfilene dine fra Polar FA20 til polarpersonaltrainer.com ved hjelp av tilbehøret Polar FlowLink*. Der blir treningsdataene (kalorier, distanse, aktive steg og treningtid) lagret i en dagbok og konvertert til diagrammer. 1. Registrer deg på polarpersonaltrainer.com 2. Følg instruksjonene for å laste ned og installere dataoverføringsprogramvaren Polar WebSync på datamaskinen. 3. Koble FlowLink til USB-porten på datamaskinen. 4. Plasser FA20 på FlowLink-displayet med forsiden ned. 5. Følg med på dataoverføringsprosessen ved hjelp av WebSync-programvaren på dataskjermen. Gå til delen om hjelp på polarpersonaltrainer.com hvis du vil ha flere instruksjoner om dataoverføring. *Polar FlowLink som tilleggsutstyr kreves. Trening 19

20 5. INNSTILLINGER Klokke, tid og dato Trykk på NED i tidsmodus for å velge Settings (Innstillinger) > Watch, time and date (Klokke, tid og dato). Alarm: Sett alarmen til Off (Av) eller på ved å velge Once (Én gang). Angi deretter klokkeslettet. Trykk på TILBAKE for å stoppe alarmen eller OPP/NED for å slumre i 10 minutter. Alarmen kan ikke brukes under trening. Time 1 (Tid 1): Velg Time 1 (Tid 1). Sett tidsformatet til 12 eller 24 timer. Still inn timer og minutter. Time 2 (Tid 2): Velg Time 2 (Tid 2). FA20 viser det gjeldende klokkeslettet. Lett til eller trekk fra timer for å angi Time 2 (Tid 2). Time zone (Tidssone): Velg tid 1 eller 2. Date (Dato): Angi datoen. Watch face (Klokkeskive): Velg Time and activity (Tid og aktivitet), Time and logo (Tid og logo) eller Time only (Bare tid) for visning på displayet i tidsmodus. Hvis tid 2 er i bruk, vises tallet 2 nederst i høyre hjørne av displayet i tidsmodus. Treningsinnstillinger Training target (Treningsmål): Sett treningsmålet til Off (Av), Distance (Distanse) eller Calories (Kalorier). Angi målet i Distance (Distanse) (km/mi) eller i Calories (Kalorier) (kcal/cal). Training sounds (Treningslyder): Velg OFF (Av), Soft (Dempet), Loud (Kraftig) eller Very loud (Svært kraftig). 20 Innstillinger

21 Brukerinformasjon Weight (Vekt): Angi vekten din i kilo eller pund (kg eller lb). Height (Høyde): Angi høyden din i centimeter eller fot (cm eller ft). Date of birth (Fødselsdato): Angi fødselsdatoen din; Day (Dag), Month (Måned), Year (År). Sex (Kjønn): Velg Female (Kvinne) eller Male (Mann). Generelle innstillinger Button sounds (Knappelyder): Sett lydene til Off (Av), Soft (Dempet), Loud (Kraftig) eller Very loud (Svært kraftig). Button lock (Tastelås): Velg Manual lock (Manuell lås) eller Automatic lock (Automatisk lås). Hvis du vil låse eller låse opp knappene manuelt, trykker du på og holder nede BELYSNING og bekrefter med OK. Automatisk tastelås aktiveres når du ikke har trykket på noen tast i løpet av ett minutt. Units (Enheter): Velg metriske (kg, cm) eller britiske (lb, ft) enheter. Language (Språk): Velg Deutsch (Tysk), English (Engelsk), Español (Spansk), Français (Fransk) eller Italiano (Italiensk). Innstillinger 21

22 6. KUNDESERVICEINFORMASJON Vedlikehold av Polar FA20 I likhet med alt annet elektronisk utstyr må Polar FA20 behandles med forsiktighet. Anbefalingene nedenfor vil hjelpe deg med å oppfylle garantikravene, slik at du kan ha glede av produktet i mange år. Rengjør FA20 med mildt såpevann og tørk med håndkle. Bruk aldri sprit eller materialer med slipeeffekt (stålull eller kjemikalier for rengjøring). Oppbevares i et tørt og kjølig miljø. Ikke oppbevar utstyret i fuktige omgivelser, i materialer som ikke puster (plastpose eller treningsbag) eller sammen med ledende materialer (våte håndklær). Må ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid. Driftstemperaturen til FA20 er -10 C til +60 C / +14 F til +140 F, og lagringstemperaturen er -20 C til +70 C / -4 F til +158 F. Batteri Unngå å åpne det forseglede batteridekselet i garantiperioden. Vi anbefaler at du får skiftet batteriet hos et godkjent Polar servicesenter. De tester FA20 for å se om den er vanntett etter utskiftning av batteri, og utfører en fullstendig periodisk kontroll. Vær oppmerksom på følgende: Indikatoren for lavt batterinivå vises når % av batterikapasiteten gjenstår. Før utskiftning av batteriet må du overføre alle treningsdata fra FA20 til polarpersonaltrainer.com for å unngå datatap. Se Overføre data for mer informasjon. Overdreven bruk av bakgrunnslyset tømmer batteriet raskere. Når det er kaldt, kan indikatoren for lavt batterinivå vises, men den forsvinner igjen når temperaturen stiger. 22 Kundeserviceinformasjon

23 Bakgrunnslyset og lydsignalene slås automatisk av når indikatoren for lavt batterinivå vises. Eventuelle alarmer som er stilt inn før indikatoren for lavt batterinivå vises, vil fortsatt være aktive. Grunnleggende innstillinger for mer informasjon. Slik bytter du batteri: 1. Åpne batteridekselet med en mynt ved å vri fra CLOSE (Lukket) til Open (Åpent). 2. Fjern batteridekselet og løft batteriet (CR2025) forsiktig ut ved hjelp av en stiv pinne eller et annet verktøy av passende størrelse. Du kan for eksempel bruke en tannstikker eller en liten skrutrekker. Det anbefales imidlertid å bruke et verktøy som ikke er av metall. Vær forsiktig slik at du ikke skader metallelementet (*) eller sporene. 3. Sett inn et nytt batteri slik at den positive (+) siden vender utover. 4. Skift ut den gamle tetningsringen med en ny, og pass på at den er godt plassert i sporet på bakdekselet slik at den er vanntett. 5. Sett dekselet på igjen, og vri det med klokken til CLOSE (Lukket). 6. Angi grunninnstillingene på nytt. Se Kundeserviceinformasjon 23

24 Når du håndterer et nytt, fullt oppladet batteri, må du unngå å gripe det med et metallverktøy eller et verktøy som er strømledende (for eksempel en pinsett). Dette kan føre til kortslutning i batteriet, noe som gjør at det lades ut raskt. Kortvarige kortslutninger skader vanligvis ikke batteriet, men det kan redusere kapasiteten og dermed batteriets levetid. Vi anbefaler at du skifter ut tetningsringen på batteridekselet hver gang du bytter batteri. Ekstra tetningsringer kan bare anskaffes fra godkjente Polar servicesentre. Oppbevar batteriene slik at barn ikke får tak i dem. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis batteriene svelges. Batteriene skal avhendes på forsvarlig måte i henhold til lokale bestemmelser. Service Polar FA20 er utviklet for å hjelpe deg med å nå personlige aktivitetsmål ved å måle aktiv kroppsbevegelse i løpet av en dag. Aktivitetsintensitet som er fordelaktig for helse og kondisjon, måles under separate treningsøkter. Den er ikke beregnet til annen bruk. I løpet av garantiperioden på to år anbefaler vi at du gir enheten service kun hos et godkjent Polar servicesenter. Garantien dekker ikke skade eller følgeskade som er forårsaket av service som ikke er godkjent av Polar Electro. Se det separate Polar kundeservicekortet hvis du vil ha mer informasjon. Registrer Polar-produktet ditt på for å hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester slik at de i større grad kan oppfylle dine behov. 24 Kundeserviceinformasjon

25 Forholdsregler Begrense mulige risikoer Trening kan medføre en viss risiko. Før du starter med regelmessig trening, bør du svare på følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på noen av spørsmålene, bør du kontakte lege før du påbegynner treningen. Har du vært fysisk inaktiv de siste 5 årene? Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet? Har du symptomer på noen sykdom? Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner? Har du tidligere hatt pusteproblemer? Er du i en rekonvalesensperiode etter alvorlig sykdom eller medisinsk behandling? Bruker du pacemaker eller annen implantert elektronisk enhet? Røyker du? Er du gravid? Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte eller er svært sliten under trening, bør du avslutte treningen eller fortsette med lettere intensitet. Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om en allergisk reaksjon på grunn av produktet, sjekker du de oppførte materialene i kapittelet Tekniske spesifikasjoner. Kundeserviceinformasjon 25

26 Feilsøking Hvis du ikke vet hvor du er i menyen, kan du trykke på og holde nede TILBAKE inntil klokkeslettet vises. Hvis det ikke skjer noe når du trykker på knappene eller hvis displayet oppfører seg unormalt, kan du tilbakestille klokken ved å trykke samtidig på fire knapper (OPP, NED, TILBAKE OG LYS) i fire sekunder. Aktivitetsloggen og alle andre innstillinger, med unntak av klokkeslett og dato, lagres. Hvis animasjonen på displayet ikke beveger seg selv om du gjør det, må du forsikre deg om at du registrerer. Se "Start trening". Beveg deg deretter raskt og effektivt nok til at animasjonen begynner å bevege seg. Bevegelser som er for langsomme eller forsiktige, kan også stoppe animasjonen, siden slik bevegelse ikke anses som tilstrekkelig effektiv. sekund. Se Grunnleggende innstillinger hvis du vil vite mer. Hvis symbolet for lav batterikapasitet vises, kan det bety at batteriet må skiftes ut. Se Stell og vedlikehold for mer informasjon. Hvis batteriet i klokken må skiftes ut, anbefaler vi at du gir utstyret service kun hos et godkjent Polar servicesenter. Dette er spesielt viktig for at garantien skal fortsette å gjelde, og for å sikre at den ikke ugyldiggjøres som følge av feilaktige reparasjonprosedyrer utført av agenter som ikke er godkjent. Polar servicesenteret tester at FA20 er vanntett etter utskiftning av batteriet, og utfører en fullstendig sjekk av enheten. Hvis displayet er tomt, kan FA20 være i batterisparemodus, slik den er ved levering fra fabrikk. Trykk på en hvilken som helst knapp i ett 26 Kundeserviceinformasjon

27 Tekniske spesifikasjoner Klokken Batteritype: CR2025 Batteriets levetid: Gjennomsnittlig 1 år (trening 1 t/dag, 7 dager/uke) Driftstemperatur: -10 C til +60 C / +14 F til +140 F Lagringstemperatur: -20 C til +70 C / -4 F til +158 F Materiale i Polyuretan remmen: Bakdeksel og Rustfritt stål i overensstemmelse med spenne på EU-direktivet 94/27/EU og tillegget remmen: 1999/C 205/05 om utskillelse av nikkel fra produkter som er i direkte og Klokkens nøyaktighet: langvarig kontakt med huden. Bedre enn ± 0,5 sekunder / dag ved temperatur på 25 C / 77 F. Grenseverdier Kronometer: 23 t 59 min 59 s Totaltid: t 59 min 59 s Totalt antall kalorier: kcal/cal Totaltelling i aktivitetsloggen: Åtte uker pluss aktivitetsinformasjon om inneværende uke. Totalt antall 100 treningsfiler: Fødselsår: Systemkrav Polar WebSync programvare og Polar FlowLink: PC MS Windows (2000/XP/Vista), 64/32 bit Kundeserviceinformasjon 27

28 Vanntetthet Polar FA20 kan brukes mens du svømmer. For å opprettholde vanntettheten bør du ikke trykke på noen av knappene under vann. Mer informasjon finner du på Vanntettheten til Polar-produktene testes i henhold til den internasjonale standarden ISO Produktene deles inn i tre kategorier med hensyn til vanntetthet. Se baksiden av ditt Polar-produkt for å finne vanntetthetskategorien, og sammenligne den med diagrammet nedenfor. Vær oppmerksom på at disse definisjonene ikke nødvendigvis gjelder for produkter fra andre produsenter. Merking på baksiden av klokken Vanntett Vanntett til 30 m/50 m Vanntett til 100 m Vanntetthetskarakteristikker Sprutsikker. Beskyttet mot sprut fra vask, svette, regndråper osv. Ikke egnet for svømming. Egnet for bading og svømming. Egnet for bading og svømming (uten luftflasker). 28 Kundeserviceinformasjon

29 Garanti og ansvarsfraskrivelse Limited Polar International Guarantee Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt av Polar Electro Inc. til forbrukere som har kjøpt dette produktet i USA eller Canada. Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt av Polar Electro Oy til forbrukere som har kjøpt dette produktet i andre land. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. gir den opprinnelige forbruker/kjøper av dette produktet to års garanti fra kjøpsdatoen. Garantien dekker material- og produksjonsfeil på produktet. Oppbevar kvitteringen og det stemplede Polar kundeservicekortet. Kvitteringen er ditt kjøpsbevis! Garantien dekker ikke batteriet og heller ikke skader forårsaket av feil bruk av produktet, ulykker, mislighold i henhold til produsentens anvisninger, mangelfullt vedlikehold, kommersiell bruk eller ødelagt emballasje. Garantien dekker ingen feil, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i produktet eller som kan knyttes til det. Under garantitiden repareres et defekt produkt eller produktet byttes ut mot et nytt hos et godkjent servicesenter, uten vederlag. Garantien påvirker ikke de rettigheter forbrukeren har i henhold til gjeldende nasjonale lover og heller ikke de rettigheter forbrukeren har i forhold til selgeren basert på salgs-/kjøpskontrakt Polar Electro Oy, FIN KEMPELE, Finland. Polar Electro Oy er et ISO 9001:2000-sertifisert selskap. Med enerett. Ingen deler av denne brukerhåndboken skal bli brukt eller reprodusert i noen form eller på noen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra Polar Electro Oy. Navnene og logoene som er merket med -symbol i denne brukerhåndboken eller på pakningen til dette produktet, er Polar Electro Oys varemerker. Navnene og logoene som er merket med -symbol i denne brukerhåndboken eller på pakningen til dette produktet, er Polar Electro Oys varemerker, med unntak av Windows som er Microsoft Corporations varemerke. Kundeserviceinformasjon 29

30 Ansvarsfraskrivelse Innholdet i denne brukerhåndboken er kun til informasjon. Produktene som beskrives i brukerhåndboken, kan endres uten forvarsel med bakgrunn i fabrikantens kontinuerlige utviklingsprogram. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. påstår ikke og gir ingen garantier for at innholdet i denne brukerhåndboken og de produkter som beskrives i den, er riktige. Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. står ikke ansvarlig for skader, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i denne brukerhåndboken eller som er knyttet til bruken av dette materialet eller til produktene som er beskrevet i brukerhåndboken. Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet 93/42/EEC. Den relevante samsvarserklæringen finner du på Polar-produktene er elektronisk utstyr som kommer inn under EU-parlamentets direktiv 2002/96/EC og direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Disse produktene skal avhendes separat i EU-land. Polar oppfordrer deg til å minimere mulige skadeeffekter på miljøet og menneskers helse også utenfor EU ved å følge lokale avfallsregler, og når det er mulig, avlevere avfall til egne avfallsmottak for elektronisk avfall. Dette produktet er beskyttet av Polar Electro Oys immaterielle rettigheter som definert i følgende dokumenter: EP , US , JP , FI , CN Andre patentsøknader venter på godkjenning. Produsert av Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN KEMPELE, Finland. Tlf: , Faks: , 30 Kundeserviceinformasjon

31 Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN KEMPELE Tel Fax

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. NORSK Gratulerer! Polar s3+ løpesensor TM W.I.N.D. er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Benytter følsomme inertiale

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D.- og

Detaljer

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Polar Løpesensor Bluetooth Smart er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Ved hjelp av sensitive bevegelighetssensorer

Detaljer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. er laget for å måle tråkkfrekvensen, dvs. pedalomdreininger per minutt, når du sykler. Den er ikke beregnet

Detaljer

G3 GPS Sensor Brukerveiledning

G3 GPS Sensor Brukerveiledning G3 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G3 GPS-sensor. Polar G3 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C NORSK Denne brukermanualen inneholder instruksjoner for Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D.

Detaljer

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brukerveiledning Polar WearLink -sender Nike+ NORSK Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink-senderen Nike+. Pulssensoren er kompatibel med Nike

Detaljer

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brukerveiledning

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brukerveiledning POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Brukerveiledning NORSK Polar WearLink hjertefrekvenssensor med Bluetooth Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink hjertefrekvenssensor

Detaljer

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS fartsmåler W.I.N.D. er konstruert for å måle fart og distanse når du sykler. Den er ikke beregnet til noe annet bruk. Den siste versjonen

Detaljer

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning Polar H7 Heart Rate Sensor Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Polar H7 Pulssensor Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. NORSK Den siste versjonen av denne brukerhåndboken

Detaljer

G1 GPS Sensor Brukerveiledning

G1 GPS Sensor Brukerveiledning G1 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G1 GPS-sensor. Polar G1 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor.

Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Detaljer

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南 POLAR H6 User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書

Detaljer

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLASJON AV DRIVER... 4 3. MASKINVAREINSTALLASJON... 7 4. DETEKSJON... 9 5. ETABLERING AV IRDA FORBINDELSE

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

NORSK. Polar FT4 Brukerveiledning

NORSK. Polar FT4 Brukerveiledning Polar FT4 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT4 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT4 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT4... 4 Start med grunnleggende

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM Med Polar WebSync 2.2-programvare (eller nyere) og Polar FlowLink-dataoverføringsenhet kan du overføre data mellom Polar Active-aktivitetsmåler og nettjenesten

Detaljer

Polar F4. Brukerveiledning

Polar F4. Brukerveiledning Polar F4 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F4... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENING... 5 Slik bærer du senderen... 5 3. UNDER TRENING...

Detaljer

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning POLAR G5 GPS-SENSOR Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G5 GPS-sensor. G5 gir deg data om hastighet, distanse og geografisk plassering samt ruteinformasjon under alle

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brukerveiledning

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brukerveiledning POLAR CADENCE SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: A 2 A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler. Sensoren er kompatibel

Detaljer

Polar FT40. Brukerveiledning 17934440.00 ENG

Polar FT40. Brukerveiledning 17934440.00 ENG Polar FT40 Brukerveiledning 17934440.00 ENG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT40 TRENINGSCOMPUTER... 4 2. KOM I GANG... 5 Bli kjent med Polar FT40 treningscomputer... 5 Start med grunnleggende

Detaljer

Hurtigveiledning. Polar FT80

Hurtigveiledning. Polar FT80 Hurtigveiledning Polar FT80 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer... 3 Knapper og menystruktur... 4 Start med grunnleggende innstillinger... 5 2. FØR TRENINGEN...

Detaljer

Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3. Innledning 3. Polar Balance-vekten 3. Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3

Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3. Innledning 3. Polar Balance-vekten 3. Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3 INNHOLD Brukerhåndbok for Polar Balance-vekten 3 Innledning 3 Polar Balance-vekten 3 Polar-klokke med aktivitetssporing (Loop, V800, M400) 3 Polar Balance-tjenesten for vekthåndtering 4 Polar FlowSync-programvare

Detaljer

Polar CS500. Hurtigveiledning

Polar CS500. Hurtigveiledning Polar CS500 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. BLI KJENT MED CS500-SYKKELCOMPUTEREN... 3 Knappfunksjoner og menystruktur... 6 2. KONFIGURER SYKKELCOMPUTEREN... 9 Angi grunnleggende innstillinger...

Detaljer

NORSK. Polar FT7 Brukerveiledning

NORSK. Polar FT7 Brukerveiledning Polar FT7 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med grunnleggende

Detaljer

Polar F7. Brukerveiledning

Polar F7. Brukerveiledning Polar F7 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F6... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENINGEN... 5 Slik bærer du senderen... 5 Dataoverføring...

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok POLAR FT1 POLAR FT2 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT1 / POLAR FT2 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Bli kjent med FT1/FT2 treningscomputer... 5 Menystruktur... 5 Symboler

Detaljer

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM Du kan overføre data mellom treningscomputeren og nettjenesten polarpersonaltrainer.com med Polar WebSync 2.x-programvare og en Polar DataLink-dataoverføringsenhet,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

Polar F11. Brukerveiledning

Polar F11. Brukerveiledning Polar F11 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F11... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 Oppfølging... 22 Filer... 23 Dataoverføring... 27 2. FØR

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

NORSK. Polar FT60 Brukerhåndbok

NORSK. Polar FT60 Brukerhåndbok Polar FT60 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Bli kjent med Polar FT60... 3 Start med grunninnstillingene... 3 Knapper og menystruktur... 4 Symboler på Displayet... 4 2. FØR TRENINGEN...

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. POLAR AW200 ACTIVITY WATCH FORDELER... 4 2. SLIK KOMMER DU I GANG... Knapper på klokken... Klokkemodus og menystruktur... Hva som først må gjøres... 5 5 6 7 3. FØR AKTIVITET... 8

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 Innholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 2. KOMME I GANG... Måle hjulstørrelse... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6. KUNDESERVICEINFORMASJON... 15 Stell

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Polar RS800CX. Hurtigveiledning 17934440.00 ENG

Polar RS800CX. Hurtigveiledning 17934440.00 ENG Polar RS800CX Hurtigveiledning 17934440.00 ENG Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR RS800CX TRENINGSCOMPUTER... 3 Valgfritt tilbehør... 5 2. KOMME I GANG... 6 Menystruktur... 8 3. FORBEREDELSE FØR TRENING...

Detaljer

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning

Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Power Outputsensor W.I.N.D. Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTDELER... 3 2. INNLEDNING... 4 3. INSTALLER POWER OUTPUTSENSOR... 6 Installer kadenssmagneten... 7 4. INSTALLER BATTERIHOLDER...

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925815.00 DNK/NOR A NOR BRUKSANVISNING Polar F6 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 FITNESS Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17927467.00 ENG/SWE/DNK/FIN/NOR B User Manual Bruksanvisning Brugerhåndbog

Detaljer

Polar RS300X. Brukerveiledning

Polar RS300X. Brukerveiledning Polar RS300X Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOMME I GANG... 4 Bli kjent med Polar RS300X... 4 Knapper på klokken og menystruktur... 5 Start med grunninnstillingene... 6 Symboler på displayet...

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17926243.00 ENG/FIN/SWE/DNK/NOR

Detaljer

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brukerveiledning Juli 2013 190-01472-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Polar RS400. Hurtigveiledning

Polar RS400. Hurtigveiledning Polar RS400 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 4 2. SLIK KOMMER DU I GANG... 5 Grunninnstillinger... 5 Menystruktur... 7 3. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 8 Slik bærer

Detaljer

Polar FT80. Brukerveiledning

Polar FT80. Brukerveiledning Polar FT80 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT80 treningscomputer... 4 Knappene og menystrukturen på klokken... 5 Symboler i displayet... 6 Start med grunninnstillingene...

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning

Polar RC3 GPS. Hurtigveiledning Polar RC3 GPS Hurtigveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. FORBEREDELSER... 8 3. TRENING... 11 4. ANALYSER... 17 5. VIKTIG INFORMASJON... 19 Ta vare på produktet... 19 Batteriinformasjon...

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM SLIK KOMMER DU I FORM 19627429.00 DNK/NOR A NOR INNHOLD 1. Bruk hjertefrekvensen... 3 2. En verden av muligheter... 4 3. Treningssoner... 6 4. Den perfekte treningsøkt... 8 1. BRUK HJERTEFREKVENSEN I denne

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING Modellnr.: IFACT-INTL.0

NORSK BRUKERVEILEDNING Modellnr.: IFACT-INTL.0 NORSK BRUKERVEILEDNING Modellnr.: IFACT-INTL.0 OPPSTART nstaller ifit Track-applikasjonen på din ios- eller Androidsmarttelefon. 1. Bruk denne applikasjonen til å sette opp en ifit-konto, klargjøre telleren

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925807.00 DNK/NOR B NOR BRUKSANVISNING Polar F11 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

POLAR RCX3. Brukerhåndbok

POLAR RCX3. Brukerhåndbok POLAR RCX3 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. ET FULLSTENDIG TRENINGSSYSTEM... Treningscomputerens ulike deler... Treningsprogramvare... Tilgjengelig tilleggsutstyr... 5 5 5 6 3. KOMME

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie produkter som gir deg en god oversikt over noen av dine viktigste helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. Prøv

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man HEART RATE MONITOR NO Zone Indicator KCAL PC 22.13 Woman / Man NORSK Innhold 1 Tasteprogrammering 3 2 Aktivering av PC 22.13 3 3 Oversikt display 4 4 Grunninnstillinger av PC 22.13 4 5 Trene med PC 22.13

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi Advarsel: Dette produktet inneholder et utbyttbart knappcellebatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer