Til salgs. Eiendomsavisen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til salgs. Eiendomsavisen"

Transkript

1 februar 2013 Årgang 12 Eiendomsavisen DRAMMENS BESTE HANDeLSBELIGGENHET? Unik profilering ved krysset Holmenbroen/Bj. Bjørnsonsgate Austadgata 18 mellom Maxisenteret og Opel 7340 kvm selveiertomt Nåværende bygningsmasse på 6300 kvm BTA Stort utviklingspotensial i et av Drammens største transformasjonsområder Prisantydning MNOK 69 selges som aksjeselskap Tlf

2 Næringsmegleren i Buskerud og nordre Vestfold Buskerud Næringsmegling AS er spesialisert på næringseiendommer i Buskerud og Nordre Vestfold. Vi ønsker dybdekunnskap om et begrenset geografisk område og har derfor konsentrert våre ressurser om Buskerud herunder Røyken, Lier, Drammen, Nedre/Øvre Eiker, Kongsberg, Hønefoss, samt de nordre deler av Vestfold. Den vesentligste aktiviteten i eiendomsmarkedet er basert på lokalt tilbud og etterspørsel. Vi arbeider derfor tett på næringslivet i regionen, men har også svært gode kontakter med større nasjonale investormiliøer og brukere. Vi tror det er viktig å kjenne detaljer i samfunnsutvikling, infrastruktur, nærings liv, historie og ikke minst menneskene som utgjør markedet. Buskerud Næringsmegling AS er et uavhengig privateiet selskap med seks ansatte. Vi har en svært bred kontaktflate med gårdeiere, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, entreprenører, offentlige myndigheter og andre aktører i eiendomsmarkedet. Buskerud Næringsmegling AS ble etablert i 1999 og de ansatte har lang erfaring fra eiendomsbransjen i ulike posisjoner. Buskerud Næringsmegling AS har kontorfelleskap med Statsautorisert revisor Gunnbjørn Gulliksen i Colloquial ENK som bistår egne kunder innen fagområdene styreoppdrag, rådgivning innen regnskap, økonomi, finans og skatt. Salg og oppkjøp av virksomheter og aksjonæravtaler. Fredrik A. Haaning Næringseiendomsmegler MNEF/SN Daglig leder Mobil: E-post: Betty Selbo Salgssekretær Tlf: E-post: Fredrik Smedaas Johnson Næringseiendomsmegler MNEF Mobil: E-post: Paul-Andre` Lefranc Næringsmegler Mobil: E-post: Lillian Wold Oppgjør/regnskap Telefon E-post: Gunnbjørn Gulliksen Statsautorisert revisor Colloquial ENK Mobil: E-post: 2 Buskerud Næringsmegling

3 Eiendommer til salgs HANDELSSENTER MED UTVIKLINGS MULIGHET VIKERSUND NÆRSENTER Vikersundsgata 32 og 34, Vikersund Sentralt beliggende i Vikersund Salg av eiendomsselskap Samlede leieinntekter kr , Prisantydning kr , VELHOLDT FORRETNINGSGÅRD PÅ STRØMSØ Hans Kiærsgate 6, Drammen Beliggende på Strømsø nær Drammen Havn BTA 540 kvm hvorav ½ parten er utleid Prisantydning kr ,- + off. omk. KLASSISK VILLA REGULERT TIL BOLIG OG /ELLER KONTOR Solbakken 1, Drammen Beliggende på nedre Bragernes Gammel herskapsbolig fra 1864 benyttet til kontor BTA 1089 kvm Prisantydning kr , + off. omk. SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM PÅ STRØMSØ Knoffsgate 16, Drammen Sentral på Strømsø vis a vis Drammenshallen BTA 540 kvm Tomt 402 kvm Prisantydning kr , + off. omk. KOMBINASJONSLOKALE LAGER/ KONTOR M/SEPARAT VERKSTED BYGG SOLBERGELVA Spinderisletta 95, Solbergelva Beliggende på Solberg Spinderi Næringsseksjon BTA 650 kvm Verksted BTA 135 kvm Prisantydning kr , + off. omk. REGULERT BOLIGUTVIKLINGS OMRÅDE I SOLBERGELVA (24 LEILIGHETER) Batteriveien 45, Solbergelva Flott beliggenhet i Solbergelva Tomt på 4262 kvm Prisantydning kr , + off. omk. KOMBINASJONSEIENDOM BOLIG OG NÆRING SENTRALT KONGSBERG Uelandsgate 6, Kongsberg Beliggende sentralt nær Kongsberg sentrum BTA 2300 kvm Tomt BTA 4160 kvm Prisantydning kr , + off. omk. BOLIG-/NÆRING- OG LAGERBYGG VED NÆRINGSPARKEN KONGSBERG Sandsværveien 86, Kongsberg Beliggende ut mot E-134 BTA Bolig 329 kvm, BTA Lager 285 kvm Tomt 798 kvm Prisantydning kr , + off. omk. BUTIKKSEKSJONER (4 STK.) OG PRODUKSJONSLOKALE PÅ STRØMSØ Tordenskioldsgate 80, Drammen Sentralt på Strømsø med fasade mot Tordenskioldsgate Samlet BTA 535 kvm Prisantydning kr , + off. omk. Buskerud Næringsmegling 3

4 eiendommer/lokaler til leie MODERNE KONTORLOKALER MED MEGET HØY STANDARD Hans Kiærsgate 1, Drammen Beliggende på Drammen Havn BTA fra kvm KONTOR- OG LAGERLOKALER PÅ GULSKOGEN Syretårnet 8, Drammen Beliggende på industriområde på Gulskogen BTA 330 kvm Leiepris kr. 750, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. 2 butikklokaler på Eiker Senter Presetbråtan 6, Hokksund Lokaler med god profilering BTA 37 og 138 kvm PENE KONTORLOKALER MED GOD PARKERING Rosenkrantzgata 11, Drammen Beliggende vis à vis Fylkeshuset BTA 500 kvm Leieantydning kr. 950, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. NYRENOVERT KONTORSEKSJON SENTRALT STRØMSØ Tollbugata 39, Drammen Beliggende sentralt på Strømsø kort vei til jernbane og buss BTA 121 kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. PIR 7 NYE KONTORLOKALER I NYTT SPENNENDE BYGG PÅ UNION Grønland 70, Drammen Beliggende på Union BTA fra 500 til 7000 kvm Leiepris etter nærmere avtale FORRETNINGSLOKALER BRAGERNES SENTRUM SENTRAL BELIGGENHET Engene 18, Drammen Eiendommen ligger midt i Drammen sentrum BTA 325 kvm FORRETNINGSLOKALER DRAMMEN SENTRUM Nedre Torggate 5, Drammen Beliggende på Bragernes parallelt med gågaten BTA fra kvm PROFILERTE FORRETNINGSLOKALER MED MEGET ATTRAKTIV BELIGGENHET Rosenkrantzgata 11, Drammen Beliggende ved Fylkeshuset Butikk-, kontorer BTA 770 kvm, Lager BTA 600 kvm 4 Buskerud Næringsmegling

5 Markedskommentaren februar 2013 Som vi skrev i siste nummer av eiendomsavisen før årsskiftet er næringseiendom i svært stor grad blitt påvirket av etterdønningene fra finanskrisen i 2008/2009. Ny krav til egenkapital og andre offentlige pålegg har gjort bankene særdeles restriktive med nye utlån til finansiering av næringseiendom. Dette har bremset omsetningen av næringseiendom mye og i praksis ført til et begrenset prisfall eller i beste fall en flat prisutvikling i I det disse linjer skrives kommer det nye signaler fra deler av banksektoren. Finansavisen melder om rekordresultat for den svenske storbanken SEB som lover høy aktivitet i 2013 og som ønsker å gå inn i segmenter norske banker har varslet at de ønsker å vekte lavere. Dette inkluderer blant annet finansiering av næringseiendom. DNB varslet også for kort tid siden at lånefinansiering av næringseiendom i obligasjons markedet frigjør utlånskapasitet for bankvesenet. Obligasjons markedet er først og fremst interessant for belåning over MNOK 200 og med den veksten dette markedet hadde i fjor blir mye kapital tilgjengelig til andre formål. Nordea varsler imidlertid at de fortsatt vil begrense utlånsnivået til næringseiendom i Vi tror markedet for finansiering av næringseiendom uansett vil bedres kraftig i løpet av 1. halvår Hvis likviditeten finnes i kredittinstitusjonene vil de segmenter hvor inntjeningen er best og risikoen lavest bli satsningsområder. Leiemarkedet i vår region Det er ofte et «rush» av leieavtaler som inngås siste kvartal hvert år. Deretter følger et nokså rolig første kvartal året etter. Slik er det ikke i år! Aktiviteten har vært god allerede fra årsskiftet selv om noe er etterslep fra fjoråret. Antall objekter til leie i Buskerud på har falt fra normalt ca. 200 objekter til nå knapt 150. Vi tror etterspørselen blir god i 2013 selv om det fortsatt er for mye ledige kontorlokaler av lavere standard ute i markedet. Transaksjonsmarkedet i vår region Buskerud Næringsmegling AS gjennomførte i 2012 mange transaksjoner. Hadde finansieringsbildet vært noe bedre ville vi ha opplevd et rekordår. Forutsatt at finansieringsmulighetene bedres i 2013 kan dette bli et meget godt år med mange transaksjoner i hele vår region og landet forøvrig. Prisene har holdt seg tilnærmet stabile siden 2010 og vi mener det nå er grunnlag for en gryende forventning til prisoppgang i enkelte segmenter. Vi har en meget god portefølje av næringseiendommer til salgs ved inngangen av året. I motsetning til utleiemarkedet og boligmarkedet er det bare en mindre del av objektene som annonseres på nettet eller i aviser/tidsskrifter. Næringseiendommer av en hvis størrelse omsettes som regel på bakgrunn av kunnskap om markedets aktører basert på direkte henvendelser og uten annonsering. Boligmarkedet er fortsatt «brennhett» med en generell prisoppgang fra desember 2012 til februar 2013 på hele 3,8 %! Vi tror boligprisene vil flate ut etter hvert. Noen analytikere forventer et relativt kraftig prisfall på bolig eiendom i løpet av 5 til 7 år. Vi tror ikke det så fremt det fortsatt ikke bygges nok boliger i pressområdene og norsk økonomi fortsetter slik den nå er. Blir det derimot bygget nok og/eller økonomien stagnerer kan nok et prisfall på sikt være tenkelig. I det korte perspektiv vil uansett investering i boligbygging og utleieboliger være god butikk. Skulle boligmarkedet falle vil erfaringsmessig leiemarkedet stige ennå mer. Dette gjør kjøp av utleiegårder til en fortsatt trygg og fornuftig investering. Til slutt Det foreligger mange store planer for utbygging i både Drammen og Kongsberg for tiden. Store prosjekter av både lokalt og nasjonalt format med både nærings bygg, boligutbygging, sykehus, skoler og infrastruktur. Det er spennende å bo og arbeide i en region med omfattende utvikling og hvor de seneste under søkelser viser at optimismen og forventningen til fremtiden er den største i landet. TRENDER I MARKEDET Markedet for næringseiendommer i Buskerud og nordre Vestfold er sammensatt av mange mindre regioner hvor både eiendomsverdiene og leieprisene varierer mye. Våre vurderinger av markedstrender er konsentrert om byene Drammen og Kongsberg som toneangivende. Bakgrunn for vurderingene er erfaringstall for utleie og salg av næringseiendommer i hele området, men vi understreker at tallmaterialet kun gir en «pekepinn» om markedspriser og er avhengig av svært mange faktorer for det enkelte utleieobjekt/eiendom. Tallmaterialet i området er for lite til å kunne utgi en kvalitativ holdbar statistikk. LEIEPRISER PR. KVM. PR. ÅR (KR) ex. mva og driftsutgifter Høy standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 1 800, 1 000, 2 000, Randsone 950, 800, 1 200, Usentralt 750, 500, 800, Middels standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 1 200, 800, 1 700, Randsone 800, 600, 1 000, Usentralt 600, 500, 700, Lav standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 700, 500, 1 000, Randsone 550, 400, 800, Usentralt 400, 300, 600, SALGSPRISER PR. KVM. (KR) Høy standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt , , , Randsone , , , Usentralt 8 000, 5 500, 9 000, Middels standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt , 9 000, , Randsone 9 000, 7 000, , Usentralt 7 000, 5 000, 8 000, Lav standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 8 000, 6 000, , Randsone 6 000, 5 000, 9 000, Usentralt 4 500, 4 500, 7 000, Buskerud Næringsmegling 5

6 eiendommer/lokaler til leie LAGER-/PRODUKSJONSLOKALER I MJØNDALEN Strandveien 6, Mjøndalen Meget god beliggenhet ved E-134 i Mjøndalen Bta 400 kvm Leiepris kr. 550, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. ATTRAKTIVE LAGER-/INDUSTRI- OG KONTORLOKALER I HOKKSUND Prestebråtan 2, Hokksund Fantastisk profilering mot E-134 ved Eiker kjøpesenter BTA fra kvm HØYPROFILERTE BUTIKKLOKALER PÅ ÅSSIDEN Ing. Rybergsgate 44, Drammen Attraktiv beliggenhet i en av byens beste handelsområder BTA kvm fordelt på 2 etasjer ATTRAKTIVE OG AREALEFFEKTIVE KONTORLOKALER I TÅRNKVARTALET Haugesgate 2, Drammen Sentralt beliggende ved Bragernes Torg BTA 140 kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. REPRESENTATIVE OG MODERNE KONTORLOKALER I NRK BYGGET Grønland 32 B, Drammen Beliggende på Union Brygge i NRK Bygget BTA kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. LYSE KONTORLOKALER MED PARKERING GULSKOGEN Syretårnet 3, Drammen Beliggende i veletablert næringsområde på Gulskogen BTA 200 kvm 10 p-plasser Leiepris kr. 600, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. PROFILERTE KONTORER VIS A VIS DRAMMEN TINGHUS Rådhusgata 35, Drammen Sentralt på Bragernes med gangavstand til Bragernes Torg BTA fra 100 til 1500 kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. Leie av enkeltkontorer fra kr ,- pr. rom pr. mnd. KONTORLOKALER PÅ KONNERUD NÆRSENTER Pettersvollen 3, Drammen Beliggende på Konnerud BTA 345 kvm kan deles Leiepris kr. 600, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. KONTORLOKALER OG ENKELT KONTORER MED PARKERING Gråterudveien 5, Drammen Meget sentral beliggenhet i Kobbervikdalen ved E-18 BTA fra kvm Leierpis kr. 800, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. 6 Buskerud Næringsmegling

7 eiendommer/lokaler til leie NYOPPUSSEDE KONTORLOKALER ROMIKA NÆRINGSPARK MED GOD PARKERING Kjellstadveien 5, Lier Fantastisk profilering og av-/påkjøring E-18 BTA 200 kvm KONTORLOKALER MED ATTRAKTIV BELIGGENHET BRAGERNES SENTRUM Øvre Storgate 8, Drammen Beliggende nær Bragernes Torg BTA fra kvm LOKALER I NYBYGG MED SVÆRT GOD PROFILERING DRAMMEN SYD Eikhaugen, Drammen Sentral beliggenhet i Kobbervikdalen Prosjektert bygg hovedsakelig kontorplasser BTA kvm med stipulert byggestart 2013 avhengig av arealstørrelse og standard ATTRAKTIVE KONTORLOKALER fosskvartalet I LIER Bruveien 2, Lier Beliggende i aktivt handlesenter i Lierbyen BTA 208 kvm kan deles SPENNENDE KONTOR-/LAGER- OG VERKSTEDLOKALER I KONGSBERG SENTRUM Hyttegata 1, Kongsberg Beliggende på vestsiden ved bybroen BTA fra kvm Leiepris etter nærmere avtale RIMELIGE ENKELTKONTORER sentralt BRAGERNES Søren Lemmichsgate 7, Drammen Beliggende i gåavstand til Bragernes Torg BTA fra kvm REPRESENTATIVE KONTORLOKALER VED E-18 I KOBBERVIKDALEN Gråterudveien 1, Drammen Meget god beliggenhet i Kobbervikdalen ved E-18 BTA fra kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. REPRESENTATIVE KONTORLOKALER BRAGERNES Tomtegata 17, Drammen Sentralt på nedre Bragernes BTA fra kvm Parkering Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. KOMIBNERT LAGER- OG KONTOR EIENDOM PÅ LIERSTRANDA Tømmerterminalen 2, Lier Svært sentral beliggenhet på Lierstranda BTA Lager kvm kontor 312 kvm Leiepris kr , pr. år + driftsutg. og mva. Buskerud Næringsmegling 7

8 Markedsplassen for salg, kjøp og utleie av næringseiendom i Buskerud og Nordre Vestfold Salgsoppdrag Buskerud Næringsmegling AS har kvalifiserte medarbeidere som gjennom mange år har formidlet salg og utleie av fast eiendom. Vi har til en hver tid et bredt tilbud av eiendommer til salgs. Ingen eiendom er for liten eller for stor. Vi har kontakt med kjøpere til alle typer næringseiendommer. Verdivurdering Fastsettelse av en næringseiendoms markedsverdi innebærer vurdering av en rekke faktorer. De viktigste er: Eiendommens størrelse og stand Leieinntekter og -utgifter Beliggenhet/reguleringsforhold Leietagere og leiekontraktens innhold Eiendommens utviklingspotensiale Vi holder oss til enhver tid ajour med markedsprisene i hele Østlandsområdet. Dermed vil våre markedsvurderinger alltid avspeile et realistisk nivå i markedet. Konsulentbistand Buskerud Næringsmegling AS tilbyr uavhengig konsulentbistand i forbindelse med utviklingsprosjekter, kontraktsforhandlinger etc. Vår kompetanse og erfaring innenfor disse områdene kan synliggjøre en merverdi i prosjektet. Utleieoppdrag Buskerud Næringsmegling AS har som et hovedsatsingsområde valgt å legge vekt på utleie av næringseiendom. Vi har satt oss som mål å bygge opp en av de mest effektive databasene for utleie og leie av lokaler i vårt område. Søk etter lokaler Registrer selskapets arealbehov i vår database. Kontakt oss pr. telefon/e-post. Bragernes Torg 6, 3017 Drammen Telefon: E-post: Ønsker du tilsendt vårt nyhetsbrev pr. epost send oss en mail til

K: 50 % Eiendomsavisen. Cool gray 9

K: 50 % Eiendomsavisen. Cool gray 9 november 2012 Årgang 11 Eiendomsavisen BYGÅRD MED STORT UTVIKLINGSPOTENSIAL BRAGERNES SENTRUM i Drammen Beliggende i Nedre Storgate 5 «Gågaten» i Drammen 863 kvm eiertomt Leieinntekt ca. MNOK 1 (2013)

Detaljer

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 12 EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN «Rostockgården» - Bragernes torg 1 A Fult utleid sentrumsgård 2477 kvm BTA Husleieinntekt 2013 NOK 3.836.000,- + fellesutgifter

Detaljer

EIENDOMSAVISEN MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN. Tlf. 32 23 49 10. fi rmapost@bnm.no. www.bnm.no SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10

EIENDOMSAVISEN MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN. Tlf. 32 23 49 10. fi rmapost@bnm.no. www.bnm.no SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10 SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10 EIENDOMSAVISEN Cool gray 9 MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN ST. OLAVSGATE 5 OG 7 100 METER FRA BRAGERNES TORG TILNÆRMET FULLT UTLEID MED ÅRLIG LEIEINNTEKT PÅ

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.3 2014 13. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.1 2015 14. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG nær ingseien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run.

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Q3 2015 A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Sidney J. Harris SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM?

Detaljer

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM? SØKER DIN BEDRIFT NYE LOKALER ELLER HJELP TIL FREM? Vi i Realist Næringsmegling har som målsetting å være den

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/3 2 Innhold Nøkkeltall 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Nytt siden sist 9 Endring av eierstruktur

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INVESTORRAPPORT 2013/2 2 INNHOLD Siste nytt 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Nøkkeltall 7 Porteføljeoversikt 8 Utvikling i verdijustert

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/I 2 Innhold Dette er fortin Nøkkeltall 4 Leder 5 Nytt siden sist 6 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Likviditet

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 1 2010 8. mars 2010 Tilrettelegger: Investorrapport 1 2010 Innhold Side Leder 3 Nytt fra DnB NOR 4 Eiendomsinvest I ASA Verdiutvikling 6 Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Tidligere har ROM vært engasjert i større bolig- og næringsutviklingsprosjekter. og Lillestrøm, med gode resultater.

Tidligere har ROM vært engasjert i større bolig- og næringsutviklingsprosjekter. og Lillestrøm, med gode resultater. NÆRINGSEIENDOMMER NR 1-2015 19. ÅRGANG Store planer for Moss og Sjøsiden Daglig leder i MKEiendom Bengt Olimb tror på et Moss i rivende utvikling. - Når reisetiden med tog til Oslo blir redusert til snaue

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2015 TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER LEDER Hilmar Auran Adm. direktør OBOS Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på leveranse av forvaltnings-

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien 10 364

Detaljer

IKA KONGSBERG. 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001

IKA KONGSBERG. 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001 IKA KONGSBERG 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001 20. desember Bilag 1 : Objektsøk på internett Side 1 av 2 BILAG 1: OBJEKTSØK PÅ INTERNETT Oversikt over hjemmesider til 45 eiendomsmeglere med eiendommer

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer