VÅGEN EIENDOM NYTT FRA. Nr årgang. Maskinveien 32 på Forus er et av byggene i Vågen Eiendoms forvaltningsportefølje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅGEN EIENDOM NYTT FRA. Nr.3-2004 - 2. årgang. Maskinveien 32 på Forus er et av byggene i Vågen Eiendoms forvaltningsportefølje."

Transkript

1 NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Maskinveien 32 på er et av byggene i Vågen Eiendoms forvaltningsportefølje. Arealet på m 2 er fullt utleid. Nr årgang Ledigheten fortsatt ned! Vår nye markedsundersøkelse viser ytterligere reduksjon i ledige næringslokaler i -regionen. Siden 2002 har ledigheten blitt redusert med 25%. Les mer side 3 Les ellers om: Forventninger til ny avtale med Lyse s. 4 Kontor ble klinikk s. 5 Lokaler til salgs s. 6 Lokaler til leie s

2 Markedskommentaren: ved eiendomsmegler/daglig leder Arild Marvik, Vågen Eiendomdmegling AS eiendomsmarkedet. Men som alltid når det gjelder fast eiendom, er beliggenhet avgjørende. Vi vil utbyggingen i Tananger kommer skikkelig i gang vil dette området få økt oppmerksomhet. I et to-årig perspektiv ser vi for oss redusert ledighet og økte leiepriser, spesielt i kontor- og butikkmarkedet. LEDIGHETEN FORTSATT NED! først se prisoppgang i sentrum og deretter for området. Aksen sentrum til vil fortsatt være mest etterspurt. Vi tror også at etter hvert som havne- Arealoversikt september 2004 Konvertering av eldre utidsmessige næringseiendommer til boligformål vil også være med på å redusere andelen av ledige lokaler. Kontor Butikk Lager/produksjonslokaler Sum 2004 (2003) (2002) 2004 (2003) (2002) 2004 (2003) (2002) 2004 (2003) (2002) VÅGEN EIENDOM - din spesialist på næringseiendom i. Vågen Eiendoms markedsundersøkelse viser ytterligere reduksjon i ledige næringslokaler i -regionen. Siden 2002 har ledigheten blitt redusert med 25%, fra kvm. til Kontormarkedet viser imidlertid svak utvikling. Sentrum (31.000) (40.000) (2.000) (3.000) (33.000) (43.000) randsone (24.000) (37.000) (21.000) (20.000) (45.000) (57.000) (31.000) (34.000) (3.000) (12.000) (33.000) (43.000) (70.000) Sandnes (14.000) (5.000) (4.000) (6.000) (34.000) (45.000) (52.000) (56.000) Sola/Tananger/Randaberg (28.000) (9.000) (6.000) (10.000) (34.000) (19.000) Sum m ( ) ( ) (6.000) (12.000) (73.000) ( ) ( ) ( ) Vågen Eiendomsmegling AS ble etablert i 2000 og er engasjert i nærings- og prosjektmegling. Våre meglere har mange års erfaring fra markedet og utnytter aktivt et stort nettverk ved utføring av våre oppdrag. Vågen Eiendomsforvaltning AS ble etablert i 1998 og forvalter 25 sentrale eiendommer på til sammen ca m 2 kontor og butikklokaler. Vi forestår såvel teknisk som økonomisk forvaltning og er engasjert i eiendomsutvikling/konseptutvikling. Selskapets ansatte har allsidig, teknisk og økonomisk kompetanse foruten bred markedskontakt. Eiendomsmarkedet for næringsbygg utvikler seg fortsatt positivt. Ledigheten ligger nå på ca. 7%, mens 8% av næringslokalene sto ledige i Sammen med stabilt lave renter har dette ført til økte eiendomsverdier. Det er fremdeles få aktører som ønsker å selge eiendom. Leiemarkedet Sterk norsk økonomi fører til optimisme og investeringsvilje. Vår region er intet unntak, optimismen er stor og sysselsettingen høy. Arbeidsledigheten i Rogaland ligger på 3,7% mot et landsgjennomsnitt på 3,9%. Til sammenligning har Oslo en arbeidsledighet på 5,2%. Økt sysselsetting vil føre til økt behov for arealer. Det vil i neste omgang føre til redusert ledighet spesielt i kontormarkedet. Liten tilgang på nye lokaler og bygg som konverteres til boligformål, vil være med på å forsterke denne utviklingen. På to års sikt vil dette føre til en oppgang i leieprisene. Hva kan så påvirke utviklingen negativt? Først og fremst tilbakeslag i internasjonal og derved norsk økonomi, dernest at økt optimisme fører til igangsetting av mange nye byggeprosjekter og derved økt tilgang på arealer. Kontorarealer Leiemarkedet for kontorlokaler preges fortsatt av for stort tilbud, se tabell. Imidlertid tror vi at når veksten i sysselsettingen over en gitt tid har vært større enn veksten i tilbudet, dvs. tilgangen på nye arealer, vil dette virke positivt inn på kontormarkedet. Imidlertid må vi huske at vi kommer fra høy sysselsetting, slik at veksten i sysselsettingen er begrenset. Som nevnt tidligere vil konvertering av kontorarealer til boligformål være med på å redusere ledigheten. Dette gjelder spesielt for. Butikklokaler For butikklokaler er situasjonen lys, men det blir spennende å se om alle de konseptene som har kommet i løpet av siste året har livets rett. Leieprisene for butikklokaler har vært uendret siden i fjor, men vi forventer en økning i året som kommer for gode lokaler, da tilbudet er begrenset. Produksjon og lagerlokaler: For produksjons- og lagerlokaler nærmer markedet seg balanse. Her har vi sett en gledelig utvikling i Sandnes. Spesielt har Varner Invest AS redusert ledighet på denne typen arealer. Kjøp/salg Det er stor interesse for gode eiendommer med solide leieavtaler. Eiendommer med 5-10 års leiekontrakter omsettes tilsvarende en yield på rundt 7,5%. Markedet synes nærmest umettelig for denne type eiendommer, og ulike syndikeringshus er særdeles aktive i markedet. Også utviklingsprosjekter innenfor boligsektoren er populære syndikeringsobjekter i det lokalet markedet. Vi ser stigende priser som en følge av få selgere og mange kjøpere. Mange vil inn i eiendomsmarkedet på grunn av det lave rentenivået. Økonomisk optimisme fører til større risikovillighet blant investorene og det er ikke lenger bare bygg med lange leiekontrakter som er etterspurt. Det er også økende etterspørsel etter lokaler fra mindre bedrifter som på grunn av det lave rentenivået heller ønsker å investere i egne lokaler fremfor å leie. Her er også økt optimisme for egen bedrifts utvikling en medvirkende årsak. Hvis de lange rentene forblir lave, forventer vi at den høye etterspørselen i kombinasjon med lavt tilbud vil fortsette å holde yielden lav. Kombinasjonsbygg er fortsatt etterspurt. Fremtiden regionen er kanskje det mest konjunkturømfintlige området i landet. Høy oljepris og generell oppgang i økonomien fører til stor aktivitet og derved tro på fremtiden. Dette vil få konsekvenser i Lars Kristiansen (35 år) er ansatt som ny næringsmegler i Vågen Eiendom. Viktigste oppgaver er salg og utleie, strategisk rådgivning, syndikering og sale/lease back. Kristiansen tiltrådte jobben 1. september, og er allerede godt varm i trøya: -Det mangler ikke på oppgaver! sier han. Dialekten røper at han har sine røtter nordfra nærmere bestemt fra Harstad. Jeg har bodd i i seks år, forteller han, og legger til at kona er jente. De har to barn, og har bosatt seg på Bjørnøy. Jeg stortrives med å bo nær sjøen. Det gir god anledning til å være i båt, sier han og avslører at han er pasjonert krabbefisker. er en flott by, smiler han. -Byen Lars Kristiansen ny næringsmegler i Vågen Eiendom har et internasjonalt preg i fin kombinasjon av sørlandsbyens idyll. Jeg synes også det er deilig å slippe snø og mørketid! Lars Kristiansen er utdannet diplomøkonom, med bachelor i økonomi innen flere fagfelt. Etter ni år i Oslo der han studerte og arbeidet, kom han til og Storebrand i Her begynte han som finansrådgiver, men etter kort tid fikk han ansvaret for å samordne finansiell rådgivning under samme tak, til Storebrand Bank. Kristiansen var leder for Storebrand Bank i frem til sommeren Til Vågen Eiendom kommer Kristiansen fra Formuesforvaltning ASA, et Oslobasert selskap han har vært med å etablere lokalt i regionen. - Jeg trivdes godt i jobben som rådgiver/forvalter, sier han. Men da Arild Marvik tok kontakt, kunne jeg ikke si nei. Jeg kjente firmaet godt, blant annet som leietaker i flere år. Firmaet har et godt renommé, og et verdisyn som tiltaler meg. Krav til kvalitet, kompetanse, etikk og moral er viktige fundament når vi jobber med langsiktig verdiskapning for kundene våre. For meg som innflytter er det også ekstra hyggelig å jobbe i et firma med sterk lokal forankring. Jeg opplever Vågen Eiendom som en kompetansebedrift. Her er mye å lære, men det stilles samtidig krav tilbake, sier Kristiansen, som ikke legger skjul på at han synes han har vært heldig: Jeg har fått mulighet til å jobbe med spennende, interessante oppgaver, sier han. Og med den gode stemningen det er i markedet nå, med mange ekspanderende, spennende aktører, tror jeg vi er i startgropa for en enda mer spennende tid!

3 Forventninger til elavtale med Lyse El-kraft utgjør en betydelig del av driftskostnadene for våre leietakere. Den nye avtalen sikrer best mulig pris i tillegg til å skape størregrad av forutsigbarhet. Vågen Eiendomsforvaltning har inngått en tre-årig kraftprisavtale med Lyse. Lyse har spleiset noen av sine største kunder nasjonalt og lokalt sammen, og blitt enige om et nytt felles produkt. Samlet årlig forbruk er kwh. Eiendomshandel Løkkeveien 10, er solgt Solgt! Produktet er todelt, der kundene kjøper elkraft til løpende markedspris (spotpris) etter det behovet de har. I tillegg skal Lyse sørge for best mulig pris for kundene ved å handle på vegne av dem i markedet innen gitte rammer. Lyse Handel har fullmakt til å handle på vegne av kundene med en avtalt risiko. Dermed er det satt et tak på hvor høy prisen kan bli. På denne måten får kundene dra nytte av Lyses handelsmiljø som kontinuerlig analyserer og følger kraftmarkedet. Avtalen åpner også for at nye fremtidige kunder av Vågen Eiendom kan dra nytte av denne avtalen. - Det viktigste for oss var å få en stabil elpris og skape forutsigbarhet for våre kunder, sier daglig leder i Vågen Eiendomsforvaltning, Arild Marvik. -Med den nye avtalen på plass kan vi Alsteinsgt. 7, er solgt En ny avtale mellom Lyse og Vågen Eiendomsforvaltning skal gi mer stabile elpriser og skape større grad av forutsigbarhet. Avtalen trer i kraft fra unngå store variasjoner i pris og ubehagelige overraskelser når strømprisen er høy. Det er avgjørende å ha tillit til strømleverandøren, og vi forventer at Lyse vil håndtere avtalen på en god måte. Vi håper Lyse vil gjøre en så god jobb at vi kan fortelle kundene våre at vi gjorde et godt valg, sier Marvik. Han mener at Lyse har imøtekommet ønsket om at produktet må være forståelig og oversiktlig, slik at det blir lett å videreformidle til kundene i Vågen Eiendomsforvaltning. Dessuten er avtalen enkel å administrere. - Det betyr mye for oss med så mange ulike bygg som skal driftes, understreker Marvik. Solgt! Kontorer ble klinikk Pasientene hos Øre-Nese-Hals senteret i Klubbgt. 6 kan nyte utsikten til Rennesøy fra operasjonsbordet! Men før man eventuelt kommer så langt, har man blitt ønsket velkommen i flotte nyoppussede lokaler. Avstemte farger som brytes av friske blåtoner forteller om bevisste holdninger til omgivelsene. Det lukter nytt og rent her i 5. etasje. -Vi har fått bestemme alt selv, sier Trine Lise Høymer, sykepleier og daglig leder ved senteret. Hun berømmer servicen hun har opplevd i oppussingsfasen: -Dyktige håndverkere har stått på, og hos Vågen eiendom har vi bare møtt vel-vilje, sier hun. Øre-Nese-Hals senteret var tidligere drevet kun på privat basis. I forbindelse med at de ble en del av Helse Vest hadde de behov for nye lokaler sentralt i. Valget falt på Klubbgt. 6, 5. etasje. Dette har tidligere vært brukt til kontorer, og arbeidene med å tilpasse disse til en moderne klinikk startet????. -Det var utrolig spennende å få starte helt fra scratch, sier Høymer. -Vi har fått alt som vi ønsket, og har fått sette vårt eget særpreg på lokalene. På de 235 kvadratmetrene som de leier, har de fått venteværelse, ekspedisjon, tre behandlingsrom, operasjonsstue samt nødvendige tekniske rom. Her har to leger, audiograf, sykepleier og sekretær sin arbeidsplass. Bilde øverst t. v.: Trine Lise Høymer er svært fornøyd med nye, moderne lokaliteter Bilde øverst t. h.: Ekspedisjonen er holdt i lekre farger Bilde i midten t. h.: Fra venteværelset Bilde nederst t. h.: Dette er utsikten fra operasjonsbordet. Bak kranene på Rosenberg kan vi se like til Rennesøy

4 Kontorvilla, Langgaten Sandnes Adresse: Langgaten 64, Sandnes Beliggenhet: Nord i Langgaten, like før gågaten Lokaler: 310m 2 fordelt på tre etasjer Referansenummer til finn.no: Næringslivets Hus, Adresse: Haakon VII gt. 8,. Beliggenhet: Ved Breiavantnet, fantastisk utsikt. Ledig: 4.000m 2. Utviklingsprosjekt, Vestre Platå Adresse: Eiganesveien 1,. Beliggenhet: Sentralt i, nær SAS-hotellet på Løkkeveien. Lokaler: 450 m 2. Utviklingsprosjekt leiligheter. Referansenummer til finn.no: Kontorvilla, Bjergsted Adresse: Øvre Strandgt. 118,. Beliggenhet: Attraktivt i Bjergsted, sentralt i Lokaler: 185 m 2.Svært høy standard. Referansenummer til finn.no: Østervåg Risavikgården, Tananger Adresse: Risavik Havnering 224, Tananger Beliggenhet: Hammaren Industriområde, Risavika, Tananger. Lokaler: 2. etg. 550m 2. Etasjen har egen inngang. Referansenummer til finn.no: Lager/produksjonslokale Østre bydel Adresse: Erfjordgaten 8,. Lokaler: 1., 2. og 3. etg. 850 m 2. Lasterampe i 1. etg. 4. etg. 740 m etg. 390 m 2 kontorlokaler av god standard. Adresse: Østevåg 7,. Beliggenhet: Sentralt i sentrum. Lokaler: 3. etg. 213m 2. Referansenummer til finn.no: Arkivlager, Adresse: Maskinveien 14,. Unikt arkivlager med stor vareheis og lasteport Lokaler: ca m 2 fordelt over tre plan Referansenummer til finn.no: Nedre Strandgate 33 Adresse: Nedre Strandgate 33,. Lokaler: 5. og 6. etg. 738m 2. Ledig straks. Referansenummer til finn.no: Kontorlokaler på Adresse: Svanholmen 2,. Lokaler: 2. etg. 600m 2. Referansenummer til finn.no: Lervigsveien Adresse: Lervigsveien 16,. Beliggenhet: Ved sjøen ved gamle Tou bryggeri. Lokaler: 1. etg m etg. 423m 2. Referansenummer til finn.no: Butikk/kontorlokaler, Øvre Holmegate Adresse: Øvre Holmegate 1,. Type bygg: Butikk/kontorlokaler. Beliggenhet: Hjørneeiendom, meget sentralt i vis a vis Victoria Hotell. Ledig: 1. og 2. etg. butikklokale 238 m 2. Loft kontorlokaler 122 m 2 Referansenummer til finn.no: Idungården Adresse: Klubbgt. 6,. Beliggenhet: Meget sentralt i. Lokaler: 3. etg. 468 m 2. Referansenummer til finn.no: Ryfylkegaten Adresse: Ryfylkegaten 70,. Beliggenhet: Ved Storhaugtunnelen i Østre bydel. Lokaler: U-etg. 446 m etg. 389 m etg. 372 m2 Referansenummer til finn.no: Kontorlokaler i sjøhus i Kirkegaten Adresse: Kirkegaten 48,. Beliggenhet: Sentralt beliggende hjørneeiendom. Lokaler: 2 etg. 133m 2. Referansenummer til finn.no:

5 A Returadresse: Vågen Eiendomsmegling AS Skagenkaien Markedsavdelingen AS / Printers Eiendommer under forvaltning Næringslivets Hus Haakon IIV s gate 8 Areal: m 2 Olavskleivå Ny Olavskleiv 6, Areal: 5.400m 2 Nedre Strandgt. 33 Areal: 3.200m 2 Østervåg 7 Areal: 4.300m 2 Verksgaten Areal: 1.400m 2 Løkkeveien 10 Areal: 8.400m 2 Ledige butikk-/ kontorlokaler Øvre Holmegate 1 Areal: 900m 2 Ledige butikk-/ kontorlokaler Skagenkaien Areal: 1.800m 2 Ryfylkegata 70 Areal: 8.500m 2 Alsteinsgate 7 Areal: 2.800m 2 Hillevågsveien 8 Areal: 3.100m 2 Lervigsveien 16 Areal: 4.000m 2 Klubbgaten 6 Areal: 6.000m 2 Maskinveien 32 Areal: 5.086m 2 Langflåtveien 7 Areal: 6.500m 2 Holmenkvartalet Nedre Holmegate 13 Areal: 730m 2 Klubbgaten 3 Areal: 5.000m 2 Hodnegården Skogstøstraen 25 Areal: 7.500m 2 Haugesundsgt. 27 Areal: 6.300m 2 Risavikgården Risavika Havnering 224 Tananger Areal: 6.000m 2 Nedre Holmegate Areal: 4.077m 2 Svanholmen 2 Areal: 9.463m 2 Elvegata 25 Sandnes Areal: 5.583m 2 Standsvingen 10 Areal: 2.059m 2 Mauritz Kartevoldsplass 1 Sandnes Areal: 3.610m 2 Skagenkaien 35-37, 4006 VÅGEN EIENDOMSMEGLING AS Tlf Faks e-post: VÅGEN EIENDOMSFORVALTNING AS Tlf Faks e-post:

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

www.vaagen-eiendom.no

www.vaagen-eiendom.no VågenEiendom Nytt fra...din spesialist på næringseiendom Nr. 2-2009 - 7. årgang Domkirkeplassen 1 er et nytt bygg i Vågen Eiendoms forvaltningsportefølje www.vaagen-eiendom.no Markedskommentaren: ved eiendomsmegler/daglig

Detaljer

Unik eiendom - kommer for salg!

Unik eiendom - kommer for salg! NYTT FRA VÅGEN EIENDOM...din spesialist på næringseiendommer Nr 1-2006 - 4. årgang Unik eiendom - kommer for salg! Erichstrupsgate 14 har både sjel og historie. Den spesielle eiendommen legges ut for salg

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

www.vaagen-eiendom.no

www.vaagen-eiendom.no VågenEiendom Nytt fra...din spesialist på næringseiendom Nr. 1-2009 - 7. årgang Stavanger Politihus Nytt bygg i Vågen Eiendoms portefølje. Etter ferdigstillelse av nybygg vinteren 2009 er eiendommen på

Detaljer

VÅGEN EIENDOM...din spesialist på næringseiendommer

VÅGEN EIENDOM...din spesialist på næringseiendommer NYTT FRA VÅGEN EIENDOM...din spesialist på næringseiendommer Nr 2-2006 - 4. årgang Aktiv, kreativ megling gav nytt kjøpesenter Klubbgaten 6 Stor publikumstilstrømning da Klubbgaten 6 åpnet den 1. september.

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Butikklokaler til leie Dronningens gate 1, Moss. Meget sentralt beliggende butikklokaler i gågaten i Moss

Butikklokaler til leie Dronningens gate 1, Moss. Meget sentralt beliggende butikklokaler i gågaten i Moss Butikklokaler til leie Dronningens gate 1, Moss Meget sentralt beliggende butikklokaler i gågaten i Moss Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Dronningens gate 1 i Moss. Eiendommen

Detaljer

Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016. Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet

Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016. Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016 Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet Agenda 1. Tilbakeblikk 2. Nybygging siste 15 år 3. Leiepriser/arealledighet 4. Hvilke krav stiller

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

VÅGEN EIENDOM NYTT FRA

VÅGEN EIENDOM NYTT FRA NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 2-2005 - 3. årgang Lokalene i Øvre Holmegate 1 og er nå fullt utleid Fortsatt høyt aktivitetsnivå Fortsatt er næringseiendommer favoritt blant investorene. Ledigheten i kontormarkedet

Detaljer

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Kirkebrygga 2-4. Eiendommen er lokalisert

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 5-2.148 kvm Ca. 1.000 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november Bjørn Erik Fosseide Generelt Veldig lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal Mange bedrifter benytter kontorfasiliteter som en mulighet for å kapre

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Kvalitative dybdeintervjuer. Energitiltak i eksisterende kontorbygg og forretningsbygg TNS

Kvalitative dybdeintervjuer. Energitiltak i eksisterende kontorbygg og forretningsbygg TNS Energitiltak i eksisterende kontorbygg og forretningsbygg Kvalitative dybdeintervjuer Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Funn i et nøtteskall 7 2 1 Om undersøkelsen Oppdraget TNS Gallup har på oppdrag fra

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

Værste Brygge - Fredrikstad

Værste Brygge - Fredrikstad Værste Brygge - Fredrikstad BAKGRUNN Nytt prosjekt i Fredrikstad med moderne næringsseksjoner på 155m² og 350m². Værste brygge ligger sentralt til på Kråkerøysiden av Fredrikstad Sentrum. Bygget ble påbegynt

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Tordenskiolds gate 6

Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.013 kvm 407 kvm Q3 2018 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Utleier: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693

Detaljer

Lokale til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlig butikklokale i Fredrikstad sentrum

Lokale til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlig butikklokale i Fredrikstad sentrum Lokale til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad Tiltalende og synlig butikklokale i Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Kirkebrygga 2-4. Eiendommen er lokalisert

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

God løpende inntekt på 3,8 %

God løpende inntekt på 3,8 % God løpende inntekt på 3,8 % (tilsvarer hele 5,8 % bankrente etter 2 % inflasjon) (tilsvarer hele 6,5 % bankrente etter formueskatt) Butikk-utleie er mindre arbeid og stort sett bedre lønnsomhet enn leilighets-utleie

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Næringseiendom FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE. Jåttåvågen KONTORER I TOPPETASJEN. Til leie. Vår 2017 LOKALER MED HØY STANDARD

Næringseiendom FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE. Jåttåvågen KONTORER I TOPPETASJEN. Til leie. Vår 2017 LOKALER MED HØY STANDARD Næringseiendom Vår 2017 Utsendes til over 14 000 bedrifter i Rogaland og Agder FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE Jåttåvågen LOKALER MED HØY STANDARD KONTORER I TOPPETASJEN Hvem er vi? AREAL EIENDOM SØKER

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Dronning Eufemias Gate 6

Dronning Eufemias Gate 6 Dronning Eufemias Gate 6 Dronning Eufemias Gate 6/ Oslo Atrium Kontor Ledig areal: 4.663 kvm 1.196 kvm Min. utleieareal: Ledig fra: 780 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar

Detaljer

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen Tollbugata 32 Velkommen De ledige lokalene på 592 kvm ligger i byggets 7. etasje og Ny og moderne kontorstandard ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Lokalene fremstår i dag som rålokaler hvor leietaker

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

Bystasjonen. Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss?

Bystasjonen. Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss? Bystasjonen Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss? Bystasjonen i Sandnes Bystasjonen Sandnes 2 Visjon Bystasjonen skal være en positiv, moderne, aktiv og levende del av Sandnes sentrum. Et godt

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Nærhet til alt! Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Arealer til leie/salg av seksjoner Karmsundsgaten Næringspark 2 Beliggenhet Karmsundsgaten Næringspark ligger midt i Haugesund. Næringsparken

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum?

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Ø.M. FJELD AS Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld Kjell Bjarte Kvinge kbk@omfjeld.no Tlf. 915 39 848 Kort om Ø.M. Fjeld Lillehammer

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Lokaler til leie Storgata 32, Fredrikstad. Kontorlokaler sentralt i inngangsporten til Fredrikstad sentrum

Lokaler til leie Storgata 32, Fredrikstad. Kontorlokaler sentralt i inngangsporten til Fredrikstad sentrum Lokaler til leie Storgata 32, Fredrikstad Kontorlokaler sentralt i inngangsporten til Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Storgata 32. Her kan vi tilby kontorlokaler

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

BERGEHUS FRØYAS GATE 15

BERGEHUS FRØYAS GATE 15 BERGEHUS FRØYAS GATE 15 579 m2 KONTORER 100 INNHOLD 1 4 VELKOMMEN 7 OMGIVELSER 9 BELIGGENHET 13 LOKALENE 15 AREAL 19 FASILITETER 21 KONTAKT 2 VELKOMMEN Bergehus er en perle der den ligger i grønne idylliske

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. TIL LEIE SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16 Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. 30 SIDE 4 SIDE 5 BYGGET ADRESSE Grenseveien

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Regionale markeder. Pål Mar(n Fosdal, dagligleder i NCM Development AS

Regionale markeder. Pål Mar(n Fosdal, dagligleder i NCM Development AS Regionale markeder Det er store forskjeller i regionale markeder, og noen områder gir bedre resultater enn andre. Demografi, geografi, kultur og handlevaner er faktorer som i betydelig grad bestemmer om

Detaljer

03.12.2013 ORIENTERING OM BOLIGBYGGING. Valnesfjord. Bernt I. Langås 03.desember 2013

03.12.2013 ORIENTERING OM BOLIGBYGGING. Valnesfjord. Bernt I. Langås 03.desember 2013 ORIENTERING OM BOLIGBYGGING i Valnesfjord Bernt I. Langås 03.desember 2013 1 MIDT I SENTRUM 03.12.2013 2 Hvordan vil vi utvikle eiendommen? 3 4 Spennende bygg og utleieleiligheter for alle? 03.12.2013

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Søknad Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Kort beskrivelse Selskapets lokaler mangler tilstrekkelig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Tor Arne Selvli Arkivsaksnr.: 12/2181 Arkiv: 601 S01 Kjøp av kraft/energi til Lenvik kommune... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: - Ingen Andre

Detaljer

Til leie. Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall. Stabburveien 8, Fredrikstad

Til leie. Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall. Stabburveien 8, Fredrikstad Til leie Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall, Fredrikstad Oppsummering Eiendom eier og forvalter eiendommen. Eiendommen ligger sentralt plassert mellom Fredrikstad og Sarpsborg, langs fylkesvei

Detaljer

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 4 Vollsveien 4 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Kontoreiendom

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM OLE BULLS GATE 37, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.1 2015 14. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann Storebrand Eiendomsfond AS Presentasjon for Norsk Tillitsmann Oslo - 17. desember 2008 UNION Eiendomskapital Forvalter av Storebrand Eiendomsfond AS Visjon: Å bli en ledende kapitalforvalter innenfor eiendom

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Infrastruktur 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningshaugen 15 Areal

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste!

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste! Premium kontorer Haakon VIIs gate 5 3 - et av Pecunias prestisjeprosjekter i Vika. Det er lenge siden det ble bygget nytt i Vika. Bygningen er derved unik, fordi den i 2009 ble strippet inn til råbetongen

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union.

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union. UTLEIE April 2010 MAGASINET UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1 Kalbakken Kontorlokaler/ butikklokaler til leie Sentralt på Ensjø Kontorlokaler med 800 kvm lager

Detaljer

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE STRANDGATA 14 BTA INK ANDEL FELLESAREAL 78 - m² OPPDRAGSNUMMER: 6213046 BYGGEÅR Ca. 1900 Prisantydning 7.000,- + omk. pr.mnd. REIDAR BØE EIENDOMSMEGLER MNEF

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer