Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2011/ V 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2011/ V 2012"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - F o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2011/ V STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR FAG 1.semester 2.semester 3.semester 4.semester 5.semester 6.semester Examen philosophicum Kjemi og biokjemi Tannanatomi tannhelsearbeid del 1 Generell anatomi Materiallære tannhelsearbeid del 2 Fysiologi Ernæringslære Røntgenologi Mikrobiologi Generell patologi Odontofobi Farmakologi Infiltrasjonsanestesi Kjeve- og slimhinnelidelser Pedodonti Kariologi Periodonti Pedagogikk og psykologi Kjeveortopedi Endodonti Samfunnsodontologi Protetikk Gerodontologi Allmennodontologi Skrivekurs/ Prosjektoppgave Klinikkseminar Litteraturseminar Kasuspresentasjon tannhelsearbeid del 3 Barnetannpleie Røntgenologi Kjeveortopedi Oral medisin og kirurgi Gerodontologi Allmennodontologi Pasientmottak

2 Viktig informasjon: Titlene i svart tekst angir pensumslitteratur, titlene i rød tekst angir anbefalt støttelitteratur. Litteraturlisten kan forandres noe fra år til år. Endelig og detaljert pensumsliste vil bli formidlet fra foreleser/fagansvarlig i gjeldende fag. Informasjon fra FORELESER/FAGANSVARLIG gjelder til enhver tid fremfor informasjon i herværende liste. FAG Allmennodontologi Anatomi (m/tannanatomi) FAGKODE TITTEL TPBAVOK/ ALM TPBAANA Generelt: forelesningsnotater og litteratur i kariologi, periodonti, gerodontologi, protetikk og endodonti og felles allmennforelesninger med odontologistudentere Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG. Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Gyldendal Akademisk, 2. Utgave, Budowick M, Bjålie JG, Rolstad B, Toverud K. Anatomisk atlas. Universitetsforlaget. 3. opplag Bath-Balogh M, Fehrenbach MJ. Illustrated Dental Embryology, Histology and Anatomy. Elsevier Saunders Company. 2. utgave, Bath-Balogh M, Fehrenbach MJ, Herring SW. Illustrated Anatomy of The Head And Neck. Saunders; 3. edition Putz R, Pabst R: Sobotta Atlas of human anatomy, Vol 1, Lippincott Williams & Wilkins; 13. edition (2001) eller nyere Pettersson S, Albiin N, Forsgren S, Hellström S. Halsens och huvudets deskriptiva och topografiske anatomi. Studentlitteratur. ISBN Petrèn T, Carlsöö S. Anatomi för tandläkarstuderande och tandläkare. Nordiska Bokhandelns Förlag. ISBN Examen philosophicum Lie R. Filosofi og helseforskning. Bergen, Universitetet i Bergen, Farmakologi TPBAFAR Simonsen T, Aarbakke J, Lysaa R. Illustrert farmakologi, 2. oppl., Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, Bind I og II Propedeut kurs (kull 1) TPBAFOR- PROP Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower R. Rang and Dale's pharmacology. 6th ed., Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, Trovik TA. Propedeutisk kurs i klinisk forebyggende tannhelsearbeid. Bergen: Universitetet i Bergen Seksjon for forebyggende tannhelse [kompendium], Hygieneplan for Det odontologisk fakultet, Bergen: Universitetet i Bergen, Widenheim J, Renvert S, Birkhed. Förebyggande tandvård. 2. uppl., Stockholm: Förlagshuset Gothia AB, Bjørndal A. Tenke- og arbeidsmåter i medisinen en innføring i den medisinske logi kk. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk, Ruyter K, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk etikk- en problembasert tilnærming. Oslo: Gyldendal akademisk, Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 2

3 Propedeut kurs - klinisk innføring (kull 1) voksentannpleie (kull 1) TPBAFORI/II TPBAFOR-K1 - Trovik TA. Klinisk innføring. Propedeutisk kurs i klinisk forebyggende tannhelsearbeid. Bergen: Universitetet i Bergen Seksjon for forebyggende tannhelse [kompendium], Statens Helsetilsyn. Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid. IK (1999). [ /upload/publikasjoner/veiledningsserien/tenner_livet_ik-2659.pdf] Litteraturseminar Kull 1 voksentannpleie (kull 2) Litteraturseminar Kull 2 TPBAFOR-K2 Haugejorden O, Holst D, Hugoson A, Widström E. Kariesepidemiologi: Utviklingen i Norden siden Tandlægebladet 1997; Holst D, Dahl KE. Påvirker oral helse livskvaliteten? En representativ, deskriptiv befolkningsundersøkelse. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: Laake K. Aldring - biologisk, psykologisk og odontologisk. Nor Tannlegeforen Tid 2001; 111: 74-8 Holst D. Tannpleietilbudet til eldre i Norden. Nor Tannlegeforen Tid 2001;111(3): St.meld.nr.35 ( ), Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Fremtidas tannhelsetjenester. Oslo; Det kongelige helseog omsorgsdepartement, 2007 [ /PDFS/STM DDDPDFS.pdf ] Vassend O. Kommunikasjon og pasientbehandling praktisk psykologi for helsepersonell med eksempler fra odontologi. Valdres: Spartacus Forlag AS, St.meld.nr.16 ( ), Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken. Oslo; Det kongelige helse- og omsorgsdepartement, 2003 [ Rpub/STM/ /016/PDFS/STM DDDPDFS.pdf ] Eriksen HM, Koll-Frafjord i, Heier IN. Diagnostikk og behandlingsplanlegging. Eksempler på variasjon i forslag til tannbehandling. Nor Tannlegeforen Tid 2004;114:554 9 Gimmestad AL. Munnhelsen hos institusjonsboere i Norge. Nor Tannlegeforen Tid 2006;116: Skeie MS. Karies i det primære tannsett betydning for oral og generell helse Nor Tannlegeforen Tid 2006; Herlofsos BB, Løken K. Hvordan påvirkes munnhulen av kreftbehandling? Tidsskr Nor Laegeforen 2006;10(126): Dahle UR. Tuberkulose Nor Tannlegeforen Tid 2005; Blystad H, Nilsen Ø, Andresen S. Hiv-situasjonen i våre nærområder Nor Tannlegeforen Tid 2007; Statens Helsetilsyn. Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid. IK (1999) Åstrøm AN, Klepp K-I, Samdal O. Konsum av sukret mineralvann og søtsaker blant norske skoleelever: sterk økning fra 1989 til Nor Tannlegeforen Tid 2004;114: Wang NJ, Toven HV. Tannpleiere i Norge. Yrkesaktivitet og arbeidsforhold. Nor Tannlegeforen Tid 2006;116:984-9 Birkeland JM, Marthinussen MC, Løkken P. Utredning og diagnostikk ved munntørrhet belyst ved kasustikker Nor Tannlegeforen Tid 2005; Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 3

4 Litteraturseminar Kull 2 (forts.) voksentannpleie (kull 3) Litteraturseminar Kull 3 TPBAFOR-K3 Åstrøm AN, Bui L, Læknes H, Johannessen AC, Gjerdet NR. Snusbruk og holdninger til snus. Nor Tannlegeforen Tid 2007;117: St.meld.nr.35 ( ), Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Fremtidas tannhelsetjenester. Oslo; Det kongelige helseog omsorgsdepartement, 2007 Lahtinen A. Hur kan munhälsovården hjälpa patienter sluta använda tobak? Tandläkartidningen 2004;96(2):46-50 Friis-Hasché E, Willumsen T, Jensen HH. Hvorfor giver tandpleie angst? Tandläkartidningen 2003;95(1):30-8 Løkken P, Birkeland JM. Munntørrhet årsaker og aktuelle tiltak. Nor Tannlegeforen Tid 2005;115:642-6 Holst D, Grytten J, Skau I. Den voksne befolknings bruk av tannhelsetjenester i Norge i Nor Tannlegeforen Tid 2005; Strand GV, Wolden H, Rykkje L, Gjellestad Å, Stenerud G. Munnstell når livet er på hell. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Abelsen B. Arbeidsdelingen mellom tannleger og tannpleiere i Norge. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: Gimmestad AL, Holst D og Grytten J. Tannhelse og etnisk bakgrunn. Nor Tannlegeforen Tid 2006;116; Skaare AB, Afzal SH, Olli E, Espelid I. Holdninger og vaner hos innvandrerforeldre Oppfølgings-studier etter SMÅTANNundersøkelsen. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: A K T U E L T. Tannhelsepolitikken for stortings-perioden Store endringer i vente. Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113; A K T U E L T. PIFT-prosjektet. Nye veger i det forebyggende arbeidet. Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119 Often A. Planter blant Ingebret Aas 84 midler mot tannsykdommer. Nor Tannlegeforen Tid 2006; Klepp K-I, Aarø LE (Red.). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget, Poleszynsik DV, Mysterud I. Sukker en snikende fare. Oslo: Gyldendal Akademins, Oppskrift for et sunnere kosthold. Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen ( ). Publikasjonskode: I-1121 B. Oslo: Departementene, 2007 [ /kilde/hod/pla/2007/0001/ddd/pdfv/ kosthold.pdf] Holst D, Rødseth S, Skeie MS, Espelid I. Øker kariesforekomsten blant førskolebarn i Oslo? Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Wang NJ, Schiøth JT. Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge. Omfang og årsaker. Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: Åstrøm AN. Atferdsteori og forebyggende tannhelsearbeid. Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: Henriksen HB, Kolset SO. Sukker forbruk, tannhelse og overvekt. Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: Molund L, Pettersen S, Mosdøl A, Holst D. Prediktorer for oral hygieneatferd i den voksne norske befolkningen. Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: Åstrøm AN, Holm H. Evaluering av et mobiltelefonbasert forebyggende tiltak for å øke bruk av tanntråd. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: I N T E R V J U E T - Reidun Stenvik. Lov om tannhelsetjenesten: Slitesterk 25-åring. Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119 NR 4 Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 4

5 Litteraturseminar Kull 3 (forts.) Fysiologi og ernæringslære TPBAFYS04 Holst D, Grytten J. NOU 2005:11 om tannhelsetjenesten feilaktige fremstillinger og manglende innhold. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115 NR 14 Tvinnereim HM, Øilo M, Strand GV. Porselen og andre keramer. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Hamre P. Mandibulær dekkprotese forankret på to implantater. Ti kasus fra en privatpraksis på helgeland. Nor Tannlegeforen Tid 2008;118: A K T U E L T - Dyvi EB. Forsker på periobehandling. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118 NR 7 Skau I, Holst D, Grytten J. Behandlingspanorama og innkallingsintervaller i privat allmennpraksis. Praksisundersøkelsen Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: B O K O M T A L E Røykeslutt er det helsepersonells ansvar? Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115 NR 6 Stordahl GW, Wang NJ. Kariesaktivitet ved toårsalder. Karies, plakk og tannhelsevaner hos en gruppe toåringer i Oslo. Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG. Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Gyldendal Akademisk, 2. Utgave, Pedersen JI, Hjartåker A, Anderssen SA. Grunnleggende ernæringslære. Gyldendal Norsk Forlag AS (2009) Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet _2606a.pdf Utviklingen i norsk kosthold i_norsk_285509a.pdf Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG. Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Gyldendal Akademisk, 2. Utgave, Risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Sukker/søtstoffer i saft, brus og nektar (2007). Risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold (2006). Johansson L, Borgejordet Å, Pedersen JI. Transfettsyrer i norsk kosthold. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Infiltrasjonsanestesi TPBAINFIL Berge T. Kompendium i ODONTOLOGISK LOKALANESTESI for tannlegestudenter og tannpleierstudenter [Tilgjengelig fra: Evers H, Haegerstam G. Introduction to Dental Local Anaesthesia. Mediglobe, Malamed SF. Handbook of anesthesia. 5th ed. St Louis: Elsevier Mosby, Meecham JG. Practical Dental Local Anaesthesia. London: Quintessence Publishing Co, Peterson et al. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. 3rd Edition, Mosby, 1998 Robinson PD, Ford TRP, McDonald F. Local Anaesthesia in dentistry. Oxford: Wright Elsevier, Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 5

6 Kariologi TPBAKAR/ END Säkkinen J, Huppunen M, Suuronen R. Complications following local anaesthesia. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Skoglund LA. Lokalanestetika (lokalanalgetika). Odontologi 2005, København: Munksgaard Danmark, Pensumsliste kan fås ved henvendelse til Fagansvarlig ved Seksjon for kariologi [ Kjemi og biokjemi TPBAKBK Grønneberg T, Hannisdal M, Pedersen B, Ringnes V. Kjemien stemmer (Kjemi 1 Grunnbok og studiebok for Vg2). Cappelen Damm ( Kjeve- og slimhinnelidelser Sletbakk M, Gjærevoll I, Håpnes A, Hessen DO, Røsok Ø, Borge OJ, Heskestad PA. Bios (Biologi 2) Cappelen Damm TPBAKOS Solheim T. Oral patologi for tannpleiere. Oslo Storhaug K. Tannpleie for funksjonshemmede og kronisk syke. 2. utg. Oslo: NKI-Forlaget/Den norske tannlegeforening, Kjeveortopedi TPBAKJE Wisth PJ, Thunold K. Kjeveortopedi for tannpleiere. Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for kjeveortopedi, Mitchell L. An introduction to orthodontics (by Laura Mitchell, 3rd ed., Guidelines for Referrals for Orthodontic Treatment; Orthodontic Practice Committee of the British Orthodontic Society, November 2008 ( 203%20- %20Guidelines%20for%20referrals%20for%20orthodontic%20treatment.p df) Tayside orthodontic managed clinical network - guidance for orthodontic referrals ( rl=http%3a%2f%2fwww.taysideorthodonticmcn.scot.nhs.uk%2fdocumen ts%2fguidelines%2fmcn_referral_guidance.pdf&rct=j&q=tayside%20orth odontic%20managed%20clinical%20network%20- %20guiance%20for%20orthodontic%20referrals&ei=fH_jTYuHCoyUOtHkh M4G&usg=AFQjCNFM3aAt1_hGCszAQZ3L1PV2YA7KfA) Materiallære TPBAMAT Gjerdet NR. Odontologiske materialer for bachelorstudiet i odontologi" Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for odontologiske biomaterialer [kompendium], Mikrobiologi og hygiene TPBAMIK04 Schøyen R. Mikroorganismer og sykdom. Lærebok i mikrobiologi for helsepersonell. 8. Utg., 3. oppl., Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, Patologi generell TPBAPAT04 Bertelsen BI. PATOLOGI - menneskets sykdommer. Oslo: Gyldendal akademiske, Pedagogikk og psykologi TPBAPED/PSY Bunkholdt V. Psykologi. En innføring for helse- og sosialarbeidere. 2.utg. Oslo: Universitetsforlaget, Eide H, Eide T. Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Kap. 1 Oslo: Gyldendal, Lauvås P, Handal G. Veiledning og praktisk yrkesteori, Oslo, Cappelen akademisk, kap 2, 4, 5 og 6, Nordang G. Formativ vurdering - et eksempel fra en sykepleierutdanning. Uniped 2010, 33 (1) s Pedodonti TPBAPED Mejare I, Modéer T, Twetman S. Pedodonti. Stockholm: Gothia, Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 6

7 Statens Helsetilsyn. Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid. IK (1999). [ upload/publikasjoner/veiledningsserien/tenner_livet_ik-2659.pdf] Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry. A clinical approach. 2 nd ed., Copenhagen: Munksgaard, 2009 St meld nr. 17 ( ): Om innvandring og det flerkulturelle Norge.[ DDDPDFS.pdf] Statens Helsetilsyn: Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IK-2617 [ 2621_1463a.pdf ] Periodonti TPBAPER Perry DA, Beemsterboer. Periodontology for the Dental Hygienist. 3 rd ed., St. Louis, Mo. Saunders, Heasman PA, Preshaw PM, Robertson P. Successful Periodontal Therapy A non-surgical Approach. London: Quintessence Publishing Co. Ltd., Norsk Tannvern. Red. Dahl JE. Tobakk og oral helse. En veileder for Tannhelsepersonell, Prjosjektoppgave m/skrivekurs Protetikk og gerodontologi TPBAPROSJ TPBAPRO/ GER Lie T. Skjerping av periodontale håndinstrumenter. Odontologi 84, s 115. København: Munksgaard, 1984 Tischler ME. Scientific writing - BOOKLET, University of Arizona. [Tilgjengelig fra: ] Håndbok for god forskningsetikk, Universitetet i Oslo [Tilgjengelig fra: Vancouver stil, Universitetsbiblioteket, Bergen: Universitetet i Bergen, [Tilgjengelig fra: ] Berg E, Tannerstatningslære om tap og erstatning av tenner. Tannhelse 2. Oslo: NKS-forlaget, 1982: Berge M. Protetikk for tannpleierstudenter. Kompendium for hygieniske aspekter ved protetisk behandling. Bergen: Fagområdet protetikk Wennerberg A og medarbeidere. Håndbok i fast protetikk. Gothia Förlag 2007 Willumsen T, Wenaasen M, Armingohar Z, Roman JF. Sykepleie og oral helse. Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonsvikt. 1 utg. Gyldendal, Oslo. ISBN/EAN: Karlsson S, Nilner K, Dahl BL. A textbook of Fixed Prosthodontics. Stockholm: Gothia, Flovik AM. Munnstell - godt munnstell nødvendig og helsebringende. Oslo: Akribe, Røntgenologi TPBARØN Grøndahl H-G. Oral radiologi. 3. uppl., Stockholm: Gothia, Samfunnsodontologi TPBASAM Haugejorden O. Kompendium i samfunnsodontologi. Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for samfunnsodontologi, Haugejorden O. Kompendium i statistikk for tannpleiere. Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for samfunnsodontologi, Informasjon om folketrygdens ytelser til tannbehandling. Rådgivende tannlege NAV/HELFO, Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 7

8 NOU 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Et godt tilbud til de som trenger det mest. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, [ /011/PDFS/NOU DDDPDFS.pdf] St.meld. nr. 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, [ PDFS/STM DDDPDFS.pdf ] Krokan, A. Forstå statistikk. Statistisk metode for samfunnsfag og humaniora. Oslo: Kolle forlag 1995/2007 Lind OP et al, red. Samfunnsodontologi, København: Munksgaard, Kapittel 1 (s ); 2 (s ). Åstrøm AN. Atferdsteori og forebyggende tannhelsearbeid. Nor Tannlegeforen Tid 2002;112:620-3 Åstrøm AN. Klepp KI, Samdal O. Konsum av sukret mineralvann og søtsaker blant norske skoleelever: sterk økning fra 1989 til Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: Åstrøm AN. Utvikling av tannhelseatferd blant norske skoleelever i tidsrommet Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: Åstrøm AN. Ungdoms tannhelseatferd- et sosialpsykologisk perspektiv på forebyggende tannhelsearbeid. I : Klepp KI, Aarø LE (red). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Oslo: Gyldendal, Åstrøm AN, Johansson AK. Livsstil och dental erosion. I: Carlsson GE & Johansson AK. Dental erosion. Bakgrund och kliniska aspekter. Stockholm: Gothia, 2006 Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 8

9 SPESIFIKKE EMNER OM BULIMI & ANOREKSI Alvorlige spiseforstyrrelser. Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten. Utr.serie [tilgjengelig fra: Dynesen AW. Bulimia nervosa og saliva. [PhD Thesis], Københavns Universitet, Afdeling for Oral Medicin, Dynesen AW, Bardow A, Pedersen AML, Nauntofte B. Oral findings in anorexia nervosa and bulimia nervosa with special reference to salivary changes. Oral Biosci Med 2004; 1: DeBate RD, Tedesco LA, Kerschbaum WE. Knowledge of oral and physical manifestations of anorexia and bulimia nervosa among dentists and dental hygienists. Journal of dental education Mar;69(3): Klepp K-I, Skeie G. Slanking blant jenter frå Hordaland. Tidsskr Nor Lægeforen Kjældgaard M, Van der Ster G, Lago C, Angmar-Månsson B, Johansson A-K. Ätstörningar. Dental erosion: bakgrund och kliniska aspekter. Stockholm: Gothia Nasjonalt folkehelseinstitutt. [tilgjengelig fra: Rø O, Martinsen EW, Rosenvinge JH. Behandling av bulimia nervosa - resultater fra Modum Bads Nervesanatorium. Tidsskr Nor Lægeforen Jan 30;122(3): Skarderud F, Rosenvinge JH, Gotestam KG. Spiseforstyrrelser en oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen. 2004, 124(15): Søvik O. Sykdomsbegrepet i historisk og dagsaktuell sammenheng. Tidsskr Nor Lægeforen OM RØYKESLUTT Barth T, Børtveit T, Prescott P (2001): Hvordan endre røykevaner hos et umotivert flertall. Fagbladet allergi i praksis 2001; 1: Dybing, E. Virkninger av snusbruk. Rapport, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2005; nr. 6. Den norske kreftforening/ Røyketelefonen/ Røykfritt. Hvordan slutte å røyke? En veileder for deg som skal snakke om ungdom om røyking. Oslo: Merkur Trykk (gratis eksemplar fra: Røyketelefonen tlf.: ). Larsen B. Røykeslutt- er det helsepersonells ansvar? Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115 NR 6. Lov om tannhelsetjenesten (2008, 18.januar): Lov om tannhelsetjenesten, kap.1. Alminnelige bestemmelser, 1-2, 1-3 [tilgjengelig fra: ] Lund KE, Lund M, Rise J. (2003): Tobakksforebygging i norsk tannhelsetjeneste. Resultater fra en nasjonal undersøkelse blant tannleger og tannpleiere. Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113 NR 5. Miller WR, Rollnick S. Motivational Interviewing; Preparing People for Change. 2. Ed. New York: The Guildford press, USA, Norsk Tannvern. Tobakk & oral helse. En veileder for tannhelsepersonell. Oslo: Norsk Tannvern, [tilgjengelig fra: Prescott, P. & Børtveit, T. Helse og atferdsendring, 1 edn, Oslo: Gyldendal akademisk, Slutta.no (2008, 16. mars): [ 1&siteNodeId= ] Sosial- og helsedirektoratet. Å snakke om endring. Kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk, [tilgjengelig fra Sosial- og helsedirektoratet. Guide til røykfrihet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, [tilgjengelig fra: bokm_l_14550] Sosial- og helsedirektoratet (2004): Røykeavvenning i primærhelsetjenesten. Retningslinjer for primærhelsetjenestens arbeid med røykeavvenning. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk/avdeling for retningslinjer og prioritering. [tilgjengelig fra: Statens beredning för medicinsk utvärdering/ Centrum för Tobaksprevention/ Tandvård mot Tobak. TOBAK & TÄNDER en handledning för tandvårdspersonal. Stockholm: EO Print AB, Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 9

Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2010/ V 2011

Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2010/ V 2011 UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - F o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e Veiledende

Detaljer

Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2008/ V 2009

Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2008/ V 2009 UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - F o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e Veiledende

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO *faglærere presiserer hva som er pensumlitteratur Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo: Kompendium - propedevtisk

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie 1.studieår kull 2013 Litteraturliste for Bachelor i tannpleie Alle 3 kull, studieår 2013-2014 Emne 4TAET11 Tannpleiens etiske og historiske yrkesgrunnlag Fugelli, P. (2005) 0-visjonen, essays om helse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO Obligatorisk litteratur. Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo Kompendium - propedevtisk kurs 2009 Det

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERE VED DOF STUDIEPLAN 2006-2008 Bakgrunn I 2003 ble det 2-årige

Detaljer

Obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur Emnekode: SPH 3100 Emnenavn: Folkehelsearbeid Studieår: 2010/2011 Kull: SPH 08 Semester: Høst 2010 og vår 2011 Studieprogram: Sykepleierutdanningen Avdeling: Avdeling for helse, ernæring og ledelse Fagansvarlig

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 1 Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 Emne: AFB101 Anatomi, fysiologi og biokjemi Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., & Sjaastad, Ø.V.(2006). Menneskekroppen. Fysiologi

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VAN130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

KTM 301 Klinisk medisin og differensialdiagnostikk

KTM 301 Klinisk medisin og differensialdiagnostikk EMNEBESKRIVELSE Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Osteopati 2. Semester 4.semester/2. studieår 3. Studiepoeng 10 4. Emneansvarlig Høyskolelektor Martin Engedahl 5. Forkunnskaper Bestått MED 4 og 5 ved

Detaljer

Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre

Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 850 4 Eirik Aasland Salvesen, Knut N. Leknes, Irene Skau og Jostein Grytten Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre Folketrygdens

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh 1 STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh Ernæringslæren er bygget opp med tre enheter som bygger på hverandre. Følgende kurs er utarbeidet ved Nhh: a - Kost og ernæring - grunnleggende prinsipper 15 studiepoeng

Detaljer

Klinisk undersøkelse av 2-åringer på tannklinikk

Klinisk undersøkelse av 2-åringer på tannklinikk V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 1050 4 Sissel Grønning Haram og Nina J. Wang Klinisk undersøkelse av 2-åringer på tannklinikk Oppfølging etter 1,5 år Barn i Norge kalles inn til

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emne VAN130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:40 Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VAN130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat 1 2 3 4 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. Bakgrunn 4. Mandat 4. Hensikten med tannpleierstudiet 5. Overordnet mål 6. Undervisningsmodulen Helseformidling 7

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. Bakgrunn 4. Mandat 4. Hensikten med tannpleierstudiet 5. Overordnet mål 6. Undervisningsmodulen Helseformidling 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn 4 Mandat 4 Hensikten med tannpleierstudiet 5 Overordnet mål 6 Undervisningsmodulen Helseformidling 7 Undervisnings- og læringsformer 7 Vurderingsformer 8 Evaluering av kunnskaper,

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge

Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 228 32 Nina J. Wang og Jan Th. Schiøth Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge Omfang og årsaker Hensikten

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004

Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004 Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004 Behandlingsintervallens längd? University of Oslo Førsteamanuensis, dr. odont. Nina J. Wang Universitetet

Detaljer

OST 600 Klinisk Osteopati i Praksis II

OST 600 Klinisk Osteopati i Praksis II Institutt for helsefag EMNEBESKRIVELSE Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Osteopati 2. Semester 6. Semester/ 3. studieår 3. Studiepoeng 20 4. Emneansvarlig Førstelektor Christian Fossum 5. Forkunnskapskrav

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur

Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur Obligatorisk litteratur: 3400 sider Selvvalgt litteratur: 600 sider Pensumlitteratur totalt: 4000 sider I tillegg til pensumlitteratur må studenten

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad Motiverende Samtale En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring Kjersti Fjærestad Medlem av MINT Motivational Interviewing Network of Trainers Puhhh... Møtet med pasienten som ikke

Detaljer

Introduksjon til kurset og Fronter. Introduksjon til kvantitativ metode. Målenivå og datatyper Fordelinger, sentraltendens og variasjon

Introduksjon til kurset og Fronter. Introduksjon til kvantitativ metode. Målenivå og datatyper Fordelinger, sentraltendens og variasjon 18.03.2009: Dagsplan for HELSEF 4200 vår 2009: Forskningsmetoder og forskningsetikk Dato Tid Foreleser / 18.03.2009 9.30 10.30 Introduksjon til kurset og Fronter Polit & Beck (2008): Nursing Research.

Detaljer

Smerte hos barn. Tannbehandling og smertefulle prosedyrer. Lars Ulvestad tannlege

Smerte hos barn. Tannbehandling og smertefulle prosedyrer. Lars Ulvestad tannlege Smerte hos barn Tannbehandling og smertefulle prosedyrer Lars Ulvestad tannlege Dentale plager er ikke av ny dato behandlingen av tannsmerter er også en historie om smerter Lystgass Wells 1844 - tanntrekking

Detaljer

Hvordan ser 12-åringenes tenner ut?

Hvordan ser 12-åringenes tenner ut? F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 152 6 Nina J. Wang, Katrine Instefjord Nodeland og Huong Thanh Truong Hvordan ser 12-åringenes tenner ut? Karieserfaring i det permanente tannsett Antall tenner

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG. Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer)

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG. Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer) ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Pensumbøker... 3 2.0 Artikler, rapporter og publikasjoner...

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG Rev. 30.12.15 (med forbehold om endringer) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANBEFALTE LÆREBØKER... 3 2. ARTIKLER, RAPPORTER

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

Behandlingspanorama og innkallingsintervaller i privat allmennpraksis

Behandlingspanorama og innkallingsintervaller i privat allmennpraksis F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 764 8 Irene Skau, Dorthe Holst og Jostein Grytten Behandlingspanorama og innkallingsintervaller i privat allmennpraksis Praksisundersøkelsen 2004 Artikkelen

Detaljer

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013 Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom Forum 12.6.2013 Oppdraget I Arbeidsutvalg oppnevnt av Helsedirektoratet. Første møte 15. mai 2012. Oppdrag å lage utkast til veileder (eventuelt retningslinjer)

Detaljer

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14 Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykehusprosjektet 2010-2012 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) - En underkjent faktor i sykepleieutdanningen. v/ Jan Oddvar Fondenes, Avdelingsleder for sykepleie og helsefag Motiverende samtale Motiverende samtale

Detaljer

Programplan for studieprogrammet. Bachelor i tannpleie

Programplan for studieprogrammet. Bachelor i tannpleie Programplan for studieprogrammet Bachelor i tannpleie Vedtatt av fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet 23. april 2013 Side 1 PROGRAMPLAN BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE Innhold 1. BACHELOR I TANNPLEIE...

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Henvisninger til Seksjon for pedodonti, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen

Henvisninger til Seksjon for pedodonti, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 254 8 Marit S. Skeie, Jørgen Ueland Johannesen, Kristian Bjørnar Trydal Solheim, Ann Katrin Johansson, Marianne Lillehagen, Marit Midtbø Henvisninger

Detaljer

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Bachelor i tannpleie Studiepoeng: 180 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Bachelor i tannpleie er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid på tre år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn)

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emne GLU2090_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2090_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Kull 173. Høstsemesteret 2007.

Kull 173. Høstsemesteret 2007. 1 Kull 173. Høstsemesteret 2007. LITTERATURLISTE FOKUSOMRÅDE 1 ( 1.- og deler av andre semester, fom 14 august til ca 15 mars 2008) Aadland Einar.(1998):. Etikk for helse og sosialarbeidarar. Oslo, Det

Detaljer

Noen flere spørsmål.. Hvordan kan FoU- miljøene medvirke i folkehelsesatsinga? Folkehelsearbeidet. Folkehelseproblemene skifter

Noen flere spørsmål.. Hvordan kan FoU- miljøene medvirke i folkehelsesatsinga? Folkehelsearbeidet. Folkehelseproblemene skifter Hvordan kan FoU- miljøene medvirke i folkehelsesatsinga? Kari Tove Elvbakken Rokkansenteret 16.10.2006 Noen flere spørsmål.. Hvem og hva er FoU- miljøene? kunnskapsformer institusjoner Hvordan medvirke

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Folkehelsearbeid Disposisjon Hvordan er ståa? Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Samhandling Tanntastisk i Kvam Fra fysisk aktiv til fysisk inaktiv?? Fysisk aktivitet blant 9- og 15 åringer Alder Kjønn

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER...

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... PROGRAMPLAN BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE Innhold 1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh 1 STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh Ernæringslæren er bygget opp med tre enheter som bygger på hverandre. Følgende kurs er utarbeidet ved Nhh: a - Kost og ernæring - grunnleggende prinsipper 15 studiepoeng

Detaljer

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Disposisjon Generelt om nasjonale faglige retningslinjer Om retningslinjen Tannhelsetjenester

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Trengs det 1 500 flere om 20 år?

Trengs det 1 500 flere om 20 år? Fremtidig behov for tannleger: Trengs det 1 500 flere om 20 år? Innlegget er også publisert i Tidende nr. 3, 2015. Da kom dessverre ikke figurer og tabeller med Gjennomsni lig DFMT 12 11 10 9 8 7 6 5 4

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Dorthe Holst, seksjon for samfunnsodontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Dorthe Holst, seksjon for samfunnsodontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1 Anders Varreng: Innkallingsintervaller i den offentlige tannhelsetjenesten Generell standard eller individuell behovsprøving? Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Dorthe Holst, seksjon for samfunnsodontologi,

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte En veileder 2010 Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Solveig Storbækken 1 Innhold Bakgrunn for veilederen

Detaljer

Har kariesforekomsten blant småbarn økt igjen?

Har kariesforekomsten blant småbarn økt igjen? Har kariesforekomsten blant småbarn økt igjen? Prosjektoppgave 10. semester kull V-99 Hege Bjørnum Kristiansen Solveig Løvgren Pia Gjessing Veileder: Professor Dorthe Juul Holst Takk til: Barnehageforbundet

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier Arkivsak-dok. 201106028-2 Arkivkode ---/G40/&13 Saksbehandler Tone Hustad Furst Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) 06.02.2012 2/12 Høringsuttalelse til forslag til

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 Fylkesmannen i Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 1 Visjon og hovedfokus God helse og omsorg for alle Bedre kvalitet i helsetjenesten Redusere forskjeller i levekår Fremme faktorer som gir god helse

Detaljer

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2014; 124 NR 5

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2014; 124 NR 5 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av åtte fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

OST 100 Underekstremitet, bekkenring og lumbalcolumna

OST 100 Underekstremitet, bekkenring og lumbalcolumna EMNEBESKRIVELSE Studieløpsemne 1. Grader Bachelor i Osteopati 2. Semester 1, 2 og 3. semester/ 1 og 2. år 3. Studiepoeng 20 4. Emneansvarlig Høyskolelærer Jo Andreas Gundersen 5. Anbefalte Ingen forkunnskaper

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Kariesaktivitet ved toårsalder

Kariesaktivitet ved toårsalder F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 214 19 Guro W. Stordahl og Nina J. Wang Kariesaktivitet ved toårsalder Karies, plakk og tannhelsevaner hos en gruppe toåringer i Oslo Barn i Norge kalles inn

Detaljer

STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING

STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING Studiet kan tas som et heltidsutdanning, eller som separate delkurs (PT1 eller PT2). Årsutdanningen har en total arbeidsramme på 1600 timer, fordelt på 800 timer på

Detaljer