Berit Farstad, Marianne Brekke, Øystein Registrering 2015 C, BIS 2015 D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Berit Farstad, Marianne Brekke, Øystein Registrering 2015 C, BIS 2015 D"

Transkript

1 Timeplan for BIS Tid Rom Studentgruppe Modul Undervisni Ansvarlig u 34 Ti :00-09:00 Berit Farstad, Marianne Brekke, Øystein Registrering Sørvik 09:00-10:15 202, BIS Informasjon Anne Marie Eikenæs, Gunhild Espolin Bang, Hilde Øieren Velkommen ved studieleder Hilde Øieren. Informasjon om studiet. M02 10:45-11:45 BIS 2014 A, BIS 2014 C, BIS 2014 D, BIS 2015 A, BIS Gudstjeneste, Åpningsgudstjeneste i Trefoldighetskirken 2015 B, BIS 2015 C, BIS 2015 D 11:45-12:15 Informasjon Susanne Ward Ådlandsvik Fotografering 12:30-14:00 145, 146 BIS Informasjon Anne Marie Eikenæs Forts. Informasjon om studiet. Bli kjent med kullet. 12:30-14: BIS 2015 A, BIS 2015 B Informasjon Gunhild Espolin Bang Fort. informasjon om studiet. Bli kjent med kullet. 14:00-16: Medstudenter fra kull 2014 ønsker dere velkommen som nye studenter ved Diakonova! On :15-11:15 BIS 2015 D Studie- og adgangskort kan hentes på rom :45-12: Informasjon Anne Marie Eikenæs, Gunhild Espolin Bang Informasjon om studiet. 13:00-13: Informasjon Berit Farstad, Marianne Brekke, Øystein Sørvik Studentadministrasjonen informerer. Revidert Studentreglement. Studentsystem ved Diakonova. 14:00-15: Informasjon Studentrådet og NSF student informerer. 15:00-17:00 Fadderaktiviteter TimeEdit :02 1/13

2 u 34 To :30-10:15 BIS 2015 C Studie- og adgangskort kan hentes på rom :15-11:45 BIS 2015 B Studie- og adgangskort kan hentes på rom :45-14: Forelesning Ingrid Sie Hva er sykepleie? 14:15-15: Forelesning Jenny Owe Informasjon om biblioteket. 15:00-16:00 Fadderaktiviteter Fr :15-11: Forelesning Solrunn Helene Fjalsett Høyskolens verdigrunnlag og kjerneverdier. 11:00-13:00 BIS 2015 A Studie- og adgangskort kan hentes på rom 136. u 35 Ma :00-12: :00-14:30 136, 144, 145, 146, 147, 149, 203, 204 Ti On Forelesning Solrunn Helene Fjalsett Diakoniens grunnlag og praksis. Informasjon Herdis Rangnes, Margrete Thorstad Informasjon om praksis gjennom sykepleiestudiet. Studiegrupp Anne Marie Eikenæs, Gunhild Espolin Inndeling i og introduksjon til studiegruppens er Bang, Ingrid Sie, Solrunn Helene Fjalsett arbeidsform. BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Grunnleggende kjemi, fysikk og celler. Forelesning Asle Patric L Jacobsen Sykepleiens historie. Introduksjon til studiekrav i historie. 12:00-14:15 Studiegrupp Arbeide med studiekrav i historie. er To :30-11:15 Studiegrupp er Forts. Arbeide med studiekrav i historie. TimeEdit :02 2/13

3 u 35 To :00-15:15 Studiegrupp Forts. Arbeide med studiekrav i historie. er Fr Framlegg Asle Patric L Jacobsen Studiekrav i historie. Obligatorisk. Framlegg Asle Patric L Jacobsen Studiekrav i historie. Obligatorisk. u 36 Ma :30-11: Forelesning Ingrid Sie Grunnlagsetikk. De 4 prinsippers etikk 12:00-14: Forelesning Ingrid Sie Forts.Grunnlagsetikk. De 4 prinsippers etikk Ti Forelesning Marianne Rodriguez Nygaard Etikk. Verdibasert kunnskap og praksis. Forelesning Marianne Rodriguez Nygaard Forts. Etikk. Verdibasert kunnskap og praksis. 14:00-14: Klassens Anne Marie Eikenæs, Gunhild Espolin Bang time On Forelesning Ingrid Sie Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Introduksjon til studiekrav i etikk. 12:00-14:30 Studiegrupp Arbeide med studiekrav i etikk. er To :30-11:15 Studiegrupp Arbeide med studiekrav i etikk. er 12:00-14:30 Studiegrupp Arbeide med studiekrav i etikk. er Fr Framlegg Ingrid Sie, Marianne Rodriguez Nygaard Framlegg studiekrav i etikk. Obligatorisk. Framlegg Ingrid Sie, Marianne Rodriguez Nygaard Framlegg studiekrav i etikk. Obligatorisk. TimeEdit :02 3/13

4 u 37 Ma :30-11: Forelesning Trine Klette Betydning av teori i sykepleien. Presentasjon av Florence Nightingale og Virginia Hendersons sykepleietenkning. Forelesning Asle Patric L Jacobsen Forts. Presentasjon av sykepleietenkning. Nightingales sykepleiesyn og kunnskapsbasert praksis 14:00-15: Forelesning Anne Marie Eikenæs Studieteknikk Ti BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Skjelett og muskler On BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Nervesystemet. To :30-11: Forelesning Ingrid Sie Sykepleieprosessen og dokumentasjon. Forelesning Ingrid Sie Grunnleggende behov etter Orems egenomsorgsteori. 14:00-14: Informasjon Herdis Rangnes Informasjon om Høyskolens krav til studenter som ønsker internasjonalisering. Mulige steder og tidsperioder Fr Forelesning Trine Klette Vitenskap og forskning. Introduksjon til sentrale tilnærminger og begreper. Forelesning Ingrid Sie Forts. Sykepleieprosessen og dokumentasjon. u 38 Ma :30-09: Film Gunhild Espolin Bang Forberedelse til praktisk øvelse i forflytning. 09:30-11: Forelesning Gunhild Espolin Bang Sykepleie og det grunnleggende behovet for aktivitet, søvn og hvile TimeEdit :02 4/13

5 u 38 Ma Forelesning Gunhild Espolin Bang Forts. Sykepleie og det grunnleggende behovet for aktivitet, søvn og hvile. Introduksjon av studiekrav og PPS (praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten) u 38 Ti :30-11: Forelesning Trude Haugland. Fag- og forskningsartikler. Hva er det? 12:00-13:30 146, 202 Veiledning Anne Marie Eikenæs, Gunhild Espolin Bang Lærer tilgjengelig for spørsmål knyttet til studiekravet. On :30-11: BIS M02 Forelesning Ingrid Sie Innføring i mikrobiologi To :30-08:00 ITL-BIS 184 Innlevering på Its Innlevering studiekrav aktivitet, søvn og hvile på It`s learning innen kl Learning 08:30-11:15 146, BIS 2015 D Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Forflytning og leiring. Obligatorisk. Ferdighetssent 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 D Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Forts.Forflytning og leiring. Obligatorisk. Fr :30-11:15 144, BIS 2015 C Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Forflytning og leiring. Obligatorisk. Ferdighetssent 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 C Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Forts.Forflytning og leiring. Obligatorisk. u 39 Ma :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 B Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Forflytning og leiring. Obligatorisk. 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 B Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Forts.Forflytning og leiring. Obligatorisk. Ti TimeEdit :02 5/13

6 u 39 Ti :45-15: u 39 Ti On :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 A 12:30-15:15 Ferdighetssent BIS 2015 A To :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 C 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 D u 40 Ma :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 A 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 B Ti :00-18: On :00-18: Fr :30-08:00 08:30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 B 12:00-13:45 Ferdighetssent BIS 2015 B Forelesning Ingrid Sie Sykepleie, Hygiene, basale smitteverntiltak. Introduksjon til studiekrav hygiene. BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Immunsystemet BIS M02 BIS M02 Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Forflytning og leiring. Obligatorisk. Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Forts.Forflytning og leiring. Obligatorisk. Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Sengen. Obligatorisk. Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Sengen. Obligatorisk. Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Sengen. Obligatorisk. Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Sengen. Obligatorisk Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Temperaturregulering Forelesning Karianne Haga Sansene Innlevering Innlevering av studiekrav i hygiene på It`s på Its learning innen kl Learning Ellen Høeg Bjerke, Ingrid Sie Stell av pasient i seng. Obligatorisk Ellen Høeg Bjerke, Ingrid Sie Forts. Stell av pasient i seng. Obligatorisk TimeEdit :02 6/13

7 u 41 Ma :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 A Ellen Høeg Bjerke, Ingrid Sie Stell av pasient i seng. Obligatorisk 12:00-13:45 Ferdighetssent BIS 2015 A Ellen Høeg Bjerke, Ingrid Sie Forts. Stell av pasient i seng. Obligatorisk Ti :45-15:30 136, 144, 145, 146, 147, 203, 204, 205 On :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 D 12:30-14:15 Ferdighetssent BIS 2015 D To :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 C 12:00-13:45 Ferdighetssent BIS 2015 C u 42 Ma :00-14: Ti :30-10: :30-13:45 On Studiegrupp er Anne Marie Eikenæs, Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang, Ida Berntsen, Ingrid Sie, Kristina Berg Torskenæs, Live Nordhagen, Solrunn Helene Fjalsett Tilbakemeld. på studiekravet hygiene. Rette hverandres studiekrav ved hjelp av sensorveil. Ta med utskrift av eget studiekrav. BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Fordøyelsessystemet Ellen Høeg Bjerke, Ingrid Sie Stell av pasient i seng. Obligatorisk Ellen Høeg Bjerke, Ingrid Sie Forts. Stell av pasient i seng. Obligatorisk Ellen Høeg Bjerke, Ingrid Sie Stell av pasient i seng. Obligatorisk Ellen Høeg Bjerke, Ingrid Sie Forts. Stell av pasient i seng. Obligatorisk Forelesning Solrunn Helene Fjalsett Sykepleie, Det grunnleggende behovet for væske og ernæring. Introduksjon til studiekrav væske og ernæring Forelesning Trine Klette Oppgaveskriving. Innledning med problemstilling. Teorikapittel. Forelesning Jenny Owe Litteratursøk. Søketeknikk. MeSH. Kildekritikk. Studiegrupp Oppstart arbeid med studiekrav Væske og er ernæring. TimeEdit :02 7/13

8 u 42 On :30-11:15 BIS 2015 B Forelesning Jenny Owe Gruppeveiledning i litteratursøk. Se egen liste på it`s learning. u 42 On :00-14:45 BIS 2015 A Forelesning Jenny Owe Gruppeveiledning i litteratursøk. Se egen liste på it`s learning. To :30-11:15 BIS 2015 D Forelesning Jenny Owe Gruppeveiledning i litteratursøk. Se egen liste på it`s learning. 12:00-14:45 BIS 2015 C Forelesning Jenny Owe Gruppeveiledning i litteratursøk. Se egen liste på it`s learning. Fr :00-15:30 BIS 2014 A, BIS 2014 B, BIS 2014 C, BIS 2014 D, BIS 2015 A, BIS 2015 B, BIS Forskning og fag 2014 på Høyskolen Diakonova. Informasjon og påmelding kommer. u 43 Ti :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 D Ellen Høeg Bjerke, Solrunn Helene Fjalsett Spisehjelp. Obligatorisk. 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 C Ellen Høeg Bjerke, Solrunn Helene Fjalsett Spisehjelp. Obligatorisk. On :30-08:00 Innlevering på Its Innlevering studiekrav væske og ernæring på It`s learning innen kl Learning 08:30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 B Ellen Høeg Bjerke, Solrunn Helene Fjalsett Spisehjelp. Obligatorisk. 12:30-15:15 Ferdighetssent BIS 2015 A Ellen Høeg Bjerke, Solrunn Helene Fjalsett Spisehjelp. Obligatorisk. To :30-11:15 147, 202 BIS Framlegg Ellen Høeg Bjerke, Solrunn Helene Fjalsett Framlegg studiekrav Væske og ernæring. Obligatorisk. 12:00-13:45 147, 202 BIS Framlegg Ellen Høeg Bjerke, Solrunn Helene Fjalsett Framlegg studiekrav Væske og ernæring. Obligatorisk. TimeEdit :02 8/13

9 u 44 Ma Ti On To :30-08:00 08:30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 D 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 C Fr :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 A 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 B u 45 Ti :00-15: On To :30-08:00 Forelesning Gro Underland Sykepleie, Sykepleie og sirkulasjon. BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Sirkulasjonssystemet BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Blodet Innlevering Innlevering studiekrav sirkulasjon på It`s på Its learning innen kl Learning Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Vitale tegn. BT, puls, respirasjon, temperatur. Obligatorisk. Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Vitale tegn. BT, puls, respirasjon, temperatur. Obligatorisk. Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Vitale tegn. BT, puls, respirasjon, temperatur. Obligatorisk. Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Vitale tegn. BT, puls, respirasjon, temperatur. Obligatorisk. Klassens Anne Marie Eikenæs, Gunhild Espolin Bang Klassens time time BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Respirasjonssystemet. Syre-base-reguleringen. BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Det endokrine systemet. Innlevering Innlevering studiekrav respirasjon på It`s på Its learning innen kl Learning TimeEdit :02 9/13

10 u 45 To :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 B Asle Patric L Jacobsen, Solrunn Helene Hjerte og lungeredning. Obligatorisk. Fjalsett 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 A Asle Patric L Jacobsen, Solrunn Helene Hjerte og lungeredning. Obligatorisk. Fjalsett Fr :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 D Asle Patric L Jacobsen, Solrunn Helene Hjerte og lungeredning. Obligatorisk. Fjalsett 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 C Asle Patric L Jacobsen, Solrunn Helene Hjerte og lungeredning. Obligatorisk Fjalsett u 46 Ma Forelesning Gunhild Espolin Bang Sykepleie og eliminasjon. Introduksjon til studiekravet eliminasjon. Ti BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Nyrer og urinveier On :00-18: BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Forplantningen To :30-08:00 Innlevering på Its Innlevering av studiekrav eliminasjon på It`s learning innen kl Learning 08:30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 A Ellen Høeg Bjerke Bekken og inkontinenshjelpemidler. Obligatorisk. 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 B Ellen Høeg Bjerke Bekken og inkontinenshjelpemidler. Obligatorisk. Fr :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 C Ellen Høeg Bjerke Bekken og inkontinenshjelpemidler. Obligatorisk. 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 D Ellen Høeg Bjerke Bekken og inkontinenshjelpemidler. Obligatorisk. u 47 Ti :00-15: Informasjon Gunhild Espolin Bang Informasjon om eksamen TimeEdit :02 10/13

11 u 47 Ti BIS M02 Forelesning Karianne Haga Anatomi og fysiologi, Oppsummering. Repetisjon u 48 Ma :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 B Solrunn Helene Fjalsett Munnstell. Obligatorisk. 12:00-13:30 136, 144, 145, 146 BIS Studiegrupp er Anne Marie Eikenæs, Ellen Høeg Bjerke, Ingrid Sie Tilbakemeld. på studiekravet eliminasjon. Rette hverandres studiekrav ved hjelp av sensorveil. Ta med utskrift av eget studiekrav. 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 A Solrunn Helene Fjalsett Munnstell. Obligatorisk Ti :30-11:15 Ferdighetssent BIS 2015 D Munnstell. Obligatorisk 2 lærere 12:00-13:30 136, 144, 147, 204 BIS 2015 A, BIS 2015 B Studiegrupp er Gunhild Espolin Bang, Ida Berntsen, Solrunn Helene Fjalsett Tilbakemeld. på studiekravet eliminasjon. Rette hverandres studiekrav ved hjelp av sensorveil. Ta med utskrift av eget studiekrav. 12:00-14:45 Ferdighetssent BIS 2015 C Munnstell. Obligatorisk 2 lærere On Anne Marie Eikenæs, Ellen Høeg Bjerke Kommunikasjon., Ferdighetssent, Forelesning 12:30-14: Anne Marie Eikenæs, Ellen Høeg Bjerke Kommunikasjon., Forelesning To :30-11:15 145, 146, 147 BIS Anne Marie Eikenæs, Ellen Høeg Bjerke Kommunikasjon. Øvelser., Forelesning 12:00-13:45 145, 146, 147 BIS Forelesning Anne Marie Eikenæs, Ellen Høeg Bjerke Kommunikasjon. Øvelser. TimeEdit :02 11/13

12 u 48 Fr :30-11:15 145, 146, 147, BIS 2015 A, BIS 2015 B Forelesning Anne Marie Eikenæs, Ellen Høeg Bjerke Kommunikasjon. Øvelser. Ferdighetssent 12:00-13:45 145, 146, 147 BIS 2015 A, BIS 2015 B Forelesning Anne Marie Eikenæs, Ellen Høeg Bjerke Kommunikasjon. Øvelser. u 49 Ma :00-14: On :30-14: To Fr u 51 Ma :30-11:15 Ferdighetssent 12:00-14:30 Ferdighetssent Ti :00-11:15 Ferdighetssent Forelesning Psykologifagets historie. Grunnlaget for atferd og opplevelser, kognitive funksjoner, sosiale prosesser og empati. Forelesning Forts. Psykologifagets historie. Grunnlaget for atferd og opplevelser, kognitive funksjoner, sosiale prosesser og empati. Forelesning Kristina Berg Torskenæs, Solrunn Helene Fjalsett Livssyn og troshistorie. Sykepleie - en verdibevisst profesjonalitet. Forelesning Ida Berntsen Sykepleie, Sykepleie og kunst. Forelesning Trine Klette Psykologi, Tilknytningsteori, utvikling og personlighet. Forelesning Trine Klette Psykologi, Forts. tilknytningsteori, utvikling og personlighet. Forelesning Anne Marie Eikenæs, Solrunn Helene Sykepleie, Pasientens åndelige behov. Fjalsett Forelesning Anne Marie Eikenæs, Solrunn Helene Sykepleie til menneskere ved livets slutt. Fjalsett Stell av døde. Gunhild Espolin Bang Kompensasjon for fravær i praktiske sykepleieferdigheter Gunhild Espolin Bang Kompensasjon for fravær i praktiske sykepleieferdigheter Øving Anne Marie Eikenæs, Gunhild Espolin Bang Praktisk prøve, se egen liste på Its learning TimeEdit :02 12/13

13 u 51 Ti :00-15:45 Ferdighetssent On :00-11:15 Ferdighetssent 12:00-15:45 Ferdighetssent To :00-11:15 Ferdighetssent 12:00-15:45 Ferdighetssent Øving Ellen Høeg Bjerke, Gunhild Espolin Bang Praktisk prøve, se egen liste på Its learning Øving Gunhild Espolin Bang Praktisk prøve, se egen liste på Its learning Øving Praktisk prøve, se egen liste på Its learning Øving Anne Marie Eikenæs Praktisk prøve, se egen liste på Its learning Øving Ingrid Sie Praktisk prøve, se egen liste på Its learning TimeEdit :02 13/13

Avdeling for sykepleierutdanning TIMEPLAN KULL 180 Vår 2011 1. semester

Avdeling for sykepleierutdanning TIMEPLAN KULL 180 Vår 2011 1. semester Avdeling for sykepleierutdanning TIMEPLAN KULL 180 Vår 2011 1. semester Modulansvarlig: Modul 1, 2 og 3: Gunhild Bang uke 1-22 Tlf: 22 98 63 73 gunb@diakonova.no Modul 4: Anne Marie Eikenæs uke 23 og 24

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

Mai/Juni 2011/KJH/ABA 1

Mai/Juni 2011/KJH/ABA 1 Avdeling for helse, ernæring og ledelse Uke 33-51 Uke 33: torsdag 19/8 og Høsten fredag 2011 20/ Rød skrift betyr obligatorisk fremmøte Se egen oversikt over grupperom Uke 33 Kl Foreleser/Veileder Rom

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Evaluering av undervisningsopplegg FFR Respirasjon 25.02 før undervisningen:

Evaluering av undervisningsopplegg FFR Respirasjon 25.02 før undervisningen: Evaluering av undervisningsopplegg FFR Respirasjon 25.02 før respirasjonssystemet gjennom nettbasert læring og pensum i forkant av denne I hvilken grad er kunnskaper i anatomi, fysiologi og patofysiologi

Detaljer

Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse

Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse 27.08.09 side 1 Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse Her presenteres 4 forslag til årsplaner. De ulike delene av bøkene kan behandles i den rekkefølgen

Detaljer

MODUL 3, EMNE 1 OG 2: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN 2014

MODUL 3, EMNE 1 OG 2: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN 2014 MODUL 3, EMNE 1 OG 2: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN 2014 Uke 38 Mandag 15.09 Tirsdag 16.09 Onsdag 17.09 Torsdag 18.09 Fredag 19.09 Tema Forskningsprosessen Vitenskapsteori Forskningskvalitet

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter. Ved Ki-Terapi skolen Moelv

Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter. Ved Ki-Terapi skolen Moelv Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter Ved Ki-Terapi skolen Moelv 1 Fagoversikt /emner: Fagområder: Anatomi Fysiologi Patologi: Ki-Terapi Skolen vil følge

Detaljer

TIMEPLAN for 1. semester, høsten 2015 (uke 33-51) Kull H15

TIMEPLAN for 1. semester, høsten 2015 (uke 33-51) Kull H15 Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus, Studiested Kjeller Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) Fakultet for helsefag TIMEPLAN for 1. semester, høsten 2015 (uke 33-51) Kull

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov

gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov UNDERVISNINGSPLAN Bachelor Sykepleie EMNER: 101 (HSSPL10114) og 102 (HSSPL10214) KULL: 2014 LÆRINGSUTBYTTE EMNE 101: Sykepleie fag og funksjon Kunnskaper: Studentene skal ved avsluttet emne kunne: gjøre

Detaljer

MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN Ansvarlig: Nina Olsvold

MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN Ansvarlig: Nina Olsvold MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN 2016 Ansvarlig: Nina Emne 3.1: Forskningsmetode, vitenskapsteori og forskningsetikk I (15 sp) Hensikten er at studenten tilegner seg

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:38 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07

TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07 TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07 Kullkontakt: Anne S. Evju Antall studenter : 50 Klasserom: Auditorium 5 (dersom ikke annet er oppgitt) Tidsplan for undervisning;

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:02 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:01 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

+TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06

+TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06 +TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06 Kullkontakt: Gabriele Kitzmüller Antall studenter : 50 Klasserom: Auditorium 5 (dersom ikke annet er oppgitt) Tidsplan

Detaljer

Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill. 2 Helsefagarbeideren og sykepleie « «------

Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill. 2 Helsefagarbeideren og sykepleie « «------ Uke Helsefremmende arbeid 1 og 2 Håndbok og filmnettsted Yrkesutøvelse Kommunikasjon Kapittel: Kapittel: Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill 2 Helsefagarbeideren og sykepleie

Detaljer

Grunnmedisin, Våren 2014

Grunnmedisin, Våren 2014 Grunnmedisin, Våren 2014 NNH- Godkjent Anatomi & fysiologi, offentlig godkjent, 10 studiepoeng Patologi & Sykdomslære Mikrobiologi, Førstehjelp www.sirius-skole.no, post@sirius-skole.no Copyright Sirius

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P Å ivareta pasientens grunnleggende behov Personlig hygiene Hjelp med kroppsvask Stell av huden Tiltak for å bevare hel hud Stell av negler Tannpuss/Munnstell Stell av hår og skjegg (barbering) Hjelp med

Detaljer

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11.

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11. Arbeidshefte Første studieår Kull 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret: 06.11.12 Innhold Innledning... 3 Studiegruppene... 3 Studieoppgaver... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1.STUDIEÅR Del 1 3.7.09. BS

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1.STUDIEÅR Del 1 3.7.09. BS UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP 1.STUDIEÅR Del 1 3.7.09. BS INNLEDNING Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2009 / 2010. Den bygger på fagplan for Bachelor i sykepleie godkjent

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:31 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

MODULPLAN. MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus. Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus. Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2005 Modulansvarlige: Ingeborg Alexandersen Marit Olsen 1 MODUL 5: SYKEPLEIE

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger. Emnets innhold er også integrert i PBLarbeid 1-3, ferdighetstrening 1-5.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger. Emnets innhold er også integrert i PBLarbeid 1-3, ferdighetstrening 1-5. 12. EMNEBESKRIVELLSER 1.STUDIEÅR 1. 7BSP15 Mikrobiologi og hygiene Faglig nivå: bachelornivå, syklus 1 Studiepoeng: 2stp (H3)( teksten i parentesen viser hvilke av rammeplanens hovedemner studiepoengene

Detaljer

RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi

RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi - 2012-2013 Emnekode: RAD1021 Emnenavn: Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi Faglig nivå: Bachelor (syklus

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Anne Margrethe

Detaljer

Lær mer sammen i LMS - Tilrettelegging for oppstart av studiene på nett - Læring av naturvitenskapelige emner i nettgrupper

Lær mer sammen i LMS - Tilrettelegging for oppstart av studiene på nett - Læring av naturvitenskapelige emner i nettgrupper Lær mer sammen i LMS - Tilrettelegging for oppstart av studiene på nett - Læring av naturvitenskapelige emner i nettgrupper Hvordan gjør vi det? Tilpasset veiledningsmodell Introduksjonsprogrammet Julekalenderen

Detaljer

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved Nord universitet

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved Nord universitet Velkommen til Profesjonshøgskolen ved Nord universitet Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved Bachelor i Sykepleie, kull 16 Høst Deltid 4-årig Nett og samlingsbasert ved Nord universitet.

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Studieguide og dialog ikke monolog

Studieguide og dialog ikke monolog Studieguide og dialog ikke monolog Jan Helge Halleraker lege / førstelektor HSH Min forskning på bruk av studieguide og dialogforelesning Jan Helge Halleraker lege / førstelektor HSH 1 Hva ønsket jeg å

Detaljer

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Denne årsplanen må justeres hvert år i forhold til ferier og andre fridager. Lag ukeplaner med utgangspunkt i årsplanen, da vil du hele tiden

Detaljer

Studieplan. Bachelor i sykepleie BIS 2015

Studieplan. Bachelor i sykepleie BIS 2015 Studieplan Bachelor i sykepleie BIS 2015 Studieplanen bygger på Rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt 25.januar 2008 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. Samfunnsutfordringer... 4 1.2. Verdiforankring...

Detaljer

Integrering av medisinske/naturvitenskaplige emner i ferdighetstrening. Laila Garberg Hagen, Høgskolen i Østfold

Integrering av medisinske/naturvitenskaplige emner i ferdighetstrening. Laila Garberg Hagen, Høgskolen i Østfold Integrering av medisinske/naturvitenskaplige emner i ferdighetstrening Laila Garberg Hagen, Høgskolen i Østfold Ferdigheter Ferdigheter er personlig kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2016 Studieavdelingen Campus Adamstuen 06.06.2016 1 Mandag 15. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2015 Studieavdelingen Campus Adamstuen 19.06.2015 1 Mandag 17. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Studieplan. Bachelor i sykepleie. Studieplanen bygger på Rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt 25.januar 2008 Vedtatt i Høgskoleråd

Studieplan. Bachelor i sykepleie. Studieplanen bygger på Rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt 25.januar 2008 Vedtatt i Høgskoleråd Studieplan Bachelor i sykepleie Studieplanen bygger på Rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt 25.januar 2008 Vedtatt i Høgskoleråd INNHOLD 1 INNLEDNING 4 1.1 Samfunnsutfordringer 4 1.2 Verdiforankring

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Kjellaug

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse

Heving av vurderingskompetanse Kommunehelsesamarbeidet Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Lier, Røyken og Hurum kommuner. 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 18. desember 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 10 Klargjøring

Detaljer

Sykepleie, omsorg og IKT i utdannelsen har vi det med. 24.03.2010 Hilde Solli NSFs og NSFIDs ehelsekonferanse 1

Sykepleie, omsorg og IKT i utdannelsen har vi det med. 24.03.2010 Hilde Solli NSFs og NSFIDs ehelsekonferanse 1 Sykepleie, omsorg og IKT i utdannelsen har vi det med 24.03.2010 Hilde Solli NSFs og NSFIDs ehelsekonferanse 1 Studentens møte med IKT på HiT Fronter: det elektroniske klasserommet hvor all innlevering

Detaljer

Praktiske sykepleieferdigheter ved simulerings- og ferdighetsenheten

Praktiske sykepleieferdigheter ved simulerings- og ferdighetsenheten SYBA1000 Mennesket og grunnleggende fysiologiske behov Praktiske sykepleieferdigheter ved simulerings- og ferdighetsenheten Det er obligatorisk deltakelse ved alle øvelsene, jf. fagplanen. Øvelsene danner

Detaljer

atferdsfag Forelesning Egenøvelse Ons 14.jun atferdsfag/propede Total UE modul 2 = 0,5 = 10 timer 10

atferdsfag Forelesning Egenøvelse Ons 14.jun atferdsfag/propede Total UE modul 2 = 0,5 = 10 timer 10 Allmennmedisin i modul 2 våren 2017 Undervisningsform Tema dag dato tid Antall timer Allmennmed. timer lærer Samarbeid Koord. Seminar Integrert introduksjonsseminar Tirs 09.mai 0830-1115 3 1 Jenum/Rostrup

Detaljer

Hvordan få til simuleringstrening for et helt kull med bachelorstudenter i sykepleie

Hvordan få til simuleringstrening for et helt kull med bachelorstudenter i sykepleie vordan få til simuleringstrening for et helt kull med bachelorstudenter i sykepleie 5 studenter dager til rådighet vem er studentgruppen? vorfor skal simulering velges? va skal det simuleres i? vordan

Detaljer

AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER

AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER 2014 Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning AAR 6024 Vitenskaplige Metoder, EVU kull 2012 Vår 2014 Læringsmål Emnet skal gi studenten den metodekunnskap som er nødvendig

Detaljer

Timeplan uke 1-7. Tar forbehold om endringer. Helsesøsterutdanningen, kull HELV Uke 1 Tid Rom Tema Mandag 4.1 Tirsdag

Timeplan uke 1-7. Tar forbehold om endringer. Helsesøsterutdanningen, kull HELV Uke 1 Tid Rom Tema Mandag 4.1 Tirsdag Tar forbehold om endringer. Timeplan uke 1-7 Helsesøsterutdanningen, kull HELV 2016 Uke 1 Tid Rom Tema Mandag 4.1 Tirsdag 5.1 09.30 10.00 Servicetorget SEMESTERSTART Registrering 10.00 11.15 12.00 14.00

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P Å ivareta pasientens grunnleggende behov Personlig hygiene Hjelp med kroppsvask Stell av huden Tiltak for å bevare hel hud Stell av negler Tannpuss/Munnstell Stell av hår og skjegg (barbering) Hjelp med

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter

Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter Timeplan for ukene 33-45 (oppdatert 19.06.15) Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter Kull 15 E1: Helse, aktivitet og aktivitetsanalyse, 15 studiepoeng E2: Anatomi og fysiologi, 15 studiepoeng

Detaljer

Interaksjon i nettgrupper Trygghet til å skrive og samarbeide i diskusjonsfora på nett

Interaksjon i nettgrupper Trygghet til å skrive og samarbeide i diskusjonsfora på nett Interaksjon i nettgrupper Trygghet til å skrive og samarbeide i diskusjonsfora på nett Utfordringer Få studentene til å ta i bruk læringsplattformen og studere fra første dag av studiene Få studentene

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Bachelor i sykepleie, deltid Studiepoeng: 180 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Bachelor i sykepleie er totalt på 180 studiepoeng hvorav ferdighetstrening og praktiske studier utgjør

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie GENERELL OG SPESIELL DEL, 180 STUDIEPOENG KULL 120, 2008-2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie GENERELL OG SPESIELL DEL, 180 STUDIEPOENG KULL 120, 2008-2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie GENERELL OG SPESIELL DEL, 180 STUDIEPOENG KULL 120, 2008-2011 Etter Rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Godkjent

Detaljer

Fagplan 2011-2014 Bachelor i sykepleie. Kull 2011

Fagplan 2011-2014 Bachelor i sykepleie. Kull 2011 Fagplan 2011-2014 Bachelor i sykepleie. Kull 2011 INNHOLD 1.0 Høgskolens faglige profil...1 1.1 Historisk forankring sykepleierutdanning som svar på mangler i offentlig omsorg...1 1.2 Helseutfordringer

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie - 180 studiepoeng

Fagplan. Bachelor i sykepleie - 180 studiepoeng Fagplan Bachelor i sykepleie - 180 studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 12. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 STUDIETS FORMÅL OG PROFIL... 3 1.1 Demografiske forhold og endringer i sykdomsbilde... 4 1.2

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Bachelor i sykepleie er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1. 2. 3. Studieplan 2012/2013 SYKHEL Bachelor i sykepleie heltid Programmets opptakskrav Generell studiekompetanse er inngangsnøkkelen til høyere utdanning. Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag

Detaljer

FAGPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING FAGPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Bachelor i sykepleie 180 studiepoeng Fagplanen bygger på Rammeplan og forskrift fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Godkjent i Høyskolestyret

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid (http://lovdata.no/dokument/nl/lov/2011-06-24-30).

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse

Heving av vurderingskompetanse Kommunehelsesamarbeidet Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune Høsten 2015 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar

Detaljer

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Årsplanen er satt opp med totalt 38 uker. Vi anbefaler at dere lager detaljerte ukeplaner med utgangspunkt i årsplanen, da vil dere hele tiden

Detaljer

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN. 1. studieår 1. semester

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN. 1. studieår 1. semester PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN 1. studieår 1. semester KULL 2010 2 Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2010 / 2011. Den bygger på fagplan for

Detaljer

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016 Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016 Versjon 09.10.2015 62 SK 159, teori SK159 Førebuing til yrkeslivet, praksis SK 152 Bacheloroppgåve i sjukepleie SK 152, teori SK 165 Kommunehelseteneste

Detaljer

Til studenter på kull 2017 Deltid, Nettog praksisbasert studie, Bachelor i sykepleie, Nord universitet.

Til studenter på kull 2017 Deltid, Nettog praksisbasert studie, Bachelor i sykepleie, Nord universitet. Our ref: Date: 09.07.2017 1 av 5 Til studenter på kull 2017 Deltid, Nettog praksisbasert studie, Bachelor i sykepleie, Nord universitet. Hei og velkommen som student! Her får du litt info om den første

Detaljer

MODULPLAN Modul 1: Grunnleggende sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008

MODULPLAN Modul 1: Grunnleggende sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 MODULPLAN Modul 1: Grunnleggende sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Thine Elisabeth Lunde Lene Elisabeth Blekken MODUL

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Fakultet for helse- og idrettsfag Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted: Tidsrom: Med rett til endringer!

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSNP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE. Studieåret 2013 2014

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE. Studieåret 2013 2014 FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2013 2014 Godkjent av høyskolestyret: 29.mai 2013 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 1 Kompetanse og formell

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP111

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP111 Arbeidskrav og Plan for praksis SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom.... Arbeidskrav og Plan for praksis, SYP111, EDG & AØR 08.12.16 1 Innhold

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Emneansvarlig: Randi Nord Sted: rom 223 i FHH Tid: Tirsdager, onsdager og torsdager i ukene 46 51/04 3-5/05

Emneansvarlig: Randi Nord Sted: rom 223 i FHH Tid: Tirsdager, onsdager og torsdager i ukene 46 51/04 3-5/05 splan for emnet Sykepleievitenskapelig tenkning og metoder, SYKVIT4021 (15 poeng) Emneansvarlig: Nord Sted: rom 223 i FHH Tid: Tirsdager, onsdager og torsdager i ukene 46 51/04 3-5/05 Emnet skal belyse

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet 1 For generell informasjon som er gjeldende for alle praksisperioder gjennom hele studiet, se: Bachelor i sykepleie Praksishefte Generell del. Innhold:

Detaljer

Fagplan 2012-2015. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2012

Fagplan 2012-2015. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2012 Side 1/51 Fagplan 2012-2015 Bachelorgrad i Kull 2012 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Hvordan arbeide kunnskapsbaserti praksis?

Hvordan arbeide kunnskapsbaserti praksis? Hvordan arbeide kunnskapsbaserti praksis? Fagkonferanse for medlemmer i NSF Oppland og Hedmark 14.05.2013 Kjersti Stokke Fagutviklingssykepleier/ MSc- Kunnskapsbasert praksis Avdeling for kreftbehandling

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag, SYKVIT 4012 (10P), høst 2005

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag, SYKVIT 4012 (10P), høst 2005 splan for emnet Sykepleievitenskapens teori- og, SYKVIT 4012 (10P), høst 2005 Emneansvarlig: og May Solveig Sted: rom 223 i FHH Tid: Ukene 39-44 Undervisningsdager: Tirsdager, onsdager og torsdager, kl.

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU PPU V10-H10 Semesterruten Litt praktisk informasjon Fagdidaktiske fag

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke.

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Praksisperiode 2/3 Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Læringsutbytter Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon. Identifiserer,

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

GERSYK4402 Patofysiologi Høst 2014 AGS

GERSYK4402 Patofysiologi Høst 2014 AGS GERSYK4402 Patofysiologi Høst 2014 AGS Uke 34: Teori Uke 39: Teori Uke 42: Klinisk praksis Uke 43: Teori Uke 46: Klinisk praksis Uke 47: Teori Uke 50: Eksamen 1 dag, Torsdag 11. desember (Det tas forbehold

Detaljer

ARBEIDSHEFTE FOR 1. STUDIEÅR

ARBEIDSHEFTE FOR 1. STUDIEÅR ARBEIDSHEFTE FOR 1. STUDIEÅR Studieåret 2011 2012 Kull 2011 Bachelor i sykepleie - 4-år Deltidstudiet Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet INNHOLD

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Bachelor i sykepleie Studiepoeng: 180 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Bachelor i sykepleie er totalt på 180 studiepoeng hvorav ferdighetstrening og praktiske studier utgjør 90 studiepoeng.

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 051E6 Emne 6 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1. 2. 3. Studieplan 2012/2013 SYKDEL Bachelor i sykepleie deltid Programmets opptakskrav Generell studiekompetanse er inngangsnøkkelen til høyere utdanning. Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.

En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Årsplan GLU3 5-10 2013-2014 Pr. En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. 1 Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Side 1 av 8 Undersøkelse om praksisens rolle i sykepleieutdanningen Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt ved å følge

Detaljer

Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter

Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter Timeplan for ukene 33-45 (oppdatert 04.08 CK - Dorte ) Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter Kull 15 E1: Helse, aktivitet og aktivitetsanalyse, 15 studiepoeng E2: Anatomi og fysiologi,

Detaljer