Sykepleiens grunnlagstenkning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepleiens grunnlagstenkning"

Transkript

1 Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSN341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Undervisningsspråk: Norsk Fagpersoner - Kristin Asgerd Kavli Adriansen (Emneansvarlig) - Stin Mæland (Studiekoordinator) Introduksjon Omsorg, barmhjertighet og respekt for menneskerettigheter er sentrale grunnlagsverdier i sykepleie. Betydningen av disse uttrykkes både gjennom fagtradisjonen og den generelle samfunnsutviklingen. Faglært sykepleie har tradisjonelt vært utført av kvinner, noe som påvirker profesjonaliseringen av yrket. Over tid har det utviklet seg ulike perspektiver på sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag og vitenskapsfilosofiske tilnærming. Dette medvirker til endring av fag og yrkesutøvelse. Emnet tar derfor sikte på å sette sykepleie inn i en sammenheng som viser fagets historiske plassering, dets verdimessige og kunnskapsmessige forankring, knyttet til utfordringer i sykepleiepraksis. Læringsutbytte Etter gjennomført og bestått emne forventes det at studenten: Kunnskaper Har kunnskap om sykepleie i ulike tidsperioder: antikken, middelalderen, opplysningstiden og nyere tid. Redegjør for fagtradisjoner i sykepleien, med særlig vekt på Nightingaletradisjonen og diakonissetradisjonen. Redegjør for sykepleiens profesjonelle utvikling. Redegjør for Kari Martinsens omsorgstenkning. Har kunnskap om grunnleggende menneskerettigheter relatert til sykepleie og helse. Har kunnskap om sentrale sykepleieteorier: kjennetegn og ulikheter - eksempelvis ved systemteori, egenomsorgsteori, omsorgsteori, interaksjonsteori Har kunnskap om ulike kunnskapsformer i sykepleie, herunder forholdet mellom faglig skjønn og kunnskapsbasert praksis. side 1

2 BSN341_1 - Sykepleiens grunnlagstenkning Ferdigheter Drøfter dagsaktuelle problemstillinger i sykepleie ved hjelp av fagtradisjonen. Analyserer sykepleie som en helsefaglig profesjon. Drøfter omsorgens betydning for sykepleie i lys av Kari Martinsens omsorgstenkning. Gjør bruk av aktuelle menneskerettighetsprinsipper og bestemmelser i møte med sykepleiefaglige problemstillinger. Begrunner nødvendigheten av sykepleieteorier. Generell kompetanse Verdsetter sykepleiens omsorgsgrunnlag. Erkjenner sykepleierens ansvar for å sikre grunnleggende menneskerettigheter. Erkjenner at det er sammenheng mellom sykepleiens historiske plassering, dens verdimessige og kunnskapsmessige forankring og dagsaktuelle utfordringer for sykepleiepraksis. Innhold A: Sykepleie, medisin og helse fra antikken til nyere tid B: Et historisk betinget kvinnekall: Nightingaletradisjonen og diakonissetradisjonen C: Sykepleie: Fra et omsorgsarbeid til en helsefaglig profesjon: Sykepleierutdanning, fagutvikling og medikalisering D:Kari Martinsens omsorgstenkning i sykepleie. E: Menneskerettigheter og sykepleie F: Teorier i sykepleien: Utvikling og betydning, eksempelvis ved systemteori, egenomsorgsteori, omsorgsteori, interaksjonsteori. G: Ulike kunnskapsformer i sykepleien: Erfaringskunnskap og faglig skjønn, praktisk kunnskap, teoretisk kunnskap og evidens. Arbeidsformer Forelesninger, gruppearbeid, seminar, selvstudium, flervalgsprøve Forkunnskapskrav Ingen Anbefalte forkunnskaper Alle emnene i 1. og 2. år, samt emnene i 5. semester. side 2

3 Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Hjemmeoppgave 1/1 5 dager A - F Alle. Individuell oppgave. Omfang: 3000 ord. KONSEKVENSER VED IKKE BESTÅTT EKSAMEN: Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 100 % nærvær ved 1-dags seminar med fremlegg, Godkjent flervalgsprøve % nærvær ved 1-dags seminar med fremlegg Det avvikles ett nærværspliktig seminar for hver klasse. Nærværsplikt registreres på klasselister. Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris: Dersom nærværsplikt ikke innfris, må studenten levere en individuell, skriftlig oppgave på 1500 ord i etterkant av seminaret. Ikke godkjent oppgave fratar studenten eksamensrett i emnet. 2. Godkjent flervalgsprøve. Ved oppstart av emnet levers det ut studiespørsmål til flervalgsprøve. Flervalgsprøven blir gjort tilgjengelig på It`s learning. Godkjent prøve innebærer 80 % rett. Prøven er tilgjengelig etter nærmere angitt tidsfrist Konsekvenser når obligatorisk undervisningsaktivitet ikke innfris: Dersom flervalgsprøven ikke blir godkjent, gis studenten mulighet til å gjennomføre 2. forsøk etter nærmere angitt tidsfrist. Ikke godkjent flervalgsprøve fratar studenten eksamensrett i emnet. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Sykepleiens grunnlagstenkning (BSY341_1) 10 side 3

4 BSN341_1 - Sykepleiens grunnlagstenkning Emne Reduksjon (SP) Integrert eksamen i sykepleie 1. år (BSY120_1) 5 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget (BSN150_1) 10 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget (BSY150_1) 10 Åpen for Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Emneevaluering Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet. Litteratur Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på It's learning senest innen semesterstart. Høstmælingen, N. (2010). Hva er menneskerettigheter. Oslo: Universitetsforlaget Kristoffersen, N.J m.fl. (2011). Sykepleie - kunnskap og kompetanse. Kapittel 5, I: Kristoffersen, N J., Nortvedt, F. og Skaug, E.A. (red.) Grunnleggende sykepleie,bind 1. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kristoffersen, N.J. (2011). Teoretiske perspektiver på sykepleie. Kapittel 6, og I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. og Skaug, E.A. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 1. Oslo: Gyldendal Akademisk. Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sykepleien. Oslo: Akribe. Mathisen, J. (2006). Sykepleiehistorie: ideer - mennesker - muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kompendium: Adriansen, K. K. (2006). Når omsorg fases ut. Refleksjoner over omsorgens vilkår i sykepleiepraksis. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning. 8(3), 41-l 50. Adriansen, K. K. (2008). Sister Elisabeth Fedde: A Light of Hope to Sick and Needy Immigrants in New York City. I: Gulliksen, Ø.T.and Cleven, H.T (red.) Norwegian-American Essays 2008, 12. "Migration and Memory" Oslo: NAHA-Norway and The Norwegian Emigrant Museum, Alvsvåg, H. (1997). Det gode blikket og de gode hendene*.i: Alvsvåg, H. Sykepleie - mellom vitenskap og pasient. Bergen: Fagbokforlaget, Alvsvåg, H.(2009). Kunnskapsbasert praksis er ikke noe nytt. Sykepleien Forskning 4(3) Alvsvåg, H.(2013). Innsiktsbasert profesjonell praksis bør erstatte kunnskapsbasert praksis. I: side 4

5 Alvsvåg, H., Bergland, Å.& Førland, O. (red.) Nødvendige omveier. En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Blom, K. (2007). Hva karakteriserer profesjonsutdanninger og hvordan er de vokst frem. I: Ertresvaag, E. (red.) Profesjonsutdanninger i Bergen. Fagrapport - artikkelsamling. Skriftserien Høgskolen i Bergen. Boge, J. og Martinsen, K. (2006). Kritiske kommentarer til evidensbasert undervisning og praksis. Vård i Norden. 26 (2), Holter, I.M. (2005). Sykepleieteori - sykepleiepraksis - utfordringer i dagens helsetjeneste? Klinisk sygepleje 19. (3), Kjellevold, A. (2009). Helse og sykepleie i et menneskerettighetsperspektiv. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning.11 (3), Kløvedal, A.(2009). Ingenmannsland - en fortælling om magt og kærlighed. Del 1, København: Tidene Skifter. Kvåle, K. (2006). Den omsorgsfulle sykepleier - slik pasienter ser det. Vård i Norden. 26 (1), Martinsen, K. (2003). Omsorg, sykepleie og medisin. Oslo: Universitetsforlaget. 2.utgave. Kapittel 1 og 2, Moseng, O.G. (2008). En forståelsesfuld sykepleierske at arbeide sammen med - Legen som regissør av sykepleierens rolle. Michael. 5, Sydnes, T. (2001). Centrale idéer i Florence Nightingales sygepleiefilosofi. I: Birkelund, R. (red.) Omsorg, kald og kamp. Personer og idéer i sygeplejens historie. Kapittel 3. København: Gyldendal. Selvvalgt pensum: Nei. side 5

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Emnekode: BSN240_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 14 HØST, versjon 31.mai.15 23:44:14 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Emnekode: VUB200_2, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 051E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011)

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011) Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011) Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 6 vår - - - Bacheloroppgave (20),

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2051_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Emnekode: VHE121_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt

Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt Hvor beveger sykepleien seg? Selv ble jeg i 1991 utfordret til å ha et innlegg i Danmark med tittelen «Hvor beveger sykepleien seg?». I forberedelsen leste jeg Aristoteles «Etikk» (18). Han skriver om:

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng Bachelor in nursing Kull 2014 Heltid Del 1 og 2 Godkjent av assisterende instituttleder Siw Blix, den 05.12.13 Bygger på Rammeplan av 25. januar 2008. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emne MUT200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:18 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emnekode: MUT200_1, Vekting: 15 studiepoeng

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer