mai 2013 Til salgs Eiendomsavisen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mai 2013 Til salgs Eiendomsavisen"

Transkript

1 mai 2013 Årgang 12 Eiendomsavisen ROMIKA NÆRINGSPARK I LIER Stor næringseiendom med difrensiert leietakermasse Sentralt beliggende i Kjellstadveien 5 ved gamle Kjellstadbommen i Lier Meget god profilering mot E kvm selveiertomt Bygningsmasse på kvm BTA vesentlig oppgradert siste 3 år Årlig leieinntekt MNOK 6 + felles utgifter og mva Tilnærmet fullt utleid, kun 400 kvm ledig Prisantydning MNOK 70 + off. omk. (salg av eiendom) Tlf

2 Næringsmegleren i Buskerud og nordre Vestfold Buskerud Næringsmegling AS er spesialisert på næringseiendommer i Buskerud og Nordre Vestfold. Vi ønsker dybdekunnskap om et begrenset geografisk område og har derfor konsentrert våre ressurser om Buskerud herunder Røyken, Lier, Drammen, Nedre/Øvre Eiker, Kongsberg, Hønefoss, samt de nordre deler av Vestfold. Den vesentligste aktiviteten i eiendomsmarkedet er basert på lokalt tilbud og etterspørsel. Vi arbeider derfor tett på næringslivet i regionen, men har også svært gode kontakter med større nasjonale investormiliøer og brukere. Vi tror det er viktig å kjenne detaljer i samfunnsutvikling, infrastruktur, nærings liv, historie og ikke minst menneskene som utgjør markedet. Buskerud Næringsmegling AS er et uavhengig privateiet selskap med seks ansatte. Vi har en svært bred kontaktflate med gårdeiere, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, entreprenører, offentlige myndigheter og andre aktører i eiendomsmarkedet. Buskerud Næringsmegling AS ble etablert i 1999 og de ansatte har lang erfaring fra eiendomsbransjen i ulike posisjoner. Buskerud Næringsmegling AS har kontorfelleskap med Statsautorisert revisor Gunnbjørn Gulliksen i Colloquial ENK som bistår egne kunder innen fagområdene styreoppdrag, rådgivning innen regnskap, økonomi, finans og skatt. Salg og oppkjøp av virksomheter og aksjonæravtaler. Fredrik A. Haaning Næringseiendomsmegler MNEF/SN Daglig leder Mobil: E-post: Betty Selbo Salgssekretær Tlf: E-post: Fredrik Smedaas Johnson Næringseiendomsmegler MNEF Mobil: E-post: Paul-Andre` Lefranc Næringsmegler Mobil: E-post: Lillian Wold Oppgjør/regnskap Telefon E-post: Gunnbjørn Gulliksen Statsautorisert revisor Colloquial ENK Mobil: E-post: 2 Buskerud Næringsmegling

3 Eiendommer til salgs KOMBINASJONSEIENDOM BOLIG/ NÆRING I SYLLING Meieribakken, Sylling Fem boenheter to næringsseksjoner Bolig- og næringseiendom BTA kvm Tomtestørrelse BTA 2119 kvm Prisantydning kr , + off. omk. VELHOLDT FORRETNINGSGÅRD PÅ STRØMSØ Hans Kiærsgate 6, Drammen Beliggende på Strømsø nær Drammen Havn BTA 540 kvm hvorav ½ parten er utleid Prisantydning kr , + off. omk. KOMBINASJONSLOKALE LAGER/ KONTOR M/SEPARAT VERKSTEDBYGG SOLBERGELVA Spinderisletta 95, Solbergelva Beliggende på Solberg Spinderi Næringsseksjon BTA 650 kvm Verksted BTA 135 kvm Prisantydning kr , + off. omk. LAGER-/ VERKSTEDLOKALER (3 STK.) TOTALT 900 KVM I SOLBERGELVA Ulverudgata 21, Solbergelva Beliggende i utkanten av Solberg Spinderi BTA 880 kvm Tomteareal kvm Prisantydning kr , + off. omk. BOLIG-/NÆRING- OG LAGERBYGG VED NÆRINGSPARKEN KONGSBERG Sandsværveien 86, Kongsberg Beliggende ut mot E-134 BTA Bolig 329 kvm, BTA Lager 285 kvm Tomt 798 kvm Prisantydning kr , + off. omk. REPRESENTATIVE KONTORER BRAGERNES mulighet for PARKERING Nedre Storgt. 23, Drammen Beliggende i Grev Wedel Parkeringshus Næringsseksjon BTA 240 kvm Prisantydning kr , + off. omk. SELVEIENDE KONTORSEKSJON MED HØY KVALITET BRAGERNES Tollbugt. 17, Drammen Beliggende sentralt på nedre Bragernes Næringsseksjon BTA ca. 800 kvm Prisantydning kr , + off. omk. HANDELSSENTER MED UTVIKLINGs- MULIGHET vikersund NÆRSENTER Vikersundsgata 32 og 34, Vikersund Sentralt beliggende i Vikersund Salg av eiendomsselskap Samlede leieinntekter kr , Prisantydning kr , HYBELBYGG MED 7 ENHETER PÅ KONGSBERG Dyrgravveien 24D, Kongsberg Beliggende 3 km fra sentrum mot skog og friarealer BTA 216 kvm Andel av selveiertomt på ca kvm Prisantydning kr , + off. omk. Buskerud Næringsmegling 3

4 eiendommer/lokaler til leie PROFILERTE FORRETNINGs- LOKALER MED MEGET ATTRAKTIV BELIGGENHET Rosenkrantzgata 11, Drammen Beliggende ved Fylkeshuset Butikk-, kontorer BTA 700 kvm, Lager BTA 600 kvm ATTRAKTIVE OG arealeffektive KONTORLOKALER I tårnkvartalet Haugesgate 2, Drammen Beliggende ved Bragernes torg BTA fra 140 kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. SPENNENDE OG REPRESENTATIVE KONTORLOKALER BRAGERNES Tomtegata 17, Drammen Beliggende på nedre Bragernes Kontorlokaler fra BTA 130 til 800 kvm Parkering Leiepris kr. 800, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. LYSE OG ATTRAKTIVE KONTOR- LOKALER SENTRALT BRAGERNES Øvre Storgate 5, Drammen Sentral beliggenhet på Bragernes Kontorer i 3. og 4. etasje BTA ca. 288 kvm i hver etasje Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. KONTORLOKALER PÅ BRAGERNES VIS À VIS DRAMMEN TINGHUS Rådhusgata 35, Drammen Lokalene tilpasses nye leietakere BTA fra 100 til 500 kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. Leie av enkeltkontorer fra kr , pr. rom pr. mnd. HØYPROFILERTE BUTIKKLOKALER PÅ ÅSSIDEN Ing. Rybergsgate 44, Drammen Attraktiv beliggenhet i en av byens beste handelsområder BTA kvm fordelt på 2 etasjer PROFILERTE BUTIKK- OG KONTORLOKALER PÅ ÅSSIDEN Ing. Rybergsgate 101, Drammen Sentral beliggenhet i handelsområde på Åssiden Butikklokaler fra BTA 200 til 650 kvm Kontorer 240 kvm LOKALER I NYBYGG MED SVÆRT GOD PROFILERING DRAMMEN SYD Eikhaugen, Drammen Sentral beliggenhet i Kobbervikdalen Prosjektert bygg hovedsakelig kontorplasser BTA kvm med stipulert byggestart 2013 KONTORLOKALER OG ENKELTKONTORER MED PARKERING Gråterudveien 5, Drammen Meget sentral beliggenhet i Kobbervikdalen ved E-18 BTA 15 til 165 kvm Leiepris kr. 800, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. 4 Buskerud Næringsmegling

5 Markedskommentaren mai 2013 Transaksjonsmarkedet i vår region Omsetning av næringseiendom har nesten stoppet helt opp fordi bankene har innført krav til egenkapital og sikkerhet som er for høyt for de fleste som investerer i næringseiendom. Bakgrunnen er de forventede kravene til egenkapitaldekning fra myndig hetene og fordi bankene forventer en mulig verdikorreksjon på næringseiendom. Snakk om selvoppfyllende profeti! Ved å unnlate å finansiere næringseiendom kan bankene selv bli ansvarlige for et mulig verdifall i markedet. Heldigvis går norsk økonomi så det suser og leietakerne betaler stort sett sine forpliktelser overfor gårdeierne. Det er derfor svært få gårdeiere som «må selge» og prisene har derfor ikke falt. Gårdeiere og investorer tilbyr ikke eiendom for salg i markedet når det er få kjøpere og vanskelig å få finansiert slike erverv. Det finnes imidlertid unntak. Obligasjonsmarkedet fungerer bra over eiendoms verdier på MNOK 200 og i tillegg selges mange eiendommer ved omsetning av eiendomsaksjeselskaper hvor store deler av kjøpesummen er overtagelse av løpende gjeld i selskapet. Disse to gruppene utgjør nå en svært stor del av transaksjonsvolumet for næringseiendom. Imidlertid vet vi av erfaring at det ved dårlig kredittilgang i en periode skjer en oppdemming av investerings- og salgslyst. Når kredittilgangen bedres skjer det derfor mange transaksjoner og man opplever en relativt rask verdiøkning. Leiemarkedet i vår region Til tross for relativt lavt transaksjonsvolum er etterspørselen etter leie av lokaler relativt god. Det skjer både flytting, utvidelser og nyetablering som medfører økt behov for både lagerlokaler, butikklokaler og kontorlokaler. Vi synes å merke en tiltagende interesse for kontorlokaler særlig i Drammen og ledigheten er derfor på veg nedover innenfor dette segmentet. Etterspørselen etter lagerlokaler og butikklokaler holder seg jevnt god, men vi synes å registrere at etterspørselen etter store butikklokaler synes å være mettet i Drammensområdet for øyeblikket. Dette er kanskje ikke så rart med tanke på de store volumendringene som fant sted ved utvidelsen av Gulskogen Senter og handelslekkasjen vi opplever mot Asker/Bærum. Til slutt Vi befinner oss i en merkelig norsk økonomisk boble om dagen. Bankene overgår hverandre med gode tilbud for å finansiere Kari- og Ola Nordmanns kjøp av bolig, bil, hytte og båt. Når Kari og Olas arbeidsgiver kommer for å låne penger til nytt produksjonsutstyr til bedriften Kari og Ola jobber i er imidlertid situasjonen en annen. Enten er svaret et ubetinget nei eller så må bedrifts eieren ha så mye egenkapital tilgjengelig at han/hun i praksis ikke har behov for kreditt. Kredittilgangen offshore er svært god. Bankenes utlånspraksis og myndighetenes politikk kan føre til følgende: Reduserte verdier på næringseiendom. Kunstig oppblåsing av boligprisene med et mulig etterfølgende prisfall. Bedriftenes kredittilgang stopper opp(fastlands Norge) Det blir spennende å se hvor lang tid det tar før kredittilgangen bedres denne gangen og om vi får et prisfall eller en prisøkning på næringseiendom. TRENDER I MARKEDET Markedet for næringseiendommer i Buskerud og nordre Vestfold er sammensatt av mange mindre regioner hvor både eiendomsverdiene og leieprisene varierer mye. Våre vurderinger av markedstrender er konsentrert om byene Drammen og Kongsberg som toneangivende. Bakgrunn for vurderingene er erfaringstall for utleie og salg av næringseiendommer i hele området, men vi understreker at tallmaterialet kun gir en «pekepinn» om markedspriser og er avhengig av svært mange faktorer for det enkelte utleieobjekt/eiendom. Tallmaterialet i området er for lite til å kunne utgi en kvalitativ holdbar statistikk. LEIEPRISER PR. KVM. PR. ÅR (KR) ex. mva og driftsutgifter Høy standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 1 800, 900, 2 500, Randsone 1 000, 750, 1 500, Usentralt 800, 550, 950, Middels standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 1 200, 800, 1 700, Randsone 900, 600, 1 000, Usentralt 700, 500, 800, Lav standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 750, 500, 1 000, Randsone 600, 400, 800, Usentralt 400, 300, 600, SALGSPRISER PR. KVM. (KR) Høy standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt , , , Randsone , 8 500, , Usentralt 8 000, 6 000, , Middels standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt , 8 000, , Randsone 9 000, 6 000, , Usentralt 5 000, 4 500, 9 000, Lav standard Kontorer Lager Butikklokaler Sentralt 8 000, 6 000, , Randsone 5 000, 4 500, 8 000, Usentralt 4 000, 3 000, 6 000, Buskerud Næringsmegling 5

6 eiendommer/lokaler til leie REPRESENTATIVE KONTORLOKALER VED E-18 I KOBBERVIKDALEN Gråterudveien 1, Drammen Meget god beliggenhet i Kobbervikdalen ved E-18 BTA fra 15 til 300 kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. KONTORLOKALER PÅ KONNERUD NÆRSENTER Pettersvollen 3, Drammen Beliggende på Konnerud BTA 345 kvm kan deles Leiepris kr. 600, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. KONTOR- OG LAGERLOKALER PÅ GULSKOGEN Syretårnet 8, Drammen Beliggende på industriområde på Gulskogen BTA 330 kvm Leiepris kr. 650, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. KONTORLOKALER STRØMSØ sentrum Tordenskioldsgate 26, Drammen Beliggende i Strømsø sentrum nær nytt parkeringshus Kontorlokaler BTA 300 kvm Leiepris kr. 800, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. PENE KONTORLOKALER MED GOD PARKERING Rosenkrantzgata 11, Drammen Beliggende vis à vis Fylkeshuset BTA 500 kvm Leieantydning kr. 950, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. PROFILERTE BUTIKKLOKALER PÅ STRØMSØ TORG Torgeir Vraas Plass 4, Drammen Svært god beliggenhet på Strømsø Torg, god profilering BTA fra kvm Parkering Leiepris etter nærmere avtale RIMELIGE ENKLETKONTORER sentralt BRAGERNES Søren Lemmichsgate 7, Drammen Beliggende i gåavstand til Bragernes Torg BTA fra kvm Leiepris fra kr , pr. mnd. LAGER-/PRODUKSJONSLOKALER I MJØNDALEN Strandveien 6, Mjøndalen Meget god beliggenhet ved E-134 i Mjøndalen BTA 400 kvm Leiepris kr. 450, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. 2 BUTIKKLOKALER PÅ EIKER SENTER Prestebråtan 6, Hokksund Meget god beliggenhet ved E-134 BTA 38 og 138 kvm 6 Buskerud Næringsmegling

7 eiendommer/lokaler til leie REPRESENTATIVE OG MODERNE KONTORLOKALER I NRK BYGGET Grønland 32 B, Drammen Beliggende på Union Brygge i NRK Bygget BTA kvm Leiepris kr , pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. LYSE ENKLETKONTORER MED PARKERING PÅ GULSKOGEN Syretårnet 3, Drammen Beliggende i veletablert næringsområde på Gulskogen BTA fra ca. 15 kvm PRODUKSJONS-/ LAGEREIENDOM PÅ GULSKOGEN Tømmerkrana 19, Drammen Beliggende i veletablert næringsområde på Gulskogen BTA ca. 300 kvm Leieantydning kr , pr. år + fellesutg. og mva. SPENNENDE KONTOR-/LAGER- OG VERKSTEDLOKALER I KONGSBERG SENTRUM Hyttegata 1, Kongsberg Beliggende på vestsiden ved bybroen BTA fra kvm NYRENOVERTE LOKALER VED LABRO KONGSBERG Lågendalsveien 121, Kongsberg Beliggende ved Labro ca. 7 km fra Kongsberg sentrum BTA fra kvm NYOPPUSSEDE KONTORLOKALER ROMIKA NÆRINGSPARK MED GOD PROFILERING Kjellstadveien 5, Lier Fantastisk profilering og av-/ påkjøring E-18 BTA ca. 220 kvm ATTRAKTIVE KONTORLOKALER FOSSKVARTALET I LIER Bruveien 2, Lier Beliggende i aktivt handlesenter i Lierbyen BTA 90 kvm HØYTLAGER VED LIERTOPPEN Gjellebekkstubben 17, Lierskogen Eiendommen ligger sentralt på Lierskogen BTA 715 kvm Leiepris kr. 880, pr. kvm pr. år + fellesutg. og mva. KOMBINERT LAGER- OG KONTOR EIENDOM PÅ LIERSTRANDA Tømmersvingen 2, Lier Svært sentral beliggenhet på Lierstranda BTA Lager kvm kontor 312 kvm Gode utearealer Leiepris kr , pr. år + driftsutgifter og mva. Buskerud Næringsmegling 7

8 Markedsplassen for salg, kjøp og utleie av næringseiendom i Buskerud og Nordre Vestfold Salgsoppdrag Buskerud Næringsmegling AS har kvalifiserte medarbeidere som gjennom mange år har formidlet salg og utleie av fast eiendom. Vi har til en hver tid et bredt tilbud av eiendommer til salgs. Ingen eiendom er for liten eller for stor. Vi har kontakt med kjøpere til alle typer næringseiendommer. Verdivurdering Fastsettelse av en næringseiendoms markedsverdi innebærer vurdering av en rekke faktorer. De viktigste er: Eiendommens størrelse og stand Leieinntekter og -utgifter Beliggenhet/reguleringsforhold Leietagere og leiekontraktens innhold Eiendommens utviklingspotensiale Vi holder oss til enhver tid ajour med markedsprisene i hele Østlandsområdet. Dermed vil våre markedsvurderinger alltid avspeile et realistisk nivå i markedet. Konsulentbistand Buskerud Næringsmegling AS tilbyr uavhengig konsulentbistand i forbindelse med utviklingsprosjekter, kontraktsforhandlinger etc. Vår kompetanse og erfaring innenfor disse områdene kan synliggjøre en merverdi i prosjektet. Utleieoppdrag Buskerud Næringsmegling AS har som et hovedsatsingsområde valgt å legge vekt på utleie av næringseiendom. Vi har satt oss som mål å bygge opp en av de mest effektive databasene for utleie og leie av lokaler i vårt område. Søk etter lokaler Registrer selskapets arealbehov i vår database. Kontakt oss pr. telefon/e-post. Bragernes Torg 6, 3017 Drammen Telefon: E-post:

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 12 EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN «Rostockgården» - Bragernes torg 1 A Fult utleid sentrumsgård 2477 kvm BTA Husleieinntekt 2013 NOK 3.836.000,- + fellesutgifter

Detaljer

Til salgs. Eiendomsavisen

Til salgs. Eiendomsavisen februar 2013 Årgang 12 Eiendomsavisen DRAMMENS BESTE HANDeLSBELIGGENHET? Unik profilering ved krysset Holmenbroen/Bj. Bjørnsonsgate Austadgata 18 mellom Maxisenteret og Opel 7340 kvm selveiertomt Nåværende

Detaljer

K: 50 % Eiendomsavisen. Cool gray 9

K: 50 % Eiendomsavisen. Cool gray 9 november 2012 Årgang 11 Eiendomsavisen BYGÅRD MED STORT UTVIKLINGSPOTENSIAL BRAGERNES SENTRUM i Drammen Beliggende i Nedre Storgate 5 «Gågaten» i Drammen 863 kvm eiertomt Leieinntekt ca. MNOK 1 (2013)

Detaljer

EIENDOMSAVISEN MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN. Tlf. 32 23 49 10. fi rmapost@bnm.no. www.bnm.no SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10

EIENDOMSAVISEN MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN. Tlf. 32 23 49 10. fi rmapost@bnm.no. www.bnm.no SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10 SEPTEMBER 2011 ÅRGANG 10 EIENDOMSAVISEN Cool gray 9 MEGET ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM BRAGERNES I DRAMMEN ST. OLAVSGATE 5 OG 7 100 METER FRA BRAGERNES TORG TILNÆRMET FULLT UTLEID MED ÅRLIG LEIEINNTEKT PÅ

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.3 2014 13. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

Eiendomsavisen. Tlf. 32 23 49 10. firmapost@bnm.no. www.bnm.no. mars 2011

Eiendomsavisen. Tlf. 32 23 49 10. firmapost@bnm.no. www.bnm.no. mars 2011 mars 2011 Årgang 10 Eiendomsavisen 2 BYGÅRDER SENTRALT BRAGERNES I DRAMMEN SELGES SAMLET Øvre Storgate 3 og St. Olavsgate 2 Sentral beliggenhet nær Bragernes Torg Bestående av 2 bygg hvorav ett er velegnet

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.1 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.1 2015 14. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG. nær dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.2 2014 13. ÅRGANG nær ingseien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær dom NR.3 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær dom NR.3 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN nær ingseien dom NR.3 2015 14. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM? SØKER DIN BEDRIFT NYE LOKALER ELLER HJELP TIL FREM? Vi i Realist Næringsmegling har som målsetting å være den

Detaljer

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run.

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Q3 2015 A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Sidney J. Harris SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM?

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

REAL Eiendomsmegling AS Solheimveien 112, P.b 322, 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.

REAL Eiendomsmegling AS Solheimveien 112, P.b 322, 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real. REAL Eiendomsmegling AS Solheimveien 112, P.b 322, 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no Om Real NÆRINGsmegling REAL Næringsmegling er et privateiet eiendomsmeglerforetak.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN Utleie Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Ca. 250-1905 kvm BTA INNHOLD 01 Informasjon om eiendommen 06 Andre opplysninger 09

Detaljer

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no OM REAL NÆRINGSMEGLING REAL Næringsmegling AS er et privateiet eiendomsmeglerforetak.

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien 10 364

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/3 2 Innhold Nøkkeltall 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Nytt siden sist 9 Endring av eierstruktur

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

NÆRINGSEIENDOMMER. 3 blir 1. MOSS SENTRUM Boligprosjekt. FREDRIKSTAD SENTRUM Unike kontorlokaler til leie NR 2-2014 18. ÅRGANG

NÆRINGSEIENDOMMER. 3 blir 1. MOSS SENTRUM Boligprosjekt. FREDRIKSTAD SENTRUM Unike kontorlokaler til leie NR 2-2014 18. ÅRGANG NÆRINGSEIENDOMMER NR 2-2014 18. ÅRGANG 3 blir 1 Les mer på side 9 Kanalen Brygge - Moss VÆRSTETORVET I FREDRIKSTAD Metra Næringsmegling AS avdeling Fredrikstad ser frem til å flytte inn i helt nye lokaler

Detaljer

Februar 2014. Ledige lokaler

Februar 2014. Ledige lokaler Februar 2014 Ledige lokaler Innhold SMALVOLLVEIEN 65 550 4.000 m 2 kontor 03 SMALVOLLVEIEN 65 04 LEDER 05 KARENLYST ALLÉ 11 06 ROALD AMUNDSENS GATE 6 INKOGNITOGATA 33A 07 RÅDHUSGATEN 26 08 DRONNINGENS

Detaljer

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no OM REAL NÆRINGSMEGLING AS REAL Næringsmegling AS er et privateiet eiendomsmeglerforetak.

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

NÆRINGSEIENDOMMER. Metra Næringsmegling. i nye lokaler! metra.no. Kontor. Lager/verksted. Kombinasjonseiendommer. Salg og leie

NÆRINGSEIENDOMMER. Metra Næringsmegling. i nye lokaler! metra.no. Kontor. Lager/verksted. Kombinasjonseiendommer. Salg og leie NÆRINGSEIENDOMMER NR 2-2015 19. ÅRGANG Råde Kontorlokaler i nyere bygg Rolvsøy Turn og treningssenter Myrveien 6, 1640 RÅDE 250 kvm Beliggende på Åkebergmosen industrifelt. Kort avstand til E6 og ca 10

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/I 2 Innhold Dette er fortin Nøkkeltall 4 Leder 5 Nytt siden sist 6 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Likviditet

Detaljer