Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget"

Transkript

1 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Kjellaug Kaldestad Johannessen (Emneansvarlig) - Kjellaug Kaldestad Johannessen (Hovedansvarlig) Introduksjon Dette emnet gir en teoretisk innføring i sykepleie som yrkesutøvelse med hovedvekt på sykepleiens etiske og faglige grunnlag i forhold til pasientens grunnleggende behov. Det har fokus på observasjoner og omsorg relatert til pasientens opplevelser, ressurser og helsetilstand. Emnet inkluderer en introduksjon til å anvende forskning innen området. Formål: Emnet skal gi studentene innsikt i etikk og menneskets grunnleggende behov, særlig relatert til gruppen eldre. Innhold Etiske verdier og yrkesetikk Sykepleiens faglige grunnlag Virginia Hendersons teori om sykepleie Grunnleggende sykepleie i forhold til - kropps- og munnpleie - aktivitet og hvile - temperaturregulering - respirasjon og sirkulasjon - ernæring - eliminasjon - seksualitet Den eldre og aldringsprosessen Dokumentasjon i sykepleie basert på problemløsende beslutningsprosess Introduksjon til vitenskapelig arbeid - forskningsprosess - grunnleggende strategier for databasesøking - granskning av forskningsartikkel om et valgt tema innen sykepleiefaget side 1

2 BSN140_1 - Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Arbeidsformer Nettleksjoner/kompendier, samlinger på UiS. Gruppearbeid, nettdiskusjoner/samlinger. Studiespørsmål, informasjonssøk og selvstudier. Praksis Nei Forkunnskapskrav Ingen Eksamen/vurdering Vekt En skriftlig prøve 1/1 Hjelpemidler Vurderingsuttrykk: A-F KONSEKVENSER VED IKKE BESTÅTT EKSAMEN: Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Nærværsplikt 100% ved underv. om taushetsplikt, fremlegg om sykepl. faglige grunnlag, fremlegg av pleieplaner/beh.planer, Godkjent resultat på søking og gransking av vitenskapelig artikkel Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris: Ad. 1. Nærværsplikt 100% ved undervisning om taushetsplikten og undertegning av taushetsløftet. Taushetsløftet må være undertegnet for å gå ut i praksis. Dersom nærværsplikt ikke innfris, må studenten utarbeide en skriftlig oppgave. Dersom nærvær ikke innfris ved fremlegg om sykepleiens faglige grunnlag, må studenten utarbeide en skriftlig oppgave. Dersom nærvær ikke innfris ved fremlegg av pleieplaner, må studenten utarbeide en pleieplan. Oppgaver og pleieplan utarbeides etter nærmere retningslinjer fra faglærer. Ikke godkjente oppgaver/ pleieplan fratar studenten eksamensrett. Rutiner for registrering: Hver gang nærværspliktig undervisning foregår signerer studentene på egen klasseliste. side 2

3 Ad. 2. Oppgaven må være bestått for å få gå opp til eksamen. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Integrert eksamen i sykepleie 1. år (BSY120_1) 10 Integrert eksamen i sykepleie 1. år (BSY100_1) 10 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget (BSY140_1) 10 Åpen for B-SYKEPD Emneevaluering Spørreskjema ved semesterslutt. Jevnlige møter med tillitsvalgte. Litteratur Pensum er oppgitt litteratur og materiell som er lagt ut på It s learning. Det tas forbehold om enkelte justeringer av pensumlisten, slik at endelig pensum vil foreligge ved emnets oppstart. Etikk: Brinchmann, B.S.(2005) De fire prinsippers etikk - velgjørenhet, ikke skade, autonomi og rettferdighet. Kap.5 s I: Brinchmann, B.S. (red.) Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal Akademisk (K) Fry, S.T. and M.J: Johnstone. (2002) Ethical concepts for nursing practice, Chap. 3 p Ethical analysis and decision making in nursing practice. Chap. 5 p I: Ethics in Nursing Practice, a guide to ethical decision making 2.ed. Blackwell publishing: International Council of Nursing Lunde, B.V. (2005) Juss og etikk i sykepleien. Kap. 10 s I:: Brinchmann, B.S., (red.) Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal Akademisk Slettebø, Å. (2005) Etiske dilemmaer. Kap.2 s I: Brinchmann, B.S., (red.) Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal Akademisk Sneltvedt, T. (2005) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Kap.6 s Hva innebærer det å være en profesjonell sykepleier? Kap 9 s I: Brinchmann, B.S., (red.) Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal Akademisk Sykepleiens faglige grunnlag: side 3

4 BSN140_1 - Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget (K) Henderson, V. (1997) Sykepleiens grunnprinsipper. ICN. Oslo: Norsk Sykepleirforbunds Fagserie 2/97 Kristoffersen, N.J.m.fl.(2005) Om sykepleie. Kap. 1 s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og Skaug E.A (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 1.Oslo: Gyldendal Akademisk. Kristoffersen, N.J. m.fl. (2005) Teoretiske perspektiver på sykepleie. Kap 23 s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og Skaug E.A (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 4.Oslo: Gyldendal Akademisk (K) Rognstad, M.K. (2001) Verdier i endring i sykepleie. Vård i Norden 3/2001 Publ. No.61 Vol.21 No3 PP Introduksjon til vitenskapelig arbeid: Jacobsen, D.I. (2005) Hvordan gjennomføres undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 2. utg. Kap. 4, s Kristiansand: Høyskoleforlaget AS (K) Kirkevold, M. (2002) Vitenskap for praksis? Kap. 1 og 2, s Oslo: Ad Notam Gyldendal Kropps- og munnpleie: Bjørk,I.. og G. Breievne (2005) Kropp og velvære. Kap. 4 s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og E.A.Skaug (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 1.Oslo: Gyldendal Akademisk. Brodtkorb, K. (2008) Stellet - mulighetenes arena. Kap 13. s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Dalheim,A, T.Herud, M.I.Jørs, A.M.Koch, og E.A.Skaug(2005) Hygiene. Kap 13 s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og E.A.Skaug (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 2.Oslo: Gyldendal Akademisk. (K) Jensen, T. Løkhaug (2004) Det gode håndlag. I: Sykepleien nr. 21/04, s Langøen, A. (2006) Huden -pleie, pleiemidler og sårbehandling, 3.utg. Kap.3 s og Kap. 4. s Oslo: Gyldendal Akademiske Samson, H. og G.V. Strand (2008) Munnhelse. Kap. 21 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk. Aktivitet og hvile: Bastø,L.K. og A.M.Frantsen (2005) Behovet for søvn og hvile. Kap.15 s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og E.A.Skaug. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 2 Oslo: Gyldendal Akademisk. Helbostad, J.L. (2008) Bevegelse og aktivitet. Kap. 23 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og side 4

5 A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Phil, E. (2008) Sansesvikt i eldre år. Kap. 19 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H.Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Ranhoff, A. H. (2008) Tretthet. Kap 24 s Søvn og søvnproblemer. Kap. 25 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Waagø,K. og E.A.Skaug (2005) Aktivitet. Kap.14 s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og E.A.Skaug (2005) Grunnleggende sykepleie, bind 2.Oslo: Gyldendal Akademisk. Temperaturregulering: Bjerkreim,T. (2005) Kroppstemperatur. Kap.10 s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og E.A. Skaug (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 2.Oslo: Gyldendal Akademisk. Respirasjon og sirkulasjon: Berntzen,H. og E.A.Skaug (2005) Respirasjon. Kap.9 s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og E.A.Skaug (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 2.Oslo: Gyldendal Akademisk. Brodtkorb, K. (2008) Respirasjon og sirkulasjon. Kap. 26 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Johansen,E. (2005) Sirkulasjon. Kap.8 s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og E.A.Skaug (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 2.Oslo: Gyldendal Akademisk Ernæring: Bjerkreim,T. (2005) Væske og ernæring. Kap. 11, s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og E.A. Skaug (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 2.Oslo: Gyldendal Akademisk. Brodtkorb, K. (2008) Ernæring, mat og måltider. Kap. 20 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Statens næringsmiddeltilsyn, Institutt for ernæringsforskning, UiO (2006) Matvaretabellen Oslo: Gyldendal Undervisning Eliminasjon: Gjerland, A. og A.G.Vinsnes (2005) Eliminasjon. Kap.12 s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og E.A.Skaug (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 2.Oslo: Gyldendal Akademisk Skotnes, L.H., R.Omli, E.K.Einarsen og L.Dahlhaug (2008) Eliminasjonsproblemer. Kap.22 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal side 5

6 BSN140_1 - Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Akademisk Seksualitet: Gamnes, S. (2005) Kjærlighet, nærhet og seksualitet. Kap. 17 s I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og E.A.Skaug (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 3.Oslo: Gyldendal Akademisk Gerontologi: Hansen, I. (2008) Etniske minoriteter. Kap 3 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Kirkevold, M.(2008) Gammel og syk. Kap. 1 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Mensen,L. (2008) Biologisk aldring. Kap. 4 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Ranhoff, A. H. (2008) Den gamle pasienten. Kap. 7 s Tretthet. Kap 24 s Søvn og søvnproblemer. Kap. 25 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Romøren, T.I. (2008) Eldre, helse og hjelpebehov. Kap. 2 s og Pasient- og omsorgsforløp Kap. 6 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Thorsen, K. (2008) Aldringsteorier. Kap. 5 s I: Kirkevold, M.,K.Brodtkorb og A.H. Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk Geronlologi og geriatri: Brunnn Wyller, V 2009: Det syke mennesket VI Barn og gamle. Biologi og medisin i et helhetsperspektiv. Kapittel 23, Oslo Akribe AS Demensplan 2015, "Den gode dagen": Del av Omsorgsplan 2015, Helse og omsorgsdepartementet Nasjonal helseplan ( ) St.prp:1 Omsorgsplan 2015 ( ) St.meld.nr. 25: Mestring, muligheter og mening Nasjonal strategi for spesialisthelsetjenester hos eldre , helse Vest 2020 side 6

7 Dokumentasjon i sykepleie: Dahl,K, K.Heggdal og S.Standal (2005) Sykepleiedokumentasjon. Kap.24 s I: I: Kristoffersen, N.J., F.Nordtvedt og E.A.Skaug (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 4.Oslo: Gyldendal Akademisk. Skaug, E.A. og I.D.Andersen (2005) Beslutningsprosesser i sykepleie. Kap.6 s I: Kristoffersen, N.J., F. Nordtvedt og E.A. Skaug (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 1. Oslo: Gyldendal Akademisk (K) = Kompendium side 7

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Emnekode: BSN240_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Emnekode: SPH 3210 og SPH 3300 Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Studieprogram: Bachelor i sykepleie Institutt:, Institutt

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 051E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Emnekode: VHE121_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE122_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Bachelorutdanning i sykepleie : GRS09 Emnekode og navn/namn : BSS1B - Introduksjon til sykepleiens funksjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Marit Mauset Halldis Lønnum

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE122_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Emnekode: VUB200_2, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011)

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011) Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011) Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 6 vår - - - Bacheloroppgave (20),

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng Bachelor in nursing Kull 2014 Heltid Del 1 og 2 Godkjent av assisterende instituttleder Siw Blix, den 05.12.13 Bygger på Rammeplan av 25. januar 2008. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer