Heving av vurderingskompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heving av vurderingskompetanse"

Transkript

1 Kommunehelsesamarbeidet Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune Høsten

2 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid (http://lovdata.no/dokument/nl/lov/ ). I følge Stortingsmelding nr 47, Samhandlingsreformen (St. melding 47), er utfordringene knyttet til samhandling store. En stor del av helsetjenestene ytes av kommunen og fremtidsutsiktene tilsier at flere pasienter/brukere generelt og eldre pasienter/brukere spesielt, vil komme til å ha behov for at behandling skjer i kommunens regi. Ifølge St. meldingen har en stor del av de eldre behov for koordinerte tjenester, og har problemer i vekslingene mellom de ulike tjenestene. Eldre har ofte sammensatte lidelser der sykdommene og den medisinske behandlingen gjensidig virker inn på hverandre. Økningen i antall eldre, reduksjonene i antall sykdommer man dør av og økning i antall sykdommer man lever med, vil sannsynligvis føre til at flere eldre vil ha økende antall år med sykdom og funksjonssvikt. For å sikre en bærekraftig omsorgstjeneste med god kvalitet er det nødvendig med faglig omstilling i omsorgstjenestene som krever endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger (St. melding 29). I rapporten: Rett pasient, på rett sted og til rett tid (2011) fokuseres det på at behovet for kompetanse er avgjørende for å gi forsvarlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen. Tilstrekkelig ressurser i form av personell med breddekompetanse, tid og utstyr vektlegges for å sikre oppfølging og effekt av tjenesten. Kartleggingskompetanse, tverrfaglig samarbeid og samarbeid med pårørende er nødvendige forutsetninger for å forebygge unødvendige og uverdige innleggelser i sykehus. Det fremkommer også at vurderingskompetansen avhenger av utdanningsnivå. Med dette som utgangspunkt synes det å være behov for å styrke vurderingskompetansen blant sykepleiere i kommunen. Skoleringsprogrammet i vurderingskompetanse skal bidra til at sykepleiere oppdaterer og videreutvikler kunnskaper slik at multisyke eldre får nødvendig helsehjelp. Etter gjennomgått opplæring forventes det at deltakerne tar ansvar for å gjennomføre systematisk opplæring i egen virksomhet/avdeling/enhet etter innlært modell. På denne bakgrunn utviklet Drammen kommune et opplæringsprogram i vurderingskompetanse. Hensikt: å styrke og videreutvikle medarbeidernes kliniske blikk og ansvar for den tjenesten de utøver Målgruppe: Sykepleiere og vernepleiere Virksomhetsområder: Hjemmetjenester Institusjonstjenester Tjenester til funksjonshemmede 2

3 Mål: Anvender kunnskap i forhold til observasjoner av grunnleggende behov hos pasienter/brukere Har ferdigheter i å beskrive observasjoner Tar ansvar for å dokumentere og følge opp forordninger/tiltak Temaer som belyses er: Tema 1: Hygiene og eliminasjon Tema 2: Ernæring og legemiddelhåndtering Tema 3: Aktivitet, søvn og hvile Tema 4: Respirasjon, sirkulasjon og symptomer på sykdom (Alert) Tema 5: Alkohol- og legemiddelavhengighet Tema 6: Smerter og Psykososiale behov Struktur Programmet inneholder seks dager, èn for hvert tema. Innholdet varierer mellom forelesninger, modellæring, skriving av case, grupperefleksjoner og selvstudier. Sted: Eikertun, Øvre Eiker Antall deltakere: 35 medarbeidere, utvalgte ressurspersoner som skal ha og ta ansvar for å videreføre modellen i egen virksomhet/avdeling/enhet. Trinnene i modellæringen: Situasjon/ konteksten Symptomer/ kjennetegn Observasjoner Vurderinger Dokumentasjon Presentasjon av en reell situasjon/case. Caset skal være relatert til dagens tema. Hva foreligger av observasjoner og data? Hva vil du se etter, og hvorfor? Behov for tilleggsinformasjon? Hva betyr observasjonene? Hvordan henger de sammen? Hvor og hvordan beskriver du observasjoner og vurderinger? 3

4 Timeplan Tema : 6.oktober Innledning Hygiene og eliminasjon Velkommen Pause Presentasjon av deltakerne bli kjent Presentasjon av opplegg (hensikt/mål, temaer, arbeidsmetode, trinnene ) Innlevering av case Rolleavklaring ressursperson (modellæring) Gruppeinndeling to og to virksomheter med relevans til hverandre Litteratur (flytskjema) Individuelt situasjonsbeskrivelse/case Begrepsavklaring: Personlig hygiene; kroppsvask, av - og påkledning, hårpleie, barbering, munnhygiene, hudpleie, sengereiing. Eliminasjon; vannlating, avføring, svette, sekresjon, dren, sårsekret Grupper: Drøfte case i forhold til trinnene i modellen NB! Aktivt bruk av flippover Lunsj Plenumsdrøfting En gruppe legger fram valgt case (parallell vurdering) de andre gir innspill i forhold til trinnene. Presentasjon av flytskjema/systematisk vurdering kunnskapstilfanget/ny kunnskap Evaluering av dagen Selvstudier 4

5 Tema : 15.oktober Aktivitet, søvn og hvile Selvstudier Komme i gang- spørsmål/kommentarer siden sist Ressursforelesning Drøfte medbrakt case i forhold til trinnene i modellen NB! Aktivt bruk av flippover Begrepsavklaring: Fysisk aktivitet, intellektuell aktivitet, sosial aktivitet. Aktivitet/funksjonsevne: bevegelighet og behov for hjelp, for eksempel forflytning og hjelp ved forflytning fra stol til seng, i trapper, til og fra toalett. Lese, leke, opprettholde sosial kontakt. Søvn og hvile: god søvn og tilstrekkelig hvile, opplevelse av akutt eller kronisk tretthet, utmattelse, uro, forvirring, faktorer som hemmer eller fremmer søvn og hvile, følelse av velbehag i våken tilstand Pause Plenumsdrøfting grupper legger fram ulike valgte case (parallell vurdering) de andre gir innspill i forhold til trinnene. Presentasjon av flytskjema kunnskapstilfanget/ny kunnskap Evaluering av dagen Tema : 21.oktober Respirasjon, sirkulasjon - ALERT Dagskurs om Alert. 5

6 Tema : 28.oktober Observasjon av alkohol- og legemiddelavhengighet Selvstudier Komme i gang- spørsmål/kommentarer siden sist Ressursforelesning om avhengighet av rusmidler Drøfte gitte case i forhold til trinnene i modellen NB! Aktivt bruk av flippover Pause Begrepsavklaring: Kjennetegn på at pasienter/brukere har en alkohol/legemiddelavhengighet som påvirker deres helse negativt Plenumsdrøfting grupper legger fram ulike valgte case (parallell vurdering) de andre gir innspill i forhold til trinnene. Presentasjon av flytskjema kunnskapstilfanget/ny kunnskap Evaluering av dagen 6

7 Tema: 4.november Ernæring og legemiddelhåndtering Selvstudier Komme i gang- spørsmål/kommentarer siden sist Ressursforelesning Drøfte medbrakt case i forhold til trinnene i modellen NB! Aktivt bruk av flippover Pause Begrepsavklaring: Matlyst, tørste, matvaner, kulturelle matvaner, under - eller overvekt, munnhygiene. Ernæringsproblem relatert til mat, miljø eller sykdom. Væske - og elektrolyttbalanse, korrigering av denne. Kvalme og oppkast. Legemiddelhåndtering Plenumsdrøfting grupper legger fram ulike valgte case (parallell vurdering) de andre gir innspill i forhold til trinnene. Presentasjon av flytskjema kunnskapstilfanget/ny kunnskap Evaluering av dagen 7

8 Tema : 12.november Smerter Psykososiale behov Komme i gang- spørsmål/kommentarer siden sist Om smerter observasjon og kartlegging Gruppene deler erfaringer om smertekartlegging Pause Åndelige/eksistensielle behov Lunsj Drøfte medbrakt case i forhold til trinnene i modellen NB! Aktivt bruk av flippover Begrepsavklaring: Veiledning, undervisning og rådgivning til pasient og pårørende med tanke på sykepleie, ernæring, diett, trening osv. Tilpassning til sin situasjon, kunnskap, vilje og krefter, evne til å klare seg hjemme, i arbeid osv. Emosjonell støtte, tilpasse seg sykdommen, krisehåndtering og bearbeiding av sorg. Individuell opplæringsplan Pause Plenumsdrøfting Evaluering av dagen, evaluering av kurset, utdeling av kursbevis Slutt og vel hjem! Litteratur: Wyller T.B. Geriatri. En medisinsk lærebok. Gyldendal Akademiske, Oslo, Praktiske prosedyrer i sykepleie (PPS) Utleverte artikler gjennom kurset. 8

Rett pasient på rett sted til rett tid. Samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, Vestre Viken HF - Drammen sykehus og Høgskolen i Buskerud

Rett pasient på rett sted til rett tid. Samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, Vestre Viken HF - Drammen sykehus og Høgskolen i Buskerud Rett pasient på rett sted til rett tid Samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, Vestre Viken HF - Drammen sykehus og Høgskolen i Buskerud Forord I følge Stortingsmelding nr 47, Samhandlingsreformen (St.

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud

Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud Ål Bu- og behandlingssenter er utviklingssenter for sykehjem. Drammen kommune er utviklingssenter for hjemmetjenester. Herbjørg Dalene Bjerke og Sissel Eriksen

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Videreutdanning i ELDREOMSORG

Videreutdanning i ELDREOMSORG november 2002 Videreutdanning i ELDREOMSORG for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Forebyggingsdivisjonen Avdeling for informasjon og kommunikasjon Pb 8054 Dep, 0031 Oslo Keysers gt.13

Detaljer

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg NASJONAL PLAN FOR Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 4. februar 2011 Innledning Denne nasjonale planen,

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer