Eiendomsavisen. Tlf mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsavisen. Tlf. 32 23 49 10. firmapost@bnm.no. www.bnm.no. mars 2011"

Transkript

1 mars 2011 Årgang 10 Eiendomsavisen 2 BYGÅRDER SENTRALT BRAGERNES I DRAMMEN SELGES SAMLET Øvre Storgate 3 og St. Olavsgate 2 Sentral beliggenhet nær Bragernes Torg Bestående av 2 bygg hvorav ett er velegnet for ombygging til leiligheter Parkering i egen bakgård Prisantydning kr , + offentlige omkostninger Tlf

2 Næringsmegleren i Buskerud og nordre Vestfold Buskerud Næringsmegling AS er spesialisert på næringseiendommer i Buskerud og Nordre Vestfold. Vi ønsker dybdekunnskap om et begrenset geografisk område og har derfor konsentrert våre ressurser om Buskerud herunder Røyken, Lier, Drammen, Nedre/Øvre Eiker, Kongsberg, Hønefoss, samt de nordre deler av Vestfold. Den vesentligste aktiviteten i eiendomsmarkedet er basert på lokalt tilbud og etterspørsel. Vi arbeider derfor tett på næringslivet i regionen, men har også svært gode kontakter med større nasjonale investormiliøer og brukere. Vi tror det er viktig å kjenne detaljer i samfunnsutvikling, infrastruktur, næringsliv, historie og ikke minst menneskene som utgjør markedet. Buskerud Næringsmegling AS er et uavhengig privateiet selskap med seks ansatte. Vi har en svært bred kontaktflate med gårdeiere, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, entreprenører, offentlige myndigheter og andre aktører i eiendomsmarkedet. Buskerud Næringsmegling AS ble etablert i 1999 og de ansatte har lang erfaring fra eiendomsbransjen i ulike posisjoner. Fredrik A. Haaning Næringseiendomsmegler MNEF/SN Daglig leder Mobil: E-post: Betty Selbo Salgssekretær Tlf: E-post: Fredrik Smedaas Johnson Næringseiendomsmegler MNEF Mobil: E-post: Edin Ljajic Næringseiendomsmegler MNEF Mobil: E-post: Knut Smedby Mobil: E-post: Lillian Wold Oppgjør/regnskap Telefon E-post: 2 Buskerud Næringsmegling

3 Eiendommer til salgs KONTOREIENDOM MED SENTRAL BELIGGENHET BRAGERNES Nedre Storgate 42, Drammen Sentral beliggenhet få minutters gange fra sentrum BTA kvm. Prisantydning kr , + off. omk. SELVEIENDE KONTORSEKSJON NÆR BRAGERNES SENTRUM Tomtegata 17, Drammen Nær Bragernes sentrum BTA 630 kvm. Prisantydning kr , + off.omk. KOMBINASJONSEIENDOM SALG/ PRODUKSJON/LAGER/KONTOR Øvre Eiker vei 75, Drammen Gulskogen 10 min. kjøring fra sentrum BTA kvm. Prisantydning kr , + off. omk. NÆRINGSSEKSJON M/BUTIKK LOKALER ATTRAKTIV BELIGGENHET Sankt Olavsgate 3, Drammen Sentralt i handelsområde Bragernes BTA 823 kvm. Prisantydning kr , + off. omk. 2 ATTRAKTIVE NÆRINGSTOMTER VED E-18 drammen syd Dråpen Kobbervikdalen, Drammen Drammen syd Kobbervikdalen ved E-18 Ca kvm. og ca kvm. Prisantydning kr , / kr , + off.omk. KOMBINASJONSEIENDOM VED OSLOFJORDFORBINDELSEN Åsveien 5, Sætre Industrifelt på Sætre med enkel adkomst til Oslofjord tunellen BTA kvm. Prisantydning kr , + off. omk. FORRETNINGSBYGG OG UTVIKLINGS EIENDOM PÅ SKOLLENBORG Gomsrudveien 399, Kongsberg Sentral beliggende 6 km. sør for Kongsberg sentrum BTA kvm. Prisantydning kr , salg av selskap 70 MÅL ATTRAKTIVT BOLIG OMRÅDE PÅ KONGSBERGS TAK Myhra, Kongsberg Ca. 2 km. fra Kongsberg sentrum BTA kvm. Prisantydning: Ta kontakt med megler LAGER/KONTOR OG PRODUKSJON, UTVIDELSESMULIGHET Bjørnstadveien 66, Sande Bjørnstadfeletet ca. 4 km. fra Sande sentrum BTA 520 kvm. Prisantydning kr , + off. omk. Buskerud Næringsmegling 3

4 eiendommer/lokaler til leie DRAMMENS FLOTTESTE KONTORER MED FANTASTISK BELIGGENHET Gamle Kirkeplass 7, Drammen Fantastisk beliggenhet i parken med utsikt over elven BTA 500 kvm. Leiepris kr , pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. MEGET REPRESENTATIVE KONTOR LOKALER TÅRNKVARTALET Haugesgate 2, Drammen Beliggende midt i Drammen ved Bragernes torg BTA fra 221 kvm. Leiepris kr , pr. år + fellesutg. og mva. BUTIKK- OG KONTORLOKALER MED ATTRAKTIV BELIGGENHET Øvre Storgate 8, Drammen Kort vei til Bragernes torg BTA 250 kvm. butikk BTA 200 kvm. kontor Leiepris butikk kr ,, kontor kr. 950, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. NYE KONTORLOKALER I TOPP ETASJE SENTRALT BRAGERNES Øvre Storgate 5, Drammen Ett kvartal fra Bragernes Torg Bta 291 kvm. Leiepris kr , pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. NYTT KONTORBYGG VED DRAMMEN PARK Gamle Kirkeplass 3, Drammen Fantastisk beliggenhet vis à vis Drammen Teater BTA kvm. deles etter ønsket areal Leiepris kr , pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. REPRESENTATIVE KONTORER MED MEGET GOD PROFILERING TIL E18 Gråterudveien 1, Drammen Kobbervikdalen Drammen syd Fra BTA kvm. FORRETNINGSLOKALE MED MANGE BRUKSOMRÅDER Ing. Rybergsgate 44, Drammen Åssiden med god profilering i samme bygg som Bohus Møbelvarehus BTA 367 kvm. Leiepris etter nærmere avtale KONTORLOKALER SENTRALT STRØMSØ TORG Eliesonsgate 4, Drammen 100 meter fra Drammen jernbanestasjon Fra BTA kvm. Leiepris kr. 850, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. MEGET REPRESENTATIVE KONTOR LOKALER sentralt på STØMSØ Tordenskioldsgate 26, Drammen Flott beliggenhet Strømsø sentrum Fra BTA kvm. Leiepris kr. 750, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. 4 Buskerud Næringsmegling

5 Markedskommentaren mars 2011 Det nye året har begynt svært godt i eiendomsmarkedet både når det gjelder nærings- og boligeiendommer. Boligmarkedet er preget av stor etterspørsel og stigende priser, mens utbudet av boliger har falt kraftig. Næringsmarkedet er også i god gjenge med jevn etterspørsel etter leieobjekter og en stadig økende salgsaktivitet. I næringsmarkedet kom taktskiftet etter sommeren 2010 og antall transaksjoner økte kraftig ut over høsten. Vi ser nå at denne utviklingen fortsetter inn i Leiemarkedet Etterspørselen er tiltagende, men det er fortsatt mye ledig i regionen. Antall objekter som annonseres på finn.no har økt jevnt den siste tiden, men vi oppfatter dette dit hen at flere utleiere nå går aktivt ut med sine arealer fordi man forventer at muligheten for utleie er større enn den har vært de 2 siste årene. I tilegg har næringslivet begynt å bevege på seg igjen etter at man gjennom finanskrisen satt stille i påvente av hva som ville skje. Dette innebærer at noen bedrifter søker nye større eller mer arealeffektive arealer. Noen bedrifter er på flyttefot geografisk, men noen reduserer sitt arealbehov tilpasset markedet. Drammensområdet er attraktivt for næringslivet, ikke minst på grunn av nærheten til transportårer og den korte avstanden til Oslo. I dag konkurrerer vi med kommunene øst- og sydøst for Oslo om nyetableringer. Dette gjelder særlig innen transport/logistikk og produksjon. I kontormarkedet konkurrerer vi i all hovedsak med Oslo, Asker og Bærum, samt noe med Vestfold byene. Det er viktig at vi kan tilby et totalsortiment av lokaler i regionen. Markedet er dynamisk og svært sammensatt. Etablering av enkeltbedrifter fører ofte til etablering av andre bedrifter med avvikende behov hva gjelder type lokaler. Vi tror det er verdifullt med et mangesidig næringsliv, ikke bare kontorarbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner, men også logistikk- og produksjonsbedrifter. Leieprisene har holdt seg relativt stabile gjennom finanskrisen, men fragmenteringen av markedet er tiltagende. Dette innebærer at forskjellene mellom lokaler av dårlig kvalitet og med dårlig beliggenhet kontra tidsmessige lokaler med sentral beliggenhet øker. Vi tror denne trenden vil tilta. Transaksjonsmarkedet Vi tror transaksjonsmarkedet skal øke vesentlig i løpet av året. Det er nå et «oppdemmet» behov for kjøp av realverdier fordi mange institusjoner, selskaper og enkeltpersoner har svært god likviditet. Samtidig har mange eiendoms besittere avventet salg fordi markedet ikke har fungert og tilgangen på lånekapital har vært fraværende. Imidlertid er den vesentligste faktoren den psykologiske. Forventer man økte priser, eller forventer man et prisfall. Slik situasjonen i dag er, forventer de fleste en jevn og normal prisstiging som gjør investering i fast eiendom konkurranse dyktig overfor andre saldogrupper som aksjer, obligasjoner etc. Vi forventer en moderat prisstigning i 2011, men som i leiemarkedet er fragmenteringen tiltagende. Dette innebærer at gode eiendommer vil få en positiv prisutvikling, mens «dårlige» eiendommer kan få en lavere verdi på sikt. Til slutt Offentlige krav ved eiendomsutvikling, rekkefølgebestemmelser, den ny planog bygningsloven, mulighetene for økt skattetrykk er alle faktorer som er med å bremse utviklingen av nye, tidsmessige og energibesparende bygg. Vi oppfatter dette som svært negativ fordi vi i mange år har ivret for større grad av sanering med etterfølgende nybygging. Med økende energipriser tror vi likevel utviklingen vil gå mot nybygg fordi brukerne/leietagerne vil kreve en vesentlig lavere husleie i gamle bygg enn i nye arealeffektive og energieffektive bygg hvor driftskostnadene kan holdes langt lavere. TRENDER I MARKEDET Markedet for næringseiendommer i Buskerud og nordre Vestfold er sammensatt av mange mindre regioner hvor både eiendomsverdiene og leieprisene varierer mye. Våre vurderinger av markedstrender er konsentrert om byene Drammen og Kongsberg som toneangivende. Bakgrunn for vurderingene er erfaringstall for utleie og salg av næringseiendommer i hele området, men vi understreker at tallmaterialet kun gir en «pekepinn» om markedspriser og er avhengig av svært mange faktorer for det enkelte utleieobjekt/eiendom. Tallmaterialet i området er for lite til å kunne utgi en kvalitativ holdbar statistikk. LEIEPRISER PR. KVM. PR. ÅR (KR) ex. mva og driftsutgifter Høy standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 2200,- 900,- 2700,- Randsone 1300,- 800,- 1500,- Usentralt 800,- 600,- 1000,- Middels standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 1500,- 800,- 1700,- Randsone 1100,- 700,- 1100,- Usentralt 700,- 500,- 800,- Lav standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 850,- 600,- 1100,- Randsone 600,- 400,- 800,- Usentralt 400,- 300,- 600,- SALGSPRISER PR. KVM. (KR) Høy standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 20000,- 9000, ,- Randsone 12000,- 8000, ,- Usentralt 8000,- 6000, ,- Middels standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 15000,- 8000, ,- Randsone 9000,- 6000, ,- Usentralt 5000,- 4500,- 9000,- Lav standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 8000,- 6000, ,- Randsone 5000,- 4500,- 8000,- Usentralt 4000,- 3000,- 6000,- Buskerud Næringsmegling 5

6 eiendommer/lokaler til leie BUTIKKLOKALER I NY SPENNENDE ARKADE STRØMSØ Tollbugata 4 6, Drammen Sentralt Strømsø rett ved jernbanestasjonen Fra BTA kvm. Leiepris fra kr , pr. kvm. pr. år + felesutg. og mva. REPRESENTATIVE ENKELTKONTORER BRAGERNES SENTRUM Rådhusgata 18, Drammen Bragernes sentrum vis à vis Rådhuset Fra BTA kvm. Leiepris fra kr , pr. mmnd. + fellesutg. og mva. KONTORLOKALER, TOPPETASJE MED TERRASSE Tollbugata 27, Drammen Sentralt ved jernbanestasjon BTA 294 kvm. Leiepris kr , pr. år + fellesutg. og mva. NYE LAGER-, PRODUKSJONS- OG KONTORLOKALER Teglverksveien 59, Solbergelva Aaserud næringsområde i Solbergelva 10 min. vest for Drammen Fra BTA kvm. FUNKSJONELLE KONTOR OG LAGER LOKALER Kobbervikdalen 75, Drammen Sentralt beliggende Drammen syd Kobbervikdalen BTA fra kvm. Leiepris fra kr. 800 pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. 300 KVM. KONTOR OG 600 KVM. LAGER MED PARKERING Søren Lemmichsgate 1, Drammen Sentralt Bragernes med god adkomst til E-18 og E134 BTA 300 kvm. kontor BTA 600 kvm. lager Leiepris kontorer kr , pr. år + fellesutg. og mva. Leiepris lager kr. 750, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. LAGER-, PRODUKSJONS- OG KONTORLOKALER Nedre Eiker vei 37, Drammen 1,5 km. fra Strømsø torg BTA kvm. kan deles Leiepris fra kr. 500, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. LAGER- OG VERKSTEDLOKALER OG 15 MÅL UTEAREALER Vintergata 20, Drammen Vis à vis Gulskogen skole kvm tomt BTA kvm. lager Leiepris lager kr. 500, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. Leiepris tomt etter avtale KONTOR OG LAGER I ULIKE STØRRELSER RETT VED E-18 I LIER Kjellstadveien 5, Lier Fantastisk beliggenhet med rask av- og påkjøring til E-18 Fra BTA kvm. Leiepris fra kr. 800, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. 6 Buskerud Næringsmegling

7 eiendommer/lokaler til leie MODERNE KONTOR-/VERKSTED- OG PRODUKSJONSLOKALER Semsveien 86, Hokksund Eiker Næringspark i Hokksund kort vei til Drammen og Kongsberg Fra BTA kvm. NYTT LAGERBYGG MULIGHET FOR LANG- OG KORTTIDSLEIE Fruktveien 21, Lier Ringeriksveien nær E-18 BTA 2000 kan deles Leiepris kr. 600,- pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva KVM. TOMTEAREAL PÅ LIERSTRANDA MULIGHET FOR KAI Lierstranda Næringsområde, Lier Sentralt Lierstranda med kort vei til E kvm. Leiepris kr. 80, pr. kvm. pr. år + driftutg. og mva. LYSE MODERNE NÆRINGSLOKALER MED GOD PROFILERING Bruveien 12, Krokstadelva Sentralt i Krokstadelva vis à vis Buskerud Storsenter BTA 84 kvm. Leiepris kr , pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. RESTAURANT-/BUTIKK- OG KONTORLOKALER Kirkegata 6, Kongsberg I sentrum av gamle Kongsberg nær kirken BTA ca. 400 kvm. Leiepris kr , pr. mnd. + fellesutg. og mva. NÆRINGSBYGG MED KONTORER OG LAGER, UTEAREAL Industriveien 4, Hokksund Loesmoen i Øvre Eiker BTA 930 kvm. kan deles Leiepris fra kr. 600, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. ATTRAKTIVT BELIGGENDE KOMBINASJONSBYGG Withsgate 11, Kongsberg Dyrmyrskogen på Kongsberg BTA ca kvm. KONTORLOKALER MED UNIKE PROFILERINGSMULIGHETER Tidemannsgate 4, Kongsberg Ved innfartsåren til Kongsberg Næringspark BTA ca. 150 kvm. FUNKSJONELLE KONTOR-/LAGER- OG PRODUKSJONSLOKALER Sandsdalensgate 2 og 6, Sauheradveien 89, Notodden 2 km. utenfor Notodden sentrum Fra BTA 500 kvm. Leiepris fra kr. 300, pr. kvm. pr. år Buskerud Næringsmegling 7

8 Markedsplassen for salg, kjøp og utleie av næringseiendom i Buskerud og Nordre Vestfold Salgsoppdrag Buskerud Næringsmegling AS har kvalifiserte medarbeidere som gjennom mange år har formidlet salg og utleie av fast eiendom. Vi har til en hver tid et bredt tilbud av eiendommer til salgs. Ingen eiendom er for liten eller for stor. Vi har kontakt med kjøpere til alle typer næringseiendommer. Verdivurdering Fastsettelse av en næringseiendoms markedsverdi innebærer vurdering av en rekke faktorer. De viktigste er: Eiendommens størrelse og stand Leieinntekter og -utgifter Beliggenhet/reguleringsforhold Leietagere og leiekontraktens innhold Eiendommens utviklingspotensiale Vi holder oss til enhver tid ajour med markedsprisene i hele Østlandsområdet. Dermed vil våre markedsvurderinger alltid avspeile et realistisk nivå i markedet. Konsulentbistand Buskerud Næringsmegling AS tilbyr uavhengig konsulentbistand i forbindelse med utviklingsprosjekter, kontraktsforhandlinger etc. Vår kompetanse og erfaring innenfor disse områdene kan synliggjøre en merverdi i prosjektet. Utleieoppdrag Buskerud Næringsmegling AS har som et hovedsatsingsområde valgt å legge vekt på utleie av næringseiendom. Vi har satt oss som mål å bygge opp en av de mest effektive databasene for utleie og leie av lokaler i vårt område. Søk etter lokaler Registrer selskapets arealbehov i vår database. Kontakt oss pr. telefon/e-post. Bragernes Torg 6, 7 Drammen Telefon: E-post: Buskerud Næringsmegling

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.3 2014 13. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

EIENDOMSAVISEN MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN. Tlf. 32 23 49 10. fi rmapost@bnm.no. www.bnm.no SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10

EIENDOMSAVISEN MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN. Tlf. 32 23 49 10. fi rmapost@bnm.no. www.bnm.no SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10 SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10 EIENDOMSAVISEN Cool gray 9 MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN ST. OLAVSGATE 5 OG 7 100 METER FRA BRAGERNES TORG TILNÆRMET FULLT UTLEID MED ÅRLIG LEIEINNTEKT PÅ

Detaljer

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 12 EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN «Rostockgården» - Bragernes torg 1 A Fult utleid sentrumsgård 2477 kvm BTA Husleieinntekt 2013 NOK 3.836.000,- + fellesutgifter

Detaljer

Til salgs. Eiendomsavisen

Til salgs. Eiendomsavisen februar 2013 Årgang 12 Eiendomsavisen DRAMMENS BESTE HANDeLSBELIGGENHET? Unik profilering ved krysset Holmenbroen/Bj. Bjørnsonsgate Austadgata 18 mellom Maxisenteret og Opel 7340 kvm selveiertomt Nåværende

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.1 2015 14. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

K: 50 % Eiendomsavisen. Cool gray 9

K: 50 % Eiendomsavisen. Cool gray 9 november 2012 Årgang 11 Eiendomsavisen BYGÅRD MED STORT UTVIKLINGSPOTENSIAL BRAGERNES SENTRUM i Drammen Beliggende i Nedre Storgate 5 «Gågaten» i Drammen 863 kvm eiertomt Leieinntekt ca. MNOK 1 (2013)

Detaljer

EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG nær ingseien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM? SØKER DIN BEDRIFT NYE LOKALER ELLER HJELP TIL FREM? Vi i Realist Næringsmegling har som målsetting å være den

Detaljer

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run.

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Q3 2015 A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Sidney J. Harris SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM?

Detaljer

Februar 2014. Ledige lokaler

Februar 2014. Ledige lokaler Februar 2014 Ledige lokaler Innhold SMALVOLLVEIEN 65 550 4.000 m 2 kontor 03 SMALVOLLVEIEN 65 04 LEDER 05 KARENLYST ALLÉ 11 06 ROALD AMUNDSENS GATE 6 INKOGNITOGATA 33A 07 RÅDHUSGATEN 26 08 DRONNINGENS

Detaljer

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN Utleie Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Ca. 250-1905 kvm BTA INNHOLD 01 Informasjon om eiendommen 06 Andre opplysninger 09

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

Nr. 4-2014. Ledige lokaler

Nr. 4-2014. Ledige lokaler Nr. 4-2014 Ledige lokaler Innhold FORNEBU / WIDERØEVEIEN 1E 03 WIDERØEVEIEN 1E 04 LEDER 05 SOLGANGSBRISEN 5 ANKERVEIEN 209 06 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 07 SLEPENDVEIEN 48 HENRIK IBSENS GATE 100 08 RÅDHUSGATEN

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

IKA KONGSBERG. 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001

IKA KONGSBERG. 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001 IKA KONGSBERG 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001 20. desember Bilag 1 : Objektsøk på internett Side 1 av 2 BILAG 1: OBJEKTSØK PÅ INTERNETT Oversikt over hjemmesider til 45 eiendomsmeglere med eiendommer

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/3 2 Innhold Nøkkeltall 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Nytt siden sist 9 Endring av eierstruktur

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien 10 364

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

NÆRINGSEIENDOMMER. Metra Næringsmegling. i nye lokaler! metra.no. Kontor. Lager/verksted. Kombinasjonseiendommer. Salg og leie

NÆRINGSEIENDOMMER. Metra Næringsmegling. i nye lokaler! metra.no. Kontor. Lager/verksted. Kombinasjonseiendommer. Salg og leie NÆRINGSEIENDOMMER NR 2-2015 19. ÅRGANG Råde Kontorlokaler i nyere bygg Rolvsøy Turn og treningssenter Myrveien 6, 1640 RÅDE 250 kvm Beliggende på Åkebergmosen industrifelt. Kort avstand til E6 og ca 10

Detaljer

NÆRINGSEIENDOMMER. 3 blir 1. MOSS SENTRUM Boligprosjekt. FREDRIKSTAD SENTRUM Unike kontorlokaler til leie NR 2-2014 18. ÅRGANG

NÆRINGSEIENDOMMER. 3 blir 1. MOSS SENTRUM Boligprosjekt. FREDRIKSTAD SENTRUM Unike kontorlokaler til leie NR 2-2014 18. ÅRGANG NÆRINGSEIENDOMMER NR 2-2014 18. ÅRGANG 3 blir 1 Les mer på side 9 Kanalen Brygge - Moss VÆRSTETORVET I FREDRIKSTAD Metra Næringsmegling AS avdeling Fredrikstad ser frem til å flytte inn i helt nye lokaler

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INVESTORRAPPORT 2013/2 2 INNHOLD Siste nytt 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Nøkkeltall 7 Porteføljeoversikt 8 Utvikling i verdijustert

Detaljer

REAL Eiendomsmegling AS Solheimveien 112, P.b 322, 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.

REAL Eiendomsmegling AS Solheimveien 112, P.b 322, 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real. REAL Eiendomsmegling AS Solheimveien 112, P.b 322, 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no Om Real NÆRINGsmegling REAL Næringsmegling er et privateiet eiendomsmeglerforetak.

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer