Kapittel 1 Helsefremming i kommunehelsetjenesten Kapittel 2 Salutogenese et viktig steg for å forstå helse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 1 Helsefremming i kommunehelsetjenesten Kapittel 2 Salutogenese et viktig steg for å forstå helse?"

Transkript

1 Innhold Kapittel 1 Helsefremming i kommunehelsetjenesten Toril Rannestad og Gørill Haugan Helsefremming Kommunehelsetjenesten Et ressursorientert perspektiv Morgendagens brukere av kommunehelsetjenesten Pårørende og lokalsamfunnets rolle Velferdsteknologiens rolle Kompetanse og fagutvikling i kommunehelsetjenesten Morgendagens kommunehelsetjeneste Avslutning Kapittel 2 Salutogenese et viktig steg for å forstå helse? Geir Arild Espnes og Bengt Lindström Historien om helsefremming Salutogenese oppdagelsen som førte til et kvantesprang i helseforståelse Antonovsky og metaforene Salutogenese-forskning et globalt anliggende Sammenhengen mellom helse og u-helse (ease and dis-ease) Helseelven Hvordan så Aron Antonovsky for seg den videre utviklingen av teorien? Avslutning

2 Del 1 «Å SVØMME I LIVETS ELV» Kapittel 3 Opplevelse av sammenheng Unni Karin Moksnes Hvordan kan begrepet opplevelse av sammenheng forstås? Generelle motstandsressurser Hvordan kan opplevelse av sammenheng måles? Opplevelse av sammenheng i et livsløpsperspektiv Sammenhenger mellom OAS, helse og livskvalitet Avslutning Kapittel 4 Livskvalitet Toril Rannestad Begrepene livskvalitet og lykke Ulike definisjoner på livskvalitet Livskvalitet kan ikke måles direkte Livskvalitet og helsefremming Livskvalitet som rettesnor i helse- og omsorgstjenesten Avslutning Kapittel 5 Self-transcendence en ressurs for velvære Gørill Haugan Self-transcendence sykepleieteori Tre grunnsetninger «Interconnectedness» selve essensen Tre sentrale begreper og relasjonene mellom dem Empirisk forskning på self-transcendence Self-transcendence og helsefremming Avslutning Kapittel 6 Sosial støtte et salutogent begrep og forskningsfelt Jorunn Drageset Begrepsavklaring Teoretisk tilnærming til begrepet sosial støtte

3 Hvordan kan en måle sosial støtte? Sosial støtte og helsefremming Hvordan kan kommunehelsetjenesten bidra til sosial støtte hos pasienter og pårørende? Avslutning Kapittel 7 Mestring Sigrunn Drageset Begrepet mestring To teorier om mestring Mestring stress og emosjoner Mestring positiv responsforventning Håp som mestringsressurs Empirisk sykepleieforskning relatert til mestring noen eksempler Avslutning Hovedpunktene om mestring Del 2 HELSEFREMMING BLANT ULIKE BRUKERGRUPPER Kapittel 8 Helsefremming blant mentalt klare langtids pasienter i sykehjem Gørill Haugan Langtidspasienter i sykehjem Åndsdimensjonens helsefremmende ressurser Helsefremmende sykepleie i sykehjem Smerte- og symptomlindring Mening, håp og self-transcendence fokus på «personen i kroppen» Self-transcendence må ikke forveksles med begynnende mental sykdom Fortiden er stor framtiden er liten Å skape helsefremmende fellesskap fokus på livshistorie, ikke sykehistorie Pasientens energinivå skifter fra dag til dag Avslutning

4 Kapittel 9 Å arbeide helsefremmande i møte med personar med demens Solveig Hauge Teoretisk perspektiv Når det som skjer, ikkje er til å forstå Når det som skjer, kan handterast og gjev meining Å aktivere pasientens meistringsressursar Korleis kan vi bli like flinke som Torill? Avslutning Meistring og demens Kapittel 10 Helsefremmende tilnærminger til urininkontinens Anne Vinsnes Inkontinens som folkehelseproblem Hva er urininkontinens? Psykososiale konsekvenser og virkning på livskvalitet Pasientenes forklaringsmodeller og mestringsstrategier Hva kan gjøres? Behandlingsopplegg Holdninger Avslutning Urininkontinens Kapittel 11 En salutogen tilnærming til personer som lider av depresjon Økt mestring ved bruk av motstandsressursene fysisk aktivitet og friluftsliv Eva Langeland og Bente Ovedie Skogvang Salutogenese, psykisk helse og velvære Forståelse av helse Psykisk helse Depresjon Fysisk aktivitet og friluftsliv som motstands ressurser spesielt tilpasset personer med depresjon og tristhet Hvordan kan helsepersonell bidra til økt mestring Avslutning

5 Kapittel 12 Helsefremming hos overlevere etter brystkreft og underlivskreft Toril Rannestad og Randi Reidunsdatter Overlevere etter brystkreft og underlivskreft Helseutfordringer blant overlevere etter brystkreft og underlivskreft Livskvalitet blant overlevere etter brystkreft og underlivskreft Helsefremming blant overlevere etter brystkreft og underlivskreft Avslutning Kapittel 13 En helsefremmende barselomsorg Ingvild Aune og Vibeke Olufsen En salutogen tilnærming i barselomsorgen Utfordringer relatert til å ivareta barselkvinnen og familiens behov Tidlig utskrivning jordmors helsefremmende oppgaver Helsestasjonen som en helsefremmende ressurs Helsesøsters helsefremmende oppgaver Relasjonell kontinuitet og tverrfaglig samarbeid som helsefremmende strategier i barselomsorgen Relasjonell kontinuitet Tverrfaglig samarbeid Avslutning Kapittel 14 Helsefremming blant pårørende med omsorgsbelastning Bente Nordtug Kronisk sykdom og omsorgsbelastning Pårørendes omsorgsbelastning kjønn og mestring Omsorgsbelastning og kjønn Belastning ved at familie og venner trekker seg bort Helsefremmende støttetiltak rettet mot omsorgsgiverne Avslutning Kapittel 15 Selvhjelp og selvhjelpsgrupper Bjørg Aglen Selvhjelp og selvhjelpsgrupper Hvordan kan helsetjenesten bidra til selvhjelp? Selvhjelp utfordrer ekspertrollen til helse- og omsorgspersonell

6 Helse- og omsorgspersonell som nettverksarbeidere Forsterkede selvhjelpsgrupper Selvhjelp integrert i helsehjelp Selvhjelp, læring og mestring Selvhjelp og rehabilitering Kan selvhjelp være skadelig? Avslutning Del 3 NOEN FORUTSETNINGER FOR HELSEFREMMING Kapittel 16 Helsefremmende interaksjon Gørill Haugan Holistisk tilnærming til helse Sykepleie som relasjonell praksis Hva betyr det at mennesket er ånd? Helsefremmende sykepleier-pasient-interaksjon Å måle sykepleier-pasient-interaksjon Å utvikle helsefremmende interaksjon i helsetjenesten Avslutning Kapittel 17 Positive arbeidslivserfaringer i kommunehelsetjenesten Beate André Utfordringer for de som arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Arbeidsmiljø og -kultur i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Positiv arbeidslivshelse i kommunal helse- og omsorgstjeneste Ledelse Gruppeatferd og relasjoner Kommunikasjon Strukturelle forhold Kvalitet på pleien Avslutning

7 Kapittel 18 Fagutvikling og praksis utvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester Oddvar Førland Fagutvikling og praksisutvikling Utfordringsbildet Ressurser og samarbeidspartnere Læring og utvikling av kunnskap og ekspertise Komplementære kunnskapsformer Implementering av ny kunnskap Avslutning Kapittel 19 Velferdsteknologi som ressurs, mulighet og strategi i helse- og omsorgstjenesten i kommunene Sigrid Nakrem og Kristin Spilker Velferdsteknologi et relativt nytt begrep Velferdsteknologi som ressurs og mulighet i helse- og omsorgstjenesten i kommunene Teknologi for økt trygghet og sikkerhet Teknologi som ressurs for økt velvære og sosial kontakt Teknologi som ressurs i behandling og pleie Teknologi for utvikling av en personsentrert kommunal helse- og omsorgstjeneste Teknologiens begrensninger og utfordringer Avslutning Epilog Referanser Stikkordsregister Bidragsytere

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Til Helse og- omsorgsdepartementet Teatergata 9 0030 Oslo Dato: 2013-01-14 Arkiv: 21 Journal: 07/13 Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene)

Detaljer

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering Salutogenese og psykiske helseproblemer en kunnskapsoppsummering FORFATTER: Eva Langeland, Høgskolen i Bergen Rapport nr 1/2014 Utgitt: 2014 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Detaljer

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg NASJONAL PLAN FOR Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 4. februar 2011 Innledning Denne nasjonale planen,

Detaljer

Ingunn Moser, prof/rektor, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo. Samhandling på avstand care@distance-prosjektet

Ingunn Moser, prof/rektor, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo. Samhandling på avstand care@distance-prosjektet Ingunn Moser, prof/rektor, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Samhandling på avstand care@distance-prosjektet 1 Distributed home care solutions: possibilities and limitations NFR HelseOmsorg : care@distance-prosjektet

Detaljer

Helsefremmende utfordringer blant barn og unge. Nina Sletteland Sykepleier & fagbokforfatter

Helsefremmende utfordringer blant barn og unge. Nina Sletteland Sykepleier & fagbokforfatter + Helsefremmende utfordringer blant barn og unge Nina Sletteland Sykepleier & fagbokforfatter Dispisisjon for dagen Innledning om generelle helseutfordringer i Norge Helseatferd sosial ulikhet i helse

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG SLUTTRAPPORT Klinisk utvalg for samarbeid om forebygging Avgitt: 04.06.2015 Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalgs behandling av sluttrapporten:

Detaljer

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp?

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp? Mars 2012 1 Ketil Eide ISBN 9788205406018 Pris kr. 499,00 Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Avdelingen vil i fremtiden kanalisere FoU-ressursene til meritterende forskning og utviklingsprosjekter innenfor satsningsområdene.

Avdelingen vil i fremtiden kanalisere FoU-ressursene til meritterende forskning og utviklingsprosjekter innenfor satsningsområdene. Handlingsplan for FoU, Avdeling for sykepleie 2008-2010 2 av 14 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID VED AVDELING FOR SYKEPLEIE Avdeling for sykepleie har i strategisk plan slått fast at avdelingen skal være

Detaljer

Mestringsressurser hos mennesker med langvarige generaliserte muskelskjelettlidelser med smerteproblematikk

Mestringsressurser hos mennesker med langvarige generaliserte muskelskjelettlidelser med smerteproblematikk Jannike Kathrine Vikan Mestringsressurser hos mennesker med langvarige generaliserte muskelskjelettlidelser med smerteproblematikk En kvantitativ studie av mestringsressurser før og inntil ett år etter

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013

MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013 MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013 Å spille på lag med foreldrene. En studie av helsesøsters erfaringer og utfordringer i samarbeidet med foreldre til overvektige barn Jannicke Bergan

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie Kull 09 Høst Sykepleiers pedagogiske funksjon i forberedende fase: Hvordan kan sykepleier bidra til pasientens psykiske velvære som livskvalitet etter gastric bypass?

Detaljer

DAGENS OPPLEGG: Hva er musikkterapi? Musikkterapi i palliasjon Sangens betydning demensomsorgen Opplæringsprogrammet GJENKLANG

DAGENS OPPLEGG: Hva er musikkterapi? Musikkterapi i palliasjon Sangens betydning demensomsorgen Opplæringsprogrammet GJENKLANG DAGENS OPPLEGG: Hva er musikkterapi? Musikkterapi i palliasjon Sangens betydning demensomsorgen Opplæringsprogrammet GJENKLANG Hva er en musikkterapeut: Utdanning ved NMH (Norges Musikkhøgskole) og UIB

Detaljer