Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1"

Transkript

1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) - Anne Margrethe Bakke-Erichsen (Kullkoordinator) - Brynjar Foss (Emneansvarlig) - Berit K. Grønnestad (Faglærer) Introduksjon Sykepleierutdanningen skal utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid. Kunnskap om menneskets normale oppbygning, funksjon og utvikling samt sykdomsprosesser er nødvendig for at en sykepleier skal kunne observere og i samarbeid med andre iverksette forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende tiltak. Hensikten med de medisinske og naturvitenskapelige emnene er å formidle kunnskap om kroppens oppbygning (anatomi), funksjon (fysiologi), patologiske tilstander og prosesser, prognose og vanlige medisinske behandlingsformer. Læringsutbytte Formålet med BSY142 er at studenten skal tilegne seg, forstå og kunne anvende kunnskap innen kroppens biokjemi, anatomi, fysiologi, mikrobiologiske forhold, hygiene, infeksjonsforebygging samt generell farmakologi. Innhold BSY142 er inndelt i tre deler (Del A, B og C). Del A - Anatomi og Fysiologi: Del A har fokus på kroppens naturlige oppbygging og funksjon, og inneholder følgende tema: Homeostase Anatomisk terminologi Generell biokjemi Cellebiologi Histologi Hud Nervesystemet Sansene side 1

2 BSY142_1 - Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Hormonsystemet Skjelettet Muskelsystemet Hjertet og sirkulasjonssystemet Respirasjonssystemet Fordøyelsessystemet og ernæring Nyrene og urinveiene Blodets fysiologi Immunsystemet Temperaturregulering Reproduksjon Del B - Mikrobiologi, Infeksjonssykdommer og Hygiene: Del B fokuserer på mikrobiologiske forhold og tiltak for å forebygge infeksjoner, og inneholder følgende tema: Mikrobiologi Ulike typer mikroorganismer Smittekjeden Menneskets forsvar mot infeksjoner Resistensutvikling Immunisering Meldingssystem for smittsomme sykdommer Infeksjonssykdommer Luftveisinfeksjoner Tarminfeksjoner Seksuelt overførbare / blodoverførte sykdommer Infeksjoner i nyre- og urinveier MRSA Septikemi Meningitter Hygiene Tiltak for å bryte smittekjeden Nosokominale infeksjoner Aseptikk og antiseptikk Sykehushygieniske standardtiltak Isoleringspleie side 2

3 Del C - Farmakologi 1 Del C fokuserer på generelle deler av farmakologi og inkluderer følgende tema: Håndtering av legemiddel Farmakodynamikk Farmakokinetikk Legemiddelinteraksjoner Bivirkninger Dosering Inndeling og nomenklatur av legemidler Arbeidsformer Forelesninger, praksisrettet undervisning, øvingsoppgaver, selvstudium. Praksis Nei Forkunnskapskrav Ingen Anbefalte forkunnskaper 2BI, 3BI og/eller 2KJ vil være en fordel. Eksamen/vurdering Vekt Hjelpemidler Skoleeksamen 1/1 Ingen hjelpemidler tillatt Eksamen varer 3 timer, er uten hjelpemiddel og består av 120 flervalgsoppgaver ("multiple choice"). Minst 50% av oppgavene innen hver del (del A, B og C) og 60% totalt må være bestått for å få bestått eksamen. Karakter blir satt på grunnlag av hele eksamen. Vurderingsuttrykk: A-F KONSEKVENSER VED IKKE BESTÅTT EKSAMEN: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke fått bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen sammen med etterfølgende kull. Studenten må dermed gå ut av kullet og fortsetter studiet sammen med etterfølgende kull ut fra det program, pensum og opplegg for eksamen som gjelder for disse. Studenten gjenopptar studiet ved semesterstart i det semester ny eksamen avlegges. side 3

4 BSY142_1 - Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Studenten velger selv om de vil følge undervisning i eksamenssemesteret, med mindre det er gjort vesentlige endringer i studieopplegget. Påbegynt praksis kan fullføres før studenten går ut av kullet, med mindre fagplanen angir andre krav. Studenten har adgang til eksamener som ikke har arbeidskrav i den perioden de er ute av kullet, under forutsetning av at forkunnskapskravene er bestått. (Ref. Internt reglement pkt. 2.7) Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatorisk studieoppgave Det blir i løpet av semesteret gitt en obligatorisk studieoppgave. For å kunne gå opp til eksamen må studenten få denne godkjent. Studieoppgaven skal leveres skriftlig samt presenteres muntlig gruppevis. REGLER FOR NÆRVÆR VED UNDERVISNING: Konsekvenser når nærvær ikke innfris: - Dersom studenten/privatisten ikke har vært tilstede på forberedende timer (demonstrasjoner) før øvelser som kan medføre fare for student / medstudent, får studentene/privatistene ikke delta på øvelsene (kun være observatører). Før studenten/privatisten kan fremstille seg til eksamen må studenten/privatisten vise faglærer at hun/han behersker teorien og den pratiske utførelsen av ferdigheten. Studenten/privatisten har selv ansvar for å holde seg orientert om nærværspliktig undervisning, frister for innleveringer og eksamenstidspunkt. - Dersom øvrig nærværsplikt ikke innfris ved annen undervisning må studenten/privatisten utarbeide en skriftlig oppgave eller møte til praktisk fremføring for faglærer. Rutiner for registrering og ikke innfridd nærværsplikt: - Hver gang nærværspliktig undervisning foregår signerer studentene/privatistene på egen klasseliste. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Medisinske og naturvitenskapelige emner, 1. år (BSY130_1) 10 Åpen for Enkeltemne opptak Emneevaluering Spørreskjema ( underveis og vet studieårets slutt ). Jevnlige møter med tillitsvalgte. side 4

5 Litteratur Pensum er oppgitt litteratur og materiell som er lagt ut på It s learning. Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet. Det tas forbehold om enkelte justeringer av pensumlisten, slik at endelig pensum vil foreligge ved emnets oppstart Anatomi og Fysiologi : Marieb, E.N. (2006) Human Anatomy & Physiology. 7. utg. San Francisco: Peason Benjamin Cummings. Kap (presisering av sidetall blir gjennomgått av faglærer). Mikrobiologi : Hovig, B. og A. Lystad (2001) Infeksjonssykdommer - epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. 4. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-9, 13. Farmakologi : Simonsen,T., J. Aarbakke og R.Lysaa (2004) Illustrert farmakologi. Bind 1. 2.utg. Bergen:Fagbokforlaget. Kap. 1-16, 20, 21. Hygiene : Andreassen, G. T. m.fl. (2001) Infeksjonssykepleie. I Almås, H. (red) Klinisk sykepleie. Bind utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 45. (s ). Dalheim, A. m.fl. (2005) Hygiene. I Kristoffersen, N.J. (red) m.fl. Grunnleggende sykepleie. Bind 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 13 (s ). Hovig, B. og A. Lystad (2001) Infeksjonssykdommer epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. 4. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.11-12, Kap 11 (s ). Infeksjonssykdommer : Jacobsen, D. m. fl. (2001) Sykdomslære. Indremedisin, kirurgi og anestesi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 12. (s , , ). Hovig, B. og A. Lystad (2001) Infeksjonssykdommer - epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. 4. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 14 (s ), Kap 16 (s ). side 5

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 14/15 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Hudpleie for Gjelder for Side 1/9 Studieplan Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013 til Mastergrad i odontolgi Det odontologiske fakultet, Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet 23. april 2013 1 Innhold Innledning...

Detaljer

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Hudpleie for Gjelder for Side 1/8 Studieplan 2012-2013 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Biologi (Bachelor) Studieplaner. Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Studieprogramansvarlig Prof.

Biologi (Bachelor) Studieplaner. Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Studieprogramansvarlig Prof. Biologi (Bachelor) Studieprogramansvarlig Prof. Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse med Matematikk R1 eller matematikk S1 og S2 og i tillegg ett av følgende

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Emneplan for Business studieåret 2014-2015

Emneplan for Business studieåret 2014-2015 Side 1/8 Emneplan for Business studieåret 2014-2015 SC-REI101 Innføring i reiseliv 7,5 studiepoeng Norsk Scandinavian College Høst /vår 1. LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal gi de første og de nødvendige grunnleggende

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer