Helsefremmende utfordringer blant barn og unge. Nina Sletteland Sykepleier & fagbokforfatter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsefremmende utfordringer blant barn og unge. Nina Sletteland Sykepleier & fagbokforfatter"

Transkript

1 + Helsefremmende utfordringer blant barn og unge Nina Sletteland Sykepleier & fagbokforfatter

2 Dispisisjon for dagen Innledning om generelle helseutfordringer i Norge Helseatferd sosial ulikhet i helse og helsepåvirkning Helsefremmende arbeid Eksempel på helsefremmende dialog med barn med astma Eksempel på ungdom og verdibasert helseveiledning Helsefremmende kommunikasjonsteknologiske muligheter

3 + Helseutfordringer i Norge 3 Helseatferd er medvirkende årsak til sykdom Diabetes type 2 Hjerte- og karsykdommer KOLS Enkelte kreftformer Psykiske lidelser Helseparadokset

4 +

5 + Helseutfordringer blant barn og unge i Norge 5 Astma & allergi rammer 40% av alle barn i Norge Psykiske vansker som påvirker funksjonsnivå rammer 15-20% Kroniske smerter har 12 prosent av ungdom i alderen år med varighet på 6 måneder eller mer. Rundt 300 barn og unge under 15 år får type 1 diabetes hvert år. 2008: 17% jenter og 14% gutter med overvekt og fedme 2010: 22% jenter og 17% gutter med overvekt og fedme

6 + 6 Barns helseatferd = de voksnes Kraftig reduksjon av tidsbruk til matlaging Festmat er hverdagsmat Barn av fysisk aktive foreldre er mer fysisk aktive enn barn av inaktive foreldre Færre unge røyker, flere snuser Økning i alkoholbruk blant jenter (FHI, 2010, aktivitetshåndboken)

7 + Sosial ulikhet i helserisiko 7 Jo høyere sosioøkonomisk status, desto mer fysisk aktiv Middelklassen og overklassen største brukere av kommunale kulturtilbud Klikk for å redigere tekststiler i malen Kostholdet i lavstatusgrupper : mat som er billig per energienhet, men lavt innhold av viktige næringsstoffer og vitaminer Sammenheng mellom barns helse og atferd og foreldrenes utdaning og inntekt. sosioøkonomisk bakgr

8 + Den sosiale helsemodellen 8 Dahlgren og Whitehead 1991

9 + Hva er helsefremmende arbeid? 9 «Helsefremmende arbeid er den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse» (Ottawacharteret, 1986) Helsefremmende arbeid er en holdning, en tilnærming og en måte å legge tilrette for optimal helse på» (Sletteland & Donovan, 2012:92) Empowerment Resilience Salutogenese

10 Pippi Langstrømpe Legger merke til gode sider og ser forbi feil Gjødsler Frøken Rosenbolm Legger merke til feil og ignorerer de gode sidene Fjerne ugres 10 Inkluderende språk Separerende språk Trygge relasjoner Utrygge relasjoner Energispreder barna fylles med emosjonell energi Stolthet Energitømmer barna tømmes for emosjonell energi Skam & redsel (Starrin,B. 2007)

11 Faktorer for resilience 11 På individnivå medfødt robusthet, sosiale ferdigheter, selvstendighet, opplevelse av kontroll mestring og egenverd opplevelse av sammenheng Nære voksnes varme og utviklingsstøttende omsorg, deltakelse i barnets liv, konsistens i oppdragelse Sosialt nettverk preget av støtte, tilhørighetsopplevelse, inkldering i lokalsamfunnet

12 Salutogene prinsipper opphavet til helse 12 Helse er ikke et spørsmål om hva vi utsettes for, men hvordan vi møter det som skjer i livet En grunnleggende forståelse i salutogenese er at spenning og belastning er potensielt helsefremmende En salutogen tilnærming fokuserer på menneskets opplevelse av sammenheng, helse og velvære

13 + Innsatsområder for 13 helsefremmende arbeid Bygge opp en helsefremmende politikk Skape et støttende miljø Styrke lokalsamfunnets muligheter for handling Utvikle personlige ferdigheter Reorientere helsetjenesten mot forebyggende helsearbeid

14 + Diskusjonsoppgave 14 Har sykepleiere en rolle i å bidra til kollektiv mobilisering mot mekanismer som opprettholder sosiale helseforskjeller eller gjør at personer med kroniske vansker utestenges fra deltakelse i samfunnet?

15 + Reorientere helsetjenesten mot 15 forebyggende helsearbeid

16 + Utvikle personlige 16 ferdigheter helsefremmende tiltak basert» - et forebyggende og systemperspektiv på familie- og Oppmerksomhetstrening (mindfulness) helsefremmende tiltak basert på familie- og systemperspektiv og Oppmerksomhetstrening (mindfulness)

17 + 17 helsefremmende dialog Bearbeide Lære Lære seg å kjenne igjen tegn Hvordan å sette de ord på det Få mestrer hverdagen Få frem om de deltar i lek og aktiviteter frem om de snakker med andre om at de har astma

18 Bestemmelser om barns rett til å si sin mening og bli hørt: 18 Er nedfelt i sosial- tjenesteloven 8-3, pasientrettighetsloven 3-4, jfr. 4-3 og 4-4, jfr. 4-3 og barnevernloven 6-3. Informasjon til barn og foreldre er grunnleggende for at brukeren skal kunne medvirke til og gjøre bruk av sine rettigheter. Retten til informasjon fremgår blant annet av forvaltningsloven 11, sosialtjenesteloven 4-1 pasientrettighetsloven 3-2 og 3-4.

19 Helsefremmende og forebyggende tilrettelegging: 19 Gruppekurs for barn Gruppekurs for foreldre Repetisjon og oppfølgin Flerfaglig og tverrsektorielt samarbeid i tråd med samhandlingsreformen

20 Psykisk helse avgjørende faktorer for god intervensjon 20 Å lytte til barn, unge og foreldre Gode metoder og kartleggingsverktøy ved bekymring eller debuterende symptomer Tidlig utredning og diagnostikk Tilstrekkelig kompetanse på kartlegging og utredning Tiltak for å forebygge at psykiske vansker utvikler seg til alvorlig psykisk lidelse Individuell tilpasset behandling

21 + Ungdom og 21 verdibasert helseveiledning Invitasjon til menings- og erfaringsutveksling Ungdommens egne verdier og prioriteringer i den situasjonen hun/han er i, er grunnlaget for veiledningen Ikke noe helsepersonell ut fra helsefaglige vurderinger har ansvaret for at blir gjennomført - men ungdommens eget «prosjekt» Makten til å definere hvilke verdier og prioriteringer som skal legges til grunn, skal helt og fullt ligge hos ungdommen

22 Skam i ny forkledning: Dagens skam: Fedme ensomhet opplevelse av manglende mestring

23 23 «Empowerment handler også i stor grad om å vri skamfølelsen over til en positiv følelse av egenverd og tro på egne krefter. Først når dette skjer, vil grunnlaget for endring være tilstede» (Brataas, mfl.:82)

24 + Helsefremmende 24 kommunikasjonsteknologiske muligheter Web-basert informasjon/veiledning Bruk av sms og tekstmeldinger Online-veiledning

25 + Summegruppe

26 Anerkjenn begrensningene & fokuser på mulighetene 26

27 + Aktuell lesning og referanser: 27 Aktivitetshåndboken, 2008: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling, Helsedirektoratet Antonovsky, A, 2000: Helbredets mysterium. Hans Reitzels Forlag Brataas, H. 2011: Sykepleiepedagogisk praksis, Oslo Gyldendal Akademisk Lerdal, A. & Fagermoen, M.S. 2011: Læring og mestring- et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning, Gyldendal, Akademisk Lunde, E. Lerdsal, B. & Stubrud, L.H. 2011: Habilitering av barn og unge - tiltak for helsefremming og mestring Oslo, Universitetsforlaget Naidoo J & Wills J (2009): Health promotion: Foundation for health. 3. ed. London: Balliere Tindell. Sletteland, N & Donovan, R. 2012: Helsefremmende lokalsamfunn, Oslo, Gyldendal Akademisk (in press) WHO (1998): Health PromotionGlossary. [

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER Bokmål INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIEPROGRAM: Bachelor i Samfunnsernæring EMNEKODE OG EMNENAVN: SERN 3910 KULL/KLASSE: 2011 INNLEVERINGSDATO

Detaljer

Sosial ulikhet i helse

Sosial ulikhet i helse Amata Municipa Sosial ulikhet i helse - en gjennomgang Med eksempler over sektorvise virkemidler for å utjevne sosiale ulikheter i helse BALTIC REGION HEALTHY CITIES ASSOCIATION Hobøl kommune Moss kommune

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Vedlegg 1 Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Innledning Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder innvandrerbefolkningen og helse. En

Detaljer

Hva gjør miljøterapi til terapi?

Hva gjør miljøterapi til terapi? alicja olkowska og berit landmark Hva gjør miljøterapi til terapi? Artikkelen er tidligere publisert i Fontene 9/2009 og gjengis her med forfatternes og Fontenes tillatelse Noe av det som spesifikt kjennetegner

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Handlingsplan for habilitering av barn og unge

Handlingsplan for habilitering av barn og unge IS-1692 Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsutkast 23.4.09 1 Heftets tittel: Handlingsplan for habilitering av barn og unge/høringsutkast 23.4.09 Utgitt: Bestillingsnummer: IS-1692 Utgitt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer