Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag"

Transkript

1 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad Johannessen (Emneansvarlig) Introduksjon Dette emnet gir en teoretisk innføring i samfunnsfag og -emner som har betydning for sykepleiefaget og sykepleierens virksomhet. Innhold A. Psykologi, pedagogikk - Personlighetspsykologi og utviklingspsykologi - Gruppeprosesser - Stress- og kriseteori - Læringspsykologi, persepsjon, motivasjon, følelser og holdninger - Pedagogisk teori - Undervisning og veiledning B. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning - Kommunikasjon i relasjoner - Interkulturell kommunikasjon - Konflikt og konfliktløsing - Tverrfaglig samarbeid og ulike yrkesutøveres funksjons- og ansvarsområde C. Sosiologi og sosialantropologi - Sosiale handlinger, roller og nettverk - Sosialisering - Profesjonalisering - Kultur og kulturforståelse side 1

2 BSN143_1 - Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - Helse- og sykdom i et sosialantropologisk perspektiv D. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, inkludert juridiske emner - Velferdsstaten og dens utvikling - Helse- og sosialpolitiske prioriteringer og konsekvenser for ulike grupper av befolkningen - Helse- og sosialsektoren og beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå - Forholdet mellom offentlig og privat ansvar og omsorg - Finansiering av tjenester og brukerbetaling - Lovverk og forskrifter som regulerer helse- og sosialtjenesten, pasientens rettigheter og helsepersonellets plikter E. Pasientsikkerhet - Begreper og aktører - Struktur for pasientsikkerhet - Kultur for pasientsikkerhet - Sikkerhetstiltak Arbeidsformer Forelesninger, gruppearbeid (utarbeidelse, innlevering og presentasjon), øvelser, studiespørsmål og selvstudium. Praksis Nei. Forkunnskapskrav Ingen Eksamen/vurdering Vekt Hjelpemidler En skriftlig prøve 1/1 Lovsamling. Tillatt hjelpemiddel til eksamen: Syse, A. (red) ( ) Lovsamling for helse- og sosialsektoren. Oslo: Ad. Notam Gyldendal (Oppslagsverk) KONSEKVENSER VED IKKE BESTÅTT EKSAMEN: side 2

3 Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Godkjent medstudentrespons på oppgave i pedagogikk med dokumentert nærvær på alle presentasjoner, Dokumentert nærvær ved all undervisning og alle øvelser i kommunikasjon Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris: - Dersom dokumentert nærværsplikt ikke innfris må studenten utarbeide en skriftlig oppgave (gjelder punkt 1 og 2) og møte til praktisk fremføring (gjelder punkt 2) for faglærer. Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med faglærer ved fravær. Dersom disse kravene ikke er innfridd, har studenten ikke adgang til eksamen. Rutiner for registrering: Hver gang nærværspliktig undervisning foregår signerer studentene på egen klasseliste. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag (BSY143_1) 20 Integrert eksamen i sykepleie 1. år (BSY120_1) 5 Samfunnsvitenskapelige emner, 3. år (BSY330_2) 10 Åpen for B-SYKEPD Emneevaluering Spørreskjema ved semesterslutt. Jevnlige møter med tillitsvalgte. Litteratur Pensum er oppgitt litteratur og materiell som er lagt ut på It s learning. Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på it`s learning senest innen semesterstart. A. Psykologi, pedagogikk: Bunkholdt, V. (2002) Psykologi, kap. 10: Gruppepsykologi. side 3

4 BSN143_1 - Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Christensen, S.L. og B. Huus Jensen (2003) Pedagogikk og pasientutdanning. Oslo: Akribe. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 10 (81 s.) Christiansen, B. (2006) Den gode, profesjonelle samtalen - hvordan lærer sykepleierstudenter av og med hverandre? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Årgang 90, 1/ (11 s.) Dillern, G. og K.J. Frøysa (2007) Læringsgrupper - en arena for å "lære å være student." Nordisk Tidsskrift for Helseforskning - nr (10 s.) Grønnestad, B.K. og A. Blystad (2004) Pasienters opplevelse av informasjon i forbindelse med en operasjon. En kvalitativ studie. Vård i Norden 4/2004. PUBL. No. 74 VOL.24 No. 4PP 4-8 (4 s.) Håkonsen, K.M. (2009) Innføring i psykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Mauder, R.G. og J.J. Hunter. (2001) Attachment and Psychosomatic Medicine: Developmental Contributions to Stress and Disease. Toronto: American Psycosomatic Society. Medley, C. og C. Horne (2005) Using Simulation Technologi for Undergraduate Nursing Education. Journal of Nursing Education; Jan 2005 (3 s.) B. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning: Eide, H og T. Eide. (2007) Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk Hanssen,I. (2005) Interkulturell sykepleie. Kap.3. I Kristoffersen, N.J., F. Nortvedt, og E. Skau. (red.)(2005) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk. Bind 1 Kristoffersen, N.J. og Jensen, K.O.(2005) Sykepleier i organisasjon og samfunn. Kap.26 ( ). I Kristoffersen, N.J., F. Nortvedt og E. Skau.(red.) Grunnleggende sykepleie, Bind 4. Oslo: Gyldendal Akademisk. C. Sosiologi og sosialantropologi: Svabø,A, Å. Bergland og J. Hæreid. (2007). Sosiologi og sosialantropologi for helsearbeidere. 4 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. D. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, inkludert juridiske emner: Hallandvik, J.E. (2002) Helsetjeneste og helsepolitikk. 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk Molven, O. (2009) Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal Akademisk Syse, A. (red.) ( ) Lovsamling for helse-og sosialsektoren. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (Oppslagsverk) E. Pasientsikkerhet side 4

5 Aase, K. (red.) (2010) Pasientsikkerhet - teori og praksis i helsevesenet. Oslo: Universitetsforlaget side 5