Eiendomsavisen. Tlf juni 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsavisen. Tlf. 32 23 49 10. firmapost@bnm.no. www.bnm.no. juni 2011"

Transkript

1 juni 2011 Årgang 10 Eiendomsavisen Cool gray 9 FULLT UTLEID LOGISTIKKBYGG MELLOM DRAMMEN OG KONGSBERG En leietaker. Årlig leie MNOK 5 + driftskostnader Selveiende tomteareal på kvm. Bygningsmasse på BTA. Høytlager/ekspedisjonsarealer ca kvm. BTA Byggeår 1978 og Bygningsmassen er svært velholdt. Prisantydning MNOK 63 (selges som eiendomsaksjeselskap) Tlf

2 Næringsmegleren Cool gray 9 i Buskerud og nordre Vestfold Buskerud Næringsmegling AS er spesialisert på næringseiendommer i Buskerud og Nordre Vestfold. Vi ønsker dybdekunnskap om et begrenset geografisk område og har derfor konsentrert våre ressurser om Buskerud herunder Røyken, Lier, Drammen, Nedre/Øvre Eiker, Kongsberg, Hønefoss, samt de nordre deler av Vestfold. Den vesentligste aktiviteten i eiendomsmarkedet er basert på lokalt tilbud og etterspørsel. Vi arbeider derfor tett på næringslivet i regionen, men har også svært gode kontakter med større nasjonale investormiliøer og brukere. Vi tror det er viktig å kjenne detaljer i samfunnsutvikling, infrastruktur, nærings liv, historie og ikke minst menneskene som utgjør markedet. Buskerud Næringsmegling AS er et uavhengig privateiet selskap med seks ansatte. Vi har en svært bred kontaktflate med gårdeiere, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, entreprenører, offentlige myndigheter og andre aktører i eiendomsmarkedet. Buskerud Næringsmegling AS ble etablert i 1999 og de ansatte har lang erfaring fra eiendomsbransjen i ulike posisjoner. Fredrik A. Haaning Næringseiendomsmegler MNEF/SN Daglig leder Mobil: E-post: Betty Selbo Salgssekretær Tlf: E-post: Fredrik Smedaas Johnson Næringseiendomsmegler MNEF Mobil: E-post: Edin Ljajic Næringseiendomsmegler MNEF Mobil: E-post: Knut Smedby Mobil: E-post: Lillian Wold Oppgjør/regnskap Telefon E-post: 2

3 Eiendommer til salgs Cool gray 9 INDUSTRI OG UTVIKLINGSEIENDOM GULSKOGEN NÆRINGSBYGG 10 MIN. FRA DRAMMEN TUFT I SKOGER NÆRINGSTOMT NÆR ASKER SENTRUM Nedre Eiker vei 37 A og B, Drammen Sentral beliggenhet nær Øvre Sund bro Samlet bygningsmasse på ca kvm. Prisant./eiendomsverdi kr , salg av eiendom eller som aksjeselskap Tuftveien 109, Sande Beliggende ved gamle E-18 Samlet BTA 760 kvm. Salg av eiendom eller selskap. Prisantydning selskap og driftsselskap med diverse utstyr kr , Fredbos vei 44, Asker Sentralt Asker med kost vei til jernbane Tomteareal kvm. Utnyttbart areal ca kvm. BYA = 35 % eks. parkering Prisantydning kr , SENTRUMSGÅRD/ NATTKLUBB PÅ BRAGERNES KONTOREIENDOM MED SENTRAL BELIGGENHET BRAGERNES SELVEIENDE KONTORSEKSJON NÆR BRAGERNES SENTRUM Engene 12, Drammen Beliggende med god profilering nær Bragernes Torg Samlet BTA ca. 815 kvm. Prisantydning kr , + off. omk. Nedre Storgate 42, Drammen Sentral beliggenhet få minutters gange fra sentrum BTA 1215 kvm. Prisantydning kr , + off. omk. Tomtegata 17, Drammen Nær Bragernes sentrum BTA 800 kvm. Prisantydning kr , + off. omk. TOMT MED GOD PROFILERING KONGSBERG NÆRINGSTOMT NÆR E-134 På AASERUD I NEDRE EIKER LANDBRUKS-/ UTVIKLINGSEIENDOM EGGE I LIER Skrubbmoen 10, Kongsberg Beliggende 6 km. Sør for Kongsberg sentrum BTA kvm. Prisantydning kr , Teglverksveien 71, Solbergelva Beliggende på Aaserud industriområde BTA kvm. Prisantydning kr , + off. omk. Vestsideveien 155, Lier Svært god beliggenhet på Egge 10 min kjøring fra Drammen 18 mål og skogeiendom på ca. 100 mål BTA 305 kvm. Prisantydning kr , + off. omk. 3

4 eiendommer/lokaler til leie 600 KVM. LAGER OG 300 KVM. KONTOR MED PARKERING REPRESENTATIV KONTORVILLA PÅ BRAGERNES MED PARKERING KONTORLOKALER DRAMMEN VEST VED HOVEDINNFARTSÅRE Søren Lemmichsgate 1, Drammen Sentralt Bragernes med god adkomst til E18 og E-134 BTA 300 kvm. kontor BTA 600 kvm. lager Leiepris kontorer etter avtale Leiepris lager kr. 700, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. Haugesgate 99, Drammen Sentralbeliggenhet med nærhet til sentrum BTA 338 kvm. Leiepris kr , pr. år + driftsutgifter og mva. Rosenkrantzgt. 61, Drammen Sentralt Bragernes ved innkjøring til Bragernestunellen BTA fra kvm (enkeltkontorer og landskap) FORRETNINGSLOKALE MED MANGE MULIGHETER NYE KONTORLOKALER I TOPPeTASJE SENTRALT BRAGERNES MEGET REPRESENTATIVE KONTOrLOKALER TÅRNKVARTALET Ing. Rybergsgate 44, Drammen Åssiden med god profilering i samme bygg som Bohus Møbelvarehus Leiepris etter nærmere avtale Øvre Storgate 5, Drammen Ett kvartal fra Bragernes Torg BTA 291 kvm. Leiepris etter nærmere avtale Haugesgate 2, Drammen Beliggende midt i Drammen ved Bragernes Torg BTA fra 221 kvm. Leiepris kr , pr. år + fellesutg. og mva. 4 Cool gray 9 DRAMMENS FLOTTESTE KONTORER MED FANTASTIK BELIGGENHET ROMSLIGE BUTIKKLOKALER OVER 2 PLAN MED MANGE MULIGHETER NYTT KONTOrBYGG VED DRAMMEN PARK Gamle Kirkeplass 7, Drammen Fantastisk beliggenhet i parken med utsikt over elven BTA 500 kvm. Leiepris kr , pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. Nedre Storgate 23, Drammen Sentral beliggenhet i enden av Gågata BTA 726 kvm. Gamle Kirkeplass 3, Bragernes i Drammen Fantastisk beliggenhet vis a vis Drammen Teater BTA kvm deles etter ønsket areal Leiepris kr , pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva.

5 Cool gray 9 Markedskommentaren mai/juni 2011 Etter et svært aktivt annet halvår og en god start på 2011 har markedet roet seg kraftig i løpet av våren. Dette innebærer færre transaksjoner enn forventet og dette er en trend som gjelder hele landet ikke bare vår region. Vi vet ikke hvorfor dette skjer, men misstenker frykt for økte renter, samt spenninger i verdenssituasjonen. Normalt er det også slik at markedet for næringseiendom er best i annet halvår både når det gjelder salg og utleie. Vi håper derfor at aktiviteten vil ta seg opp etter sommerferien. Med unntak av en forventing om noe økning i rentenivået er det ingen ting som taler for store problemer i norsk økonomi i overskuelig fremtid. Leiemarkedet Det er en viss etterspørsel etter alle typer lokaler, men først og fremst mindre kontorlokaler, butikklokaler og lagerlokaler. Store kontorlokaler etterspørres i liten grad. Dette gjelder også store lagerlokaler. Hovedvekten av leietagerne er små- og mellomstore bedrifter med begrenset arealbehov. Markedet har fortsatt overkapasitet hva gjelder kontorlokaler. Dette fører til prispress og man kan derfor i dag sikre seg svært rimelige lokaler i hele regionen. Imidlertid er kostnader ved ombygging blitt svært høye. Dette medfører store forskjeller i pris hvis man leier eksisterende lokaler slik de står i relasjon til lokaler som må bygges om og tilpasses leietaker. Kravene til innemiljøet er skjerpet og dette medfører vesentlige investeringer i ventilasjon og kjøling som er kostbare elementer ved ombygging. Prisen på nybygg er økende både på grunn av den generelle markedssituasjonen, men også fordi nye regler i plan- og bygningsloven har trådt i kraft. Det er også utvidede krav til tilgjengelighet og energiøkonomisering. Vi tror det fra leietakere i fremtiden vil bli et større fokus på energieffektivitet som kan redusere samlede leiekostnader ved økte energipriser. Transaksjonsmarkedet Tilbudet i markedet er tiltagende, men mange investorer sitter på gjerdet for tiden. Vi forventer at dette vil snu i løpet av 2011 med en vesentlig økning av transaksjonsvolumet i 2. halvår. Det er fortsatt et missforhold mellom selger- og kjøperforventinger til prisnivået, men vi oppfatter at dette er i ferd med å jevne seg ut. Etterspørselen etter mindre kombinasjonsbygg er svært god. Likeledes store eiendommer med lange leieavtaler og solide leietakere. Vi begynner også merke at interessen for næringstomter er på veg tilbake etter å ha vært fraværende siden sommeren Dette oppfatter vi som svært positive signaler på at markedet generelt preges av større optimisme. Til slutt Finanskrisen er avblåst i Norge. Imidlertid er Norge del av et internasjonalt marked og situasjonen i resten av Europa og USA er fortsatt svært anstrengt. Det vil ta lang tid før effektene av finanskrisen er tilbakelagt og man forventer flere tilbakeslag i årene som kommer. Norsk næringsliv er i en heldig situasjon, særlig med henblikk på det nasjonale markedet hvor arbeidsledigheten er på veg ned og kjøpekraften er stor. Vi opplever derfor en deling av eiendomsmarkedet hvor bedrifter knyttet til innenlandsk etterspørsel øker sitt arealbehov og hvor bedrifter som handler med utlandet i beste fall ikke reduserer sitt arealbehov. Vår region er heldig stilt. Vi har mange handelsvirksomheter som opplever gode tider. I tilegg bedrifter som handler med utlandet med varer som etterspørres internasjonalt. Drammensregionen bør derfor være i en situasjon hvor vi vil oppleve ekspansjon de nærmeste årene. TRENDER I MARKEDET Markedet for næringseiendommer i Buskerud og nordre Vestfold er sammensatt av mange mindre regioner hvor både eiendomsverdiene og leieprisene varierer mye. Våre vurderinger av markedstrender er konsentrert om byene Drammen og Kongsberg som toneangivende. Bakgrunn for vurderingene er erfaringstall for utleie og salg av næringseiendommer i hele området, men vi understreker at tallmaterialet kun gir en «pekepinn» om markedspriser og er avhengig av svært mange faktorer for det enkelte utleieobjekt/eiendom. Tallmaterialet i området er for lite til å kunne utgi en kvalitativ holdbar statistikk. LEIEPRISER PR. KVM. PR. ÅR (KR) ex. mva og driftsutgifter Høy standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 1 800, 850, 2 500, Randsone 1 200, 700, 1 500, Usentralt 800, 550, 950, Middels standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 1 200, 800, 1 700, Randsone 900, 600, 1 000, Usentralt 700, 500, 800, Lav standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 750, 500, 1 000, Randsone 600, 400, 800, Usentralt 400, 300, 600, SALGSPRISER PR. KVM. (KR) Høy standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt , 9 000, , Randsone , 8 000, , Usentralt 8 000, 6 000, , Middels standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt , 8 000, , Randsone 9 000, 6 000, , Usentralt 5 000, 4 500, 9 000, Lav standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 8 000, 6 000, , Randsone 5 000, 4 500, 8 000, Usentralt 4 000, 3 000, 6 000, 5

6 eiendommer/lokaler til leie KONTORLOKALER SENTRALT STRØMSØ TORG BUTIKKLOKALER I NY SPENNENDE ARKADE på STRØMSØ MEGET REPRESENTATIVE KONTORLOKALER SENTRALT STRØMsØ Eliesonsgate 4, Drammen 100 meter fra Drammen jernbanestasjon Fra BTA kvm. Leiepris kr. 850, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. Tollbugata 4 6, Drammen Sentralt Strømsø rett ved jernbanestasjonen Fra kvm. Tordenskioldsgate 26, Drammen Flott beliggenhet i Strømsø sentrum 255 kvm. ATTRAKTIVE BUTIKKLOKALER I BRAGERNES SENTRUM VED GÅGATEN LAGER,- PRODUKSJON- OG KONTORLOKALER gulskogen LAGER- OG VERKSTEDLOkALER MED 15 MÅL TOMT GULSKOGEN Nedre Storgate 3, Drammen Sentralt Bragernes sentrum ved Gågaten 70 kvm. (eget lite lager og wc) Leiepris kr , pr. år + fellesutg. og mva. Nedre Eiker vei 37 A og B, Drammen 1, 5 km. Fra Strømsø Torg BTA kvm. kan deles Leiepris fra kr. 500, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. Vintergata 20, Drammen Vis à vis Gulskogen skole kvm. tomt BTA kvm. lager kan deles 6 Cool gray 9 34 KVM. ENKELTKONTOR PÅ TRANBY I LIER KVM. TOMTEAREAL PÅ LIERSTRANDA MULIGHET FOR KAI NYTT LAGER BYGG KORTTIDSLEIE Dølasletta/Lier Beliggende i næringsområde på Tranby BTA 34 kvm. og 257 kvm. Leiepris kr , pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. inkl. parkering Lierstranda Næringsområde, Lier Sentralt beliggende med kort vei til E kvm. Leiepris kr. 80, pr, kvm. pr. år + driftsutgifter og mva. Fruktveien 21, Lier Adkomst fra Ringeriksveien nær E18 BTA fra 100 kvm Leiepris kr. 600, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva.

7 eiendommer/lokaler til leie Cool gray 9 nyere LAGER OG KONTORBygg PÅ GULSKOGEN KONTORER- OG LAGERLOKALER I VARIERNDE STØRRELSER PÅ KJELLSTAD LAGER- OG KONTORLOKALER KOBBERVIKDALEN Tømmerkrana 5, Drammen Næringsområde Gulskogen, kun 10 min. kjøring til Drammen sentrum Lager BTA 287 kvm. Kontor BTA 80 kvm. Leiepris kr. 800, pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. Kjellstadveien 5, Lier Fantastisk profilering og av-/påkjøring til E18 Lager BTA kvm. / Kontorer kvm. Kobbervikdalen 75, Drammen Enkel adkomst Lager fra ca. 400 til 1500 kvm. Kontorer fra ca. 400 til kvm. NYE LOKALER FOR LAGER/ PRODUKSJON/KONTOR Solbergelva MODERNE KONTOR-/VERKSTEDS- OG PRODUKSJONSLOKALER HOKKSUND NYE BUTIKK-/KONTORLOKALER VED E-134 I MJØNDALEN Teglverksveien 59, Solbergelva Aaserud Næringsområde Solbergelva 10 min. kjøring fra Drammen BTA kvm. Semsveien 86, Hokksund Eiker Næringspark i Hokksund Kort vei til Drammen og Kongsberg Fra BTA kvm. Strandveien 39 41, Mjøndalen Beliggende med profilering mot E-134 BTA kvm. Leiepris kr , pr. kvm. pr. år + fellesutg. og mva. ATTRAKTIVT BELIGGENDE KOMBINASJONS BYGG Kongsberg REPRESENTATIVE KONTORER KONGSBERG SENTRUM FUNKSJONELLE KONTOR-/LAGEROG PRODUKSJONSLOKALER Withsgate 11, Kongsberg Dyrmyrskogen på Kongsberg BTA ca kvm. kan deles opp Bekkedokk 3, Kongsberg Sentralt, nabo til Storsenteret 100 kvm. (også enkeltkontorer) Sandsdalensgate 2 og 6, Sauheradveien 89, Notodden 2 km. Utenfor Notodden sentrum Fra BTA 500 kvm. Leiepris fra kr. 300, pr. kvm. pr. år 7

8 Markedsplassen for salg, kjøp og utleie av næringseiendom i Buskerud og Nordre Vestfold Salgsoppdrag Buskerud Næringsmegling AS har kvalifiserte medarbeidere som gjennom mange år har formidlet salg og utleie av fast eiendom. Vi har til en hver tid et bredt tilbud av eiendommer til salgs. Ingen eiendom er for liten eller for stor. Vi har kontakt med kjøpere til alle typer næringseiendommer. Verdivurdering Fastsettelse av en næringseiendoms markedsverdi innebærer vurdering av en rekke faktorer. De viktigste er: Eiendommens størrelse og stand Leieinntekter og -utgifter Beliggenhet/reguleringsforhold Leietagere og leiekontraktens innhold Eiendommens utviklingspotensiale Vi holder oss til enhver tid ajour med markedsprisene i hele Østlandsområdet. Dermed vil våre markedsvurderinger alltid avspeile et realistisk nivå i markedet. Konsulentbistand Buskerud Næringsmegling AS tilbyr uavhengig konsulentbistand i forbindelse med utviklingsprosjekter, kontraktsforhandlinger etc. Vår kompetanse og erfaring innenfor disse områdene kan synliggjøre en merverdi i prosjektet. Utleieoppdrag Buskerud Næringsmegling AS har som et hovedsatsingsområde valgt å legge vekt på utleie av næringseiendom. Vi har satt oss som mål å bygge opp en av de mest effektive databasene for utleie og leie av lokaler i vårt område. Søk etter lokaler Registrer selskapets arealbehov i vår database. Kontakt oss pr. telefon/e-post. Bragernes Torg 6, 7 Drammen Telefon: E-post: Cool gray 9

Eiendomsavisen. Tlf. 32 23 49 10. firmapost@bnm.no. www.bnm.no. mars 2011

Eiendomsavisen. Tlf. 32 23 49 10. firmapost@bnm.no. www.bnm.no. mars 2011 mars 2011 Årgang 10 Eiendomsavisen 2 BYGÅRDER SENTRALT BRAGERNES I DRAMMEN SELGES SAMLET Øvre Storgate 3 og St. Olavsgate 2 Sentral beliggenhet nær Bragernes Torg Bestående av 2 bygg hvorav ett er velegnet

Detaljer

EIENDOMSAVISEN MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN. Tlf. 32 23 49 10. fi rmapost@bnm.no. www.bnm.no SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10

EIENDOMSAVISEN MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN. Tlf. 32 23 49 10. fi rmapost@bnm.no. www.bnm.no SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10 SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10 EIENDOMSAVISEN Cool gray 9 MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN ST. OLAVSGATE 5 OG 7 100 METER FRA BRAGERNES TORG TILNÆRMET FULLT UTLEID MED ÅRLIG LEIEINNTEKT PÅ

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.3 2014 13. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

mai 2013 Til salgs Eiendomsavisen

mai 2013 Til salgs Eiendomsavisen mai 2013 Årgang 12 Eiendomsavisen ROMIKA NÆRINGSPARK I LIER Stor næringseiendom med difrensiert leietakermasse Sentralt beliggende i Kjellstadveien 5 ved gamle Kjellstadbommen i Lier Meget god profilering

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.1 2015 14. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

K: 50 % Eiendomsavisen. Cool gray 9

K: 50 % Eiendomsavisen. Cool gray 9 november 2012 Årgang 11 Eiendomsavisen BYGÅRD MED STORT UTVIKLINGSPOTENSIAL BRAGERNES SENTRUM i Drammen Beliggende i Nedre Storgate 5 «Gågaten» i Drammen 863 kvm eiertomt Leieinntekt ca. MNOK 1 (2013)

Detaljer

Til salgs. Eiendomsavisen

Til salgs. Eiendomsavisen februar 2013 Årgang 12 Eiendomsavisen DRAMMENS BESTE HANDeLSBELIGGENHET? Unik profilering ved krysset Holmenbroen/Bj. Bjørnsonsgate Austadgata 18 mellom Maxisenteret og Opel 7340 kvm selveiertomt Nåværende

Detaljer

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 12 EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN «Rostockgården» - Bragernes torg 1 A Fult utleid sentrumsgård 2477 kvm BTA Husleieinntekt 2013 NOK 3.836.000,- + fellesutgifter

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.1 2014 13. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

EIENDOMSAVISEN NR.2 2015 14. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN NR.2 2015 14. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.2 2015 14. ÅRGANG nær ingseien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær dom NR.3 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær dom NR.3 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN nær ingseien dom NR.3 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG nær ingseien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run.

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Q3 2015 A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Sidney J. Harris SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM?

Detaljer

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM? SØKER DIN BEDRIFT NYE LOKALER ELLER HJELP TIL FREM? Vi i Realist Næringsmegling har som målsetting å være den

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien 10 364

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Nr. 4-2014. Ledige lokaler

Nr. 4-2014. Ledige lokaler Nr. 4-2014 Ledige lokaler Innhold FORNEBU / WIDERØEVEIEN 1E 03 WIDERØEVEIEN 1E 04 LEDER 05 SOLGANGSBRISEN 5 ANKERVEIEN 209 06 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 07 SLEPENDVEIEN 48 HENRIK IBSENS GATE 100 08 RÅDHUSGATEN

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/3 2 Innhold Nøkkeltall 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Nytt siden sist 9 Endring av eierstruktur

Detaljer

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INVESTORRAPPORT 2013/2 2 INNHOLD Siste nytt 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Nøkkeltall 7 Porteføljeoversikt 8 Utvikling i verdijustert

Detaljer

IKA KONGSBERG. 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001

IKA KONGSBERG. 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001 IKA KONGSBERG 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001 20. desember Bilag 1 : Objektsøk på internett Side 1 av 2 BILAG 1: OBJEKTSØK PÅ INTERNETT Oversikt over hjemmesider til 45 eiendomsmeglere med eiendommer

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer