Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014"

Transkript

1 Emnekode: SPH 3210 og SPH 3300 Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Studieprogram: Bachelor i sykepleie Institutt:, Institutt for helse, ernæring og ledelse Fagansvarlig / emneansvarlig: Anne Reidun Dahl Ajour: Aase, K. & Testad, I. (2010). Første, annen, halvannen: hva med sikkerheten? I K. Aase (Red.), Pasientsikkerhet: teori og praksis i helsevesenet (s ). Oslo: Universitetsforl. Andenæs, R. (2007). Å leve med lungelidelser : Stress, mestring og livskvalitet hos pasienter med kronisk obstruktive lungelidelse (KOLS). I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve med kronisk sykdom: en varig kursendring (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bjørk, I. T. & Solhaug, M. (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie: en ressursbok. Bjøro, K. & Torvik, K. (2008). Smerte. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). Bondevik, M. (2012). Pleie og omsorg mot livets slutt. I H. A. Nygaard, & M. Bondevik (Red.), Tverrfaglig geriatri: en innføring (3. utg., s ). Bergen: Fagbokforl. Braut, S. & Holmboe, J. (2010). Den norske helsetjenesten - struktur og kultur i et sikkerhetsperspektiv. I K. Aase (Red.), Pasientsikkerhet: teori og praksis i helsevesenet (s ). Oslo: Universitetsforl. Bredland, E. L., Linge, O. A. & Vik, K. (2011). Det handler om verdighet og deltakelse: verdigrunnlag og praksis i rehabiliteringsarbeid (3. utg.). Oslo: Brodtkorp, K. (2008). Ernæring, mat og måltider. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H ).

2 Brodtkorp, K. (2008). Respirasjon og sirkulasjon. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H ). Brodtkorp, K. (2008). Stellet - mulighetenes arena. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). Eide, H. & Eide, T. (2007). Afasi : redusert evne til språklig kommunikasjon. I H. Eide, & T. Eide (Red.), Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk (2. utg., s ). Fjørtoft, A.-K. (2012). Hjemmesykepleie: ansvar, utfordringer og muligheter (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. Hanssen, T. A. & Natvig, G. K. (2007). Stress og mestring. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve med kronisk sykdom (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Hauge, S. (2008). Sykepleie i sykehjem. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). Helbostad, J. L. (2008). Bevegelse og aktivitet. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H ). Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell m.v. LOV Hentet fra wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl html&emne=helsepersonellov*&& Herlofsen, K. & Kirkevold, M. (2008). Parkinsons sykdom. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). Hjort, P. (2005). Helsepersonellets møte med den gamle. Forelesning på HIAK Høsten Ligger på Fronter. Hjort, P. (2006). Omsorgtjenestens dilemmaer. I H. A. Nygaard, & M. Bondevik (Red.), Tverrfaglig geriatri: en innføring (2. utg., s ). Bergen: Fagbokforl. [Kopi ligger i Fronter] Hjort, P. F. (2008). Pleie og omsorg ved livets slutt. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). Holthe, T. (2008). Handlingssvikt og tilrettelegging IA. M. M. Rokstad, & K. L. Smebye (Red.), Personer med demens: møte og samhandling (s ).

3 Husebø, B. S. & Husebø, S. (2012). De gamles siste timer og dager. I H. A. Nygaard, & M. Bondevik (Red.), Tverrfaglig geriatri: en innføring (3. utg., s ). Bergen: Fagbokforl. Iversen, M. M. (2008). Diabetes. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). Oslo: Jakobsen, R. (2005). Klar for fremtiden?: om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleieledelse (2. utg.). [Kap. 3, 4 og 5] Johannessen, B. (Red.). (2008). Komplementær og alternativ behandling: en grunnbok for sykepleiere. Johnsen, L. & Smebye, K. L. (2008). Bruka av tvang i demensomsorgen. I A. M. M. Rokstad, & K. L. Smebye (Red.), Personer med demens: møte og samhandling (s ). Karlsen, B. (2007). Gruppebasert veiledning for å fremme mestring av diabetes. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve med kronisk sykdom (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Kirkevold, M. (2000). Forskningsmessige utfordringer innenfor eldreomsorgen - et sykepleievitensakplig perspektiv. I S. O. Daatland, I. H. Nordhus, T. I. Romøren, & O. Sletvold (Red.), Status og framtid for norsk aldersforskning (s ). Oslo: Norges forskningsråd. Kirkevold, M. (2005). Hva trenger vi å vite og hvordan skal vi få vite det? I R. Nord, G. Eilertsen, & T. Bjerkreim (Red.), Eldre i en brytningstid (s ). Oslo: [Kopisamlingsheftet] Kirkevold, M. (2007). Hjerneslag "blålys"-sykdom med langsiktige implikasjoner. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve med kronisk sykdom: en varig kursendring (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Kirkevold, M. (2008). Den gamles integritet. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H ). Kirkevold, M. (2008). Gammel og syk. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). Kirkevold, M. (2008). Hjerneslag. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ).

4 Kirkevold, M. (2008). Individuell sykepleie. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H ). Kirkevold, M. (2008). Samarbeid med pasient og pårørende. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). Kirkevold, M. & Brodtkorb, K. (2008). Katlegging. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H ). Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A. H. (Red.). (2008). Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten. Kristoffersen, K. (2007). Lidelse og kronisk sykdom. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve med kronisk sykdom (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Kristoffersen, N. J. (2011). Sykepleier i organisasjon og samfunn. I N. J. Kristofferesen, F. Nortvedt, & E.-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie (Vol. 1, s ). [Kopi tilgjengelig på Fronter] Kunnskapsdepartementet. (2008). Rammeplan for sykepleierutdanning. Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (Red.). Hentet fra eplan_sykepleierutdanning_08.pdf Kveseth, B. (2010). Sykepleierens rolle i kvalitetsarbeid. I U. Knutstad (Red.), Sykepleieboken 2: Teoretisk-metodisk grunnlag for klinisk sykepleie (3. utg., s ). [I kopisamlingsheftet] Kvigne, K. (2007). Når kvinner rammes av hjerneslag. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve med kronisk sykdom: en varig kursendring (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Kysvik, E. (2007). Kronisk smerte : hjelp til kursendring. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve kronisk sykdom (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Laake, K. (2003). Geriatri i praksis (4. utg.). [Kap. 42. I kopisamlingsheftet] Langøen, A. (2012). Stell av frisk hud som utsettes for store påkjenninger. I A. Langøen (Red.), Sårbehandling og hudpleie (s ). Oslo: Gyldendal akademisk. Langøen, A. & Gügen, M. (2012). Forebygging og behandling av sår. I A. Langøen (Red.), Sårbehandling og hudpleie (s ).

5 Langøen, A. & Gügen, M. (2012). Sårbehandling : Generelle prinsipper. I A. Langøen (Red.), Sårbehandling og hudpleie (s ). Lerdal, A. & Fagermoen, M. S. (2011). Teoretiske modeller for læring og mestring. I A. Lerdal, & M. S. Fagermoen (Red.), Læring og mestring: et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning (s ). Lerdal, A. (2007). Å leve med nevrologiske lidelser : tretthet og utmattelse hos personer med multippel sklerose. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve kronisk sykdom (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Lillestø, B. (2010). Krenkende omsorg. I U. Knutstad (Red.), Sykepleieboken 2: Teoretisk-metodisk grunnlag for klinisk sykepleie (3. utg., Vol. 2, s ). Ljoså, T. M. & Rustøen, T. (2007). Kronisk smerte. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve med kronisk sykdom (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Meling, M. & Bø, B. (2010). Pasientsikkerhet ved vaktskifte i sykepleietjenesten. I K. Aase (Red.), Pasientsikkerhet: teori og praksis i helsevesenet (s ). Oslo: Universitetsforl. Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. LOV Hentet fra html&emne=kommunale*%20%2b%20helse*%20%2b%20og*%20%2b% 20omsorgstjenest*&& Pfeiffer, R. (2002). Sykepleier og leder: den administrative og den faglige sykepleielederens funksjon. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1 i kopisamlingsheftet] Pihl, E. (2008). Sansesvikt i eldre år. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). PPS. PPS praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Hentet 11. juli 2012 fra [Stell og oppfølging av pasienter med kroniske sår] Ranhoff, A. H. (2008). Den gamle pasienten. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten (s ).

6 Ranhoff, A. H. (2008). Søvn og søvnproblemer. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H ). Ranhoff, A. H. (2008). Tretthet. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). Oslo: Ribu, L. (2007). Å leve med diabetes og forsår : en utfordring for personene med sår og for behandlende helsepersonell. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve me kronisk sykdom (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Rokstad, A. M. M. (2008). Forståelse som grunnlag for samhandling. I A. M. M. Rokstad, & K. L. Smebye (Red.), Personer med demens: møte og samhandling (s ). Rokstad, A. M. M. (2008). Hva er demens? I A. M. M. Rokstad, & K. L. Smebye (Red.), Personer med demens: møte og samhandling (s ). Rokstad, A. M. M. (2008). Utfordrende atferd. I A. M. M. Rokstad, & K. L. Smebye (Red.), Personer med demens: møte og samhandling (s ). Oslo: Akribe. Rokstad, A. M. M. (2008). Utredning og diagnostikk. I A. M. M. Rokstad, & K. L. Smebye (Red.), Personer med demens: møte og samhandling (s ). Romøren, T. I. (2008). Eldre, helse og hjelpebehov IM. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). Romøren, T. I. (2008). Pasient- og omsorgsforløp. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten (s ). Rustøen, T. (2007). Håp hos kronisk syke mennesker. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve med kronisk sykdom (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Samson, H. (2008). Samarbeid med pårørende. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H ). Samson, H. & Strand, G. V. (2008). Munnhelse. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten (s ). Skotnes, L. H., Omli, R., Einarsen, E. K. & Dahlhaug, L. (2008). Eliminasjonsproblemer. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s ). Oslo:

7 Slettebø, Å. (2008). Juridiske rammer og etiske utfordringer. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten (s ). Smebye, K. L. (2008). Samarbeid med pårørende. I A. M. M. Rokstad, & K. L. Smebye (Red.), Personer med demens: møte og samhandling (s ). Smebye, K. L. (2008). Å møte personer med demens IA. M. M. Rokstad, & K. L. Smebye (Red.), Personer med demens: møte og samhandling (s ). Sørfonden, W. B. (2007). Det blir i familien : familiemedlemmers erfaringer med kronisk lidelse. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve med kronisk sykdom (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Thorsen, K. (2008). Aldringsteorier. I M. Kirkevold, E. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (s. S ). Torbjørnsen, T. (2008). Åndelig omsorg. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten (s ). Tveiten, S. (2008). Pedagogikk i sykepleiepraksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. [Kap. 6,9 og 10] Vatne, S. (1998). Pasienten først?: om medvirkning i et omsorgsperspektiv. Bergen- Sandviken: Fagbokforl. Wahl, A. K. & Hanestad, B. R. (2007). Livskvalitet. I E. Gjengedal, & B. R. Hanestad (Red.), Å leve med kronisk sykdom (2. utg., s ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Wogn-Henriksen, K. (2008). Kommunikasjon. I A. M. M. Rokstad, & K. L. Smebye (Red.), Personer med demens: møte og samhandling (s ). Oslo: Akribe. Wyller, V. B. (2006). Eldre og legemidler. I H. A. Nygaard, & M. Bondevik (Red.), Tverrfaglig geriatri: en innføring (2. utg., s. xx). Bergen: Fagbokforl. Wyller, V. B., Brodal, P. & Toverud, K. C. (2009). Det syke mennesket : mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin. Vol 4: Hormonsystemet og nervesystemet, bevegelsesapparatet : kapittel (2. utg.). [Kap : Delir Kap : Cerebral parese Kap : Hjerneslag Kap : Venøs trombose i hjernen Kap. 13.7: Autoimmune sykdommer Kap. 13.8: Degenerative nervesykdommer Kap. 13.9: Metabolske og toksiske nervesykdommer Kap : Osteoporose

8 Kap : Rheumatoid arthritt Kap : Bekhterevs sykdom Kap : Primær artrose Kap : Fibromyalgi Kap : Hofteleddsartrose] Wyller, V. B., Brodal, P. & Toverud, K. C. (2009). Det syke mennesket : mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin. Vol. 3: Fordøyelsesorganene, utskillelsesorganene : kapittel 9-11 (2. utg.). [Kap. 11.7: Hypertensjon Kap : Urininkontinens og urinretensjon] Wyller, V. B., Brodal, P. & Toverud, K. C. (2009). Det syke mennesket : mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin. Vol. 6: Barn og gamle, biologi og medisin i et helhetsperspektiv : kapittel (2. utg.). [Kap. 23 Gamle og sykdom]

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg NASJONAL PLAN FOR Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 4. februar 2011 Innledning Denne nasjonale planen,

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig?

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Av Merete Sjåstad, hovedforfatter. Sykepleier ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus, ved en avdeling for utredning og behandling

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Med sensorveiledning EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Sykepleie/ sjukepleie : S07B Emnekode og navn/namn : BS5B-06 Eksamensform : Skriftlig/skriftleg eksamen

Detaljer

Litteraturliste for videreutdanning i rehabilitering

Litteraturliste for videreutdanning i rehabilitering Litteraturliste for videreutdanning i rehabilitering Kull 2013-2015, studieår 2013-2014 4REFS 10 Funksjonshemming og samfunn Litteratur Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Emnekode: BSN240_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie 1.studieår kull 2013 Litteraturliste for Bachelor i tannpleie Alle 3 kull, studieår 2013-2014 Emne 4TAET11 Tannpleiens etiske og historiske yrkesgrunnlag Fugelli, P. (2005) 0-visjonen, essays om helse

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer