K: 50 % Eiendomsavisen. Cool gray 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K: 50 % Eiendomsavisen. Cool gray 9"

Transkript

1 november 2012 Årgang 11 Eiendomsavisen BYGÅRD MED STORT UTVIKLINGSPOTENSIAL BRAGERNES SENTRUM i Drammen Beliggende i Nedre Storgate 5 «Gågaten» i Drammen 863 kvm eiertomt Leieinntekt ca. MNOK 1 (2013) Stort utviklingspotensial Prisantydning MNOK 16 + off. omk. Tlf

2 Næringsmegleren i Buskerud og nordre Vestfold Buskerud Næringsmegling AS er spesialisert på næringseiendommer i Buskerud og Nordre Vestfold. Vi ønsker dybdekunnskap om et begrenset geografisk område og har derfor konsentrert våre ressurser om Buskerud herunder Røyken, Lier, Drammen, Nedre/Øvre Eiker, Kongsberg, Hønefoss, samt de nordre deler av Vestfold. Den vesentligste aktiviteten i eiendomsmarkedet er basert på lokalt tilbud og etterspørsel. Vi arbeider derfor tett på næringslivet i regionen, men har også svært gode kontakter med større nasjonale investormiliøer og brukere. Vi tror det er viktig å kjenne detaljer i samfunnsutvikling, infrastruktur, nærings liv, historie og ikke minst menneskene som utgjør markedet. Buskerud Næringsmegling AS er et uavhengig privateiet selskap med seks ansatte. Vi har en svært bred kontaktflate med gårdeiere, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, entreprenører, offentlige myndigheter og andre aktører i eiendomsmarkedet. Buskerud Næringsmegling AS ble etablert i 1999 og de ansatte har lang erfaring fra eiendomsbransjen i ulike posisjoner. Buskerud Næringsmegling AS har kontorfelleskap med Statsautorisert revisor Gunnbjørn Gulliksen i Colloquial ENK som bistår egne kunder innen fagområdene styreoppdrag, rådgivning innen regnskap, økonomi, finans og skatt. Salg og oppkjøp av virksomheter og aksjonæravtaler. Fredrik A. Haaning Næringseiendomsmegler MNEF/SN Daglig leder Mobil: E-post: Betty Selbo Salgssekretær Tlf: E-post: Fredrik Smedaas Johnson Næringseiendomsmegler MNEF Mobil: E-post: Paul-Andre` Lefranc Næringsmegler Mobil: E-post: Lillian Wold Oppgjør/regnskap Telefon E-post: Gunnbjørn Gulliksen Statsautorisert revisor Colloquial ENK Mobil: E-post: 2 Buskerud Næringsmegling

3 Eiendommer til salgs SOLGT HANDELSSENTER MED UTVIKLINGS MULIGHET VIKERSUND NÆRSENTER Vikersundsgata 32 og 34, Vikersund Leietakere: Ica, Kiwi, Vinmonopolet Ca kvm ledig areal Samlede leieinntekter kr , Prisantydning kr , VELHOLDT FORRETNINGSGÅRD PÅ STRØMSØ Hans Kiærsgate 6, Drammen Beliggende på Strømsø nær Drammen Havn BTA 540 kvm hvorav ½ parten er utleid Prisantydning kr , + off. omk. NÆRINGSBYGG PÅ GULSKOGEN Syretårnet 37, Drammen Beliggende på Gulskogen 10 min. fra Drammen sentrum Salg av eiendomsselskap BTA 680 kvm Prisantydning kr , KOMBINASJONSEIENDOM LIERSTRANDA Lierstranda 111, Lier Eiertomt på kvm Leieinntekt kr , +fellesutgifter BTA 1578 kvm hvorav ca. 650 kvm ledig Prisantydning kr , DYRMYRKIOSKEN MED MULIGHET FOR BOLIGBYGGING I KONGSBERG Dyrmyrgata 3B, Kongsberg Beliggende sentralt på Nymoen Eiertomt 331 kvm BTA 233 kvm Prisantydning kr , + off. omk. FERDIG REGULERT BOLIGPROSJEKT MED 34 BOENHETER I SOLBERGELVA Granittlia, Solbergelva Beliggende rolig, avskjermet nær grensen til Drammen Salg av regulert boligprosjekt med 34 leiligheter BTA 7000 kvm BRA ca kvm Prisantydning kr , + off. omk. UTLEID BUTIKKSEKSJON PÅ TOrGET I HOKKSUND Stasjonsgata 65, Hokksund Leieinntekt kr , årlig Seksjon bestående av 2 separate butikklokaler BTA ca. 539 kvm Prisantydning kr , + off. omk. FORRETNINGSEIENDOM BRAGERNES Engene 88, Drammen Beliggende på hjørnet av Brantenborggata og Engene Forretningslokale BTA 300 kvm Prisantydning kr , + off. omk. 3 SELVEIENDE BUTIKKSEKSJONER SENTRALT PÅ STRØMSØ Bilchsgate 4, Drammen Sentral på Strømsø med fasade mot Tordenskioldsgate 3 seksjoner med samlet BTA 283 kvm Prisantydning kr , + off. omk. Buskerud Næringsmegling 3

4 eiendommer/lokaler til leie MODERNE KONTORLOKALER MED MEGET HØY STANDARD Hans Kiærsgate 1, Drammen Beliggende på Drammen Havn BTA fra kvm KONTOR- OG LAGERLOKALER PÅ GULSKOGEN Syretårnet 8, Drammen Beliggende på industriområde på Gulskogen BTA 330 kvm Leiepris kr. 750, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. BUTIKK/kontorer MED GOD PROFILERING MOT GATEN Søren Lemmchsgate 4, Drammen Beliggende på Bragernes med kort vei til sentrum BTA 186 kvm Leiepris kr. 900, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. PENE KONTORLOKALER MED GOD PARKERING Rosenkrantzgt. 11, Drammen Beliggende vis à vis fylkeshuset BTA 500 kvm Leieantydning kr. 950, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. NYRENOVERT KONTORSEKSJON SENTRALT STRØMSØ Tollbugata 39, Drammen Beliggende sentralt på Strømsø kort vei til jernbane og buss BTA 121 kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. PIR 7 NYE KONTOLOKAKLER I NYTT SPENNENDE BYGG PÅ UNION Grønland 70, Drammen Beliggende på Union BTA fra kvm Leiepris etter nærmere avtale KONTORLOKALER OG HØYTLAGER PÅ BRAGERNES Søren Lemmichsgate 1, Drammen Sentralt Bragernes med god adkomst til E-18 og E-134 Kontor BTA 300 kvm Høytalger BTA 793 kvm Leiepris kr. 750, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva KONTORLOKALER PÅ BRAGERNES VIS À VIS DRAMMEN TINGHUS Rådhusgata 35, Drammen Lokalene til passes nye leietakere BTA fra kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. LAGER-/KONTORLOKALER NÆR E-18 I LIER Teglverksveien 9, Lier Beliggende på Høvik Industriområde nær E-18 BTA ca kvm Leiepris kr. 750, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. 4 Buskerud Næringsmegling

5 Markedskommentaren november 2012 Finansiering for næringslivet har utviklet seg fra vondt til verre den siste tiden. Bankene har til dels lukket utlånsbøkene for lån til næringslivet og nærings eiendom. Det kan virke som om all kapital går til boligutlån med små fortjeneste marginer og utlån til offshore/oljeindustrien, mens resten av næringslivet «strupes» med høye renter og liten utlånsvilje. Det paradoksale er at dette fører til stadig høyere boligpriser som hverken myndigheter eller fagfolk mener er av det gode. Samtidig begrenses investeringsmulighetene for næringslivet og dette kan på sikt føre til både manglene konkurranseevne og fallende priser på næringseiendom. For oss på sidelinjen kan det se ut som om finansinstitu sjonene er med på å blåse opp en boligboble som kan slå kraftig tilbake på dem på lang sikt samtidig som de er i ferd med å skape problemer for næringslivet som kan resultere i tap på kort sikt. Kan dette innebære at bankene er med på å skape kriser som slår tilbake på dem selv både på kort og lang sikt? Vi mener man kanskje skulle vurdert motsatt strategi: Bremse utlånsveksten til private husholdninger og øke kapitaltilgangen til næringslivet. Leiemarkedet i vår region Aktiviteten på leiemarkedet er relativt god og det tegnes mange nye leieavtaler i disse dager. Leieprisene har ligget stille lenge i vårt område og ingen ting tyder på store forandringer fremover. Det er fortsatt god etterspørsel etter lager- og kombinasjonslokaler, samt handelslokaler med god beliggenhet. Det gledelige er at etterspørselen etter kontorlokaler også ser ut til å være på veg opp, dog i sentrale strøk. Transaksjonsmarkedet i vår region Finansieringssituasjonen skaper problemer for transaksjonsmarkedet denne høsten. I tillegg er det fortsatt et misforhold mellom selgernes forventninger til pris og kjøpernes vilje/evne til å etterkomme disse forventningene. De eiendommer/ eiendoms selskaper som prises riktig i markedet omsettes relativt greit forutsatt riktig beliggenhet og potensial. Mange eiendommer/eiendomsselskaper er dessverre for høyt priset og vil uten korreksjoner i forventning forbli usolgt i Vi tror markedet vil være svært rolig frem til finansieringsmulighetene bedres og eiere/selgere innser at prisnivået ligger lavere enn forventningene. I pressen skrives det om den tilbakelagte finanskrisen i 2008 og Den vanlige husholdning i Norge merker i dag ingen ting til finanskrisen, men næringslivet må fortsatt leve med problemene krisen skapte og usikkerheten som lammer store deler av Europa. Til slutt Samfunnsdelen av mulighetsstudien «Drammen 2036» er nettopp fremlagt og vi venter spent på arealdelen som kommer primo Det er nedlagt mye arbeid i planleggingen av byutviklingen de neste 25 årene og arealdelen vil legge føringer for mange av de planene som skal settes ut i livet både i privat og offentlig regi fremover. Drammens Tidende og Drammen Næringslivsforening avholdt for kort tid siden «Drammensdebatten» på Drammensbiblioteket hvor temaet var boligbygging i Drammen i årene som kommer. Det er til dels stor enighet om at sentrumsområdene i byen skal fortettes med boliger og arbeidsintensiv næringsvirksomhet i tillegg til handelog servicefunksjoner. Dette innebærer at arealkrevende næringsvirksomhet i stor grad må flyttes ut av sentrum. For å oppnå dette må det legges til rette for næringsarealer både innenfor Drammen kommunes grenser, men også sett i et interkommunalt perspektiv hvor kommunene rund Drammen kan få økt næringsetablering som en konsekvens av at byen vokser. Det er derfor svært viktig med samarbeid om arealbruk over kommunegrensene fremover. TRENDER I MARKEDET Markedet for næringseiendommer i Buskerud og nordre Vestfold er sammensatt av mange mindre regioner hvor både eiendomsverdiene og leieprisene varierer mye. Våre vurderinger av markedstrender er konsentrert om byene Drammen og Kongsberg som toneangivende. Bakgrunn for vurderingene er erfaringstall for utleie og salg av næringseiendommer i hele området, men vi understreker at tallmaterialet kun gir en «pekepinn» om markedspriser og er avhengig av svært mange faktorer for det enkelte utleieobjekt/eiendom. Tallmaterialet i området er for lite til å kunne utgi en kvalitativ holdbar statistikk. LEIEPRISER PR. KVM. PR. ÅR (KR) ex. mva og driftsutgifter Høy standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 1 800, 900, 2 500, Randsone 1 000, 750, 1 500, Usentralt 800, 550, 950, Middels standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 1 200, 800, 1 700, Randsone 900, 600, 1 000, Usentralt 700, 500, 800, Lav standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 750, 500, 1 000, Randsone 600, 400, 800, Usentralt 400, 300, 600, SALGSPRISER PR. KVM. (KR) Høy standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt , , , Randsone , 8 500, , Usentralt 8 000, 6 000, , Middels standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt , 8 000, , Randsone 9 000, 6 000, , Usentralt 5 000, 4 500, 9 000, Lav standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 8 000, 6 000, , Randsone 5 000, 4 500, 8 000, Usentralt 4 000, 3 000, 6 000, Buskerud Næringsmegling 5

6 eiendommer/lokaler til leie HØYTLAGER VED LIERTOPPEN Gjellebekkstubben 13, Lierskogen Beliggende nær Liertoppen senter kort vei til E-18 BTA 715 kvm Leiepris kr. 880, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. FORRETNINGSLOKALER DRAMMEN SENTRUM Nedre Torggate 5, Drammen Beliggende på Bragernes parallelt med gågaten BTA fra kvm NYOPPUSSEDE KONTOLOKALER SENTRALT BRAGERNES St. Olavsgate 5, Drammen Beliggende nær Bragernes Torg BTA 137 kvm Leiepris, gunstig leie ATTRAKTIVE KONTORLOKALER FOSSKVARTALET I LIER Bruveien 2, Lier Beliggende i aktivt handlesenter i Lierbyen BTA 208 kvm kan deles LOKALER I NYBYGG MED SVÆRT GOD PROFILERING DRAMMEN SYD Eikhaugen, Drammen Sentral beliggenhet ved E-18 syd for Drammen Prosjektert bygg hovedsakelig kontorplasser BTA kvm med stipulert byggestart 2013 avhengig av arealstørrelse og standard REPRESENTATIVE KONTORLOKALER VED E-18 I KOBBERVIKDALEN Gråterudveien 1, Drammen Meget god beliggenhet i Kobbervikdalen ved E-18 BTA fra kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. KONTORLOKALER OG ENKELTKON TORER MED PARKERING Gråterudveien 5, Drammen Meget sentral beliggenhet ved E-18 BTA fra kvm Leiepris kr. 800, pr, kvm pr. år + fellesutg. og mva. SPENNENDE KONTOR-/ LAGER- OG VERKSTEDLOKALER I KONGSBERG SENTRUM Hyttegata 1, Kongsberg Beliggende på vestsiden ved bybroen BTA fra kvm Leiepris etter nærmere avtale NYTT BUTIKKLOKALE I NYE STRØMØ PARKERINGSHUS Tordenskioldsgate 4, Drammen Beliggende 200 meter fra jernbanestasjonen BTA 91 kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. 6 Buskerud Næringsmegling

7 eiendommer/lokaler til leie FORRETNINGSLOKALER BRAGERNES SENTRUM SENTRAL BELIGGENHET Engene 18, Drammen Eiendommen ligger midt i Drammen sentrum BTA 325 kvm Leiepris etter nærmere avtale KONTORLOKALER I TOPPETASJE MED UTSIKT OVER BYEN Nedre Strandgate 9, Drammen Beliggende sentralt på Bragernes BTA 150 kvm Leiepris, gunstig leie RESTAURANT/ PUB I ENGENE Engene 6, Drammen Beliggende i Drammen sentrum BTA 400 kvm SENTRALE OG ATTRAKTIVE KONTOR LOKALER BRAGERNES SENTRUM Nedre Storgt. 11, Drammen Beliggende i Gågaten BTA fra kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. KONTORLOKALER PÅ KONNERUD NÆRSENTER Pettersvollen3, Drammen Beliggende på Konnerud BTA 345 kan deles Leiepris kr. 600, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. RIMELIGE ENKELTKONTORER SENTRALT BRAGERNES Søren Lemmichsgate 7, Drammen Beliggende i gangavstand til Bragernes Torg BTA fra kvm DRAMMENS FLOTTESTE KONTORER MED RANTASTISK UTSIKT Gamle Kirkeplass 7, Drammen Fantastisk beliggenhet i parken med utsikt over elven BTA fra kvm KONTORLOKALER I VARIERENDE STØRRELSER I ROMIKA NÆRINGSPARK Kjellstadveien 5, Lier Fantastisk profilering og av-/påkjøring E-18 BTA fra kvm LYSE ATTRAKTIVE KONTOR LOKALER SENTRALT BRAGERNES Øvre Storgate 5, Drammen Ett kvartal fra Bragernes Torg BTA fra kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. Buskerud Næringsmegling 7

8 Markedsplassen for salg, kjøp og utleie av næringseiendom i Buskerud og Nordre Vestfold Salgsoppdrag Buskerud Næringsmegling AS har kvalifiserte medarbeidere som gjennom mange år har formidlet salg og utleie av fast eiendom. Vi har til en hver tid et bredt tilbud av eiendommer til salgs. Ingen eiendom er for liten eller for stor. Vi har kontakt med kjøpere til alle typer næringseiendommer. Verdivurdering Fastsettelse av en næringseiendoms markedsverdi innebærer vurdering av en rekke faktorer. De viktigste er: Eiendommens størrelse og stand Leieinntekter og -utgifter Beliggenhet/reguleringsforhold Leietagere og leiekontraktens innhold Eiendommens utviklingspotensiale Vi holder oss til enhver tid ajour med markedsprisene i hele Østlandsområdet. Dermed vil våre markedsvurderinger alltid avspeile et realistisk nivå i markedet. Konsulentbistand Buskerud Næringsmegling AS tilbyr uavhengig konsulentbistand i forbindelse med utviklingsprosjekter, kontraktsforhandlinger etc. Vår kompetanse og erfaring innenfor disse områdene kan synliggjøre en merverdi i prosjektet. Utleieoppdrag Buskerud Næringsmegling AS har som et hovedsatsingsområde valgt å legge vekt på utleie av næringseiendom. Vi har satt oss som mål å bygge opp en av de mest effektive databasene for utleie og leie av lokaler i vårt område. Søk etter lokaler Registrer selskapets arealbehov i vår database. Kontakt oss pr. telefon/e-post. Bragernes Torg 6, 7 Drammen Telefon: E-post: K: 50 Cool

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 12 EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN «Rostockgården» - Bragernes torg 1 A Fult utleid sentrumsgård 2477 kvm BTA Husleieinntekt 2013 NOK 3.836.000,- + fellesutgifter

Detaljer

EIENDOMSAVISEN MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN. Tlf. 32 23 49 10. fi rmapost@bnm.no. www.bnm.no SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10

EIENDOMSAVISEN MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN. Tlf. 32 23 49 10. fi rmapost@bnm.no. www.bnm.no SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10 SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10 EIENDOMSAVISEN Cool gray 9 MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN ST. OLAVSGATE 5 OG 7 100 METER FRA BRAGERNES TORG TILNÆRMET FULLT UTLEID MED ÅRLIG LEIEINNTEKT PÅ

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.3 2014 13. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.1 2015 14. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG nær ingseien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run.

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Q3 2015 A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Sidney J. Harris SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM?

Detaljer

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM? SØKER DIN BEDRIFT NYE LOKALER ELLER HJELP TIL FREM? Vi i Realist Næringsmegling har som målsetting å være den

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/3 2 Innhold Nøkkeltall 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Nytt siden sist 9 Endring av eierstruktur

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

Tidligere har ROM vært engasjert i større bolig- og næringsutviklingsprosjekter. og Lillestrøm, med gode resultater.

Tidligere har ROM vært engasjert i større bolig- og næringsutviklingsprosjekter. og Lillestrøm, med gode resultater. NÆRINGSEIENDOMMER NR 1-2015 19. ÅRGANG Store planer for Moss og Sjøsiden Daglig leder i MKEiendom Bengt Olimb tror på et Moss i rivende utvikling. - Når reisetiden med tog til Oslo blir redusert til snaue

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

NÆRINGSEIENDOMMER. Metra Næringsmegling. i nye lokaler! metra.no. Kontor. Lager/verksted. Kombinasjonseiendommer. Salg og leie

NÆRINGSEIENDOMMER. Metra Næringsmegling. i nye lokaler! metra.no. Kontor. Lager/verksted. Kombinasjonseiendommer. Salg og leie NÆRINGSEIENDOMMER NR 2-2015 19. ÅRGANG Råde Kontorlokaler i nyere bygg Rolvsøy Turn og treningssenter Myrveien 6, 1640 RÅDE 250 kvm Beliggende på Åkebergmosen industrifelt. Kort avstand til E6 og ca 10

Detaljer

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INVESTORRAPPORT 2013/2 2 INNHOLD Siste nytt 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Nøkkeltall 7 Porteføljeoversikt 8 Utvikling i verdijustert

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/I 2 Innhold Dette er fortin Nøkkeltall 4 Leder 5 Nytt siden sist 6 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Likviditet

Detaljer

IKA KONGSBERG. 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001

IKA KONGSBERG. 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001 IKA KONGSBERG 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001 20. desember Bilag 1 : Objektsøk på internett Side 1 av 2 BILAG 1: OBJEKTSØK PÅ INTERNETT Oversikt over hjemmesider til 45 eiendomsmeglere med eiendommer

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien 10 364

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Q2 2008

Markedsrapport Q2 2008 Markedsrapport Q2 2008 Gjesteartikkel av Arne Slettebø i Foreningen Næringseiendom Kjøpesenterstopp neppe veien å gå Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Markedet for salg av næringseiendom Side 6 Glitnir

Detaljer

NÆRINGSEIENDOMMER. 3 blir 1. MOSS SENTRUM Boligprosjekt. FREDRIKSTAD SENTRUM Unike kontorlokaler til leie NR 2-2014 18. ÅRGANG

NÆRINGSEIENDOMMER. 3 blir 1. MOSS SENTRUM Boligprosjekt. FREDRIKSTAD SENTRUM Unike kontorlokaler til leie NR 2-2014 18. ÅRGANG NÆRINGSEIENDOMMER NR 2-2014 18. ÅRGANG 3 blir 1 Les mer på side 9 Kanalen Brygge - Moss VÆRSTETORVET I FREDRIKSTAD Metra Næringsmegling AS avdeling Fredrikstad ser frem til å flytte inn i helt nye lokaler

Detaljer