Kull 173. Høstsemesteret 2007.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kull 173. Høstsemesteret 2007."

Transkript

1 1 Kull 173. Høstsemesteret LITTERATURLISTE FOKUSOMRÅDE 1 ( 1.- og deler av andre semester, fom 14 august til ca 15 mars 2008) Aadland Einar.(1998):. Etikk for helse og sosialarbeidarar. Oslo, Det Norske Samlaget Almås, Hallbjørg (red. ) Klinisk sykepleie. Oslo,. Bind 1 og 2 Brinchmann, Berit Støre (red) (2005): Etikk i sykepleien Oslo, Gyldendal Akademisk Bjåli, Haug, Sand og Sjaastad (2006): Menneskekroppen, fysiologi og anatomi, Oslo:. 2.utg. Bjåli, Haug, Sand og Sjaastad (2006):Arbeidsbok til Menneskekroppen, fysiologi og anatomi,. 2.utg. Bjørk, Ida Torunn, Sølvi Helseth, Finn Nortvedt ( red.).(2002): Møte mellom pasient og sykepleier Oslo: Gyldendal Akademiske Buberg, Lisbeth Irene og Elisabeth Hessevaagbakke (2004) Røde tråder i praktiske studier. Kristiansand, Høyskoleforlaget Dalland, Olav.(2007): Metoder og oppgaveskriving for studenter. Oslo: AS. 4.utg. Dysthe, Olga m.fl. ( 2000): Skrive for å lære. Oslo: Abstrakt forlag Eide, Hilde og Tom Eide (2007): Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad Notam Garsjø, Olav (2001): Sosiologigsk tenkemåte. En introduksjon for helse- og sosialarbeidere Oslo. Gyldendal akademiske 2 utg Gossner, Jan og Mari Wirgenes (1995): Elsker du meg? Utfordringer i praktisk diakoni. Oslo: Credo Forlag. Hallandvik, Jan-Erik. (2002): Helse tjeneste og helsepolitikk. Oslo: Gyldendal akademisk. Heggedal, Kristin. (2006).: Sykepleie- dokumentasjon.. 2.utg. Hovig, Berit og Arve Lystad. (2001): Infeksjonsykdommer. Epidemiologi, mikrobiologi og smittevern, 5.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske Håkonsen, Kjell Magne (2003) Innføring I Psykologi, Oslo. Gyldendal akademiske Karoliussen, Mette.Smebye, Kari Lislerud.(1997): 2 utg. Eldre, Aldring og sykepleie Kirkerådet, (2002), sept.1999: Plan for diakoni i Den norske kirke, Oslo. pb 5913, Majorstua, tlf utg. Kirkerådet. (2001): Diakoni et annerledes språk. Diakoniledermøtet v. J.A.Wenås Kristoffersen, Nina Jahren (red) (2005): Grunnleggende sykepleie. Oslo: bind 1,2,3,4 Lunde, Per Halvor.(2003): Forflytningskunnskap. Oslo. Gyldendal akademiske,: 3 utg. Mathiesen, J. (2005): Sykepleiehistorie. Mekki, T.E og S. Tollefsen.(2000): På terskelen. Oslo: Akribe Forlag Melby Kari.(2000): Kall og Kamp Norsk sykepleieforbunds historie. Oslo: J.W Cappelens Forlag A.S. 2.utg. H:\nettet\LITTERATURLISTEsykepleiekull173.doc Side 1 av 5

2 2 Molven, Olav. (2006):Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal akademisk. 2.utg. Maalø, Lis og Ingrid Poulsen (red) (2002):Inaktivitet, immobilitet og sygepleje 1. utg. Munksgaard: Danmark Norsk førstehjelpsråd (2006). Norsk grunnkurs i førstehjelp. 5.utg. Norsk Sykepleieforbund (2001): Faglig forsvarlighet i sykepleietjenesten. Temahefte 6 Norsk Sykepleieforbund, NSF-serien 2/01: Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og ICNs etiske retningslinjer. (gratis tilgang ) Norsk sykepleierforbund.(2001): Kvalitetsutvikling og omorganisering Delhefte 3 Nye Norsk sykepleierforbund. (2004): Dokumentasjon av sykepleie i pasientjournal (gratis tilgang) Reinertsen, Hanne og Jan Olav Notevarp (2007):Legemiddelregning, 4.utg. Oslo: Sortland, Kjersti. (2007): Ernæring mer enn mat og drikke 3.utg. Bergen:, Stordalen, Jørn, (2005) 3 utg: Den usynlige fare, lærebok i hygiene. Bergen:. Tveiten, Sidsel. (2001): Pedagogikk i sykepleiepraksis. Bergen: LITTERATURLISTE Fokusområde 2 (deler av andre semester, hele tredje og fjerde semester) Aadland, Einar. (1998): Etikk for helse og sosialarbeidarar. Oslo: Det Norske Samlaget Almås, Hallbjørg. (2001): Klinisk sykepleie. 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. Bind 1og 2 Andersen, Bjørg Marit.( 2006): Håndbok i hygiene og smittevern, sykehjem og langtidsinstitusjoner Oslo: Ullevål sykehus. Ny rev.utg. Bertelsen, Bjørn Inge (2000). Patologi. Menneskets sykdommer. Oslo: Gyldendal Akademisk AS. Brinchmann, Berit Støre (red) (2005): Etikk i sykepleien Oslo, Gyldendal Akademisk Bredland, Ebba Langum og Oddrun A. Linge og Kjersti Vik. (2002): Det handler om verdighet. Cullberg, Johan: (1999): Dynamisk psykiatri i teori og praksis. 5. utg. Oslo: Tano. Eide, Hilde og Tom Eide.(2007):. Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad Notam Folkehelseinstituttet: http.//www.fih.no Isoleringsveilederen smittevern 2004:9 Garsjø, Olav 2001: Sosiologisk tenkemåte. En introduksjon for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal akademisk Granum, Vigdis, Solvoll, Betty- Ann. (1997):. Sykepleieren, - den forskende praktiker. Oslo: Tano Aschehoug Hallandvik, Jan-Erik (2002):.Helsetjeneste og helsepolitikk. Oslo: Gyldendal akademisk Holm, S og J.O Notevarp. (2007): Administrering av legemidler. Bergen: 2.utg. Holter, Elisabeth (2005). Ledelse og ledere i sykehus, - Administrasjon av sengeposten. Oslo: Tano. 2.utg. Hovig, Berit og Arve Lystad.(2001):. Infeksjonsykdommer. Epidemiologi, mikrobiologi og smittevern, 4.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske Hummelvold, Jan Kåre. (2004): HELT ikke stykkevis og delt. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Jacobsen m.fl.(2001): Sykdomslære Indremedisin, kirurgi og anestesi Oslo: Gyldendal, Akademiske, H:\nettet\LITTERATURLISTEsykepleiekull173.doc Side 2 av 5

3 3 Jønsson, Linda och Anna Olsson. (1997): Decubitus- prevention i teori og praktik i Vård i Norden vol.4.pp Kristoffersen, Nina Jahren (2005):. Grunnleggende sykepleie. Oslo: AS. Bind 1,2,3,4 Karoliussen Mette og K.L. Smebye., 1997: Eldre, aldring og sykepleie Oslo Kirkerådet (2001): Diakoni et annerledes språk. Diakoniledermøtet v. J.A.Wenås Kirkerådet (2002): Plan for diakoni i Den norske kirke,. Oslo. 2.utg. Kirkevold, Marit. Ekern, Karen Strømnes (red). 2000: Familien i Sykepleiefaget Oslo: Gyldendal Akademiske Konsmo, Trulte, (1995):. En hatt med slør. Oslo: Tano. Lunde, Per Halvor.(2003): Forflytningskunnskap. Gyldendal akademiske, Oslo: 3 utg. Martinsen. Turid Elisabeth. (2006): 4.utg. Prosedyrebok i sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk 5.utg. Mathiesen, Jorunn. (2005): Sykepleiehistorie, Melby Kari. (2000): Kall og Kamp Norsk sykepleieforbunds historie. J.W Cappelens Forlag A.S 2.utg. Molven, Olav. (2006): Sykepleie og jus Oslo: Gyldendal Akademisk. 2.utg. Monsen, Anne-Lise B (1999):.Pediatri, vekst, utvikling og sykdommer hos barn. Oslo:. Mæland, John G. (2005): Forebyggende helsearbeid. Oslo: Tano Aschehoug 2.utg. Nortvedt, Monica Wammen og Hansen, Tove A. 3 artikler i Sykepleien (2001 ) nr 16, s 15-62, nr 17 s 39 46, og nr 18 s Norsk Førstehjelpsråd (2006): Førstehjelp 5.utg. Norsk Sykepleieforbund (2001): Faglig forsvarlighet i sykepleietjenesten. Temahefte 6 Norsk sykepleierforbund (2001): Kvalitetsutvikling og omorganisering Delhefte 3 Nye Norsk sykepleierforbund (2004) Dokumentasjon av sykepleie i pasientjournal (gratis) Nørholm, Vibeke m.fl. (1992): Patricia Benners teori er hvordan kan terorierne bruges? I Fokus på sygepleien, København: Munksgaard Simonsen, Terje og Jarle Aarbakke (2004). Illustrert Farmakologi bind 1og 2 : Bergen Solheim, Marit. (2005): Kan eg komme inn? Verdiar og val I heimesjukepleie Oslo: Sortland, Kjersti.( 2007): Ernæring mer enn mat og drikke 3.utg. : Bergen Stordalen, Jørn. (2005).3 utg Den usynlige fare, lærebok i hygiene. Bergen:. Tranøy, Knut Erik. (2005).. Medisinsk etikk i vår tid, 4. utg. Bergen: Tveiten, Sidsel.. (2001): Pedagogikk i sykepleierpraksis Bergen:. Tveiten, Sidsel.(1998): Barnesykepleie Bergen: Fagbokfolaget H:\nettet\LITTERATURLISTEsykepleiekull173.doc Side 3 av 5

4 4 LITTERATURLISTE FOKUSOMRÅDE 3 OG 4 ( gjelder tredje studieår) Andersen, Bjørg Marit.( 2006): Håndbok i hygiene og smittevern for sykehjem og andre langtidsinstitusjoner, Oslo: Ullevål sykehus Klinikk for forebyggende medidsin. Ny rev. Utg. Bjørk, Ida Torunn, Sølvi Helseth, Finn Nortvedt ( red.) ( 2002): Møte mellom pasient og sykepleier Oslo: Gyldendal Akademiske Brinchmann, Berit Støre (red) (2005): Etikk i sykepleien Oslo, Gyldendal Akademisk Bredland, Ebba Langum, O.A. Linge og K. Vik 2002: Det handler om verdighet. Oslo: Buberg, Lisbeth Irene og Elisabeth Hessevaagbakke (2004) Røde tråder i praktiske studierkristiansand, Høyskoleforlaget. Dalland, Olav.(2007): Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: AS. 4.utg. Dysthe, Olga mfl. ( 2000): Skrive for å lære Oslo: Abstrakt forlag, l Eide, Hilde og Tom Eide.(2007): Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad Notam Folkehelseinstituttet: http.//www.fih.no Isoleringsveilederen smittevern 2004:9 Garsjø, Olav (2001): Sosiologisk tenkemåte. En introduksjon for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal akademisk Glavin, Kari og Kvarme Lisbeth. (2003): Helsesøstertjenesten fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap Oslo: Akribe Gossner, Jan og Mari Wirgenes (1995): Elsker du meg? Utfordringer i praktisk diakoni. Oslo: Credo Forlag Hanssen, Inger. (2005). Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn.3.utg. Oslo: Gyldendal akademnisk. Hallandvik, Jan Erik. (2002): Helsetjeneste og helsepolitikk. Oslo: Gyldendal akademisk Haram, R. (2003):. Hvordan pasienter opplever å leve med leggsår. Vård i Norden 2/2003 Heggedal, Kristin (2006):Sykepleie- dokumentasjon.. 2.utg. Holter, Elisabeth. (2005): Ledelse og ledere i sykehus Oslo: Tano Aschehoug 2.utg. Hovig, Berit og Lystad, Arve. (2001): Infeksjonssykdommer, epidemiologi, mikrobiologi og smittevern 4 utg Oslo: Gyldendal Akademiske Husebø, B.S og Husebø, S (1998): De gamles siste timer og dager 1 og 2 I Omsorg nr 2/3, 15 årgang. S Husebø, Bettina.S og Stein Husebø, (2001) De siste dager og timer-behandling og pleie og omsorg ved livets slutt. Oslo: Medlex Norsk helseinformasjon Håkonsen, Kjell Magne (2003) Innføring I Psykologi, Oslo. Gyldendal akademiske Jacobsen, Kate Hovgaard. (1990): 3 utg Barnets udvikling og opvækst,. København: Nyt Nordisk forlag, Karoliussen, Mette.Smebye, Kari Lislerud.(1997): 2 utg. Eldre, Aldring og sykepleie Kirkevold, Marit og Karen Ekern Strømsnes (2001): Familien i Sykepleiefaget Oslo: Gyldendal Akademiske Kristoffersen, Nina Jahren (red)(2005): Generell sykepleie., bind 1,2,3,4 Lunde, Per Halvor.(2003): Forflytningskunnskap. Gyldendal akademiske, Oslo: 3 utg. Magelssen, Ragnhild. (2002). Kultursensitivitet Oslo. Akribe Mekki, T.E og S. Tollefsen (2000): På terskelen. Oslo: Akribe Forlag Melby Kari.(2000): Kall og Kamp Norsk sykepleieforbunds historie. Oslo: J.W Cappelens Forlag A.S 2.utg. Molven, Olav.(2006): Helse og jus. Oslo: Gyldendal Akademisk. 5.utg. H:\nettet\LITTERATURLISTEsykepleiekull173.doc Side 4 av 5

5 5 Monsen, Anne-Lise Bjørke.(1999): Pediatri. Vekst, utvikling og sykdommer hos barn., Mæland, John G. (2005): Forebyggende helsearbeid. Oslo: Tano Aschehoug 2.utg. NOU 1998:18. Det er bruk for alle. Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene NOU 1999:2 Livshjelp. Behandling og omsorg for uhelbredlig syke og døende Norsk sykepleierforbund (2001): Kvalitetsutvikling og omorganisering Delhefte 3 Nye Norsk Førstehjelpsråd (2006): Førstehjelp 5.utg. Norsk sykepleierforbund (2004) Dokumentasjon av sykepleie i pasientjournal (Gratis)ligger på nettet Norsk sykepleierforbund Nørholm, Vibeke m.fl.(1992): Patricia Benners teori er hvordan kan terorierne bruges? I Fokus på sygepleien, København: Munksgaard s Pfeiffer, Riccarda..(2002):.Sykepleier og leder.den administrative og faglige sykepleielederens funksjon. Bergen., Simonsen, Terje og J. Aarbakke. (2004): Illustrert farmakologi. Bergen: Solheim, Marit. (2004): Kan eg komme inn? Verdiar og val I heimesjukepleie 2utg. Sortland, Kjersti.(.2007). 3.utg. Ernæring, mer en mat og drikke. Bergen: St.meld. nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken St.meld nr 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutsikter. Stordalen, Jørn. (2005): 3utg Den usynlige fare Bergen: Tangen, Anne Marit (2005): 2 utg. Når livet blir til Oslo. Gyldendal Akademisk Tranøy, Knut Erik. (2005):. Medisinsk etikk i vår tid, 4. utg. Bergen: Tveiten, Sidsel (1998): Barnesykepleie. Oslo: adnotam Gyldendal Tveiten, Sidsel. (2001): Pedagogikk i sykepleiepraksis Bergen: Yrkesetiske retningslinjer og ICNs kodeks Norsk sykepleierforbund (Gratis) H:\nettet\LITTERATURLISTEsykepleiekull173.doc Side 5 av 5